เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Knomjeen_

ผู้ติดตาม: 160,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 17 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 3,812,223 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 224,248
ช่อง Knomjeen_

วีดีโอ Youtube ช่อง Knomjeen_

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ Knomjeen_ กรุณารอสักครู่