คิม คิมเบอร์ลี่

Instagram คิม คิมเบอร์ลี่ | คิมเบอร์ลี แอน โวลเทมัส เทียมศิริ

@kimmy_kimberley

10
Ranking
ลำดับ
3,218
Posts
รูปวีดีโอ
6,188,450
Followers
ผู้ติดตาม
574
Followings
ติดตาม
Kimberley Anne Woltemas 090-984-5040 For work* K.Su |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram คิม คิมเบอร์ลี่

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
กุมภาพันธ์ 2018
อาพฤ
    1
6,157,885
3,193
2
6,159,655 [+1,770]
3,197 [+4]
3
6,161,661 [+2,006]
3,197 [0]
4
6,163,649 [+1,988]
3,198 [+1]
5
6,165,324 [+1,675]
3,199 [+1]
6
6,167,317 [+1,993]
3,202 [+3]
7
6,170,514 [+3,197]
3,205 [+3]
8
6,172,351 [+1,837]
3,206 [+1]
9
6,173,837 [+1,486]
3,207 [+1]
10
6,175,520 [+1,683]
3,209 [+2]
11
6,177,168 [+1,648]
3,209 [0]
12
6,178,595 [+1,427]
3,209 [0]
13
6,179,780 [+1,185]
3,210 [+1]
14
6,181,389 [+1,609]
3,212 [+2]
15
6,182,997 [+1,608]
3,212 [0]
16
6,184,377 [+1,380]
3,212 [0]
17
6,185,915 [+1,538]
3,215 [+3]
18
6,187,207 [+1,292]
3,217 [+2]
19
6,188,450 [+1,243]
3,218 [+1]
20
21222324
25262728   
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
6,095,386
3,151
2
6,096,837 [+1,451]
3,151 [0]
3
6,098,357 [+1,520]
3,154 [+3]
4
6,100,483 [+2,126]
3,156 [+2]
5
6,102,820 [+2,337]
3,158 [+2]
6
6,105,808 [+2,988]
3,163 [+5]
7
6,108,698 [+2,890]
3,167 [+4]
8
6,110,601 [+1,903]
3,169 [+2]
9
6,112,364 [+1,763]
3,172 [+3]
10
6,113,972 [+1,608]
3,174 [+2]
11
6,115,485 [+1,513]
3,174 [0]
12
6,117,563 [+2,078]
3,171 [-3]
13
6,120,044 [+2,481]
3,174 [+3]
14
6,121,730 [+1,686]
3,175 [+1]
15
6,123,549 [+1,819]
3,176 [+1]
16
6,125,281 [+1,732]
3,177 [+1]
17
6,126,611 [+1,330]
3,178 [+1]
18
6,128,684 [+2,073]
3,181 [+3]
19
6,130,507 [+1,823]
3,181 [0]
20
6,132,287 [+1,780]
3,182 [+1]
21
6,134,168 [+1,881]
3,182 [0]
22
6,137,141 [+2,973]
3,184 [+2]
23
6,140,178 [+3,037]
3,187 [+3]
24
6,142,307 [+2,129]
3,187 [0]
25
6,144,010 [+1,703]
3,188 [+1]
26
6,145,929 [+1,919]
3,190 [+2]
27
6,147,889 [+1,960]
3,190 [0]
28
6,149,962 [+2,073]
3,190 [0]
29
6,152,309 [+2,347]
3,192 [+2]
30
6,154,359 [+2,050]
3,192 [0]
31
6,156,163 [+1,804]
3,192 [0]
   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
6,032,021
3,111
2
6,033,467 [+1,446]
3,113 [+2]
3
6,035,379 [+1,912]
3,114 [+1]
4
6,037,403 [+2,024]
3,117 [+3]
5
6,041,185 [+3,782]
3,119 [+2]
6
6,043,372 [+2,187]
3,120 [+1]
7
6,045,045 [+1,673]
3,122 [+2]
8
6,049,522 [+4,477]
3,125 [+3]
9
6,052,868 [+3,346]
3,126 [+1]
10
6,055,321 [+2,453]
3,127 [+1]
11
6,057,429 [+2,108]
3,129 [+2]
12
6,059,078 [+1,649]
3,129 [0]
13
6,060,497 [+1,419]
3,129 [0]
14
6,061,912 [+1,415]
3,130 [+1]
15
6,063,453 [+1,541]
3,133 [+3]
16
6,065,360 [+1,907]
3,134 [+1]
17
6,067,037 [+1,677]
3,133 [-1]
18
6,068,647 [+1,610]
3,132 [-1]
19
6,069,820 [+1,173]
3,132 [0]
20
6,071,139 [+1,319]
3,133 [+1]
21
6,072,423 [+1,284]
3,133 [0]
22
6,073,947 [+1,524]
3,136 [+3]
23
6,075,304 [+1,357]
3,137 [+1]
24
6,077,459 [+2,155]
3,137 [0]
25
6,081,786 [+4,327]
3,141 [+4]
26
6,085,027 [+3,241]
3,142 [+1]
27
6,087,382 [+2,355]
3,144 [+2]
28
6,089,313 [+1,931]
3,145 [+1]
29
6,090,908 [+1,595]
3,148 [+3]
30
6,092,348 [+1,440]
3,150 [+2]
31
6,093,894 [+1,546]
3,151 [+1]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
5,986,173
3,075
2
5,987,420 [+1,247]
3,075 [0]
3
5,988,948 [+1,528]
3,079 [+4]
4
5,990,678 [+1,730]
3,079 [0]
5
5,992,533 [+1,855]
3,081 [+2]
6
5,994,102 [+1,569]
3,081 [0]
7
5,995,418 [+1,316]
3,078 [-3]
8
5,996,747 [+1,329]
3,078 [0]
9
5,998,433 [+1,686]
3,080 [+2]
10
6,000,031 [+1,598]
3,081 [+1]
11
6,001,499 [+1,468]
3,082 [+1]
12
6,002,933 [+1,434]
3,083 [+1]
13
6,004,476 [+1,543]
3,084 [+1]
14
6,006,001 [+1,525]
3,087 [+3]
15
6,007,067 [+1,066]
3,087 [0]
16
6,008,198 [+1,131]
3,088 [+1]
17
6,009,416 [+1,218]
3,089 [+1]
18
6,010,696 [+1,280]
3,090 [+1]
19
6,012,492 [+1,796]
3,090 [0]
20
6,013,633 [+1,141]
3,092 [+2]
21
6,015,369 [+1,736]
3,094 [+2]
22
6,017,197 [+1,828]
3,096 [+2]
23
6,019,131 [+1,934]
3,097 [+1]
24
6,020,770 [+1,639]
3,097 [0]
25
6,022,542 [+1,772]
3,098 [+1]
26
6,024,719 [+2,177]
3,100 [+2]
27
6,026,433 [+1,714]
3,102 [+2]
28
6,027,824 [+1,391]
3,102 [0]
29
6,029,534 [+1,710]
3,108 [+6]
30
6,030,924 [+1,390]
3,111 [+3]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
5,940,509
3,015
2
5,941,971 [+1,462]
3,016 [+1]
3
5,943,499 [+1,528]
3,016 [0]
4
5,945,093 [+1,594]
3,016 [0]
5
5,946,243 [+1,150]
3,017 [+1]
6
5,947,914 [+1,671]
3,019 [+2]
7
5,949,725 [+1,811]
3,020 [+1]
8
5,952,379 [+2,654]
3,025 [+5]
9
5,954,585 [+2,206]
3,020 [-5]
10
5,956,989 [+2,404]
3,022 [+2]
11
5,958,877 [+1,888]
3,022 [0]
12
5,960,569 [+1,692]
3,023 [+1]
13
5,962,586 [+2,017]
3,027 [+4]
14
5,964,658 [+2,072]
3,028 [+1]
15
5,966,041 [+1,383]
3,029 [+1]
16
5,967,439 [+1,398]
3,030 [+1]
17
5,968,778 [+1,339]
3,030 [0]
18
5,969,869 [+1,091]
3,030 [0]
19
5,971,046 [+1,177]
