เวียร์ ศุกลวัฒน์

Instagram เวียร์ ศุกลวัฒน์ | เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ

@weir19

61
Ranking
ลำดับ
3,320
Posts
รูปวีดีโอ
2,410,237
Followers
ผู้ติดตาม
286
Followings
ติดตาม
weir19 For work please contact p' lookbat 089 4565916 |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram เวียร์ ศุกลวัฒน์

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
กุมภาพันธ์ 2018
อาพฤ
    1
2,390,039
3,287
2
2,390,931 [+892]
3,288 [+1]
3
2,391,953 [+1,022]
3,293 [+5]
4
2,392,972 [+1,019]
3,293 [0]
5
2,393,742 [+770]
3,294 [+1]
6
2,394,674 [+932]
3,295 [+1]
7
2,395,511 [+837]
3,296 [+1]
8
2,396,402 [+891]
3,301 [+5]
9
2,397,211 [+809]
3,302 [+1]
10
2,398,022 [+811]
3,306 [+4]
11
2,399,109 [+1,087]
3,311 [+5]
12
2,400,039 [+930]
3,311 [0]
13
2,401,016 [+977]
3,312 [+1]
14
2,403,914 [+2,898]
3,314 [+2]
15
2,406,631 [+2,717]
3,317 [+3]
16
2,407,918 [+1,287]
3,318 [+1]
17
2,409,113 [+1,195]
3,319 [+1]
18
2,410,237 [+1,124]
3,320 [+1]
19
2021222324
25262728   
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
2,347,171
3,232
2
2,348,320 [+1,149]
3,232 [0]
3
2,350,502 [+2,182]
3,234 [+2]
4
2,353,051 [+2,549]
3,235 [+1]
5
2,354,418 [+1,367]
3,237 [+2]
6
2,355,910 [+1,492]
3,241 [+4]
7
2,357,761 [+1,851]
3,242 [+1]
8
2,359,275 [+1,514]
3,245 [+3]
9
2,360,704 [+1,429]
3,247 [+2]
10
2,361,888 [+1,184]
3,249 [+2]
11
2,362,967 [+1,079]
3,250 [+1]
12
2,364,096 [+1,129]
3,252 [+2]
13
2,365,300 [+1,204]
3,254 [+2]
14
2,366,539 [+1,239]
3,257 [+3]
15
2,367,409 [+870]
3,257 [0]
16
2,368,384 [+975]
3,258 [+1]
17
2,369,436 [+1,052]
3,259 [+1]
18
2,370,688 [+1,252]
3,260 [+1]
19
2,372,062 [+1,374]
3,262 [+2]
20
2,375,199 [+3,137]
3,266 [+4]
21
2,376,982 [+1,783]
3,267 [+1]
22
2,378,280 [+1,298]
3,269 [+2]
23
2,379,491 [+1,211]
3,272 [+3]
24
2,380,617 [+1,126]
3,273 [+1]
25
2,381,745 [+1,128]
3,275 [+2]
26
2,382,820 [+1,075]
3,278 [+3]
27
2,383,950 [+1,130]
3,280 [+2]
28
2,385,376 [+1,426]
3,281 [+1]
29
2,386,994 [+1,618]
3,283 [+2]
30
2,388,289 [+1,295]
3,285 [+2]
31
2,389,138 [+849]
3,286 [+1]
   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
2,302,763
3,164
2
2,304,696 [+1,933]
3,166 [+2]
3
2,306,364 [+1,668]
3,170 [+4]
4
2,307,684 [+1,320]
3,171 [+1]
5
2,309,299 [+1,615]
3,171 [0]
6
2,311,586 [+2,287]
3,174 [+3]
7
2,313,483 [+1,897]
3,177 [+3]
8
2,314,899 [+1,416]
3,177 [0]
9
2,316,645 [+1,746]
3,180 [+3]
10
2,318,301 [+1,656]
3,183 [+3]
11
2,319,566 [+1,265]
3,184 [+1]
12
2,320,557 [+991]
3,185 [+1]
13
2,321,512 [+955]
3,187 [+2]
14
2,322,513 [+1,001]
3,192 [+5]
15
2,323,490 [+977]
3,195 [+3]
16
2,324,435 [+945]
3,199 [+4]
17
2,325,476 [+1,041]
3,200 [+1]
18
2,327,069 [+1,593]
3,204 [+4]
19
2,328,204 [+1,135]
3,205 [+1]
20
2,329,697 [+1,493]
3,208 [+3]
21
2,330,985 [+1,288]
3,213 [+5]
22
2,332,220 [+1,235]
3,214 [+1]
23
2,333,764 [+1,544]
3,216 [+2]
24
2,337,081 [+3,317]
3,218 [+2]
25
2,339,057 [+1,976]
3,219 [+1]
26
2,340,568 [+1,511]
3,219 [0]
27
2,341,888 [+1,320]
3,220 [+1]
28
2,342,961 [+1,073]
3,227 [+7]
29
2,344,067 [+1,106]
3,228 [+1]
30
2,345,191 [+1,124]
3,228 [0]
31
2,346,117 [+926]
3,230 [+2]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
2,261,566
3,089
2
2,262,591 [+1,025]
3,093 [+4]
3
2,263,603 [+1,012]
3,095 [+2]
4
2,264,724 [+1,121]
3,098 [+3]
5
2,265,952 [+1,228]
3,102 [+4]
6
2,266,994 [+1,042]
3,105 [+3]
7
2,267,914 [+920]
3,106 [+1]
8
2,268,953 [+1,039]
3,109 [+3]
9
2,270,115 [+1,162]
3,114 [+5]
10
2,271,267 [+1,152]
3,117 [+3]
11
2,272,310 [+1,043]
3,120 [+3]
12
2,273,322 [+1,012]
3,122 [+2]
13
2,274,532 [+1,210]
3,125 [+3]
14
2,275,781 [+1,249]
3,130 [+5]
15
2,276,756 [+975]
3,132 [+2]
16
2,277,685 [+929]
3,134 [+2]
17
2,278,663 [+978]
3,137 [+3]
18
2,279,772 [+1,109]
3,139 [+2]
19
2,280,954 [+1,182]
3,141 [+2]
20
2,281,835 [+881]
3,144 [+3]
21
2,282,887 [+1,052]
3,145 [+1]
22
2,283,837 [+950]
3,146 [+1]
23
2,287,959 [+4,122]
3,148 [+2]
24
2,292,774 [+4,815]
3,150 [+2]
25
2,295,177 [+2,403]
3,153 [+3]
26
2,296,710 [+1,533]
3,155 [+2]
27
2,297,908 [+1,198]
3,157 [+2]
28
2,299,151 [+1,243]
3,158 [+1]
29
2,300,373 [+1,222]
3,161 [+3]
30
2,301,466 [+1,093]
3,161 [0]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
2,215,104
3,014
2
2,217,340 [+2,236]
3,017 [+3]
3
2,219,076 [+1,736]
3,022 [+5]
4
2,220,544 [+1,468]
3,024 [+2]
5
2,222,381 [+1,837]
3,026 [+2]
6
2,224,643 [+2,262]
3,030 [+4]
7
2,226,820 [+2,177]
3,031 [+1]
8
2,228,859 [+2,039]
3,033 [+2]
9
2,231,044 [+2,185]
3,039 [+6]
10
2,232,632 [+1,588]
3,040 [+1]
11
2,234,675 [+2,043]
3,042 [+2]
12
2,236,543 [+1,868]
3,043 [+1]
13
2,237,984 [+1,441]
3,044 [+1]
14
2,239,333 [+1,349]
3,044 [0]
15
2,240,583 [+1,250]
3,045 [+1]
16
2,241,818 [+1,235]
3,046 [+1]
17
