นุช นุชนันท์

Instagram นุช นุชนันท์ | นุช นุชนันทน์ อรัณยะนาค

@nuchmoho

1,032
Ranking
ลำดับ
4,625
Posts
รูปวีดีโอ
116,775
Followers
ผู้ติดตาม
959
Followings
ติดตาม
Nuchanun Aranyanark "นุชโมโห" ❤ Satit Prasarnmitr (G44) L'arts Thammasat Nitade Chula(Master) @goodery_ville @please_disturb @twonuchmoments |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram นุช นุชนันท์

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
กุมภาพันธ์ 2018
อาพฤ
    1
112,689
4,602
2
112,723 [+34]
4,603 [+1]
3
112,734 [+11]
4,603 [0]
4
112,745 [+11]
4,604 [+1]
5
112,822 [+77]
4,605 [+1]
6
112,838 [+16]
4,607 [+2]
7
112,837 [-1]
4,609 [+2]
8
112,834 [-3]
4,609 [0]
9
112,929 [+95]
4,610 [+1]
10
112,948 [+19]
4,611 [+1]
11
112,996 [+48]
4,613 [+2]
12
113,069 [+73]
4,613 [0]
13
113,131 [+62]
4,615 [+2]
14
113,329 [+198]
4,616 [+1]
15
113,574 [+245]
4,617 [+1]
16
113,725 [+151]
4,618 [+1]
17
113,725 [0]
4,618 [0]
18
113,729 [+4]
4,618 [0]
19
114,459 [+730]
4,619 [+1]
20
115,586 [+1,127]
4,619 [0]
21
115,895 [+309]
4,621 [+2]
22
116,149 [+254]
4,623 [+2]
23
116,546 [+397]
4,624 [+1]
24
116,775 [+229]
4,625 [+1]
25
262728   
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
110,953
4,569
2
111,050 [+97]
4,570 [+1]
3
111,107 [+57]
4,570 [0]
4
111,116 [+9]
4,570 [0]
5
111,146 [+30]
4,570 [0]
6
111,181 [+35]
4,570 [0]
7
111,412 [+231]
4,571 [+1]
8
111,791 [+379]
4,573 [+2]
9
111,952 [+161]
4,577 [+4]
10
111,996 [+44]
4,578 [+1]
11
112,039 [+43]
4,579 [+1]
12
112,053 [+14]
4,580 [+1]
13
112,178 [+125]
4,581 [+1]
14
112,273 [+95]
4,582 [+1]
15
112,308 [+35]
4,582 [0]
16
112,331 [+23]
4,582 [0]
17
112,326 [-5]
4,582 [0]
18
112,337 [+11]
4,584 [+2]
19
112,343 [+6]
4,584 [0]
20
112,364 [+21]
4,589 [+5]
21
112,363 [-1]
4,590 [+1]
22
112,367 [+4]
4,590 [0]
23
112,372 [+5]
4,591 [+1]
24
112,399 [+27]
4,593 [+2]
25
112,442 [+43]
4,594 [+1]
26
112,496 [+54]
4,595 [+1]
27
112,513 [+17]
4,596 [+1]
28
112,512 [-1]
4,596 [0]
29
112,508 [-4]
4,596 [0]
30
112,530 [+22]
4,599 [+3]
31
112,590 [+60]
4,601 [+2]
   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
105,399
4,518
2
105,412 [+13]
4,518 [0]
3
105,409 [-3]
4,518 [0]
4
105,457 [+48]
4,520 [+2]
5
105,850 [+393]
4,523 [+3]
6
105,968 [+118]
4,524 [+1]
7
106,004 [+36]
4,526 [+2]
8
106,015 [+11]
4,526 [0]
9
106,026 [+11]
4,526 [0]
10
106,064 [+38]
4,529 [+3]
11
106,170 [+106]
4,530 [+1]
12
106,466 [+296]
4,532 [+2]
13
106,710 [+244]
4,536 [+4]
14
106,891 [+181]
4,536 [0]
15
106,949 [+58]
4,538 [+2]
16
106,956 [+7]
4,538 [0]
17
106,967 [+11]
4,538 [0]
18
106,978 [+11]
4,540 [+2]
19
106,979 [+1]
4,542 [+2]
20
106,985 [+6]
4,544 [+2]
21
107,001 [+16]
4,546 [+2]
22
107,041 [+40]
4,547 [+1]
23
107,095 [+54]
4,548 [+1]
24
107,204 [+109]
4,552 [+4]
25
107,315 [+111]
4,555 [+3]
26
107,353 [+38]
4,561 [+6]
27
108,401 [+1,048]
4,564 [+3]
28
110,025 [+1,624]
4,564 [0]
29
110,483 [+458]
4,562 [-2]
30
110,671 [+188]
4,564 [+2]
31
110,794 [+123]
4,567 [+3]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
100,468
4,486
2
100,474 [+6]
4,488 [+2]
3
100,468 [-6]
4,488 [0]
4
100,488 [+20]
4,490 [+2]
5
100,553 [+65]
4,492 [+2]
6
100,591 [+38]
4,493 [+1]
7
100,615 [+24]
4,493 [0]
8
100,628 [+13]
4,495 [+2]
9
101,034 [+406]
4,497 [+2]
10
101,236 [+202]
4,498 [+1]
11
101,310 [+74]
4,498 [0]
12
101,331 [+21]
4,498 [0]
13
101,341 [+10]
4,501 [+3]
14
101,350 [+9]
4,503 [+2]
15
103,377 [+2,027]
4,504 [+1]
16
104,427 [+1,050]
4,505 [+1]
17
104,673 [+246]
4,507 [+2]
18
104,842 [+169]
4,508 [+1]
19
104,901 [+59]
4,510 [+2]
20
104,937 [+36]
4,511 [+1]
21
104,964 [+27]
4,511 [0]
22
104,979 [+15]
4,513 [+2]
23
105,003 [+24]
4,514 [+1]
24
105,104 [+101]
4,515 [+1]
25
105,189 [+85]
4,515 [0]
26
105,272 [+83]
4,516 [+1]
27
105,327 [+55]
4,516 [0]
28
105,350 [+23]
4,516 [0]
29
105,359 [+9]
4,517 [+1]
30
105,385 [+26]
4,519 [+2]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
97,600
4,461
2
97,603 [+3]
4,461 [0]
3
97,614 [+11]
4,461 [0]
4
97,621 [+7]
4,461 [0]
5
97,640 [+19]
4,462 [+1]
6
97,663 [+23]
4,464 [+2]
