ออย นันทิสา ตันยงค์เวช

Instagram ออย นันทิสา ตันยงค์เวช

@oilnuntisa

1,769
Ranking
ลำดับ
1,805
Posts
รูปวีดีโอ
21,727
Followers
ผู้ติดตาม
557
Followings
ติดตาม
NT |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram ออย นันทิสา ตันยงค์เวช

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
21,713
1,804
2
21,712 [-1]
1,804 [0]
3
21,713 [+1]
1,797 [-7]
4
21,710 [-3]
1,797 [0]
5
21,705 [-5]
1,797 [0]
6
21,708 [+3]
1,797 [0]
7
21,707 [-1]
1,798 [+1]
8
21,705 [-2]
1,798 [0]
9
21,711 [+6]
1,798 [0]
10
21,715 [+4]
1,798 [0]
11
21,707 [-8]
1,798 [0]
12
21,710 [+3]
1,798 [0]
13
21,718 [+8]
1,798 [0]
14
21,719 [+1]
1,798 [0]
15
21,724 [+5]
1,799 [+1]
16
21,725 [+1]
1,801 [+2]
17
21,721 [-4]
1,803 [+2]
18
21,725 [+4]
1,803 [0]
19
21,727 [+2]
1,805 [+2]
20
21222324252627
28293031   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
21,715
1,788
2
21,716 [+1]
1,788 [0]
3
21,719 [+3]
1,789 [+1]
4
21,720 [+1]
1,789 [0]
5
21,717 [-3]
1,789 [0]
6
21,714 [-3]
1,789 [0]
7
21,715 [+1]
1,789 [0]
8
21,714 [-1]
1,791 [+2]
9
21,718 [+4]
1,792 [+1]
10
21,718 [0]
1,792 [0]
11
21,711 [-7]
1,793 [+1]
12
21,712 [+1]
1,793 [0]
13
21,710 [-2]
1,794 [+1]
14
21,708 [-2]
1,794 [0]
15
21,706 [-2]
1,794 [0]
16
21,705 [-1]
1,794 [0]
17
21,706 [+1]
1,794 [0]
18
21,700 [-6]
1,794 [0]
19
21,698 [-2]
1,794 [0]
20
21,698 [0]
1,794 [0]
21
21,701 [+3]
1,795 [+1]
22
21,701 [0]
1,794 [-1]
23
21,701 [0]
1,795 [+1]
24
21,703 [+2]
1,796 [+1]
25
21,702 [-1]
1,797 [+1]
26
21,702 [0]
1,799 [+2]
27
21,703 [+1]
1,800 [+1]
28
21,705 [+2]
1,801 [+1]
29
21,711 [+6]
1,802 [+1]
30
21,713 [+2]
1,802 [0]
31
21,713 [0]
1,802 [0]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
21,650
1,779
2
21,653 [+3]
1,779 [0]
3
21,660 [+7]
1,779 [0]
4
21,664 [+4]
1,779 [0]
5
21,668 [+4]
1,779 [0]
6
21,670 [+2]
1,779 [0]
7
21,674 [+4]
1,779 [0]
8
21,675 [+1]
1,780 [+1]
9
21,677 [+2]
1,780 [0]
10
21,678 [+1]
1,780 [0]
11
21,678 [0]
1,781 [+1]
12
21,681 [+3]
1,782 [+1]
13
21,688 [+7]
1,782 [0]
14
21,693 [+5]
1,782 [0]
15
21,696 [+3]
1,782 [0]
16
21,699 [+3]
1,782 [0]
17
21,706 [+7]
1,782 [0]
18
21,707 [+1]
1,781 [-1]
19
21,708 [+1]
1,782 [+1]
20
21,712 [+4]
1,782 [0]
21
21,715 [+3]
1,784 [+2]
22
21,715 [0]
1,785 [+1]
23
21,720 [+5]
1,786 [+1]
24
21,713 [-7]
1,786 [0]
25
21,711 [-2]
1,786 [0]
26
21,718 [+7]
1,788 [+2]
27
21,716 [-2]
1,788 [0]
28
21,716 [0]
1,788 [0]
29
21,718 [+2]
1,788 [0]
30
21,719 [+1]
1,788 [0]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
21,541
1,781
2
21,562 [+21]
1,785 [+4]
3
21,568 [+6]
1,787 [+2]
4
21,569 [+1]
1,788 [+1]
5
21,574 [+5]
1,789 [+1]
6
21,580 [+6]
1,791 [+2]
7
21,581 [+1]
1,791 [0]
8
21,586 [+5]
1,791 [0]
9
21,581 [-5]
1,791 [0]
10
21,586 [+5]
1,791 [0]
11
21,596 [+10]
1,793 [+2]
12
21,609 [+13]
1,793 [0]
13
21,614 [+5]
1,793 [0]
14
21,620 [+6]
1,793 [0]
15
21,613 [-7]
1,793 [0]
16
21,612 [-1]
1,793 [0]
17
21,613 [+1]
1,793 [0]
18
21,616 [+3]
1,793 [0]
19
21,619 [+3]
1,793 [0]
20
