ฌอห์ณ จินดาโชติ

Instagram ฌอห์ณ จินดาโชติ

@seanjindachot

แชร์เรื่องนี้ ทวิตเรื่องนี้
78
Ranking
ลำดับ
4,406
Posts
รูปวีดีโอ
2,062,722
Followers
ผู้ติดตาม
722
Followings
ติดตาม
Sean Jindachot *life of Jinda :for work 096-454-4659 (K. Ble) www.seanjindachot.com/ |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram ฌอห์ณ จินดาโชติ

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
มีนาคม 2018
อาพฤ
    1
2,054,898
4,382
2
2,055,244 [+346]
4,384 [+2]
3
2,055,558 [+314]
4,385 [+1]
4
2,055,772 [+214]
4,380 [-5]
5
2,055,908 [+136]
4,382 [+2]
6
2,056,012 [+104]
4,383 [+1]
7
2,056,348 [+336]
4,385 [+2]
8
2,057,062 [+714]
4,386 [+1]
9
2,057,430 [+368]
4,388 [+2]
10
2,058,199 [+769]
4,391 [+3]
11
2,059,283 [+1,084]
4,391 [0]
12
2,060,031 [+748]
4,392 [+1]
13
2,060,509 [+478]
4,393 [+1]
14
2,060,837 [+328]
4,395 [+2]
15
2,061,260 [+423]
4,396 [+1]
16
2,061,610 [+350]
4,398 [+2]
17
2,061,842 [+232]
4,401 [+3]
18
2,062,000 [+158]
4,401 [0]
19
2,062,305 [+305]
4,402 [+1]
20
2,062,533 [+228]
4,405 [+3]
21
2,062,722 [+189]
4,406 [+1]
22
2324
25262728293031
กุมภาพันธ์ 2018
อาพฤ
    1
2,049,766
4,338
2
2,049,946 [+180]
4,340 [+2]
3
2,050,147 [+201]
4,341 [+1]
4
2,050,378 [+231]
4,342 [+1]
5
2,050,539 [+161]
4,343 [+1]
6
2,050,744 [+205]
4,345 [+2]
7
2,050,929 [+185]
4,347 [+2]
8
2,051,144 [+215]
4,346 [-1]
9
2,051,284 [+140]
4,347 [+1]
10
2,051,398 [+114]
4,349 [+2]
11
2,051,449 [+51]
4,353 [+4]
12
2,051,549 [+100]
4,352 [-1]
13
2,051,667 [+118]
4,352 [0]
14
2,051,895 [+228]
4,355 [+3]
15
2,052,099 [+204]
4,356 [+1]
16
2,052,304 [+205]
4,359 [+3]
17
2,052,427 [+123]
4,360 [+1]
18
2,052,597 [+170]
4,362 [+2]
19
2,052,873 [+276]
4,362 [0]
20
2,053,059 [+186]
4,365 [+3]
21
2,053,250 [+191]
4,365 [0]
22
2,053,579 [+329]
4,368 [+3]
23
2,053,783 [+204]
4,369 [+1]
24
2,053,920 [+137]
4,371 [+2]
25
2,054,051 [+131]
4,373 [+2]
26
2,054,291 [+240]
4,375 [+2]
27
2,054,498 [+207]
4,376 [+1]
28
2,054,658 [+160]
4,379 [+3]
   
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
2,039,186
4,297
2
2,039,419 [+233]
4,299 [+2]
3
2,039,619 [+200]
4,302 [+3]
4
2,039,978 [+359]
4,303 [+1]
5
2,040,296 [+318]
4,301 [-2]
6
2,040,698 [+402]
4,301 [0]
7
2,041,217 [+519]
4,302 [+1]
8
2,041,566 [+349]
4,303 [+1]
9
2,041,993 [+427]
4,304 [+1]
10
2,042,404 [+411]
4,306 [+2]
11
2,042,743 [+339]
4,308 [+2]
12
2,042,963 [+220]
4,308 [0]
13
2,043,213 [+250]
4,309 [+1]
14
2,043,526 [+313]
4,311 [+2]
15
2,043,980 [+454]
4,311 [0]
16
2,044,486 [+506]
4,313 [+2]
17
2,044,813 [+327]
4,315 [+2]
18
2,045,157 [+344]
4,318 [+3]
19
2,045,558 [+401]
4,320 [+2]
20
2,045,971 [+413]
4,322 [+2]
21
2,046,456 [+485]
4,323 [+1]
22
2,046,859 [+403]
4,324 [+1]
23
2,047,138 [+279]
4,326 [+2]
24
2,047,442 [+304]
4,328 [+2]
25
2,047,774 [+332]
4,328 [0]
26
2,048,171 [+397]
4,330 [+2]
27
2,048,473 [+302]
4,331 [+1]
28
2,048,847 [+374]
4,332 [+1]
29
2,049,124 [+277]
4,333 [+1]
30
2,049,376 [+252]
4,334 [+1]
31
2,049,530 [+154]
4,336 [+2]
   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
2,021,433
4,243
2
2,022,346 [+913]
4,243 [0]
3
2,023,083 [+737]
4,245 [+2]
4
2,023,849 [+766]
4,245 [0]
5
2,024,719 [+870]
4,246 [+1]
6
2,025,352 [+633]
4,247 [+1]
7
2,026,001 [+649]
4,248 [+1]
8
2,026,593 [+592]
4,249 [+1]
9
2,027,514 [+921]
4,250 [+1]
10
2,028,303 [+789]
4,252 [+2]
11
2,028,972 [+669]
4,251 [-1]
12
2,029,627 [+655]
4,252 [+1]
13
2,030,172 [+545]
4,254 [+2]
14
2,030,689 [+517]
4,255 [+1]
15
2,031,146 [+457]
4,256 [+1]
16
2,031,649 [+503]
4,255 [-1]
17
2,032,493 [+844]
4,256 [+1]
18
2,033,267 [+774]
4,258 [+2]
19
2,033,722 [+455]
4,262 [+4]
20
2,034,209 [+487]
4,262 [0]
21
2,034,616 [+407]
4,266 [+4]
22
2,035,119 [+503]
4,268 [+2]
23
2,035,734 [+615]
4,268 [0]
24
2,036,307 [+573]
4,270 [+2]
25
2,036,805 [+498]
4,271 [+1]
26
2,037,305 [+500]
4,273 [+2]
27
2,037,728 [+423]
4,277 [+4]
28
2,038,057 [+329]
4,283 [+6]
29
2,038,393 [+336]
4,286 [+3]
30
2,038,775 [+382]
4,290 [+4]
31
2,038,972 [+197]
4,294 [+4]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
1,997,365
4,205
2
1,998,084 [+719]
4,207 [+2]
3
1,998,656 [+572]
4,208 [+1]
4
1,999,422 [+766]
4,208 [0]
5
2,000,191 [+769]
4,209 [+1]
6
2,000,859 [+668]
4,210 [+1]
7
2,001,267 [+408]
4,210 [0]
8
2,001,784 [+517]
4,212 [+2]
9
2,002,644 [+860]
4,214 [+2]
10
2,004,052 [+1,408]
4,214 [0]
11
2,005,020 [+968]
4,216 [+2]
12
2,005,870 [+850]
4,216 [0]
13
2,006,570 [+700]
4,217 [+1]
14
2,007,258 [+688]
4,217 [0]
15
2,008,033 [+775]
4,219 [+2]
16
2,009,025 [+992]
4,221 [+2]
17
2,009,926 [+901]
4,223 [+2]
18
2,010,721 [+795]
4,225 [+2]
19
2,011,676 [+955]
4,228 [+3]
20
2,012,434 [+758]
4,230 [+2]
21
2,013,081 [+647]
4,231 [+1]
22
2,013,593 [+512]
4,233 [+2]
23
2,014,554 [+961]
4,235 [+2]
24
2,015,904 [+1,350]
4,235 [0]
25
2,016,879 [+975]
4,236 [+1]