7
97,703 [+40]
4,465 [+1]
8
97,722 [+19]
4,465 [0]
9
97,742 [+20]
4,465 [0]
10
97,750 [+8]
4,465 [0]
11
97,768 [+18]
4,465 [0]
12
98,053 [+285]
4,466 [+1]
13
98,939 [+886]
4,467 [+1]
14
99,197 [+258]
4,468 [+1]
15
99,500 [+303]
4,468 [0]
16
99,622 [+122]
4,468 [0]
17
99,670 [+48]
4,469 [+1]
18
99,702 [+32]
4,472 [+3]
19
99,719 [+17]
4,472 [0]
20
99,790 [+71]
4,474 [+2]
21
99,936 [+146]
4,474 [0]
22
99,965 [+29]
4,475 [+1]
23
99,993 [+28]
4,475 [0]
24
100,012 [+19]
4,476 [+1]
25
100,090 [+78]
4,479 [+3]
26
100,100 [+10]
4,480 [+1]
27
100,109 [+9]
4,480 [0]
28
100,116 [+7]
4,480 [0]
29
100,315 [+199]
4,481 [+1]
30
100,401 [+86]
4,482 [+1]
31
100,434 [+33]
4,484 [+2]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
95,245
4,408
2
95,258 [+13]
4,409 [+1]
3
95,281 [+23]
4,411 [+2]
4
95,300 [+19]
4,415 [+4]
5
95,390 [+90]
4,416 [+1]
6
95,459 [+69]
4,422 [+6]
7
95,494 [+35]
4,423 [+1]
8
95,588 [+94]
4,426 [+3]
9
95,796 [+208]
4,432 [+6]
10
96,421 [+625]
4,433 [+1]
11
96,734 [+313]
4,438 [+5]
12
96,837 [+103]
4,439 [+1]
13
96,874 [+37]
4,440 [+1]
14
96,897 [+23]
4,442 [+2]
15
96,947 [+50]
4,446 [+4]
16
96,972 [+25]
4,447 [+1]
17
96,973 [+1]
4,447 [0]
18
96,975 [+2]
4,447 [0]
19
96,983 [+8]
4,448 [+1]
20
96,986 [+3]
4,450 [+2]
21
97,018 [+32]
4,451 [+1]
22
97,053 [+35]
4,452 [+1]
23
97,099 [+46]
4,453 [+1]
24
97,143 [+44]
4,455 [+2]
25
97,404 [+261]
4,455 [0]
26
97,469 [+65]
4,455 [0]
27
97,484 [+15]
4,456 [+1]
28
97,527 [+43]
4,458 [+2]
29
97,554 [+27]
4,457 [-1]
30
97,591 [+37]
4,459 [+2]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
92,666
4,358
2
92,666 [0]
4,362 [+4]
3
92,756 [+90]
4,363 [+1]
4
92,786 [+30]
4,364 [+1]
5
92,804 [+18]
4,367 [+3]
6
92,833 [+29]
4,369 [+2]
7
92,852 [+19]
4,371 [+2]
8
92,865 [+13]
4,373 [+2]
9
92,868 [+3]
4,374 [+1]
10
92,865 [-3]
4,374 [0]
11
92,873 [+8]
4,376 [+2]
12
92,863 [-10]
4,378 [+2]
13
92,854 [-9]
4,378 [0]
14
92,872 [+18]
4,382 [+4]
15
92,888 [+16]
4,386 [+4]
16
93,086 [+198]
4,388 [+2]
17
93,234 [+148]
4,389 [+1]
18
93,295 [+61]
4,390 [+1]
19
93,320 [+25]
4,390 [0]
20
93,331 [+11]
4,390 [0]
21
93,343 [+12]
4,392 [+2]
22
93,449 [+106]
4,395 [+3]
23
93,742 [+293]
4,396 [+1]
24
94,173 [+431]
4,396 [0]
25
94,411 [+238]
4,398 [+2]
26
94,503 [+92]
4,400 [+2]
27
94,542 [+39]
4,401 [+1]
28
94,710 [+168]
4,404 [+3]
29
95,020 [+310]
4,405 [+1]
30
95,152 [+132]
4,407 [+2]
31
95,223 [+71]
4,407 [0]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
90,150
4,293
2
90,169 [+19]
4,295 [+2]
3
90,198 [+29]
4,296 [+1]
4
90,216 [+18]
4,297 [+1]
5
90,240 [+24]
4,300 [+3]
6
90,249 [+9]
4,301 [+1]
7
90,273 [+24]
4,302 [+1]
8
90,768 [+495]
4,304 [+2]
9
91,033 [+265]
4,305 [+1]
10
91,221 [+188]
4,307 [+2]
11
91,358 [+137]
4,308 [+1]
12
91,411 [+53]
4,309 [+1]
13
91,501 [+90]
4,311 [+2]
14
91,538 [+37]
4,313 [+2]
15
91,563 [+25]
4,315 [+2]
16
91,572 [+9]
4,316 [+1]
17
91,571 [-1]
4,317 [+1]
18
91,575 [+4]
4,318 [+1]
19
91,593 [+18]
4,322 [+4]
20
91,626 [+33]
4,322 [0]
21
91,649 [+23]
4,327 [+5]
22
91,662 [+13]
4,328 [+1]
23
91,692 [+30]
4,330 [+2]
24
91,786 [+94]
4,334 [+4]
25
92,351 [+565]
4,336 [+2]
26
92,477 [+126]
4,340 [+4]
27
92,520 [+43]
4,344 [+4]
28
92,556 [+36]
4,350 [+6]
29
92,556 [0]
4,352 [+2]
30
92,615 [+59]
4,355 [+3]
31
92,661 [+46]
4,355 [0]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
88,416
4,205
2
88,488 [+72]
4,207 [+2]
3
88,582 [+94]
4,212 [+5]
4
88,647 [+65]
4,221 [+9]
5
88,755 [+108]
4,226 [+5]
6
88,871 [+116]
4,229 [+3]
7
89,040 [+169]
4,234 [+5]
8
89,196 [+156]
4,240 [+6]
9
89,414 [+218]
4,244 [+4]
10
89,578 [+164]
4,246 [+2]
11
89,695 [+117]
4,247 [+1]
12
89,749 [+54]
4,247 [0]
13
89,795 [+46]
4,249 [+2]
14
89,828 [+33]
4,250 [+1]
15
89,870 [+42]
4,253 [+3]
16
89,904 [+34]
4,256 [+3]
17
89,962 [+58]
4,262 [+6]
18
89,986 [+24]
4,266 [+4]
19
89,980 [-6]
4,268 [+2]
20
89,984 [+4]
4,269 [+1]
21
89,993 [+9]
4,271 [+2]
22
90,006 [+13]
4,273 [+2]
23
90,009 [+3]
4,273 [0]
24
90,013 [+4]
4,274 [+1]
25
90,026 [+13]
4,274 [0]
26
90,026 [0]
4,277 [+3]
