ซูซี่ สุษิรา

Instagram ซูซี่ สุษิรา | ซูซี่ สุษิรา แองจิลีน่า แน่นหนา

@susiroo

1,384
Ranking
ลำดับ
881
Posts
รูปวีดีโอ
61,279
Followers
ผู้ติดตาม
831
Followings
ติดตาม
Susi 🦁Susira Angelina Naenna Eurasian🇬🇧🇹🇭🇨🇳 👑 Actress/Model Manager:+66817799912 🎬www.thaitv3.com 👗Director www.studio-naenna.com 👟🌲🐬Fitness&Nutrition/Environmentalist/Scubadiver |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram ซูซี่ สุษิรา

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
กุมภาพันธ์ 2018
อาพฤ
    1
61,243
2,212
2
61,241 [-2]
2,214 [+2]
3
61,235 [-6]
2,215 [+1]
4
61,234 [-1]
2,215 [0]
5
61,230 [-4]
2,216 [+1]
6
61,246 [+16]
2,219 [+3]
7
61,249 [+3]
2,221 [+2]
8
61,251 [+2]
2,222 [+1]
9
61,248 [-3]
2,222 [0]
10
61,259 [+11]
2,224 [+2]
11
61,266 [+7]
2,226 [+2]
12
61,264 [-2]
2,228 [+2]
13
61,257 [-7]
2,230 [+2]
14
61,262 [+5]
871 [-1,359]
15
61,272 [+10]
873 [+2]
16
61,279 [+7]
874 [+1]
17
61,276 [-3]
878 [+4]
18
61,280 [+4]
880 [+2]
19
61,279 [-1]
881 [+1]
20
21222324
25262728   
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
61,238
2,185
2
61,248 [+10]
2,185 [0]
3
61,253 [+5]
2,186 [+1]
4
61,258 [+5]
2,186 [0]
5
61,263 [+5]
2,187 [+1]
6
61,268 [+5]
2,188 [+1]
7
61,272 [+4]
2,188 [0]
8
61,271 [-1]
2,189 [+1]
9
61,263 [-8]
2,190 [+1]
10
61,264 [+1]
2,191 [+1]
11
61,265 [+1]
2,191 [0]
12
61,261 [-4]
2,193 [+2]
13
61,252 [-9]
2,194 [+1]
14
61,252 [0]
2,196 [+2]
15
61,256 [+4]
2,197 [+1]
16
61,269 [+13]
2,198 [+1]
17
61,274 [+5]
2,199 [+1]
18
61,271 [-3]
2,202 [+3]
19
61,264 [-7]
2,204 [+2]
20
61,266 [+2]
2,205 [+1]
21
61,259 [-7]
2,206 [+1]
22
61,259 [0]
2,206 [0]
23
61,254 [-5]
2,209 [+3]
24
61,251 [-3]
2,210 [+1]
25
61,250 [-1]
2,210 [0]
26
61,240 [-10]
2,211 [+1]
27
61,245 [+5]
2,211 [0]
28
61,239 [-6]
2,211 [0]
29
61,237 [-2]
2,212 [+1]
30
61,240 [+3]
2,212 [0]
31
61,246 [+6]
2,212 [0]
   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
61,085
2,177
2
61,063 [-22]
2,148 [-29]
3
61,058 [-5]
2,150 [+2]
4
61,067 [+9]
2,150 [0]
5
61,064 [-3]
2,150 [0]
6
61,058 [-6]
2,152 [+2]
7
61,058 [0]
2,153 [+1]
8
61,092 [+34]
2,154 [+1]
9
61,140 [+48]
2,156 [+2]
10
61,165 [+25]
2,157 [+1]
11
61,156 [-9]
2,158 [+1]
12
61,161 [+5]
2,160 [+2]
13
61,151 [-10]
2,163 [+3]
14
61,146 [-5]
2,162 [-1]
15
61,180 [+34]
2,164 [+2]
16
61,201 [+21]
2,167 [+3]
17
61,216 [+15]
2,169 [+2]
18
61,232 [+16]
2,169 [0]
19
61,233 [+1]
2,170 [+1]
20
61,243 [+10]
2,170 [0]
21
61,242 [-1]
2,171 [+1]
22
61,242 [0]
2,173 [+2]
23
61,236 [-6]
2,173 [0]
24
61,241 [+5]
2,177 [+4]
25
61,237 [-4]
2,177 [0]
26
61,238 [+1]
2,178 [+1]
27
61,243 [+5]
2,179 [+1]
28
61,247 [+4]
2,180 [+1]
29
61,242 [-5]
2,182 [+2]
30
61,237 [-5]
2,184 [+2]
31
61,235 [-2]
2,184 [0]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
61,184
2,405
2
61,193 [+9]
2,405 [0]
3
61,191 [-2]
2,406 [+1]
4
61,188 [-3]
2,407 [+1]
5
61,192 [+4]
2,409 [+2]
6
61,189 [-3]
2,409 [0]
7
61,186 [-3]
2,411 [+2]
8
61,182 [-4]
2,411 [0]
9
61,181 [-1]
2,411 [0]
10
61,177 [-4]
2,411 [0]
11
61,162 [-15]
2,412 [+1]
12
61,168 [+6]
2,412 [0]
13
61,161 [-7]
2,413 [+1]
14
61,159 [-2]
2,414 [+1]
15
61,152 [-7]
2,415 [+1]
16
61,151 [-1]
2,417 [+2]
17
61,142 [-9]
2,419 [+2]
18
61,130 [-12]
2,419 [0]
19
61,129 [-1]
2,421 [+2]
20
61,123 [-6]
2,421 [0]
21
61,123 [0]
2,424 [+3]
22
61,114 [-9]
2,425 [+1]
23
61,107 [-7]
2,426 [+1]
24
61,102 [-5]
2,426 [0]
25
61,094 [-8]
2,427 [+1]
26
61,091 [-3]
2,427 [0]
27
61,094 [+3]
2,429 [+2]
28
61,081 [-13]
2,430 [+1]
29
61,086 [+5]
2,431 [+1]
30
61,081 [-5]
2,175 [-256]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
60,447
2,355
2
60,435 [-12]
2,358 [+3]
3
60,438 [+3]
2,361 [+3]
4
60,708 [+270]
2,364 [+3]
5
61,080 [+372]
2,367 [+3]
6
61,138 [+58]
2,370 [+3]
7
61,170 [+32]
2,371 [+1]
8
61,211 [+41]
2,372 [+1]
9
61,241 [+30]
2,373 [+1]
10
61,247 [+6]
2,373 [0]
11
61,249 [+2]
2,376 [+3]
12
61,251 [+2]
2,378 [+2]
13
61,247 [-4]
2,380 [+2]