2,243,207 [+1,389]
3,050 [+4]
18
2,244,582 [+1,375]
3,053 [+3]
19
2,246,119 [+1,537]
3,057 [+4]
20
2,247,493 [+1,374]
3,060 [+3]
21
2,248,857 [+1,364]
3,065 [+5]
22
2,250,278 [+1,421]
3,067 [+2]
23
2,251,756 [+1,478]
3,072 [+5]
24
2,252,995 [+1,239]
3,075 [+3]
25
2,255,094 [+2,099]
3,077 [+2]
26
2,255,811 [+717]
3,078 [+1]
27
2,256,896 [+1,085]
3,080 [+2]
28
2,257,866 [+970]
3,082 [+2]
29
2,258,847 [+981]
3,083 [+1]
30
2,259,662 [+815]
3,088 [+5]
31
2,260,606 [+944]
3,089 [+1]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
2,137,027
2,933
2
2,138,148 [+1,121]
2,935 [+2]
3
2,139,302 [+1,154]
2,941 [+6]
4
2,140,271 [+969]
2,941 [0]
5
2,141,124 [+853]
2,943 [+2]
6
2,142,288 [+1,164]
2,943 [0]
7
2,143,929 [+1,641]
2,943 [0]
8
2,145,392 [+1,463]
2,944 [+1]
9
2,146,709 [+1,317]
2,950 [+6]
10
2,148,098 [+1,389]
2,953 [+3]
11
2,149,029 [+931]
2,956 [+3]
12
2,150,111 [+1,082]
2,959 [+3]
13
2,151,075 [+964]
2,961 [+2]
14
2,153,617 [+2,542]
2,962 [+1]
15
2,156,005 [+2,388]
2,963 [+1]
16
2,157,328 [+1,323]
2,965 [+2]
17
2,164,903 [+7,575]
2,966 [+1]
18
2,173,315 [+8,412]
2,968 [+2]
19
2,176,086 [+2,771]
2,970 [+2]
20
2,178,378 [+2,292]
2,973 [+3]
21
2,180,563 [+2,185]
2,976 [+3]
22
2,183,817 [+3,254]
2,978 [+2]
23
2,189,354 [+5,537]
2,981 [+3]
24
2,193,251 [+3,897]
2,983 [+2]
25
2,196,017 [+2,766]
2,990 [+7]
26
2,199,865 [+3,848]
2,995 [+5]
27
2,204,218 [+4,353]
2,997 [+2]
28
2,207,079 [+2,861]
3,001 [+4]
29
2,209,572 [+2,493]
3,006 [+5]
30
2,212,212 [+2,640]
3,008 [+2]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
2,095,949
2,855
2
2,096,794 [+845]
2,859 [+4]
3
2,097,584 [+790]
2,859 [0]
4
2,098,425 [+841]
2,861 [+2]
5
2,099,421 [+996]
2,862 [+1]
6
2,100,385 [+964]
2,865 [+3]
7
2,101,270 [+885]
2,869 [+4]
8
2,103,324 [+2,054]
2,878 [+9]
9
2,106,327 [+3,003]
2,879 [+1]
10
2,108,922 [+2,595]
2,884 [+5]
11
2,110,599 [+1,677]
2,886 [+2]
12
2,111,709 [+1,110]
2,892 [+6]
13
2,112,955 [+1,246]
2,895 [+3]
14
2,114,748 [+1,793]
2,897 [+2]
15
2,116,153 [+1,405]
2,900 [+3]
16
2,117,330 [+1,177]
2,903 [+3]
17
2,118,381 [+1,051]
2,903 [0]
18
2,119,390 [+1,009]
2,904 [+1]
19
2,120,666 [+1,276]
2,907 [+3]
20
2,121,995 [+1,329]
2,908 [+1]
21
2,123,011 [+1,016]
2,908 [0]
22
2,124,641 [+1,630]
2,909 [+1]
23
2,125,859 [+1,218]
2,910 [+1]
24
2,127,220 [+1,361]
2,912 [+2]
25
2,128,415 [+1,195]
2,919 [+7]
26
2,129,642 [+1,227]
2,921 [+2]
27
2,130,797 [+1,155]
2,923 [+2]
28
2,132,226 [+1,429]
2,926 [+3]
29
2,133,680 [+1,454]
2,927 [+1]
30
2,134,871 [+1,191]
2,931 [+4]
31
2,135,854 [+983]
2,932 [+1]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
2,064,146
2,794
2
2,065,197 [+1,051]
2,795 [+1]
3
2,066,220 [+1,023]
2,796 [+1]
4
2,067,435 [+1,215]
2,797 [+1]
5
2,068,362 [+927]
2,800 [+3]
6
2,069,054 [+692]
2,800 [0]
7
2,069,857 [+803]
2,802 [+2]
8
2,070,732 [+875]
2,804 [+2]
9
2,072,073 [+1,341]
2,805 [+1]
10
2,073,496 [+1,423]
2,807 [+2]
11
2,074,407 [+911]
2,807 [0]
12
2,075,251 [+844]
2,807 [0]
13
2,076,107 [+856]
2,813 [+6]
14
2,076,851 [+744]
2,814 [+1]
15
2,078,040 [+1,189]
2,814 [0]
16
2,079,420 [+1,380]
2,814 [0]
17
2,080,438 [+1,018]
2,817 [+3]
18
2,081,554 [+1,116]
2,818 [+1]
19
2,082,504 [+950]
2,819 [+1]
20
2,083,257 [+753]
2,819 [0]
21
2,084,028 [+771]
2,820 [+1]
22
2,085,341 [+1,313]
2,823 [+3]
23
2,086,599 [+1,258]
2,826 [+3]
24
2,088,052 [+1,453]
2,830 [+4]
25
2,089,687 [+1,635]
2,832 [+2]
26
2,090,760 [+1,073]
2,835 [+3]
27
2,091,615 [+855]
2,841 [+6]
28
2,092,641 [+1,026]
2,845 [+4]
29
2,093,601 [+960]
2,849 [+4]
30
2,094,639 [+1,038]
2,852 [+3]
31
2,095,327 [+688]
2,853 [+1]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
2,038,512
2,726
2
2,040,771 [+2,259]
2,731 [+5]
3
2,041,797 [+1,026]
2,734 [+3]
4
2,042,687 [+890]
2,736 [+2]
5
2,043,463 [+776]
2,739 [+3]
6
2,044,305 [+842]
2,739 [0]
7
2,045,124 [+819]
2,739 [0]
8
2,045,877 [+753]
2,742 [+3]
9
2,046,721 [+844]
2,744 [+2]
10
2,047,831 [+1,110]
2,747 [+3]
11
2,048,737 [+906]
2,747 [0]
12
2,049,746 [+1,009]
2,748 [+1]
13
2,051,152 [+1,406]
2,754 [+6]
14
2,052,558 [+1,406]
2,758 [+4]
15
2,053,675 [+1,117]
2,760 [+2]
16
2,054,569 [+894]
2,762 [+2]
17
2,055,525 [+956]
2,766 [+4]
18
2,056,227 [+702]
2,767 [+1]
19
2,056,896 [+669]
2,771 [+4]
20
2,057,580 [+684]
2,772 [+1]
21
2,058,428 [+848]
2,777 [+5]
22
2,059,241 [+813]
2,782 [+5]
23
2,059,779 [+538]
2,784 [+2]
24
2,060,376 [+597]
2,784 [0]
25
2,060,920 [+544]
2,788 [+4]
26
2,061,323 [+403]
2,792 [+4]
27
2,061,779 [+456]
2,793 [+1]
28
2,062,232 [+453]
2,793 [0]
29
2,062,789 [+557]
2,793 [0]
30
2,063,244 [+455]
2,793 [0]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
2,007,603
2,665
2
2,008,915 [+1,312]
2,666 [+1]
3
2,010,219 [+1,304]
2,667 [+1]
4