26
2,017,695 [+816]
4,237 [+1]
27
2,018,488 [+793]
4,238 [+1]
28
2,019,203 [+715]
4,239 [+1]
29
2,020,127 [+924]
4,240 [+1]
30
2,020,879 [+752]
4,241 [+1]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
1,983,298
4,162
2
1,983,668 [+370]
4,163 [+1]
3
1,983,938 [+270]
4,165 [+2]
4
1,984,178 [+240]
4,160 [-5]
5
1,984,414 [+236]
4,161 [+1]
6
1,984,800 [+386]
4,161 [0]
7
1,985,126 [+326]
4,163 [+2]
8
1,985,556 [+430]
4,163 [0]
9
1,985,871 [+315]
4,164 [+1]
10
1,986,207 [+336]
4,167 [+3]
11
1,986,463 [+256]
4,170 [+3]
12
1,986,875 [+412]
4,172 [+2]
13
1,987,159 [+284]
4,174 [+2]
14
1,987,518 [+359]
4,174 [0]
15
1,987,710 [+192]
4,177 [+3]
16
1,988,114 [+404]
4,179 [+2]
17
1,988,424 [+310]
4,180 [+1]
18
1,988,738 [+314]
4,183 [+3]
19
1,989,056 [+318]
4,185 [+2]
20
1,989,580 [+524]
4,187 [+2]
21
1,989,984 [+404]
4,188 [+1]
22
1,990,406 [+422]
4,189 [+1]
23
1,990,792 [+386]
4,188 [-1]
24
1,991,071 [+279]
4,189 [+1]
25
1,991,657 [+586]
4,193 [+4]
26
1,991,879 [+222]
4,195 [+2]
27
1,993,013 [+1,134]
4,199 [+4]
28
1,994,789 [+1,776]
4,201 [+2]
29
1,995,738 [+949]
4,203 [+2]
30
1,996,325 [+587]
4,204 [+1]
31
1,996,760 [+435]
4,204 [0]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
1,975,003
4,110
2
1,975,036 [+33]
4,113 [+3]
3
1,975,195 [+159]
4,115 [+2]
4
1,975,395 [+200]
4,117 [+2]
5
1,975,708 [+313]
4,119 [+2]
6
1,976,310 [+602]
4,122 [+3]
7
1,976,857 [+547]
4,124 [+2]
8
1,977,113 [+256]
4,126 [+2]
9
1,977,478 [+365]
4,127 [+1]
10
1,977,807 [+329]
4,128 [+1]
11
1,977,892 [+85]
4,129 [+1]
12
1,978,071 [+179]
4,129 [0]
13
1,978,252 [+181]
4,131 [+2]
14
1,978,649 [+397]
4,134 [+3]
15
1,978,922 [+273]
4,136 [+2]
16
1,979,310 [+388]
4,136 [0]
17
1,979,618 [+308]
4,136 [0]
18
1,979,742 [+124]
4,139 [+3]
19
1,979,775 [+33]
4,142 [+3]
20
1,979,752 [-23]
4,144 [+2]
21
1,979,865 [+113]
4,147 [+3]
22
1,980,110 [+245]
4,148 [+1]
23
1,980,543 [+433]
4,148 [0]
24
1,980,904 [+361]
4,150 [+2]
25
1,981,393 [+489]
4,151 [+1]
26
1,981,881 [+488]
4,153 [+2]
27
1,982,228 [+347]
4,155 [+2]
28
1,982,365 [+137]
4,157 [+2]
29
1,982,598 [+233]
4,158 [+1]
30
1,982,898 [+300]
4,161 [+3]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
1,966,292
4,054
2
1,966,444 [+152]
4,055 [+1]
3
1,966,558 [+114]
4,057 [+2]
4
1,966,697 [+139]
4,060 [+3]
5
1,966,859 [+162]
4,057 [-3]
6
1,967,211 [+352]
4,059 [+2]
7
1,967,544 [+333]
4,062 [+3]
8
1,967,757 [+213]
4,064 [+2]
9
1,967,851 [+94]
4,065 [+1]
10
1,968,100 [+249]
4,068 [+3]
11
1,968,318 [+218]
4,069 [+1]
12
1,968,471 [+153]
4,073 [+4]
13
1,968,725 [+254]
4,076 [+3]
14
1,969,591 [+866]
4,077 [+1]
15
1,970,449 [+858]
4,078 [+1]
16
1,970,841 [+392]
4,082 [+4]
17
1,971,263 [+422]
4,083 [+1]
18
1,971,489 [+226]
4,084 [+1]
19
1,971,774 [+285]
4,085 [+1]
20
1,972,017 [+243]
4,086 [+1]
21
1,972,161 [+144]
4,089 [+3]
22
1,972,400 [+239]
4,090 [+1]
23
1,972,690 [+290]
4,091 [+1]
24
1,972,924 [+234]
4,093 [+2]
25
1,973,140 [+216]
4,097 [+4]
26
1,973,490 [+350]
4,098 [+1]
27
1,973,974 [+484]
4,099 [+1]
28
1,974,059 [+85]
4,102 [+3]
29
1,974,299 [+240]
4,103 [+1]
30
1,974,548 [+249]
4,105 [+2]
31
1,974,792 [+244]
4,108 [+3]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
1,954,882
4,000
2
1,955,391 [+509]
4,000 [0]
3
1,955,830 [+439]
4,002 [+2]
4
1,956,060 [+230]
4,003 [+1]
5
1,956,273 [+213]
4,004 [+1]
6
1,956,435 [+162]
4,005 [+1]
7
1,956,564 [+129]
4,008 [+3]
8
1,956,622 [+58]
4,014 [+6]
9
1,956,860 [+238]
4,020 [+6]
10
1,957,150 [+290]
4,026 [+6]
11
1,957,417 [+267]
4,027 [+1]
12
1,957,732 [+315]
4,027 [0]
13
1,957,926 [+194]
4,027 [0]
14
1,958,807 [+881]
4,029 [+2]
15
1,959,410 [+603]
4,030 [+1]
16
1,959,712 [+302]
4,030 [0]
17
1,959,941 [+229]
4,031 [+1]
18
1,960,112 [+171]
4,033 [+2]
19
1,960,330 [+218]
4,034 [+1]
20
1,960,515 [+185]
4,037 [+3]
21
1,960,721 [+206]
4,037 [0]
22
1,961,652 [+931]
4,039 [+2]
23
1,962,197 [+545]
4,040 [+1]
24
1,962,527 [+330]
4,040 [0]
25
1,962,715 [+188]
4,044 [+4]
26
1,962,836 [+121]
4,048 [+4]
27
1,962,935 [+99]
4,049 [+1]
28
1,964,109 [+1,174]
4,050 [+1]
29
1,965,355 [+1,246]
4,051 [+1]
30
1,965,913 [+558]
4,052 [+1]
31
1,966,193 [+280]
4,053 [+1]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
1,945,702
3,950
2
1,946,196 [+494]
3,951 [+1]
3
1,946,737 [+541]
3,951 [0]
4
1,947,070 [+333]
3,953 [+2]
5
1,947,586 [+516]
3,954 [+1]
6
1,947,976 [+390]
3,955 [+1]
7
1,948,351 [+375]
3,957 [+2]
8
1,948,711 [+360]
3,957 [0]
9
1,949,077 [+366]
3,958 [+1]
10
1,949,683 [+606]
3,959 [+1]
11
1,950,010 [+327]
3,961 [+2]
12
1,950,388 [+378]
3,964 [+3]
13
1,950,659 [+271]
3,966 [+2]
14
1,950,969 [+310]
3,969 [+3]
15
1,951,299 [+330]
3,972 [+3]
16
1,951,635 [+336]
3,974 [+2]
17
1,952,103 [+468]
3,976 [+2]
18
1,952,376 [+273]
3,977 [+1]
19
1,952,660 [+284]
3,978 [+1]
20
1,952,886 [+226]
3,981 [+3]