3,031 [+1]
20
5,972,625 [+1,579]
3,034 [+3]
21
5,973,984 [+1,359]
3,037 [+3]
22
5,975,378 [+1,394]
3,040 [+3]
23
5,976,947 [+1,569]
3,042 [+2]
24
5,978,404 [+1,457]
3,042 [0]
25
5,980,246 [+1,842]
3,057 [+15]
26
5,980,664 [+418]
3,060 [+3]
27
5,981,769 [+1,105]
3,060 [0]
28
5,982,456 [+687]
3,069 [+9]
29
5,983,450 [+994]
3,069 [0]
30
5,984,447 [+997]
3,072 [+3]
31
5,985,369 [+922]
3,072 [0]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
5,893,647
2,970
2
5,895,046 [+1,399]
2,972 [+2]
3
5,897,257 [+2,211]
2,975 [+3]
4
5,898,596 [+1,339]
2,977 [+2]
5
5,899,847 [+1,251]
2,980 [+3]
6
5,901,732 [+1,885]
2,983 [+3]
7
5,904,429 [+2,697]
2,983 [0]
8
5,905,946 [+1,517]
2,983 [0]
9
5,908,233 [+2,287]
2,984 [+1]
10
5,910,200 [+1,967]
2,986 [+2]
11
5,911,460 [+1,260]
2,986 [0]
12
5,912,626 [+1,166]
2,988 [+2]
13
5,913,899 [+1,273]
2,988 [0]
14
5,915,089 [+1,190]
2,989 [+1]
15
5,917,190 [+2,101]
2,991 [+2]
16
5,918,969 [+1,779]
2,994 [+3]
17
5,920,546 [+1,577]
2,994 [0]
18
5,921,816 [+1,270]
2,995 [+1]
19
5,922,905 [+1,089]
2,996 [+1]
20
5,924,013 [+1,108]
2,998 [+2]
21
5,925,037 [+1,024]
3,000 [+2]
22
5,926,466 [+1,429]
3,002 [+2]
23
5,928,371 [+1,905]
3,004 [+2]
24
5,930,454 [+2,083]
3,005 [+1]
25
5,931,748 [+1,294]
3,007 [+2]
26
5,933,301 [+1,553]
3,010 [+3]
27
5,934,591 [+1,290]
3,011 [+1]
28
5,935,947 [+1,356]
3,011 [0]
29
5,937,164 [+1,217]
3,013 [+2]
30
5,938,743 [+1,579]
3,015 [+2]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
5,851,335
2,929
2
5,852,344 [+1,009]
2,931 [+2]
3
5,853,649 [+1,305]
2,932 [+1]
4
5,854,895 [+1,246]
2,933 [+1]
5
5,856,021 [+1,126]
2,934 [+1]
6
5,858,007 [+1,986]
2,935 [+1]
7
5,858,972 [+965]
2,936 [+1]
8
5,860,310 [+1,338]
2,936 [0]
9
5,861,593 [+1,283]
2,938 [+2]
10
5,863,282 [+1,689]
2,940 [+2]
11
5,864,420 [+1,138]
2,942 [+2]
12
5,865,558 [+1,138]
2,945 [+3]
13
5,866,697 [+1,139]
2,948 [+3]
14
5,867,919 [+1,222]
2,948 [0]
15
5,869,190 [+1,271]
2,951 [+3]
16
5,870,049 [+859]
2,954 [+3]
17
5,871,255 [+1,206]
2,955 [+1]
18
5,872,575 [+1,320]
2,956 [+1]
19
5,874,055 [+1,480]
2,955 [-1]
20
5,875,361 [+1,306]
2,955 [0]
21
5,876,458 [+1,097]
2,957 [+2]
22
5,878,073 [+1,615]
2,960 [+3]
23
5,880,128 [+2,055]
2,960 [0]
24
5,882,169 [+2,041]
2,961 [+1]
25
5,884,056 [+1,887]
2,961 [0]
26
5,885,717 [+1,661]
2,963 [+2]
27
5,887,488 [+1,771]
2,966 [+3]
28
5,888,742 [+1,254]
2,966 [0]
29
5,890,014 [+1,272]
2,967 [+1]
30
5,891,515 [+1,501]
2,969 [+2]
31
5,892,779 [+1,264]
2,969 [0]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
5,807,156
2,867
2
5,808,556 [+1,400]
2,871 [+4]
3
5,809,737 [+1,181]
2,876 [+5]
4
5,811,257 [+1,520]
2,880 [+4]
5
5,812,797 [+1,540]
2,886 [+6]
6
5,814,196 [+1,399]
2,889 [+3]
7
5,815,204 [+1,008]
2,892 [+3]
8
5,816,612 [+1,408]
2,894 [+2]
9
5,818,445 [+1,833]
2,900 [+6]
10
5,820,516 [+2,071]
2,901 [+1]
11
5,822,097 [+1,581]
2,901 [0]
12
5,823,599 [+1,502]
2,901 [0]
13
5,826,027 [+2,428]
2,903 [+2]
14
5,829,385 [+3,358]
2,906 [+3]
15
5,831,584 [+2,199]
2,907 [+1]
16
5,833,656 [+2,072]
2,909 [+2]
17
5,834,579 [+923]
2,910 [+1]
18
5,835,614 [+1,035]
2,911 [+1]
19
5,836,894 [+1,280]
2,912 [+1]
20
5,838,112 [+1,218]
2,913 [+1]
21
5,839,294 [+1,182]
2,914 [+1]
22
5,840,902 [+1,608]
2,917 [+3]
23
5,841,987 [+1,085]
2,920 [+3]
24
5,842,794 [+807]
2,922 [+2]
25
5,843,777 [+983]
2,923 [+1]
26
5,844,681 [+904]
2,923 [0]
27
5,845,586 [+905]
2,924 [+1]
28
5,846,819 [+1,233]
2,924 [0]
29
5,848,517 [+1,698]
2,925 [+1]
30
5,849,591 [+1,074]
2,926 [+1]
31
5,850,504 [+913]
2,928 [+2]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
5,753,209
2,821
2
5,756,237 [+3,028]
2,820 [-1]
3
5,759,127 [+2,890]
2,822 [+2]
4
5,761,577 [+2,450]
2,822 [0]
5
5,764,089 [+2,512]
2,824 [+2]
6
5,766,882 [+2,793]
2,826 [+2]
7
5,769,758 [+2,876]
2,826 [0]
8
5,772,418 [+2,660]
2,826 [0]
9
5,774,614 [+2,196]
2,827 [+1]
10
5,777,387 [+2,773]
2,829 [+2]
11
5,779,892 [+2,505]
2,830 [+1]
12
5,781,832 [+1,940]
2,833 [+3]
13
5,783,657 [+1,825]
2,841 [+8]
14
5,785,534 [+1,877]
2,843 [+2]
15
5,787,228 [+1,694]
2,846 [+3]
16
5,790,053 [+2,825]
2,847 [+1]
17
5,791,202 [+1,149]
2,848 [+1]
18
5,792,207 [+1,005]
2,848 [0]
19
5,793,315 [+1,108]
2,849 [+1]
20
5,794,362 [+1,047]
2,850 [+1]
21
5,795,168 [+806]
2,850 [0]
22
5,796,145 [+977]
2,853 [+3]
23
5,797,217 [+1,072]
2,853 [0]
24
5,798,121 [+904]
2,856 [+3]
25
5,799,507 [+1,386]
2,857 [+1]
26
5,800,919 [+1,412]
2,859 [+2]
27
5,802,176 [+1,257]
2,860 [+1]
28
5,803,424 [+1,248]
2,861 [+1]
29
5,804,762 [+1,338]
2,861 [0]
30
5,805,781 [+1,019]
2,865 [+4]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
5,647,694
2,784
2
5,653,110 [+5,416]
2,785 [+1]
3
5,658,695 [+5,585]
2,785 [0]
4
5,662,977 [+4,282]
2,786 [+1]
5
5,667,021 [+4,044]
2,786 [0]
6
5,670,741 [+3,720]
2,787 [+1]
7
5,675,125 [+4,384]
2,788 [+1]
8
