มุก AF10

Instagram มุก AF10 | กุลชา สุคนธเสนี

@mook_af10

1,476
Ranking
ลำดับ
1,900
Posts
รูปวีดีโอ
49,980
Followers
ผู้ติดตาม
975
Followings
ติดตาม
Kullacha Sukhonthasenee ▫️1994 | Thailand 📌True fantasia 🎒BWS114|📚NSMahidol For work:0926282422(P'Kong) 0814596254(P'Natty) |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram มุก AF10

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
กุมภาพันธ์ 2018
อาพฤ
    1
49,663
1,889
2
49,668 [+5]
1,890 [+1]
3
49,660 [-8]
1,890 [0]
4
49,660 [0]
1,891 [+1]
5
49,662 [+2]
1,892 [+1]
6
49,657 [-5]
1,891 [-1]
7
49,663 [+6]
1,892 [+1]
8
49,712 [+49]
1,893 [+1]
9
49,720 [+8]
1,893 [0]
10
49,716 [-4]
1,893 [0]
11
49,721 [+5]
1,894 [+1]
12
49,747 [+26]
1,895 [+1]
13
49,752 [+5]
1,895 [0]
14
49,754 [+2]
1,896 [+1]
15
49,793 [+39]
1,896 [0]
16
49,799 [+6]
1,897 [+1]
17
49,819 [+20]
1,897 [0]
18
49,848 [+29]
1,897 [0]
19
49,864 [+16]
1,898 [+1]
20
49,972 [+108]
1,898 [0]
21
49,990 [+18]
1,898 [0]
22
49,989 [-1]
1,899 [+1]
23
49,986 [-3]
1,900 [+1]
24
49,980 [-6]
1,900 [0]
25
262728   
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
49,662
1,866
2
49,667 [+5]
1,867 [+1]
3
49,662 [-5]
1,867 [0]
4
49,652 [-10]
1,867 [0]
5
49,652 [0]
1,867 [0]
6
49,646 [-6]
1,868 [+1]
7
49,645 [-1]
1,868 [0]
8
49,640 [-5]
1,869 [+1]
9
49,637 [-3]
1,869 [0]
10
49,633 [-4]
1,869 [0]
11
49,640 [+7]
1,870 [+1]
12
49,640 [0]
1,870 [0]
13
49,638 [-2]
1,870 [0]
14
49,646 [+8]
1,870 [0]
15
49,649 [+3]
1,872 [+2]
16
49,652 [+3]
1,873 [+1]
17
49,655 [+3]
1,874 [+1]
18
49,657 [+2]
1,875 [+1]
19
49,650 [-7]
1,876 [+1]
20
49,647 [-3]
1,877 [+1]
21
49,653 [+6]
1,878 [+1]
22
49,653 [0]
1,879 [+1]
23
49,658 [+5]
1,880 [+1]
24
49,657 [-1]
1,881 [+1]
25
49,661 [+4]
1,882 [+1]
26
49,664 [+3]
1,883 [+1]
27
49,656 [-8]
1,884 [+1]
28
49,670 [+14]
1,885 [+1]
29
49,675 [+5]
1,886 [+1]
30
49,666 [-9]
1,887 [+1]
31
49,667 [+1]
1,888 [+1]
   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
49,657
1,836
2
49,665 [+8]
1,837 [+1]
3
49,675 [+10]
1,838 [+1]
4
49,690 [+15]
1,839 [+1]
5
49,690 [0]
1,840 [+1]
6
49,679 [-11]
1,841 [+1]
7
49,686 [+7]
1,842 [+1]
8
49,680 [-6]
1,843 [+1]
9
49,670 [-10]
1,844 [+1]
10
49,672 [+2]
1,845 [+1]
11
49,668 [-4]
1,846 [+1]
12
49,662 [-6]
1,848 [+2]
13
49,664 [+2]
1,850 [+2]
14
49,669 [+5]
1,851 [+1]
15
49,665 [-4]
1,853 [+2]
16
49,669 [+4]
1,854 [+1]
17
49,683 [+14]
1,855 [+1]
18
49,684 [+1]
1,857 [+2]
19
49,681 [-3]
1,858 [+1]
20
