กอล์ฟ ณัฐภัสสรา อดุลยาเมธาสิริ

Instagram กอล์ฟ ณัฐภัสสรา อดุลยาเมธาสิริ | ก๊อปปี้ บุศริน หยกพรายพันธ์

@golf_surampha

1,711
Ranking
ลำดับ
1,681
Posts
รูปวีดีโอ
16,250
Followers
ผู้ติดตาม
856
Followings
ติดตาม
Surampha Yokchotisakul สุรัมภา หยกโชติสกุล Hi, i'm G^o^LF 🇹🇭BKK, Thailand contact directly 🇭🇰HK contact model genesis 📲Line @golf-model
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram กอล์ฟ ณัฐภัสสรา อดุลยาเมธาสิริ

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
16,146
1,646
2
16,151 [+5]
1,649 [+3]
3
16,156 [+5]
1,649 [0]
4
16,159 [+3]
1,650 [+1]
5
16,163 [+4]
1,650 [0]
6
16,169 [+6]
1,650 [0]
7
16,179 [+10]
1,651 [+1]
8
16,180 [+1]
1,652 [+1]
9
16,178 [-2]
1,656 [+4]
10
16,187 [+9]
1,657 [+1]
11
16,188 [+1]
1,660 [+3]
12
16,189 [+1]
1,662 [+2]
13
16,192 [+3]
1,666 [+4]
14
16,192 [0]
1,667 [+1]
15
16,200 [+8]
1,669 [+2]
16
16,205 [+5]
1,669 [0]
17
16,208 [+3]
1,670 [+1]
18
16,211 [+3]
1,671 [+1]
19
16,218 [+7]
1,672 [+1]
20
16,224 [+6]
1,675 [+3]
21
16,226 [+2]
1,676 [+1]
22
16,231 [+5]
1,676 [0]
23
16,230 [-1]
1,677 [+1]
24
16,228 [-2]
1,678 [+1]
25
16,231 [+3]
1,679 [+1]
26
16,241 [+10]
1,680 [+1]
27
16,250 [+9]
1,681 [+1]
28
29
30      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
16,065
1,615
2
16,067 [+2]
1,615 [0]
3
16,066 [-1]
1,615 [0]
4
16,067 [+1]
1,615 [0]
5
16,067 [0]
1,615 [0]
6
16,067 [0]
1,615 [0]
7
16,104 [+37]
1,616 [+1]
8
16,107 [+3]
1,617 [+1]
9
16,109 [+2]
1,617 [0]
10
16,113 [+4]
1,617 [0]
11
16,112 [-1]
1,618 [+1]
12
16,116 [+4]
1,618 [0]
13
16,120 [+4]
1,618 [0]
14
16,121 [+1]
1,619 [+1]
15
16,125 [+4]
1,619 [0]
16
16,129 [+4]
1,619 [0]
17
16,131 [+2]
1,620 [+1]
18
16,135 [+4]
1,620 [0]
19
16,135 [0]
1,623 [+3]
20
16,137 [+2]
1,624 [+1]
21
16,144 [+7]
1,625 [+1]
22
16,149 [+5]
1,629 [+4]
23
16,146 [-3]
1,634 [+5]
24
16,146 [0]
1,635 [+1]
25
16,144 [-2]
1,636 [+1]
26
16,143 [-1]
1,638 [+2]
27
16,143 [0]
1,639 [+1]
28
16,141 [-2]
1,639 [0]
29
16,138 [-3]
1,640 [+1]
30
16,139 [+1]
1,641 [+1]
31
16,139 [0]
1,643 [+2]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
16,078
1,600
2
16,077 [-1]
1,600 [0]
3
16,080 [+3]
1,600 [0]
4
16,084 [+4]
1,600 [0]
5
16,085 [+1]
1,600 [0]
6
16,086 [+1]
1,600 [0]
7
16,090 [+4]
1,600 [0]
8
16,097 [+7]
1,600 [0]
9
16,095 [-2]
1,600 [0]
10
16,088 [-7]
1,601 [+1]
11
16,082 [-6]
1,602 [+1]
12
16,081 [-1]
1,602 [0]
13
16,083 [+2]
1,602 [0]
14
16,085 [+2]
1,603 [+1]
15
16,080 [-5]
1,603 [0]
16
16,074 [-6]
1,603 [0]
17
16,075 [+1]
1,603 [0]
18
16,069 [-6]
1,607 [+4]
19
16,062 [-7]
1,611 [+4]
20
16,065 [+3]
1,611 [0]
21
16,068 [+3]
1,611 [0]
22
16,068 [0]
1,611 [0]
23
16,064 [-4]
1,612 [+1]
24
16,069 [+5]
1,612 [0]
25
16,068 [-1]
1,613 [+1]
26
16,065 [-3]
1,614 [+1]
27
16,065 [0]
1,614 [0]
28
16,065 [0]