27
90,030 [+4]
4,279 [+2]
28
90,043 [+13]
4,282 [+3]
29
90,087 [+44]
4,287 [+5]
30
90,113 [+26]
4,292 [+5]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
85,642
4,126
2
85,647 [+5]
4,128 [+2]
3
85,649 [+2]
4,129 [+1]
4
85,686 [+37]
4,130 [+1]
5
85,727 [+41]
4,131 [+1]
6
85,765 [+38]
4,131 [0]
7
85,808 [+43]
4,133 [+2]
8
85,831 [+23]
4,133 [0]
9
85,874 [+43]
4,134 [+1]
10
86,053 [+179]
4,136 [+2]
11
86,287 [+234]
4,137 [+1]
12
86,385 [+98]
4,139 [+2]
13
86,441 [+56]
4,139 [0]
14
86,457 [+16]
4,140 [+1]
15
86,510 [+53]
4,140 [0]
16
86,545 [+35]
4,142 [+2]
17
86,560 [+15]
4,143 [+1]
18
86,587 [+27]
4,149 [+6]
19
86,635 [+48]
4,153 [+4]
20
86,664 [+29]
4,156 [+3]
21
86,673 [+9]
4,158 [+2]
22
86,671 [-2]
4,160 [+2]
23
86,681 [+10]
4,164 [+4]
24
86,713 [+32]
4,167 [+3]
25
86,896 [+183]
4,174 [+7]
26
87,138 [+242]
4,176 [+2]
27
87,416 [+278]
4,182 [+6]
28
87,742 [+326]
4,191 [+9]
29
87,985 [+243]
4,197 [+6]
30
88,082 [+97]
4,202 [+5]
31
88,325 [+243]
4,203 [+1]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
82,231
4,077
2
82,687 [+456]
4,080 [+3]
3
82,791 [+104]
4,082 [+2]
4
82,838 [+47]
4,084 [+2]
5
82,862 [+24]
4,086 [+2]
6
82,929 [+67]
4,088 [+2]
7
82,984 [+55]
4,088 [0]
8
83,318 [+334]
4,090 [+2]
9
83,495 [+177]
4,091 [+1]
10
83,595 [+100]
4,092 [+1]
11
83,667 [+72]
4,095 [+3]
12
83,790 [+123]
4,098 [+3]
13
84,069 [+279]
4,102 [+4]
14
84,310 [+241]
4,104 [+2]
15
84,498 [+188]
4,107 [+3]
16
84,753 [+255]
4,110 [+3]
17
84,972 [+219]
4,112 [+2]
18
85,072 [+100]
4,114 [+2]
19
85,184 [+112]
4,115 [+1]
20
85,273 [+89]
4,116 [+1]
21
85,307 [+34]
4,116 [0]
22
85,341 [+34]
4,117 [+1]
23
85,382 [+41]
4,119 [+2]
24
85,416 [+34]
4,119 [0]
25
85,429 [+13]
4,120 [+1]
26
85,475 [+46]
4,121 [+1]
27
85,544 [+69]
4,123 [+2]
28
85,580 [+36]
4,124 [+1]
29
85,616 [+36]
4,125 [+1]
30
85,622 [+6]
4,126 [+1]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
79,606
4,026
2
79,630 [+24]
4,029 [+3]
3
79,660 [+30]
4,030 [+1]
4
79,715 [+55]
4,033 [+3]
5
79,745 [+30]
4,034 [+1]
6
79,756 [+11]
4,034 [0]
7
79,791 [+35]
4,035 [+1]
8
79,810 [+19]
4,038 [+3]
9
79,866 [+56]
4,040 [+2]
10
79,913 [+47]
4,042 [+2]
11
79,935 [+22]
4,044 [+2]
12
80,078 [+143]
4,044 [0]
13
80,106 [+28]
4,044 [0]
14
80,133 [+27]
4,045 [+1]
15
80,146 [+13]
4,046 [+1]
16
80,273 [+127]
4,048 [+2]
17
80,408 [+135]
4,050 [+2]
18
80,527 [+119]
4,053 [+3]
19
80,605 [+78]
4,054 [+1]
20
80,656 [+51]
4,056 [+2]
21
80,697 [+41]
4,057 [+1]
22
80,745 [+48]
4,057 [0]
23
80,875 [+130]
4,058 [+1]
24
81,055 [+180]
4,058 [0]
25
81,125 [+70]
4,062 [+4]
26
81,196 [+71]
4,065 [+3]
27
81,225 [+29]
4,065 [0]
28
81,245 [+20]
4,066 [+1]
29
81,286 [+41]
4,067 [+1]
30
81,554 [+268]
4,071 [+4]
31
81,959 [+405]
4,073 [+2]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
76,697
3,961
2
76,714 [+17]
3,964 [+3]
3
76,728 [+14]
3,965 [+1]
4
76,749 [+21]
3,966 [+1]
5
76,763 [+14]
3,971 [+5]
6
76,794 [+31]
3,974 [+3]
7
76,894 [+100]
3,976 [+2]
8
76,928 [+34]
3,978 [+2]
9
76,948 [+20]
3,980 [+2]
10
76,975 [+27]
3,983 [+3]
11
77,066 [+91]
3,987 [+4]
12
77,079 [+13]
3,989 [+2]
13
77,087 [+8]
3,993 [+4]
14
77,318 [+231]
3,997 [+4]
15
77,795 [+477]
4,001 [+4]
16
78,143 [+348]
4,006 [+5]
17
78,215 [+72]
4,009 [+3]
18
78,253 [+38]
4,010 [+1]
19
78,328 [+75]
4,011 [+1]
20
78,349 [+21]
4,012 [+1]
21
78,362 [+13]
4,012 [0]
22
78,526 [+164]
4,014 [+2]
23
78,829 [+303]
4,014 [0]
24
78,965 [+136]
4,016 [+2]
25
79,125 [+160]
4,021 [+5]
26
79,305 [+180]
4,023 [+2]
27
79,502 [+197]
4,024 [+1]
28
79,564 [+62]
4,025 [+1]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
74,366
3,896
2
74,389 [+23]
3,901 [+5]
3
74,675 [+286]
3,902 [+1]
4
74,728 [+53]
3,903 [+1]
5
74,743 [+15]
3,904 [+1]
6
74,752 [+9]
3,906 [+2]
7
74,767 [+15]
3,909 [+3]
8
74,783 [+16]
3,910 [+1]
9
74,792 [+9]
3,912 [+2]
10
74,805 [+13]
3,913 [+1]
11
74,831 [+26]
3,916 [+3]
12
74,849 [+18]
3,916 [0]
13
74,860 [+11]
3,917 [+1]
14
74,858 [-2]
3,919 [+2]
15
74,860 [+2]
3,923 [+4]
16
74,863 [+3]
3,923 [0]
17
74,879 [+16]
3,924 [+1]
18
