อ้อม ดาวกระจาย

Instagram อ้อม ดาวกระจาย | นิธิวดี สุขสาย

@aomjais

1,423
Ranking
ลำดับ
7,787
Posts
รูปวีดีโอ
56,402
Followers
ผู้ติดตาม
685
Followings
ติดตาม
Aomjai S. Hi.I'm Aomjai ,freelance MC/model. Also, the founder of Conceptualgirls shop.Thanks for following and likes me ❤️ |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram อ้อม ดาวกระจาย

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
กุมภาพันธ์ 2018
อาพฤ
    1
56,345
7,731
2
56,353 [+8]
7,735 [+4]
3
56,361 [+8]
7,740 [+5]
4
56,361 [0]
7,744 [+4]
5
56,372 [+11]
7,747 [+3]
6
56,386 [+14]
7,751 [+4]
7
56,379 [-7]
7,751 [0]
8
56,383 [+4]
7,754 [+3]
9
56,375 [-8]
7,757 [+3]
10
56,377 [+2]
7,762 [+5]
11
56,381 [+4]
7,765 [+3]
12
56,385 [+4]
7,767 [+2]
13
56,385 [0]
7,770 [+3]
14
56,376 [-9]
7,775 [+5]
15
56,376 [0]
7,781 [+6]
16
56,384 [+8]
7,785 [+4]
17
56,398 [+14]
7,786 [+1]
18
56,402 [+4]
7,787 [+1]
19
2021222324
25262728   
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
56,208
7,672
2
56,207 [-1]
7,673 [+1]
3
56,198 [-9]
7,675 [+2]
4
56,187 [-11]
7,677 [+2]
5
56,186 [-1]
7,679 [+2]
6
56,188 [+2]
7,679 [0]
7
56,250 [+62]
7,683 [+4]
8
56,272 [+22]
7,685 [+2]
9
56,276 [+4]
7,686 [+1]
10
56,267 [-9]
7,690 [+4]
11
56,259 [-8]
7,693 [+3]
12
56,267 [+8]
7,695 [+2]
13
56,272 [+5]
7,697 [+2]
14
56,273 [+1]
7,698 [+1]
15
56,272 [-1]
7,700 [+2]
16
56,269 [-3]
7,700 [0]
17
56,262 [-7]
7,700 [0]
18
56,261 [-1]
7,703 [+3]
19
56,259 [-2]
7,705 [+2]
20
56,254 [-5]
7,707 [+2]
21
56,258 [+4]
7,708 [+1]
22
56,258 [0]
7,709 [+1]
23
56,262 [+4]
7,710 [+1]
24
56,276 [+14]
7,715 [+5]
25
56,313 [+37]
7,718 [+3]
26
56,318 [+5]
7,720 [+2]
27
56,330 [+12]
7,721 [+1]
28
56,329 [-1]
7,722 [+1]
29
56,332 [+3]
7,723 [+1]
30
56,335 [+3]
7,726 [+3]
31
56,337 [+2]
7,728 [+2]
   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
56,035
7,616
2
56,181 [+146]
7,618 [+2]
3
56,199 [+18]
7,620 [+2]
4
56,204 [+5]
7,625 [+5]
5
56,201 [-3]
7,625 [0]
6
56,194 [-7]
7,627 [+2]
7
56,198 [+4]
7,627 [0]
8
56,197 [-1]
7,629 [+2]
9
56,200 [+3]
7,632 [+3]
10
56,205 [+5]
7,634 [+2]
11
56,202 [-3]
7,634 [0]
12
56,201 [-1]
7,634 [0]
13
56,200 [-1]
7,635 [+1]
14
56,213 [+13]
7,637 [+2]
15
56,215 [+2]
7,639 [+2]
16
56,208 [-7]
7,645 [+6]
17
56,196 [-12]
7,646 [+1]
18
56,196 [0]
7,648 [+2]
19
56,199 [+3]
7,650 [+2]
20
56,198 [-1]
7,651 [+1]
21
56,194 [-4]
7,652 [+1]
22
56,192 [-2]
7,652 [0]
23
56,190 [-2]
7,656 [+4]
24
56,188 [-2]
7,658 [+2]
25
56,199 [+11]
7,660 [+2]
26
56,204 [+5]
7,663 [+3]
27
56,209 [+5]
7,664 [+1]
28
56,215 [+6]
7,665 [+1]
29
56,216 [+1]
7,667 [+2]
30
56,217 [+1]
7,667 [0]
31
56,211 [-6]
7,669 [+2]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
56,045
7,530
2
56,048 [+3]
7,531 [+1]
3
56,047 [-1]
7,539 [+8]
4
56,055 [+8]
7,544 [+5]
5
56,079 [+24]
7,546 [+2]
6
56,086 [+7]
7,553 [+7]
7
56,085 [-1]
7,555 [+2]
8
56,080 [-5]
7,557 [+2]
9
56,085 [+5]
7,561 [+4]
10
56,085 [0]
7,564 [+3]
11
56,088 [+3]
7,567 [+3]
12
56,089 [+1]
7,570 [+3]
13
56,089 [0]
7,572 [+2]
14
56,091 [+2]
7,575 [+3]
15
56,081 [-10]
7,575 [0]
16
56,085 [+4]
7,576 [+1]
17
56,075 [-10]
7,578 [+2]
18
56,070 [-5]
7,584 [+6]
19
56,073 [+3]
7,589 [+5]
20
56,071 [-2]
7,590 [+1]
21
56,068 [-3]
7,592 [+2]
22
56,069 [+1]
7,594 [+2]
23
56,062 [-7]
7,595 [+1]
24
56,058 [-4]
7,600 [+5]
25
56,050 [-8]
7,601 [+1]
26
56,041 [-9]
7,603 [+2]
27
56,034 [-7]
7,605 [+2]
28
56,027 [-7]
7,606 [+1]
29
56,022 [-5]
7,610 [+4]
30
56,024 [+2]
7,612 [+2]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
55,940
7,436
2
55,971 [+31]
7,442 [+6]
3
55,984 [+13]
7,445 [+3]
4
55,977 [-7]
7,450 [+5]
5
55,984 [+7]
7,453 [+3]
6
55,977 [-7]
7,457 [+4]
7
55,973 [-4]
7,459 [+2]
8
55,967 [-6]
7,462 [+3]
9
56,031 [+64]
7,464 [+2]
10
56,067 [+36]
7,465 [+1]
11
56,064 [-3]
7,467 [+2]
12
56,062 [-2]
7,467 [0]
13
56,062 [0]
7,468 [+1]
14
56,057 [-5]
7,468 [0]
15
56,055 [-2]