2,011,258 [+1,039]
2,668 [+1]
5
2,012,325 [+1,067]
2,670 [+2]
6
2,013,355 [+1,030]
2,673 [+3]
7
2,014,262 [+907]
2,680 [+7]
8
2,015,256 [+994]
2,683 [+3]
9
2,016,437 [+1,181]
2,685 [+2]
10
2,017,669 [+1,232]
2,688 [+3]
11
2,018,991 [+1,322]
2,690 [+2]
12
2,020,573 [+1,582]
2,696 [+6]
13
2,021,867 [+1,294]
2,697 [+1]
14
2,022,965 [+1,098]
2,700 [+3]
15
2,023,804 [+839]
2,702 [+2]
16
2,024,573 [+769]
2,702 [0]
17
2,025,579 [+1,006]
2,702 [0]
18
2,026,531 [+952]
2,702 [0]
19
2,027,368 [+837]
2,705 [+3]
20
2,028,141 [+773]
2,705 [0]
21
2,028,839 [+698]
2,710 [+5]
22
2,029,706 [+867]
2,711 [+1]
23
2,030,453 [+747]
2,713 [+2]
24
2,031,257 [+804]
2,717 [+4]
25
2,032,077 [+820]
2,717 [0]
26
2,032,848 [+771]
2,719 [+2]
27
2,033,839 [+991]
2,721 [+2]
28
2,034,889 [+1,050]
2,723 [+2]
29
2,035,831 [+942]
2,724 [+1]
30
2,036,727 [+896]
2,724 [0]
31
2,037,718 [+991]
2,724 [0]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
1,966,372
2,627
2
1,967,724 [+1,352]
2,631 [+4]
3
1,968,942 [+1,218]
2,632 [+1]
4
1,970,201 [+1,259]
2,630 [-2]
5
1,971,296 [+1,095]
2,630 [0]
6
1,972,492 [+1,196]
2,630 [0]
7
1,973,638 [+1,146]
2,630 [0]
8
1,974,839 [+1,201]
2,634 [+4]
9
1,975,925 [+1,086]
2,635 [+1]
10
1,977,192 [+1,267]
2,636 [+1]
11
1,978,795 [+1,603]
2,636 [0]
12
1,980,116 [+1,321]
2,638 [+2]
13
1,981,138 [+1,022]
2,638 [0]
14
1,981,896 [+758]
2,639 [+1]
15
1,982,724 [+828]
2,642 [+3]
16
1,983,818 [+1,094]
2,643 [+1]
17
1,985,461 [+1,643]
2,643 [0]
18
1,989,770 [+4,309]
2,645 [+2]
19
1,992,422 [+2,652]
2,649 [+4]
20
1,994,089 [+1,667]
2,649 [0]
21
1,995,402 [+1,313]
2,650 [+1]
22
1,996,477 [+1,075]
2,652 [+2]
23
1,997,592 [+1,115]
2,653 [+1]
24
1,998,874 [+1,282]
2,654 [+1]
25
2,000,097 [+1,223]
2,655 [+1]
26
2,001,462 [+1,365]
2,656 [+1]
27
2,002,716 [+1,254]
2,657 [+1]
28
2,004,122 [+1,406]
2,659 [+2]
29
2,005,227 [+1,105]
2,661 [+2]
30
2,006,181 [+954]
2,661 [0]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
1,927,373
2,544
2
1,928,596 [+1,223]
2,544 [0]
3
1,929,766 [+1,170]
2,548 [+4]
4
1,930,952 [+1,186]
2,549 [+1]
5
1,932,037 [+1,085]
2,550 [+1]
6
1,932,986 [+949]
2,552 [+2]
7
1,934,261 [+1,275]
2,556 [+4]
8
1,935,686 [+1,425]
2,559 [+3]
9
1,937,039 [+1,353]
2,562 [+3]
10
1,938,132 [+1,093]
2,566 [+4]
11
1,939,309 [+1,177]
2,568 [+2]
12
1,940,541 [+1,232]
2,568 [0]
13
1,941,937 [+1,396]
2,571 [+3]
14
1,943,413 [+1,476]
2,573 [+2]
15
1,944,576 [+1,163]
2,574 [+1]
16
1,945,824 [+1,248]
2,581 [+7]
17
1,947,189 [+1,365]
2,583 [+2]
18
1,948,605 [+1,416]
2,587 [+4]
19
1,949,854 [+1,249]
2,589 [+2]
20
1,951,029 [+1,175]
2,591 [+2]
21
1,952,395 [+1,366]
2,594 [+3]
22
1,953,655 [+1,260]
2,597 [+3]
23
1,955,036 [+1,381]
2,601 [+4]
24
1,956,187 [+1,151]
2,607 [+6]
25
1,957,471 [+1,284]
2,613 [+6]
26
1,958,723 [+1,252]
2,613 [0]
27
1,960,193 [+1,470]
2,613 [0]
28
1,961,796 [+1,603]
2,617 [+4]
29
1,962,926 [+1,130]
2,619 [+2]
30
1,964,220 [+1,294]
2,622 [+3]
31
1,965,203 [+983]
2,624 [+2]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
1,893,185
2,473
2
1,894,203 [+1,018]
2,475 [+2]
3
1,895,211 [+1,008]
2,476 [+1]
4
1,896,364 [+1,153]
2,479 [+3]
5
1,897,608 [+1,244]
2,485 [+6]
6
1,898,540 [+932]
2,487 [+2]
7
1,899,430 [+890]
2,488 [+1]
8
1,900,361 [+931]
2,495 [+7]
9
1,901,234 [+873]
2,500 [+5]
10
1,902,082 [+848]
2,504 [+4]
11
1,903,082 [+1,000]
2,508 [+4]
12
1,904,264 [+1,182]
2,513 [+5]
13
1,905,429 [+1,165]
2,514 [+1]
14
1,906,571 [+1,142]
2,514 [0]
15
1,907,653 [+1,082]
2,514 [0]
16
1,909,227 [+1,574]
2,516 [+2]
17
1,911,597 [+2,370]
2,518 [+2]
18
1,913,007 [+1,410]
2,519 [+1]
19
1,914,204 [+1,197]
2,519 [0]
20
1,915,347 [+1,143]
2,519 [0]
21
1,916,552 [+1,205]
2,522 [+3]
22
1,917,831 [+1,279]
2,533 [+11]
23
1,919,007 [+1,176]
2,536 [+3]
24
1,920,137 [+1,130]
2,537 [+1]
25
1,921,309 [+1,172]
2,538 [+1]
26
1,922,879 [+1,570]
2,539 [+1]
27
1,924,195 [+1,316]
2,541 [+2]
28
1,925,681 [+1,486]
2,542 [+1]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
1,854,182
2,417
2
1,855,586 [+1,404]
2,417 [0]
3
1,856,961 [+1,375]
2,417 [0]
4
1,858,377 [+1,416]
2,421 [+4]
5
1,859,908 [+1,531]
2,422 [+1]
6
1,861,129 [+1,221]
2,422 [0]
7
1,863,295 [+2,166]
2,424 [+2]
8
1,865,335 [+2,040]
2,425 [+1]
9
1,867,056 [+1,721]
2,427 [+2]
10
1,868,364 [+1,308]
2,427 [0]
11
1,869,538 [+1,174]
2,427 [0]
12
1,870,711 [+1,173]
2,428 [+1]
13
1,872,017 [+1,306]
2,430 [+2]
14
1,873,261 [+1,244]
2,435 [+5]
15
1,874,948 [+1,687]
2,440 [+5]
16
1,876,571 [+1,623]
2,442 [+2]
17
1,877,511 [+940]
2,443 [+1]
18
1,878,517 [+1,006]
2,444 [+1]
19
1,879,518 [+1,001]
2,446 [+2]
20
1,880,546 [+1,028]
2,450 [+4]
21
1,881,840 [+1,294]
2,453 [+3]
22
1,883,082 [+1,242]
2,456 [+3]
23
1,884,122 [+1,040]
2,458 [+2]
24