75,651 [+772]
3,927 [+3]
19
76,083 [+432]
3,930 [+3]
20
76,198 [+115]
3,932 [+2]
21
76,271 [+73]
3,934 [+2]
22
76,290 [+19]
3,935 [+1]
23
76,310 [+20]
3,941 [+6]
24
76,320 [+10]
3,942 [+1]
25
76,326 [+6]
3,944 [+2]
26
76,345 [+19]
3,945 [+1]
27
76,363 [+18]
3,946 [+1]
28
76,385 [+22]
3,948 [+2]
29
76,574 [+189]
3,955 [+7]
30
76,652 [+78]
3,958 [+3]
31
76,675 [+23]
3,960 [+2]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
72,989
3,809
2
72,995 [+6]
3,810 [+1]
3
73,001 [+6]
3,812 [+2]
4
73,005 [+4]
3,813 [+1]
5
73,005 [0]
3,819 [+6]
6
73,000 [-5]
3,819 [0]
7
73,005 [+5]
3,824 [+5]
8
73,006 [+1]
3,826 [+2]
9
73,011 [+5]
3,826 [0]
10
73,104 [+93]
3,830 [+4]
11
73,124 [+20]
3,836 [+6]
12
73,176 [+52]
3,843 [+7]
13
73,289 [+113]
3,847 [+4]
14
73,387 [+98]
3,851 [+4]
15
73,439 [+52]
3,854 [+3]
16
73,454 [+15]
3,859 [+5]
17
73,456 [+2]
3,861 [+2]
18
73,471 [+15]
3,864 [+3]
19
73,476 [+5]
3,865 [+1]
20
73,494 [+18]
3,867 [+2]
21
73,511 [+17]
3,870 [+3]
22
73,692 [+181]
3,872 [+2]
23
73,761 [+69]
3,874 [+2]
24
73,784 [+23]
3,879 [+5]
25
74,009 [+225]
3,884 [+5]
26
74,140 [+131]
3,885 [+1]
27
74,174 [+34]
3,888 [+3]
28
74,288 [+114]
3,890 [+2]
29
74,323 [+35]
3,891 [+1]
30
74,342 [+19]
3,891 [0]
31
74,354 [+12]
3,894 [+3]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
72,499
3,770
2
72,507 [+8]
3,770 [0]
3
72,518 [+11]
3,771 [+1]
4
72,526 [+8]
3,773 [+2]
5
72,585 [+59]
3,774 [+1]
6
72,596 [+11]
3,775 [+1]
7
72,610 [+14]
3,775 [0]
8
72,633 [+23]
3,775 [0]
9
72,665 [+32]
3,777 [+2]
10
72,719 [+54]
3,777 [0]
11
72,751 [+32]
3,779 [+2]
12
72,754 [+3]
3,779 [0]
13
72,774 [+20]
3,781 [+2]
14
72,774 [0]
3,783 [+2]
15
72,826 [+52]
3,787 [+4]
16
72,855 [+29]
3,789 [+2]
17
72,871 [+16]
3,790 [+1]
18
72,883 [+12]
3,790 [0]
19
72,894 [+11]
3,790 [0]
20
72,902 [+8]
3,792 [+2]
21
72,912 [+10]
3,796 [+4]
22
72,908 [-4]
3,797 [+1]
23
72,908 [0]
3,799 [+2]
24
72,907 [-1]
3,801 [+2]
25
72,934 [+27]
3,802 [+1]
26
72,950 [+16]
3,805 [+3]
27
72,959 [+9]
3,806 [+1]
28
72,968 [+9]
3,806 [0]
29
72,978 [+10]
3,807 [+1]
30
72,985 [+7]
3,807 [0]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
72,259
3,719
2
72,279 [+20]
3,719 [0]
3
72,285 [+6]
3,720 [+1]
4
72,278 [-7]
3,720 [0]
5
72,283 [+5]
3,721 [+1]
6
72,317 [+34]
3,725 [+4]
7
72,333 [+16]
3,728 [+3]
8
72,333 [0]
3,731 [+3]
9
72,356 [+23]
3,736 [+5]
10
72,391 [+35]
3,737 [+1]
11
72,416 [+25]
3,739 [+2]
12
72,426 [+10]
3,743 [+4]
13
72,442 [+16]
3,747 [+4]
14
72,453 [+11]
3,752 [+5]
15
72,468 [+15]
3,754 [+2]
16
72,464 [-4]
3,755 [+1]
17
72,462 [-2]
3,758 [+3]
18
72,461 [-1]
3,760 [+2]
19
72,467 [+6]
3,761 [+1]
20
72,468 [+1]
3,762 [+1]
21
72,468 [0]
3,761 [-1]
22
72,482 [+14]
3,762 [+1]
23
72,487 [+5]
3,762 [0]
24
72,487 [0]
3,764 [+2]
25
72,486 [-1]
3,764 [0]
26
72,488 [+2]
3,765 [+1]
27
72,495 [+7]
3,766 [+1]
28
72,492 [-3]
3,766 [0]
29
72,495 [+3]
3,767 [+1]
3031     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
70,006
3,653
2
70,005 [-1]
3,655 [+2]
3
70,054 [+49]
3,655 [0]
4
70,138 [+84]
3,657 [+2]
5
70,160 [+22]
3,658 [+1]
6
70,181 [+21]
3,659 [+1]
7
70,212 [+31]
3,660 [+1]
8
70,243 [+31]
3,661 [+1]
9
70,267 [+24]
3,663 [+2]
10
70,526 [+259]
3,670 [+7]
11
70,834 [+308]
3,672 [+2]
12
70,980 [+146]
3,675 [+3]
13
71,058 [+78]
3,678 [+3]
14
71,128 [+70]
3,680 [+2]
15
71,165 [+37]
3,685 [+5]
16
71,238 [+73]
3,690 [+5]
17
71,271 [+33]
3,690 [0]
18
71,312 [+41]
3,693 [+3]
19
71,324 [+12]
3,695 [+2]
20
71,415 [+91]
3,697 [+2]
21
71,555 [+140]
3,699 [+2]
22
71,610 [+55]
3,699 [0]
23
71,639 [+29]
3,701 [+2]
24
71,737 [+98]
3,704 [+3]
25
71,861 [+124]
3,711 [+7]
26
72,074 [+213]
3,712 [+1]
27
72,138 [+64]
3,716 [+4]
28
72,240 [+102]
3,718 [+2]
29
72,258 [+18]
3,718 [0]
30
72,260 [+2]
3,719 [+1]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
69,404
3,595
2
69,404 [0]
3,598 [+3]
3
69,418 [+14]
3,598 [0]
4
69,415 [-3]
3,602 [+4]
5
69,426 [+11]
3,603 [+1]
6
69,433 [+7]
3,606 [+3]
7
69,450 [+17]
3,606 [0]
8
69,441 [-9]
3,607 [+1]
9
69,445 [+4]
3,611 [+4]
10
69,430 [-15]