5,678,777 [+3,652]
2,789 [+1]
9
5,682,440 [+3,663]
2,791 [+2]
10
5,686,295 [+3,855]
2,792 [+1]
11
5,690,075 [+3,780]
2,794 [+2]
12
5,694,220 [+4,145]
2,794 [0]
13
5,698,899 [+4,679]
2,794 [0]
14
5,702,619 [+3,720]
2,796 [+2]
15
5,705,483 [+2,864]
2,797 [+1]
16
5,707,888 [+2,405]
2,798 [+1]
17
5,710,767 [+2,879]
2,798 [0]
18
5,714,185 [+3,418]
2,798 [0]
19
5,717,204 [+3,019]
2,800 [+2]
20
5,719,913 [+2,709]
2,804 [+4]
21
5,722,044 [+2,131]
2,805 [+1]
22
5,724,423 [+2,379]
2,807 [+2]
23
5,726,923 [+2,500]
2,810 [+3]
24
5,729,241 [+2,318]
2,810 [0]
25
5,731,393 [+2,152]
2,812 [+2]
26
5,733,424 [+2,031]
2,814 [+2]
27
5,736,111 [+2,687]
2,815 [+1]
28
5,739,247 [+3,136]
2,816 [+1]
29
5,742,216 [+2,969]
2,816 [0]
30
5,745,446 [+3,230]
2,817 [+1]
31
5,749,994 [+4,548]
2,817 [0]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
5,501,284
2,726
2
5,505,346 [+4,062]
2,732 [+6]
3
5,508,417 [+3,071]
2,734 [+2]
4
5,511,637 [+3,220]
2,736 [+2]
5
5,515,044 [+3,407]
2,738 [+2]
6
5,519,183 [+4,139]
2,738 [0]
7
5,523,600 [+4,417]
2,739 [+1]
8
5,528,361 [+4,761]
2,740 [+1]
9
5,532,609 [+4,248]
2,743 [+3]
10
5,536,575 [+3,966]
2,745 [+2]
11
5,541,955 [+5,380]
2,749 [+4]
12
5,547,833 [+5,878]
2,754 [+5]
13
5,553,858 [+6,025]
2,756 [+2]
14
5,558,146 [+4,288]
2,757 [+1]
15
5,562,618 [+4,472]
2,759 [+2]
16
5,568,868 [+6,250]
2,760 [+1]
17
5,574,095 [+5,227]
2,762 [+2]
18
5,579,251 [+5,156]
2,763 [+1]
19
5,584,262 [+5,011]
2,764 [+1]
20
5,588,980 [+4,718]
2,765 [+1]
21
5,593,630 [+4,650]
2,766 [+1]
22
5,597,957 [+4,327]
2,766 [0]
23
5,605,470 [+7,513]
2,772 [+6]
24
5,611,686 [+6,216]
2,774 [+2]
25
5,618,043 [+6,357]
2,774 [0]
26
5,623,265 [+5,222]
2,774 [0]
27
5,627,629 [+4,364]
2,774 [0]
28
5,631,919 [+4,290]
2,774 [0]
29
5,636,191 [+4,272]
2,774 [0]
30
5,641,263 [+5,072]
2,781 [+7]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
5,358,615
2,666
2
5,363,265 [+4,650]
2,668 [+2]
3
5,366,999 [+3,734]
2,669 [+1]
4
5,370,875 [+3,876]
2,671 [+2]
5
5,374,566 [+3,691]
2,671 [0]
6
5,378,002 [+3,436]
2,673 [+2]
7
5,382,699 [+4,697]
2,673 [0]
8
5,387,372 [+4,673]
2,678 [+5]
9
5,391,604 [+4,232]
2,680 [+2]
10
5,395,509 [+3,905]
2,684 [+4]
11
5,399,631 [+4,122]
2,689 [+5]
12
5,404,716 [+5,085]
2,690 [+1]
13
5,410,225 [+5,509]
2,692 [+2]
14
5,417,450 [+7,225]
2,697 [+5]
15
5,423,354 [+5,904]
2,698 [+1]
16
5,427,681 [+4,327]
2,701 [+3]
17
5,432,708 [+5,027]
2,701 [0]
18
5,437,837 [+5,129]
2,705 [+4]
19
5,442,201 [+4,364]
2,706 [+1]
20
5,447,530 [+5,329]
2,707 [+1]
21
5,452,298 [+4,768]
2,707 [0]
22
5,456,439 [+4,141]
2,707 [0]
23
5,460,175 [+3,736]
2,708 [+1]
24
5,464,965 [+4,790]
2,710 [+2]
25
5,469,320 [+4,355]
2,712 [+2]
26
5,473,918 [+4,598]
2,714 [+2]
27
5,477,614 [+3,696]
2,716 [+2]
28
5,481,951 [+4,337]
2,717 [+1]
29
5,488,991 [+7,040]
2,717 [0]
30
5,493,446 [+4,455]
2,720 [+3]
31
5,496,896 [+3,450]
2,721 [+1]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
5,264,414
2,619
2
5,267,386 [+2,972]
2,619 [0]
3
5,270,530 [+3,144]
2,622 [+3]
4
5,273,638 [+3,108]
2,623 [+1]
5
5,276,533 [+2,895]
2,625 [+2]
6
5,279,319 [+2,786]
2,629 [+4]
7
5,281,909 [+2,590]
2,629 [0]
8
5,284,692 [+2,783]
2,629 [0]
9
5,287,250 [+2,558]
2,632 [+3]
10
5,289,512 [+2,262]
2,636 [+4]
11
5,292,891 [+3,379]
2,637 [+1]
12
5,296,122 [+3,231]
2,638 [+1]
13
5,299,780 [+3,658]
2,640 [+2]
14
5,303,418 [+3,638]
2,642 [+2]
15
5,306,857 [+3,439]
2,645 [+3]
16
5,310,009 [+3,152]
2,646 [+1]
17
5,313,378 [+3,369]
2,646 [0]
18
5,317,213 [+3,835]
2,648 [+2]
19
5,320,624 [+3,411]
2,649 [+1]
20
5,324,017 [+3,393]
2,650 [+1]
21
5,327,446 [+3,429]
2,654 [+4]
22
5,331,235 [+3,789]
2,657 [+3]
23
5,334,688 [+3,453]
2,659 [+2]
24
5,338,298 [+3,610]
2,660 [+1]
25
5,342,006 [+3,708]
2,661 [+1]
26
5,346,392 [+4,386]
2,662 [+1]
27
5,350,041 [+3,649]
2,663 [+1]
28
5,354,129 [+4,088]
2,666 [+3]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
5,135,885
2,560
2
5,141,720 [+5,835]
2,564 [+4]
3
5,147,969 [+6,249]
2,566 [+2]
4
5,153,693 [+5,724]
2,567 [+1]
5
5,159,570 [+5,877]
2,571 [+4]
6
5,165,107 [+5,537]
2,571 [0]
7
5,170,823 [+5,716]
2,572 [+1]
8
5,176,746 [+5,923]
2,572 [0]
9
5,181,942 [+5,196]
2,573 [+1]
10
5,187,003 [+5,061]
2,573 [0]
11
5,192,608 [+5,605]
2,573 [0]
12
5,197,697 [+5,089]
2,576 [+3]
13
5,202,903 [+5,206]
2,576 [0]
14
5,207,899 [+4,996]
2,579 [+3]
15
5,213,732 [+5,833]
2,582 [+3]
16
5,219,183 [+5,451]
2,583 [+1]
17
5,224,657 [+5,474]
2,584 [+1]
18
5,230,171 [+5,514]
2,587 [+3]
19
5,233,316 [+3,145]
2,587 [0]
20
5,235,317 [+2,001]
2,590 [+3]
21
5,237,752 [+2,435]
2,592 [+2]
22
5,240,193 [+2,441]
2,595 [+3]
23
5,242,933 [+2,740]
2,603 [+8]
24
5,244,905 [+1,972]
2,605 [+2]
25
5,247,093 [+2,188]
2,606 [+1]
26
5,249,402 [+2,309]
2,610 [+4]
27
5,251,979 [+2,577]
2,612 [+2]
28
5,254,518 [+2,539]
2,611 [-1]
29
5,257,352 [+2,834]
2,613 [+2]