14
61,245 [-2]
2,381 [+1]
15
61,245 [0]
2,381 [0]
16
61,236 [-9]
2,382 [+1]
17
61,223 [-13]
2,383 [+1]
18
61,223 [0]
2,384 [+1]
19
61,212 [-11]
2,385 [+1]
20
61,197 [-15]
2,386 [+1]
21
61,197 [0]
2,387 [+1]
22
61,191 [-6]
2,387 [0]
23
61,184 [-7]
2,388 [+1]
24
61,181 [-3]
2,392 [+4]
25
61,163 [-18]
2,394 [+2]
26
61,160 [-3]
2,398 [+4]
27
61,163 [+3]
2,398 [0]
28
61,165 [+2]
2,399 [+1]
29
61,159 [-6]
2,401 [+2]
30
61,154 [-5]
2,401 [0]
31
61,163 [+9]
2,403 [+2]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
60,419
2,327
2
60,417 [-2]
2,328 [+1]
3
60,408 [-9]
2,328 [0]
4
60,407 [-1]
2,329 [+1]
5
60,405 [-2]
2,329 [0]
6
60,405 [0]
2,329 [0]
7
60,413 [+8]
2,329 [0]
8
60,408 [-5]
2,330 [+1]
9
60,399 [-9]
2,331 [+1]
10
60,393 [-6]
2,332 [+1]
11
60,389 [-4]
2,333 [+1]
12
60,393 [+4]
2,334 [+1]
13
60,427 [+34]
2,336 [+2]
14
60,490 [+63]
2,337 [+1]
15
60,491 [+1]
2,339 [+2]
16
60,505 [+14]
2,339 [0]
17
60,505 [0]
2,339 [0]
18
60,493 [-12]
2,340 [+1]
19
60,505 [+12]
2,341 [+1]
20
60,508 [+3]
2,342 [+1]
21
60,497 [-11]
2,342 [0]
22
60,488 [-9]
2,343 [+1]
23
60,476 [-12]
2,344 [+1]
24
60,472 [-4]
2,345 [+1]
25
60,468 [-4]
2,345 [0]
26
60,464 [-4]
2,345 [0]
27
60,459 [-5]
2,346 [+1]
28
60,465 [+6]
2,347 [+1]
29
60,461 [-4]
2,347 [0]
30
60,455 [-6]
2,351 [+4]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
60,212
2,285
2
60,229 [+17]
2,288 [+3]
3
60,237 [+8]
2,289 [+1]
4
60,229 [-8]
2,292 [+3]
5
60,240 [+11]
2,293 [+1]
6
60,239 [-1]
2,294 [+1]
7
60,233 [-6]
2,296 [+2]
8
60,234 [+1]
2,296 [0]
9
60,234 [0]
2,296 [0]
10
60,236 [+2]
2,298 [+2]
11
60,236 [0]
2,298 [0]
12
60,233 [-3]
2,299 [+1]
13
60,231 [-2]
2,302 [+3]
14
60,282 [+51]
2,304 [+2]
15
60,284 [+2]
2,304 [0]
16
60,272 [-12]
2,305 [+1]
17
60,266 [-6]
2,305 [0]
18
60,259 [-7]
2,306 [+1]
19
60,282 [+23]
2,308 [+2]
20
60,300 [+18]
2,309 [+1]
21
60,300 [0]
2,310 [+1]
22
60,359 [+59]
2,311 [+1]
23
60,361 [+2]
2,314 [+3]
24
60,360 [-1]
2,317 [+3]
25
60,419 [+59]
2,321 [+4]
26
60,425 [+6]
2,323 [+2]
27
60,435 [+10]
2,323 [0]
28
60,431 [-4]
2,324 [+1]
29
60,434 [+3]
2,325 [+1]
30
60,427 [-7]
2,325 [0]
31
60,429 [+2]
2,326 [+1]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
60,175
2,265
2
60,174 [-1]
2,266 [+1]
3
60,162 [-12]
2,267 [+1]
4
60,158 [-4]
2,267 [0]
5
60,156 [-2]
2,267 [0]
6
60,153 [-3]
2,268 [+1]
7
60,151 [-2]
2,268 [0]
8
60,154 [+3]
2,269 [+1]
9
60,146 [-8]
2,270 [+1]
10
60,146 [0]
2,270 [0]
11
60,153 [+7]
2,270 [0]
12
60,150 [-3]
2,270 [0]
13
60,146 [-4]
2,270 [0]
14
60,153 [+7]
2,270 [0]
15
60,156 [+3]
2,271 [+1]
16
60,153 [-3]
2,271 [0]
17
60,149 [-4]
2,271 [0]
18
60,140 [-9]
2,271 [0]
19
60,137 [-3]
2,271 [0]
20
60,130 [-7]
2,271 [0]
21
60,117 [-13]
2,272 [+1]
22
60,124 [+7]
2,274 [+2]
23
60,131 [+7]
2,277 [+3]
24
60,139 [+8]
2,279 [+2]
25
60,140 [+1]
2,279 [0]
26
60,147 [+7]
2,279 [0]
27
60,149 [+2]
2,280 [+1]
28
60,164 [+15]
2,282 [+2]
29
60,178 [+14]
2,284 [+2]
30
60,184 [+6]
2,284 [0]
31
60,192 [+8]
2,284 [0]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
60,184
2,251
2
60,180 [-4]
2,252 [+1]
3
60,192 [+12]
2,253 [+1]
4
60,186 [-6]
2,253 [0]
5
60,184 [-2]
2,253 [0]
6
60,178 [-6]
2,253 [0]
7
60,185 [+7]
2,253 [0]
8
60,176 [-9]
2,254 [+1]
9
60,174 [-2]
2,255 [+1]
10
60,173 [-1]
2,256 [+1]
11
60,169 [-4]
2,256 [0]
12
60,167 [-2]
2,256 [0]
13
60,168 [+1]
2,260 [+4]
14
60,185 [+17]
2,261 [+1]
15
60,186 [+1]
2,263 [+2]
16
60,177 [-9]
2,263 [0]
17
60,180 [+3]
2,263 [0]
18
60,181 [+1]
2,263 [0]
19
60,190 [+9]
2,263 [0]
20
60,179 [-11]
2,263 [0]
21
60,180 [+1]
2,263 [0]
22
60,185 [+5]
2,263 [0]
23
60,184 [-1]
2,263 [0]
24
60,180 [-4]
2,263 [0]
25
60,172 [-8]
2,263 [0]
26
60,175 [+3]
2,263 [0]
27
60,174 [-1]
2,263 [0]
28
60,165 [-9]
2,264 [+1]
29
60,166 [+1]
2,264 [0]
30
60,175 [+9]
2,265 [+1]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
59,779
2,201
2
59,780 [+1]
2,201 [0]
3
59,777 [-3]
2,201 [0]
4
