บุ๊คกี้

Instagram บุ๊คกี้ | บุ๊คกี้ พิมพลอย ปัจชัยโย

@bookypimploy

1,296
Ranking
ลำดับ
2,783
Posts
รูปวีดีโอ
71,547
Followers
ผู้ติดตาม
365
Followings
ติดตาม
Booky Pimploy Currently work at Ch3 Thailand @Lookaroundbrand Shot on Samsung Galaxy Note8 📸 |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram บุ๊คกี้

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
กุมภาพันธ์ 2018
อาพฤ
    1
71,454
2,775
2
71,456 [+2]
2,775 [0]
3
71,483 [+27]
2,775 [0]
4
71,496 [+13]
2,776 [+1]
5
71,508 [+12]
2,776 [0]
6
71,512 [+4]
2,776 [0]
7
71,514 [+2]
2,777 [+1]
8
71,516 [+2]
2,777 [0]
9
71,514 [-2]
2,777 [0]
10
71,515 [+1]
2,778 [+1]
11
71,517 [+2]
2,779 [+1]
12
71,512 [-5]
2,780 [+1]
13
71,500 [-12]
2,780 [0]
14
71,515 [+15]
2,781 [+1]
15
71,515 [0]
2,781 [0]
16
71,513 [-2]
2,781 [0]
17
71,535 [+22]
2,782 [+1]
18
71,538 [+3]
2,782 [0]
19
71,547 [+9]
2,783 [+1]
20
21222324
25262728   
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
71,225
2,758
2
71,233 [+8]
2,759 [+1]
3
71,227 [-6]
2,759 [0]
4
71,213 [-14]
2,759 [0]
5
71,208 [-5]
2,759 [0]
6
71,200 [-8]
2,760 [+1]
7
71,197 [-3]
2,761 [+1]
8
71,189 [-8]
2,761 [0]
9
71,180 [-9]
2,762 [+1]
10
71,188 [+8]
2,757 [-5]
11
71,228 [+40]
2,759 [+2]
12
71,263 [+35]
2,760 [+1]
13
71,299 [+36]
2,761 [+1]
14
71,315 [+16]
2,762 [+1]
15
71,334 [+19]
2,762 [0]
16
71,332 [-2]
2,763 [+1]
17
71,355 [+23]
2,763 [0]
18
71,367 [+12]
2,764 [+1]
19
71,358 [-9]
2,766 [+2]
20
71,356 [-2]
2,767 [+1]
21
71,367 [+11]
2,768 [+1]
22
71,360 [-7]
2,769 [+1]
23
71,376 [+16]
2,770 [+1]
24
71,378 [+2]
2,771 [+1]
25
71,386 [+8]
2,771 [0]
26
71,377 [-9]
2,771 [0]
27
71,420 [+43]
2,772 [+1]
28
71,446 [+26]
2,774 [+2]
29
71,460 [+14]
2,774 [0]
30
71,457 [-3]
2,774 [0]
31
71,459 [+2]
2,774 [0]
   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
71,223
2,729
2
71,238 [+15]
2,731 [+2]
3
71,229 [-9]
2,733 [+2]
4
71,224 [-5]
2,735 [+2]
5
71,225 [+1]
2,735 [0]
6
71,226 [+1]
2,736 [+1]
7
71,229 [+3]
2,737 [+1]
8
71,235 [+6]
2,737 [0]
9
71,228 [-7]
2,738 [+1]
10
71,226 [-2]
2,739 [+1]
11
71,217 [-9]
2,739 [0]
12
71,218 [+1]
2,739 [0]
13
71,209 [-9]
2,740 [+1]
14
71,206 [-3]
2,740 [0]
15
71,214 [+8]
2,740 [0]
16
71,210 [-4]
2,741 [+1]
17
71,208 [-2]
2,741 [0]
18
71,214 [+6]
2,743 [+2]
19
71,209 [-5]
2,743 [0]
20
71,210 [+1]
2,745 [+2]
21
71,222 [+12]
2,746 [+1]
22
71,228 [+6]
2,747 [+1]
23
71,230 [+2]
2,747 [0]
24
71,233 [+3]
2,748 [+1]
25
71,235 [+2]
2,748 [0]
26
71,238 [+3]
2,750 [+2]
27
71,239 [+1]
2,750 [0]
28
71,246 [+7]
2,750 [0]
29
71,251 [+5]
2,751 [+1]
30
71,239 [-12]
2,754 [+3]
31
71,232 [-7]
2,756 [+2]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
71,118
2,703
2
71,145 [+27]
2,704 [+1]
3
71,162 [+17]
2,704 [0]
4
71,174 [+12]
2,705 [+1]
5
71,189 [+15]
2,707 [+2]
6
71,194 [+5]
2,707 [0]
7
71,199 [+5]
2,708 [+1]
8
71,196 [-3]
2,709 [+1]
9
71,205 [+9]
2,710 [+1]
10
71,210 [+5]
2,710 [0]
11
71,213 [+3]
2,712 [+2]
12
71,215 [+2]
2,712 [0]
13
71,220 [+5]
2,713 [+1]
14
71,215 [-5]
2,713 [0]
15
71,204 [-11]
2,714 [+1]
16
71,203 [-1]
2,715 [+1]
17
71,197 [-6]
2,716 [+1]
18
71,195 [-2]
2,717 [+1]
19
71,183 [-12]
2,718 [+1]
20
71,184 [+1]
2,718 [0]
21
71,188 [+4]
2,720 [+2]
22
71,184 [-4]
2,720 [0]
23
71,181 [-3]
2,721 [+1]
24
71,185 [+4]
2,722 [+1]
25
71,212 [+27]
2,722 [0]
26
71,216 [+4]
2,723 [+1]
27
71,209 [-7]
2,723 [0]
28
71,201 [-8]
2,724 [+1]
29
71,204 [+3]
2,725 [+1]
30
71,207 [+3]
2,727 [+2]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
70,545
2,676
2
70,540 [-5]
2,678 [+2]
3
70,713 [+173]
2,679 [+1]
4
70,908 [+195]
2,680 [+1]
5
70,932 [+24]
2,681 [+1]
6
70,946 [+14]
2,682 [+1]
7
70,973 [+27]
2,683 [+1]
8
70,983 [+10]
2,684 [+1]
9
71,003 [+20]
2,685 [+1]
10
70,999 [-4]
2,686 [+1]
11
71,000 [+1]
2,686 [0]
12
71,003 [+3]
2,687 [+1]
13
70,993 [-10]
2,688 [+1]
14
70,972 [-21]
2,689 [+1]
15
70,963 [-9]
2,689 [0]
16
70,958 [-5]
2,690 [+1]
17
70,954 [-4]
2,690 [0]
18
70,953 [-1]