21
1,953,107 [+221]
3,984 [+3]
22
1,953,485 [+378]
3,984 [0]
23
1,953,683 [+198]
3,985 [+1]
24
1,953,813 [+130]
3,986 [+1]
25
1,953,930 [+117]
3,986 [0]
26
1,953,896 [-34]
3,991 [+5]
27
1,954,082 [+186]
3,993 [+2]
28
1,954,233 [+151]
3,995 [+2]
29
1,954,374 [+141]
3,997 [+2]
30
1,954,627 [+253]
3,998 [+1]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
1,927,243
3,883
2
1,928,330 [+1,087]
3,885 [+2]
3
1,929,336 [+1,006]
3,887 [+2]
4
1,930,208 [+872]
3,891 [+4]
5
1,931,030 [+822]
3,892 [+1]
6
1,931,797 [+767]
3,889 [-3]
7
1,932,902 [+1,105]
3,890 [+1]
8
1,933,706 [+804]
3,892 [+2]
9
1,934,410 [+704]
3,895 [+3]
10
1,935,081 [+671]
3,898 [+3]
11
1,935,674 [+593]
3,900 [+2]
12
1,936,104 [+430]
3,903 [+3]
13
1,936,761 [+657]
3,906 [+3]
14
1,937,333 [+572]
3,907 [+1]
15
1,937,843 [+510]
3,908 [+1]
16
1,938,420 [+577]
3,910 [+2]
17
1,939,015 [+595]
3,912 [+2]
18
1,939,572 [+557]
3,915 [+3]
19
1,940,181 [+609]
3,916 [+1]
20
1,940,724 [+543]
3,918 [+2]
21
1,940,940 [+216]
3,923 [+5]
22
1,941,278 [+338]
3,929 [+6]
23
1,941,633 [+355]
3,934 [+5]
24
1,941,992 [+359]
3,937 [+3]
25
1,942,484 [+492]
3,939 [+2]
26
1,942,880 [+396]
3,941 [+2]
27
1,943,321 [+441]
3,943 [+2]
28
1,943,807 [+486]
3,944 [+1]
29
1,944,348 [+541]
3,947 [+3]
30
1,944,851 [+503]
3,948 [+1]
31
1,945,285 [+434]
3,948 [0]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
1,899,420
3,831
2
1,900,502 [+1,082]
3,834 [+3]
3
1,901,584 [+1,082]
3,837 [+3]
4
1,902,489 [+905]
3,839 [+2]
5
1,903,335 [+846]
3,841 [+2]
6
1,904,221 [+886]
3,843 [+2]
7
1,905,251 [+1,030]
3,846 [+3]
8
1,906,296 [+1,045]
3,847 [+1]
9
1,907,321 [+1,025]
3,832 [-15]
10
1,908,340 [+1,019]
3,834 [+2]
11
1,909,367 [+1,027]
3,837 [+3]
12
1,910,118 [+751]
3,843 [+6]
13
1,910,774 [+656]
3,844 [+1]
14
1,911,357 [+583]
3,844 [0]
15
1,912,141 [+784]
3,846 [+2]
16
1,913,117 [+976]
3,848 [+2]
17
1,914,078 [+961]
3,851 [+3]
18
1,915,066 [+988]
3,854 [+3]
19
1,916,094 [+1,028]
3,855 [+1]
20
1,916,955 [+861]
3,858 [+3]
21
1,917,725 [+770]
3,860 [+2]
22
1,918,619 [+894]
3,862 [+2]
23
1,919,479 [+860]
3,864 [+2]
24
1,920,349 [+870]
3,866 [+2]
25
1,921,425 [+1,076]
3,866 [0]
26
1,922,526 [+1,101]
3,869 [+3]
27
1,923,457 [+931]
3,872 [+3]
28
1,924,339 [+882]
3,875 [+3]
29
1,925,204 [+865]
3,877 [+2]
30
1,926,075 [+871]
3,881 [+4]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
1,854,814
3,769
2
1,856,178 [+1,364]
3,771 [+2]
3
1,857,441 [+1,263]
3,774 [+3]
4
1,858,881 [+1,440]
3,776 [+2]
5
1,860,481 [+1,600]
3,776 [0]
6
1,861,765 [+1,284]
3,777 [+1]
7
1,863,089 [+1,324]
3,780 [+3]
8
1,864,369 [+1,280]
3,781 [+1]
9
1,865,742 [+1,373]
3,784 [+3]
10
1,867,036 [+1,294]
3,785 [+1]
11
1,868,392 [+1,356]
3,787 [+2]
12
1,869,918 [+1,526]
3,788 [+1]
13
1,871,317 [+1,399]
3,789 [+1]
14
1,872,824 [+1,507]
3,790 [+1]
15
1,874,153 [+1,329]
3,792 [+2]
16
1,875,745 [+1,592]
3,793 [+1]
17
1,877,354 [+1,609]
3,795 [+2]
18
1,879,011 [+1,657]
3,796 [+1]
19
1,880,505 [+1,494]
3,798 [+2]
20
1,882,116 [+1,611]
3,801 [+3]
21
1,883,802 [+1,686]
3,803 [+2]
22
1,885,260 [+1,458]
3,803 [0]
23
1,886,934 [+1,674]
3,803 [0]
24
1,888,655 [+1,721]
3,806 [+3]
25
1,890,026 [+1,371]
3,807 [+1]
26
1,891,434 [+1,408]
3,807 [0]
27
1,892,693 [+1,259]
3,811 [+4]
28
1,893,830 [+1,137]
3,815 [+4]
29
1,895,134 [+1,304]
3,821 [+6]
30
1,896,819 [+1,685]
3,824 [+3]
31
1,898,316 [+1,497]
3,828 [+4]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
1,810,988
3,685
2
1,812,190 [+1,202]
3,688 [+3]
3
1,813,568 [+1,378]
3,691 [+3]
4
1,814,888 [+1,320]
3,693 [+2]
5
1,816,754 [+1,866]
3,695 [+2]
6
1,822,535 [+5,781]
3,696 [+1]
7
1,825,042 [+2,507]
3,699 [+3]
8
1,826,772 [+1,730]
3,702 [+3]
9
1,828,651 [+1,879]
3,703 [+1]
10
1,829,821 [+1,170]
3,705 [+2]
11
1,831,147 [+1,326]
3,707 [+2]
12
1,832,460 [+1,313]
3,709 [+2]
13
1,833,690 [+1,230]
3,711 [+2]
14
1,835,144 [+1,454]
3,715 [+4]
15
1,836,546 [+1,402]
3,721 [+6]
16
1,837,731 [+1,185]
3,725 [+4]
17
1,838,896 [+1,165]
3,731 [+6]
18
1,840,174 [+1,278]
3,737 [+6]
19
1,841,620 [+1,446]
3,741 [+4]
20
1,842,647 [+1,027]
3,744 [+3]
21
1,843,604 [+957]
3,748 [+4]
22
1,844,904 [+1,300]
3,751 [+3]
23
1,846,538 [+1,634]
3,753 [+2]
24
1,847,896 [+1,358]
3,758 [+5]
25
1,849,156 [+1,260]
3,760 [+2]
26
1,850,814 [+1,658]
3,763 [+3]
27
1,852,199 [+1,385]
3,765 [+2]
28
1,853,619 [+1,420]
3,767 [+2]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
1,769,201
3,597
2
1,771,036 [+1,835]
3,603 [+6]
3
1,772,952 [+1,916]
3,605 [+2]
4
1,774,507 [+1,555]
3,608 [+3]
5
1,775,997 [+1,490]
3,610 [+2]
6
1,777,415 [+1,418]
3,612 [+2]
7
1,779,103 [+1,688]
3,614 [+2]
8
1,780,779 [+1,676]
3,616 [+2]
9
1,782,304 [+1,525]
3,618 [+2]
10
1,783,872 [+1,568]
3,621 [+3]
11
1,785,466 [+1,594]
3,623 [+2]
12
1,786,871 [+1,405]
3,629 [+6]
13
1,788,166 [+1,295]