21,621 [+2]
1,793 [0]
21
21,629 [+8]
1,793 [0]
22
21,629 [0]
1,793 [0]
23
21,632 [+3]
1,793 [0]
24
21,637 [+5]
1,793 [0]
25
21,642 [+5]
1,793 [0]
26
21,641 [-1]
1,779 [-14]
27
21,640 [-1]
1,779 [0]
28
21,646 [+6]
1,779 [0]
29
21,647 [+1]
1,779 [0]
30
21,649 [+2]
1,779 [0]
31
21,648 [-1]
1,779 [0]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
21,352
1,770
2
21,347 [-5]
1,771 [+1]
3
21,346 [-1]
1,772 [+1]
4
21,347 [+1]
1,772 [0]
5
21,348 [+1]
1,772 [0]
6
21,346 [-2]
1,772 [0]
7
21,342 [-4]
1,773 [+1]
8
21,344 [+2]
1,772 [-1]
9
21,347 [+3]
1,772 [0]
10
21,346 [-1]
1,773 [+1]
11
21,345 [-1]
1,767 [-6]
12
21,345 [0]
1,766 [-1]
13
21,350 [+5]
1,766 [0]
14
21,349 [-1]
1,766 [0]
15
21,353 [+4]
1,766 [0]
16
21,350 [-3]
1,766 [0]
17
21,346 [-4]
1,766 [0]
18
21,344 [-2]
1,766 [0]
19
21,341 [-3]
1,766 [0]
20
21,339 [-2]
1,766 [0]
21
21,342 [+3]
1,766 [0]
22
21,345 [+3]
1,767 [+1]
23
21,346 [+1]
1,767 [0]
24
21,343 [-3]
1,769 [+2]
25
21,340 [-3]
1,769 [0]
26
21,339 [-1]
1,769 [0]
27
21,444 [+105]
1,771 [+2]
28
21,479 [+35]
1,772 [+1]
29
21,497 [+18]
1,773 [+1]
30
21,505 [+8]
1,776 [+3]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
21,340
1,735
2
21,333 [-7]
1,735 [0]
3
21,334 [+1]
1,735 [0]
4
21,324 [-10]
1,735 [0]
5
21,324 [0]
1,735 [0]
6
21,327 [+3]
1,735 [0]
7
21,324 [-3]
1,735 [0]
8
21,317 [-7]
1,735 [0]
9
21,327 [+10]
1,735 [0]
10
21,329 [+2]
1,736 [+1]
11
21,326 [-3]
1,735 [-1]
12
21,321 [-5]
1,736 [+1]
13
21,319 [-2]
1,736 [0]
14
21,325 [+6]
1,737 [+1]
15
21,329 [+4]
1,737 [0]
16
21,323 [-6]
1,737 [0]
17
21,322 [-1]
1,737 [0]
18
21,316 [-6]
1,734 [-3]
19
21,318 [+2]
1,734 [0]
20
21,316 [-2]
1,734 [0]
21
21,318 [+2]
1,734 [0]
22
21,322 [+4]
1,734 [0]
23
21,320 [-2]
1,736 [+2]
24
21,329 [+9]
1,736 [0]
25
21,323 [-6]
1,737 [+1]
26
21,327 [+4]
1,742 [+5]
27
21,335 [+8]
1,747 [+5]
28
21,338 [+3]
1,753 [+6]
29
21,341 [+3]
1,759 [+6]
30
21,353 [+12]
1,764 [+5]
31
21,356 [+3]
1,768 [+4]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
21,291
1,727
2
21,290 [-1]
1,727 [0]
3
21,291 [+1]
1,727 [0]
4
21,293 [+2]
1,727 [0]
5
21,294 [+1]
1,728 [+1]
6
21,289 [-5]
1,729 [+1]
7
21,287 [-2]
1,729 [0]
8
21,320 [+33]
1,729 [0]
9
21,336 [+16]
1,729 [0]
10
21,342 [+6]
1,729 [0]
11
21,349 [+7]
1,731 [+2]
12
21,346 [-3]
1,730 [-1]
13
21,352 [+6]
1,731 [+1]
14
21,357 [+5]
1,730 [-1]
15
21,353 [-4]
1,730 [0]
16
21,353 [0]
1,730 [0]
17
21,349 [-4]
1,730 [0]
18
21,354 [+5]
1,730 [0]
19
21,351 [-3]
1,730 [0]
20
21,357 [+6]
1,730 [0]
21
21,355 [-2]
1,731 [+1]
22
21,357 [+2]
1,733 [+2]
23
21,358 [+1]
1,732 [-1]
24
21,354 [-4]
1,732 [0]
25
21,354 [0]
1,732 [0]
26
21,347 [-7]
1,732 [0]
27
21,344 [-3]
1,735 [+3]
28
21,347 [+3]
1,735 [0]
29
21,344 [-3]
1,735 [0]
30
21,337 [-7]
1,735 [0]
31
21,338 [+1]
1,735 [0]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
21,259
1,707
2
21,264 [+5]
1,708 [+1]
3
21,267 [+3]
1,708 [0]
4
21,270 [+3]
1,708 [0]
5
21,270 [0]
1,708 [0]
6
21,274 [+4]
1,710 [+2]