59,778 [+1]
2,201 [0]
5
59,777 [-1]
2,201 [0]
6
59,776 [-1]
2,201 [0]
7
59,766 [-10]
2,202 [+1]
8
59,757 [-9]
2,203 [+1]
9
59,765 [+8]
2,204 [+1]
10
59,752 [-13]
2,206 [+2]
11
59,750 [-2]
2,212 [+6]
12
59,746 [-4]
2,219 [+7]
13
59,749 [+3]
2,224 [+5]
14
59,743 [-6]
2,226 [+2]
15
59,748 [+5]
2,227 [+1]
16
59,753 [+5]
2,227 [0]
17
59,749 [-4]
2,229 [+2]
18
59,746 [-3]
2,231 [+2]
19
59,761 [+15]
2,233 [+2]
20
59,770 [+9]
2,234 [+1]
21
59,772 [+2]
2,235 [+1]
22
59,770 [-2]
2,236 [+1]
23
59,777 [+7]
2,237 [+1]
24
59,842 [+65]
2,243 [+6]
25
60,033 [+191]
2,246 [+3]
26
60,118 [+85]
2,248 [+2]
27
60,138 [+20]
2,248 [0]
28
60,147 [+9]
2,248 [0]
29
60,164 [+17]
2,249 [+1]
30
60,178 [+14]
2,250 [+1]
31
60,180 [+2]
2,250 [0]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
59,399
2,185
2
59,416 [+17]
2,186 [+1]
3
59,428 [+12]
2,187 [+1]
4
59,470 [+42]
2,187 [0]
5
59,493 [+23]
2,187 [0]
6
59,516 [+23]
2,188 [+1]
7
59,536 [+20]
2,188 [0]
8
59,540 [+4]
2,188 [0]
9
59,547 [+7]
2,189 [+1]
10
59,565 [+18]
2,189 [0]
11
59,581 [+16]
2,189 [0]
12
59,628 [+47]
2,190 [+1]
13
59,657 [+29]
2,191 [+1]
14
59,674 [+17]
2,191 [0]
15
59,681 [+7]
2,192 [+1]
16
59,684 [+3]
2,192 [0]
17
59,689 [+5]
2,193 [+1]
18
59,699 [+10]
2,195 [+2]
19
59,685 [-14]
2,197 [+2]
20
59,692 [+7]
2,197 [0]
21
59,704 [+12]
2,197 [0]
22
59,723 [+19]
2,199 [+2]
23
59,749 [+26]
2,199 [0]
24
59,765 [+16]
2,199 [0]
25
59,764 [-1]
2,199 [0]
26
59,773 [+9]
2,199 [0]
27
59,786 [+13]
2,199 [0]
28
59,780 [-6]
2,200 [+1]
29
59,773 [-7]
2,200 [0]
30
59,778 [+5]
2,200 [0]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
58,644
2,146
2
58,656 [+12]
2,151 [+5]
3
58,662 [+6]
2,153 [+2]
4
58,666 [+4]
2,154 [+1]
5
58,658 [-8]
2,156 [+2]
6
58,675 [+17]
2,158 [+2]
7
58,694 [+19]
2,159 [+1]
8
58,705 [+11]
2,161 [+2]
9
58,748 [+43]
2,163 [+2]
10
58,786 [+38]
2,163 [0]
11
58,798 [+12]
2,164 [+1]
12
58,794 [-4]
2,166 [+2]
13
58,807 [+13]
2,168 [+2]
14
58,840 [+33]
2,169 [+1]
15
58,880 [+40]
2,171 [+2]
16
58,935 [+55]
2,172 [+1]
17
58,961 [+26]
2,173 [+1]
18
59,015 [+54]
2,175 [+2]
19
59,040 [+25]
2,175 [0]
20
59,065 [+25]
2,176 [+1]
21
59,091 [+26]
2,176 [0]
22
59,129 [+38]
2,176 [0]
23
59,173 [+44]
2,180 [+4]
24
59,209 [+36]
2,183 [+3]
25
59,231 [+22]
2,183 [0]
26
59,256 [+25]
2,183 [0]
27
59,278 [+22]
2,184 [+1]
28
59,292 [+14]
2,184 [0]
29
59,307 [+15]
2,185 [+1]
30
59,331 [+24]
2,186 [+1]
31
59,360 [+29]
2,185 [-1]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
58,554
2,114
2
58,550 [-4]
2,114 [0]
3
58,546 [-4]
2,115 [+1]
4
58,545 [-1]
2,116 [+1]
5
58,541 [-4]
2,117 [+1]
6
58,533 [-8]
2,117 [0]
7
58,536 [+3]
2,117 [0]
8
58,534 [-2]
2,117 [0]
9
58,537 [+3]
2,118 [+1]
10
58,553 [+16]
2,119 [+1]
11
58,556 [+3]
2,120 [+1]
12
58,542 [-14]
2,122 [+2]
13
58,531 [-11]
2,123 [+1]
14
58,528 [-3]
2,125 [+2]
15
58,529 [+1]
2,126 [+1]
16
58,533 [+4]
2,126 [0]
17
58,528 [-5]
2,127 [+1]
18
58,552 [+24]
2,130 [+3]
19
58,561 [+9]
2,133 [+3]
20
58,573 [+12]
2,133 [0]
21
58,578 [+5]
2,135 [+2]
22
58,590 [+12]
2,136 [+1]
23
58,589 [-1]
2,137 [+1]
24
58,594 [+5]
2,138 [+1]
25
58,607 [+13]
2,139 [+1]
26
58,616 [+9]
2,141 [+2]
27
58,622 [+6]
2,141 [0]
28
58,625 [+3]
2,144 [+3]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
58,604
2,078
2
58,601 [-3]
2,078 [0]
3
58,607 [+6]
2,078 [0]
4
58,615 [+8]
2,078 [0]
5
58,598 [-17]
2,079 [+1]
6
58,604 [+6]
2,079 [0]
7
58,597 [-7]
2,079 [0]
8
58,605 [+8]
2,079 [0]
9
58,606 [+1]
2,079 [0]
10
58,602 [-4]
2,079 [0]
11
58,606 [+4]
2,079 [0]
12
58,614 [+8]
2,079 [0]
13
58,612 [-2]
2,081 [+2]
14
58,599 [-13]
2,085 [+4]
15
58,591 [-8]
2,086 [+1]
16
58,585 [-6]
2,087 [+1]
17
58,592 [+7]
2,088 [+1]
18
58,583 [-9]
2,091 [+3]
19
58,591 [+8]
2,093 [+2]
20
58,591 [0]
2,094 [+1]
21
58,590 [-1]
2,096 [+2]
22
58,582 [-8]
2,098 [+2]
23
58,584 [+2]
2,100 [+2]
24
58,584 [0]
2,101 [+1]
25
58,582 [-2]
2,102 [+1]
26
58,567 [-15]
2,103 [+1]
