เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Green Ezqelusia

ผู้ติดตาม: 833,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 1,934 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 145,940,121 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 75,460
ช่อง Green Ezqelusia

วีดีโอ Youtube ช่อง Green Ezqelusia

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ Green Ezqelusia กรุณารอสักครู่