7
21,276 [+2]
1,710 [0]
8
21,280 [+4]
1,710 [0]
9
21,281 [+1]
1,710 [0]
10
21,284 [+3]
1,711 [+1]
11
21,281 [-3]
1,711 [0]
12
21,282 [+1]
1,712 [+1]
13
21,285 [+3]
1,710 [-2]
14
21,288 [+3]
1,711 [+1]
15
21,285 [-3]
1,712 [+1]
16
21,284 [-1]
1,712 [0]
17
21,278 [-6]
1,710 [-2]
18
21,280 [+2]
1,710 [0]
19
21,273 [-7]
1,710 [0]
20
21,268 [-5]
1,710 [0]
21
21,263 [-5]
1,710 [0]
22
21,261 [-2]
1,711 [+1]
23
21,261 [0]
1,712 [+1]
24
21,266 [+5]
1,716 [+4]
25
21,275 [+9]
1,720 [+4]
26
21,285 [+10]
1,724 [+4]
27
21,287 [+2]
1,724 [0]
28
21,287 [0]
1,725 [+1]
29
21,287 [0]
1,728 [+3]
30
21,286 [-1]
1,727 [-1]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
21,132
1,700
2
21,136 [+4]
1,701 [+1]
3
21,138 [+2]
1,701 [0]
4
21,140 [+2]
1,701 [0]
5
21,136 [-4]
1,702 [+1]
6
21,144 [+8]
1,702 [0]
7
21,160 [+16]
1,703 [+1]
8
21,160 [0]
1,703 [0]
9
21,165 [+5]
1,703 [0]
10
21,172 [+7]
1,704 [+1]
11
21,180 [+8]
1,704 [0]
12
21,180 [0]
1,704 [0]
13
21,193 [+13]
1,704 [0]
14
21,204 [+11]
1,705 [+1]
15
21,206 [+2]
1,705 [0]
16
21,209 [+3]
1,706 [+1]
17
21,209 [0]
1,706 [0]
18
21,222 [+13]
1,706 [0]
19
21,224 [+2]
1,706 [0]
20
21,235 [+11]
1,706 [0]
21
21,235 [0]
1,706 [0]
22
21,242 [+7]
1,706 [0]
23
21,247 [+5]
1,706 [0]
24
21,248 [+1]
1,705 [-1]
25
21,247 [-1]
1,705 [0]
26
21,246 [-1]
1,705 [0]
27
21,247 [+1]
1,705 [0]
28
21,251 [+4]
1,706 [+1]
29
21,254 [+3]
1,707 [+1]
30
21,256 [+2]
1,707 [0]
31
21,257 [+1]
1,705 [-2]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
21,037
1,692
2
21,072 [+35]
1,692 [0]
3
21,082 [+10]
1,692 [0]
4
21,084 [+2]
1,692 [0]
5
21,083 [-1]
1,694 [+2]
6
21,084 [+1]
1,693 [-1]
7
21,083 [-1]
1,693 [0]
8
21,092 [+9]
1,694 [+1]
9
21,100 [+8]
1,694 [0]
10
21,108 [+8]
1,695 [+1]
11
21,112 [+4]
1,696 [+1]
12
21,114 [+2]
1,696 [0]
13
21,116 [+2]
1,696 [0]
14
21,114 [-2]
1,696 [0]
15
21,109 [-5]
1,696 [0]
16
21,114 [+5]
1,697 [+1]
17
21,123 [+9]
1,697 [0]
18
21,117 [-6]
1,697 [0]
19
21,115 [-2]
1,697 [0]
20
21,117 [+2]
1,697 [0]
21
21,119 [+2]
1,697 [0]
22
21,118 [-1]
1,697 [0]
23
21,108 [-10]
1,698 [+1]
24
21,106 [-2]
1,699 [+1]
25
21,113 [+7]
1,699 [0]
26
21,115 [+2]
1,699 [0]
27
21,120 [+5]
1,700 [+1]
28
21,124 [+4]
1,700 [0]
29
21,121 [-3]
1,700 [0]
30
21,124 [+3]
1,700 [0]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
20,825
1,687
2
20,831 [+6]
1,687 [0]
3
20,836 [+5]
1,687 [0]
4
20,842 [+6]
1,688 [+1]
5
20,853 [+11]
1,685 [-3]
6
20,855 [+2]
1,687 [+2]
7
20,863 [+8]
1,687 [0]
8
20,867 [+4]
1,687 [0]
9
20,873 [+6]
1,687 [0]
10
20,878 [+5]
1,687 [0]
11
20,886 [+8]
1,687 [0]
12
20,916 [+30]
1,687 [0]
13
20,930 [+14]
1,687 [0]
14
20,933 [+3]
1,687 [0]
15
20,930 [-3]
1,687 [0]
16
20,938 [+8]
1,687 [0]
17
20,945 [+7]
1,689 [+2]
18
20,951 [+6]
1,691 [+2]
19
20,951 [0]
1,693 [+2]
20
20,955 [+4]
1,693 [0]
21
20,959 [+4]
1,694 [+1]
22
20,968 [+9]
1,694 [0]
23
20,981 [+13]
1,694 [0]
24
20,987 [+6]
1,691 [-3]
25
20,991 [+4]
1,691 [0]
26
21,004 [+13]
1,692 [+1]