3,615 [+4]
11
69,440 [+10]
3,616 [+1]
12
69,524 [+84]
3,618 [+2]
13
69,595 [+71]
3,620 [+2]
14
69,623 [+28]
3,621 [+1]
15
69,627 [+4]
3,624 [+3]
16
69,634 [+7]
3,624 [0]
17
69,642 [+8]
3,624 [0]
18
69,666 [+24]
3,626 [+2]
19
69,673 [+7]
3,626 [0]
20
69,673 [0]
3,628 [+2]
21
69,695 [+22]
3,630 [+2]
22
69,777 [+82]
3,632 [+2]
23
69,837 [+60]
3,632 [0]
24
69,910 [+73]
3,633 [+1]
25
70,001 [+91]
3,635 [+2]
26
70,027 [+26]
3,637 [+2]
27
70,032 [+5]
3,639 [+2]
28
70,014 [-18]
3,642 [+3]
29
70,015 [+1]
3,642 [0]
30
70,009 [-6]
3,645 [+3]
31
70,012 [+3]
3,648 [+3]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
68,472 [0]
3,541 [0]
6
68,466 [-6]
3,544 [+3]
7
68,480 [+14]
3,546 [+2]
8
68,483 [+3]
3,549 [+3]
9
68,485 [+2]
3,552 [+3]
10
68,490 [+5]
3,555 [+3]
11
68,497 [+7]
3,556 [+1]
12
68,493 [-4]
3,556 [0]
13
68,504 [+11]
3,556 [0]
14
68,524 [+20]
3,558 [+2]
15
68,536 [+12]
3,558 [0]
16
68,531 [-5]
3,562 [+4]
17
68,535 [+4]
3,564 [+2]
18
68,532 [-3]
3,566 [+2]
19
68,592 [+60]
3,569 [+3]
20
68,693 [+101]
3,570 [+1]
21
68,822 [+129]
3,571 [+1]
22
68,926 [+104]
3,573 [+2]
23
69,057 [+131]
3,577 [+4]
24
69,072 [+15]
3,578 [+1]
25
69,078 [+6]
3,582 [+4]
26
69,071 [-7]
3,584 [+2]
27
69,093 [+22]
3,585 [+1]
28
69,291 [+198]
3,589 [+4]
29
69,362 [+71]
3,590 [+1]
30
69,385 [+23]
3,591 [+1]
31
69,398 [+13]
3,594 [+3]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
67,861
3,466
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
67,861 [0]
3,466 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
67,691
3,377
2
67,695 [+4]
3,379 [+2]
3
67,709 [+14]
3,381 [+2]
4
67,708 [-1]
3,384 [+3]
5
67,740 [+32]
3,386 [+2]
6
67,750 [+10]
3,392 [+6]
7
67,738 [-12]
3,397 [+5]
8
67,736 [-2]
3,401 [+4]
9
67,760 [+24]
3,404 [+3]
10
67,764 [+4]
3,404 [0]
11
67,757 [-7]
3,406 [+2]
12
67,746 [-11]
3,409 [+3]
13
67,759 [+13]
3,412 [+3]
14
67,755 [-4]
3,415 [+3]
15
67,744 [-11]
3,421 [+6]
16
67,749 [+5]
3,424 [+3]
17
67,761 [+12]
3,425 [+1]
18
67,761 [0]
3,426 [+1]
19
67,753 [-8]
3,430 [+4]
20
67,749 [-4]
3,433 [+3]
21
67,737 [-12]
3,438 [+5]
22
67,721 [-16]
3,440 [+2]
23
67,722 [+1]
3,444 [+4]
24
67,731 [+9]
3,445 [+1]
25
67,758 [+27]
3,446 [+1]
26
67,796 [+38]
3,449 [+3]
27
67,811 [+15]
3,450 [+1]
28
67,823 [+12]
3,455 [+5]
29
67,837 [+14]
3,461 [+6]
30
67,843 [+6]
3,463 [+2]
31
67,848 [+5]
3,465 [+2]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
67,139
3,278
2
67,155 [+16]
3,284 [+6]
3
67,152 [-3]
3,290 [+6]
4
67,163 [+11]
3,293 [+3]
5
67,159 [-4]
3,300 [+7]
6
67,181 [+22]
3,302 [+2]
7
67,165 [-16]
3,308 [+6]
8
67,164 [-1]
3,310 [+2]
9
67,158 [-6]
3,314 [+4]
10
67,155 [-3]
3,317 [+3]
11
67,171 [+16]
3,320 [+3]
12
67,175 [+4]
3,322 [+2]
13
67,187 [+12]
3,324 [+2]
14
67,262 [+75]
3,327 [+3]
15
67,313 [+51]
3,331 [+4]
16
67,344 [+31]
3,334 [+3]
17
67,376 [+32]
3,338 [+4]
18
67,376 [0]
3,339 [+1]
19
67,381 [+5]
3,340 [+1]
20
67,397 [+16]
3,343 [+3]
21
67,407 [+10]
3,344 [+1]
22
67,396 [-11]
3,346 [+2]
23
67,405 [+9]
3,352 [+6]
24
67,413 [+8]
3,357 [+5]
25
67,444 [+31]
3,359 [+2]
26
67,444 [0]
3,360 [+1]
27
67,447 [+3]
3,363 [+3]
28
67,466 [+19]
3,364 [+1]
29
67,519 [+53]
3,369 [+5]
30
67,646 [+127]
3,374 [+5]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
65,946
3,183
2
65,990 [+44]
3,187 [+4]
3
66,010 [+20]
3,190 [+3]
4
66,036 [+26]
3,192 [+2]
5
66,039 [+3]
3,195 [+3]
6
66,053 [+14]
3,199 [+4]
7
66,125 [+72]
3,203 [+4]
8
66,140 [+15]
3,204 [+1]
9
66,232 [+92]
3,208 [+4]
10
66,396 [+164]
3,214 [+6]
11
66,436 [+40]
3,219 [+5]
12
66,608 [+172]
3,224 [+5]
13
66,620 [+12]
3,228 [+4]
14
66,636 [+16]
3,232 [+4]
15
66,658 [+22]
3,235 [+3]
16
66,670 [+12]
3,238 [+3]
17
66,699 [+29]
3,239 [+1]
18
66,741 [+42]
3,242 [+3]
19
66,773 [+32]
3,244 [+2]
20
66,780 [+7]
3,245 [+1]
21
66,889 [+109]
3,246 [+1]
22
66,920 [+31]
3,247 [+1]
23
66,931 [+11]
3,249 [+2]
24
66,948 [+17]
3,251 [+2]
25
66,976 [+28]
3,254 [+3]
26
66,999 [+23]
3,259 [+5]
27
66,991 [-8]
3,262 [+3]
28
66,998 [+7]
3,267 [+5]
29
67,017 [+19]
3,270 [+3]
30
67,035 [+18]