30
5,259,727 [+2,375]
2,615 [+2]
31
5,262,072 [+2,345]
2,617 [+2]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
5,002,013
2,519
2
5,005,138 [+3,125]
2,519 [0]
3
5,009,556 [+4,418]
2,519 [0]
4
5,015,007 [+5,451]
2,520 [+1]
5
5,019,236 [+4,229]
2,521 [+1]
6
5,022,883 [+3,647]
2,521 [0]
7
5,026,338 [+3,455]
2,521 [0]
8
5,029,753 [+3,415]
2,521 [0]
9
5,032,503 [+2,750]
2,522 [+1]
10
5,035,825 [+3,322]
2,525 [+3]
11
5,039,486 [+3,661]
2,525 [0]
12
5,042,799 [+3,313]
2,525 [0]
13
5,045,690 [+2,891]
2,525 [0]
14
5,048,114 [+2,424]
2,526 [+1]
15
5,052,067 [+3,953]
2,526 [0]
16
5,054,681 [+2,614]
2,527 [+1]
17
5,058,019 [+3,338]
2,527 [0]
18
5,061,414 [+3,395]
2,528 [+1]
19
5,064,458 [+3,044]
2,532 [+4]
20
5,067,455 [+2,997]
2,532 [0]
21
5,072,340 [+4,885]
2,533 [+1]
22
5,078,226 [+5,886]
2,534 [+1]
23
5,085,058 [+6,832]
2,535 [+1]
24
5,091,292 [+6,234]
2,536 [+1]
25
5,097,252 [+5,960]
2,537 [+1]
26
5,102,731 [+5,479]
2,538 [+1]
27
5,108,413 [+5,682]
2,539 [+1]
28
5,114,096 [+5,683]
2,544 [+5]
29
5,119,584 [+5,488]
2,546 [+2]
30
5,124,957 [+5,373]
2,554 [+8]
31
5,130,302 [+5,345]
2,557 [+3]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
4,902,623
2,512
2
4,905,938 [+3,315]
2,512 [0]
3
4,908,564 [+2,626]
2,512 [0]
4
4,911,022 [+2,458]
2,513 [+1]
5
4,913,832 [+2,810]
2,514 [+1]
6
4,916,877 [+3,045]
2,515 [+1]
7
4,919,837 [+2,960]
2,516 [+1]
8
4,922,855 [+3,018]
2,516 [0]
9
4,925,410 [+2,555]
2,516 [0]
10
4,927,817 [+2,407]
2,516 [0]
11
4,930,250 [+2,433]
2,516 [0]
12
4,933,166 [+2,916]
2,516 [0]
13
4,936,292 [+3,126]
2,516 [0]
14
4,941,443 [+5,151]
2,516 [0]
15
4,943,875 [+2,432]
2,516 [0]
16
4,946,467 [+2,592]
2,516 [0]
17
4,950,182 [+3,715]
2,516 [0]
18
4,952,992 [+2,810]
2,516 [0]
19
4,957,420 [+4,428]
2,517 [+1]
20
4,961,499 [+4,079]
2,517 [0]
21
4,965,250 [+3,751]
2,517 [0]
22
4,968,411 [+3,161]
2,517 [0]
23
4,971,571 [+3,160]
2,517 [0]
24
4,974,340 [+2,769]
2,517 [0]
25
4,976,950 [+2,610]
2,517 [0]
26
4,981,998 [+5,048]
2,517 [0]
27
4,987,186 [+5,188]
2,518 [+1]
28
4,991,050 [+3,864]
2,518 [0]
29
4,994,255 [+3,205]
2,518 [0]
30
4,998,143 [+3,888]
2,519 [+1]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
4,777,183
2,473
2
4,782,622 [+5,439]
2,474 [+1]
3
4,787,064 [+4,442]
2,477 [+3]
4
4,791,915 [+4,851]
2,480 [+3]
5
4,795,664 [+3,749]
2,485 [+5]
6
4,800,196 [+4,532]
2,486 [+1]
7
4,804,024 [+3,828]
2,487 [+1]
8
4,808,110 [+4,086]
2,488 [+1]
9
4,812,658 [+4,548]
2,488 [0]
10
4,818,206 [+5,548]
2,489 [+1]
11
4,823,908 [+5,702]
2,492 [+3]
12
4,828,364 [+4,456]
2,494 [+2]
13
4,832,355 [+3,991]
2,499 [+5]
14
4,836,350 [+3,995]
2,502 [+3]
15
4,841,139 [+4,789]
2,502 [0]
16
4,845,132 [+3,993]
2,504 [+2]
17
4,848,427 [+3,295]
2,504 [0]
18
4,851,590 [+3,163]
2,506 [+2]
19
4,855,449 [+3,859]
2,506 [0]
20
4,861,670 [+6,221]
2,508 [+2]
21
4,866,416 [+4,746]
2,508 [0]
22
4,870,107 [+3,691]
2,508 [0]
23
4,873,626 [+3,519]
2,508 [0]
24
4,876,675 [+3,049]
2,508 [0]
25
4,879,816 [+3,141]
2,508 [0]
26
4,882,770 [+2,954]
2,509 [+1]
27
4,885,619 [+2,849]
2,510 [+1]
28
4,889,474 [+3,855]
2,510 [0]
29
4,892,752 [+3,278]
2,510 [0]
30
4,896,333 [+3,581]
2,511 [+1]
31
4,899,905 [+3,572]
2,511 [0]
     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
4,655,591
2,431
2
4,659,504 [+3,913]
2,432 [+1]
3
4,664,006 [+4,502]
2,434 [+2]
4
4,668,718 [+4,712]
2,436 [+2]
5
4,672,667 [+3,949]
2,438 [+2]
6
4,676,205 [+3,538]
2,440 [+2]
7
4,680,288 [+4,083]
2,440 [0]
8
4,684,647 [+4,359]
2,441 [+1]
9
4,688,167 [+3,520]
2,442 [+1]
10
4,691,496 [+3,329]
2,442 [0]
11
4,696,647 [+5,151]
2,444 [+2]
12
4,700,748 [+4,101]
2,445 [+1]
13
4,704,961 [+4,213]
2,448 [+3]
14
4,708,445 [+3,484]
2,450 [+2]
15
4,712,383 [+3,938]
2,452 [+2]
16
4,715,607 [+3,224]
2,455 [+3]
17
4,721,201 [+5,594]
2,456 [+1]
18
4,725,982 [+4,781]
2,458 [+2]
19
4,729,823 [+3,841]
2,460 [+2]
20
4,733,274 [+3,451]
2,461 [+1]
21
4,737,149 [+3,875]
2,462 [+1]
22
4,740,925 [+3,776]
2,463 [+1]
23
4,744,866 [+3,941]
2,464 [+1]
24
4,749,300 [+4,434]
2,464 [0]
25
4,753,292 [+3,992]
2,464 [0]
26
4,756,964 [+3,672]
2,464 [0]
27
4,760,364 [+3,400]
2,467 [+3]
28
4,763,863 [+3,499]
2,471 [+4]
29
4,768,067 [+4,204]
2,471 [0]
30
4,772,712 [+4,645]
2,473 [+2]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
4,538,870
2,368
2
4,543,404 [+4,534]
2,368 [0]
3
4,547,447 [+4,043]
2,369 [+1]
4
4,550,701 [+3,254]
2,370 [+1]
5
4,553,934 [+3,233]
2,370 [0]
6
4,558,338 [+4,404]
2,373 [+3]
7
4,562,544 [+4,206]
2,376 [+3]
8
4,566,791 [+4,247]
2,378 [+2]
9
4,570,733 [+3,942]
2,378 [0]
10
4,574,648 [+3,915]
2,380 [+2]
11
4,578,415 [+3,767]
2,380 [0]
12
4,581,073 [+2,658]
2,382 [+2]
13
4,584,487 [+3,414]
2,382 [0]
14
4,588,000 [+3,513]
2,386 [+4]
15
4,591,106 [+3,106]
2,390 [+4]
16
4,594,437 [+3,331]
2,391 [+1]
17
4,597,782 [+3,345]
2,392 [+1]
18
4,601,381 [+3,599]