1,615 [+1]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
16,072
1,585
2
16,071 [-1]
1,586 [+1]
3
16,074 [+3]
1,586 [0]
4
16,073 [-1]
1,586 [0]
5
16,075 [+2]
1,586 [0]
6
16,076 [+1]
1,586 [0]
7
16,080 [+4]
1,587 [+1]
8
16,084 [+4]
1,587 [0]
9
16,081 [-3]
1,587 [0]
10
16,079 [-2]
1,587 [0]
11
16,082 [+3]
1,587 [0]
12
16,086 [+4]
1,588 [+1]
13
16,084 [-2]
1,588 [0]
14
16,082 [-2]
1,589 [+1]
15
16,081 [-1]
1,590 [+1]
16
16,077 [-4]
1,590 [0]
17
16,082 [+5]
1,590 [0]
18
16,079 [-3]
1,590 [0]
19
16,083 [+4]
1,590 [0]
20
16,075 [-8]
1,592 [+2]
21
16,072 [-3]
1,594 [+2]
22
16,076 [+4]
1,595 [+1]
23
16,076 [0]
1,595 [0]
24
16,077 [+1]
1,596 [+1]
25
16,072 [-5]
1,597 [+1]
26
16,066 [-6]
1,598 [+1]
27
16,068 [+2]
1,599 [+1]
28
16,070 [+2]
1,599 [0]
29
16,074 [+4]
1,599 [0]
30
16,075 [+1]
1,599 [0]
31
16,079 [+4]
1,599 [0]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
16,056
1,574
2
16,052 [-4]
1,575 [+1]
3
16,054 [+2]
1,575 [0]
4
16,058 [+4]
1,575 [0]
5
16,058 [0]
1,576 [+1]
6
16,059 [+1]
1,576 [0]
7
16,063 [+4]
1,576 [0]
8
16,067 [+4]
1,579 [+3]
9
16,070 [+3]
1,580 [+1]
10
16,065 [-5]
1,580 [0]
11
16,062 [-3]
1,581 [+1]
12
16,062 [0]
1,582 [+1]
13
16,065 [+3]
1,582 [0]
14
16,066 [+1]
1,582 [0]
15
16,073 [+7]
1,582 [0]
16
16,072 [-1]
1,584 [+2]
17
16,070 [-2]
1,584 [0]
18
16,068 [-2]
1,584 [0]
19
16,065 [-3]
1,584 [0]
20
16,068 [+3]
1,584 [0]
21
16,073 [+5]
1,584 [0]
22
16,071 [-2]
1,584 [0]
23
16,068 [-3]
1,584 [0]
24
16,070 [+2]
1,584 [0]
25
16,065 [-5]
1,584 [0]
26
16,070 [+5]
1,584 [0]
27
16,068 [-2]
1,584 [0]
28
16,071 [+3]
1,584 [0]
29
16,074 [+3]
1,584 [0]
30
16,074 [0]
1,584 [0]
31
16,071 [-3]
1,585 [+1]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
16,037
1,555
2
16,033 [-4]
1,557 [+2]
3
16,026 [-7]
1,559 [+2]
4
16,025 [-1]
1,560 [+1]
5
16,026 [+1]
1,560 [0]
6
16,032 [+6]
1,560 [0]
7
16,038 [+6]
1,561 [+1]
8
16,038 [0]
1,561 [0]
9
16,036 [-2]
1,562 [+1]
10
16,038 [+2]
1,562 [0]
11
16,038 [0]
1,563 [+1]
12
16,041 [+3]
1,563 [0]
13
16,041 [0]
1,565 [+2]
14
16,041 [0]
1,567 [+2]
15
16,046 [+5]
1,567 [0]
16
16,048 [+2]
1,567 [0]
17
16,051 [+3]
1,567 [0]
18
16,050 [-1]
1,567 [0]
19
16,057 [+7]
1,569 [+2]
20
16,057 [0]
1,569 [0]
21
16,058 [+1]
1,569 [0]
22
16,057 [-1]
1,569 [0]
23
16,056 [-1]
1,569 [0]
24
16,058 [+2]
1,569 [0]
25
16,059 [+1]
1,569 [0]
26
16,055 [-4]
1,572 [+3]
27
16,055 [0]
1,573 [+1]
28
16,053 [-2]
1,573 [0]
29
16,052 [-1]
1,573 [0]
30
16,052 [0]
1,574 [+1]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
16,020
1,534
2
16,023 [+3]
1,534 [0]
3
16,020 [-3]
1,535 [+1]
4
16,024 [+4]
1,535 [0]
5
16,023 [-1]
1,536 [+1]
6
16,026 [+3]
1,536 [0]
78
9
16,020 [-6]
1,538 [+2]
10
16,027 [+7]
1,539 [+1]
11
16,024 [-3]
1,542 [+3]
12
16,027 [+3]
1,542 [0]
13
16,025 [-2]
1,543 [+1]
14