7,470 [+2]
16
56,046 [-9]
7,472 [+2]
17
56,035 [-11]
7,473 [+1]
18
56,039 [+4]
7,474 [+1]
19
56,032 [-7]
7,476 [+2]
20
56,032 [0]
7,480 [+4]
21
56,038 [+6]
7,482 [+2]
22
56,051 [+13]
7,491 [+9]
23
56,055 [+4]
7,497 [+6]
24
56,067 [+12]
7,504 [+7]
25
56,081 [+14]
7,508 [+4]
26
56,079 [-2]
7,509 [+1]
27
56,080 [+1]
7,510 [+1]
28
56,077 [-3]
7,519 [+9]
29
56,076 [-1]
7,519 [0]
30
56,069 [-7]
7,520 [+1]
31
56,058 [-11]
7,528 [+8]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
55,833
7,342
2
55,828 [-5]
7,350 [+8]
3
55,824 [-4]
7,353 [+3]
4
55,815 [-9]
7,355 [+2]
5
55,819 [+4]
7,356 [+1]
6
55,867 [+48]
7,358 [+2]
7
55,863 [-4]
7,359 [+1]
8
55,848 [-15]
7,362 [+3]
9
55,848 [0]
7,361 [-1]
10
55,844 [-4]
7,363 [+2]
11
55,865 [+21]
7,367 [+4]
12
55,863 [-2]
7,368 [+1]
13
55,850 [-13]
7,370 [+2]
14
55,850 [0]
7,374 [+4]
15
55,844 [-6]
7,376 [+2]
16
55,844 [0]
7,380 [+4]
17
55,850 [+6]
7,382 [+2]
18
55,855 [+5]
7,387 [+5]
19
55,848 [-7]
7,390 [+3]
20
55,844 [-4]
7,391 [+1]
21
55,834 [-10]
7,395 [+4]
22
55,857 [+23]
7,398 [+3]
23
55,890 [+33]
7,399 [+1]
24
55,891 [+1]
7,402 [+3]
25
55,889 [-2]
7,404 [+2]
26
55,903 [+14]
7,408 [+4]
27
55,905 [+2]
7,413 [+5]
28
55,912 [+7]
7,416 [+3]
29
55,925 [+13]
7,417 [+1]
30
55,931 [+6]
7,425 [+8]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
54,969
7,250
2
54,970 [+1]
7,255 [+5]
3
55,133 [+163]
7,257 [+2]
4
55,235 [+102]
7,258 [+1]
5
55,264 [+29]
7,264 [+6]
6
55,273 [+9]
7,265 [+1]
7
55,264 [-9]
7,268 [+3]
8
55,277 [+13]
7,270 [+2]
9
55,276 [-1]
7,271 [+1]
10
55,278 [+2]
7,275 [+4]
11
55,268 [-10]
7,276 [+1]
12
55,265 [-3]
7,280 [+4]
13
55,259 [-6]
7,288 [+8]
14
55,672 [+413]
7,290 [+2]
15
55,844 [+172]
7,292 [+2]
16
55,866 [+22]
7,296 [+4]
17
55,874 [+8]
7,299 [+3]
18
55,880 [+6]
7,304 [+5]
19
55,882 [+2]
7,305 [+1]
20
55,881 [-1]
7,312 [+7]
21
55,878 [-3]
7,315 [+3]
22
55,875 [-3]
7,316 [+1]
23
55,858 [-17]
7,317 [+1]
24
55,859 [+1]
7,319 [+2]
25
55,868 [+9]
7,321 [+2]
26
55,861 [-7]
7,324 [+3]
27
55,841 [-20]
7,327 [+3]
28
55,837 [-4]
7,331 [+4]
29
55,834 [-3]
7,333 [+2]
30
55,838 [+4]
7,335 [+2]
31
55,841 [+3]
7,337 [+2]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
54,313
7,110
2
54,351 [+38]
7,111 [+1]
3
54,354 [+3]
7,116 [+5]
4
54,357 [+3]
7,119 [+3]
5
54,371 [+14]
7,121 [+2]
6
54,394 [+23]
7,125 [+4]
7
54,416 [+22]
7,134 [+9]
8
54,456 [+40]
7,141 [+7]
9
54,512 [+56]
7,151 [+10]
10
54,560 [+48]
7,160 [+9]
11
54,609 [+49]
7,171 [+11]
12
54,628 [+19]
7,172 [+1]
13
54,640 [+12]
7,178 [+6]
14
54,674 [+34]
7,181 [+3]
15
54,758 [+84]
7,191 [+10]
16
54,783 [+25]
7,197 [+6]
17
54,800 [+17]
7,202 [+5]
18
54,868 [+68]
7,204 [+2]
19
54,896 [+28]
7,207 [+3]
20
54,911 [+15]
7,209 [+2]
21
54,918 [+7]
7,217 [+8]
22
54,920 [+2]
7,219 [+2]
23
54,917 [-3]
7,219 [0]
24
54,915 [-2]
7,221 [+2]
25
54,905 [-10]
7,223 [+2]
26
54,901 [-4]
7,227 [+4]
27
54,900 [-1]
7,229 [+2]
28
54,887 [-13]
7,233 [+4]
29
54,879 [-8]
7,235 [+2]
30
54,937 [+58]
7,238 [+3]
31
54,973 [+36]
7,246 [+8]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
52,928
6,988
2
52,925 [-3]
6,990 [+2]
3
52,919 [-6]
6,994 [+4]
4
52,918 [-1]
6,997 [+3]
5
52,926 [+8]
7,002 [+5]
6
52,979 [+53]
7,010 [+8]
7
53,047 [+68]
7,016 [+6]
8
53,069 [+22]
7,024 [+8]
9
53,068 [-1]
7,030 [+6]
10
53,065 [-3]
7,034 [+4]
11
53,058 [-7]
7,037 [+3]
12
53,060 [+2]
7,038 [+1]
13
53,055 [-5]
7,041 [+3]
14
53,061 [+6]
7,043 [+2]
15
53,057 [-4]
7,047 [+4]
16
53,154 [+97]
7,051 [+4]
17
53,499 [+345]
7,054 [+3]
18
53,658 [+159]
7,055 [+1]
19
53,762 [+104]
7,061 [+6]
20
53,836 [+74]
7,065 [+4]
21
53,892 [+56]
7,068 [+3]
22
53,934 [+42]
7,073 [+5]
23
53,985 [+51]
7,078 [+5]
24
54,014 [+29]
7,087 [+9]
25
54,039 [+25]
7,090 [+3]
26
54,160 [+121]
7,092 [+2]
27
54,228 [+68]
7,099 [+7]
28
54,252 [+24]
7,101 [+2]
29
54,263 [+11]
7,101 [0]
30
54,282 [+19]
7,104 [+3]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