49,692 [+11]
1,859 [+1]
21
49,691 [-1]
1,860 [+1]
22
49,683 [-8]
1,861 [+1]
23
49,684 [+1]
1,858 [-3]
24
49,686 [+2]
1,859 [+1]
25
49,683 [-3]
1,861 [+2]
26
49,675 [-8]
1,862 [+1]
27
49,667 [-8]
1,863 [+1]
28
49,665 [-2]
1,863 [0]
29
49,665 [0]
1,864 [+1]
30
49,662 [-3]
1,865 [+1]
31
49,664 [+2]
1,865 [0]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
49,646
1,801
2
49,649 [+3]
1,802 [+1]
3
49,663 [+14]
1,804 [+2]
4
49,664 [+1]
1,806 [+2]
5
49,665 [+1]
1,807 [+1]
6
49,664 [-1]
1,807 [0]
7
49,665 [+1]
1,807 [0]
8
49,664 [-1]
1,808 [+1]
9
49,662 [-2]
1,809 [+1]
10
49,662 [0]
1,810 [+1]
11
49,671 [+9]
1,811 [+1]
12
49,675 [+4]
1,812 [+1]
13
49,679 [+4]
1,812 [0]
14
49,684 [+5]
1,813 [+1]
15
49,691 [+7]
1,814 [+1]
16
49,682 [-9]
1,815 [+1]
17
49,674 [-8]
1,816 [+1]
18
49,665 [-9]
1,817 [+1]
19
49,660 [-5]
1,819 [+2]
20
49,664 [+4]
1,821 [+2]
21
49,654 [-10]
1,822 [+1]
22
49,654 [0]
1,824 [+2]
23
49,657 [+3]
1,826 [+2]
24
49,661 [+4]
1,827 [+1]
25
49,658 [-3]
1,828 [+1]
26
49,655 [-3]
1,830 [+2]
27
49,655 [0]
1,831 [+1]
28
49,656 [+1]
1,833 [+2]
29
49,655 [-1]
1,834 [+1]
30
49,652 [-3]
1,835 [+1]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
49,642
1,771
2
49,636 [-6]
1,772 [+1]
3
49,641 [+5]
1,772 [0]
4
49,627 [-14]
1,772 [0]
5
49,624 [-3]
1,773 [+1]
6
49,621 [-3]
1,774 [+1]
7
49,615 [-6]
1,777 [+3]
8
49,619 [+4]
1,779 [+2]
9
49,625 [+6]
1,781 [+2]
10
49,637 [+12]
1,782 [+1]
11
49,632 [-5]
1,784 [+2]
12
49,630 [-2]
1,784 [0]
13
49,626 [-4]
1,786 [+2]
14
49,617 [-9]
1,786 [0]
15
49,623 [+6]
1,786 [0]
16
49,626 [+3]
1,786 [0]
17
49,629 [+3]
1,786 [0]
18
49,628 [-1]
1,786 [0]
19
49,635 [+7]
1,786 [0]
20
49,630 [-5]
1,787 [+1]
21
49,639 [+9]
1,787 [0]
22
49,634 [-5]
1,788 [+1]
23
49,638 [+4]
1,789 [+1]
24
49,646 [+8]
1,791 [+2]
25
49,650 [+4]
1,793 [+2]
26
49,648 [-2]
1,796 [+3]
27
49,637 [-11]
1,798 [+2]
28
49,637 [0]
1,798 [0]
29
49,637 [0]
1,798 [0]
30
49,647 [+10]
1,799 [+1]
31
49,647 [0]
1,800 [+1]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
49,651
1,722
2
49,647 [-4]
1,722 [0]
3
49,649 [+2]
1,724 [+2]
4
49,664 [+15]
1,725 [+1]
5
49,668 [+4]
1,726 [+1]
6
49,657 [-11]
1,728 [+2]
7
49,660 [+3]
1,730 [+2]
8
49,658 [-2]
1,731 [+1]
9
49,651 [-7]
1,733 [+2]
10
49,640 [-11]
1,734 [+1]
11
49,643 [+3]
1,736 [+2]
12
49,639 [-4]
1,737 [+1]
13
49,637 [-2]
1,738 [+1]
14
49,636 [-1]
1,739 [+1]
15
49,644 [+8]
1,740 [+1]
16
49,640 [-4]
1,742 [+2]
17
49,627 [-13]