16,026 [+1]
1,543 [0]
15
16,023 [-3]
1,543 [0]
16
16,024 [+1]
1,544 [+1]
17
16,030 [+6]
1,544 [0]
18
16,033 [+3]
1,544 [0]
19
16,033 [0]
1,545 [+1]
20
16,035 [+2]
1,545 [0]
21
16,036 [+1]
1,545 [0]
22
16,034 [-2]
1,546 [+1]
23
16,029 [-5]
1,547 [+1]
24
16,032 [+3]
1,547 [0]
25
16,035 [+3]
1,547 [0]
26
16,039 [+4]
1,547 [0]
27
16,040 [+1]
1,547 [0]
28
16,043 [+3]
1,550 [+3]
29
16,042 [-1]
1,552 [+2]
3031     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
15,987
1,513
2
15,989 [+2]
1,513 [0]
3
15,990 [+1]
1,513 [0]
4
15,991 [+1]
1,514 [+1]
5
15,989 [-2]
1,515 [+1]
6
15,992 [+3]
1,515 [0]
7
15,994 [+2]
1,515 [0]
8
15,998 [+4]
1,515 [0]
9
15,998 [0]
1,516 [+1]
10
15,997 [-1]
1,517 [+1]
11
15,998 [+1]
1,518 [+1]
12
16,003 [+5]
1,518 [0]
13
16,004 [+1]
1,518 [0]
14
15,997 [-7]
1,519 [+1]
15
16,001 [+4]
1,521 [+2]
16
16,005 [+4]
1,522 [+1]
17
16,005 [0]
1,523 [+1]
18
16,007 [+2]
1,523 [0]
19
16,010 [+3]
1,524 [+1]
20
16,010 [0]
1,527 [+3]
21
16,011 [+1]
1,527 [0]
22
16,007 [-4]
1,531 [+4]
23
16,009 [+2]
1,531 [0]
24
16,011 [+2]
1,531 [0]
25
16,011 [0]
1,532 [+1]
26
16,015 [+4]
1,532 [0]
27
16,020 [+5]
1,532 [0]
28
16,025 [+5]
1,532 [0]
29
16,022 [-3]
1,532 [0]
30
16,020 [-2]
1,532 [0]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 123
15,944 [0]
1,485 [0]
4
15,944 [0]
1,485 [0]
5
15,947 [+3]
1,485 [0]
6
15,937 [-10]
1,486 [+1]
7
15,938 [+1]
1,488 [+2]
8
15,936 [-2]
1,488 [0]
9
15,932 [-4]
1,488 [0]
10
15,939 [+7]
1,488 [0]
11
15,935 [-4]
1,489 [+1]
12
15,931 [-4]
1,491 [+2]
13
15,933 [+2]
1,493 [+2]
14
15,952 [+19]
1,496 [+3]
15
15,956 [+4]
1,496 [0]
16
15,958 [+2]
1,496 [0]
17
15,961 [+3]
1,496 [0]
18
15,963 [+2]
1,497 [+1]
19
15,962 [-1]
1,497 [0]
20
15,970 [+8]
1,497 [0]
21
15,972 [+2]
1,501 [+4]
22
15,975 [+3]
1,501 [0]
23
15,978 [+3]
1,504 [+3]
24
15,976 [-2]
1,506 [+2]
25
15,980 [+4]
1,506 [0]
26
15,978 [-2]
1,507 [+1]
27
15,979 [+1]
1,507 [0]
28
15,987 [+8]
1,508 [+1]
29
15,984 [-3]
1,509 [+1]
30
15,985 [+1]
1,513 [+4]
31
15,988 [+3]
1,513 [0]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
15,888 [0]
1,450 [0]
6
15,894 [+6]
1,454 [+4]
7
15,893 [-1]
1,458 [+4]
8
15,892 [-1]
1,462 [+4]
9
15,892 [0]
1,463 [+1]
10
15,897 [+5]
1,464 [+1]
11
15,897 [0]
1,465 [+1]
12
15,901 [+4]
1,466 [+1]
13
15,900 [-1]
1,466 [0]
14
15,901 [+1]
1,466 [0]
15
15,900 [-1]
1,466 [0]
16
15,896 [-4]
1,467 [+1]
17
15,910 [+14]
1,467 [0]
18
15,909 [-1]
1,468 [+1]
19
15,910 [+1]
1,468 [0]
20
15,913 [+3]
1,469 [+1]
21
15,913 [0]
1,471 [+2]
22
15,919 [+6]
1,472 [+1]
23
15,919 [0]
1,475 [+3]
24
15,934 [+15]
1,476 [+1]
252627282930
31      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
15,819
1,427
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
15,819 [0]
1,427 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