1,884,891 [+769]
2,459 [+1]
25
1,886,009 [+1,118]
2,460 [+1]
26
1,887,223 [+1,214]
2,462 [+2]
27
1,888,276 [+1,053]
2,465 [+3]
28
1,889,275 [+999]
2,470 [+5]
29
1,890,380 [+1,105]
2,471 [+1]
30
1,891,303 [+923]
2,471 [0]
31
1,892,195 [+892]
2,471 [0]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
1,812,184
2,348
2
1,813,292 [+1,108]
2,351 [+3]
3
1,814,561 [+1,269]
2,352 [+1]
4
1,815,814 [+1,253]
2,356 [+4]
5
1,817,274 [+1,460]
2,358 [+2]
6
1,818,624 [+1,350]
2,359 [+1]
7
1,819,830 [+1,206]
2,360 [+1]
8
1,821,042 [+1,212]
2,362 [+2]
9
1,822,282 [+1,240]
2,363 [+1]
10
1,823,800 [+1,518]
2,368 [+5]
11
1,825,390 [+1,590]
2,371 [+3]
12
1,826,796 [+1,406]
2,373 [+2]
13
1,827,952 [+1,156]
2,375 [+2]
14
1,828,993 [+1,041]
2,375 [0]
15
1,830,057 [+1,064]
2,375 [0]
16
1,831,227 [+1,170]
2,379 [+4]
17
1,832,632 [+1,405]
2,386 [+7]
18
1,834,190 [+1,558]
2,387 [+1]
19
1,835,378 [+1,188]
2,388 [+1]
20
1,836,765 [+1,387]
2,389 [+1]
21
1,837,875 [+1,110]
2,390 [+1]
22
1,839,043 [+1,168]
2,390 [0]
23
1,840,098 [+1,055]
2,397 [+7]
24
1,843,647 [+3,549]
2,399 [+2]
25
1,845,755 [+2,108]
2,399 [0]
26
1,847,342 [+1,587]
2,401 [+2]
27
1,848,508 [+1,166]
2,403 [+2]
28
1,849,715 [+1,207]
2,403 [0]
29
1,850,781 [+1,066]
2,406 [+3]
30
1,851,901 [+1,120]
2,414 [+8]
31
1,852,958 [+1,057]
2,415 [+1]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
1,761,803
2,302
2
1,762,816 [+1,013]
2,302 [0]
3
1,763,781 [+965]
2,303 [+1]
4
1,764,940 [+1,159]
2,303 [0]
5
1,766,297 [+1,357]
2,305 [+2]
6
1,767,489 [+1,192]
2,310 [+5]
7
1,769,028 [+1,539]
2,314 [+4]
8
1,770,205 [+1,177]
2,319 [+5]
9
1,771,426 [+1,221]
2,321 [+2]
10
1,772,663 [+1,237]
2,322 [+1]
11
1,773,843 [+1,180]
2,322 [0]
12
1,775,125 [+1,282]
2,323 [+1]
13
1,778,567 [+3,442]
2,327 [+4]
14
1,782,995 [+4,428]
2,328 [+1]
15
1,787,830 [+4,835]
2,328 [0]
16
1,789,888 [+2,058]
2,328 [0]
17
1,791,457 [+1,569]
2,328 [0]
18
1,792,993 [+1,536]
2,332 [+4]
19
1,794,775 [+1,782]
2,332 [0]
20
1,796,745 [+1,970]
2,333 [+1]
21
1,798,479 [+1,734]
2,335 [+2]
2223
1,801,462 [+2,983]
2,337 [+2]
24
1,802,822 [+1,360]
2,337 [0]
25
1,804,210 [+1,388]
2,337 [0]
26
1,805,813 [+1,603]
2,339 [+2]
27
1,807,205 [+1,392]
2,344 [+5]
28
1,808,424 [+1,219]
2,345 [+1]
29
1,809,615 [+1,191]
2,348 [+3]
30
1,810,933 [+1,318]
2,348 [0]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
1,708,350
2,247
2
1,709,444 [+1,094]
2,250 [+3]
3
1,710,641 [+1,197]
2,258 [+8]
4
1,712,102 [+1,461]
2,264 [+6]
5
1,713,853 [+1,751]
2,267 [+3]
6
1,716,310 [+2,457]
2,269 [+2]
7
1,718,229 [+1,919]
2,270 [+1]
8
1,720,366 [+2,137]
2,272 [+2]
9
1,722,874 [+2,508]
2,276 [+4]
10
1,729,344 [+6,470]
2,277 [+1]
11
1,733,713 [+4,369]
2,278 [+1]
12
1,736,134 [+2,421]
2,288 [+10]
13
1,737,875 [+1,741]
2,289 [+1]
14
1,739,485 [+1,610]
2,289 [0]
15
1,740,933 [+1,448]
2,293 [+4]
16
1,742,627 [+1,694]
2,293 [0]
17
1,743,771 [+1,144]
2,293 [0]
18
1,745,090 [+1,319]
2,293 [0]
19
1,746,400 [+1,310]
2,293 [0]
20
1,747,661 [+1,261]
2,293 [0]
21
1,748,889 [+1,228]
2,293 [0]
22
1,750,013 [+1,124]
2,294 [+1]
23
1,751,283 [+1,270]
2,294 [0]
24
1,752,472 [+1,189]
2,294 [0]
25
1,753,731 [+1,259]
2,294 [0]
26
1,755,010 [+1,279]
2,299 [+5]
27
1,756,186 [+1,176]
2,299 [0]
28
1,757,208 [+1,022]
2,299 [0]
29
1,758,442 [+1,234]
2,299 [0]
30
1,759,675 [+1,233]
2,299 [0]
31
1,760,712 [+1,037]
2,300 [+1]
     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
1,671,623
2,166
2
1,672,744 [+1,121]
2,166 [0]
3
1,673,969 [+1,225]
2,167 [+1]
4
1,675,175 [+1,206]
2,168 [+1]
5
1,676,258 [+1,083]
2,168 [0]
6
1,677,292 [+1,034]
2,177 [+9]
7
1,678,419 [+1,127]
2,181 [+4]
8
1,679,568 [+1,149]
2,185 [+4]
9
1,680,346 [+778]
2,196 [+11]
10
1,681,414 [+1,068]
2,198 [+2]
11
1,682,641 [+1,227]
2,199 [+1]
12
1,683,559 [+918]
2,199 [0]
13
1,684,527 [+968]
2,199 [0]
14
1,685,391 [+864]
2,201 [+2]
15
1,686,730 [+1,339]
2,202 [+1]
16
1,688,447 [+1,717]
2,203 [+1]
17
1,689,762 [+1,315]
2,204 [+1]
18
1,691,703 [+1,941]
2,205 [+1]
19
1,693,554 [+1,851]
2,212 [+7]
20
1,694,783 [+1,229]
2,220 [+8]
21
1,696,211 [+1,428]
2,221 [+1]
22
1,697,435 [+1,224]
2,223 [+2]
23
1,698,816 [+1,381]
2,227 [+4]
24
1,700,211 [+1,395]
2,229 [+2]
25
1,702,107 [+1,896]
2,229 [0]
26
1,703,424 [+1,317]
2,229 [0]
27
1,704,375 [+951]
2,234 [+5]
28
1,705,424 [+1,049]
2,237 [+3]
29
1,706,397 [+973]
2,242 [+5]
30
1,707,357 [+960]
2,244 [+2]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
1,634,504
2,133
2
1,635,807 [+1,303]
2,134 [+1]
3
1,637,131 [+1,324]
2,134 [0]
4
1,638,263 [+1,132]
2,134 [0]
5
1,639,402 [+1,139]
2,134 [0]
6
1,640,541 [+1,139]
2,135 [+1]
7
1,641,772 [+1,231]
2,135 [0]
8
1,642,807 [+1,035]
2,135 [0]
9
1,643,733 [+926]
2,136 [+1]
10
1,644,676 [+943]