2,394 [+2]
19
4,605,390 [+4,009]
2,397 [+3]
20
4,609,006 [+3,616]
2,403 [+6]
21
4,614,372 [+5,366]
2,407 [+4]
22
4,619,062 [+4,690]
2,411 [+4]
23
4,623,448 [+4,386]
2,413 [+2]
24
4,627,113 [+3,665]
2,415 [+2]
25
4,630,587 [+3,474]
2,416 [+1]
26
4,634,206 [+3,619]
2,418 [+2]
27
4,638,133 [+3,927]
2,419 [+1]
28
4,642,003 [+3,870]
2,421 [+2]
29
4,645,455 [+3,452]
2,421 [0]
30
4,648,790 [+3,335]
2,424 [+3]
31
4,652,151 [+3,361]
2,427 [+3]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
4,398,023 [0]
2,316 [0]
6
4,401,698 [+3,675]
2,318 [+2]
7
4,406,102 [+4,404]
2,319 [+1]
8
4,410,635 [+4,533]
2,323 [+4]
9
4,415,476 [+4,841]
2,324 [+1]
10
4,420,192 [+4,716]
2,328 [+4]
11
4,424,617 [+4,425]
2,335 [+7]
12
4,428,656 [+4,039]
2,338 [+3]
13
4,432,196 [+3,540]
2,339 [+1]
14
4,436,476 [+4,280]
2,340 [+1]
15
4,441,358 [+4,882]
2,341 [+1]
16
4,445,816 [+4,458]
2,341 [0]
17
4,450,312 [+4,496]
2,342 [+1]
18
4,455,279 [+4,967]
2,342 [0]
19
4,460,736 [+5,457]
2,347 [+5]
20
4,465,470 [+4,734]
2,352 [+5]
21
4,475,436 [+9,966]
2,352 [0]
22
4,482,170 [+6,734]
2,354 [+2]
23
4,488,628 [+6,458]
2,356 [+2]
24
4,494,856 [+6,228]
2,359 [+3]
25
4,500,412 [+5,556]
2,360 [+1]
26
4,505,508 [+5,096]
2,361 [+1]
27
4,509,993 [+4,485]
2,364 [+3]
28
4,514,782 [+4,789]
2,365 [+1]
29
4,521,725 [+6,943]
2,370 [+5]
30
4,528,763 [+7,038]
2,374 [+4]
31
4,534,610 [+5,847]
2,377 [+3]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
4,215,311
2,251
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
4,215,311 [0]
2,251 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
4,045,692
2,195
2
4,050,749 [+5,057]
2,195 [0]
3
4,055,372 [+4,623]
2,199 [+4]
4
4,060,314 [+4,942]
2,200 [+1]
5
4,065,856 [+5,542]
2,202 [+2]
6
4,071,610 [+5,754]
2,205 [+3]
7
4,077,817 [+6,207]
2,206 [+1]
8
4,082,972 [+5,155]
2,209 [+3]
9
4,087,774 [+4,802]
2,210 [+1]
10
4,092,845 [+5,071]
2,211 [+1]
11
4,098,210 [+5,365]
2,212 [+1]
12
4,103,493 [+5,283]
2,213 [+1]
13
4,108,920 [+5,427]
2,214 [+1]
14
4,114,006 [+5,086]
2,216 [+2]
15
4,118,866 [+4,860]
2,217 [+1]
16
4,122,998 [+4,132]
2,220 [+3]
17
4,128,064 [+5,066]
2,222 [+2]
18
4,133,128 [+5,064]
2,225 [+3]
19
4,139,131 [+6,003]
2,226 [+1]
20
4,146,304 [+7,173]
2,227 [+1]
21
4,152,914 [+6,610]
2,229 [+2]
22
4,159,203 [+6,289]
2,230 [+1]
23
4,164,166 [+4,963]
2,231 [+1]
24
4,169,090 [+4,924]
2,232 [+1]
25
4,174,238 [+5,148]
2,234 [+2]
26
4,180,597 [+6,359]
2,238 [+4]
27
4,187,352 [+6,755]
2,239 [+1]
28
4,193,689 [+6,337]
2,241 [+2]
29
4,200,112 [+6,423]
2,243 [+2]
30
4,205,071 [+4,959]
2,245 [+2]
31
4,210,087 [+5,016]
2,248 [+3]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
3,913,467
2,128
2
3,917,678 [+4,211]
2,128 [0]
3
3,921,849 [+4,171]
2,129 [+1]
4
3,925,504 [+3,655]
2,130 [+1]
5
3,929,591 [+4,087]
2,133 [+3]
6
3,934,169 [+4,578]
2,134 [+1]
7
3,938,127 [+3,958]
2,134 [0]
8
3,941,940 [+3,813]
2,134 [0]
9
3,946,036 [+4,096]
2,137 [+3]
10
3,951,344 [+5,308]
2,138 [+1]
11
3,957,095 [+5,751]
2,138 [0]
12
3,962,034 [+4,939]
2,139 [+1]
13
3,965,709 [+3,675]
2,146 [+7]
14
3,969,303 [+3,594]
2,152 [+6]
15
3,973,050 [+3,747]
2,159 [+7]
16
3,976,597 [+3,547]
2,169 [+10]
17
3,981,081 [+4,484]
2,170 [+1]
18
3,985,402 [+4,321]
2,172 [+2]
19
3,989,788 [+4,386]
2,172 [0]
20
3,994,203 [+4,415]
2,176 [+4]
21
3,999,432 [+5,229]
2,177 [+1]
22
4,003,640 [+4,208]
2,179 [+2]
23
4,008,513 [+4,873]
2,180 [+1]
24
4,013,716 [+5,203]
2,180 [0]
25
4,017,880 [+4,164]
2,181 [+1]
26
4,022,796 [+4,916]
2,183 [+2]
27
4,027,327 [+4,531]
2,189 [+6]
28
4,032,038 [+4,711]
2,190 [+1]
29
4,036,194 [+4,156]
2,191 [+1]
30
4,040,503 [+4,309]
2,194 [+3]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
3,764,789
2,064
2
3,769,411 [+4,622]
2,066 [+2]
3
3,774,558 [+5,147]
2,068 [+2]
4
3,779,172 [+4,614]
2,071 [+3]
5
3,783,964 [+4,792]
2,073 [+2]
6
3,789,126 [+5,162]
2,074 [+1]
7
3,793,467 [+4,341]
2,083 [+9]
8
3,798,659 [+5,192]
2,085 [+2]
9
3,803,696 [+5,037]
2,086 [+1]
10
3,807,810 [+4,114]
2,087 [+1]
11
3,812,325 [+4,515]
2,088 [+1]
12
3,816,706 [+4,381]
2,089 [+1]
13
3,821,332 [+4,626]
2,091 [+2]
14
3,825,582 [+4,250]
2,092 [+1]
15
3,829,952 [+4,370]
2,094 [+2]
16
3,833,901 [+3,949]
2,096 [+2]
17
3,838,047 [+4,146]
2,099 [+3]
18
3,842,207 [+4,160]
2,105 [+6]
19
3,846,661 [+4,454]
2,107 [+2]
20
3,851,061 [+4,400]
2,110 [+3]
21
3,855,339 [+4,278]
2,110 [0]
22
3,859,251 [+3,912]
2,111 [+1]
23
3,863,481 [+4,230]
2,112 [+1]
24
3,867,908 [+4,427]
2,113 [+1]
25
3,872,528 [+4,620]
2,115 [+2]
26
3,880,405 [+7,877]
2,119 [+4]
27
3,889,067 [+8,662]
2,123 [+4]
28
3,894,930 [+5,863]
2,125 [+2]
29
3,900,176 [+5,246]
2,126 [+1]
30
3,905,155 [+4,979]
2,127 [+1]
31
3,909,397 [+4,242]
2,128 [+1]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
3,607,405
2,013
2
3,613,068 [+5,663]
2,015 [+2]
3
3,618,630 [+5,562]