27
21,006 [+2]
1,692 [0]
28
21,013 [+7]
1,692 [0]
29
21,027 [+14]
1,694 [+2]
30
21,040 [+13]
1,693 [-1]
31
21,041 [+1]
1,692 [-1]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
20,612
1,672
2
20,614 [+2]
1,672 [0]
3
20,616 [+2]
1,672 [0]
4
20,618 [+2]
1,672 [0]
5
20,628 [+10]
1,672 [0]
6
20,632 [+4]
1,672 [0]
7
20,632 [0]
1,672 [0]
8
20,638 [+6]
1,672 [0]
9
20,641 [+3]
1,675 [+3]
10
20,646 [+5]
1,674 [-1]
11
20,650 [+4]
1,674 [0]
12
20,650 [0]
1,674 [0]
13
20,657 [+7]
1,675 [+1]
14
20,659 [+2]
1,675 [0]
15
20,667 [+8]
1,675 [0]
16
20,675 [+8]
1,675 [0]
17
20,679 [+4]
1,675 [0]
18
20,688 [+9]
1,675 [0]
19
20,695 [+7]
1,676 [+1]
20
20,704 [+9]
1,676 [0]
21
20,700 [-4]
1,676 [0]
22
20,703 [+3]
1,677 [+1]
23
20,714 [+11]
1,679 [+2]
24
20,757 [+43]
1,680 [+1]
25
20,794 [+37]
1,684 [+4]
26
20,799 [+5]
1,685 [+1]
27
20,813 [+14]
1,686 [+1]
28
20,818 [+5]
1,687 [+1]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
20,476
1,650
2
20,484 [+8]
1,649 [-1]
3
20,484 [0]
1,650 [+1]
4
20,484 [0]
1,650 [0]
5
20,492 [+8]
1,650 [0]
6
20,490 [-2]
1,650 [0]
7
20,491 [+1]
1,652 [+2]
8
20,500 [+9]
1,651 [-1]
9
20,506 [+6]
1,653 [+2]
10
20,506 [0]
1,655 [+2]
11
20,508 [+2]
1,657 [+2]
12
20,512 [+4]
1,657 [0]
13
20,519 [+7]
1,658 [+1]
14
20,524 [+5]
1,657 [-1]
15
20,527 [+3]
1,659 [+2]
16
20,535 [+8]
1,658 [-1]
17
20,538 [+3]
1,660 [+2]
18
20,544 [+6]
1,661 [+1]
19
20,544 [0]
1,661 [0]
20
20,549 [+5]
1,662 [+1]
21
20,554 [+5]
1,662 [0]
22
20,562 [+8]
1,664 [+2]
23
20,574 [+12]
1,664 [0]
24
20,582 [+8]
1,664 [0]
25
20,585 [+3]
1,665 [+1]
26
20,584 [-1]
1,666 [+1]
27
20,583 [-1]
1,668 [+2]
28
20,580 [-3]
1,668 [0]
29
20,592 [+12]
1,668 [0]
30
20,600 [+8]
1,671 [+3]
31
20,608 [+8]
1,672 [+1]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
20,314
1,599
2
20,323 [+9]
1,604 [+5]
3
20,341 [+18]
1,609 [+5]
4
20,333 [-8]
1,615 [+6]
5
20,349 [+16]
1,619 [+4]
6
20,358 [+9]
1,620 [+1]
7
20,365 [+7]
1,620 [0]
8
20,374 [+9]
1,622 [+2]
9
20,375 [+1]
1,625 [+3]
10
20,374 [-1]
1,627 [+2]
11
20,381 [+7]
1,630 [+3]
12
20,390 [+9]
1,630 [0]
13
20,398 [+8]
1,631 [+1]
14
20,407 [+9]
1,632 [+1]
15
20,416 [+9]
1,633 [+1]
16
20,415 [-1]
1,633 [0]
17
20,416 [+1]
1,635 [+2]
18
20,422 [+6]
1,637 [+2]
19
20,429 [+7]
1,639 [+2]
20
20,430 [+1]
1,640 [+1]
21
20,434 [+4]
1,640 [0]
22
20,440 [+6]
1,640 [0]
23
20,446 [+6]
1,642 [+2]
24
20,447 [+1]
1,644 [+2]
25
20,459 [+12]
1,644 [0]
26
20,458 [-1]
1,646 [+2]
27
20,469 [+11]
1,646 [0]
28
20,468 [-1]
1,648 [+2]
29
20,471 [+3]
1,648 [0]
30
20,476 [+5]
1,648 [0]
31
20,479 [+3]
1,649 [+1]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
20,215
1,572
2
20,221 [+6]
1,572 [0]
3
20,222 [+1]
1,572 [0]
4
20,219 [-3]
1,572 [0]
5
20,222 [+3]
1,575 [+3]
6
20,223 [+1]
1,576 [+1]
7
20,222 [-1]
1,576 [0]
8
20,228 [+6]
1,577 [+1]
9
20,232 [+4]
1,577 [0]
10
20,233 [+1]
1,577 [0]
11
20,237 [+4]
1,577 [0]
12
20,239 [+2]
1,577 [0]
13
20,242 [+3]
1,578 [+1]
14
20,248 [+6]