3,635 [+6]
14
1,789,694 [+1,528]
3,640 [+5]
15
1,791,085 [+1,391]
3,643 [+3]
16
1,792,253 [+1,168]
3,646 [+3]
17
1,793,531 [+1,278]
3,647 [+1]
18
1,794,845 [+1,314]
3,650 [+3]
19
1,795,947 [+1,102]
3,651 [+1]
20
1,797,105 [+1,158]
3,654 [+3]
21
1,798,314 [+1,209]
3,658 [+4]
22
1,799,753 [+1,439]
3,662 [+4]
23
1,801,134 [+1,381]
3,663 [+1]
24
1,802,160 [+1,026]
3,665 [+2]
25
1,803,190 [+1,030]
3,667 [+2]
26
1,804,598 [+1,408]
3,670 [+3]
27
1,805,462 [+864]
3,672 [+2]
28
1,806,610 [+1,148]
3,673 [+1]
29
1,807,958 [+1,348]
3,676 [+3]
30
1,809,026 [+1,068]
3,678 [+2]
31
1,809,969 [+943]
3,681 [+3]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
1,720,683
3,526
2
1,722,820 [+2,137]
3,527 [+1]
3
1,724,096 [+1,276]
3,529 [+2]
4
1,725,481 [+1,385]
3,531 [+2]
5
1,726,837 [+1,356]
3,532 [+1]
6
1,727,938 [+1,101]
3,533 [+1]
7
1,729,041 [+1,103]
3,535 [+2]
8
1,730,203 [+1,162]
3,536 [+1]
9
1,731,269 [+1,066]
3,539 [+3]
10
1,732,625 [+1,356]
3,540 [+1]
11
1,733,987 [+1,362]
3,542 [+2]
12
1,735,324 [+1,337]
3,543 [+1]
13
1,736,391 [+1,067]
3,545 [+2]
14
1,737,464 [+1,073]
3,548 [+3]
15
1,739,029 [+1,565]
3,551 [+3]
16
1,740,592 [+1,563]
3,553 [+2]
17
1,742,278 [+1,686]
3,552 [-1]
18
1,743,851 [+1,573]
3,555 [+3]
19
1,745,077 [+1,226]
3,557 [+2]
20
1,746,307 [+1,230]
3,557 [0]
21
1,747,332 [+1,025]
3,560 [+3]
22
1,748,580 [+1,248]
3,565 [+5]
23
1,749,759 [+1,179]
3,567 [+2]
24
1,750,981 [+1,222]
3,567 [0]
25
1,752,566 [+1,585]
3,571 [+4]
26
1,755,200 [+2,634]
3,576 [+5]
27
1,757,057 [+1,857]
3,579 [+3]
28
1,762,360 [+5,303]
3,584 [+5]
29
1,764,482 [+2,122]
3,589 [+5]
30
1,766,340 [+1,858]
3,592 [+3]
31
1,767,725 [+1,385]
3,595 [+3]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
1,684,906
3,469
2
1,686,088 [+1,182]
3,471 [+2]
3
1,687,606 [+1,518]
3,472 [+1]
4
1,688,624 [+1,018]
3,472 [0]
5
1,689,892 [+1,268]
3,473 [+1]
6
1,692,660 [+2,768]
3,473 [0]
7
1,695,005 [+2,345]
3,478 [+5]
8
1,696,426 [+1,421]
3,482 [+4]
9
1,697,483 [+1,057]
3,487 [+5]
10
1,698,375 [+892]
3,491 [+4]
11
1,699,259 [+884]
3,494 [+3]
12
1,700,201 [+942]
3,497 [+3]
13
1,701,237 [+1,036]
3,498 [+1]
14
1,701,962 [+725]
3,499 [+1]
15
1,702,866 [+904]
3,502 [+3]
16
1,703,693 [+827]
3,502 [0]
17
1,704,635 [+942]
3,503 [+1]
18
1,705,682 [+1,047]
3,503 [0]
19
1,706,829 [+1,147]
3,503 [0]
20
1,708,076 [+1,247]
3,506 [+3]
21
1,709,269 [+1,193]
3,508 [+2]
2223
1,711,142 [+1,873]
3,513 [+5]
24
1,712,114 [+972]
3,513 [0]
25
1,713,078 [+964]
3,515 [+2]
26
1,714,209 [+1,131]
3,516 [+1]
27
1,715,596 [+1,387]
3,516 [0]
28
1,716,770 [+1,174]
3,519 [+3]
29
1,718,066 [+1,296]
3,522 [+3]
30
1,719,247 [+1,181]
3,523 [+1]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
1,636,625
3,393
2
1,637,853 [+1,228]
3,397 [+4]
3
1,639,045 [+1,192]
3,400 [+3]
4
1,640,478 [+1,433]
3,399 [-1]
5
1,641,785 [+1,307]
3,402 [+3]
6
1,643,561 [+1,776]
3,406 [+4]
7
1,645,099 [+1,538]
3,407 [+1]
8
1,646,792 [+1,693]
3,409 [+2]
9
1,649,073 [+2,281]
3,413 [+4]
10
1,651,764 [+2,691]
3,417 [+4]
11
1,654,412 [+2,648]
3,419 [+2]
12
1,656,551 [+2,139]
3,421 [+2]
13
1,658,217 [+1,666]
3,424 [+3]
14
1,659,472 [+1,255]
3,426 [+2]
15
1,660,765 [+1,293]
3,427 [+1]
16
1,662,311 [+1,546]
3,431 [+4]
17
1,663,718 [+1,407]
3,432 [+1]
18
1,664,951 [+1,233]
3,433 [+1]
19
1,666,133 [+1,182]
3,436 [+3]
20
1,667,537 [+1,404]
3,437 [+1]
21
1,668,907 [+1,370]
3,437 [0]
22
1,670,380 [+1,473]
3,437 [0]
23
1,671,789 [+1,409]
3,442 [+5]
24
1,673,073 [+1,284]
3,451 [+9]
25
1,674,318 [+1,245]
3,458 [+7]
26
1,675,558 [+1,240]
3,462 [+4]
27
1,678,417 [+2,859]
3,464 [+2]
28
1,680,338 [+1,921]
3,466 [+2]
29
1,681,686 [+1,348]
3,466 [0]
30
1,682,787 [+1,101]
3,467 [+1]
31
1,683,865 [+1,078]
3,467 [0]
     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
1,593,879
3,315
2
1,595,259 [+1,380]
3,316 [+1]
3
1,596,708 [+1,449]
3,319 [+3]
4
1,598,172 [+1,464]
3,321 [+2]
5
1,599,671 [+1,499]
3,324 [+3]
6
1,601,218 [+1,547]
3,328 [+4]
7
1,602,884 [+1,666]
3,331 [+3]
8
1,604,370 [+1,486]
3,333 [+2]
9
1,605,493 [+1,123]
3,337 [+4]
10
1,606,714 [+1,221]
3,341 [+4]
11
1,608,225 [+1,511]
3,345 [+4]
12
1,609,589 [+1,364]
3,349 [+4]
13
1,611,075 [+1,486]
3,351 [+2]
14
1,612,495 [+1,420]
3,354 [+3]
15
1,613,731 [+1,236]
3,357 [+3]
16
1,615,032 [+1,301]
3,359 [+2]
17
1,616,719 [+1,687]
3,364 [+5]
18
1,618,538 [+1,819]
3,366 [+2]
19
1,619,895 [+1,357]
3,370 [+4]
20
1,621,234 [+1,339]
3,372 [+2]
21
1,623,235 [+2,001]
3,374 [+2]
22
1,624,587 [+1,352]
3,378 [+4]
23
1,625,992 [+1,405]
3,378 [0]
24
1,627,401 [+1,409]
3,379 [+1]
25
1,628,843 [+1,442]
3,382 [+3]
26
1,630,486 [+1,643]
3,385 [+3]
27
1,631,812 [+1,326]
3,387 [+2]
28
1,633,132 [+1,320]
3,389 [+2]
29
1,634,371 [+1,239]
3,391 [+2]
30
1,635,566 [+1,195]
3,392 [+1]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