15,818
1,412
2
15,812 [-6]
1,415 [+3]
3
15,818 [+6]
1,415 [0]
4
15,815 [-3]
1,416 [+1]
5
15,813 [-2]
1,416 [0]
6
15,815 [+2]
1,416 [0]
7
15,817 [+2]
1,416 [0]
8
15,812 [-5]
1,417 [+1]
9
15,813 [+1]
1,417 [0]
10
15,818 [+5]
1,417 [0]
11
15,819 [+1]
1,417 [0]
12
15,814 [-5]
1,417 [0]
13
15,818 [+4]
1,417 [0]
14
15,816 [-2]
1,417 [0]
15
15,818 [+2]
1,417 [0]
16
15,819 [+1]
1,417 [0]
17
15,816 [-3]
1,417 [0]
18
15,818 [+2]
1,417 [0]
19
15,816 [-2]
1,419 [+2]
20
15,816 [0]
1,419 [0]
21
15,815 [-1]
1,419 [0]
22
15,818 [+3]
1,420 [+1]
23
15,821 [+3]
1,420 [0]
24
15,823 [+2]
1,420 [0]
25
15,826 [+3]
1,420 [0]
26
15,826 [0]
1,420 [0]
27
15,821 [-5]
1,424 [+4]
28
15,818 [-3]
1,426 [+2]
29
15,820 [+2]
1,426 [0]
30
15,822 [+2]
1,427 [+1]
31
15,821 [-1]
1,427 [0]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
15,761
1,398
2
15,761 [0]
1,399 [+1]
3
15,759 [-2]
1,400 [+1]
4
15,759 [0]
1,400 [0]
5
15,764 [+5]
1,400 [0]
6
15,767 [+3]
1,402 [+2]
7
15,771 [+4]
1,402 [0]
8
15,773 [+2]
1,402 [0]
9
15,771 [-2]
1,403 [+1]
10
15,772 [+1]
1,404 [+1]
11
15,775 [+3]
1,404 [0]
12
15,780 [+5]
1,404 [0]
13
15,781 [+1]
1,404 [0]
14
15,779 [-2]
1,404 [0]
15
15,778 [-1]
1,404 [0]
16
15,788 [+10]
1,406 [+2]
17
15,787 [-1]
1,407 [+1]
18
15,792 [+5]
1,407 [0]
19
15,801 [+9]
1,407 [0]
20
15,802 [+1]
1,407 [0]
21
15,801 [-1]
1,408 [+1]
22
15,800 [-1]
1,409 [+1]
23
15,798 [-2]
1,410 [+1]
24
15,803 [+5]
1,410 [0]
25
15,804 [+1]
1,410 [0]
26
15,802 [-2]
1,411 [+1]
27
15,801 [-1]
1,411 [0]
28
15,806 [+5]
1,412 [+1]
29
15,807 [+1]
1,412 [0]
30
15,816 [+9]
1,412 [0]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
15,608
1,385
2
15,614 [+6]
1,385 [0]
3
15,630 [+16]
1,385 [0]
4
15,636 [+6]
1,385 [0]
5
15,647 [+11]
1,385 [0]
6
15,657 [+10]
1,385 [0]
7
15,660 [+3]
1,385 [0]
8
15,672 [+12]
1,385 [0]
9
15,676 [+4]
1,386 [+1]
10
15,678 [+2]
1,386 [0]
11
15,679 [+1]
1,386 [0]
12
15,677 [-2]
1,386 [0]
13
15,674 [-3]
1,386 [0]
14
15,683 [+9]
1,386 [0]
15
15,687 [+4]
1,386 [0]
16
15,691 [+4]
1,386 [0]
17
15,696 [+5]
1,386 [0]
18
15,700 [+4]
1,386 [0]
19
15,697 [-3]
1,387 [+1]
20
15,703 [+6]
1,387 [0]
21
15,708 [+5]
1,387 [0]
22
15,710 [+2]
1,387 [0]
23
15,711 [+1]
1,392 [+5]
24
15,720 [+9]
1,392 [0]
25
15,720 [0]
1,394 [+2]
26
15,725 [+5]
1,394 [0]
27
15,747 [+22]
1,396 [+2]
28
15,752 [+5]
1,396 [0]
29
15,763 [+11]
1,396 [0]
30
15,764 [+1]
1,397 [+1]
31
15,765 [+1]
1,397 [0]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
15,582
1,347
2
15,586 [+4]
1,347 [0]
3
15,590 [+4]
1,347 [0]
4
15,596 [+6]
1,347 [0]
5
15,593 [-3]
1,348 [+1]
6
15,594 [+1]
1,348 [0]
7
15,599 [+5]
1,349 [+1]
8
15,594 [-5]
1,351 [+2]
9
15,592 [-2]
1,351 [0]
10
15,595 [+3]
1,352 [+1]
11
15,590 [-5]
1,359 [+7]
12
15,591 [+1]
1,364 [+5]
13
15,579 [-12]
