เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Gamgy channel

ผู้ติดตาม: 1,160,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 632 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 172,825,607 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 273,458
ช่อง Gamgy channel

วีดีโอ Youtube ช่อง Gamgy channel

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ Gamgy channel กรุณารอสักครู่