52,488
6,845
2
52,475 [-13]
6,864 [+19]
3
52,464 [-11]
6,866 [+2]
4
52,459 [-5]
6,870 [+4]
5
52,460 [+1]
6,877 [+7]
6
52,460 [0]
6,883 [+6]
7
52,465 [+5]
6,888 [+5]
8
52,497 [+32]
6,893 [+5]
9
52,517 [+20]
6,898 [+5]
10
52,536 [+19]
6,902 [+4]
11
52,649 [+113]
6,904 [+2]
12
52,706 [+57]
6,909 [+5]
13
52,742 [+36]
6,916 [+7]
14
52,738 [-4]
6,918 [+2]
15
52,741 [+3]
6,918 [0]
16
52,738 [-3]
6,922 [+4]
17
52,740 [+2]
6,923 [+1]
18
52,745 [+5]
6,927 [+4]
19
52,741 [-4]
6,930 [+3]
20
52,735 [-6]
6,935 [+5]
21
52,718 [-17]
6,938 [+3]
22
52,726 [+8]
6,940 [+2]
23
52,761 [+35]
6,945 [+5]
24
52,816 [+55]
6,950 [+5]
25
52,892 [+76]
6,954 [+4]
26
52,921 [+29]
6,962 [+8]
27
52,918 [-3]
6,965 [+3]
28
52,921 [+3]
6,968 [+3]
29
52,932 [+11]
6,973 [+5]
30
52,930 [-2]
6,978 [+5]
31
52,930 [0]
6,981 [+3]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
52,221
6,751
2
52,238 [+17]
6,752 [+1]
3
52,242 [+4]
6,753 [+1]
4
52,247 [+5]
6,756 [+3]
5
52,246 [-1]
6,758 [+2]
6
52,252 [+6]
6,760 [+2]
7
52,251 [-1]
6,760 [0]
8
52,261 [+10]
6,762 [+2]
9
52,263 [+2]
6,763 [+1]
10
52,265 [+2]
6,763 [0]
11
52,259 [-6]
6,763 [0]
12
52,261 [+2]
6,764 [+1]
13
52,259 [-2]
6,769 [+5]
14
52,256 [-3]
6,769 [0]
15
52,250 [-6]
6,771 [+2]
16
52,249 [-1]
6,772 [+1]
17
52,312 [+63]
6,778 [+6]
18
52,345 [+33]
6,783 [+5]
19
52,363 [+18]
6,786 [+3]
20
52,367 [+4]
6,790 [+4]
21
52,373 [+6]
6,795 [+5]
22
52,368 [-5]
6,799 [+4]
23
52,375 [+7]
6,801 [+2]
24
52,369 [-6]
6,803 [+2]
25
52,388 [+19]
6,805 [+2]
26
52,421 [+33]
6,809 [+4]
27
52,463 [+42]
6,815 [+6]
28
52,491 [+28]
6,818 [+3]
29
52,493 [+2]
6,832 [+14]
30
52,491 [-2]
6,836 [+4]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
52,181
6,653
2
52,185 [+4]
6,656 [+3]
3
52,184 [-1]
6,658 [+2]
4
52,189 [+5]
6,658 [0]
5
52,186 [-3]
6,658 [0]
6
52,183 [-3]
6,659 [+1]
7
52,181 [-2]
6,661 [+2]
8
52,184 [+3]
6,661 [0]
9
52,177 [-7]
6,664 [+3]
10
52,169 [-8]
6,673 [+9]
11
52,167 [-2]
6,682 [+9]
12
52,166 [-1]
6,689 [+7]
13
52,175 [+9]
6,693 [+4]
14
52,173 [-2]
6,698 [+5]
15
52,169 [-4]
6,702 [+4]
16
52,178 [+9]
6,707 [+5]
17
52,174 [-4]
6,711 [+4]
18
52,174 [0]
6,713 [+2]
19
52,166 [-8]
6,719 [+6]
20
52,158 [-8]
6,721 [+2]
21
52,155 [-3]
6,722 [+1]
22
52,150 [-5]
6,724 [+2]
23
52,152 [+2]
6,729 [+5]
24
52,145 [-7]
6,733 [+4]
25
52,148 [+3]
6,733 [0]
26
52,150 [+2]
6,734 [+1]
27
52,152 [+2]
6,736 [+2]
28
52,158 [+6]
6,738 [+2]
29
52,163 [+5]
6,742 [+4]
30
52,193 [+30]
6,746 [+4]
31
52,221 [+28]
6,748 [+2]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
52,245
6,603
2
52,252 [+7]
6,603 [0]
3
52,249 [-3]
6,605 [+2]
4
52,251 [+2]
6,614 [+9]
5
52,241 [-10]
6,617 [+3]
6
52,231 [-10]
6,618 [+1]
7
52,236 [+5]
6,620 [+2]
8
52,236 [0]
6,622 [+2]
9
52,238 [+2]
6,623 [+1]
10
52,232 [-6]
6,623 [0]
11
52,226 [-6]
6,625 [+2]
12
52,216 [-10]
6,628 [+3]
13
52,211 [-5]
6,632 [+4]
14
52,216 [+5]
6,635 [+3]
15
52,208 [-8]
6,635 [0]
16
52,210 [+2]
6,635 [0]
17
52,205 [-5]
6,635 [0]
18
52,207 [+2]
6,636 [+1]
19
52,202 [-5]
6,636 [0]
20
52,197 [-5]
6,639 [+3]
21
52,193 [-4]
6,639 [0]
22
52,194 [+1]
6,639 [0]
23
52,185 [-9]
6,642 [+3]
24
52,181 [-4]
6,645 [+3]
25
52,174 [-7]
6,647 [+2]
26
52,172 [-2]
6,649 [+2]
27
52,174 [+2]
6,650 [+1]
28
52,165 [-9]
6,653 [+3]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
52,318
6,555
2
52,320 [+2]
6,555 [0]
3
52,314 [-6]
6,558 [+3]
4
52,312 [-2]
6,558 [0]
5
52,306 [-6]
6,559 [+1]
6
52,300 [-6]
6,561 [+2]
7
52,296 [-4]
6,563 [+2]
8
52,285 [-11]
6,566 [+3]
9
52,286 [+1]
6,568 [+2]
10
52,287 [+1]
6,569 [+1]
11
52,281 [-6]
6,571 [+2]
12
52,278 [-3]
6,573 [+2]
13
52,280 [+2]
6,573 [0]
14
52,270 [-10]
6,575 [+2]
15
52,266 [-4]
6,575 [0]
16
52,261 [-5]
6,578 [+3]
17
52,272 [+11]
6,579 [+1]
18
52,273 [+1]
6,580 [+1]
19
52,263 [-10]
6,583 [+3]
20
52,268 [+5]
6,585 [+2]
21
52,269 [+1]
6,587 [+2]
22