2,691 [+1]
19
70,933 [-20]
2,691 [0]
20
70,923 [-10]
2,691 [0]
21
70,916 [-7]
2,692 [+1]
22
70,897 [-19]
2,693 [+1]
23
70,892 [-5]
2,693 [0]
24
70,893 [+1]
2,694 [+1]
25
70,891 [-2]
2,696 [+2]
26
70,891 [0]
2,696 [0]
27
70,890 [-1]
2,697 [+1]
28
70,899 [+9]
2,698 [+1]
29
70,910 [+11]
2,700 [+2]
30
70,909 [-1]
2,701 [+1]
31
70,922 [+13]
2,702 [+1]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
70,208
2,656
2
70,211 [+3]
2,657 [+1]
3
70,200 [-11]
2,659 [+2]
4
70,194 [-6]
2,659 [0]
5
70,180 [-14]
2,659 [0]
6
70,181 [+1]
2,659 [0]
7
70,181 [0]
2,659 [0]
8
70,277 [+96]
2,660 [+1]
9
70,469 [+192]
2,660 [0]
10
70,493 [+24]
2,660 [0]
11
70,486 [-7]
2,660 [0]
12
70,470 [-16]
2,661 [+1]
13
70,462 [-8]
2,661 [0]
14
70,461 [-1]
2,661 [0]
15
70,449 [-12]
2,661 [0]
16
70,454 [+5]
2,662 [+1]
17
70,459 [+5]
2,663 [+1]
18
70,468 [+9]
2,663 [0]
19
70,453 [-15]
2,664 [+1]
20
70,453 [0]
2,665 [+1]
21
70,443 [-10]
2,666 [+1]
22
70,428 [-15]
2,666 [0]
23
70,425 [-3]
2,666 [0]
24
70,450 [+25]
2,667 [+1]
25
70,444 [-6]
2,667 [0]
26
70,441 [-3]
2,668 [+1]
27
70,447 [+6]
2,668 [0]
28
70,436 [-11]
2,670 [+2]
29
70,441 [+5]
2,672 [+2]
30
70,479 [+38]
2,674 [+2]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
70,356
2,642
2
70,338 [-18]
2,642 [0]
3
70,328 [-10]
2,642 [0]
4
70,323 [-5]
2,642 [0]
5
70,308 [-15]
2,643 [+1]
6
70,299 [-9]
2,643 [0]
7
70,290 [-9]
2,644 [+1]
8
70,294 [+4]
2,644 [0]
9
70,290 [-4]
2,644 [0]
10
70,289 [-1]
2,645 [+1]
11
70,289 [0]
2,645 [0]
12
70,277 [-12]
2,645 [0]
13
70,283 [+6]
2,646 [+1]
14
70,272 [-11]
2,647 [+1]
15
70,265 [-7]
2,648 [+1]
16
70,265 [0]
2,648 [0]
17
70,262 [-3]
2,648 [0]
18
70,237 [-25]
2,648 [0]
19
70,231 [-6]
2,649 [+1]
20
70,233 [+2]
2,650 [+1]
21
70,240 [+7]
2,651 [+1]
22
70,235 [-5]
2,651 [0]
23
70,233 [-2]
2,651 [0]
24
70,236 [+3]
2,652 [+1]
25
70,236 [0]
2,653 [+1]
26
70,225 [-11]
2,653 [0]
27
70,231 [+6]
2,653 [0]
28
70,239 [+8]
2,654 [+1]
29
70,237 [-2]
2,654 [0]
30
70,229 [-8]
2,655 [+1]
31
70,209 [-20]
2,656 [+1]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
70,399
2,625
2
70,390 [-9]
2,627 [+2]
3
70,380 [-10]
2,627 [0]
4
70,374 [-6]
2,627 [0]
5
70,387 [+13]
2,628 [+1]
6
70,416 [+29]
2,629 [+1]
7
70,379 [-37]
2,630 [+1]
8
70,410 [+31]
2,630 [0]
9
70,388 [-22]
2,631 [+1]
10
70,385 [-3]
2,631 [0]
11
70,378 [-7]
2,632 [+1]
12
70,369 [-9]
2,629 [-3]
13
70,440 [+71]
2,629 [0]
14
70,466 [+26]
2,629 [0]
15
70,457 [-9]
2,630 [+1]
16
70,447 [-10]
2,631 [+1]
17
70,453 [+6]
2,633 [+2]
18
70,462 [+9]
2,634 [+1]
19
70,437 [-25]
2,634 [0]
20
70,430 [-7]
2,634 [0]
21
70,426 [-4]
2,635 [+1]
22
70,424 [-2]
2,636 [+1]
23
70,427 [+3]
2,636 [0]
24
70,431 [+4]
2,637 [+1]
25
70,411 [-20]
2,638 [+1]
26
70,403 [-8]
2,638 [0]
27
70,393 [-10]
2,638 [0]
28
70,393 [0]
2,639 [+1]
29
70,377 [-16]
2,640 [+1]
30
70,367 [-10]
2,641 [+1]
31
70,359 [-8]
2,641 [0]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
70,642
2,606
2
70,653 [+11]
2,606 [0]
3
70,644 [-9]
2,607 [+1]
4
70,639 [-5]
2,608 [+1]
5
70,631 [-8]
2,609 [+1]
6
70,617 [-14]
2,609 [0]
7
70,614 [-3]
2,609 [0]
8
70,599 [-15]
2,610 [+1]
9
70,613 [+14]
2,610 [0]
10
70,607 [-6]
2,611 [+1]
11
70,599 [-8]
2,612 [+1]
12
70,598 [-1]
2,612 [0]
13
70,592 [-6]
2,612 [0]
14
70,577 [-15]
2,613 [+1]
15
70,568 [-9]
2,613 [0]
16
70,562 [-6]
2,613 [0]
17
70,540 [-22]
2,614 [+1]
18
70,531 [-9]
2,615 [+1]
19
70,518 [-13]
2,615 [0]
20
70,499 [-19]
2,615 [0]
21
70,489 [-10]
2,615 [0]
22
70,464 [-25]
2,616 [+1]
23
70,456 [-8]
2,616 [0]
24
70,441 [-15]
2,617 [+1]
25
70,437 [-4]
2,618 [+1]
26
70,427 [-10]
2,620 [+2]
27
70,418 [-9]
2,621 [+1]
28
70,393 [-25]
2,622 [+1]
29
70,394 [+1]
2,624 [+2]
30
70,394 [0]
2,624 [0]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
70,759
2,583
2
70,753 [-6]
2,583 [0]
3
70,694 [-59]
2,584 [+1]
4
70,815 [+121]
2,584 [0]
5
70,776 [-39]
2,584 [0]
6
70,731 [-45]
2,587 [+3]
7
70,677 [-54]
2,588 [+1]
8
70,829 [+152]
