เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Around The Dale

ผู้ติดตาม: 1,140,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 1,156 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 424,924,256 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 367,582
Adventure of this family.
ช่อง Around The Dale
Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ Around The Dale กรุณารอสักครู่
ข้อมูลสถิติ Youtube ช่อง Around The Dale คลิกที่นี่เพื่อ ดูข้อมูลสถิติทั้งหมด
เดือน ข้อมูลวันที่ จำนวนผู้ติดตาม จำนวนการเข้าชม
ส.ค. 2021 31-08-2021 1,140,000 424,576,040
ก.ย. 2021 29-09-2021 1,140,000
0
424,759,378
+183,338
ต.ค. 2021 24-10-2021 1,140,000
0
424,924,256
+164,878