52,269 [0]
6,593 [+6]
23
52,269 [0]
6,593 [0]
24
52,272 [+3]
6,594 [+1]
25
52,268 [-4]
6,596 [+2]
26
52,265 [-3]
6,598 [+2]
27
52,257 [-8]
6,599 [+1]
28
52,250 [-7]
6,599 [0]
29
52,249 [-1]
6,600 [+1]
30
52,251 [+2]
6,601 [+1]
31
52,246 [-5]
6,602 [+1]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
52,366
6,502
2
52,357 [-9]
6,502 [0]
3
52,361 [+4]
6,502 [0]
4
52,353 [-8]
6,502 [0]
5
52,346 [-7]
6,502 [0]
6
52,344 [-2]
6,504 [+2]
7
52,342 [-2]
6,508 [+4]
8
52,340 [-2]
6,509 [+1]
9
52,347 [+7]
6,511 [+2]
10
52,336 [-11]
6,518 [+7]
11
52,332 [-4]
6,524 [+6]
12
52,335 [+3]
6,526 [+2]
13
52,330 [-5]
6,526 [0]
14
52,326 [-4]
6,527 [+1]
15
52,322 [-4]
6,528 [+1]
16
52,311 [-11]
6,534 [+6]
17
52,307 [-4]
6,536 [+2]
18
52,303 [-4]
6,537 [+1]
19
52,304 [+1]
6,537 [0]
20
52,305 [+1]
6,537 [0]
21
52,299 [-6]
6,538 [+1]
22
52,295 [-4]
6,539 [+1]
23
52,291 [-4]
6,541 [+2]
24
52,292 [+1]
6,543 [+2]
25
52,292 [0]
6,543 [0]
26
52,290 [-2]
6,543 [0]
27
52,281 [-9]
6,544 [+1]
28
52,316 [+35]
6,546 [+2]
29
52,323 [+7]
6,547 [+1]
30
52,320 [-3]
6,550 [+3]
31
52,319 [-1]
6,554 [+4]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
52,379
6,447
2
52,377 [-2]
6,450 [+3]
3
52,370 [-7]
6,455 [+5]
4
52,367 [-3]
6,453 [-2]
5
52,363 [-4]
6,457 [+4]
6
52,367 [+4]
6,460 [+3]
7
52,364 [-3]
6,464 [+4]
8
52,368 [+4]
6,469 [+5]
9
52,367 [-1]
6,471 [+2]
10
52,397 [+30]
6,474 [+3]
11
52,398 [+1]
6,474 [0]
12
52,397 [-1]
6,474 [0]
13
52,389 [-8]
6,474 [0]
14
52,390 [+1]
6,479 [+5]
15
52,389 [-1]
6,482 [+3]
16
52,381 [-8]
6,483 [+1]
17
52,382 [+1]
6,483 [0]
18
52,376 [-6]
6,486 [+3]
19
52,372 [-4]
6,486 [0]
20
52,368 [-4]
6,486 [0]
21
52,372 [+4]
6,488 [+2]
22
52,370 [-2]
6,491 [+3]
23
52,380 [+10]
6,492 [+1]
24
52,381 [+1]
6,492 [0]
25
52,383 [+2]
6,492 [0]
26
52,382 [-1]
6,493 [+1]
27
52,381 [-1]
6,495 [+2]
28
52,368 [-13]
6,500 [+5]
29
52,370 [+2]
6,500 [0]
30
52,371 [+1]
6,504 [+4]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
52,338
6,399
2
52,344 [+6]
6,399 [0]
3
52,331 [-13]
6,400 [+1]
4
52,330 [-1]
6,400 [0]
5
52,323 [-7]
6,401 [+1]
6
52,322 [-1]
6,405 [+4]
78
9
52,302 [-20]
6,410 [+5]
10
52,297 [-5]
6,411 [+1]
11
52,296 [-1]
6,413 [+2]
12
52,306 [+10]
6,415 [+2]
13
52,305 [-1]
6,417 [+2]
14
52,306 [+1]
6,419 [+2]
15
52,305 [-1]
6,419 [0]
16
52,309 [+4]
6,419 [0]
17
52,307 [-2]
6,419 [0]
18
52,303 [-4]
6,422 [+3]
19
52,292 [-11]
6,423 [+1]
20
52,287 [-5]
6,425 [+2]
21
52,299 [+12]
6,426 [+1]
22
52,302 [+3]
6,427 [+1]
23
52,301 [-1]
6,429 [+2]
24
52,299 [-2]
6,430 [+1]
25
52,293 [-6]
6,433 [+3]
26
52,328 [+35]
6,435 [+2]
27
52,385 [+57]
6,437 [+2]
28
52,389 [+4]
6,440 [+3]
29
52,388 [-1]
6,443 [+3]
3031     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
52,317
6,328
2
52,314 [-3]
6,331 [+3]
3
52,303 [-11]
6,333 [+2]
4
52,292 [-11]
6,336 [+3]
5678910
11121314151617
18192021
52,358 [+66]
6,376 [+40]
22
52,354 [-4]
6,383 [+7]
23
52,355 [+1]
6,386 [+3]
24
52,355 [0]
6,389 [+3]
25
52,350 [-5]
6,393 [+4]
26
52,352 [+2]
6,395 [+2]
27
52,348 [-4]
6,394 [-1]
28
52,344 [-4]
6,397 [+3]
29
52,345 [+1]
6,397 [0]
30
52,342 [-3]
6,398 [+1]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
52,278
6,254
2
52,282 [+4]
6,250 [-4]
3
52,280 [-2]
6,255 [+5]
4
52,281 [+1]
6,255 [0]
5
52,281 [0]
6,258 [+3]
6
52,282 [+1]
6,261 [+3]
7
52,281 [-1]
6,269 [+8]
8
52,289 [+8]
6,270 [+1]
9
52,293 [+4]
6,275 [+5]
10
52,305 [+12]
6,282 [+7]
11
52,307 [+2]
6,288 [+6]
12
52,292 [-15]
6,295 [+7]
13
52,292 [0]
6,296 [+1]
14
52,288 [-4]
6,297 [+1]
15
52,292 [+4]
6,297 [0]
16
52,292 [0]
6,297 [0]
17
52,289 [-3]
6,297 [0]
18
52,290 [+1]
6,298 [+1]
19
52,295 [+5]
6,301 [+3]
20
52,298 [+3]
6,303 [+2]
21
52,309 [+11]
6,309 [+6]
22
52,316 [+7]
6,310 [+1]
23
52,310 [-6]
6,314 [+4]
24
52,308 [-2]
6,317 [+3]
25
52,306 [-2]
6,318 [+1]
26
52,311 [+5]
6,320 [+2]
27
52,317 [+6]
6,321 [+1]
28
52,324 [+7]
