เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง ครัววิชณีย์

ผู้ติดตาม: 886,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 416 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 79,095,555 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 190,134
ชาแนลนี้จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอด ขั้นตอน สาธิต การทำอาหาร สำหรับผู้ชมที่สนใจด้านการทำอาหารด้วยตนเอง ให้มีแนวทางในการลงมือประกอบอาหารได้ด้วยตนเอง...
ช่อง ครัววิชณีย์

วีดีโอ Youtube ช่อง ครัววิชณีย์

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ ครัววิชณีย์ กรุณารอสักครู่