2,589 [+1]
9
70,792 [-37]
2,590 [+1]
10
70,754 [-38]
2,592 [+2]
11
70,719 [-35]
2,593 [+1]
12
70,687 [-32]
2,593 [0]
13
70,843 [+156]
2,594 [+1]
14
70,830 [-13]
2,595 [+1]
15
70,795 [-35]
2,595 [0]
16
70,780 [-15]
2,596 [+1]
17
70,779 [-1]
2,597 [+1]
18
70,773 [-6]
2,598 [+1]
19
70,747 [-26]
2,598 [0]
20
70,709 [-38]
2,599 [+1]
21
70,672 [-37]
2,600 [+1]
22
70,656 [-16]
2,601 [+1]
23
70,657 [+1]
2,602 [+1]
24
70,644 [-13]
2,603 [+1]
25
70,624 [-20]
2,603 [0]
26
70,606 [-18]
2,603 [0]
27
70,610 [+4]
2,604 [+1]
28
70,591 [-19]
2,605 [+1]
29
70,578 [-13]
2,605 [0]
30
70,568 [-10]
2,605 [0]
31
70,570 [+2]
2,606 [+1]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
65,735
2,560
2
65,731 [-4]
2,561 [+1]
3
65,728 [-3]
2,562 [+1]
4
65,726 [-2]
2,562 [0]
5
65,738 [+12]
2,563 [+1]
6
65,776 [+38]
2,565 [+2]
7
65,776 [0]
2,566 [+1]
8
65,764 [-12]
2,567 [+1]
9
65,756 [-8]
2,568 [+1]
10
65,758 [+2]
2,570 [+2]
11
65,761 [+3]
2,570 [0]
12
65,776 [+15]
2,570 [0]
13
65,774 [-2]
2,572 [+2]
14
65,755 [-19]
2,572 [0]
15
65,748 [-7]
2,573 [+1]
16
65,746 [-2]
2,575 [+2]
17
65,740 [-6]
2,576 [+1]
18
65,731 [-9]
2,576 [0]
19
65,728 [-3]
2,577 [+1]
20
65,727 [-1]
2,577 [0]
21
65,730 [+3]
2,577 [0]
22
65,728 [-2]
2,579 [+2]
23
65,725 [-3]
2,580 [+1]
24
65,731 [+6]
2,580 [0]
25
65,726 [-5]
2,580 [0]
26
65,732 [+6]
2,581 [+1]
27
67,696 [+1,964]
2,581 [0]
28
69,692 [+1,996]
2,581 [0]
29
70,727 [+1,035]
2,582 [+1]
30
70,582 [-145]
2,582 [0]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
65,898
2,539
2
65,896 [-2]
2,539 [0]
3
65,889 [-7]
2,540 [+1]
4
65,895 [+6]
2,540 [0]
5
65,885 [-10]
2,541 [+1]
6
65,868 [-17]
2,541 [0]
7
65,873 [+5]
2,541 [0]
8
65,867 [-6]
2,541 [0]
9
65,870 [+3]
2,543 [+2]
10
65,859 [-11]
2,544 [+1]
11
65,858 [-1]
2,543 [-1]
12
65,855 [-3]
2,544 [+1]
13
65,844 [-11]
2,544 [0]
14
65,845 [+1]
2,544 [0]
15
65,843 [-2]
2,545 [+1]
16
65,844 [+1]
2,546 [+1]
17
65,832 [-12]
2,548 [+2]
18
65,840 [+8]
2,549 [+1]
19
65,836 [-4]
2,550 [+1]
20
65,818 [-18]
2,551 [+1]
21
65,822 [+4]
2,552 [+1]
22
65,806 [-16]
2,553 [+1]
23
65,794 [-12]
2,553 [0]
24
65,790 [-4]
2,553 [0]
25
65,784 [-6]
2,555 [+2]
26
65,773 [-11]
2,556 [+1]
27
65,768 [-5]
2,557 [+1]
28
65,754 [-14]
2,557 [0]
29
65,749 [-5]
2,558 [+1]
30
65,747 [-2]
2,558 [0]
31
65,739 [-8]
2,558 [0]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
65,915
2,524
2
65,919 [+4]
2,524 [0]
3
65,918 [-1]
2,523 [-1]
4
65,911 [-7]
2,524 [+1]
5
65,915 [+4]
2,526 [+2]
6
65,921 [+6]
2,527 [+1]
7
65,921 [0]
2,527 [0]
8
65,921 [0]
2,527 [0]
9
65,923 [+2]
2,527 [0]
10
65,918 [-5]
2,527 [0]
11
65,924 [+6]
2,528 [+1]
12
65,925 [+1]
2,528 [0]
13
65,920 [-5]
2,528 [0]
14
65,919 [-1]
2,529 [+1]
15
65,918 [-1]
2,530 [+1]
16
65,913 [-5]
2,531 [+1]
17
65,901 [-12]
2,532 [+1]
18
65,913 [+12]
2,533 [+1]
19
65,917 [+4]
2,534 [+1]
20
65,915 [-2]
2,534 [0]
21
65,911 [-4]
2,534 [0]
22
65,908 [-3]
2,535 [+1]
23
65,890 [-18]
2,536 [+1]
24
65,887 [-3]
2,536 [0]
25
65,909 [+22]
2,537 [+1]
26
65,903 [-6]
2,538 [+1]
27
65,896 [-7]
2,539 [+1]
28
65,900 [+4]
2,539 [0]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
65,800
2,503
2
65,802 [+2]
2,503 [0]
3
65,802 [0]
2,504 [+1]
4
65,803 [+1]
2,505 [+1]
5
65,821 [+18]
2,506 [+1]
6
65,831 [+10]
2,506 [0]
7
65,835 [+4]
2,506 [0]
8
65,834 [-1]
2,507 [+1]
9
65,839 [+5]
2,507 [0]
10
65,856 [+17]
2,508 [+1]
11
65,852 [-4]
2,509 [+1]
12
65,854 [+2]
2,510 [+1]
13
65,857 [+3]
2,510 [0]
14
65,876 [+19]
2,511 [+1]
15
65,876 [0]
2,512 [+1]
16
65,879 [+3]
2,513 [+1]
17
65,880 [+1]
2,513 [0]
18
65,877 [-3]
2,513 [0]
19
65,878 [+1]
2,514 [+1]
20
65,884 [+6]
2,514 [0]
21
65,870 [-14]
2,516 [+2]
22
65,880 [+10]
2,517 [+1]
23
65,881 [+1]
2,518 [+1]
24
65,882 [+1]
2,518 [0]
25
65,885 [+3]
2,518 [0]
26
65,880 [-5]
2,519 [+1]
27
65,913 [+33]
2,519 [0]
28
65,913 [0]
2,521 [+2]
29
65,907 [-6]
2,522 [+1]
30
65,908 [+1]
2,523 [+1]
31
65,910 [+2]