6,322 [+1]
29
52,328 [+4]
6,323 [+1]
30
52,330 [+2]
6,323 [0]
31
52,323 [-7]
6,325 [+2]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
51,794 [0]
6,191 [0]
6
51,808 [+14]
6,192 [+1]
7
51,809 [+1]
6,195 [+3]
8
51,798 [-11]
6,196 [+1]
9
51,796 [-2]
6,197 [+1]
10
51,802 [+6]
6,200 [+3]
11
51,799 [-3]
6,201 [+1]
12
51,792 [-7]
6,205 [+4]
13
51,808 [+16]
6,210 [+5]
14
52,110 [+302]
6,213 [+3]
15
52,166 [+56]
6,215 [+2]
16
52,173 [+7]
6,209 [-6]
17
52,169 [-4]
6,209 [0]
18
52,171 [+2]
6,209 [0]
19
52,168 [-3]
6,209 [0]
20
52,170 [+2]
6,214 [+5]
21
52,165 [-5]
6,217 [+3]
22
52,171 [+6]
6,218 [+1]
23
52,160 [-11]
6,220 [+2]
24
52,183 [+23]
6,226 [+6]
25
52,202 [+19]
6,229 [+3]
26
52,219 [+17]
6,233 [+4]
27
52,258 [+39]
6,238 [+5]
28
52,265 [+7]
6,241 [+3]
29
52,267 [+2]
6,243 [+2]
30
52,270 [+3]
6,245 [+2]
31
52,275 [+5]
6,253 [+8]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
51,659
6,093
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
51,659 [0]
6,093 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
51,400
5,980
2
51,477 [+77]
5,984 [+4]
3
51,489 [+12]
5,986 [+2]
4
51,510 [+21]
5,987 [+1]
5
51,527 [+17]
5,993 [+6]
6
51,566 [+39]
5,999 [+6]
7
51,569 [+3]
6,001 [+2]
8
51,577 [+8]
6,004 [+3]
9
51,583 [+6]
6,008 [+4]
10
51,590 [+7]
6,012 [+4]
11
51,600 [+10]
6,018 [+6]
12
51,600 [0]
6,019 [+1]
13
51,603 [+3]
6,022 [+3]
14
51,615 [+12]
6,026 [+4]
15
51,615 [0]
6,032 [+6]
16
51,625 [+10]
6,033 [+1]
17
51,626 [+1]
6,038 [+5]
18
51,627 [+1]
6,042 [+4]
19
51,622 [-5]
6,047 [+5]
20
51,625 [+3]
6,049 [+2]
21
51,628 [+3]
6,055 [+6]
22
51,630 [+2]
6,058 [+3]
23
51,630 [0]
6,060 [+2]
24
51,639 [+9]
6,059 [-1]
25
51,646 [+7]
6,063 [+4]
26
51,647 [+1]
6,067 [+4]
27
51,652 [+5]
6,069 [+2]
28
51,649 [-3]
6,075 [+6]
29
51,664 [+15]
6,082 [+7]
30
51,667 [+3]
6,085 [+3]
31
51,673 [+6]
6,088 [+3]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
51,046
5,893
2
51,047 [+1]
5,893 [0]
3
51,043 [-4]
5,896 [+3]
4
51,050 [+7]
5,900 [+4]
5
51,055 [+5]
5,903 [+3]
6
51,045 [-10]
5,906 [+3]
7
51,044 [-1]
5,907 [+1]
8
51,042 [-2]
5,910 [+3]
9
51,042 [0]
5,913 [+3]
10
51,045 [+3]
5,916 [+3]
11
51,039 [-6]
5,917 [+1]
12
51,044 [+5]
5,917 [0]
13
51,036 [-8]
5,922 [+5]
14
51,046 [+10]
5,924 [+2]
15
51,057 [+11]
5,926 [+2]
16
51,066 [+9]
5,931 [+5]
17
51,071 [+5]
5,931 [0]
18
51,070 [-1]
5,936 [+5]
19
51,067 [-3]
5,938 [+2]
20
51,064 [-3]
5,938 [0]
21
51,059 [-5]
5,940 [+2]
22
51,055 [-4]
5,941 [+1]
23
51,059 [+4]
5,943 [+2]
24
51,066 [+7]
5,943 [0]
25
51,109 [+43]
5,950 [+7]
26
51,211 [+102]
5,956 [+6]
27
51,275 [+64]
5,961 [+5]
28
51,349 [+74]
5,963 [+2]
29
51,377 [+28]
5,969 [+6]
30
51,391 [+14]
5,977 [+8]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
51,063
5,848
2
51,063 [0]
5,851 [+3]
3
51,058 [-5]
5,852 [+1]
4
51,057 [-1]
5,855 [+3]
5
51,061 [+4]
5,851 [-4]
6
51,065 [+4]
5,840 [-11]
7
51,063 [-2]
5,842 [+2]
8
51,057 [-6]
5,844 [+2]
9
51,058 [+1]
5,846 [+2]
10
51,066 [+8]
5,848 [+2]
11
51,066 [0]
5,854 [+6]
12
51,065 [-1]
5,862 [+8]
13
51,062 [-3]
5,863 [+1]
14
51,050 [-12]
5,865 [+2]
15
51,045 [-5]
5,867 [+2]
16
51,043 [-2]
5,869 [+2]
17
51,046 [+3]
5,870 [+1]
18
51,037 [-9]
5,871 [+1]
19
51,027 [-10]
5,873 [+2]
20
51,030 [+3]
5,875 [+2]
21
51,036 [+6]
5,876 [+1]
22
51,044 [+8]
5,876 [0]
23
51,039 [-5]
5,877 [+1]
24
51,036 [-3]
5,877 [0]
25
51,040 [+4]
5,878 [+1]
26
51,041 [+1]
5,878 [0]
27
51,046 [+5]
5,878 [0]
28
51,045 [-1]
5,880 [+2]
29
51,051 [+6]
5,882 [+2]
30
51,053 [+2]
5,883 [+1]
31
51,048 [-5]
5,890 [+7]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
51,047
5,793
2
51,052 [+5]
5,794 [+1]
3
51,050 [-2]
5,795 [+1]
4
51,053 [+3]
5,797 [+2]
5
51,048 [-5]
5,797 [0]
6
51,051 [+3]
5,802 [+5]
7
51,057 [+6]
5,803 [+1]
8
51,057 [0]
5,804 [+1]
9
51,058 [+1]
5,806 [+2]
10
51,055 [-3]
5,807 [+1]
11
51,051 [-4]
5,808 [+1]
12
51,048 [-3]
5,811 [+3]