27
58,561 [-6]
2,107 [+4]
28
58,555 [-6]
2,108 [+1]
29
58,563 [+8]
2,109 [+1]
30
58,563 [0]
2,110 [+1]
31
58,557 [-6]
2,112 [+2]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
58,475
2,060
2
58,476 [+1]
2,061 [+1]
3
58,467 [-9]
2,062 [+1]
4
58,471 [+4]
2,063 [+1]
5
58,474 [+3]
2,063 [0]
6
58,478 [+4]
2,064 [+1]
7
58,473 [-5]
2,064 [0]
8
58,470 [-3]
2,065 [+1]
9
58,475 [+5]
2,065 [0]
10
58,474 [-1]
2,065 [0]
11
58,481 [+7]
2,065 [0]
12
58,468 [-13]
2,066 [+1]
13
58,473 [+5]
2,066 [0]
14
58,486 [+13]
2,067 [+1]
15
58,507 [+21]
2,067 [0]
16
58,560 [+53]
2,068 [+1]
17
58,567 [+7]
2,068 [0]
18
58,572 [+5]
2,068 [0]
19
58,576 [+4]
2,068 [0]
20
58,578 [+2]
2,069 [+1]
21
58,577 [-1]
2,069 [0]
22
58,601 [+24]
2,070 [+1]
23
58,608 [+7]
2,070 [0]
24
58,601 [-7]
2,071 [+1]
25
58,592 [-9]
2,074 [+3]
26
58,590 [-2]
2,075 [+1]
27
58,600 [+10]
2,075 [0]
28
58,608 [+8]
2,075 [0]
29
58,609 [+1]
2,076 [+1]
30
58,607 [-2]
2,076 [0]
31
58,602 [-5]
2,078 [+2]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
58,042
2,037
2
58,040 [-2]
2,037 [0]
3
58,037 [-3]
2,038 [+1]
4
58,031 [-6]
2,040 [+2]
5
58,039 [+8]
2,040 [0]
6
58,047 [+8]
2,042 [+2]
7
58,049 [+2]
2,042 [0]
8
58,055 [+6]
2,042 [0]
9
58,055 [0]
2,043 [+1]
10
58,054 [-1]
2,043 [0]
11
58,051 [-3]
2,043 [0]
12
58,046 [-5]
2,044 [+1]
13
58,047 [+1]
2,044 [0]
14
58,044 [-3]
2,045 [+1]
15
58,042 [-2]
2,045 [0]
16
58,027 [-15]
2,046 [+1]
17
58,030 [+3]
2,046 [0]
18
58,024 [-6]
2,048 [+2]
19
58,029 [+5]
2,050 [+2]
20
58,036 [+7]
2,050 [0]
21
58,044 [+8]
2,052 [+2]
22
58,074 [+30]
2,052 [0]
23
58,291 [+217]
2,053 [+1]
24
58,453 [+162]
2,054 [+1]
25
58,467 [+14]
2,054 [0]
26
58,466 [-1]
2,055 [+1]
27
58,469 [+3]
2,055 [0]
28
58,459 [-10]
2,058 [+3]
29
58,459 [0]
2,059 [+1]
30
58,462 [+3]
2,059 [0]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
56,515
2,014
2
56,505 [-10]
2,014 [0]
3
56,516 [+11]
2,014 [0]
4
56,519 [+3]
2,014 [0]
5
56,529 [+10]
2,014 [0]
6
56,535 [+6]
2,014 [0]
78
9
58,060 [+1,525]
2,015 [+1]
10
58,066 [+6]
2,016 [+1]
11
58,068 [+2]
2,016 [0]
12
58,068 [0]
2,017 [+1]
13
58,067 [-1]
2,018 [+1]
14
58,067 [0]
2,023 [+5]
15
58,066 [-1]
2,025 [+2]
16
58,074 [+8]
2,025 [0]
17
58,072 [-2]
2,026 [+1]
18
58,068 [-4]
2,026 [0]
19
58,064 [-4]
2,029 [+3]
20
58,069 [+5]
2,031 [+2]
21
58,080 [+11]
2,031 [0]
22
58,085 [+5]
2,031 [0]
23
58,083 [-2]
2,032 [+1]
24
58,083 [0]
2,032 [0]
25
58,066 [-17]
2,033 [+1]
26
58,069 [+3]
2,033 [0]
27
58,068 [-1]
2,034 [+1]
28
58,062 [-6]
2,035 [+1]
29
58,055 [-7]
2,035 [0]
3031     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
56,507
1,995
2
56,514 [+7]
1,996 [+1]
3
56,511 [-3]
1,998 [+2]
4
56,518 [+7]
1,998 [0]
5
56,511 [-7]
1,999 [+1]
6
56,519 [+8]
1,999 [0]
7
56,523 [+4]
2,000 [+1]
8
56,517 [-6]
2,000 [0]
9
56,520 [+3]
2,000 [0]
10
56,525 [+5]
2,001 [+1]
11
56,510 [-15]
2,003 [+2]
12
56,501 [-9]
2,004 [+1]
13
56,500 [-1]
2,004 [0]
14
56,509 [+9]
2,004 [0]
15
56,504 [-5]
2,005 [+1]
16
56,500 [-4]
2,005 [0]
17
56,482 [-18]
2,008 [+3]
18
56,489 [+7]
2,009 [+1]
19
56,497 [+8]
2,009 [0]
20
56,504 [+7]
2,010 [+1]
21
56,503 [-1]
2,011 [+1]
22
56,504 [+1]
2,011 [0]
23
56,502 [-2]
2,012 [+1]
24
56,503 [+1]
2,012 [0]
25
56,502 [-1]
2,012 [0]
26
56,497 [-5]
2,013 [+1]
27
56,507 [+10]
2,013 [0]
28
56,502 [-5]
2,014 [+1]
29
56,503 [+1]
2,014 [0]
30
56,509 [+6]
2,014 [0]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
56,349
1,975
2
56,358 [+9]
1,976 [+1]
3
56,367 [+9]
1,977 [+1]
4
56,375 [+8]
1,977 [0]
5
56,397 [+22]
1,978 [+1]
6
56,406 [+9]
1,979 [+1]
7
56,415 [+9]
1,979 [0]
8
56,416 [+1]
1,979 [0]
9
56,419 [+3]
1,980 [+1]
10
56,429 [+10]
1,981 [+1]
11
56,426 [-3]
1,983 [+2]
12
56,421 [-5]
1,983 [0]
13
56,420 [-1]
1,983 [0]
14
56,426 [+6]
1,984 [+1]
15
56,420 [-6]
1,985 [+1]
16
56,425 [+5]
1,986 [+1]
17
56,427 [+2]
1,987 [+1]
18
56,436 [+9]
1,987 [0]
19
56,434 [-2]
1,989 [+2]
20
56,431 [-3]