2,524 [+1]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
65,259
2,467
2
65,264 [+5]
2,468 [+1]
3
65,265 [+1]
2,469 [+1]
4
65,265 [0]
2,470 [+1]
5
65,266 [+1]
2,471 [+1]
6
65,279 [+13]
2,472 [+1]
7
65,496 [+217]
2,474 [+2]
8
65,698 [+202]
2,475 [+1]
9
65,697 [-1]
2,476 [+1]
10
65,694 [-3]
2,477 [+1]
11
65,696 [+2]
2,478 [+1]
12
65,702 [+6]
2,479 [+1]
13
65,694 [-8]
2,480 [+1]
14
65,696 [+2]
2,481 [+1]
15
65,698 [+2]
2,481 [0]
16
65,679 [-19]
2,482 [+1]
17
65,686 [+7]
2,482 [0]
18
65,688 [+2]
2,483 [+1]
19
65,685 [-3]
2,484 [+1]
20
65,707 [+22]
2,485 [+1]
21
65,700 [-7]
2,486 [+1]
22
65,751 [+51]
2,486 [0]
23
65,777 [+26]
2,488 [+2]
24
65,788 [+11]
2,488 [0]
25
65,783 [-5]
2,490 [+2]
26
65,770 [-13]
2,493 [+3]
27
65,777 [+7]
2,494 [+1]
28
65,784 [+7]
2,496 [+2]
29
65,789 [+5]
2,498 [+2]
30
65,793 [+4]
2,499 [+1]
31
65,795 [+2]
2,501 [+2]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
65,105
2,429
2
65,115 [+10]
2,430 [+1]
3
65,118 [+3]
2,431 [+1]
4
65,114 [-4]
2,432 [+1]
5
65,119 [+5]
2,432 [0]
6
65,104 [-15]
2,432 [0]
7
65,110 [+6]
2,433 [+1]
8
65,112 [+2]
2,433 [0]
9
65,126 [+14]
2,434 [+1]
10
65,124 [-2]
2,436 [+2]
11
65,114 [-10]
2,438 [+2]
12
65,128 [+14]
2,441 [+3]
13
65,133 [+5]
2,443 [+2]
14
65,132 [-1]
2,445 [+2]
15
65,140 [+8]
2,447 [+2]
16
65,148 [+8]
2,448 [+1]
17
65,160 [+12]
2,449 [+1]
18
65,159 [-1]
2,449 [0]
19
65,156 [-3]
2,451 [+2]
20
65,157 [+1]
2,452 [+1]
21
65,164 [+7]
2,453 [+1]
22
65,189 [+25]
2,454 [+1]
23
65,187 [-2]
2,455 [+1]
24
65,192 [+5]
2,456 [+1]
25
65,201 [+9]
2,458 [+2]
26
65,213 [+12]
2,460 [+2]
27
65,221 [+8]
2,461 [+1]
28
65,230 [+9]
2,463 [+2]
29
65,243 [+13]
2,464 [+1]
30
65,255 [+12]
2,465 [+1]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
65,111
2,411
2
65,114 [+3]
2,412 [+1]
3
65,106 [-8]
2,412 [0]
4
65,100 [-6]
2,413 [+1]
5
65,106 [+6]
2,414 [+1]
6
65,107 [+1]
2,414 [0]
7
65,110 [+3]
2,414 [0]
8
65,111 [+1]
2,415 [+1]
9
65,107 [-4]
2,416 [+1]
10
65,110 [+3]
2,416 [0]
11
65,106 [-4]
2,416 [0]
12
65,105 [-1]
2,416 [0]
13
65,107 [+2]
2,418 [+2]
14
65,107 [0]
2,418 [0]
15
65,095 [-12]
2,420 [+2]
16
65,087 [-8]
2,420 [0]
17
65,090 [+3]
2,421 [+1]
18
65,093 [+3]
2,421 [0]
19
65,084 [-9]
2,421 [0]
20
65,079 [-5]
2,421 [0]
21
65,072 [-7]
2,421 [0]
22
65,065 [-7]
2,422 [+1]
23
65,058 [-7]
2,423 [+1]
24
65,078 [+20]
2,424 [+1]
25
65,077 [-1]
2,425 [+1]
26
65,079 [+2]
2,426 [+1]
27
65,085 [+6]
2,427 [+1]
28
65,090 [+5]
2,427 [0]
29
65,089 [-1]
2,427 [0]
3031     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
65,128
2,390
2
65,123 [-5]
2,390 [0]
3
65,121 [-2]
2,391 [+1]
4
65,120 [-1]
2,392 [+1]
5
65,110 [-10]
2,393 [+1]
6
65,110 [0]
2,394 [+1]
7
65,118 [+8]
2,395 [+1]
8
65,115 [-3]
2,396 [+1]
9
65,122 [+7]
2,396 [0]
10
65,122 [0]
2,397 [+1]
11
65,121 [-1]
2,399 [+2]
12
65,127 [+6]
2,400 [+1]
13
65,130 [+3]
2,401 [+1]
14
65,130 [0]
2,402 [+1]
15
65,134 [+4]
2,403 [+1]
16
65,135 [+1]
2,403 [0]
17
65,135 [0]
2,404 [+1]
18
65,136 [+1]
2,405 [+1]
19
65,125 [-11]
2,405 [0]
20
65,128 [+3]
2,405 [0]
21
65,127 [-1]
2,406 [+1]
22
65,130 [+3]
2,406 [0]
23
65,127 [-3]
2,406 [0]
24
65,127 [0]
2,408 [+2]
25
65,120 [-7]
2,409 [+1]
26
65,126 [+6]
2,409 [0]
27
65,118 [-8]
2,409 [0]
28
65,115 [-3]
2,409 [0]
29
65,114 [-1]
2,409 [0]
30
65,115 [+1]
2,409 [0]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
65,115
2,369
2
65,108 [-7]
2,370 [+1]
3
65,109 [+1]
2,371 [+1]
4
65,123 [+14]
2,371 [0]
5
65,132 [+9]
2,371 [0]
6
65,133 [+1]
2,372 [+1]
7
65,139 [+6]
2,373 [+1]
8
65,146 [+7]
2,374 [+1]
9
65,156 [+10]
2,375 [+1]
10
65,158 [+2]
2,376 [+1]
11
65,144 [-14]
2,376 [0]
12
65,136 [-8]
2,377 [+1]
13
65,138 [+2]
2,378 [+1]
14
65,134 [-4]
2,379 [+1]
15
65,123 [-11]
2,379 [0]
16
65,120 [-3]
2,380 [+1]
17
65,116 [-4]
2,380 [0]
18
65,104 [-12]
2,381 [+1]
19
65,102 [-2]
2,381 [0]
20
65,109 [+7]
2,382 [+1]
21
65,114 [+5]
2,383 [+1]
22
65,109 [-5]
2,384 [+1]
23
65,116 [+7]
2,384 [0]
24
65,123 [+7]
2,384 [0]