1,562,399
3,240
2
1,563,440 [+1,041]
3,241 [+1]
3
1,564,449 [+1,009]
3,243 [+2]
4
1,565,314 [+865]
3,244 [+1]
5
1,566,111 [+797]
3,245 [+1]
6
1,566,947 [+836]
3,246 [+1]
7
1,567,904 [+957]
3,250 [+4]
8
1,568,572 [+668]
3,255 [+5]
9
1,569,445 [+873]
3,258 [+3]
10
1,570,283 [+838]
3,259 [+1]
11
1,570,995 [+712]
3,261 [+2]
12
1,571,701 [+706]
3,266 [+5]
13
1,572,701 [+1,000]
3,267 [+1]
14
1,573,804 [+1,103]
3,272 [+5]
15
1,574,599 [+795]
3,274 [+2]
16
1,575,483 [+884]
3,276 [+2]
17
1,576,366 [+883]
3,277 [+1]
18
1,577,186 [+820]
3,279 [+2]
19
1,578,051 [+865]
3,280 [+1]
20
1,578,996 [+945]
3,280 [0]
21
1,580,441 [+1,445]
3,285 [+5]
22
1,581,899 [+1,458]
3,288 [+3]
23
1,583,084 [+1,185]
3,291 [+3]
24
1,584,128 [+1,044]
3,292 [+1]
25
1,585,116 [+988]
3,294 [+2]
26
1,586,304 [+1,188]
3,295 [+1]
27
1,587,229 [+925]
3,298 [+3]
28
1,588,450 [+1,221]
3,302 [+4]
29
1,589,811 [+1,361]
3,305 [+3]
30
1,591,124 [+1,313]
3,309 [+4]
31
1,592,466 [+1,342]
3,311 [+2]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
1,532,339 [0]
3,177 [0]
6
1,533,160 [+821]
3,178 [+1]
7
1,534,078 [+918]
3,180 [+2]
8
1,535,397 [+1,319]
3,183 [+3]
9
1,536,531 [+1,134]
3,183 [0]
10
1,537,805 [+1,274]
3,183 [0]
11
1,538,596 [+791]
3,186 [+3]
12
1,539,625 [+1,029]
3,187 [+1]
13
1,540,292 [+667]
3,196 [+9]
14
1,541,111 [+819]
3,202 [+6]
15
1,541,955 [+844]
3,206 [+4]
16
1,542,992 [+1,037]
3,207 [+1]
17
1,544,711 [+1,719]
3,209 [+2]
18
1,546,269 [+1,558]
3,213 [+4]
19
1,547,615 [+1,346]
3,213 [0]
20
1,548,677 [+1,062]
3,215 [+2]
21
1,549,496 [+819]
3,216 [+1]
22
1,550,567 [+1,071]
3,220 [+4]
23
1,551,941 [+1,374]
3,222 [+2]
24
1,553,159 [+1,218]
3,227 [+5]
25
1,554,234 [+1,075]
3,229 [+2]
26
1,555,324 [+1,090]
3,230 [+1]
27
1,556,336 [+1,012]
3,232 [+2]
28
1,557,405 [+1,069]
3,233 [+1]
29
1,558,641 [+1,236]
3,236 [+3]
30
1,560,045 [+1,404]
3,237 [+1]
31
1,561,347 [+1,302]
3,238 [+1]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
1,489,858
3,107
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
1,489,858 [0]
3,107 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
1,452,156
3,048
2
1,453,796 [+1,640]
3,050 [+2]
3
1,455,224 [+1,428]
3,051 [+1]
4
1,456,457 [+1,233]
3,052 [+1]
5
1,457,816 [+1,359]
3,054 [+2]
6
1,459,085 [+1,269]
3,054 [0]
7
1,460,274 [+1,189]
3,055 [+1]
8
1,461,440 [+1,166]
3,055 [0]
9
1,462,527 [+1,087]
3,057 [+2]
10
1,463,645 [+1,118]
3,057 [0]
11
1,464,643 [+998]
3,060 [+3]
12
1,465,921 [+1,278]
3,060 [0]
13
1,467,120 [+1,199]
3,064 [+4]
14
1,468,108 [+988]
3,069 [+5]
15
1,469,468 [+1,360]
3,070 [+1]
16
1,470,485 [+1,017]
3,076 [+6]
17
1,471,531 [+1,046]
3,077 [+1]
18
1,472,824 [+1,293]
3,078 [+1]
19
1,474,380 [+1,556]
3,079 [+1]
20
1,475,881 [+1,501]
3,079 [0]
21
1,477,205 [+1,324]
3,086 [+7]
22
1,478,554 [+1,349]
3,087 [+1]
23
1,479,695 [+1,141]
3,088 [+1]
24
1,480,916 [+1,221]
3,089 [+1]
25
1,481,996 [+1,080]
3,093 [+4]
26
1,483,140 [+1,144]
3,098 [+5]
27
1,484,223 [+1,083]
3,101 [+3]
28
1,485,576 [+1,353]
3,103 [+2]
29
1,486,884 [+1,308]
3,104 [+1]
30
1,487,876 [+992]
3,105 [+1]
31
1,488,971 [+1,095]
3,105 [0]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
1,410,573
2,967
2
1,411,921 [+1,348]
2,968 [+1]
3
1,413,300 [+1,379]
2,973 [+5]
4
1,414,988 [+1,688]
2,975 [+2]
5
1,416,465 [+1,477]
2,975 [0]
6
1,418,623 [+2,158]
2,979 [+4]
7
1,420,758 [+2,135]
2,980 [+1]
8
1,422,205 [+1,447]
2,982 [+2]
9
1,423,604 [+1,399]
2,984 [+2]
10
1,425,660 [+2,056]
2,993 [+9]
11
1,427,503 [+1,843]
3,002 [+9]
12
1,429,284 [+1,781]
3,011 [+9]
13
1,430,451 [+1,167]
3,016 [+5]
14
1,431,380 [+929]
3,020 [+4]
15
1,432,471 [+1,091]
3,020 [0]
16
1,433,497 [+1,026]
3,022 [+2]
17
1,434,723 [+1,226]
3,024 [+2]
18
1,435,873 [+1,150]
3,026 [+2]
19
1,437,003 [+1,130]
3,027 [+1]
20
1,438,112 [+1,109]
3,027 [0]
21
1,439,185 [+1,073]
3,031 [+4]
22
1,440,434 [+1,249]
3,032 [+1]
23
1,441,751 [+1,317]
3,033 [+1]
24
1,442,951 [+1,200]
3,036 [+3]
25
1,444,226 [+1,275]
3,036 [0]
26
1,445,632 [+1,406]
3,037 [+1]
27
1,447,021 [+1,389]
3,038 [+1]
28
1,448,294 [+1,273]
3,038 [0]
29
1,449,370 [+1,076]
3,040 [+2]
30
1,450,417 [+1,047]
3,042 [+2]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
1,360,151
2,880
2
1,361,541 [+1,390]
2,881 [+1]
3
1,362,869 [+1,328]
2,883 [+2]
4
1,364,122 [+1,253]
2,886 [+3]
5
1,365,744 [+1,622]
2,890 [+4]
6
1,367,959 [+2,215]
2,892 [+2]
7
1,370,056 [+2,097]
2,892 [0]
8
1,372,034 [+1,978]
2,894 [+2]
9
1,373,595 [+1,561]
2,894 [0]
10
1,375,322 [+1,727]
2,895 [+1]
11
1,376,748 [+1,426]
2,896 [+1]
12
1,378,285 [+1,537]
2,899 [+3]
13
1,380,053 [+1,768]
2,902 [+3]
14
1,381,922 [+1,869]
2,905 [+3]
15
1,383,728 [+1,806]
2,907 [+2]
16
1,385,164 [+1,436]
2,908 [+1]
17
1,386,536 [+1,372]
2,918 [+10]
18
1,387,524 [+988]
2,928 [+10]
19