2,136 [0]
11
1,645,542 [+866]
2,138 [+2]
12
1,646,898 [+1,356]
2,139 [+1]
13
1,648,183 [+1,285]
2,140 [+1]
14
1,649,510 [+1,327]
2,143 [+3]
15
1,650,495 [+985]
2,145 [+2]
16
1,651,654 [+1,159]
2,146 [+1]
17
1,652,763 [+1,109]
2,147 [+1]
18
1,653,776 [+1,013]
2,153 [+6]
19
1,655,190 [+1,414]
2,153 [0]
20
1,656,421 [+1,231]
2,153 [0]
21
1,658,016 [+1,595]
2,155 [+2]
22
1,659,379 [+1,363]
2,156 [+1]
23
1,660,530 [+1,151]
2,157 [+1]
24
1,661,681 [+1,151]
2,159 [+2]
25
1,662,857 [+1,176]
2,160 [+1]
26
1,664,056 [+1,199]
2,160 [0]
27
1,665,268 [+1,212]
2,160 [0]
28
1,666,435 [+1,167]
2,161 [+1]
29
1,667,603 [+1,168]
2,162 [+1]
30
1,669,225 [+1,622]
2,163 [+1]
31
1,670,548 [+1,323]
2,166 [+3]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
1,594,002 [0]
2,107 [0]
6
1,595,005 [+1,003]
2,107 [0]
7
1,596,070 [+1,065]
2,108 [+1]
8
1,597,485 [+1,415]
2,113 [+5]
9
1,599,366 [+1,881]
2,114 [+1]
10
1,601,059 [+1,693]
2,116 [+2]
11
1,602,619 [+1,560]
2,118 [+2]
12
1,604,040 [+1,421]
2,118 [0]
13
1,605,389 [+1,349]
2,120 [+2]
14
1,606,805 [+1,416]
2,122 [+2]
15
1,608,518 [+1,713]
2,123 [+1]
16
1,610,011 [+1,493]
2,123 [0]
17
1,611,549 [+1,538]
2,123 [0]
18
1,613,033 [+1,484]
2,123 [0]
19
1,615,013 [+1,980]
2,123 [0]
20
1,616,743 [+1,730]
2,124 [+1]
21
1,617,984 [+1,241]
2,125 [+1]
22
1,619,720 [+1,736]
2,125 [0]
23
1,621,513 [+1,793]
2,127 [+2]
24
1,623,260 [+1,747]
2,127 [0]
25
1,624,715 [+1,455]
2,128 [+1]
26
1,626,052 [+1,337]
2,129 [+1]
27
1,627,306 [+1,254]
2,129 [0]
28
1,628,555 [+1,249]
2,131 [+2]
29
1,629,995 [+1,440]
2,132 [+1]
30
1,631,624 [+1,629]
2,133 [+1]
31
1,633,243 [+1,619]
2,133 [0]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
1,531,919
2,058
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
1,531,919 [0]
2,058 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
1,479,326
2,029
2
1,480,967 [+1,641]
2,030 [+1]
3
1,482,679 [+1,712]
2,031 [+1]
4
1,484,443 [+1,764]
2,033 [+2]
5
1,486,425 [+1,982]
2,034 [+1]
6
1,487,991 [+1,566]
2,034 [0]
7
1,489,747 [+1,756]
2,035 [+1]
8
1,491,482 [+1,735]
2,036 [+1]
9
1,492,940 [+1,458]
2,037 [+1]
10
1,494,452 [+1,512]
2,039 [+2]
11
1,495,972 [+1,520]
2,039 [0]
12
1,497,458 [+1,486]
2,041 [+2]
13
1,498,992 [+1,534]
2,041 [0]
14
1,500,331 [+1,339]
2,042 [+1]
15
1,501,702 [+1,371]
2,042 [0]
16
1,502,758 [+1,056]
2,043 [+1]
17
1,504,017 [+1,259]
2,043 [0]
18
1,505,954 [+1,937]
2,043 [0]
19
1,507,739 [+1,785]
2,043 [0]
20
1,509,647 [+1,908]
2,045 [+2]
21
1,511,645 [+1,998]
2,045 [0]
22
1,513,722 [+2,077]
2,045 [0]
23
1,515,517 [+1,795]
2,045 [0]
24
1,517,058 [+1,541]
2,045 [0]
25
1,518,413 [+1,355]
2,045 [0]
26
1,520,782 [+2,369]
2,047 [+2]
27
1,523,019 [+2,237]
2,049 [+2]
28
1,525,196 [+2,177]
2,049 [0]
29
1,527,081 [+1,885]
2,052 [+3]
30
1,528,569 [+1,488]
2,054 [+2]
31
1,530,476 [+1,907]
2,058 [+4]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
1,431,482
1,978
2
1,433,258 [+1,776]
1,980 [+2]
3
1,435,033 [+1,775]
1,981 [+1]
4
1,436,695 [+1,662]
1,981 [0]
5
1,438,542 [+1,847]
1,982 [+1]
6
1,439,951 [+1,409]
1,983 [+1]
7
1,441,201 [+1,250]
1,984 [+1]
8
1,442,281 [+1,080]
1,984 [0]
9
1,443,358 [+1,077]
1,985 [+1]
10
1,444,628 [+1,270]
1,986 [+1]
11
1,445,918 [+1,290]
1,988 [+2]
12
1,447,811 [+1,893]
1,992 [+4]
13
1,449,136 [+1,325]
1,998 [+6]
14
1,450,533 [+1,397]
2,004 [+6]
15
1,452,150 [+1,617]
2,007 [+3]
16
1,453,660 [+1,510]
2,007 [0]
17
1,455,242 [+1,582]
2,009 [+2]
18
1,458,416 [+3,174]
2,014 [+5]
19
1,460,390 [+1,974]
2,014 [0]
20
1,462,021 [+1,631]
2,014 [0]
21
1,463,518 [+1,497]
2,014 [0]
22
1,465,281 [+1,763]
2,016 [+2]
23
1,467,374 [+2,093]
2,016 [0]
24
1,469,108 [+1,734]
2,016 [0]
25
1,470,557 [+1,449]
2,016 [0]
26
1,472,006 [+1,449]
2,017 [+1]
27
1,473,535 [+1,529]
2,018 [+1]
28
1,475,028 [+1,493]
2,028 [+10]
29
1,476,406 [+1,378]
2,028 [0]
30
1,477,767 [+1,361]
2,028 [0]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
1,375,211
1,949
2
1,377,603 [+2,392]
1,950 [+1]
3
1,379,414 [+1,811]
1,950 [0]
4
1,381,022 [+1,608]
1,950 [0]
5
1,382,625 [+1,603]
1,951 [+1]
6
1,384,261 [+1,636]
1,951 [0]
7
1,385,899 [+1,638]
1,955 [+4]
8
1,387,539 [+1,640]
1,956 [+1]
9
1,388,917 [+1,378]
1,960 [+4]
10
1,390,430 [+1,513]
1,961 [+1]
11
1,391,615 [+1,185]
1,962 [+1]
12
1,392,995 [+1,380]
1,962 [0]
13
1,394,420 [+1,425]
1,963 [+1]
14
1,396,124 [+1,704]
1,963 [0]
15
1,397,551 [+1,427]
1,965 [+2]
16
1,399,200 [+1,649]
1,965 [0]
17
1,400,795 [+1,595]
1,966 [+1]
18
1,402,637 [+1,842]
1,967 [+1]
19
1,404,694 [+2,057]
1,967 [0]
20
1,406,327 [+1,633]
1,968 [+1]
21
1,407,758 [+1,431]
1,968 [0]
22
1,409,307 [+1,549]
1,968 [0]
23
1,411,698 [+2,391]
1,969 [+1]
24
1,413,733 [+2,035]
1,971 [+2]
25
1,415,655 [+1,922]