13
51,051 [+3]
5,817 [+6]
14
51,052 [+1]
5,817 [0]
15
51,061 [+9]
5,817 [0]
16
51,058 [-3]
5,817 [0]
17
51,049 [-9]
5,818 [+1]
18
51,054 [+5]
5,818 [0]
19
51,056 [+2]
5,820 [+2]
20
51,061 [+5]
5,824 [+4]
21
51,065 [+4]
5,826 [+2]
22
51,076 [+11]
5,827 [+1]
23
51,072 [-4]
5,828 [+1]
24
51,078 [+6]
5,829 [+1]
25
51,081 [+3]
5,831 [+2]
26
51,088 [+7]
5,834 [+3]
27
51,082 [-6]
5,839 [+5]
28
51,074 [-8]
5,841 [+2]
29
51,062 [-12]
5,845 [+4]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
51,112
5,700
2
51,108 [-4]
5,705 [+5]
3
51,105 [-3]
5,713 [+8]
4
51,098 [-7]
5,714 [+1]
5
51,101 [+3]
5,716 [+2]
6
51,099 [-2]
5,718 [+2]
7
51,101 [+2]
5,721 [+3]
8
51,098 [-3]
5,721 [0]
9
51,097 [-1]
5,723 [+2]
10
51,094 [-3]
5,726 [+3]
11
51,080 [-14]
5,727 [+1]
12
51,078 [-2]
5,728 [+1]
13
51,083 [+5]
5,730 [+2]
14
51,082 [-1]
5,732 [+2]
15
51,072 [-10]
5,734 [+2]
16
51,062 [-10]
5,738 [+4]
17
51,057 [-5]
5,745 [+7]
18
51,069 [+12]
5,746 [+1]
19
51,071 [+2]
5,747 [+1]
20
51,075 [+4]
5,749 [+2]
21
51,074 [-1]
5,751 [+2]
22
51,064 [-10]
5,753 [+2]
23
51,065 [+1]
5,755 [+2]
24
51,060 [-5]
5,757 [+2]
25
51,058 [-2]
5,760 [+3]
26
51,062 [+4]
5,761 [+1]
27
51,071 [+9]
5,768 [+7]
28
51,061 [-10]
5,771 [+3]
29
51,050 [-11]
5,778 [+7]
30
51,048 [-2]
5,785 [+7]
31
51,047 [-1]
5,792 [+7]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
51,126
5,598
2
51,131 [+5]
5,600 [+2]
3
51,136 [+5]
5,602 [+2]
4
51,129 [-7]
5,604 [+2]
5
51,128 [-1]
5,609 [+5]
6
51,129 [+1]
5,615 [+6]
7
51,118 [-11]
5,620 [+5]
8
51,104 [-14]
5,626 [+6]
9
51,105 [+1]
5,626 [0]
10
51,108 [+3]
5,632 [+6]
11
51,100 [-8]
5,632 [0]
12
51,091 [-9]
5,640 [+8]
13
51,093 [+2]
5,640 [0]
14
51,087 [-6]
5,643 [+3]
15
51,089 [+2]
5,644 [+1]
16
51,092 [+3]
5,645 [+1]
17
51,095 [+3]
5,648 [+3]
18
51,101 [+6]
5,649 [+1]
19
51,109 [+8]
5,658 [+9]
20
51,104 [-5]
5,661 [+3]
21
51,110 [+6]
5,661 [0]
22
51,123 [+13]
5,662 [+1]
23
51,122 [-1]
5,665 [+3]
24
51,120 [-2]
5,666 [+1]
25
51,120 [0]
5,668 [+2]
26
51,120 [0]
5,670 [+2]
27
51,124 [+4]
5,670 [0]
28
51,126 [+2]
5,673 [+3]
29
51,124 [-2]
5,675 [+2]
30
51,119 [-5]
5,681 [+6]
31
51,118 [-1]
5,689 [+8]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
50,985
5,504
2
51,015 [+30]
5,509 [+5]
3
51,020 [+5]
5,512 [+3]
4
51,021 [+1]
5,513 [+1]
5
51,024 [+3]
5,516 [+3]
6
51,033 [+9]
5,519 [+3]
7
51,039 [+6]
5,525 [+6]
8
51,036 [-3]
5,527 [+2]
9
51,048 [+12]
5,531 [+4]
10
51,036 [-12]
5,532 [+1]
11
51,050 [+14]
5,535 [+3]
12
51,058 [+8]
5,542 [+7]
13
51,059 [+1]
5,545 [+3]
14
51,060 [+1]
5,549 [+4]
15
51,058 [-2]
5,550 [+1]
16
51,047 [-11]
5,554 [+4]
17
51,055 [+8]
5,558 [+4]
18
51,065 [+10]
5,560 [+2]
19
51,069 [+4]
5,563 [+3]
20
51,062 [-7]
5,569 [+6]
21
51,064 [+2]
5,577 [+8]
22
51,066 [+2]
5,579 [+2]
23
51,073 [+7]
5,578 [-1]
24
51,096 [+23]
5,579 [+1]
25
51,114 [+18]
5,583 [+4]
26
51,115 [+1]
5,585 [+2]
27
51,123 [+8]
5,590 [+5]
28
51,114 [-9]
5,595 [+5]
29
51,108 [-6]
5,596 [+1]
30
51,123 [+15]
5,597 [+1]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
50,683
5,367
2
50,692 [+9]
5,371 [+4]
3
50,681 [-11]
5,373 [+2]
4
50,691 [+10]
5,377 [+4]
5
50,705 [+14]
5,378 [+1]
6
50,716 [+11]
5,382 [+4]
7
50,724 [+8]
5,386 [+4]
8
50,727 [+3]
5,387 [+1]
9
50,739 [+12]
5,393 [+6]
10
50,744 [+5]
5,397 [+4]
11
50,711 [-33]
5,400 [+3]
12
50,719 [+8]
5,405 [+5]
13
50,714 [-5]
5,411 [+6]
14
50,744 [+30]
5,414 [+3]
15
50,770 [+26]
5,417 [+3]
16
50,770 [0]
5,420 [+3]
17
50,777 [+7]
5,426 [+6]
18
50,787 [+10]
5,431 [+5]
19
50,785 [-2]
5,434 [+3]
20
50,803 [+18]
5,443 [+9]
21
50,838 [+35]
5,452 [+9]
22
50,859 [+21]
5,461 [+9]
23
50,880 [+21]
5,465 [+4]
24
50,889 [+9]
5,473 [+8]
25
50,890 [+1]
5,480 [+7]
26
50,897 [+7]
5,483 [+3]
27
50,910 [+13]
5,485 [+2]
28
50,927 [+17]
5,488 [+3]
29
50,920 [-7]
5,490 [+2]
30
50,918 [-2]
5,493 [+3]
31
50,926 [+8]
5,496 [+3]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