2,017 [+2]
4
3,623,866 [+5,236]
2,018 [+1]
5
3,629,836 [+5,970]
2,021 [+3]
6
3,636,259 [+6,423]
2,023 [+2]
7
3,641,638 [+5,379]
2,025 [+2]
8
3,646,573 [+4,935]
2,027 [+2]
9
3,651,829 [+5,256]
2,027 [0]
10
3,656,726 [+4,897]
2,029 [+2]
11
3,662,034 [+5,308]
2,035 [+6]
12
3,667,530 [+5,496]
2,038 [+3]
13
3,673,608 [+6,078]
2,039 [+1]
14
3,680,084 [+6,476]
2,042 [+3]
15
3,686,611 [+6,527]
2,043 [+1]
16
3,692,220 [+5,609]
2,044 [+1]
17
3,697,171 [+4,951]
2,045 [+1]
18
3,702,589 [+5,418]
2,046 [+1]
19
3,707,972 [+5,383]
2,049 [+3]
20
3,714,395 [+6,423]
2,051 [+2]
21
3,721,348 [+6,953]
2,052 [+1]
22
3,727,224 [+5,876]
2,052 [0]
23
3,732,338 [+5,114]
2,055 [+3]
24
3,737,056 [+4,718]
2,056 [+1]
25
3,741,055 [+3,999]
2,056 [0]
26
3,745,469 [+4,414]
2,059 [+3]
27
3,750,869 [+5,400]
2,062 [+3]
28
3,756,510 [+5,641]
2,062 [0]
29
3,760,692 [+4,182]
2,063 [+1]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
3,426,604
1,929
2
3,432,601 [+5,997]
1,934 [+5]
3
3,438,881 [+6,280]
1,936 [+2]
4
3,444,637 [+5,756]
1,938 [+2]
5
3,450,135 [+5,498]
1,939 [+1]
6
3,455,331 [+5,196]
1,943 [+4]
7
3,460,246 [+4,915]
1,947 [+4]
8
3,465,478 [+5,232]
1,948 [+1]
9
3,471,516 [+6,038]
1,951 [+3]
10
3,477,665 [+6,149]
1,952 [+1]
11
3,482,767 [+5,102]
1,954 [+2]
12
3,487,176 [+4,409]
1,956 [+2]
13
3,492,387 [+5,211]
1,958 [+2]
14
3,497,745 [+5,358]
1,963 [+5]
15
3,502,747 [+5,002]
1,971 [+8]
16
3,508,347 [+5,600]
1,980 [+9]
17
3,514,210 [+5,863]
1,984 [+4]
18
3,520,737 [+6,527]
1,985 [+1]
19
3,527,336 [+6,599]
1,986 [+1]
20
3,533,262 [+5,926]
1,989 [+3]
21
3,539,642 [+6,380]
1,989 [0]
22
3,546,771 [+7,129]
1,996 [+7]
23
3,555,263 [+8,492]
2,001 [+5]
24
3,562,493 [+7,230]
2,002 [+1]
25
3,567,600 [+5,107]
2,002 [0]
26
3,573,492 [+5,892]
2,005 [+3]
27
3,579,399 [+5,907]
2,007 [+2]
28
3,585,277 [+5,878]
2,007 [0]
29
3,591,082 [+5,805]
2,008 [+1]
30
3,597,273 [+6,191]
2,011 [+3]
31
3,602,598 [+5,325]
2,012 [+1]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
3,267,663
1,860
2
3,272,890 [+5,227]
1,862 [+2]
3
3,277,766 [+4,876]
1,863 [+1]
4
3,282,466 [+4,700]
1,864 [+1]
5
3,288,116 [+5,650]
1,867 [+3]
6
3,294,463 [+6,347]
1,868 [+1]
7
3,301,345 [+6,882]
1,870 [+2]
8
3,306,618 [+5,273]
1,875 [+5]
9
3,312,638 [+6,020]
1,878 [+3]
10
3,319,130 [+6,492]
1,880 [+2]
11
3,324,572 [+5,442]
1,882 [+2]
12
3,329,999 [+5,427]
1,884 [+2]
13
3,335,269 [+5,270]
1,888 [+4]
14
3,340,151 [+4,882]
1,889 [+1]
15
3,344,524 [+4,373]
1,892 [+3]
16
3,348,700 [+4,176]
1,897 [+5]
17
3,353,152 [+4,452]
1,899 [+2]
18
3,357,749 [+4,597]
1,901 [+2]
19
3,363,236 [+5,487]
1,905 [+4]
20
3,370,181 [+6,945]
1,908 [+3]
21
3,375,766 [+5,585]
1,910 [+2]
22
3,381,273 [+5,507]
1,911 [+1]
23
3,385,901 [+4,628]
1,912 [+1]
24
3,390,220 [+4,319]
1,912 [0]
25
3,394,262 [+4,042]
1,914 [+2]
26
3,398,828 [+4,566]
1,917 [+3]
27
3,403,772 [+4,944]
1,919 [+2]
28
3,408,022 [+4,250]
1,922 [+3]
29
3,412,145 [+4,123]
1,921 [-1]
30
3,416,423 [+4,278]
1,925 [+4]
31
3,421,266 [+4,843]
1,928 [+3]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
3,079,601
1,804
2
3,085,454 [+5,853]
1,804 [0]
3
3,091,721 [+6,267]
1,808 [+4]
4
3,098,289 [+6,568]
1,809 [+1]
5
3,104,439 [+6,150]
1,810 [+1]
6
3,110,367 [+5,928]
1,810 [0]
7
3,118,035 [+7,668]
1,811 [+1]
8
3,125,202 [+7,167]
1,811 [0]
9
3,131,068 [+5,866]
1,812 [+1]
10
3,136,488 [+5,420]
1,813 [+1]
11
3,142,140 [+5,652]
1,815 [+2]
12
3,146,538 [+4,398]
1,816 [+1]
13
3,151,521 [+4,983]
1,819 [+3]
14
3,157,096 [+5,575]
1,820 [+1]
15
3,163,242 [+6,146]
1,822 [+2]
16
3,167,560 [+4,318]
1,830 [+8]
17
3,172,991 [+5,431]
1,836 [+6]
18
3,177,628 [+4,637]
1,839 [+3]
19
3,182,289 [+4,661]
1,841 [+2]
20
3,187,938 [+5,649]
1,843 [+2]
21
3,194,441 [+6,503]
1,844 [+1]
22
3,201,583 [+7,142]
1,847 [+3]
23
3,207,340 [+5,757]
1,847 [0]
24
3,216,037 [+8,697]
1,849 [+2]
25
3,223,427 [+7,390]
1,853 [+4]
26
3,230,783 [+7,356]
1,853 [0]
27
3,237,965 [+7,182]
1,856 [+3]
28
3,245,626 [+7,661]
1,857 [+1]
29
3,253,896 [+8,270]
1,857 [0]
30
3,260,989 [+7,093]
1,859 [+2]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
2,906,663
1,746
2
2,911,279 [+4,616]
1,749 [+3]
3
2,916,104 [+4,825]
1,750 [+1]
4
2,921,375 [+5,271]
1,752 [+2]
5
2,925,665 [+4,290]
1,753 [+1]
6
2,930,176 [+4,511]
1,753 [0]
7
2,936,081 [+5,905]
1,756 [+3]
8
2,943,187 [+7,106]
1,758 [+2]
9
2,948,948 [+5,761]
1,758 [0]
10
2,953,140 [+4,192]
1,758 [0]
11
2,957,530 [+4,390]
1,760 [+2]
12
2,962,115 [+4,585]
1,761 [+1]
13
2,966,901 [+4,786]
1,764 [+3]
14
2,972,090 [+5,189]
1,764 [0]
15
2,977,115 [+5,025]
1,767 [+3]
16
2,982,095 [+4,980]
1,767 [0]
17
2,987,197 [+5,102]
1,768 [+1]
18
2,992,510 [+5,313]
1,768 [0]
19
2,997,330 [+4,820]
1,772 [+4]
20
3,002,404 [+5,074]
1,775 [+3]
21
3,007,595 [+5,191]
1,775 [0]
22
3,013,505 [+5,910]
1,776 [+1]
23
3,019,156 [+5,651]
1,776 [0]
24
3,026,416 [+7,260]
