เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง NEWXLIVE

ผู้ติดตาม: 2,630,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 224 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 218,146,299 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 973,867
ช่อง NEWXLIVE

วีดีโอ Youtube ช่อง NEWXLIVE

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ NEWXLIVE กรุณารอสักครู่