1,972 [+1]
26
1,418,048 [+2,393]
1,974 [+2]
27
1,420,859 [+2,811]
1,975 [+1]
28
1,423,334 [+2,475]
1,975 [0]
29
1,426,021 [+2,687]
1,976 [+1]
30
1,428,127 [+2,106]
1,976 [0]
31
1,430,033 [+1,906]
1,977 [+1]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
1,309,434
1,914
2
1,311,222 [+1,788]
1,915 [+1]
3
1,313,089 [+1,867]
1,916 [+1]
4
1,315,608 [+2,519]
1,918 [+2]
5
1,318,977 [+3,369]
1,920 [+2]
6
1,321,808 [+2,831]
1,921 [+1]
7
1,323,588 [+1,780]
1,922 [+1]
8
1,325,648 [+2,060]
1,923 [+1]
9
1,328,181 [+2,533]
1,927 [+4]
10
1,333,431 [+5,250]
1,930 [+3]
11
1,337,081 [+3,650]
1,930 [0]
12
1,340,168 [+3,087]
1,931 [+1]
13
1,343,036 [+2,868]
1,932 [+1]
14
1,345,790 [+2,754]
1,934 [+2]
15
1,348,140 [+2,350]
1,935 [+1]
16
1,349,983 [+1,843]
1,936 [+1]
17
1,352,274 [+2,291]
1,937 [+1]
18
1,353,822 [+1,548]
1,937 [0]
19
1,355,506 [+1,684]
1,939 [+2]
20
1,357,865 [+2,359]
1,944 [+5]
21
1,359,985 [+2,120]
1,944 [0]
22
1,361,790 [+1,805]
1,945 [+1]
23
1,363,557 [+1,767]
1,945 [0]
24
1,365,221 [+1,664]
1,945 [0]
25
1,366,763 [+1,542]
1,946 [+1]
26
1,368,638 [+1,875]
1,947 [+1]
27
1,370,535 [+1,897]
1,947 [0]
28
1,372,405 [+1,870]
1,947 [0]
29
1,373,821 [+1,416]
1,949 [+2]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
1,244,788
1,863
2
1,247,217 [+2,429]
1,867 [+4]
3
1,249,322 [+2,105]
1,868 [+1]
4
1,251,350 [+2,028]
1,873 [+5]
5
1,252,772 [+1,422]
1,874 [+1]
6
1,254,898 [+2,126]
1,874 [0]
7
1,256,804 [+1,906]
1,875 [+1]
8
1,258,377 [+1,573]
1,875 [0]
9
1,259,507 [+1,130]
1,876 [+1]
10
1,260,483 [+976]
1,876 [0]
11
1,261,566 [+1,083]
1,877 [+1]
12
1,263,839 [+2,273]
1,877 [0]
13
1,266,389 [+2,550]
1,877 [0]
14
1,268,621 [+2,232]
1,877 [0]
15
1,270,837 [+2,216]
1,880 [+3]
16
1,272,851 [+2,014]
1,881 [+1]
17
1,274,516 [+1,665]
1,882 [+1]
18
1,276,736 [+2,220]
1,883 [+1]
19
1,278,662 [+1,926]
1,884 [+1]
20
1,280,931 [+2,269]
1,886 [+2]
21
1,284,463 [+3,532]
1,887 [+1]
22
1,286,732 [+2,269]
1,891 [+4]
23
1,289,859 [+3,127]
1,894 [+3]
24
1,292,501 [+2,642]
1,900 [+6]
25
1,294,402 [+1,901]
1,904 [+4]
26
1,296,329 [+1,927]
1,906 [+2]
27
1,298,165 [+1,836]
1,906 [0]
28
1,300,491 [+2,326]
1,907 [+1]
29
1,302,833 [+2,342]
1,909 [+2]
30
1,305,526 [+2,693]
1,910 [+1]
31
1,307,802 [+2,276]
1,913 [+3]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
1,204,393
1,840
2
1,205,402 [+1,009]
1,840 [0]
3
1,206,475 [+1,073]
1,841 [+1]
4
1,207,769 [+1,294]
1,842 [+1]
5
1,209,393 [+1,624]
1,843 [+1]
6
1,210,738 [+1,345]
1,844 [+1]
7
1,212,091 [+1,353]
1,844 [0]
8
1,213,167 [+1,076]
1,844 [0]
9
1,214,585 [+1,418]
1,844 [0]
10
1,216,137 [+1,552]
1,844 [0]
11
1,217,505 [+1,368]
1,845 [+1]
12
1,218,670 [+1,165]
1,845 [0]
13
1,220,067 [+1,397]
1,845 [0]
14
1,220,614 [+547]
1,845 [0]
15
1,221,581 [+967]
1,848 [+3]
16
1,222,445 [+864]
1,848 [0]
17
1,223,859 [+1,414]
1,850 [+2]
18
1,225,378 [+1,519]
1,850 [0]
19
1,226,775 [+1,397]
1,851 [+1]
20
1,228,222 [+1,447]
1,853 [+2]
21
1,229,228 [+1,006]
1,853 [0]
22
1,230,239 [+1,011]
1,853 [0]
23
1,231,500 [+1,261]
1,854 [+1]
24
1,233,238 [+1,738]
1,855 [+1]
25
1,234,516 [+1,278]
1,855 [0]
26
1,235,785 [+1,269]
1,855 [0]
27
1,237,457 [+1,672]
1,858 [+3]
28
1,238,804 [+1,347]
1,859 [+1]
29
1,239,991 [+1,187]
1,859 [0]
30
1,241,061 [+1,070]
1,859 [0]
31
1,242,837 [+1,776]
1,859 [0]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
1,156,351
1,811
2
1,157,525 [+1,174]
1,811 [0]
3
1,158,877 [+1,352]
1,811 [0]
4
1,159,800 [+923]
1,811 [0]
5
1,161,502 [+1,702]
1,812 [+1]
6
1,162,150 [+648]
1,813 [+1]
7
1,163,381 [+1,231]
1,815 [+2]
8
1,164,635 [+1,254]
1,815 [0]
9
1,166,760 [+2,125]
1,816 [+1]
10
1,168,112 [+1,352]
1,817 [+1]
11
1,169,237 [+1,125]
1,818 [+1]
12
1,170,523 [+1,286]
1,818 [0]
13
1,171,739 [+1,216]
1,819 [+1]
14
1,176,216 [+4,477]
1,824 [+5]
15
1,178,300 [+2,084]
1,824 [0]
16
1,179,460 [+1,160]
1,824 [0]
17
1,180,811 [+1,351]
1,824 [0]
18
1,182,456 [+1,645]
1,828 [+4]
19
1,183,919 [+1,463]
1,829 [+1]
20
1,185,111 [+1,192]
1,830 [+1]
21
1,186,398 [+1,287]
1,831 [+1]
22
1,188,534 [+2,136]
1,832 [+1]
23
1,189,891 [+1,357]
1,832 [0]
24
1,191,336 [+1,445]
1,833 [+1]
25
1,193,085 [+1,749]
1,834 [+1]
26
1,194,250 [+1,165]
1,835 [+1]
27
1,197,384 [+3,134]
1,838 [+3]
28
1,199,650 [+2,266]
1,839 [+1]
29
1,201,539 [+1,889]
1,839 [0]
30
1,203,350 [+1,811]
1,840 [+1]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
1,117,708
1,777
2
1,118,265 [+557]
1,778 [+1]
3
1,119,449 [+1,184]
1,781 [+3]
4
1,121,647 [+2,198]
1,785 [+4]
5
1,122,940 [+1,293]
1,786 [+1]
6
1,123,838 [+898]
1,786 [0]
7
1,125,214 [+1,376]
1,787 [+1]
8
1,126,592 [+1,378]
1,787 [0]
9
1,127,557 [+965]
1,788 [+1]
10
1,129,161 [+1,604]
1,790 [+2]
11
1,130,846 [+1,685]
1,790 [0]