3,273 [+3]
31
67,114 [+79]
3,273 [0]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
65,365
3,089
2
65,376 [+11]
3,090 [+1]
3
65,381 [+5]
3,091 [+1]
4
65,386 [+5]
3,094 [+3]
5
65,379 [-7]
3,099 [+5]
6
65,371 [-8]
3,103 [+4]
7
65,381 [+10]
3,106 [+3]
8
65,387 [+6]
3,107 [+1]
9
65,395 [+8]
3,109 [+2]
10
65,401 [+6]
3,114 [+5]
11
65,411 [+10]
3,116 [+2]
12
65,433 [+22]
3,118 [+2]
13
65,465 [+32]
3,119 [+1]
14
65,506 [+41]
3,124 [+5]
15
65,516 [+10]
3,126 [+2]
16
65,541 [+25]
3,129 [+3]
17
65,555 [+14]
3,129 [0]
18
65,581 [+26]
3,132 [+3]
19
65,617 [+36]
3,136 [+4]
20
65,621 [+4]
3,144 [+8]
21
65,637 [+16]
3,148 [+4]
22
65,730 [+93]
3,152 [+4]
23
65,806 [+76]
3,156 [+4]
24
65,828 [+22]
3,163 [+7]
25
65,823 [-5]
3,167 [+4]
26
65,825 [+2]
3,168 [+1]
27
65,856 [+31]
3,175 [+7]
28
65,874 [+18]
3,180 [+5]
29
65,920 [+46]
3,181 [+1]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
64,877
3,020
2
64,927 [+50]
3,026 [+6]
3
64,946 [+19]
3,027 [+1]
4
64,969 [+23]
3,028 [+1]
5
64,992 [+23]
3,033 [+5]
6
65,027 [+35]
3,034 [+1]
7
65,049 [+22]
3,037 [+3]
8
65,054 [+5]
3,040 [+3]
9
65,081 [+27]
3,045 [+5]
10
65,112 [+31]
3,047 [+2]
11
65,113 [+1]
3,047 [0]
12
65,125 [+12]
3,050 [+3]
13
65,131 [+6]
3,053 [+3]
14
65,139 [+8]
3,056 [+3]
15
65,138 [-1]
3,057 [+1]
16
65,154 [+16]
3,058 [+1]
17
65,162 [+8]
3,059 [+1]
18
65,173 [+11]
3,061 [+2]
19
65,194 [+21]
3,063 [+2]
20
65,212 [+18]
3,063 [0]
21
65,218 [+6]
3,063 [0]
22
65,247 [+29]
3,065 [+2]
23
65,250 [+3]
3,068 [+3]
24
65,260 [+10]
3,072 [+4]
25
65,276 [+16]
3,074 [+2]
26
65,282 [+6]
3,075 [+1]
27
65,315 [+33]
3,079 [+4]
28
65,322 [+7]
3,082 [+3]
29
65,329 [+7]
3,086 [+4]
30
65,333 [+4]
3,088 [+2]
31
65,355 [+22]
3,089 [+1]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
61,612
2,960
2
61,620 [+8]
2,960 [0]
3
61,621 [+1]
2,961 [+1]
4
61,619 [-2]
2,964 [+3]
5
61,631 [+12]
2,966 [+2]
6
61,645 [+14]
2,966 [0]
7
61,716 [+71]
2,968 [+2]
8
61,764 [+48]
2,970 [+2]
9
61,792 [+28]
2,971 [+1]
10
61,829 [+37]
2,971 [0]
11
61,878 [+49]
2,972 [+1]
12
62,539 [+661]
2,973 [+1]
13
63,462 [+923]
2,976 [+3]
14
63,855 [+393]
2,980 [+4]
15
64,091 [+236]
2,981 [+1]
16
64,230 [+139]
2,982 [+1]
17
64,300 [+70]
2,986 [+4]
18
64,349 [+49]
2,987 [+1]
19
64,444 [+95]
2,989 [+2]
20
64,526 [+82]
2,992 [+3]
21
64,587 [+61]
2,992 [0]
22
64,624 [+37]
2,994 [+2]
23
64,652 [+28]
2,994 [0]
24
64,662 [+10]
2,995 [+1]
25
64,679 [+17]
2,998 [+3]
26
64,696 [+17]
3,000 [+2]
27
64,756 [+60]
3,005 [+5]
28
64,774 [+18]
3,008 [+3]
29
64,795 [+21]
3,009 [+1]
30
64,824 [+29]
3,010 [+1]
31
64,854 [+30]
3,014 [+4]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
61,273
2,902
2
61,284 [+11]
2,906 [+4]
3
61,289 [+5]
2,907 [+1]
4
61,303 [+14]
2,910 [+3]
5
61,315 [+12]
2,910 [0]
6
61,311 [-4]
2,912 [+2]
7
61,327 [+16]
2,914 [+2]
8
61,339 [+12]
2,915 [+1]
9
61,354 [+15]
2,919 [+4]
10
61,355 [+1]
2,920 [+1]
11
61,373 [+18]
2,923 [+3]
12
61,388 [+15]
2,926 [+3]
13
61,404 [+16]
2,928 [+2]
14
61,439 [+35]
2,930 [+2]
15
61,457 [+18]
2,930 [0]
16
61,488 [+31]
2,933 [+3]
17
61,529 [+41]
2,934 [+1]
18
61,553 [+24]
2,934 [0]
19
61,559 [+6]
2,936 [+2]
20
61,564 [+5]
2,937 [+1]
21
61,567 [+3]
2,939 [+2]
22
61,562 [-5]
2,942 [+3]
23
61,550 [-12]
2,948 [+6]
24
61,560 [+10]
2,949 [+1]
25
61,570 [+10]
2,951 [+2]
26
61,582 [+12]
2,951 [0]
27
61,587 [+5]
2,954 [+3]
28
61,583 [-4]
2,954 [0]
29
61,583 [0]
2,956 [+2]
30
61,600 [+17]
2,957 [+1]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
60,923
2,821
2
60,908 [-15]
2,823 [+2]
3
60,957 [+49]
2,826 [+3]
4
60,976 [+19]
2,830 [+4]
5
61,002 [+26]
2,830 [0]
6
61,009 [+7]
2,831 [+1]
7
61,013 [+4]
2,832 [+1]
8
61,021 [+8]
2,833 [+1]
9
61,017 [-4]
2,834 [+1]
10
61,011 [-6]
2,840 [+6]
11
60,988 [-23]
2,842 [+2]
12
60,986 [-2]
2,843 [+1]
13
61,005 [+19]
2,844 [+1]
14
61,005 [0]
2,847 [+3]
15
61,012 [+7]
2,849 [+2]
16
61,016 [+4]
2,850 [+1]
17
61,017 [+1]
2,855 [+5]
18
61,043 [+26]
2,860 [+5]
19
61,051 [+8]
2,864 [+4]
20
61,068 [+17]
2,865 [+1]
21
61,071 [+3]
2,867 [+2]
22