1,743 [+1]
18
49,620 [-7]
1,745 [+2]
19
49,625 [+5]
1,747 [+2]
20
49,630 [+5]
1,749 [+2]
21
49,625 [-5]
1,752 [+3]
22
49,634 [+9]
1,754 [+2]
23
49,629 [-5]
1,757 [+3]
24
49,631 [+2]
1,759 [+2]
25
49,633 [+2]
1,761 [+2]
26
49,634 [+1]
1,762 [+1]
27
49,639 [+5]
1,764 [+2]
28
49,643 [+4]
1,765 [+1]
29
49,639 [-4]
1,767 [+2]
30
49,630 [-9]
1,769 [+2]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
49,643
1,693
2
49,646 [+3]
1,697 [+4]
3
49,639 [-7]
1,699 [+2]
4
49,643 [+4]
1,701 [+2]
5
49,651 [+8]
1,702 [+1]
6
49,677 [+26]
1,703 [+1]
7
49,674 [-3]
1,704 [+1]
8
49,679 [+5]
1,705 [+1]
9
49,671 [-8]
1,706 [+1]
10
49,672 [+1]
1,706 [0]
11
49,666 [-6]
1,707 [+1]
12
49,655 [-11]
1,707 [0]
13
49,657 [+2]
1,708 [+1]
14
49,656 [-1]
1,708 [0]
15
49,654 [-2]
1,708 [0]
16
49,652 [-2]
1,699 [-9]
17
49,658 [+6]
1,700 [+1]
18
49,657 [-1]
1,701 [+1]
19
49,666 [+9]
1,702 [+1]
20
49,660 [-6]
1,703 [+1]
21
49,650 [-10]
1,705 [+2]
22
49,654 [+4]
1,707 [+2]
23
49,651 [-3]
1,708 [+1]
24
49,647 [-4]
1,709 [+1]
25
49,632 [-15]
1,711 [+2]
26
49,637 [+5]
1,712 [+1]
27
49,640 [+3]
1,713 [+1]
28
49,634 [-6]
1,715 [+2]
29
49,631 [-3]
1,717 [+2]
30
49,631 [0]
1,719 [+2]
31
49,646 [+15]
1,721 [+2]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
49,612
1,634
2
49,625 [+13]
1,635 [+1]
3
49,630 [+5]
1,636 [+1]
4
49,629 [-1]
1,638 [+2]
5
49,638 [+9]
1,640 [+2]
6
49,638 [0]
1,642 [+2]
7
49,648 [+10]
1,644 [+2]
8
49,650 [+2]
1,645 [+1]
9
49,660 [+10]
1,646 [+1]
10
49,666 [+6]
1,648 [+2]
11
49,666 [0]
1,649 [+1]
12
49,687 [+21]
1,650 [+1]
13
49,687 [0]
1,651 [+1]
14
49,703 [+16]
1,652 [+1]
15
49,716 [+13]
1,653 [+1]
16
49,715 [-1]
1,656 [+3]
17
49,704 [-11]
1,658 [+2]
18
49,704 [0]
1,660 [+2]
19
49,701 [-3]
1,662 [+2]
20
49,702 [+1]
1,664 [+2]
21
49,693 [-9]
1,668 [+4]
22
49,708 [+15]
1,670 [+2]
23
49,700 [-8]
1,673 [+3]
24
49,685 [-15]
1,675 [+2]
25
49,688 [+3]
1,676 [+1]
26
49,683 [-5]
1,677 [+1]
27
49,676 [-7]
1,680 [+3]
28
49,662 [-14]
1,682 [+2]
29
49,653 [-9]
1,685 [+3]
30
49,646 [-7]
1,688 [+3]
31
49,651 [+5]
1,691 [+3]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
49,244
1,595
2
49,263 [+19]
1,596 [+1]
3
49,281 [+18]
1,598 [+2]
4
49,290 [+9]
1,599 [+1]
5
49,308 [+18]
1,600 [+1]
6
49,313 [+5]
1,601 [+1]
7
49,359 [+46]
1,602 [+1]
8
49,384 [+25]
1,602 [0]
9
49,385 [+1]
1,603 [+1]
10
49,408 [+23]
1,604 [+1]
11
49,424 [+16]
1,605 [+1]
12
49,430 [+6]
1,606 [+1]
13
49,464 [+34]
1,607 [+1]