1,990 [+1]
21
56,428 [-3]
1,990 [0]
22
56,434 [+6]
1,990 [0]
23
56,444 [+10]
1,990 [0]
24
56,451 [+7]
1,991 [+1]
25
56,454 [+3]
1,991 [0]
26
56,454 [0]
1,992 [+1]
27
56,446 [-8]
1,993 [+1]
28
56,447 [+1]
1,993 [0]
29
56,476 [+29]
1,994 [+1]
30
56,499 [+23]
1,994 [0]
31
56,503 [+4]
1,995 [+1]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
56,235 [0]
1,940 [0]
6
56,245 [+10]
1,942 [+2]
7
56,255 [+10]
1,945 [+3]
8
56,255 [0]
1,947 [+2]
9
56,255 [0]
1,948 [+1]
10
56,267 [+12]
1,948 [0]
11
56,277 [+10]
1,949 [+1]
12
56,278 [+1]
1,950 [+1]
13
56,279 [+1]
1,951 [+1]
14
56,264 [-15]
1,953 [+2]
15
56,277 [+13]
1,956 [+3]
16
56,281 [+4]
1,957 [+1]
17
56,294 [+13]
1,960 [+3]
18
56,302 [+8]
1,961 [+1]
19
56,292 [-10]
1,962 [+1]
20
56,283 [-9]
1,963 [+1]
21
56,291 [+8]
1,964 [+1]
22
56,301 [+10]
1,964 [0]
23
56,296 [-5]
1,965 [+1]
24
56,298 [+2]
1,965 [0]
25
56,290 [-8]
1,965 [0]
26
56,293 [+3]
1,966 [+1]
27
56,294 [+1]
1,966 [0]
28
56,289 [-5]
1,966 [0]
29
56,279 [-10]
1,967 [+1]
30
56,317 [+38]
1,973 [+6]
31
56,336 [+19]
1,974 [+1]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
55,889
1,897
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
55,889 [0]
1,897 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
55,591
1,856
2
55,603 [+12]
1,857 [+1]
3
55,608 [+5]
1,857 [0]
4
55,615 [+7]
1,858 [+1]
5
55,621 [+6]
1,859 [+1]
6
55,620 [-1]
1,862 [+3]
7
55,626 [+6]
1,864 [+2]
8
55,624 [-2]
1,865 [+1]
9
55,629 [+5]
1,866 [+1]
10
55,631 [+2]
1,868 [+2]
11
55,640 [+9]
1,872 [+4]
12
55,646 [+6]
1,874 [+2]
13
55,658 [+12]
1,877 [+3]
14
55,661 [+3]
1,878 [+1]
15
55,660 [-1]
1,881 [+3]
16
55,669 [+9]
1,882 [+1]
17
55,673 [+4]
1,883 [+1]
18
55,690 [+17]
1,883 [0]
19
55,694 [+4]
1,884 [+1]
20
55,698 [+4]
1,885 [+1]
21
55,703 [+5]
1,885 [0]
22
55,699 [-4]
1,886 [+1]
23
55,709 [+10]
1,887 [+1]
24
55,710 [+1]
1,888 [+1]
25
55,716 [+6]
1,888 [0]
26
55,725 [+9]
1,888 [0]
27
55,722 [-3]
1,892 [+4]
28
55,824 [+102]
1,895 [+3]
29
55,846 [+22]
1,895 [0]
30
55,861 [+15]
1,895 [0]
31
55,878 [+17]
1,897 [+2]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
55,114
1,804
2
55,126 [+12]
1,805 [+1]
3
55,138 [+12]
1,806 [+1]
4
55,148 [+10]
1,807 [+1]
5
55,171 [+23]
1,808 [+1]
6
55,185 [+14]
1,809 [+1]
7
55,197 [+12]
1,812 [+3]
8
55,223 [+26]
1,812 [0]
9
55,226 [+3]
1,812 [0]
10
55,240 [+14]
1,813 [+1]
11
55,267 [+27]
1,813 [0]
12
55,279 [+12]
1,814 [+1]
13
55,288 [+9]
1,817 [+3]
14
55,294 [+6]
1,821 [+4]
15
55,293 [-1]
1,824 [+3]
16
55,305 [+12]
1,824 [0]
17
55,419 [+114]
1,826 [+2]
18
55,446 [+27]
1,828 [+2]
19
55,472 [+26]
1,830 [+2]
20
55,489 [+17]
1,831 [+1]
21
55,518 [+29]
1,836 [+5]
22
55,530 [+12]
1,839 [+3]
23
55,525 [-5]
1,844 [+5]
24
55,533 [+8]
1,847 [+3]
25
55,537 [+4]
1,848 [+1]
26
55,548 [+11]
1,850 [+2]
27
55,557 [+9]
1,852 [+2]
28
55,566 [+9]
1,853 [+1]
29
55,584 [+18]
1,854 [+1]
30
55,577 [-7]
1,855 [+1]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
54,384
1,767
2
54,393 [+9]
1,768 [+1]
3
54,393 [0]
1,770 [+2]
4
54,389 [-4]
1,771 [+1]
5
54,386 [-3]
1,773 [+2]
6
54,406 [+20]
1,776 [+3]
7
54,415 [+9]
1,777 [+1]
8
54,433 [+18]
1,779 [+2]
9
54,445 [+12]
1,780 [+1]
10
54,461 [+16]
1,781 [+1]
11
54,470 [+9]
1,782 [+1]
12
54,486 [+16]
1,783 [+1]
13
54,499 [+13]
1,784 [+1]
14
54,515 [+16]
1,786 [+2]
15
54,538 [+23]
1,786 [0]
16
54,535 [-3]
1,788 [+2]
17
54,691 [+156]
1,790 [+2]
18
54,710 [+19]
1,792 [+2]
19
54,730 [+20]
1,793 [+1]
20
54,750 [+20]
1,794 [+1]
21
54,785 [+35]
1,795 [+1]
22
54,794 [+9]
1,796 [+1]
23
54,824 [+30]
1,797 [+1]
24
54,866 [+42]
1,797 [0]
25
54,872 [+6]
1,798 [+1]
26
54,910 [+38]
1,799 [+1]
27
54,996 [+86]
1,801 [+2]
28
55,037 [+41]
1,802 [+1]
29
55,062 [+25]
1,803 [+1]
30
55,077 [+15]
1,803 [0]
31
55,104 [+27]
1,804 [+1]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
53,914
1,739
2
53,913 [-1]
1,741 [+2]
3
53,923 [+10]
1,746 [+5]
4
53,933 [+10]
1,747 [+1]