1,388,505 [+981]
2,936 [+8]
20
1,389,647 [+1,142]
2,943 [+7]
21
1,390,838 [+1,191]
2,945 [+2]
22
1,392,035 [+1,197]
2,946 [+1]
23
1,393,435 [+1,400]
2,948 [+2]
24
1,395,197 [+1,762]
2,952 [+4]
25
1,397,467 [+2,270]
2,955 [+3]
26
1,399,856 [+2,389]
2,959 [+4]
27
1,402,421 [+2,565]
2,959 [0]
28
1,404,307 [+1,886]
2,962 [+3]
29
1,405,931 [+1,624]
2,964 [+2]
30
1,407,704 [+1,773]
2,965 [+1]
31
1,409,340 [+1,636]
2,966 [+1]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
1,312,515
2,798
2
1,314,400 [+1,885]
2,800 [+2]
3
1,316,507 [+2,107]
2,803 [+3]
4
1,318,337 [+1,830]
2,804 [+1]
5
1,319,965 [+1,628]
2,806 [+2]
6
1,321,663 [+1,698]
2,808 [+2]
7
1,323,110 [+1,447]
2,809 [+1]
8
1,324,462 [+1,352]
2,816 [+7]
9
1,326,306 [+1,844]
2,817 [+1]
10
1,328,002 [+1,696]
2,821 [+4]
11
1,329,551 [+1,549]
2,823 [+2]
12
1,331,003 [+1,452]
2,825 [+2]
13
1,332,385 [+1,382]
2,828 [+3]
14
1,334,051 [+1,666]
2,835 [+7]
15
1,335,889 [+1,838]
2,838 [+3]
16
1,337,460 [+1,571]
2,840 [+2]
17
1,339,282 [+1,822]
2,842 [+2]
18
1,340,698 [+1,416]
2,849 [+7]
19
1,342,144 [+1,446]
2,854 [+5]
20
1,344,090 [+1,946]
2,857 [+3]
21
1,346,230 [+2,140]
2,859 [+2]
22
1,347,931 [+1,701]
2,861 [+2]
23
1,349,289 [+1,358]
2,863 [+2]
24
1,350,951 [+1,662]
2,869 [+6]
25
1,352,577 [+1,626]
2,871 [+2]
26
1,353,962 [+1,385]
2,872 [+1]
27
1,355,560 [+1,598]
2,873 [+1]
28
1,357,238 [+1,678]
2,875 [+2]
29
1,358,733 [+1,495]
2,877 [+2]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
1,223,186
2,722
2
1,226,337 [+3,151]
2,724 [+2]
3
1,229,643 [+3,306]
2,730 [+6]
4
1,232,434 [+2,791]
2,734 [+4]
5
1,235,296 [+2,862]
2,735 [+1]
6
1,238,884 [+3,588]
2,738 [+3]
7
1,242,511 [+3,627]
2,741 [+3]
8
1,246,384 [+3,873]
2,743 [+2]
9
1,249,923 [+3,539]
2,744 [+1]
10
1,252,865 [+2,942]
2,745 [+1]
11
1,255,355 [+2,490]
2,745 [0]
12
1,257,964 [+2,609]
2,747 [+2]
13
1,260,758 [+2,794]
2,750 [+3]
14
1,263,345 [+2,587]
2,751 [+1]
15
1,268,333 [+4,988]
2,752 [+1]
16
1,273,223 [+4,890]
2,753 [+1]
17
1,276,888 [+3,665]
2,755 [+2]
18
1,280,804 [+3,916]
2,756 [+1]
19
1,284,132 [+3,328]
2,758 [+2]
20
1,287,136 [+3,004]
2,761 [+3]
21
1,290,108 [+2,972]
2,764 [+3]
22
1,292,385 [+2,277]
2,768 [+4]
23
1,294,989 [+2,604]
2,771 [+3]
24
1,297,545 [+2,556]
2,773 [+2]
25
1,299,394 [+1,849]
2,776 [+3]
26
1,301,302 [+1,908]
2,778 [+2]
27
1,303,263 [+1,961]
2,780 [+2]
28
1,305,046 [+1,783]
2,783 [+3]
29
1,306,666 [+1,620]
2,785 [+2]
30
1,308,717 [+2,051]
2,788 [+3]
31
1,310,750 [+2,033]
2,795 [+7]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
1,133,677
2,618
2
1,136,227 [+2,550]
2,626 [+8]
3
1,138,900 [+2,673]
2,630 [+4]
4
1,141,037 [+2,137]
2,634 [+4]
5
1,143,286 [+2,249]
2,637 [+3]
6
1,146,671 [+3,385]
2,639 [+2]
7
1,150,790 [+4,119]
2,639 [0]
8
1,153,406 [+2,616]
2,641 [+2]
9
1,156,845 [+3,439]
2,643 [+2]
10
1,161,017 [+4,172]
2,646 [+3]
11
1,164,492 [+3,475]
2,648 [+2]
12
1,167,798 [+3,306]
2,651 [+3]
13
1,171,041 [+3,243]
2,652 [+1]
14
1,173,788 [+2,747]
2,657 [+5]
15
1,176,195 [+2,407]
2,663 [+6]
16
1,178,443 [+2,248]
2,668 [+5]
17
1,180,670 [+2,227]
2,672 [+4]
18
1,183,037 [+2,367]
2,674 [+2]
19
1,185,995 [+2,958]
2,675 [+1]
20
1,189,513 [+3,518]
2,680 [+5]
21
1,192,792 [+3,279]
2,682 [+2]
22
1,195,610 [+2,818]
2,684 [+2]
23
1,198,500 [+2,890]
2,687 [+3]
24
1,201,254 [+2,754]
2,688 [+1]
25
1,203,703 [+2,449]
2,689 [+1]
26
1,206,395 [+2,692]
2,690 [+1]
27
1,209,469 [+3,074]
2,697 [+7]
28
1,212,627 [+3,158]
2,701 [+4]
29
1,215,613 [+2,986]
2,707 [+6]
30
1,218,262 [+2,649]
2,713 [+6]
31
1,220,570 [+2,308]
2,719 [+6]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
1,050,981
2,535
2
1,054,076 [+3,095]
2,538 [+3]
3
1,056,467 [+2,391]
2,540 [+2]
4
1,058,389 [+1,922]
2,542 [+2]
5
1,060,158 [+1,769]
2,543 [+1]
6
1,062,069 [+1,911]
2,543 [0]
7
1,064,174 [+2,105]
2,545 [+2]
8
1,067,168 [+2,994]
2,548 [+3]
9
1,070,149 [+2,981]
2,550 [+2]
10
1,072,512 [+2,363]
2,553 [+3]
11
1,075,158 [+2,646]
2,555 [+2]
12
1,077,775 [+2,617]
2,557 [+2]
13
1,080,012 [+2,237]
2,558 [+1]
14
1,082,873 [+2,861]
2,561 [+3]
15
1,085,993 [+3,120]
2,565 [+4]
16
1,088,818 [+2,825]
2,566 [+1]
17
1,091,459 [+2,641]
2,568 [+2]
18
1,093,987 [+2,528]
2,571 [+3]
19
1,096,419 [+2,432]
2,575 [+4]
20
1,098,765 [+2,346]
2,581 [+6]
21
1,101,415 [+2,650]
2,586 [+5]
22
1,104,576 [+3,161]
2,590 [+4]
23
1,107,472 [+2,896]
2,590 [0]
24
1,110,834 [+3,362]
2,593 [+3]
25
1,113,520 [+2,686]
2,598 [+5]
26
1,116,854 [+3,334]
2,601 [+3]
27
1,119,772 [+2,918]
2,603 [+2]
28
1,123,176 [+3,404]
2,606 [+3]
29
1,126,868 [+3,692]
2,610 [+4]
30
1,130,163 [+3,295]
2,613 [+3]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
977,485
2,460
2
978,930 [+1,445]
2,461 [+1]
3
980,532 [+1,602]
2,468 [+7]
4
982,413 [+1,881]
2,471 [+3]
5
984,006 [+1,593]
2,474 [+3]
6
985,635 [+1,629]