12
1,132,428 [+1,582]
1,790 [0]
13
1,134,254 [+1,826]
1,790 [0]
14
1,135,495 [+1,241]
1,793 [+3]
15
1,136,429 [+934]
1,793 [0]
16
1,137,367 [+938]
1,793 [0]
17
1,138,264 [+897]
1,793 [0]
18
1,140,173 [+1,909]
1,794 [+1]
19
1,141,370 [+1,197]
1,794 [0]
20
1,142,320 [+950]
1,795 [+1]
21
1,143,191 [+871]
1,795 [0]
22
1,143,739 [+548]
1,795 [0]
23
1,144,956 [+1,217]
1,797 [+2]
24
1,145,879 [+923]
1,799 [+2]
25
1,147,110 [+1,231]
1,802 [+3]
26
1,147,937 [+827]
1,804 [+2]
27
1,150,160 [+2,223]
1,805 [+1]
28
1,151,502 [+1,342]
1,808 [+3]
29
1,152,429 [+927]
1,808 [0]
30
1,154,393 [+1,964]
1,811 [+3]
31
1,155,351 [+958]
1,811 [0]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
1,091,546
1,754
2
1,093,349 [+1,803]
1,756 [+2]
3
1,093,670 [+321]
1,757 [+1]
4
1,094,869 [+1,199]
1,758 [+1]
5
1,095,732 [+863]
1,760 [+2]
6
1,097,183 [+1,451]
1,761 [+1]
7
1,098,425 [+1,242]
1,761 [0]
8
1,098,861 [+436]
1,761 [0]
9
1,099,639 [+778]
1,762 [+1]
10
1,100,471 [+832]
1,763 [+1]
11
1,101,168 [+697]
1,765 [+2]
12
1,101,707 [+539]
1,765 [0]
13
1,102,303 [+596]
1,765 [0]
14
1,102,798 [+495]
1,765 [0]
15
1,103,285 [+487]
1,765 [0]
16
1,105,006 [+1,721]
1,768 [+3]
17
1,105,837 [+831]
1,769 [+1]
18
1,106,541 [+704]
1,769 [0]
19
1,107,082 [+541]
1,769 [0]
20
1,108,296 [+1,214]
1,771 [+2]
21
1,109,253 [+957]
1,772 [+1]
22
1,110,295 [+1,042]
1,774 [+2]
23
1,110,940 [+645]
1,774 [0]
24
1,111,591 [+651]
1,776 [+2]
25
1,112,510 [+919]
1,777 [+1]
26
1,113,224 [+714]
1,777 [0]
27
1,113,791 [+567]
1,777 [0]
28
1,114,288 [+497]
1,777 [0]
29
1,116,271 [+1,983]
1,777 [0]
30
1,116,843 [+572]
1,777 [0]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
1,060,509
1,722
2
1,061,244 [+735]
1,723 [+1]
3
1,061,935 [+691]
1,723 [0]
4
1,062,570 [+635]
1,723 [0]
5
1,063,174 [+604]
1,723 [0]
6
1,064,186 [+1,012]
1,724 [+1]
7
1,065,207 [+1,021]
1,727 [+3]
8
1,066,218 [+1,011]
1,731 [+4]
9
1,067,630 [+1,412]
1,732 [+1]
10
1,068,511 [+881]
1,732 [0]
11
1,069,322 [+811]
1,733 [+1]
12
1,070,048 [+726]
1,733 [0]
13
1,071,173 [+1,125]
1,733 [0]
14
1,072,674 [+1,501]
1,736 [+3]
15
1,073,408 [+734]
1,737 [+1]
16
1,074,812 [+1,404]
1,739 [+2]
17
1,077,334 [+2,522]
1,740 [+1]
18
1,078,547 [+1,213]
1,742 [+2]
19
1,079,856 [+1,309]
1,744 [+2]
20
1,081,500 [+1,644]
1,744 [0]
21
1,082,262 [+762]
1,744 [0]
22
1,083,774 [+1,512]
1,745 [+1]
23
1,085,108 [+1,334]
1,746 [+1]
24
1,086,074 [+966]
1,747 [+1]
25
1,086,831 [+757]
1,748 [+1]
26
1,087,466 [+635]
1,748 [0]
27
1,087,682 [+216]
1,748 [0]
28
1,088,157 [+475]
1,750 [+2]
29
1,088,728 [+571]
1,750 [0]
30
1,089,288 [+560]
1,751 [+1]
31
1,090,562 [+1,274]
1,754 [+3]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
1,020,166
1,692
2
1,021,561 [+1,395]
1,693 [+1]
3
1,022,451 [+890]
1,695 [+2]
4
1,024,681 [+2,230]
1,697 [+2]
5
1,025,786 [+1,105]
1,698 [+1]
6
1,028,201 [+2,415]
1,699 [+1]
7
1,031,332 [+3,131]
1,701 [+2]
8
1,033,998 [+2,666]
1,701 [0]
9
1,036,025 [+2,027]
1,703 [+2]
10
1,037,993 [+1,968]
1,703 [0]
11
1,050,953 [+12,960]
1,703 [0]
12
1,039,674 [-11,279]
1,703 [0]
13
1,041,040 [+1,366]
1,704 [+1]
14
1,042,882 [+1,842]
1,706 [+2]
15
1,043,682 [+800]
1,706 [0]
16
1,044,730 [+1,048]
1,707 [+1]
17
1,046,234 [+1,504]
1,708 [+1]
18
1,047,157 [+923]
1,708 [0]
19
1,048,026 [+869]
1,708 [0]
20
1,048,794 [+768]
1,708 [0]
21
1,049,807 [+1,013]
1,709 [+1]
22
1,050,828 [+1,021]
1,710 [+1]
23
1,051,829 [+1,001]
1,711 [+1]
24
1,052,855 [+1,026]
1,712 [+1]
25
1,053,797 [+942]
1,714 [+2]
26
1,054,578 [+781]
1,716 [+2]
27
1,055,750 [+1,172]
1,719 [+3]
28
1,057,129 [+1,379]
1,721 [+2]
29
1,058,201 [+1,072]
1,722 [+1]
30
1,059,014 [+813]
1,722 [0]
31
1,059,874 [+860]
1,722 [0]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
983,366
1,654
2
984,688 [+1,322]
1,655 [+1]
3
985,468 [+780]
1,655 [0]
4
986,526 [+1,058]
1,657 [+2]
5
987,350 [+824]
1,657 [0]
6
988,701 [+1,351]
1,658 [+1]
7
989,830 [+1,129]
1,661 [+3]
8
990,628 [+798]
1,661 [0]
9
991,656 [+1,028]
1,662 [+1]
10
992,660 [+1,004]
1,662 [0]
11
993,654 [+994]
1,664 [+2]
12
994,912 [+1,258]
1,665 [+1]
13
996,341 [+1,429]
1,667 [+2]
14
999,139 [+2,798]
1,669 [+2]
15
1,001,118 [+1,979]
1,670 [+1]
16
1,002,557 [+1,439]
1,672 [+2]
17
1,003,525 [+968]
1,672 [0]
18
1,004,355 [+830]
1,675 [+3]
19
1,005,581 [+1,226]
1,677 [+2]
20
1,007,536 [+1,955]
1,680 [+3]
21
1,008,793 [+1,257]
1,681 [+1]
22
1,009,540 [+747]
1,684 [+3]
23
1,011,097 [+1,557]
1,687 [+3]
24
1,012,253 [+1,156]
1,687 [0]
25
1,013,228 [+975]
1,688 [+1]
26
1,014,774 [+1,546]
1,688 [0]
27
1,016,154 [+1,380]
1,689 [+1]
28
1,016,768 [+614]
1,689 [0]
29
1,017,865 [+1,097]
1,690 [+1]
30
1,019,052 [+1,187]
1,690 [0]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