14
49,476 [+12]
1,609 [+2]
15
49,473 [-3]
1,611 [+2]
16
49,470 [-3]
1,613 [+2]
17
49,462 [-8]
1,614 [+1]
18
49,479 [+17]
1,616 [+2]
19
49,499 [+20]
1,616 [0]
20
49,514 [+15]
1,617 [+1]
21
49,518 [+4]
1,618 [+1]
22
49,531 [+13]
1,619 [+1]
23
49,545 [+14]
1,620 [+1]
24
49,554 [+9]
1,623 [+3]
25
49,561 [+7]
1,626 [+3]
26
49,575 [+14]
1,629 [+3]
27
49,592 [+17]
1,629 [0]
28
49,594 [+2]
1,631 [+2]
29
49,601 [+7]
1,631 [0]
30
49,598 [-3]
1,633 [+2]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
48,935
1,559
2
48,944 [+9]
1,559 [0]
3
48,944 [0]
1,560 [+1]
4
48,960 [+16]
1,561 [+1]
5
48,975 [+15]
1,561 [0]
6
48,979 [+4]
1,563 [+2]
7
48,990 [+11]
1,565 [+2]
8
48,984 [-6]
1,567 [+2]
9
48,994 [+10]
1,568 [+1]
10
49,008 [+14]
1,568 [0]
11
49,008 [0]
1,570 [+2]
12
49,005 [-3]
1,571 [+1]
13
49,016 [+11]
1,573 [+2]
14
49,014 [-2]
1,573 [0]
15
49,018 [+4]
1,573 [0]
16
49,027 [+9]
1,573 [0]
17
49,030 [+3]
1,574 [+1]
18
49,027 [-3]
1,574 [0]
19
49,029 [+2]
1,575 [+1]
20
49,024 [-5]
1,576 [+1]
21
49,024 [0]
1,576 [0]
22
49,024 [0]
1,577 [+1]
23
49,027 [+3]
1,578 [+1]
24
49,030 [+3]
1,579 [+1]
25
49,034 [+4]
1,580 [+1]
26
49,086 [+52]
1,582 [+2]
27
49,138 [+52]
1,585 [+3]
28
49,177 [+39]
1,589 [+4]
29
49,215 [+38]
1,592 [+3]
30
49,222 [+7]
1,594 [+2]
31
49,244 [+22]
1,594 [0]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
48,765
1,527
2
48,767 [+2]
1,528 [+1]
3
48,778 [+11]
1,530 [+2]
4
48,778 [0]
1,531 [+1]
5
48,785 [+7]
1,531 [0]
6
48,805 [+20]
1,532 [+1]
7
48,819 [+14]
1,532 [0]
8
48,827 [+8]
1,532 [0]
9
48,827 [0]
1,532 [0]
10
48,822 [-5]
1,532 [0]
11
48,825 [+3]
1,533 [+1]
12
48,834 [+9]
1,534 [+1]
13
48,837 [+3]
1,536 [+2]
14
48,849 [+12]
1,536 [0]
15
48,851 [+2]
1,537 [+1]
16
48,864 [+13]
1,538 [+1]
17
48,874 [+10]
1,540 [+2]
18
48,886 [+12]
1,542 [+2]
19
48,883 [-3]
1,544 [+2]
20
48,880 [-3]
1,545 [+1]
21
48,888 [+8]
1,547 [+2]
22
48,894 [+6]
1,547 [0]
23
48,897 [+3]
1,549 [+2]
24
48,914 [+17]
1,550 [+1]
25
48,913 [-1]
1,553 [+3]
26
48,924 [+11]
1,553 [0]
27
48,927 [+3]
1,553 [0]
28
48,944 [+17]
1,554 [+1]
29
48,933 [-11]
1,556 [+2]
30
48,929 [-4]
1,558 [+2]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
48,568
1,509
2
48,578 [+10]
1,509 [0]
3
48,583 [+5]
1,509 [0]
4
48,591 [+8]
1,511 [+2]
5
48,594 [+3]
1,511 [0]
6
48,592 [-2]
1,512 [+1]
7
48,602 [+10]
1,512 [0]
8
48,606 [+4]
1,512 [0]
9
48,618 [+12]
1,512 [0]
10
48,622 [+4]
1,513 [+1]
11
48,622 [0]
1,514 [+1]