5
54,045 [+112]
1,749 [+2]
6
54,075 [+30]
1,745 [-4]
7
54,100 [+25]
1,747 [+2]
8
54,113 [+13]
1,748 [+1]
9
54,123 [+10]
1,748 [0]
10
54,131 [+8]
1,750 [+2]
11
54,142 [+11]
1,750 [0]
12
54,150 [+8]
1,751 [+1]
13
54,220 [+70]
1,753 [+2]
14
54,233 [+13]
1,753 [0]
15
54,229 [-4]
1,753 [0]
16
54,234 [+5]
1,754 [+1]
17
54,230 [-4]
1,755 [+1]
18
54,236 [+6]
1,756 [+1]
19
54,243 [+7]
1,757 [+1]
20
54,245 [+2]
1,758 [+1]
21
54,242 [-3]
1,760 [+2]
22
54,262 [+20]
1,760 [0]
23
54,313 [+51]
1,760 [0]
24
54,318 [+5]
1,761 [+1]
25
54,330 [+12]
1,763 [+2]
26
54,345 [+15]
1,764 [+1]
27
54,351 [+6]
1,764 [0]
28
54,360 [+9]
1,767 [+3]
29
54,371 [+11]
1,767 [0]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
53,561
1,702
2
53,566 [+5]
1,703 [+1]
3
53,576 [+10]
1,704 [+1]
4
53,589 [+13]
1,705 [+1]
5
53,594 [+5]
1,706 [+1]
6
53,609 [+15]
1,707 [+1]
7
53,626 [+17]
1,708 [+1]
8
53,621 [-5]
1,709 [+1]
9
53,629 [+8]
1,710 [+1]
10
53,634 [+5]
1,710 [0]
11
53,642 [+8]
1,710 [0]
12
53,642 [0]
1,710 [0]
13
53,637 [-5]
1,711 [+1]
14
53,641 [+4]
1,712 [+1]
15
53,633 [-8]
1,715 [+3]
16
53,616 [-17]
1,715 [0]
17
53,693 [+77]
1,717 [+2]
18
53,704 [+11]
1,718 [+1]
19
53,710 [+6]
1,721 [+3]
20
53,725 [+15]
1,723 [+2]
21
53,731 [+6]
1,725 [+2]
22
53,765 [+34]
1,729 [+4]
23
53,774 [+9]
1,733 [+4]
24
53,787 [+13]
1,733 [0]
25
53,791 [+4]
1,734 [+1]
26
53,806 [+15]
1,735 [+1]
27
53,818 [+12]
1,735 [0]
28
53,824 [+6]
1,735 [0]
29
53,821 [-3]
1,736 [+1]
30
53,821 [0]
1,737 [+1]
31
53,892 [+71]
1,738 [+1]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
53,266
1,671
2
53,285 [+19]
1,671 [0]
3
53,281 [-4]
1,671 [0]
4
53,276 [-5]
1,673 [+2]
5
53,315 [+39]
1,674 [+1]
6
53,347 [+32]
1,678 [+4]
7
53,387 [+40]
1,678 [0]
8
53,400 [+13]
1,678 [0]
9
53,407 [+7]
1,679 [+1]
10
53,438 [+31]
1,680 [+1]
11
53,443 [+5]
1,681 [+1]
12
53,446 [+3]
1,681 [0]
13
53,447 [+1]
1,684 [+3]
14
53,449 [+2]
1,685 [+1]
15
53,456 [+7]
1,685 [0]
16
53,459 [+3]
1,685 [0]
17
53,472 [+13]
1,688 [+3]
18
53,472 [0]
1,689 [+1]
19
53,482 [+10]
1,690 [+1]
20
53,519 [+37]
1,694 [+4]
21
53,522 [+3]
1,695 [+1]
22
53,521 [-1]
1,695 [0]
23
53,533 [+12]
1,695 [0]
24
53,527 [-6]
1,696 [+1]
25
53,528 [+1]
1,699 [+3]
26
53,533 [+5]
1,699 [0]
27
53,543 [+10]
1,699 [0]
28
53,557 [+14]
1,699 [0]
29
53,557 [0]
1,700 [+1]
30
53,554 [-3]
1,701 [+1]
31
53,549 [-5]
1,702 [+1]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
52,746
1,641
2
52,754 [+8]
1,641 [0]
3
52,758 [+4]
1,641 [0]
4
52,764 [+6]
1,641 [0]
5
52,813 [+49]
1,645 [+4]
6
52,880 [+67]
1,648 [+3]
7
52,911 [+31]
1,649 [+1]
8
52,937 [+26]
1,649 [0]
9
52,956 [+19]
1,649 [0]
10
52,941 [-15]
1,650 [+1]
11
53,000 [+59]
1,653 [+3]
12
53,041 [+41]
1,653 [0]
13
53,058 [+17]
1,654 [+1]
14
53,064 [+6]
1,654 [0]
15
53,079 [+15]
1,655 [+1]
16
53,090 [+11]
1,655 [0]
17
53,105 [+15]
1,656 [+1]
18
53,120 [+15]
1,656 [0]
19
53,121 [+1]
1,659 [+3]
20
53,171 [+50]
1,660 [+1]
21
53,203 [+32]
1,660 [0]
22
53,212 [+9]
1,661 [+1]
23
53,222 [+10]
1,661 [0]
24
53,228 [+6]
1,662 [+1]
25
53,241 [+13]
1,663 [+1]
26
53,237 [-4]
1,666 [+3]
27
53,241 [+4]
1,666 [0]
28
53,233 [-8]
1,669 [+3]
29
53,248 [+15]
1,670 [+1]
30
53,256 [+8]
1,670 [0]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
52,506
1,614
2
52,552 [+46]
1,614 [0]
3
52,544 [-8]
1,614 [0]
4
52,551 [+7]
1,615 [+1]
5
52,554 [+3]
1,616 [+1]
6
52,546 [-8]
1,618 [+2]
7
52,554 [+8]
1,619 [+1]
8
52,562 [+8]
1,621 [+2]
9
52,557 [-5]
1,621 [0]
10
52,532 [-25]
1,622 [+1]
11
52,517 [-15]
1,622 [0]
12
52,525 [+8]
1,623 [+1]
13
52,524 [-1]
1,623 [0]
14
52,523 [-1]
1,624 [+1]
15
52,528 [+5]
1,625 [+1]
16
52,533 [+5]
1,625 [0]
17
52,527 [-6]
1,625 [0]
18
52,535 [+8]
1,625 [0]
19
52,541 [+6]
1,626 [+1]
20
52,537 [-4]
1,627 [+1]
21
52,547 [+10]
1,628 [+1]
22
52,562 [+15]
1,629 [+1]
23
52,572 [+10]
1,630 [+1]
24
52,580 [+8]
1,630 [0]
25
52,592 [+12]
1,630 [0]
26
52,598 [+6]
1,632 [+2]