1,579 [+1]
15
20,246 [-2]
1,580 [+1]
16
20,249 [+3]
1,580 [0]
17
20,258 [+9]
1,580 [0]
18
20,264 [+6]
1,581 [+1]
19
20,265 [+1]
1,582 [+1]
20
20,269 [+4]
1,582 [0]
21
20,277 [+8]
1,583 [+1]
22
20,277 [0]
1,582 [-1]
23
20,270 [-7]
1,582 [0]
24
20,276 [+6]
1,582 [0]
25
20,277 [+1]
1,583 [+1]
26
20,275 [-2]
1,583 [0]
27
20,279 [+4]
1,583 [0]
28
20,286 [+7]
1,584 [+1]
29
20,289 [+3]
1,588 [+4]
30
20,300 [+11]
1,593 [+5]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
20,106
1,504
2
20,118 [+12]
1,507 [+3]
3
20,114 [-4]
1,508 [+1]
4
20,122 [+8]
1,510 [+2]
5
20,128 [+6]
1,510 [0]
6
20,136 [+8]
1,511 [+1]
78
9
20,145 [+9]
1,516 [+5]
10
20,146 [+1]
1,517 [+1]
11
20,150 [+4]
1,520 [+3]
12
20,150 [0]
1,525 [+5]
13
20,151 [+1]
1,530 [+5]
14
20,149 [-2]
1,531 [+1]
15
20,152 [+3]
1,532 [+1]
16
20,148 [-4]
1,533 [+1]
17
20,158 [+10]
1,538 [+5]
18
20,161 [+3]
1,542 [+4]
19
20,169 [+8]
1,547 [+5]
20
20,183 [+14]
1,551 [+4]
21
20,182 [-1]
1,555 [+4]
22
20,185 [+3]
1,556 [+1]
23
20,184 [-1]
1,557 [+1]
24
20,182 [-2]
1,560 [+3]
25
20,178 [-4]
1,564 [+4]
26
20,183 [+5]
1,565 [+1]
27
20,181 [-2]
1,567 [+2]
28
20,189 [+8]
1,570 [+3]
29
20,195 [+6]
1,571 [+1]
3031     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
19,990
1,479
2
19,990 [0]
1,480 [+1]
3
20,001 [+11]
1,480 [0]
4
20,015 [+14]
1,479 [-1]
5
20,021 [+6]
1,479 [0]
6
20,025 [+4]
1,479 [0]
7
20,034 [+9]
1,479 [0]
8
20,038 [+4]
1,479 [0]
9
20,048 [+10]
1,479 [0]
10
20,041 [-7]
1,479 [0]
11
20,047 [+6]
1,479 [0]
12
20,051 [+4]
1,479 [0]
13
20,056 [+5]
1,479 [0]
14
20,066 [+10]
1,479 [0]
15
20,070 [+4]
1,479 [0]
16
20,074 [+4]
1,479 [0]
17
20,066 [-8]
1,482 [+3]
18
20,064 [-2]
1,484 [+2]
19
20,068 [+4]
1,484 [0]
20
20,065 [-3]
1,484 [0]
21
20,069 [+4]
1,484 [0]
22
20,072 [+3]
1,484 [0]
23
20,083 [+11]
1,487 [+3]
24
20,081 [-2]
1,493 [+6]
25
20,082 [+1]
1,498 [+5]
26
20,083 [+1]
1,502 [+4]
27
20,094 [+11]
1,502 [0]
28
20,102 [+8]
1,502 [0]
29
20,102 [0]
1,502 [0]
30
20,104 [+2]
1,504 [+2]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 123
19,842 [0]
1,467 [0]
4
19,856 [+14]
1,467 [0]
5
19,864 [+8]
1,468 [+1]
6
19,864 [0]
1,468 [0]
7
19,871 [+7]
1,468 [0]
8
19,875 [+4]
1,468 [0]
9
19,874 [-1]
1,468 [0]
10
19,881 [+7]
1,468 [0]
11
19,885 [+4]
1,468 [0]
12
19,882 [-3]
1,468 [0]
13
19,878 [-4]
1,468 [0]
14
19,883 [+5]
1,468 [0]
15
19,881 [-2]
1,468 [0]
16
19,886 [+5]
1,468 [0]
17
19,894 [+8]
1,468 [0]
18
19,901 [+7]
1,469 [+1]
19
19,903 [+2]
1,469 [0]
20
19,912 [+9]
1,470 [+1]
21
19,926 [+14]
1,471 [+1]
22
19,933 [+7]
1,471 [0]
23
19,934 [+1]
1,473 [+2]
24
19,937 [+3]
1,473 [0]
25
19,942 [+5]
1,473 [0]
26
19,954 [+12]
1,473 [0]
27
19,965 [+11]
1,474 [+1]
28
19,976 [+11]
1,475 [+1]
29
19,985 [+9]
1,476 [+1]
30
19,987 [+2]
1,478 [+2]
31
19,991 [+4]
1,479 [+1]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
19,738 [0]
1,431 [0]
6
19,741 [+3]
1,431 [0]
7
19,750 [+9]
1,431 [0]
8
19,751 [+1]
1,433 [+2]
9
19,767 [+16]
1,433 [0]