1,372 [+8]
14
15,576 [-3]
1,378 [+6]
15
15,570 [-6]
1,382 [+4]
16
15,572 [+2]
1,383 [+1]
17
15,573 [+1]
1,383 [0]
18
15,578 [+5]
1,383 [0]
19
15,580 [+2]
1,384 [+1]
20
15,583 [+3]
1,384 [0]
21
15,588 [+5]
1,384 [0]
22
15,589 [+1]
1,384 [0]
23
15,597 [+8]
1,384 [0]
24
15,605 [+8]
1,384 [0]
25
15,603 [-2]
1,384 [0]
26
15,601 [-2]
1,384 [0]
27
15,605 [+4]
1,384 [0]
28
15,606 [+1]
1,384 [0]
29
15,609 [+3]
1,384 [0]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
15,523
1,330
2
15,527 [+4]
1,331 [+1]
3
15,536 [+9]
1,331 [0]
4
15,540 [+4]
1,331 [0]
5
15,552 [+12]
1,331 [0]
6
15,553 [+1]
1,331 [0]
7
15,555 [+2]
1,331 [0]
8
15,556 [+1]
1,331 [0]
9
15,555 [-1]
1,331 [0]
10
15,563 [+8]
1,331 [0]
11
15,561 [-2]
1,333 [+2]
12
15,564 [+3]
1,334 [+1]
13
15,565 [+1]
1,335 [+1]
14
15,568 [+3]
1,335 [0]
15
15,568 [0]
1,335 [0]
16
15,571 [+3]
1,336 [+1]
17
15,579 [+8]
1,336 [0]
18
15,587 [+8]
1,337 [+1]
19
15,587 [0]
1,340 [+3]
20
15,585 [-2]
1,341 [+1]
21
15,584 [-1]
1,342 [+1]
22
15,587 [+3]
1,342 [0]
23
15,593 [+6]
1,343 [+1]
24
15,588 [-5]
1,343 [0]
25
15,592 [+4]
1,343 [0]
26
15,588 [-4]
1,344 [+1]
27
15,586 [-2]
1,344 [0]
28
15,583 [-3]
1,344 [0]
29
15,582 [-1]
1,345 [+1]
30
15,580 [-2]
1,347 [+2]
31
15,581 [+1]
1,347 [0]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
15,523
1,302
2
15,525 [+2]
1,303 [+1]
3
15,528 [+3]
1,303 [0]
4
15,529 [+1]
1,303 [0]
5
15,527 [-2]
1,303 [0]
6
15,532 [+5]
1,303 [0]
7
15,533 [+1]
1,303 [0]
8
15,531 [-2]
1,303 [0]
9
15,530 [-1]
1,303 [0]
10
15,533 [+3]
1,303 [0]
11
15,532 [-1]
1,303 [0]
12
15,527 [-5]
1,305 [+2]
13
15,534 [+7]
1,305 [0]
14
15,533 [-1]
1,305 [0]
15
15,535 [+2]
1,306 [+1]
16
15,535 [0]
1,308 [+2]
17
15,533 [-2]
1,309 [+1]
18
15,537 [+4]
1,309 [0]
19
15,532 [-5]
1,311 [+2]
20
15,534 [+2]
1,311 [0]
21
15,528 [-6]
1,315 [+4]
22
15,524 [-4]
1,319 [+4]
23
15,525 [+1]
1,321 [+2]
24
15,523 [-2]
1,323 [+2]
25
15,520 [-3]
1,325 [+2]
26
15,520 [0]
1,326 [+1]
27
15,521 [+1]
1,327 [+1]
28
15,521 [0]
1,327 [0]
29
15,521 [0]
1,328 [+1]
30
15,526 [+5]
1,328 [0]
31
15,528 [+2]
1,329 [+1]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
15,454
1,287
2
15,455 [+1]
1,287 [0]
3
15,456 [+1]
1,287 [0]
4
15,459 [+3]
1,288 [+1]
5
15,460 [+1]
1,289 [+1]
6
15,461 [+1]
1,291 [+2]
7
15,467 [+6]
1,291 [0]
8
15,473 [+6]
1,291 [0]
9
15,479 [+6]
1,292 [+1]
10
15,480 [+1]
1,292 [0]
11
15,482 [+2]
1,292 [0]
12
15,483 [+1]
1,293 [+1]
13
15,487 [+4]
1,293 [0]
14
15,490 [+3]
1,295 [+2]
15
15,494 [+4]
1,295 [0]
16
15,495 [+1]
1,295 [0]
17
15,497 [+2]
1,295 [0]
18
15,499 [+2]
1,295 [0]
19
15,505 [+6]
1,295 [0]
20
15,509 [+4]
1,295 [0]
21
15,501 [-8]
1,295 [0]
22
15,504 [+3]
1,295 [0]
23
15,507 [+3]
1,295 [0]
24
15,510 [+3]
1,295 [0]
25
15,509 [-1]
1,296 [+1]
26
15,515 [+6]
1,296 [0]