27
52,602 [+4]
1,634 [+2]
28
52,650 [+48]
1,635 [+1]
29
52,658 [+8]
1,636 [+1]
30
52,672 [+14]
1,637 [+1]
31
52,700 [+28]
1,638 [+1]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
52,513
1,598
2
52,513 [0]
1,599 [+1]
3
52,517 [+4]
1,600 [+1]
4
52,519 [+2]
1,601 [+1]
5
52,528 [+9]
1,601 [0]
6
52,536 [+8]
1,601 [0]
7
52,534 [-2]
1,601 [0]
8
52,531 [-3]
1,602 [+1]
9
52,538 [+7]
1,602 [0]
10
52,542 [+4]
1,602 [0]
11
52,540 [-2]
1,603 [+1]
12
52,548 [+8]
1,603 [0]
13
52,549 [+1]
1,605 [+2]
14
52,548 [-1]
1,605 [0]
15
52,550 [+2]
1,606 [+1]
16
52,554 [+4]
1,607 [+1]
17
52,550 [-4]
1,607 [0]
18
52,547 [-3]
1,607 [0]
19
52,534 [-13]
1,608 [+1]
20
52,538 [+4]
1,608 [0]
21
52,540 [+2]
1,609 [+1]
22
52,540 [0]
1,609 [0]
23
52,537 [-3]
1,609 [0]
24
52,538 [+1]
1,609 [0]
25
52,525 [-13]
1,610 [+1]
26
52,525 [0]
1,610 [0]
27
52,533 [+8]
1,610 [0]
28
52,526 [-7]
1,611 [+1]
29
52,517 [-9]
1,613 [+2]
30
52,508 [-9]
1,613 [0]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
52,186
1,557
2
52,186 [0]
1,559 [+2]
3
52,191 [+5]
1,560 [+1]
4
52,186 [-5]
1,561 [+1]
5
52,200 [+14]
1,563 [+2]
6
52,199 [-1]
1,565 [+2]
7
52,226 [+27]
1,567 [+2]
8
52,359 [+133]
1,569 [+2]
9
52,422 [+63]
1,571 [+2]
10
52,427 [+5]
1,572 [+1]
11
52,422 [-5]
1,573 [+1]
12
52,432 [+10]
1,574 [+1]
13
52,437 [+5]
1,575 [+1]
14
52,433 [-4]
1,577 [+2]
15
52,486 [+53]
1,578 [+1]
16
52,498 [+12]
1,581 [+3]
17
52,514 [+16]
1,582 [+1]
18
52,525 [+11]
1,583 [+1]
19
52,526 [+1]
1,584 [+1]
20
52,531 [+5]
1,584 [0]
21
52,542 [+11]
1,585 [+1]
22
52,549 [+7]
1,586 [+1]
23
52,568 [+19]
1,587 [+1]
24
52,567 [-1]
1,587 [0]
25
52,556 [-11]
1,590 [+3]
26
52,568 [+12]
1,591 [+1]
27
52,511 [-57]
1,592 [+1]
28
52,512 [+1]
1,593 [+1]
29
52,518 [+6]
1,594 [+1]
30
52,525 [+7]
1,596 [+2]
31
52,518 [-7]
1,597 [+1]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
51,578
1,506
2
51,592 [+14]
1,508 [+2]
3
51,584 [-8]
1,510 [+2]
4
51,583 [-1]
1,511 [+1]
5
51,581 [-2]
1,512 [+1]
6
51,646 [+65]
1,513 [+1]
7
51,687 [+41]
1,514 [+1]
8
51,768 [+81]
1,515 [+1]
9
51,772 [+4]
1,516 [+1]
10
51,807 [+35]
1,522 [+6]
11
52,633 [+826]
1,525 [+3]
12
51,801 [-832]
1,526 [+1]
13
51,814 [+13]
1,526 [0]
14
51,814 [0]
1,527 [+1]
15
51,874 [+60]
1,529 [+2]
16
51,915 [+41]
1,531 [+2]
17
51,923 [+8]
1,532 [+1]
18
51,940 [+17]
1,535 [+3]
19
51,950 [+10]
1,536 [+1]
20
51,957 [+7]
1,537 [+1]
21
51,966 [+9]
1,537 [0]
22
51,976 [+10]
1,538 [+1]
23
52,061 [+85]
1,542 [+4]
24
52,089 [+28]
1,542 [0]
25
52,094 [+5]
1,544 [+2]
26
52,097 [+3]
1,545 [+1]
27
52,115 [+18]
1,546 [+1]
28
52,140 [+25]
1,548 [+2]
29
52,131 [-9]
1,550 [+2]
30
52,169 [+38]
1,553 [+3]
31
52,190 [+21]
1,555 [+2]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
49,905
1,461
2
50,039 [+134]
1,467 [+6]
3
50,205 [+166]
1,473 [+6]
4
50,443 [+238]
1,477 [+4]
5
50,682 [+239]
1,479 [+2]
6
50,750 [+68]
1,479 [0]
7
50,789 [+39]
1,480 [+1]
8
50,813 [+24]
1,480 [0]
9
50,843 [+30]
1,481 [+1]
10
50,854 [+11]
1,482 [+1]
11
50,924 [+70]
1,483 [+1]
12
50,966 [+42]
1,484 [+1]
13
50,994 [+28]
1,486 [+2]
14
50,994 [0]
1,488 [+2]
15
51,025 [+31]
1,488 [0]
16
51,067 [+42]
1,490 [+2]
17
51,071 [+4]
1,490 [0]
18
51,093 [+22]
1,491 [+1]
19
51,121 [+28]
1,492 [+1]
20
51,148 [+27]
1,493 [+1]
21
51,156 [+8]
1,493 [0]
22
51,177 [+21]
1,495 [+2]
23
51,196 [+19]
1,497 [+2]
24
51,213 [+17]
1,498 [+1]
25
51,427 [+214]
1,501 [+3]
26
51,519 [+92]
1,502 [+1]
27
51,539 [+20]
1,503 [+1]
28
51,570 [+31]
1,504 [+1]
29
51,602 [+32]
1,504 [0]
30
51,597 [-5]
1,505 [+1]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
49,048
1,390
2
49,067 [+19]
1,390 [0]
3
49,093 [+26]
1,392 [+2]
4
49,121 [+28]
1,394 [+2]
5
49,184 [+63]
1,396 [+2]
6
49,208 [+24]
1,397 [+1]
7
49,219 [+11]
1,401 [+4]
8
49,222 [+3]
1,403 [+2]
9
49,220 [-2]
1,406 [+3]
10
49,250 [+30]
1,406 [0]
11
49,268 [+18]
1,407 [+1]
12
49,273 [+5]
1,408 [+1]
13
49,275 [+2]
1,408 [0]
