เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง zommarie

ผู้ติดตาม: 3,340,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 1,247 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 527,254,286 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 422,818
Hi~ My name is Zom Marie
ช่อง zommarie

วีดีโอ Youtube ช่อง zommarie

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ zommarie กรุณารอสักครู่