27
15,517 [+2]
1,296 [0]
28
15,517 [0]
1,297 [+1]
29
15,522 [+5]
1,298 [+1]
30
15,519 [-3]
1,301 [+3]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
15,396
1,274
2
15,393 [-3]
1,275 [+1]
3
15,387 [-6]
1,276 [+1]
4
15,384 [-3]
1,278 [+2]
5
15,387 [+3]
1,278 [0]
6
15,389 [+2]
1,279 [+1]
7
15,396 [+7]
1,279 [0]
8
15,395 [-1]
1,280 [+1]
9
15,398 [+3]
1,280 [0]
10
15,393 [-5]
1,280 [0]
11
15,388 [-5]
1,281 [+1]
12
15,391 [+3]
1,281 [0]
13
15,395 [+4]
1,281 [0]
14
15,392 [-3]
1,284 [+3]
15
15,395 [+3]
1,284 [0]
16
15,398 [+3]
1,284 [0]
17
15,403 [+5]
1,284 [0]
18
15,406 [+3]
1,284 [0]
19
15,408 [+2]
1,284 [0]
20
15,413 [+5]
1,284 [0]
21
15,412 [-1]
1,284 [0]
22
15,414 [+2]
1,285 [+1]
23
15,416 [+2]
1,285 [0]
24
15,412 [-4]
1,285 [0]
25
15,411 [-1]
1,286 [+1]
26
15,420 [+9]
1,286 [0]
27
15,421 [+1]
1,286 [0]
28
15,415 [-6]
1,287 [+1]
29
15,422 [+7]
1,287 [0]
30
15,425 [+3]
1,287 [0]
31
15,431 [+6]
1,287 [0]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
15,339
1,264
2
15,349 [+10]
1,264 [0]
3
15,351 [+2]
1,264 [0]
4
15,353 [+2]
1,264 [0]
5
15,350 [-3]
1,264 [0]
6
15,350 [0]
1,264 [0]
7
15,351 [+1]
1,264 [0]
8
15,355 [+4]
1,265 [+1]
9
15,358 [+3]
1,265 [0]
10
15,356 [-2]
1,265 [0]
11
15,360 [+4]
1,265 [0]
12
15,357 [-3]
1,265 [0]
13
15,362 [+5]
1,265 [0]
14
15,362 [0]
1,265 [0]
15
15,367 [+5]
1,267 [+2]
16
15,370 [+3]
1,267 [0]
17
15,364 [-6]
1,267 [0]
18
15,364 [0]
1,268 [+1]
19
15,367 [+3]
1,268 [0]
20
15,367 [0]
1,268 [0]
21
15,370 [+3]
1,268 [0]
22
15,370 [0]
1,269 [+1]
23
15,370 [0]
1,269 [0]
24
15,370 [0]
1,270 [+1]
25
15,377 [+7]
1,271 [+1]
26
15,381 [+4]
1,271 [0]
27
15,383 [+2]
1,272 [+1]
28
15,396 [+13]
1,272 [0]
29
15,393 [-3]
1,273 [+1]
30
15,395 [+2]
1,273 [0]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
15,307
1,256
2
15,309 [+2]
1,257 [+1]
3
15,310 [+1]
1,257 [0]
4
15,312 [+2]
1,257 [0]
5
15,320 [+8]
1,257 [0]
6
15,324 [+4]
1,257 [0]
7
15,327 [+3]
1,257 [0]
8
15,333 [+6]
1,257 [0]
9
15,331 [-2]
1,258 [+1]
10
15,332 [+1]
1,258 [0]
11
15,338 [+6]
1,258 [0]
12
15,339 [+1]
1,258 [0]
13
15,333 [-6]
1,261 [+3]
14
15,332 [-1]
1,262 [+1]
15
15,330 [-2]
1,262 [0]
16
15,329 [-1]
1,262 [0]
17
15,334 [+5]
1,262 [0]
18
15,337 [+3]
1,262 [0]
19
15,341 [+4]
1,262 [0]
20
15,356 [+15]
1,262 [0]
21
15,356 [0]
1,262 [0]
22
15,352 [-4]
1,262 [0]
23
15,351 [-1]
1,262 [0]
24
15,349 [-2]
1,262 [0]
25
15,352 [+3]
1,262 [0]
26
15,351 [-1]
1,262 [0]
27
15,330 [-21]
1,262 [0]
28
15,328 [-2]
1,262 [0]
29
15,329 [+1]
1,263 [+1]
30
15,326 [-3]
1,263 [0]
31
15,329 [+3]
1,263 [0]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
15,243
1,238
2
15,244 [+1]
1,238 [0]
3
15,235 [-9]
1,240 [+2]
4
15,221 [-14]
1,240 [0]
5
15,245 [+24]
1,242 [+2]
6
15,235 [-10]
1,243 [+1]
7
15,247 [+12]
1,243 [0]