14
49,283 [+8]
1,410 [+2]
15
49,294 [+11]
1,413 [+3]
16
49,310 [+16]
1,414 [+1]
17
49,315 [+5]
1,415 [+1]
18
49,376 [+61]
1,419 [+4]
19
49,392 [+16]
1,421 [+2]
20
49,397 [+5]
1,424 [+3]
21
49,417 [+20]
1,426 [+2]
22
49,452 [+35]
1,429 [+3]
23
49,522 [+70]
1,429 [0]
24
49,538 [+16]
1,434 [+5]
25
49,550 [+12]
1,435 [+1]
26
49,561 [+11]
1,441 [+6]
27
49,583 [+22]
1,445 [+4]
28
49,735 [+152]
1,450 [+5]
29
49,794 [+59]
1,451 [+1]
30
49,824 [+30]
1,457 [+6]
31
49,864 [+40]
1,458 [+1]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
48,017
1,358
2
48,058 [+41]
1,359 [+1]
3
48,062 [+4]
1,360 [+1]
4
48,071 [+9]
1,360 [0]
5
48,070 [-1]
1,360 [0]
6
48,555 [+485]
1,361 [+1]
7
48,614 [+59]
1,362 [+1]
8
48,633 [+19]
1,364 [+2]
9
48,641 [+8]
1,366 [+2]
10
48,665 [+24]
1,367 [+1]
11
48,682 [+17]
1,367 [0]
12
48,680 [-2]
1,368 [+1]
13
48,681 [+1]
1,370 [+2]
14
48,676 [-5]
1,372 [+2]
15
48,684 [+8]
1,373 [+1]
16
48,689 [+5]
1,373 [0]
17
48,778 [+89]
1,375 [+2]
18
48,803 [+25]
1,375 [0]
19
48,796 [-7]
1,377 [+2]
20
48,799 [+3]
1,378 [+1]
21
48,823 [+24]
1,378 [0]
22
48,815 [-8]
1,379 [+1]
23
48,808 [-7]
1,380 [+1]
24
48,872 [+64]
1,381 [+1]
25
48,871 [-1]
1,381 [0]
26
48,965 [+94]
1,382 [+1]
27
48,979 [+14]
1,384 [+2]
28
49,003 [+24]
1,387 [+3]
29
49,038 [+35]
1,388 [+1]
30
49,037 [-1]
1,389 [+1]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
47,315
1,311
2
47,330 [+15]
1,313 [+2]
3
47,338 [+8]
1,314 [+1]
4
47,358 [+20]
1,317 [+3]
5
47,364 [+6]
1,319 [+2]
6
47,361 [-3]
1,320 [+1]
7
47,362 [+1]
1,321 [+1]
8
47,398 [+36]
1,324 [+3]
9
47,422 [+24]
1,326 [+2]
10
47,440 [+18]
1,328 [+2]
11
47,438 [-2]
1,329 [+1]
12
47,452 [+14]
1,331 [+2]
13
47,495 [+43]
1,332 [+1]
14
47,495 [0]
1,332 [0]
15
47,497 [+2]
1,333 [+1]
16
47,512 [+15]
1,335 [+2]
17
47,574 [+62]
1,337 [+2]
18
47,627 [+53]
1,340 [+3]
19
47,656 [+29]
1,342 [+2]
20
47,664 [+8]
1,344 [+2]
21
47,678 [+14]
1,345 [+1]
22
47,699 [+21]
1,345 [0]
23
47,691 [-8]
1,346 [+1]
24
47,697 [+6]
1,348 [+2]
25
47,714 [+17]
1,349 [+1]
26
47,809 [+95]
1,351 [+2]
27
47,859 [+50]
1,352 [+1]
28
47,896 [+37]
1,354 [+2]
29
47,902 [+6]
1,354 [0]
30
47,900 [-2]
1,355 [+1]
31
47,963 [+63]
1,357 [+2]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
46,405
1,259
2
46,422 [+17]
1,260 [+1]
3
46,415 [-7]
1,260 [0]
4
46,413 [-2]
1,262 [+2]
5
46,461 [+48]
1,264 [+2]
6
46,475 [+14]
1,265 [+1]
7
46,489 [+14]
1,266 [+1]
8
46,506 [+17]
1,268 [+2]
9
46,567 [+61]
1,272 [+4]
10
46,578 [+11]
1,272 [0]
11
46,598 [+20]
1,273 [+1]
12
46,604 [+6]
1,276 [+3]
13
46,639 [+35]
1,278 [+2]
14
46,656 [+17]
1,280 [+2]
15
46,674 [+18]
1,282 [+2]
16
46,764 [+90]
1,285 [+3]
17
46,805 [+41]
1,286 [+1]
18
46,850 [+45]
1,288 [+2]
19
46,916 [+66]
1,288 [0]
20
47,041 [+125]
1,293 [+5]
21
47,107 [+66]
1,294 [+1]
22
47,129 [+22]
1,296 [+2]
23
47,133 [+4]
1,298 [+2]
24
47,153 [+20]
1,305 [+7]
25
47,251 [+98]
1,306 [+1]
26
47,299 [+48]
1,308 [+2]
27
47,307 [+8]
1,309 [+1]
28
47,315 [+8]
1,310 [+1]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
44,934
1,198
2
45,024 [+90]
1,199 [+1]
3
45,051 [+27]
1,199 [0]
4
45,057 [+6]
1,200 [+1]
5
45,094 [+37]
1,203 [+3]
6
45,158 [+64]
1,204 [+1]
7
45,180 [+22]
1,206 [+2]
8
45,193 [+13]
1,209 [+3]
9
45,233 [+40]
1,211 [+2]
10
45,276 [+43]
1,212 [+1]
11
45,323 [+47]
1,212 [0]
12
45,372 [+49]
1,213 [+1]
13
45,392 [+20]
1,215 [+2]
14
45,423 [+31]
1,217 [+2]
15
45,457 [+34]
1,219 [+2]
16
45,455 [-2]
1,220 [+1]
17
45,471 [+16]
1,222 [+2]
18
45,476 [+5]
1,224 [+2]
19
45,538 [+62]
1,227 [+3]
20
45,595 [+57]
1,228 [+1]
21
45,649 [+54]
1,229 [+1]
22
45,729 [+80]
1,231 [+2]
23
45,740 [+11]
1,233 [+2]
24
45,744 [+4]
1,235 [+2]
25
45,750 [+6]
1,238 [+3]
26
45,782 [+32]
1,241 [+3]
27
45,904 [+122]
1,247 [+6]
28
46,052 [+148]
1,254 [+7]
29
46,111 [+59]
1,254 [0]
30
46,169 [+58]
1,256 [+2]
31
46,348 [+179]
1,256 [0]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่