61,071 [0]
2,867 [0]
23
61,077 [+6]
2,869 [+2]
24
61,081 [+4]
2,872 [+3]
25
61,101 [+20]
2,881 [+9]
26
61,144 [+43]
2,886 [+5]
27
61,187 [+43]
2,888 [+2]
28
61,223 [+36]
2,891 [+3]
29
61,226 [+3]
2,892 [+1]
30
61,233 [+7]
2,894 [+2]
31
61,264 [+31]
2,897 [+3]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
60,045
2,748
2
60,049 [+4]
2,749 [+1]
3
60,098 [+49]
2,753 [+4]
4
60,117 [+19]
2,753 [0]
5
60,133 [+16]
2,754 [+1]
6
60,152 [+19]
2,755 [+1]
7
60,168 [+16]
2,757 [+2]
8
60,191 [+23]
2,759 [+2]
9
60,236 [+45]
2,764 [+5]
10
60,393 [+157]
2,769 [+5]
11
60,448 [+55]
2,774 [+5]
12
60,484 [+36]
2,778 [+4]
13
60,502 [+18]
2,779 [+1]
14
60,498 [-4]
2,780 [+1]
15
60,514 [+16]
2,784 [+4]
16
60,531 [+17]
2,785 [+1]
17
60,537 [+6]
2,787 [+2]
18
60,557 [+20]
2,790 [+3]
19
60,604 [+47]
2,797 [+7]
20
60,700 [+96]
2,804 [+7]
21
60,725 [+25]
2,806 [+2]
22
60,732 [+7]
2,807 [+1]
23
60,746 [+14]
2,810 [+3]
24
60,794 [+48]
2,813 [+3]
25
60,825 [+31]
2,815 [+2]
26
60,842 [+17]
2,816 [+1]
27
60,869 [+27]
2,817 [+1]
28
60,884 [+15]
2,818 [+1]
29
60,888 [+4]
2,819 [+1]
30
60,905 [+17]
2,820 [+1]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
59,214
2,695
2
59,388 [+174]
2,700 [+5]
3
59,480 [+92]
2,702 [+2]
4
59,511 [+31]
2,703 [+1]
5
59,535 [+24]
2,706 [+3]
6
59,577 [+42]
2,708 [+2]
7
59,597 [+20]
2,710 [+2]
8
59,626 [+29]
2,711 [+1]
9
59,631 [+5]
2,712 [+1]
10
59,641 [+10]
2,714 [+2]
11
59,669 [+28]
2,715 [+1]
12
59,690 [+21]
2,717 [+2]
13
59,692 [+2]
2,717 [0]
14
59,711 [+19]
2,719 [+2]
15
59,738 [+27]
2,721 [+2]
16
59,803 [+65]
2,724 [+3]
17
59,829 [+26]
2,728 [+4]
18
59,874 [+45]
2,728 [0]
19
59,873 [-1]
2,729 [+1]
20
59,872 [-1]
2,729 [0]
21
59,880 [+8]
2,731 [+2]
22
60,001 [+121]
2,736 [+5]
23
60,020 [+19]
2,738 [+2]
24
60,036 [+16]
2,740 [+2]
25
60,049 [+13]
2,740 [0]
26
60,065 [+16]
2,742 [+2]
27
59,997 [-68]
2,743 [+1]
28
60,000 [+3]
2,743 [0]
29
59,999 [-1]
2,744 [+1]
30
60,024 [+25]
2,746 [+2]
31
60,038 [+14]
2,747 [+1]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
58,006
2,613
2
58,017 [+11]
2,615 [+2]
3
58,046 [+29]
2,621 [+6]
4
58,082 [+36]
2,626 [+5]
5
58,237 [+155]
2,629 [+3]
6
58,322 [+85]
2,632 [+3]
7
58,403 [+81]
2,634 [+2]
8
58,453 [+50]
2,636 [+2]
9
58,491 [+38]
2,638 [+2]
10
59,311 [+820]
2,640 [+2]
11
59,335 [+24]
2,644 [+4]
12
58,554 [-781]
2,646 [+2]
13
58,578 [+24]
2,647 [+1]
14
58,580 [+2]
2,649 [+2]
15
58,603 [+23]
2,651 [+2]
16
58,626 [+23]
2,652 [+1]
17
58,649 [+23]
2,655 [+3]
18
58,679 [+30]
2,659 [+4]
19
58,717 [+38]
2,663 [+4]
20
58,743 [+26]
2,664 [+1]
21
58,773 [+30]
2,666 [+2]
22
58,791 [+18]
2,668 [+2]
23
58,837 [+46]
2,671 [+3]
24
58,877 [+40]
2,674 [+3]
25
58,948 [+71]
2,680 [+6]
26
59,046 [+98]
2,683 [+3]
27
59,084 [+38]
2,684 [+1]
28
59,093 [+9]
2,685 [+1]
29
59,096 [+3]
2,686 [+1]
30
59,108 [+12]
2,688 [+2]
31
59,144 [+36]
2,691 [+3]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
57,097
2,547
2
57,153 [+56]
2,548 [+1]
3
57,183 [+30]
2,549 [+1]
4
57,191 [+8]
2,549 [0]
5
57,205 [+14]
2,550 [+1]
6
57,223 [+18]
2,555 [+5]
7
57,285 [+62]
2,557 [+2]
8
57,352 [+67]
2,558 [+1]
9
57,436 [+84]
2,559 [+1]
10
57,487 [+51]
2,561 [+2]
11
57,576 [+89]
2,564 [+3]
12
57,608 [+32]
2,568 [+4]
13
57,641 [+33]
2,572 [+4]
14
57,671 [+30]
2,575 [+3]
15
57,669 [-2]
2,578 [+3]
16
57,676 [+7]
2,578 [0]
17
57,765 [+89]
2,579 [+1]
18
57,797 [+32]
2,582 [+3]
19
57,837 [+40]
2,584 [+2]
20
57,840 [+3]
2,589 [+5]
21
57,836 [-4]
2,591 [+2]
22
57,878 [+42]
2,592 [+1]
23
57,912 [+34]
2,594 [+2]
24
57,917 [+5]
2,594 [0]
25
57,961 [+44]
2,596 [+2]
26
57,977 [+16]
2,599 [+3]
27
57,971 [-6]
2,603 [+4]
28
58,006 [+35]
2,606 [+3]
29
58,018 [+12]
2,607 [+1]
30
58,031 [+13]
2,612 [+5]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
54,250
2,469
2
54,421 [+171]
2,472 [+3]
3
54,625 [+204]
2,478 [+6]
4
55,059 [+434]
2,485 [+7]
5
55,214 [+155]
2,492 [+7]
6
55,343 [+129]
2,494 [+2]
7
55,392 [+49]
2,495 [+1]
8
55,408 [+16]
2,496 [+1]
9
55,479 [+71]
2,498 [+2]
10
55,654 [+175]
2,505 [+7]
11
55,745 [+91]