1,781 [+5]
25
3,034,287 [+7,871]
1,787 [+6]
26
3,041,254 [+6,967]
1,790 [+3]
27
3,047,527 [+6,273]
1,795 [+5]
28
3,053,862 [+6,335]
1,796 [+1]
29
3,059,428 [+5,566]
1,797 [+1]
30
3,065,544 [+6,116]
1,798 [+1]
31
3,072,393 [+6,849]
1,801 [+3]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
2,780,032
1,694
2
2,784,588 [+4,556]
1,697 [+3]
3
2,788,051 [+3,463]
1,698 [+1]
4
2,792,486 [+4,435]
1,700 [+2]
5
2,797,004 [+4,518]
1,702 [+2]
6
2,801,610 [+4,606]
1,704 [+2]
7
2,805,257 [+3,647]
1,705 [+1]
8
2,808,725 [+3,468]
1,706 [+1]
9
2,813,199 [+4,474]
1,710 [+4]
10
2,817,344 [+4,145]
1,712 [+2]
11
2,820,936 [+3,592]
1,715 [+3]
12
2,825,330 [+4,394]
1,716 [+1]
13
2,829,561 [+4,231]
1,717 [+1]
14
2,832,817 [+3,256]
1,717 [0]
15
2,837,148 [+4,331]
1,721 [+4]
16
2,841,568 [+4,420]
1,722 [+1]
17
2,844,916 [+3,348]
1,722 [0]
18
2,848,701 [+3,785]
1,723 [+1]
19
2,852,648 [+3,947]
1,724 [+1]
20
2,856,343 [+3,695]
1,726 [+2]
21
2,859,883 [+3,540]
1,728 [+2]
22
2,863,708 [+3,825]
1,728 [0]
23
2,868,317 [+4,609]
1,731 [+3]
24
2,874,004 [+5,687]
1,733 [+2]
25
2,878,051 [+4,047]
1,733 [0]
26
2,882,909 [+4,858]
1,735 [+2]
27
2,888,236 [+5,327]
1,737 [+2]
28
2,893,167 [+4,931]
1,739 [+2]
29
2,897,753 [+4,586]
1,741 [+2]
30
2,902,208 [+4,455]
1,745 [+4]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
2,647,033
1,626
2
2,651,307 [+4,274]
1,626 [0]
3
2,655,422 [+4,115]
1,631 [+5]
4
2,659,910 [+4,488]
1,633 [+2]
5
2,664,138 [+4,228]
1,636 [+3]
6
2,668,767 [+4,629]
1,640 [+4]
7
2,672,829 [+4,062]
1,642 [+2]
8
2,677,416 [+4,587]
1,644 [+2]
9
2,682,238 [+4,822]
1,646 [+2]
10
2,687,000 [+4,762]
1,650 [+4]
11
2,691,006 [+4,006]
1,652 [+2]
12
2,695,597 [+4,591]
1,652 [0]
13
2,700,397 [+4,800]
1,655 [+3]
14
2,704,497 [+4,100]
1,655 [0]
15
2,709,754 [+5,257]
1,657 [+2]
16
2,715,192 [+5,438]
1,659 [+2]
17
2,720,245 [+5,053]
1,666 [+7]
18
2,726,061 [+5,816]
1,672 [+6]
19
2,730,616 [+4,555]
1,674 [+2]
20
2,735,025 [+4,409]
1,676 [+2]
21
2,738,997 [+3,972]
1,676 [0]
22
2,743,597 [+4,600]
1,677 [+1]
23
2,748,051 [+4,454]
1,678 [+1]
24
2,751,085 [+3,034]
1,681 [+3]
25
2,755,274 [+4,189]
1,684 [+3]
26
2,758,836 [+3,562]
1,685 [+1]
27
2,762,238 [+3,402]
1,687 [+2]
28
2,765,770 [+3,532]
1,689 [+2]
29
2,769,067 [+3,297]
1,689 [0]
30
2,772,518 [+3,451]
1,691 [+2]
31
2,776,047 [+3,529]
1,692 [+1]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
2,517,551
1,583
2
2,519,831 [+2,280]
1,585 [+2]
3
2,522,818 [+2,987]
1,587 [+2]
4
2,525,957 [+3,139]
1,587 [0]
5
2,531,494 [+5,537]
1,589 [+2]
6
2,534,180 [+2,686]
1,589 [0]
7
2,539,999 [+5,819]
1,591 [+2]
8
2,545,391 [+5,392]
1,591 [0]
9
2,550,817 [+5,426]
1,592 [+1]
10
2,584,938 [+34,121]
1,595 [+3]
11
2,588,570 [+3,632]
1,595 [0]
12
2,563,008 [-25,562]
1,597 [+2]
13
2,566,421 [+3,413]
1,600 [+3]
14
2,571,141 [+4,720]
1,601 [+1]
15
2,574,616 [+3,475]
1,602 [+1]
16
2,577,999 [+3,383]
1,605 [+3]
17
2,582,015 [+4,016]
1,605 [0]
18
2,587,223 [+5,208]
1,606 [+1]
19
2,591,940 [+4,717]
1,607 [+1]
20
2,596,309 [+4,369]
1,608 [+1]
21
2,601,141 [+4,832]
1,610 [+2]
22
2,605,407 [+4,266]
1,611 [+1]
23
2,609,635 [+4,228]
1,615 [+4]
24
2,613,680 [+4,045]
1,618 [+3]
25
2,618,047 [+4,367]
1,619 [+1]
26
2,622,455 [+4,408]
1,620 [+1]
27
2,626,368 [+3,913]
1,622 [+2]
28
2,630,796 [+4,428]
1,623 [+1]
29
2,634,511 [+3,715]
1,624 [+1]
30
2,638,327 [+3,816]
1,625 [+1]
31
2,643,034 [+4,707]
1,626 [+1]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
2,408,497
1,536
2
2,411,890 [+3,393]
1,537 [+1]
3
2,415,309 [+3,419]
1,537 [0]
4
2,419,028 [+3,719]
1,539 [+2]
5
2,422,694 [+3,666]
1,539 [0]
6
2,426,972 [+4,278]
1,540 [+1]
7
2,432,029 [+5,057]
1,540 [0]
8
2,435,279 [+3,250]
1,543 [+3]
9
2,439,550 [+4,271]
1,543 [0]
10
2,443,995 [+4,445]
1,551 [+8]
11
2,447,725 [+3,730]
1,552 [+1]
12
2,451,369 [+3,644]
1,553 [+1]
13
2,455,245 [+3,876]
1,554 [+1]
14
2,459,005 [+3,760]
1,555 [+1]
15
2,462,129 [+3,124]
1,556 [+1]
16
2,465,641 [+3,512]
1,557 [+1]
17
2,469,178 [+3,537]
1,559 [+2]
18
2,472,114 [+2,936]
1,560 [+1]
19
2,475,371 [+3,257]
1,562 [+2]
20
2,478,574 [+3,203]
1,562 [0]
21
2,481,261 [+2,687]
1,563 [+1]
22
2,484,626 [+3,365]
1,564 [+1]
23
2,488,718 [+4,092]
1,565 [+1]
24
2,492,988 [+4,270]
1,568 [+3]
25
2,496,598 [+3,610]
1,569 [+1]
26
2,499,495 [+2,897]
1,572 [+3]
27
2,503,080 [+3,585]
1,576 [+4]
28
2,506,919 [+3,839]
1,578 [+2]
29
2,510,393 [+3,474]
1,580 [+2]
30
2,513,749 [+3,356]
1,581 [+1]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
2,245,059
1,484
2
2,249,671 [+4,612]
1,489 [+5]
3
2,256,392 [+6,721]
1,492 [+3]
4
2,262,765 [+6,373]
1,495 [+3]
5
2,269,247 [+6,482]
1,497 [+2]
6
2,278,303 [+9,056]
1,498 [+1]
7
2,285,309 [+7,006]
1,498 [0]
8
2,289,993 [+4,684]
1,499 [+1]
9
2,296,202 [+6,209]
1,501 [+2]
10
2,303,634 [+7,432]
1,502 [+1]
11
2,310,237 [+6,603]
1,502 [0]