25
65,127 [+4]
2,384 [0]
26
65,137 [+10]
2,385 [+1]
27
65,127 [-10]
2,386 [+1]
28
65,127 [0]
2,387 [+1]
29
65,126 [-1]
2,388 [+1]
30
65,130 [+4]
2,389 [+1]
31
65,130 [0]
2,389 [0]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
64,946 [0]
2,348 [0]
6
64,954 [+8]
2,345 [-3]
7
64,962 [+8]
2,346 [+1]
8
64,974 [+12]
2,347 [+1]
9
64,979 [+5]
2,348 [+1]
10
64,984 [+5]
2,350 [+2]
11
64,992 [+8]
2,350 [0]
12
64,989 [-3]
2,351 [+1]
13
64,992 [+3]
2,351 [0]
14
64,999 [+7]
2,352 [+1]
15
64,995 [-4]
2,352 [0]
16
65,007 [+12]
2,353 [+1]
17
65,007 [0]
2,354 [+1]
18
65,011 [+4]
2,355 [+1]
19
65,028 [+17]
2,356 [+1]
20
65,033 [+5]
2,357 [+1]
21
65,040 [+7]
2,358 [+1]
22
65,046 [+6]
2,358 [0]
23
65,063 [+17]
2,359 [+1]
24
65,057 [-6]
2,360 [+1]
25
65,071 [+14]
2,362 [+2]
26
65,070 [-1]
2,364 [+2]
27
65,072 [+2]
2,364 [0]
28
65,071 [-1]
2,365 [+1]
29
65,074 [+3]
2,365 [0]
30
65,103 [+29]
2,367 [+2]
31
65,112 [+9]
2,369 [+2]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
64,730
2,321
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
64,730 [0]
2,321 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
64,532
2,282
2
64,531 [-1]
2,284 [+2]
3
64,536 [+5]
2,285 [+1]
4
64,540 [+4]
2,286 [+1]
5
64,546 [+6]
2,287 [+1]
6
64,548 [+2]
2,289 [+2]
7
64,556 [+8]
2,289 [0]
8
64,565 [+9]
2,292 [+3]
9
64,577 [+12]
2,294 [+2]
10
64,585 [+8]
2,296 [+2]
11
64,590 [+5]
2,297 [+1]
12
64,580 [-10]
2,298 [+1]
13
64,584 [+4]
2,298 [0]
14
64,584 [0]
2,299 [+1]
15
64,583 [-1]
2,301 [+2]
16
64,581 [-2]
2,302 [+1]
17
64,591 [+10]
2,303 [+1]
18
64,583 [-8]
2,304 [+1]
19
64,589 [+6]
2,305 [+1]
20
64,615 [+26]
2,307 [+2]
21
64,626 [+11]
2,308 [+1]
22
64,646 [+20]
2,310 [+2]
23
64,647 [+1]
2,311 [+1]
24
64,657 [+10]
2,312 [+1]
25
64,667 [+10]
2,313 [+1]
26
64,682 [+15]
2,314 [+1]
27
64,677 [-5]
2,314 [0]
28
64,705 [+28]
2,316 [+2]
29
64,704 [-1]
2,317 [+1]
30
64,712 [+8]
2,318 [+1]
31
64,720 [+8]
2,319 [+1]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
64,093
2,254
2
64,105 [+12]
2,256 [+2]
3
64,106 [+1]
2,258 [+2]
4
64,102 [-4]
2,259 [+1]
5
64,113 [+11]
2,260 [+1]
6
64,119 [+6]
2,262 [+2]
7
64,122 [+3]
2,263 [+1]
8
64,128 [+6]
2,264 [+1]
9
64,130 [+2]
2,265 [+1]
10
64,150 [+20]
2,266 [+1]
11
64,147 [-3]
2,266 [0]
12
64,160 [+13]
2,266 [0]
13
64,168 [+8]
2,266 [0]
14
64,168 [0]
2,265 [-1]
15
64,170 [+2]
2,267 [+2]
16
64,172 [+2]
2,268 [+1]
17
64,174 [+2]
2,269 [+1]
18
64,174 [0]
2,270 [+1]
19
64,172 [-2]
2,271 [+1]
20
64,177 [+5]
2,271 [0]
21
64,176 [-1]
2,271 [0]
22
64,164 [-12]
2,272 [+1]
23
64,177 [+13]
2,273 [+1]
24
64,189 [+12]
2,275 [+2]
25
64,186 [-3]
2,276 [+1]
26
64,211 [+25]
2,277 [+1]
27
64,444 [+233]
2,278 [+1]
28
64,500 [+56]
2,279 [+1]
29
64,515 [+15]
2,279 [0]
30
64,522 [+7]
2,280 [+1]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
63,951
2,214
2
63,961 [+10]
2,215 [+1]
3
63,960 [-1]
2,216 [+1]
4
63,955 [-5]
2,217 [+1]
5
63,963 [+8]
2,219 [+2]
6
63,964 [+1]
2,221 [+2]
7
63,970 [+6]
2,222 [+1]
8
63,981 [+11]
2,223 [+1]
9
63,998 [+17]
2,225 [+2]
10
64,007 [+9]
2,226 [+1]
11
64,003 [-4]
2,227 [+1]
12
64,005 [+2]
2,229 [+2]
13
64,003 [-2]
2,230 [+1]
14
64,014 [+11]
2,232 [+2]
15
64,027 [+13]
2,234 [+2]
16
64,025 [-2]
2,235 [+1]
17
64,029 [+4]
2,237 [+2]
18
64,030 [+1]
2,237 [0]
19
64,031 [+1]
2,239 [+2]
20
64,053 [+22]
2,241 [+2]
21
64,060 [+7]
2,242 [+1]
22
64,068 [+8]
2,243 [+1]
23
64,071 [+3]
2,245 [+2]
24
64,083 [+12]
2,246 [+1]
25
64,077 [-6]
2,246 [0]
26
64,082 [+5]
2,247 [+1]
27
64,094 [+12]
2,249 [+2]
28
64,089 [-5]
2,250 [+1]
29
64,095 [+6]
2,251 [+1]
30
64,093 [-2]
2,252 [+1]
31
64,095 [+2]
2,254 [+2]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
63,819
2,187
2
63,830 [+11]
2,188 [+1]
3
63,838 [+8]
2,189 [+1]
4
63,844 [+6]
2,190 [+1]
5
63,861 [+17]
2,191 [+1]
6
63,861 [0]
2,192 [+1]
7
63,867 [+6]
2,194 [+2]
8
63,868 [+1]
2,194 [0]
9
63,871 [+3]
2,195 [+1]
10
63,869 [-2]
2,195 [0]
11
63,860 [-9]