49,964
5,235
2
49,995 [+31]
5,239 [+4]
3
50,019 [+24]
5,242 [+3]
4
50,150 [+131]
5,252 [+10]
5
50,260 [+110]
5,259 [+7]
6
50,291 [+31]
5,266 [+7]
7
50,312 [+21]
5,271 [+5]
8
50,322 [+10]
5,276 [+5]
9
50,388 [+66]
5,282 [+6]
10
50,398 [+10]
5,286 [+4]
11
50,417 [+19]
5,290 [+4]
12
50,433 [+16]
5,293 [+3]
13
50,437 [+4]
5,294 [+1]
14
50,450 [+13]
5,296 [+2]
15
50,482 [+32]
5,300 [+4]
16
50,492 [+10]
5,303 [+3]
17
50,489 [-3]
5,309 [+6]
18
50,496 [+7]
5,314 [+5]
19
50,512 [+16]
5,319 [+5]
20
50,520 [+8]
5,325 [+6]
21
50,538 [+18]
5,328 [+3]
22
50,570 [+32]
5,333 [+5]
23
50,592 [+22]
5,337 [+4]
24
50,599 [+7]
5,343 [+6]
25
50,601 [+2]
5,347 [+4]
26
50,610 [+9]
5,348 [+1]
27
50,629 [+19]
5,350 [+2]
28
50,640 [+11]
5,355 [+5]
29
50,656 [+16]
5,361 [+6]
30
50,663 [+7]
5,365 [+4]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
48,640
5,111
2
48,680 [+40]
5,117 [+6]
3
48,725 [+45]
5,120 [+3]
4
48,751 [+26]
5,124 [+4]
5
48,796 [+45]
5,126 [+2]
6
48,843 [+47]
5,129 [+3]
7
48,877 [+34]
5,131 [+2]
8
48,906 [+29]
5,135 [+4]
9
48,935 [+29]
5,138 [+3]
10
48,972 [+37]
5,144 [+6]
11
49,022 [+50]
5,149 [+5]
12
49,075 [+53]
5,152 [+3]
13
49,145 [+70]
5,158 [+6]
14
49,200 [+55]
5,161 [+3]
15
49,255 [+55]
5,168 [+7]
16
49,308 [+53]
5,172 [+4]
17
49,359 [+51]
5,174 [+2]
18
49,394 [+35]
5,178 [+4]
19
49,446 [+52]
5,179 [+1]
20
49,511 [+65]
5,181 [+2]
21
49,559 [+48]
5,184 [+3]
22
49,644 [+85]
5,192 [+8]
23
49,700 [+56]
5,195 [+3]
24
49,745 [+45]
5,198 [+3]
25
49,772 [+27]
5,200 [+2]
26
49,787 [+15]
5,204 [+4]
27
49,835 [+48]
5,213 [+9]
28
49,880 [+45]
5,216 [+3]
29
49,909 [+29]
5,222 [+6]
30
49,929 [+20]
5,224 [+2]
31
49,947 [+18]
5,228 [+4]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
46,863
4,980
2
46,934 [+71]
4,984 [+4]
3
46,942 [+8]
4,989 [+5]
4
47,010 [+68]
4,995 [+6]
5
47,131 [+121]
5,001 [+6]
6
47,167 [+36]
5,006 [+5]
7
47,233 [+66]
5,008 [+2]
8
47,272 [+39]
5,010 [+2]
9
47,320 [+48]
5,012 [+2]
10
48,359 [+1,039]
5,013 [+1]
11
48,385 [+26]
5,021 [+8]
12
47,432 [-953]
5,026 [+5]
13
47,515 [+83]
5,031 [+5]
14
47,628 [+113]
5,036 [+5]
15
47,732 [+104]
5,041 [+5]
16
47,770 [+38]
5,043 [+2]
17
47,829 [+59]
5,048 [+5]
18
47,871 [+42]
5,051 [+3]
19
47,937 [+66]
5,054 [+3]
20
48,003 [+66]
5,059 [+5]
21
48,052 [+49]
5,063 [+4]
22
48,078 [+26]
5,068 [+5]
23
48,105 [+27]
5,072 [+4]
24
48,143 [+38]
5,077 [+5]
25
48,193 [+50]
5,081 [+4]
26
48,233 [+40]
5,083 [+2]
27
48,265 [+32]
5,087 [+4]
28
48,314 [+49]
5,091 [+4]
29
48,342 [+28]
5,094 [+3]
30
48,465 [+123]
5,100 [+6]
31
48,570 [+105]
5,106 [+6]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
45,320
4,818
2
45,315 [-5]
4,823 [+5]
3
45,363 [+48]
4,829 [+6]
4
45,422 [+59]
4,835 [+6]
5
45,456 [+34]
4,840 [+5]
6
45,506 [+50]
4,847 [+7]
7
45,551 [+45]
4,848 [+1]
8
45,590 [+39]
4,853 [+5]
9
45,651 [+61]
4,863 [+10]
10
45,725 [+74]
4,873 [+10]
11
45,794 [+69]
4,878 [+5]
12
45,841 [+47]
4,887 [+9]
13
45,885 [+44]
4,892 [+5]
14
45,938 [+53]
4,897 [+5]
15
45,977 [+39]
4,900 [+3]
16
46,084 [+107]
4,904 [+4]
17
46,188 [+104]
4,907 [+3]
18
46,195 [+7]
4,911 [+4]
19
46,223 [+28]
4,917 [+6]
20
46,289 [+66]
4,925 [+8]
21
46,319 [+30]
4,930 [+5]
22
46,387 [+68]
4,935 [+5]
23
46,464 [+77]
4,939 [+4]
24
46,530 [+66]
4,941 [+2]
25
46,606 [+76]
4,946 [+5]
26
46,631 [+25]
4,951 [+5]
27
46,665 [+34]
4,957 [+6]
28
46,748 [+83]
4,965 [+8]
29
46,809 [+61]
4,971 [+6]
30
46,817 [+8]
4,973 [+2]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
44,153
4,677
2
44,191 [+38]
4,682 [+5]
3
44,238 [+47]
4,686 [+4]
4
44,258 [+20]
4,688 [+2]
5
44,290 [+32]
4,695 [+7]
6
44,325 [+35]
4,702 [+7]
7
44,354 [+29]
4,710 [+8]
8
44,372 [+18]
4,718 [+8]
9
44,431 [+59]
4,725 [+7]
10
44,466 [+35]
4,729 [+4]
11
44,492 [+26]
4,731 [+2]
12
44,550 [+58]
4,734 [+3]
13
44,595 [+45]
4,737 [+3]
14
44,632 [+37]
4,740 [+3]
15