12
2,315,980 [+5,743]
1,504 [+2]
13
2,321,388 [+5,408]
1,505 [+1]
14
2,326,956 [+5,568]
1,507 [+2]
15
2,332,428 [+5,472]
1,507 [0]
16
2,337,976 [+5,548]
1,509 [+2]
17
2,343,297 [+5,321]
1,512 [+3]
18
2,347,972 [+4,675]
1,514 [+2]
19
2,352,619 [+4,647]
1,515 [+1]
20
2,358,088 [+5,469]
1,518 [+3]
21
2,362,331 [+4,243]
1,521 [+3]
22
2,368,488 [+6,157]
1,523 [+2]
23
2,373,614 [+5,126]
1,526 [+3]
24
2,378,749 [+5,135]
1,528 [+2]
25
2,382,347 [+3,598]
1,530 [+2]
26
2,386,887 [+4,540]
1,530 [0]
27
2,390,800 [+3,913]
1,530 [0]
28
2,394,219 [+3,419]
1,530 [0]
29
2,397,746 [+3,527]
1,532 [+2]
30
2,401,065 [+3,319]
1,532 [0]
31
2,404,708 [+3,643]
1,534 [+2]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
2,107,650
1,447
2
2,109,922 [+2,272]
1,451 [+4]
3
2,112,381 [+2,459]
1,454 [+3]
4
2,114,913 [+2,532]
1,455 [+1]
5
2,118,099 [+3,186]
1,456 [+1]
6
2,121,727 [+3,628]
1,454 [-2]
7
2,124,414 [+2,687]
1,455 [+1]
8
2,127,360 [+2,946]
1,456 [+1]
9
2,129,758 [+2,398]
1,456 [0]
10
2,132,548 [+2,790]
1,456 [0]
11
2,134,629 [+2,081]
1,459 [+3]
12
2,137,122 [+2,493]
1,459 [0]
13
2,138,987 [+1,865]
1,461 [+2]
14
2,141,042 [+2,055]
1,463 [+2]
15
2,147,684 [+6,642]
1,466 [+3]
16
2,153,605 [+5,921]
1,467 [+1]
17
2,159,523 [+5,918]
1,468 [+1]
18
2,164,442 [+4,919]
1,470 [+2]
19
2,168,184 [+3,742]
1,471 [+1]
20
2,171,712 [+3,528]
1,471 [0]
21
2,174,970 [+3,258]
1,471 [0]
22
2,177,755 [+2,785]
1,471 [0]
23
2,180,325 [+2,570]
1,473 [+2]
24
2,185,653 [+5,328]
1,474 [+1]
25
2,198,542 [+12,889]
1,476 [+2]
26
2,211,005 [+12,463]
1,478 [+2]
27
2,218,262 [+7,257]
1,479 [+1]
28
2,224,861 [+6,599]
1,479 [0]
29
2,233,052 [+8,191]
1,480 [+1]
30
2,238,859 [+5,807]
1,481 [+1]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
1,989,957
1,405
2
1,994,412 [+4,455]
1,407 [+2]
3
1,997,808 [+3,396]
1,409 [+2]
4
2,001,732 [+3,924]
1,411 [+2]
5
2,005,165 [+3,433]
1,414 [+3]
6
2,008,875 [+3,710]
1,416 [+2]
7
2,012,669 [+3,794]
1,417 [+1]
8
2,016,947 [+4,278]
1,418 [+1]
9
2,021,397 [+4,450]
1,419 [+1]
10
2,026,817 [+5,420]
1,422 [+3]
11
2,031,437 [+4,620]
1,423 [+1]
12
2,035,611 [+4,174]
1,424 [+1]
13
2,039,355 [+3,744]
1,424 [0]
14
2,043,369 [+4,014]
1,425 [+1]
15
2,046,726 [+3,357]
1,425 [0]
16
2,049,932 [+3,206]
1,429 [+4]
17
2,054,634 [+4,702]
1,430 [+1]
18
2,058,340 [+3,706]
1,431 [+1]
19
2,062,334 [+3,994]
1,431 [0]
20
2,065,171 [+2,837]
1,431 [0]
21
2,067,435 [+2,264]
1,432 [+1]
22
2,072,401 [+4,966]
1,434 [+2]
23
2,075,907 [+3,506]
1,436 [+2]
24
2,079,468 [+3,561]
1,439 [+3]
25
2,083,173 [+3,705]
1,440 [+1]
26
2,086,436 [+3,263]
1,440 [0]
27
2,089,879 [+3,443]
1,441 [+1]
28
2,092,702 [+2,823]
1,443 [+2]
29
2,096,038 [+3,336]
1,443 [0]
30
2,100,519 [+4,481]
1,445 [+2]
31
2,104,631 [+4,112]
1,445 [0]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
1,860,436
1,371
2
1,865,600 [+5,164]
1,371 [0]
3
1,869,613 [+4,013]
1,372 [+1]
4
1,874,539 [+4,926]
1,373 [+1]
5
1,879,314 [+4,775]
1,373 [0]
6
1,883,708 [+4,394]
1,376 [+3]
7
1,889,104 [+5,396]
1,378 [+2]
8
1,896,165 [+7,061]
1,380 [+2]
9
1,900,452 [+4,287]
1,382 [+2]
10
1,906,238 [+5,786]
1,382 [0]
11
1,911,256 [+5,018]
1,384 [+2]
12
1,914,968 [+3,712]
1,384 [0]
13
1,919,123 [+4,155]
1,384 [0]
14
1,923,212 [+4,089]
1,388 [+4]
15
1,927,996 [+4,784]
1,390 [+2]
16
1,932,091 [+4,095]
1,390 [0]
17
1,936,628 [+4,537]
1,391 [+1]
18
1,941,852 [+5,224]
1,393 [+2]
19
1,946,863 [+5,011]
1,394 [+1]
20
1,951,906 [+5,043]
1,395 [+1]
21
1,956,942 [+5,036]
1,395 [0]
22
1,961,953 [+5,011]
1,395 [0]
23
1,965,800 [+3,847]
1,396 [+1]
24
1,969,518 [+3,718]
1,397 [+1]
25
1,974,295 [+4,777]
1,400 [+3]
26
1,979,196 [+4,901]
1,400 [0]
27
1,982,629 [+3,433]
1,400 [0]
28
1,986,499 [+3,870]
1,404 [+4]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
1,704,240
1,317
2
1,706,568 [+2,328]
1,320 [+3]
3
1,709,265 [+2,697]
1,321 [+1]
4
1,712,405 [+3,140]
1,321 [0]
5
1,714,617 [+2,212]
1,322 [+1]
6
1,716,945 [+2,328]
1,323 [+1]
7
1,720,314 [+3,369]
1,324 [+1]
8
1,723,952 [+3,638]
1,325 [+1]
9
1,727,064 [+3,112]
1,326 [+1]
10
1,729,734 [+2,670]
1,326 [0]
11
1,731,994 [+2,260]
1,326 [0]
12
1,733,989 [+1,995]
1,327 [+1]
13
1,736,281 [+2,292]
1,327 [0]
14
1,739,366 [+3,085]
1,329 [+2]
15
1,742,373 [+3,007]
1,330 [+1]
16
1,744,698 [+2,325]
1,335 [+5]
17
1,747,786 [+3,088]
1,338 [+3]
18
1,755,859 [+8,073]
1,340 [+2]
19
1,761,935 [+6,076]
1,340 [0]
20
1,768,126 [+6,191]
1,340 [0]
21
1,775,090 [+6,964]
1,342 [+2]
22
1,785,094 [+10,004]
1,342 [0]
23
1,795,428 [+10,334]
1,345 [+3]
24
1,802,373 [+6,945]
1,357 [+12]
25
1,809,657 [+7,284]
1,362 [+5]
26
1,816,032 [+6,375]
1,362 [0]
27
1,823,529 [+7,497]
1,363 [+1]
28
1,833,582 [+10,053]
1,366 [+3]
29
1,841,432 [+7,850]
1,368 [+2]
30
1,847,265 [+5,833]
1,370 [+2]
31
1,853,568 [+6,303]
1,371 [+1]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่