2,197 [+2]
12
63,853 [-7]
2,198 [+1]
13
63,860 [+7]
2,199 [+1]
14
63,869 [+9]
2,199 [0]
15
63,884 [+15]
2,199 [0]
16
63,889 [+5]
2,199 [0]
17
63,905 [+16]
2,200 [+1]
18
63,910 [+5]
2,201 [+1]
19
63,897 [-13]
2,202 [+1]
20
63,910 [+13]
2,203 [+1]
21
63,934 [+24]
2,205 [+2]
22
63,929 [-5]
2,206 [+1]
23
63,924 [-5]
2,207 [+1]
24
63,937 [+13]
2,208 [+1]
25
63,926 [-11]
2,208 [0]
26
63,932 [+6]
2,208 [0]
27
63,930 [-2]
2,210 [+2]
28
63,945 [+15]
2,212 [+2]
29
63,945 [0]
2,213 [+1]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
63,355
2,140
2
63,386 [+31]
2,141 [+1]
3
63,385 [-1]
2,143 [+2]
4
63,398 [+13]
2,144 [+1]
5
63,424 [+26]
2,145 [+1]
6
63,444 [+20]
2,146 [+1]
7
63,458 [+14]
2,147 [+1]
8
63,473 [+15]
2,150 [+3]
9
63,493 [+20]
2,153 [+3]
10
63,497 [+4]
2,156 [+3]
11
63,516 [+19]
2,158 [+2]
12
63,508 [-8]
2,160 [+2]
13
63,507 [-1]
2,162 [+2]
14
63,513 [+6]
2,162 [0]
15
63,520 [+7]
2,164 [+2]
16
63,535 [+15]
2,165 [+1]
17
63,556 [+21]
2,167 [+2]
18
63,571 [+15]
2,168 [+1]
19
63,572 [+1]
2,169 [+1]
20
63,595 [+23]
2,170 [+1]
21
63,611 [+16]
2,172 [+2]
22
63,619 [+8]
2,173 [+1]
23
63,641 [+22]
2,174 [+1]
24
63,653 [+12]
2,176 [+2]
25
63,662 [+9]
2,177 [+1]
26
63,688 [+26]
2,178 [+1]
27
63,715 [+27]
2,179 [+1]
28
63,728 [+13]
2,181 [+2]
29
63,741 [+13]
2,181 [0]
30
63,800 [+59]
2,184 [+3]
31
63,805 [+5]
2,185 [+1]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
62,946
2,097
2
62,962 [+16]
2,098 [+1]
3
62,979 [+17]
2,100 [+2]
4
63,002 [+23]
2,101 [+1]
5
63,054 [+52]
2,105 [+4]
6
63,103 [+49]
2,108 [+3]
7
63,127 [+24]
2,110 [+2]
8
63,129 [+2]
2,112 [+2]
9
63,131 [+2]
2,114 [+2]
10
63,145 [+14]
2,115 [+1]
11
63,148 [+3]
2,117 [+2]
12
63,147 [-1]
2,118 [+1]
13
63,150 [+3]
2,119 [+1]
14
63,160 [+10]
2,120 [+1]
15
63,178 [+18]
2,122 [+2]
16
63,193 [+15]
2,123 [+1]
17
63,208 [+15]
2,124 [+1]
18
63,215 [+7]
2,125 [+1]
19
63,245 [+30]
2,126 [+1]
20
63,239 [-6]
2,127 [+1]
21
63,273 [+34]
2,129 [+2]
22
63,279 [+6]
2,129 [0]
23
63,286 [+7]
2,131 [+2]
24
63,278 [-8]
2,134 [+3]
25
63,305 [+27]
2,135 [+1]
26
63,318 [+13]
2,136 [+1]
27
63,334 [+16]
2,138 [+2]
28
63,338 [+4]
2,138 [0]
29
63,357 [+19]
2,139 [+1]
30
63,357 [0]
2,142 [+3]
31
63,360 [+3]
2,138 [-4]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
62,214
2,053
2
62,229 [+15]
2,054 [+1]
3
62,230 [+1]
2,054 [0]
4
62,225 [-5]
2,055 [+1]
5
62,229 [+4]
2,055 [0]
6
62,224 [-5]
2,055 [0]
7
62,274 [+50]
2,058 [+3]
8
62,346 [+72]
2,060 [+2]
9
62,362 [+16]
2,061 [+1]
10
62,364 [+2]
2,061 [0]
11
62,384 [+20]
2,063 [+2]
12
62,400 [+16]
2,065 [+2]
13
62,437 [+37]
2,067 [+2]
14
62,474 [+37]
2,069 [+2]
15
62,523 [+49]
2,072 [+3]
16
62,536 [+13]
2,073 [+1]
17
62,557 [+21]
2,075 [+2]
18
62,580 [+23]
2,077 [+2]
19
62,613 [+33]
2,078 [+1]
20
62,669 [+56]
2,079 [+1]
21
62,718 [+49]
2,079 [0]
22
62,741 [+23]
2,083 [+4]
23
62,796 [+55]
2,086 [+3]
24
62,792 [-4]
2,086 [0]
25
62,859 [+67]
2,087 [+1]
26
62,857 [-2]
2,088 [+1]
27
62,894 [+37]
2,089 [+1]
28
62,912 [+18]
2,091 [+2]
29
62,911 [-1]
2,094 [+3]
30
62,927 [+16]
2,095 [+1]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
61,217
1,995
2
61,256 [+39]
1,996 [+1]
3
61,280 [+24]
1,997 [+1]
4
61,317 [+37]
2,000 [+3]
5
61,340 [+23]
2,001 [+1]
6
61,427 [+87]
2,003 [+2]
7
61,471 [+44]
2,005 [+2]
8
61,486 [+15]
2,007 [+2]
9
61,548 [+62]
2,010 [+3]
10
61,592 [+44]
2,014 [+4]
11
61,626 [+34]
2,016 [+2]
12
61,648 [+22]
2,019 [+3]
13
61,653 [+5]
2,021 [+2]
14
61,689 [+36]
2,022 [+1]
15
61,714 [+25]
2,028 [+6]
16
61,727 [+13]
2,030 [+2]
17
61,726 [-1]
2,032 [+2]
18
61,717 [-9]
2,035 [+3]
19
61,724 [+7]
2,035 [0]
20
61,735 [+11]
2,036 [+1]
21
61,741 [+6]
2,037 [+1]
22
61,772 [+31]
2,038 [+1]
23
61,850 [+78]
2,041 [+3]
24
61,905 [+55]
2,042 [+1]
25
61,996 [+91]
2,043 [+1]
26
62,002 [+6]
2,044 [+1]
27
62,039 [+37]
2,046 [+2]
28
62,053 [+14]
2,047 [+1]
29
62,080 [+27]
2,048 [+1]
30
62,141 [+61]
2,049 [+1]
31
62,186 [+45]