12
48,644 [+22]
1,515 [+1]
13
48,659 [+15]
1,515 [0]
14
48,661 [+2]
1,516 [+1]
15
48,663 [+2]
1,517 [+1]
16
48,661 [-2]
1,518 [+1]
17
48,654 [-7]
1,519 [+1]
18
48,657 [+3]
1,520 [+1]
19
48,661 [+4]
1,521 [+1]
20
48,672 [+11]
1,522 [+1]
21
48,664 [-8]
1,523 [+1]
22
48,672 [+8]
1,524 [+1]
23
48,686 [+14]
1,524 [0]
24
48,694 [+8]
1,524 [0]
25
48,688 [-6]
1,524 [0]
26
48,694 [+6]
1,524 [0]
27
48,698 [+4]
1,524 [0]
28
48,692 [-6]
1,524 [0]
29
48,703 [+11]
1,524 [0]
30
48,739 [+36]
1,525 [+1]
31
48,762 [+23]
1,526 [+1]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
48,368
1,482
2
48,378 [+10]
1,482 [0]
3
48,383 [+5]
1,483 [+1]
4
48,396 [+13]
1,485 [+2]
5
48,389 [-7]
1,486 [+1]
6
48,393 [+4]
1,486 [0]
7
48,402 [+9]
1,487 [+1]
8
48,401 [-1]
1,488 [+1]
9
48,400 [-1]
1,489 [+1]
10
48,407 [+7]
1,490 [+1]
11
48,411 [+4]
1,491 [+1]
12
48,439 [+28]
1,493 [+2]
13
48,458 [+19]
1,493 [0]
14
48,458 [0]
1,495 [+2]
15
48,468 [+10]
1,496 [+1]
16
48,481 [+13]
1,496 [0]
17
48,482 [+1]
1,497 [+1]
18
48,476 [-6]
1,498 [+1]
19
48,486 [+10]
1,498 [0]
20
48,482 [-4]
1,499 [+1]
21
48,490 [+8]
1,500 [+1]
22
48,509 [+19]
1,501 [+1]
23
48,513 [+4]
1,502 [+1]
24
48,519 [+6]
1,503 [+1]
25
48,538 [+19]
1,504 [+1]
26
48,551 [+13]
1,505 [+1]
27
48,553 [+2]
1,506 [+1]
28
48,559 [+6]
1,508 [+2]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
48,176
1,443
2
48,182 [+6]
1,444 [+1]
3
48,180 [-2]
1,446 [+2]
4
48,185 [+5]
1,446 [0]
5
48,189 [+4]
1,446 [0]
6
48,184 [-5]
1,446 [0]
7
48,195 [+11]
1,448 [+2]
8
48,189 [-6]
1,451 [+3]
9
48,194 [+5]
1,452 [+1]
10
48,197 [+3]
1,452 [0]
11
48,206 [+9]
1,454 [+2]
12
48,201 [-5]
1,456 [+2]
13
48,211 [+10]
1,459 [+3]
14
48,213 [+2]
1,462 [+3]
15
48,219 [+6]
1,463 [+1]
16
48,218 [-1]
1,464 [+1]
17
48,223 [+5]
1,464 [0]
18
48,224 [+1]
1,464 [0]
19
48,234 [+10]
1,466 [+2]
20
48,240 [+6]
1,468 [+2]
21
48,273 [+33]
1,470 [+2]
22
48,292 [+19]
1,471 [+1]
23
48,309 [+17]
1,473 [+2]
24
48,315 [+6]
1,475 [+2]
25
48,330 [+15]
1,476 [+1]
26
48,350 [+20]
1,478 [+2]
27
48,358 [+8]
1,479 [+1]
28
48,367 [+9]
1,479 [0]
29
48,371 [+4]
1,480 [+1]
30
48,368 [-3]
1,480 [0]
31
48,365 [-3]
1,481 [+1]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
47,956
1,406
2
47,966 [+10]
1,407 [+1]
3
47,976 [+10]
1,407 [0]
4
47,975 [-1]
1,409 [+2]
5
47,975 [0]
1,410 [+1]
6
47,977 [+2]
1,410 [0]
7
47,986 [+9]
1,411 [+1]
8
47,989 [+3]
1,412 [+1]
9
48,007 [+18]
1,413 [+1]
10
48,017 [+10]