44,674 [+42]
4,749 [+9]
16
44,719 [+45]
4,755 [+6]
17
44,747 [+28]
4,759 [+4]
18
44,799 [+52]
4,761 [+2]
19
44,837 [+38]
4,765 [+4]
20
44,867 [+30]
4,770 [+5]
21
44,882 [+15]
4,773 [+3]
22
44,917 [+35]
4,778 [+5]
23
44,990 [+73]
4,783 [+5]
24
45,023 [+33]
4,789 [+6]
25
45,063 [+40]
4,793 [+4]
26
45,133 [+70]
4,797 [+4]
27
45,173 [+40]
4,799 [+2]
28
45,198 [+25]
4,801 [+2]
29
45,273 [+75]
4,807 [+6]
30
45,285 [+12]
4,813 [+6]
31
45,308 [+23]
4,814 [+1]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
43,184
4,568
2
43,204 [+20]
4,572 [+4]
3
43,206 [+2]
4,574 [+2]
4
43,214 [+8]
4,576 [+2]
5
43,222 [+8]
4,576 [0]
6
43,223 [+1]
4,577 [+1]
7
43,225 [+2]
4,579 [+2]
8
43,236 [+11]
4,579 [0]
9
43,252 [+16]
4,585 [+6]
10
43,263 [+11]
4,590 [+5]
11
43,307 [+44]
4,595 [+5]
12
43,342 [+35]
4,597 [+2]
13
43,362 [+20]
4,601 [+4]
14
43,400 [+38]
4,603 [+2]
15
43,441 [+41]
4,609 [+6]
16
43,472 [+31]
4,615 [+6]
17
43,500 [+28]
4,618 [+3]
18
43,585 [+85]
4,625 [+7]
19
43,665 [+80]
4,630 [+5]
20
43,819 [+154]
4,633 [+3]
21
43,885 [+66]
4,636 [+3]
22
43,908 [+23]
4,639 [+3]
23
43,938 [+30]
4,641 [+2]
24
43,956 [+18]
4,644 [+3]
25
43,992 [+36]
4,652 [+8]
26
44,017 [+25]
4,659 [+7]
27
44,038 [+21]
4,662 [+3]
28
44,076 [+38]
4,663 [+1]
29
44,092 [+16]
4,669 [+6]
30
44,128 [+36]
4,673 [+4]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
42,454
4,482
2
42,466 [+12]
4,484 [+2]
3
42,474 [+8]
4,488 [+4]
4
42,538 [+64]
4,491 [+3]
5
42,571 [+33]
4,493 [+2]
6
42,594 [+23]
4,494 [+1]
7
42,636 [+42]
4,496 [+2]
8
42,676 [+40]
4,499 [+3]
9
42,679 [+3]
4,500 [+1]
10
42,694 [+15]
4,501 [+1]
11
42,743 [+49]
4,504 [+3]
12
42,773 [+30]
4,507 [+3]
13
42,776 [+3]
4,508 [+1]
14
42,783 [+7]
4,510 [+2]
15
42,793 [+10]
4,513 [+3]
16
42,816 [+23]
4,516 [+3]
17
42,824 [+8]
4,516 [0]
18
42,840 [+16]
4,519 [+3]
19
42,851 [+11]
4,521 [+2]
20
42,880 [+29]
4,524 [+3]
21
42,930 [+50]
4,527 [+3]
22
42,968 [+38]
4,530 [+3]
23
43,009 [+41]
4,535 [+5]
24
43,019 [+10]
4,538 [+3]
25
43,023 [+4]
4,543 [+5]
26
43,038 [+15]
4,547 [+4]
27
43,058 [+20]
4,550 [+3]
28
43,077 [+19]
4,554 [+4]
29
43,114 [+37]
4,558 [+4]
30
43,137 [+23]
4,561 [+3]
31
43,160 [+23]
4,563 [+2]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
42,037
4,405
2
42,063 [+26]
4,408 [+3]
3
42,084 [+21]
4,410 [+2]
4
42,090 [+6]
4,412 [+2]
5
42,103 [+13]
4,412 [0]
6
42,110 [+7]
4,414 [+2]
7
42,137 [+27]
4,416 [+2]
8
42,146 [+9]
4,419 [+3]
9
42,176 [+30]
4,422 [+3]
10
42,187 [+11]
4,425 [+3]
11
42,196 [+9]
4,427 [+2]
12
42,214 [+18]
4,430 [+3]
13
42,234 [+20]
4,432 [+2]
14
42,244 [+10]
4,436 [+4]
15
42,267 [+23]
4,438 [+2]
16
42,264 [-3]
4,439 [+1]
17
42,265 [+1]
4,443 [+4]
18
42,275 [+10]
4,444 [+1]
19
42,325 [+50]
4,447 [+3]
20
42,371 [+46]
4,451 [+4]
21
42,407 [+36]
4,457 [+6]
22
42,409 [+2]
4,464 [+7]
23
42,421 [+12]
4,465 [+1]
24
42,424 [+3]
4,467 [+2]
25
42,425 [+1]
4,468 [+1]
26
42,436 [+11]
4,470 [+2]
27
42,444 [+8]
4,473 [+3]
28
42,450 [+6]
4,474 [+1]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
41,729
4,339
2
41,762 [+33]
4,341 [+2]
3
41,812 [+50]
4,347 [+6]
4
41,819 [+7]
4,351 [+4]
5
41,820 [+1]
4,350 [-1]
6
41,852 [+32]
4,354 [+4]
7
41,871 [+19]
4,357 [+3]
8
41,874 [+3]
4,360 [+3]
9
41,880 [+6]
4,363 [+3]
10
41,880 [0]
4,363 [0]
11
41,890 [+10]
4,365 [+2]
12
41,891 [+1]
4,366 [+1]
13
41,902 [+11]
4,366 [0]
14
41,904 [+2]
4,368 [+2]
15
41,919 [+15]
4,370 [+2]
16
41,923 [+4]
4,370 [0]
17
41,921 [-2]
4,370 [0]
18
41,925 [+4]
4,370 [0]
19
41,929 [+4]
4,374 [+4]
20
41,932 [+3]
4,377 [+3]
21
41,941 [+9]
4,378 [+1]
22
41,959 [+18]
4,379 [+1]
23
42,000 [+41]
4,382 [+3]
24
42,019 [+19]
4,386 [+4]
25
42,023 [+4]
4,389 [+3]
26
42,016 [-7]
4,390 [+1]
27
42,024 [+8]
4,393 [+3]
28
42,034 [+10]
4,394 [+1]
29
42,043 [+9]
4,397 [+3]
30
42,039 [-4]
4,401 [+4]
31
42,039 [0]
4,403 [+2]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่