2,051 [+2]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
60,109
1,934
2
60,132 [+23]
1,934 [0]
3
60,154 [+22]
1,936 [+2]
4
60,202 [+48]
1,936 [0]
5
60,241 [+39]
1,938 [+2]
6
60,303 [+62]
1,944 [+6]
7
60,378 [+75]
1,948 [+4]
8
60,423 [+45]
1,952 [+4]
9
60,434 [+11]
1,955 [+3]
10
60,460 [+26]
1,957 [+2]
11
60,474 [+14]
1,958 [+1]
12
60,523 [+49]
1,961 [+3]
13
60,586 [+63]
1,965 [+4]
14
60,605 [+19]
1,966 [+1]
15
60,645 [+40]
1,968 [+2]
16
60,666 [+21]
1,968 [0]
17
60,658 [-8]
1,969 [+1]
18
60,717 [+59]
1,971 [+2]
19
60,744 [+27]
1,973 [+2]
20
60,772 [+28]
1,976 [+3]
21
60,785 [+13]
1,976 [0]
22
60,790 [+5]
1,976 [0]
23
60,808 [+18]
1,978 [+2]
24
60,846 [+38]
1,980 [+2]
25
60,933 [+87]
1,985 [+5]
26
61,083 [+150]
1,986 [+1]
27
61,132 [+49]
1,989 [+3]
28
61,141 [+9]
1,990 [+1]
29
61,169 [+28]
1,992 [+2]
30
61,175 [+6]
1,993 [+1]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
58,814
1,866
2
58,887 [+73]
1,869 [+3]
3
58,935 [+48]
1,870 [+1]
4
58,955 [+20]
1,873 [+3]
5
58,993 [+38]
1,875 [+2]
6
59,046 [+53]
1,877 [+2]
7
59,075 [+29]
1,878 [+1]
8
59,190 [+115]
1,880 [+2]
9
59,262 [+72]
1,882 [+2]
10
59,371 [+109]
1,887 [+5]
11
59,433 [+62]
1,888 [+1]
12
59,453 [+20]
1,889 [+1]
13
59,470 [+17]
1,892 [+3]
14
59,522 [+52]
1,896 [+4]
15
59,547 [+25]
1,900 [+4]
16
59,579 [+32]
1,903 [+3]
17
59,604 [+25]
1,904 [+1]
18
59,640 [+36]
1,906 [+2]
19
59,693 [+53]
1,908 [+2]
20
59,709 [+16]
1,909 [+1]
21
59,728 [+19]
1,910 [+1]
22
59,764 [+36]
1,912 [+2]
23
59,797 [+33]
1,915 [+3]
24
59,812 [+15]
1,916 [+1]
25
59,826 [+14]
1,916 [0]
26
59,846 [+20]
1,919 [+3]
27
59,788 [-58]
1,919 [0]
28
59,896 [+108]
1,926 [+7]
29
59,959 [+63]
1,928 [+2]
30
60,036 [+77]
1,930 [+2]
31
60,066 [+30]
1,932 [+2]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
57,322
1,810
2
57,387 [+65]
1,813 [+3]
3
57,415 [+28]
1,815 [+2]
4
57,440 [+25]
1,819 [+4]
5
57,554 [+114]
1,822 [+3]
6
57,618 [+64]
1,823 [+1]
7
57,657 [+39]
1,824 [+1]
8
57,777 [+120]
1,825 [+1]
9
57,796 [+19]
1,826 [+1]
10
57,858 [+62]
1,828 [+2]
11
58,588 [+730]
1,830 [+2]
12
57,995 [-593]
1,832 [+2]
13
58,021 [+26]
1,833 [+1]
14
58,048 [+27]
1,835 [+2]
15
58,060 [+12]
1,835 [0]
16
58,067 [+7]
1,837 [+2]
17
58,142 [+75]
1,840 [+3]
18
58,195 [+53]
1,841 [+1]
19
58,260 [+65]
1,844 [+3]
20
58,311 [+51]
1,846 [+2]
21
58,343 [+32]
1,847 [+1]
22
58,374 [+31]
1,847 [0]
23
58,406 [+32]
1,848 [+1]
24
58,443 [+37]
1,849 [+1]
25
58,460 [+17]
1,850 [+1]
26
58,488 [+28]
1,852 [+2]
27
58,499 [+11]
1,853 [+1]
28
58,511 [+12]
1,854 [+1]
29
58,543 [+32]
1,855 [+1]
30
58,641 [+98]
1,859 [+4]
31
58,736 [+95]
1,863 [+4]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
56,164
1,766
2
56,271 [+107]
1,767 [+1]
3
56,345 [+74]
1,769 [+2]
4
56,395 [+50]
1,771 [+2]
5
56,478 [+83]
1,772 [+1]
6
56,497 [+19]
1,772 [0]
7
56,523 [+26]
1,774 [+2]
8
56,526 [+3]
1,776 [+2]
9
56,533 [+7]
1,776 [0]
10
56,581 [+48]
1,778 [+2]
11
56,629 [+48]
1,780 [+2]
12
56,695 [+66]
1,783 [+3]
13
56,764 [+69]
1,787 [+4]
14
56,843 [+79]
1,789 [+2]
15
56,865 [+22]
1,790 [+1]
16
56,901 [+36]
1,792 [+2]
17
56,952 [+51]
1,793 [+1]
18
56,980 [+28]
1,793 [0]
19
57,082 [+102]
1,795 [+2]
20
57,121 [+39]
1,796 [+1]
21
57,152 [+31]
1,798 [+2]
22
57,156 [+4]
1,799 [+1]
23
57,172 [+16]
1,800 [+1]
24
57,179 [+7]
1,800 [0]
25
57,194 [+15]
1,800 [0]
26
57,186 [-8]
1,800 [0]
27
57,197 [+11]
1,802 [+2]
28
57,224 [+27]
1,804 [+2]
29
57,250 [+26]
1,807 [+3]
30
57,298 [+48]
1,809 [+2]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
54,017
1,714
2
54,126 [+109]
1,715 [+1]
3
54,248 [+122]
1,717 [+2]
4
54,353 [+105]
1,718 [+1]
5
54,463 [+110]
1,720 [+2]
6
54,440 [-23]
1,722 [+2]
7
54,484 [+44]
1,723 [+1]
8
54,519 [+35]
1,724 [+1]
9
54,663 [+144]
1,727 [+3]
10
54,850 [+187]
1,729 [+2]
11
54,972 [+122]
1,731 [+2]
12
55,015 [+43]
1,732 [+1]
13
55,036 [+21]
1,732 [0]
14
55,156 [+120]
1,735 [+3]
15
55,224 [+68]
1,737 [+2]
16
55,356 [+132]