8
15,247 [0]
1,244 [+1]
9
15,254 [+7]
1,244 [0]
10
15,662 [+408]
1,246 [+2]
11
15,663 [+1]
1,246 [0]
12
15,255 [-408]
1,247 [+1]
13
15,259 [+4]
1,247 [0]
14
15,257 [-2]
1,248 [+1]
15
15,264 [+7]
1,249 [+1]
16
15,266 [+2]
1,249 [0]
17
15,270 [+4]
1,250 [+1]
18
15,272 [+2]
1,250 [0]
19
15,278 [+6]
1,250 [0]
20
15,278 [0]
1,250 [0]
21
15,278 [0]
1,250 [0]
22
15,285 [+7]
1,251 [+1]
23
15,286 [+1]
1,253 [+2]
24
15,291 [+5]
1,253 [0]
25
15,296 [+5]
1,253 [0]
26
15,285 [-11]
1,254 [+1]
27
15,290 [+5]
1,254 [0]
28
15,296 [+6]
1,254 [0]
29
15,300 [+4]
1,255 [+1]
30
15,302 [+2]
1,256 [+1]
31
15,305 [+3]
1,256 [0]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
15,175
1,226
2
15,191 [+16]
1,226 [0]
3
15,194 [+3]
1,226 [0]
4
15,198 [+4]
1,227 [+1]
5
15,199 [+1]
1,228 [+1]
6
15,198 [-1]
1,228 [0]
7
15,197 [-1]
1,228 [0]
8
15,208 [+11]
1,229 [+1]
9
15,220 [+12]
1,231 [+2]
10
15,244 [+24]
1,233 [+2]
11
15,255 [+11]
1,233 [0]
12
15,256 [+1]
1,233 [0]
13
15,255 [-1]
1,233 [0]
14
15,256 [+1]
1,233 [0]
15
15,254 [-2]
1,234 [+1]
16
15,257 [+3]
1,234 [0]
17
15,261 [+4]
1,235 [+1]
18
15,262 [+1]
1,235 [0]
19
15,260 [-2]
1,237 [+2]
20
15,260 [0]
1,237 [0]
21
15,260 [0]
1,237 [0]
22
15,257 [-3]
1,237 [0]
23
15,258 [+1]
1,237 [0]
24
15,260 [+2]
1,237 [0]
25
15,260 [0]
1,237 [0]
26
15,259 [-1]
1,237 [0]
27
15,250 [-9]
1,237 [0]
28
15,251 [+1]
1,238 [+1]
29
15,254 [+3]
1,238 [0]
30
15,251 [-3]
1,238 [0]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
15,039
1,197
2
15,046 [+7]
1,199 [+2]
3
15,076 [+30]
1,200 [+1]
4
15,082 [+6]
1,200 [0]
5
15,083 [+1]
1,200 [0]
6
15,093 [+10]
1,201 [+1]
7
15,101 [+8]
1,201 [0]
8
15,096 [-5]
1,203 [+2]
9
15,096 [0]
1,205 [+2]
10
15,103 [+7]
1,207 [+2]
11
15,102 [-1]
1,207 [0]
12
15,098 [-4]
1,208 [+1]
13
15,103 [+5]
1,209 [+1]
14
15,109 [+6]
1,212 [+3]
15
15,114 [+5]
1,212 [0]
16
15,123 [+9]
1,214 [+2]
17
15,123 [0]
1,215 [+1]
18
15,122 [-1]
1,215 [0]
19
15,124 [+2]
1,215 [0]
20
15,130 [+6]
1,217 [+2]
21
15,114 [-16]
1,217 [0]
22
15,137 [+23]
1,217 [0]
23
15,148 [+11]
1,219 [+2]
24
15,160 [+12]
1,220 [+1]
25
15,165 [+5]
1,222 [+2]
26
15,173 [+8]
1,222 [0]
27
15,176 [+3]
1,222 [0]
28
15,184 [+8]
1,222 [0]
29
15,184 [0]
1,222 [0]
30
15,171 [-13]
1,224 [+2]
31
15,170 [-1]
1,225 [+1]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
14,825
1,172
2
14,835 [+10]
1,174 [+2]
3
14,840 [+5]
1,176 [+2]
4
14,859 [+19]
1,177 [+1]
5
14,881 [+22]
1,179 [+2]
6
14,904 [+23]
1,180 [+1]
7
14,908 [+4]
1,181 [+1]
8
14,919 [+11]
1,182 [+1]
9
14,929 [+10]
1,183 [+1]
10
14,936 [+7]
1,184 [+1]
11
14,958 [+22]
1,184 [0]
12
14,965 [+7]
1,184 [0]
13
14,977 [+12]
1,185 [+1]
14
14,980 [+3]
1,186 [+1]
15
14,983 [+3]
1,187 [+1]
16
14,992 [+9]
1,188 [+1]
17
14,995 [+3]
1,188 [0]
18
15,004 [+9]
1,189 [+1]
19