10
19,774 [+7]
1,435 [+2]
11
19,775 [+1]
1,436 [+1]
12
19,775 [0]
1,436 [0]
13
19,778 [+3]
1,436 [0]
14
19,782 [+4]
1,436 [0]
15
19,779 [-3]
1,437 [+1]
16
19,784 [+5]
1,438 [+1]
17
19,781 [-3]
1,437 [-1]
18
19,786 [+5]
1,438 [+1]
19
19,792 [+6]
1,438 [0]
20
19,796 [+4]
1,439 [+1]
21
19,797 [+1]
1,439 [0]
22
19,801 [+4]
1,440 [+1]
23
19,802 [+1]
1,443 [+3]
24
19,803 [+1]
1,448 [+5]
252627282930
31      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
19,579
1,419
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
19,579 [0]
1,419 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
19,343
1,405
2
19,353 [+10]
1,405 [0]
3
19,355 [+2]
1,406 [+1]
4
19,355 [0]
1,406 [0]
5
19,362 [+7]
1,406 [0]
6
19,369 [+7]
1,408 [+2]
7
19,377 [+8]
1,408 [0]
8
19,380 [+3]
1,408 [0]
9
19,390 [+10]
1,408 [0]
10
19,397 [+7]
1,408 [0]
11
19,412 [+15]
1,409 [+1]
12
19,424 [+12]
1,409 [0]
13
19,431 [+7]
1,409 [0]
14
19,433 [+2]
1,410 [+1]
15
19,443 [+10]
1,410 [0]
16
19,455 [+12]
1,411 [+1]
17
19,457 [+2]
1,411 [0]
18
19,463 [+6]
1,411 [0]
19
19,475 [+12]
1,411 [0]
20
19,477 [+2]
1,411 [0]
21
19,484 [+7]
1,411 [0]
22
19,488 [+4]
1,411 [0]
23
19,491 [+3]
1,413 [+2]
24
19,500 [+9]
1,413 [0]
25
19,509 [+9]
1,414 [+1]
26
19,518 [+9]
1,413 [-1]
27
19,528 [+10]
1,413 [0]
28
19,538 [+10]
1,414 [+1]
29
19,554 [+16]
1,416 [+2]
30
19,565 [+11]
1,418 [+2]
31
19,574 [+9]
1,418 [0]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
19,086
1,385
2
19,093 [+7]
1,386 [+1]
3
19,110 [+17]
1,386 [0]
4
19,111 [+1]
1,387 [+1]
5
19,123 [+12]
1,388 [+1]
6
19,126 [+3]
1,390 [+2]
7
19,130 [+4]
1,390 [0]
8
19,135 [+5]
1,390 [0]
9
19,142 [+7]
1,390 [0]
10
19,157 [+15]
1,390 [0]
11
19,162 [+5]
1,390 [0]
12
19,168 [+6]
1,390 [0]
13
19,177 [+9]
1,391 [+1]
14
19,192 [+15]
1,392 [+1]
15
19,204 [+12]
1,394 [+2]
16
19,216 [+12]
1,395 [+1]
17
19,229 [+13]
1,395 [0]
18
19,233 [+4]
1,395 [0]
19
19,249 [+16]
1,396 [+1]
20
19,251 [+2]
1,397 [+1]
21
19,263 [+12]
1,398 [+1]
22
19,267 [+4]
1,399 [+1]
23
19,272 [+5]
1,400 [+1]
24
19,276 [+4]
1,400 [0]
25
19,278 [+2]
1,401 [+1]
26
19,283 [+5]
1,401 [0]
27
19,305 [+22]
1,401 [0]
28
19,320 [+15]
1,404 [+3]
29
19,325 [+5]
1,404 [0]
30
19,339 [+14]
1,404 [0]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
18,745
1,338
2
18,765 [+20]
1,340 [+2]
3
18,785 [+20]
1,341 [+1]
4
18,794 [+9]
1,341 [0]
5
18,800 [+6]
1,342 [+1]
6
18,820 [+20]
1,342 [0]
7
18,838 [+18]
1,341 [-1]
8
18,846 [+8]
1,341 [0]
9
18,856 [+10]
1,342 [+1]
10
18,858 [+2]
1,345 [+3]
11
18,857 [-1]
1,350 [+5]
12
18,865 [+8]
1,353 [+3]
13
18,869 [+4]
1,355 [+2]
14
18,869 [0]
1,359 [+4]
15
18,876 [+7]
1,360 [+1]
16
18,892 [+16]
1,361 [+1]
17
18,908 [+16]
1,361 [0]
18
18,922 [+14]
1,361 [0]
19
18,943 [+21]
1,361 [0]
20
18,970 [+27]
1,362 [+1]
21
18,979 [+9]
1,362 [0]
22
18,988 [+9]
1,362 [0]
23
18,994 [+6]
1,363 [+1]
24
19,004 [+10]
1,364 [+1]
25
19,013 [+9]
1,364 [0]
26
19,024 [+11]
1,367 [+3]
27
19,039 [+15]
1,373 [+6]