1,738 [+1]
17
55,480 [+124]
1,740 [+2]
18
55,567 [+87]
1,744 [+4]
19
55,652 [+85]
1,748 [+4]
20
55,735 [+83]
1,748 [0]
21
55,767 [+32]
1,750 [+2]
22
55,837 [+70]
1,752 [+2]
23
55,901 [+64]
1,753 [+1]
24
55,915 [+14]
1,754 [+1]
25
55,912 [-3]
1,756 [+2]
26
55,976 [+64]
1,759 [+3]
27
56,036 [+60]
1,761 [+2]
28
56,056 [+20]
1,762 [+1]
29
56,061 [+5]
1,762 [0]
30
56,056 [-5]
1,762 [0]
31
56,071 [+15]
1,764 [+2]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
49,530
1,659
2
49,577 [+47]
1,660 [+1]
3
49,639 [+62]
1,661 [+1]
4
49,756 [+117]
1,664 [+3]
5
49,925 [+169]
1,666 [+2]
6
49,991 [+66]
1,666 [0]
7
49,996 [+5]
1,669 [+3]
8
50,000 [+4]
1,669 [0]
9
50,015 [+15]
1,670 [+1]
10
50,103 [+88]
1,672 [+2]
11
50,135 [+32]
1,672 [0]
12
50,195 [+60]
1,673 [+1]
13
50,307 [+112]
1,676 [+3]
14
50,516 [+209]
1,680 [+4]
15
50,698 [+182]
1,683 [+3]
16
51,040 [+342]
1,686 [+3]
17
51,339 [+299]
1,690 [+4]
18
51,770 [+431]
1,693 [+3]
19
52,013 [+243]
1,697 [+4]
20
52,284 [+271]
1,698 [+1]
21
52,572 [+288]
1,699 [+1]
22
52,894 [+322]
1,701 [+2]
23
53,140 [+246]
1,702 [+1]
24
53,269 [+129]
1,703 [+1]
25
53,541 [+272]
1,705 [+2]
26
53,704 [+163]
1,707 [+2]
27
53,762 [+58]
1,708 [+1]
28
53,837 [+75]
1,710 [+2]
29
53,864 [+27]
1,711 [+1]
30
53,948 [+84]
1,713 [+2]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
45,758
1,594
2
45,872 [+114]
1,598 [+4]
3
45,965 [+93]
1,603 [+5]
4
46,061 [+96]
1,606 [+3]
5
46,103 [+42]
1,609 [+3]
6
46,160 [+57]
1,611 [+2]
7
46,393 [+233]
1,613 [+2]
8
46,603 [+210]
1,615 [+2]
9
46,905 [+302]
1,618 [+3]
10
47,038 [+133]
1,620 [+2]
11
47,223 [+185]
1,622 [+2]
12
47,329 [+106]
1,625 [+3]
13
47,515 [+186]
1,627 [+2]
14
47,635 [+120]
1,629 [+2]
15
47,780 [+145]
1,631 [+2]
16
47,864 [+84]
1,633 [+2]
17
48,055 [+191]
1,636 [+3]
18
48,169 [+114]
1,638 [+2]
19
48,275 [+106]
1,640 [+2]
20
48,323 [+48]
1,641 [+1]
21
48,413 [+90]
1,643 [+2]
22
48,471 [+58]
1,646 [+3]
23
48,586 [+115]
1,647 [+1]
24
48,707 [+121]
1,649 [+2]
25
48,785 [+78]
1,651 [+2]
26
48,818 [+33]
1,651 [0]
27
48,849 [+31]
1,651 [0]
28
49,049 [+200]
1,653 [+2]
29
49,298 [+249]
1,654 [+1]
30
49,367 [+69]
1,655 [+1]
31
49,480 [+113]
1,656 [+1]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
43,118
1,529
2
43,329 [+211]
1,532 [+3]
3
43,419 [+90]
1,535 [+3]
4
43,613 [+194]
1,538 [+3]
5
43,679 [+66]
1,540 [+2]
6
43,759 [+80]
1,541 [+1]
7
43,836 [+77]
1,544 [+3]
8
43,913 [+77]
1,547 [+3]
9
43,948 [+35]
1,549 [+2]
10
44,017 [+69]
1,552 [+3]
11
44,048 [+31]
1,554 [+2]
12
44,094 [+46]
1,555 [+1]
13
44,126 [+32]
1,557 [+2]
14
44,236 [+110]
1,560 [+3]
15
44,393 [+157]
1,562 [+2]
16
44,440 [+47]
1,564 [+2]
17
44,487 [+47]
1,565 [+1]
18
44,567 [+80]
1,568 [+3]
19
44,624 [+57]
1,569 [+1]
20
44,731 [+107]
1,572 [+3]
21
44,893 [+162]
1,574 [+2]
22
44,978 [+85]
1,577 [+3]
23
45,010 [+32]
1,578 [+1]
24
45,055 [+45]
1,580 [+2]
25
45,137 [+82]
1,581 [+1]
26
45,236 [+99]
1,584 [+3]
27
45,424 [+188]
1,588 [+4]
28
45,623 [+199]
1,590 [+2]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
39,464
1,465
2
39,573 [+109]
1,468 [+3]
3
39,892 [+319]
1,471 [+3]
4
40,024 [+132]
1,474 [+3]
5
40,122 [+98]
1,474 [0]
6
40,167 [+45]
1,475 [+1]
7
40,218 [+51]
1,477 [+2]
8
40,543 [+325]
1,479 [+2]
9
40,648 [+105]
1,481 [+2]
10
40,788 [+140]
1,481 [0]
11
40,925 [+137]
1,484 [+3]
12
41,205 [+280]
1,487 [+3]
13
41,307 [+102]
1,489 [+2]
14
41,401 [+94]
1,491 [+2]
15
41,483 [+82]
1,493 [+2]
16
41,534 [+51]
1,495 [+2]
17
41,578 [+44]
1,496 [+1]
18
41,686 [+108]
1,499 [+3]
19
41,734 [+48]
1,500 [+1]
20
41,815 [+81]
1,502 [+2]
21
41,890 [+75]
1,504 [+2]
22
42,014 [+124]
1,506 [+2]
23
42,060 [+46]
1,506 [0]
24
42,147 [+87]
1,508 [+2]
25
42,291 [+144]
1,511 [+3]
26
42,442 [+151]
1,514 [+3]
27
42,522 [+80]
1,518 [+4]
28
42,652 [+130]
1,520 [+2]
29
42,726 [+74]
1,521 [+1]
30
42,843 [+117]
1,523 [+2]
31
42,954 [+111]
1,525 [+2]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่