2,475 [+1]
7
987,269 [+1,634]
2,477 [+2]
8
988,841 [+1,572]
2,478 [+1]
9
990,655 [+1,814]
2,479 [+1]
10
992,295 [+1,640]
2,480 [+1]
11
993,996 [+1,701]
2,483 [+3]
12
995,896 [+1,900]
2,485 [+2]
13
997,652 [+1,756]
2,487 [+2]
14
999,460 [+1,808]
2,489 [+2]
15
1,001,561 [+2,101]
2,491 [+2]
16
1,003,889 [+2,328]
2,495 [+4]
17
1,006,542 [+2,653]
2,497 [+2]
18
1,010,155 [+3,613]
2,500 [+3]
19
1,013,892 [+3,737]
2,501 [+1]
20
1,016,447 [+2,555]
2,504 [+3]
21
1,018,941 [+2,494]
2,506 [+2]
22
1,021,557 [+2,616]
2,509 [+3]
23
1,023,980 [+2,423]
2,510 [+1]
24
1,026,280 [+2,300]
2,513 [+3]
25
1,029,452 [+3,172]
2,516 [+3]
26
1,032,741 [+3,289]
2,520 [+4]
27
1,036,918 [+4,177]
2,523 [+3]
28
1,040,733 [+3,815]
2,525 [+2]
29
1,043,381 [+2,648]
2,527 [+2]
30
1,045,741 [+2,360]
2,528 [+1]
31
1,048,068 [+2,327]
2,530 [+2]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
930,378
2,413
2
934,818 [+4,440]
2,415 [+2]
3
937,469 [+2,651]
2,416 [+1]
4
939,371 [+1,902]
2,418 [+2]
5
941,126 [+1,755]
2,418 [0]
6
942,827 [+1,701]
2,419 [+1]
7
944,148 [+1,321]
2,420 [+1]
8
945,444 [+1,296]
2,421 [+1]
9
946,891 [+1,447]
2,423 [+2]
10
948,109 [+1,218]
2,426 [+3]
11
949,384 [+1,275]
2,426 [0]
12
950,786 [+1,402]
2,427 [+1]
13
952,229 [+1,443]
2,429 [+2]
14
953,442 [+1,213]
2,430 [+1]
15
954,704 [+1,262]
2,431 [+1]
16
955,899 [+1,195]
2,433 [+2]
17
956,810 [+911]
2,436 [+3]
18
958,111 [+1,301]
2,437 [+1]
19
959,552 [+1,441]
2,437 [0]
20
961,140 [+1,588]
2,441 [+4]
21
962,364 [+1,224]
2,442 [+1]
22
963,649 [+1,285]
2,445 [+3]
23
965,022 [+1,373]
2,447 [+2]
24
966,252 [+1,230]
2,449 [+2]
25
967,269 [+1,017]
2,450 [+1]
26
968,509 [+1,240]
2,451 [+1]
27
969,921 [+1,412]
2,453 [+2]
28
971,049 [+1,128]
2,454 [+1]
29
973,303 [+2,254]
2,455 [+1]
30
976,115 [+2,812]
2,457 [+2]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
881,447
2,362
2
883,641 [+2,194]
2,365 [+3]
3
885,768 [+2,127]
2,366 [+1]
4
887,774 [+2,006]
2,367 [+1]
5
889,519 [+1,745]
2,369 [+2]
6
891,153 [+1,634]
2,369 [0]
7
892,791 [+1,638]
2,371 [+2]
8
894,722 [+1,931]
2,372 [+1]
9
896,764 [+2,042]
2,373 [+1]
10
898,555 [+1,791]
2,375 [+2]
11
900,190 [+1,635]
2,377 [+2]
12
901,991 [+1,801]
2,379 [+2]
13
903,715 [+1,724]
2,379 [0]
14
905,262 [+1,547]
2,381 [+2]
15
907,142 [+1,880]
2,386 [+5]
16
909,049 [+1,907]
2,388 [+2]
17
910,610 [+1,561]
2,390 [+2]
18
911,998 [+1,388]
2,391 [+1]
19
913,296 [+1,298]
2,392 [+1]
20
914,594 [+1,298]
2,394 [+2]
21
915,943 [+1,349]
2,395 [+1]
22
917,479 [+1,536]
2,396 [+1]
23
918,981 [+1,502]
2,397 [+1]
24
920,557 [+1,576]
2,398 [+1]
25
921,802 [+1,245]
2,401 [+3]
26
923,118 [+1,316]
2,403 [+2]
27
924,269 [+1,151]
2,404 [+1]
28
925,357 [+1,088]
2,404 [0]
29
926,608 [+1,251]
2,407 [+3]
30
927,995 [+1,387]
2,409 [+2]
31
929,113 [+1,118]
2,411 [+2]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
809,031
2,314
2
811,081 [+2,050]
2,315 [+1]
3
813,176 [+2,095]
2,316 [+1]
4
815,379 [+2,203]
2,318 [+2]
5
818,504 [+3,125]
2,321 [+3]
6
820,725 [+2,221]
2,322 [+1]
7
823,803 [+3,078]
2,325 [+3]
8
827,101 [+3,298]
2,327 [+2]
9
829,924 [+2,823]
2,328 [+1]
10
837,447 [+7,523]
2,329 [+1]
11
839,729 [+2,282]
2,331 [+2]
12
837,528 [-2,201]
2,335 [+4]
13
840,140 [+2,612]
2,337 [+2]
14
842,680 [+2,540]
2,338 [+1]
15
845,188 [+2,508]
2,338 [0]
16
847,165 [+1,977]
2,340 [+2]
17
849,983 [+2,818]
2,342 [+2]
18
852,593 [+2,610]
2,344 [+2]
19
855,027 [+2,434]
2,345 [+1]
20
857,333 [+2,306]
2,345 [0]
21
859,564 [+2,231]
2,347 [+2]
22
861,593 [+2,029]
2,348 [+1]
23
863,740 [+2,147]
2,348 [0]
24
865,460 [+1,720]
2,350 [+2]
25
867,620 [+2,160]
2,350 [0]
26
869,808 [+2,188]
2,352 [+2]
27
871,639 [+1,831]
2,355 [+3]
28
873,547 [+1,908]
2,355 [0]
29
875,150 [+1,603]
2,356 [+1]
30
877,100 [+1,950]
2,357 [+1]
31
879,296 [+2,196]
2,361 [+4]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
744,422
2,240
2
745,701 [+1,279]
2,242 [+2]
3
747,221 [+1,520]
2,245 [+3]
4
748,799 [+1,578]
2,247 [+2]
5
750,436 [+1,637]
2,248 [+1]
6
753,568 [+3,132]
2,252 [+4]
7
756,315 [+2,747]
2,259 [+7]
8
758,887 [+2,572]
2,264 [+5]
9
761,586 [+2,699]
2,270 [+6]
10
763,841 [+2,255]
2,272 [+2]
11
766,110 [+2,269]
2,272 [0]
12
767,895 [+1,785]
2,274 [+2]
13
770,182 [+2,287]
2,274 [0]
14
772,391 [+2,209]
2,276 [+2]
15
774,207 [+1,816]
2,277 [+1]
16
775,860 [+1,653]
2,278 [+1]
17
778,363 [+2,503]
2,283 [+5]
18
780,290 [+1,927]
2,286 [+3]
19
782,131 [+1,841]
2,286 [0]
20
783,991 [+1,860]
2,290 [+4]
21
786,929 [+2,938]
2,293 [+3]
22
788,809 [+1,880]
2,294 [+1]
23
790,884 [+2,075]
2,295 [+1]
24
792,719 [+1,835]
2,297 [+2]
25
794,471 [+1,752]
2,300 [+3]
26
796,485 [+2,014]
2,302 [+2]
27
798,491 [+2,006]
2,302 [0]
28
802,373 [+3,882]
2,306 [+4]
29
805,355 [+2,982]
2,310 [+4]
30
807,234 [+1,879]
2,312 [+2]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