28
19,048 [+9]
1,377 [+4]
29
19,054 [+6]
1,381 [+4]
30
19,058 [+4]
1,382 [+1]
31
19,070 [+12]
1,384 [+2]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
18,424
1,324
2
18,440 [+16]
1,326 [+2]
3
18,446 [+6]
1,326 [0]
4
18,458 [+12]
1,328 [+2]
5
18,467 [+9]
1,328 [0]
6
18,471 [+4]
1,330 [+2]
7
18,476 [+5]
1,331 [+1]
8
18,487 [+11]
1,332 [+1]
9
18,486 [-1]
1,334 [+2]
10
18,508 [+22]
1,334 [0]
11
18,509 [+1]
1,334 [0]
12
18,517 [+8]
1,334 [0]
13
18,536 [+19]
1,335 [+1]
14
18,543 [+7]
1,335 [0]
15
18,551 [+8]
1,335 [0]
16
18,560 [+9]
1,335 [0]
17
18,583 [+23]
1,336 [+1]
18
18,595 [+12]
1,332 [-4]
19
18,592 [-3]
1,334 [+2]
20
18,604 [+12]
1,334 [0]
21
18,627 [+23]
1,336 [+2]
22
18,641 [+14]
1,336 [0]
23
18,649 [+8]
1,336 [0]
24
18,661 [+12]
1,336 [0]
25
18,664 [+3]
1,337 [+1]
26
18,667 [+3]
1,337 [0]
27
18,682 [+15]
1,337 [0]
28
18,704 [+22]
1,338 [+1]
29
18,730 [+26]
1,338 [0]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
18,127
1,311
2
18,136 [+9]
1,311 [0]
3
18,141 [+5]
1,311 [0]
4
18,151 [+10]
1,311 [0]
5
18,159 [+8]
1,311 [0]
6
18,166 [+7]
1,312 [+1]
7
18,169 [+3]
1,312 [0]
8
18,173 [+4]
1,312 [0]
9
18,190 [+17]
1,313 [+1]
10
18,194 [+4]
1,314 [+1]
11
18,192 [-2]
1,315 [+1]
12
18,212 [+20]
1,314 [-1]
13
18,224 [+12]
1,315 [+1]
14
18,244 [+20]
1,314 [-1]
15
18,254 [+10]
1,314 [0]
16
18,260 [+6]
1,314 [0]
17
18,266 [+6]
1,314 [0]
18
18,281 [+15]
1,314 [0]
19
18,287 [+6]
1,315 [+1]
20
18,295 [+8]
1,317 [+2]
21
18,305 [+10]
1,317 [0]
22
18,319 [+14]
1,317 [0]
23
18,332 [+13]
1,318 [+1]
24
18,339 [+7]
1,319 [+1]
25
18,345 [+6]
1,320 [+1]
26
18,349 [+4]
1,320 [0]
27
18,358 [+9]
1,321 [+1]
28
18,377 [+19]
1,321 [0]
29
18,388 [+11]
1,321 [0]
30
18,402 [+14]
1,321 [0]
31
18,415 [+13]
1,321 [0]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
17,721
1,281
2
17,731 [+10]
1,281 [0]
3
17,732 [+1]
1,283 [+2]
4
17,737 [+5]
1,283 [0]
5
17,754 [+17]
1,283 [0]
6
17,765 [+11]
1,283 [0]
7
17,788 [+23]
1,283 [0]
8
17,791 [+3]
1,283 [0]
9
17,800 [+9]
1,283 [0]
10
17,808 [+8]
1,283 [0]
11
17,824 [+16]
1,283 [0]
12
17,830 [+6]
1,283 [0]
13
17,833 [+3]
1,283 [0]
14
17,839 [+6]
1,284 [+1]
15
17,845 [+6]
1,284 [0]
16
17,856 [+11]
1,285 [+1]
17
17,865 [+9]
1,285 [0]
18
17,912 [+47]
1,288 [+3]
19
17,960 [+48]
1,288 [0]
20
17,988 [+28]
1,291 [+3]
21
18,034 [+46]
1,294 [+3]
22
18,055 [+21]
1,296 [+2]
23
18,064 [+9]
1,298 [+2]
24
18,066 [+2]
1,299 [+1]
25
18,073 [+7]
1,302 [+3]
26
18,079 [+6]
1,305 [+3]
27
18,092 [+13]
1,307 [+2]
28
18,100 [+8]
1,307 [0]
29
18,108 [+8]
1,309 [+2]
30
18,119 [+11]
1,310 [+1]
31
18,127 [+8]
1,311 [+1]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
17,394
1,259
2
17,403 [+9]
1,259 [0]
3
17,420 [+17]
1,260 [+1]
4
17,421 [+1]
1,262 [+2]
5
17,428 [+7]
1,263 [+1]
6
17,441 [+13]
1,265 [+2]
7
17,461 [+20]
1,266 [+1]
8
17,472 [+11]
1,271 [+5]
9
17,484 [+12]
1,274 [+3]
10
17,488 [+4]
1,274 [0]
11
17,501 [+13]
1,275 [+1]
12
17,514 [+13]
1,275 [0]
13
17,530 [+16]