939,621
1,608
2
941,028 [+1,407]
1,612 [+4]
3
942,241 [+1,213]
1,613 [+1]
4
943,714 [+1,473]
1,614 [+1]
5
945,138 [+1,424]
1,615 [+1]
6
947,049 [+1,911]
1,616 [+1]
7
948,359 [+1,310]
1,618 [+2]
8
949,429 [+1,070]
1,619 [+1]
9
950,784 [+1,355]
1,621 [+2]
10
951,876 [+1,092]
1,622 [+1]
11
953,516 [+1,640]
1,624 [+2]
12
955,773 [+2,257]
1,625 [+1]
13
957,460 [+1,687]
1,627 [+2]
14
959,232 [+1,772]
1,629 [+2]
15
960,376 [+1,144]
1,630 [+1]
16
962,162 [+1,786]
1,631 [+1]
17
963,281 [+1,119]
1,631 [0]
18
964,173 [+892]
1,634 [+3]
19
966,460 [+2,287]
1,638 [+4]
20
967,707 [+1,247]
1,638 [0]
21
968,532 [+825]
1,639 [+1]
22
969,552 [+1,020]
1,639 [0]
23
973,814 [+4,262]
1,642 [+3]
24
975,457 [+1,643]
1,644 [+2]
25
976,891 [+1,434]
1,646 [+2]
26
977,857 [+966]
1,646 [0]
27
978,771 [+914]
1,647 [+1]
28
979,505 [+734]
1,648 [+1]
29
980,116 [+611]
1,648 [0]
30
981,030 [+914]
1,651 [+3]
31
981,718 [+688]
1,652 [+1]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
898,691
1,556
2
899,405 [+714]
1,557 [+1]
3
899,997 [+592]
1,559 [+2]
4
902,216 [+2,219]
1,562 [+3]
5
904,166 [+1,950]
1,564 [+2]
6
904,937 [+771]
1,566 [+2]
7
905,955 [+1,018]
1,566 [0]
8
906,621 [+666]
1,566 [0]
9
907,248 [+627]
1,567 [+1]
10
909,498 [+2,250]
1,571 [+4]
11
910,129 [+631]
1,572 [+1]
12
910,720 [+591]
1,575 [+3]
13
911,091 [+371]
1,577 [+2]
14
911,523 [+432]
1,578 [+1]
15
912,179 [+656]
1,580 [+2]
16
912,856 [+677]
1,582 [+2]
17
914,067 [+1,211]
1,584 [+2]
18
915,823 [+1,756]
1,585 [+1]
19
917,055 [+1,232]
1,586 [+1]
20
917,714 [+659]
1,588 [+2]
21
919,510 [+1,796]
1,589 [+1]
22
921,249 [+1,739]
1,594 [+5]
23
922,681 [+1,432]
1,595 [+1]
24
923,627 [+946]
1,596 [+1]
25
925,539 [+1,912]
1,598 [+2]
26
928,858 [+3,319]
1,600 [+2]
27
931,915 [+3,057]
1,604 [+4]
28
935,097 [+3,182]
1,605 [+1]
29
936,873 [+1,776]
1,605 [0]
30
938,306 [+1,433]
1,605 [0]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
867,835
1,532
2
868,712 [+877]
1,532 [0]
3
869,492 [+780]
1,533 [+1]
4
870,303 [+811]
1,533 [0]
5
870,878 [+575]
1,533 [0]
6
871,470 [+592]
1,533 [0]
7
872,293 [+823]
1,535 [+2]
8
873,247 [+954]
1,538 [+3]
9
874,619 [+1,372]
1,538 [0]
10
875,832 [+1,213]
1,538 [0]
11
877,251 [+1,419]
1,540 [+2]
12
878,725 [+1,474]
1,542 [+2]
13
880,219 [+1,494]
1,542 [0]
14
881,642 [+1,423]
1,544 [+2]
15
882,530 [+888]
1,544 [0]
16
884,677 [+2,147]
1,544 [0]
17
885,610 [+933]
1,544 [0]
18
886,580 [+970]
1,545 [+1]
19
887,678 [+1,098]
1,546 [+1]
20
888,652 [+974]
1,546 [0]
21
889,716 [+1,064]
1,548 [+2]
22
890,774 [+1,058]
1,549 [+1]
23
891,528 [+754]
1,549 [0]
24
892,168 [+640]
1,549 [0]
25
893,215 [+1,047]
1,550 [+1]
26
893,898 [+683]
1,550 [0]
27
894,763 [+865]
1,551 [+1]
28
895,718 [+955]
1,554 [+3]
29
896,521 [+803]
1,554 [0]
30
897,253 [+732]
1,554 [0]
31
898,126 [+873]
1,555 [+1]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
841,783
1,494
2
842,646 [+863]
1,495 [+1]
3
843,227 [+581]
1,496 [+1]
4
844,022 [+795]
1,496 [0]
5
844,660 [+638]
1,498 [+2]
6
845,223 [+563]
1,498 [0]
7
846,140 [+917]
1,500 [+2]
8
847,656 [+1,516]
1,500 [0]
9
848,437 [+781]
1,502 [+2]
10
849,021 [+584]
1,502 [0]
11
849,519 [+498]
1,503 [+1]
12
850,051 [+532]
1,503 [0]
13
850,964 [+913]
1,504 [+1]
14
852,710 [+1,746]
1,505 [+1]
15
853,644 [+934]
1,506 [+1]
16
854,327 [+683]
1,506 [0]
17
855,047 [+720]
1,508 [+2]
18
855,907 [+860]
1,510 [+2]
19
856,845 [+938]
1,510 [0]
20
857,948 [+1,103]
1,512 [+2]
21
858,745 [+797]
1,512 [0]
22
859,573 [+828]
1,517 [+5]
23
860,739 [+1,166]
1,519 [+2]
24
861,597 [+858]
1,520 [+1]
25
862,157 [+560]
1,520 [0]
26
863,622 [+1,465]
1,526 [+6]
27
864,786 [+1,164]
1,527 [+1]
28
866,256 [+1,470]
1,528 [+1]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
791,191
1,461
2
792,786 [+1,595]
1,462 [+1]
3
794,919 [+2,133]
1,462 [0]
4
796,555 [+1,636]
1,463 [+1]
5
800,189 [+3,634]
1,464 [+1]
6
801,896 [+1,707]
1,464 [0]
7
803,452 [+1,556]
1,464 [0]
8
805,363 [+1,911]
1,464 [0]
9
806,718 [+1,355]
1,465 [+1]
10
808,121 [+1,403]
1,466 [+1]
11
809,820 [+1,699]
1,467 [+1]
12
811,206 [+1,386]
1,468 [+1]
13
812,018 [+812]
1,470 [+2]
14
813,483 [+1,465]
1,471 [+1]
15
815,119 [+1,636]
1,474 [+3]
16
816,868 [+1,749]
1,475 [+1]
17
822,533 [+5,665]
1,475 [0]
18
826,518 [+3,985]
1,478 [+3]
19
828,010 [+1,492]
1,479 [+1]
20
829,051 [+1,041]
1,480 [+1]
21
830,023 [+972]
1,480 [0]
22
830,742 [+719]
1,480 [0]
23
832,038 [+1,296]
1,486 [+6]
24
833,759 [+1,721]
1,487 [+1]
25
834,981 [+1,222]
1,487 [0]
26
835,882 [+901]
1,487 [0]
27
836,725 [+843]
1,487 [0]
28
837,655 [+930]
1,488 [+1]
29
838,574 [+919]
1,490 [+2]
30
839,399 [+825]
1,492 [+2]
31
840,745 [+1,346]
1,493 [+1]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่