675,091
2,171
2
677,765 [+2,674]
2,174 [+3]
3
681,539 [+3,774]
2,178 [+4]
4
685,063 [+3,524]
2,178 [0]
5
689,494 [+4,431]
2,182 [+4]
6
692,349 [+2,855]
2,184 [+2]
7
695,172 [+2,823]
2,187 [+3]
8
697,060 [+1,888]
2,190 [+3]
9
699,669 [+2,609]
2,195 [+5]
10
702,629 [+2,960]
2,196 [+1]
11
704,953 [+2,324]
2,199 [+3]
12
707,076 [+2,123]
2,202 [+3]
13
709,080 [+2,004]
2,204 [+2]
14
711,554 [+2,474]
2,205 [+1]
15
714,116 [+2,562]
2,207 [+2]
16
716,652 [+2,536]
2,209 [+2]
17
719,116 [+2,464]
2,211 [+2]
18
721,564 [+2,448]
2,212 [+1]
19
723,680 [+2,116]
2,214 [+2]
20
725,109 [+1,429]
2,216 [+2]
21
726,722 [+1,613]
2,217 [+1]
22
728,686 [+1,964]
2,219 [+2]
23
730,701 [+2,015]
2,221 [+2]
24
732,584 [+1,883]
2,222 [+1]
25
733,920 [+1,336]
2,224 [+2]
26
735,278 [+1,358]
2,227 [+3]
27
736,675 [+1,397]
2,230 [+3]
28
738,041 [+1,366]
2,232 [+2]
29
739,575 [+1,534]
2,235 [+3]
30
741,358 [+1,783]
2,235 [0]
31
742,943 [+1,585]
2,238 [+3]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
441,554
2,075
2
450,556 [+9,002]
2,084 [+9]
3
459,040 [+8,484]
2,090 [+6]
4
466,920 [+7,880]
2,092 [+2]
5
478,107 [+11,187]
2,096 [+4]
6
487,893 [+9,786]
2,100 [+4]
7
497,544 [+9,651]
2,102 [+2]
8
507,288 [+9,744]
2,105 [+3]
9
531,246 [+23,958]
2,111 [+6]
10
551,775 [+20,529]
2,114 [+3]
11
561,243 [+9,468]
2,118 [+4]
12
568,866 [+7,623]
2,120 [+2]
13
574,473 [+5,607]
2,122 [+2]
14
579,486 [+5,013]
2,125 [+3]
15
585,674 [+6,188]
2,126 [+1]
16
594,916 [+9,242]
2,131 [+5]
17
603,228 [+8,312]
2,133 [+2]
18
609,443 [+6,215]
2,135 [+2]
19
615,216 [+5,773]
2,139 [+4]
20
621,785 [+6,569]
2,142 [+3]
21
628,349 [+6,564]
2,143 [+1]
22
633,785 [+5,436]
2,147 [+4]
23
638,674 [+4,889]
2,149 [+2]
24
644,954 [+6,280]
2,152 [+3]
25
651,458 [+6,504]
2,154 [+2]
26
657,500 [+6,042]
2,156 [+2]
27
661,895 [+4,395]
2,159 [+3]
28
666,007 [+4,112]
2,162 [+3]
29
669,744 [+3,737]
2,165 [+3]
30
672,413 [+2,669]
2,168 [+3]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
332,454
1,962
2
333,063 [+609]
1,965 [+3]
3
333,560 [+497]
1,972 [+7]
4
334,281 [+721]
1,975 [+3]
5
335,713 [+1,432]
1,981 [+6]
6
337,657 [+1,944]
1,983 [+2]
7
339,052 [+1,395]
1,986 [+3]
8
340,005 [+953]
1,986 [0]
9
340,768 [+763]
1,987 [+1]
10
341,874 [+1,106]
1,989 [+2]
11
344,368 [+2,494]
1,992 [+3]
12
348,392 [+4,024]
1,995 [+3]
13
351,837 [+3,445]
1,995 [0]
14
355,014 [+3,177]
2,002 [+7]
15
357,318 [+2,304]
2,007 [+5]
16
359,396 [+2,078]
2,013 [+6]
17
361,402 [+2,006]
2,017 [+4]
18
365,395 [+3,993]
2,021 [+4]
19
371,449 [+6,054]
2,026 [+5]
20
376,609 [+5,160]
2,032 [+6]
21
380,989 [+4,380]
2,033 [+1]
22
384,454 [+3,465]
2,038 [+5]
23
389,917 [+5,463]
2,043 [+5]
24
395,025 [+5,108]
2,045 [+2]
25
401,164 [+6,139]
2,050 [+5]
26
408,995 [+7,831]
2,054 [+4]
27
416,025 [+7,030]
2,057 [+3]
28
421,926 [+5,901]
2,061 [+4]
29
427,804 [+5,878]
2,064 [+3]
30
431,806 [+4,002]
2,069 [+5]
31
435,457 [+3,651]
2,072 [+3]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
318,961
1,871
2
319,368 [+407]
1,875 [+4]
3
319,495 [+127]
1,875 [0]
4
319,717 [+222]
1,877 [+2]
5
319,995 [+278]
1,880 [+3]
6
320,160 [+165]
1,881 [+1]
7
320,615 [+455]
1,884 [+3]
8
320,985 [+370]
1,890 [+6]
9
321,311 [+326]
1,892 [+2]
10
321,786 [+475]
1,897 [+5]
11
322,219 [+433]
1,899 [+2]
12
322,705 [+486]
1,906 [+7]
13
323,305 [+600]
1,909 [+3]
14
324,196 [+891]
1,912 [+3]
15
324,906 [+710]
1,917 [+5]
16
325,502 [+596]
1,920 [+3]
17
325,985 [+483]
1,922 [+2]
18
326,415 [+430]
1,927 [+5]
19
326,777 [+362]
1,929 [+2]
20
327,104 [+327]
1,934 [+5]
21
327,565 [+461]
1,937 [+3]
22
328,291 [+726]
1,940 [+3]
23
329,175 [+884]
1,945 [+5]
24
329,607 [+432]
1,948 [+3]
25
330,118 [+511]
1,950 [+2]
26
330,599 [+481]
1,951 [+1]
27
331,087 [+488]
1,952 [+1]
28
331,565 [+478]
1,957 [+5]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
309,568
1,784
2
309,808 [+240]
1,789 [+5]
3
310,060 [+252]
1,792 [+3]
4
310,268 [+208]
1,796 [+4]
5
310,474 [+206]
1,798 [+2]
6
310,692 [+218]
1,798 [0]
7
310,906 [+214]
1,801 [+3]
8
311,248 [+342]
1,803 [+2]
9
311,464 [+216]
1,804 [+1]
10
311,643 [+179]
1,806 [+2]
11
311,795 [+152]
1,808 [+2]
12
311,913 [+118]
1,812 [+4]
13
312,043 [+130]
1,815 [+3]
14
312,343 [+300]
1,818 [+3]
15
313,243 [+900]
1,821 [+3]
16
313,524 [+281]
1,826 [+5]
17
313,867 [+343]
1,827 [+1]
18
314,111 [+244]
1,834 [+7]
19
314,443 [+332]
1,836 [+2]
20
314,787 [+344]
1,839 [+3]
21
315,063 [+276]
1,843 [+4]
22
315,299 [+236]
1,843 [0]
23
315,590 [+291]
1,847 [+4]
24
315,886 [+296]
1,849 [+2]
25
316,451 [+565]
1,852 [+3]
26
316,774 [+323]
1,856 [+4]
27
317,018 [+244]
1,859 [+3]
28
317,288 [+270]
1,861 [+2]
29
317,576 [+288]
1,864 [+3]
30
317,840 [+264]
1,866 [+2]
31
318,452 [+612]
1,869 [+3]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่