1,276 [+1]
14
17,538 [+8]
1,277 [+1]
15
17,558 [+20]
1,276 [-1]
16
17,567 [+9]
1,276 [0]
17
17,574 [+7]
1,276 [0]
18
17,589 [+15]
1,276 [0]
19
17,609 [+20]
1,276 [0]
20
17,627 [+18]
1,277 [+1]
21
17,632 [+5]
1,277 [0]
22
17,647 [+15]
1,279 [+2]
23
17,655 [+8]
1,279 [0]
24
17,659 [+4]
1,279 [0]
25
17,664 [+5]
1,279 [0]
26
17,680 [+16]
1,279 [0]
27
17,687 [+7]
1,279 [0]
28
17,693 [+6]
1,279 [0]
29
17,704 [+11]
1,280 [+1]
30
17,720 [+16]
1,281 [+1]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
16,895
1,221
2
16,915 [+20]
1,222 [+1]
3
16,943 [+28]
1,223 [+1]
4
16,982 [+39]
1,224 [+1]
5
17,001 [+19]
1,225 [+1]
6
17,022 [+21]
1,225 [0]
7
17,034 [+12]
1,227 [+2]
8
17,047 [+13]
1,227 [0]
9
17,059 [+12]
1,230 [+3]
10
17,062 [+3]
1,231 [+1]
11
17,066 [+4]
1,235 [+4]
12
17,074 [+8]
1,237 [+2]
13
17,089 [+15]
1,237 [0]
14
17,108 [+19]
1,237 [0]
15
17,142 [+34]
1,239 [+2]
16
17,163 [+21]
1,241 [+2]
17
17,177 [+14]
1,242 [+1]
18
17,191 [+14]
1,243 [+1]
19
17,212 [+21]
1,243 [0]
20
17,240 [+28]
1,244 [+1]
21
17,250 [+10]
1,247 [+3]
22
17,258 [+8]
1,247 [0]
23
17,260 [+2]
1,248 [+1]
24
17,270 [+10]
1,250 [+2]
25
17,282 [+12]
1,252 [+2]
26
17,291 [+9]
1,254 [+2]
27
17,310 [+19]
1,255 [+1]
28
17,317 [+7]
1,258 [+3]
29
17,328 [+11]
1,258 [0]
30
17,342 [+14]
1,258 [0]
31
17,371 [+29]
1,258 [0]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
16,298
1,167
2
16,310 [+12]
1,169 [+2]
3
16,320 [+10]
1,170 [+1]
4
16,341 [+21]
1,173 [+3]
5
16,363 [+22]
1,177 [+4]
6
16,373 [+10]
1,176 [-1]
7
16,391 [+18]
1,176 [0]
8
16,425 [+34]
1,176 [0]
9
16,432 [+7]
1,176 [0]
10
16,449 [+17]
1,177 [+1]
11
16,461 [+12]
1,178 [+1]
12
16,475 [+14]
1,177 [-1]
13
16,484 [+9]
1,178 [+1]
14
16,496 [+12]
1,178 [0]
15
16,501 [+5]
1,179 [+1]
16
16,512 [+11]
1,179 [0]
17
16,520 [+8]
1,178 [-1]
18
16,544 [+24]
1,183 [+5]
19
16,591 [+47]
1,187 [+4]
20
16,614 [+23]
1,193 [+6]
21
16,704 [+90]
1,196 [+3]
22
16,756 [+52]
1,200 [+4]
23
16,776 [+20]
1,203 [+3]
24
16,792 [+16]
1,208 [+5]
25
16,809 [+17]
1,208 [0]
26
16,817 [+8]
1,210 [+2]
27
16,836 [+19]
1,213 [+3]
28
16,846 [+10]
1,215 [+2]
29
16,866 [+20]
1,219 [+4]
30
16,882 [+16]
1,219 [0]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
23456
16,092 [0]
1,145 [0]
7
16,092 [0]
1,147 [+2]
8
16,105 [+13]
1,148 [+1]
9
16,112 [+7]
1,148 [0]
10
16,132 [+20]
1,149 [+1]
11
16,141 [+9]
1,150 [+1]
12
16,152 [+11]
1,151 [+1]
13
16,157 [+5]
1,153 [+2]
14
16,166 [+9]
1,153 [0]
15
16,187 [+21]
1,155 [+2]
16
16,193 [+6]
1,156 [+1]
17
16,190 [-3]
1,157 [+1]
18
16,191 [+1]
1,158 [+1]
19
16,192 [+1]
1,157 [-1]
20
16,198 [+6]
1,157 [0]
21
16,205 [+7]
1,157 [0]
22
16,207 [+2]
1,157 [0]
23
16,207 [0]
1,157 [0]
24
16,207 [0]
1,158 [+1]
25
16,216 [+9]
1,158 [0]
26
16,222 [+6]
1,158 [0]
27
16,215 [-7]
1,161 [+3]
28
16,241 [+26]
1,163 [+2]
29
16,265 [+24]
1,165 [+2]
30
16,276 [+11]
1,165 [0]
31
16,294 [+18]
1,167 [+2]
     
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่