2,509 [+4]
12
55,893 [+148]
2,511 [+2]
13
56,066 [+173]
2,514 [+3]
14
56,096 [+30]
2,516 [+2]
15
56,125 [+29]
2,517 [+1]
16
56,165 [+40]
2,521 [+4]
17
56,206 [+41]
2,524 [+3]
18
56,255 [+49]
2,528 [+4]
19
56,354 [+99]
2,530 [+2]
20
56,374 [+20]
2,531 [+1]
21
56,378 [+4]
2,532 [+1]
22
56,445 [+67]
2,534 [+2]
23
56,477 [+32]
2,535 [+1]
24
56,482 [+5]
2,536 [+1]
25
56,510 [+28]
2,536 [0]
26
56,582 [+72]
2,538 [+2]
27
56,655 [+73]
2,541 [+3]
28
56,759 [+104]
2,543 [+2]
29
56,813 [+54]
2,543 [0]
30
56,878 [+65]
2,544 [+1]
31
57,028 [+150]
2,546 [+2]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
48,059
2,395
2
49,413 [+1,354]
2,399 [+4]
3
49,958 [+545]
2,402 [+3]
4
50,638 [+680]
2,406 [+4]
5
50,971 [+333]
2,410 [+4]
6
51,112 [+141]
2,415 [+5]
7
51,201 [+89]
2,419 [+4]
8
51,361 [+160]
2,422 [+3]
9
51,400 [+39]
2,425 [+3]
10
51,424 [+24]
2,427 [+2]
11
51,614 [+190]
2,429 [+2]
12
52,248 [+634]
2,432 [+3]
13
52,590 [+342]
2,435 [+3]
14
52,817 [+227]
2,435 [0]
15
52,873 [+56]
2,439 [+4]
16
52,948 [+75]
2,440 [+1]
17
53,065 [+117]
2,442 [+2]
18
53,193 [+128]
2,443 [+1]
19
53,333 [+140]
2,447 [+4]
20
53,453 [+120]
2,450 [+3]
21
53,611 [+158]
2,453 [+3]
22
53,812 [+201]
2,455 [+2]
23
53,970 [+158]
2,458 [+3]
24
54,006 [+36]
2,460 [+2]
25
54,065 [+59]
2,461 [+1]
26
54,070 [+5]
2,463 [+2]
27
54,093 [+23]
2,465 [+2]
28
54,104 [+11]
2,466 [+1]
29
54,145 [+41]
2,467 [+1]
30
54,187 [+42]
2,469 [+2]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
46,424
2,319
2
46,474 [+50]
2,326 [+7]
3
46,517 [+43]
2,328 [+2]
4
46,542 [+25]
2,330 [+2]
5
46,555 [+13]
2,331 [+1]
6
46,566 [+11]
2,332 [+1]
7
46,583 [+17]
2,333 [+1]
8
46,631 [+48]
2,337 [+4]
9
46,657 [+26]
2,338 [+1]
10
46,673 [+16]
2,339 [+1]
11
46,746 [+73]
2,340 [+1]
12
46,776 [+30]
2,340 [0]
13
46,783 [+7]
2,342 [+2]
14
46,787 [+4]
2,345 [+3]
15
46,817 [+30]
2,346 [+1]
16
46,827 [+10]
2,347 [+1]
17
46,832 [+5]
2,350 [+3]
18
46,846 [+14]
2,350 [0]
19
46,849 [+3]
2,351 [+1]
20
46,847 [-2]
2,356 [+5]
21
46,947 [+100]
2,359 [+3]
22
47,014 [+67]
2,364 [+5]
23
47,047 [+33]
2,366 [+2]
24
47,100 [+53]
2,369 [+3]
25
47,113 [+13]
2,371 [+2]
26
47,124 [+11]
2,374 [+3]
27
47,154 [+30]
2,379 [+5]
28
47,255 [+101]
2,382 [+3]
29
47,728 [+473]
2,387 [+5]
30
47,921 [+193]
2,390 [+3]
31
47,984 [+63]
2,392 [+2]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
45,002
2,256
2
45,010 [+8]
2,258 [+2]
3
45,011 [+1]
2,259 [+1]
4
45,030 [+19]
2,259 [0]
5
45,055 [+25]
2,261 [+2]
6
45,153 [+98]
2,263 [+2]
7
45,228 [+75]
2,267 [+4]
8
45,285 [+57]
2,269 [+2]
9
45,497 [+212]
2,270 [+1]
10
45,598 [+101]
2,273 [+3]
11
45,669 [+71]
2,277 [+4]
12
45,756 [+87]
2,279 [+2]
13
45,833 [+77]
2,283 [+4]
14
45,879 [+46]
2,285 [+2]
15
45,921 [+42]
2,291 [+6]
16
45,950 [+29]
2,291 [0]
17
45,982 [+32]
2,293 [+2]
18
45,991 [+9]
2,298 [+5]
19
46,012 [+21]
2,299 [+1]
20
46,038 [+26]
2,299 [0]
21
46,046 [+8]
2,304 [+5]
22
46,128 [+82]
2,307 [+3]
23
46,169 [+41]
2,307 [0]
24
46,213 [+44]
2,309 [+2]
25
46,287 [+74]
2,309 [0]
26
46,326 [+39]
2,311 [+2]
27
46,344 [+18]
2,312 [+1]
28
46,392 [+48]
2,315 [+3]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
43,618
2,196
2
43,684 [+66]
2,198 [+2]
3
43,785 [+101]
2,200 [+2]
4
43,845 [+60]
2,202 [+2]
5
43,871 [+26]
2,203 [+1]
6
43,890 [+19]
2,205 [+2]
7
43,943 [+53]
2,207 [+2]
8
43,967 [+24]
2,209 [+2]
9
43,993 [+26]
2,211 [+2]
10
44,071 [+78]
2,215 [+4]
11
44,198 [+127]
2,218 [+3]
12
44,221 [+23]
2,219 [+1]
13
44,234 [+13]
2,222 [+3]
14
44,263 [+29]
2,224 [+2]
15
44,294 [+31]
2,226 [+2]
16
44,317 [+23]
2,227 [+1]
17
44,386 [+69]
2,227 [0]
18
44,553 [+167]
2,230 [+3]
19
44,572 [+19]
2,231 [+1]
20
44,600 [+28]
2,233 [+2]
21
44,626 [+26]
2,235 [+2]
22
44,670 [+44]
2,236 [+1]
23
44,701 [+31]
2,237 [+1]
24
44,739 [+38]
2,240 [+3]
25
44,756 [+17]
2,242 [+2]
26
44,778 [+22]
2,243 [+1]
27
44,784 [+6]
2,243 [0]
28
44,826 [+42]
2,246 [+3]
29
44,861 [+35]
2,249 [+3]
30
44,881 [+20]
2,251 [+2]
31
44,958 [+77]
2,255 [+4]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่