15,010 [+6]
1,191 [+2]
20
15,011 [+1]
1,192 [+1]
21
15,018 [+7]
1,192 [0]
22
15,030 [+12]
1,194 [+2]
23
15,034 [+4]
1,194 [0]
24
15,034 [0]
1,196 [+2]
25
15,032 [-2]
1,196 [0]
26
15,031 [-1]
1,197 [+1]
27
15,031 [0]
1,197 [0]
28
15,036 [+5]
1,197 [0]
29
15,037 [+1]
1,197 [0]
30
15,033 [-4]
1,197 [0]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
14,584
1,142
2
14,635 [+51]
1,146 [+4]
3
14,651 [+16]
1,146 [0]
4
14,655 [+4]
1,146 [0]
5
14,687 [+32]
1,147 [+1]
6
14,702 [+15]
1,150 [+3]
7
14,712 [+10]
1,151 [+1]
8
14,726 [+14]
1,155 [+4]
9
14,726 [0]
1,156 [+1]
10
14,727 [+1]
1,156 [0]
11
14,729 [+2]
1,157 [+1]
12
14,734 [+5]
1,159 [+2]
13
14,735 [+1]
1,160 [+1]
14
14,740 [+5]
1,161 [+1]
15
14,749 [+9]
1,161 [0]
16
14,754 [+5]
1,161 [0]
17
14,763 [+9]
1,161 [0]
18
14,763 [0]
1,161 [0]
19
14,773 [+10]
1,162 [+1]
20
14,774 [+1]
1,162 [0]
21
14,777 [+3]
1,162 [0]
22
14,782 [+5]
1,163 [+1]
23
14,779 [-3]
1,166 [+3]
24
14,782 [+3]
1,166 [0]
25
14,786 [+4]
1,166 [0]
26
14,789 [+3]
1,166 [0]
27
14,791 [+2]
1,166 [0]
28
14,783 [-8]
1,168 [+2]
29
14,796 [+13]
1,168 [0]
30
14,806 [+10]
1,168 [0]
31
14,811 [+5]
1,168 [0]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
14,291
1,128
2
14,293 [+2]
1,128 [0]
3
14,284 [-9]
1,128 [0]
4
14,286 [+2]
1,128 [0]
5
14,283 [-3]
1,128 [0]
6
14,282 [-1]
1,128 [0]
7
14,285 [+3]
1,128 [0]
8
14,279 [-6]
1,128 [0]
9
14,278 [-1]
1,128 [0]
10
14,277 [-1]
1,128 [0]
11
14,271 [-6]
1,128 [0]
12
14,275 [+4]
1,129 [+1]
13
14,278 [+3]
1,129 [0]
14
14,275 [-3]
1,130 [+1]
15
14,274 [-1]
1,130 [0]
16
14,278 [+4]
1,130 [0]
17
14,277 [-1]
1,131 [+1]
18
14,283 [+6]
1,131 [0]
19
14,291 [+8]
1,131 [0]
20
14,290 [-1]
1,132 [+1]
21
14,326 [+36]
1,134 [+2]
22
14,341 [+15]
1,134 [0]
23
14,337 [-4]
1,134 [0]
24
14,335 [-2]
1,134 [0]
25
14,339 [+4]
1,135 [+1]
26
14,343 [+4]
1,135 [0]
27
14,357 [+14]
1,136 [+1]
28
14,399 [+42]
1,140 [+4]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
14,249
1,120
2
14,262 [+13]
1,120 [0]
3
14,267 [+5]
1,120 [0]
4
14,269 [+2]
1,124 [+4]
5
14,285 [+16]
1,125 [+1]
6
14,289 [+4]
1,125 [0]
7
14,291 [+2]
1,126 [+1]
8
14,289 [-2]
1,126 [0]
9
14,287 [-2]
1,126 [0]
10
14,289 [+2]
1,126 [0]
11
14,289 [0]
1,126 [0]
12
14,285 [-4]
1,126 [0]
13
14,286 [+1]
1,126 [0]
14
14,285 [-1]
1,126 [0]
15
14,289 [+4]
1,126 [0]
16
14,283 [-6]
1,127 [+1]
17
14,284 [+1]
1,127 [0]
18
14,287 [+3]
1,127 [0]
19
14,286 [-1]
1,127 [0]
20
14,294 [+8]
1,127 [0]
21
14,294 [0]
1,127 [0]
22
14,292 [-2]
1,128 [+1]
23
14,312 [+20]
1,128 [0]
24
14,302 [-10]
1,128 [0]
25
14,309 [+7]
1,128 [0]
26
14,307 [-2]
1,128 [0]
27
14,310 [+3]
1,128 [0]
28
14,306 [-4]
1,128 [0]
29
14,305 [-1]
1,128 [0]
30
14,308 [+3]
1,128 [0]
31
14,297 [-11]
1,128 [0]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่