เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Nisamanee.Nutt

ผู้ติดตาม: 2,190,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 1,403 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 555,738,650 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 396,107
ช่อง Nisamanee.Nutt

วีดีโอ Youtube ช่อง Nisamanee.Nutt

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ Nisamanee.Nutt กรุณารอสักครู่