1,415 [+2]
11
48,021 [+4]
1,416 [+1]
12
48,031 [+10]
1,417 [+1]
13
48,032 [+1]
1,418 [+1]
14
48,028 [-4]
1,419 [+1]
15
48,044 [+16]
1,420 [+1]
16
48,043 [-1]
1,422 [+2]
17
48,053 [+10]
1,424 [+2]
18
48,068 [+15]
1,425 [+1]
19
48,080 [+12]
1,426 [+1]
20
48,091 [+11]
1,427 [+1]
21
48,101 [+10]
1,427 [0]
22
48,104 [+3]
1,428 [+1]
23
48,109 [+5]
1,428 [0]
24
48,131 [+22]
1,431 [+3]
25
48,153 [+22]
1,434 [+3]
26
48,154 [+1]
1,436 [+2]
27
48,151 [-3]
1,437 [+1]
28
48,157 [+6]
1,438 [+1]
29
48,160 [+3]
1,439 [+1]
30
48,167 [+7]
1,440 [+1]
31
48,168 [+1]
1,440 [0]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
47,731
1,384
2
47,737 [+6]
1,386 [+2]
3
47,744 [+7]
1,387 [+1]
4
47,742 [-2]
1,387 [0]
5
47,747 [+5]
1,387 [0]
6
47,747 [0]
1,389 [+2]
7
47,745 [-2]
1,390 [+1]
8
47,751 [+6]
1,390 [0]
9
47,753 [+2]
1,390 [0]
10
47,773 [+20]
1,391 [+1]
11
47,783 [+10]
1,391 [0]
12
47,781 [-2]
1,392 [+1]
13
47,787 [+6]
1,393 [+1]
14
47,787 [0]
1,393 [0]
15
47,787 [0]
1,393 [0]
16
47,777 [-10]
1,393 [0]
17
47,793 [+16]
1,395 [+2]
18
47,799 [+6]
1,395 [0]
19
47,811 [+12]
1,396 [+1]
20
47,818 [+7]
1,397 [+1]
21
47,849 [+31]
1,397 [0]
22
47,866 [+17]
1,398 [+1]
23
47,873 [+7]
1,398 [0]
24
47,892 [+19]
1,398 [0]
25
47,903 [+11]
1,400 [+2]
26
47,919 [+16]
1,400 [0]
27
47,914 [-5]
1,401 [+1]
28
47,919 [+5]
1,402 [+1]
29
47,929 [+10]
1,405 [+3]
30
47,952 [+23]
1,405 [0]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
47,443
1,361
2
47,454 [+11]
1,361 [0]
3
47,480 [+26]
1,361 [0]
4
47,496 [+16]
1,361 [0]
5
47,515 [+19]
1,362 [+1]
6
47,532 [+17]
1,363 [+1]
78
9
47,540 [+8]
1,366 [+3]
10
47,542 [+2]
1,366 [0]
11
47,546 [+4]
1,366 [0]
12
47,565 [+19]
1,367 [+1]
13
47,567 [+2]
1,370 [+3]
14
47,575 [+8]
1,373 [+3]
15
47,574 [-1]
1,373 [0]
16
47,578 [+4]
1,373 [0]
17
47,573 [-5]
1,373 [0]
18
47,569 [-4]
1,373 [0]
19
47,576 [+7]
1,374 [+1]
20
47,577 [+1]
1,374 [0]
21
47,587 [+10]
1,375 [+1]
22
47,589 [+2]
1,377 [+2]
23
47,601 [+12]
1,377 [0]
24
47,620 [+19]
1,378 [+1]
25
47,629 [+9]
1,378 [0]
26
47,652 [+23]
1,379 [+1]
27
47,663 [+11]
1,380 [+1]
28
47,680 [+17]
1,380 [0]
29
47,697 [+17]
1,381 [+1]
3031     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
47,141
1,337
2
47,144 [+3]
1,338 [+1]
3
47,152 [+8]
1,338 [0]
4
47,159 [+7]
1,338 [0]
5
47,172 [+13]
1,339 [+1]
6
47,203 [+31]
1,339 [0]
7
47,226 [+23]
1,340 [+1]
8
47,240 [+14]
1,340 [0]
9
47,236 [-4]
1,342 [+2]
10
47,257 [+21]
1,344 [+2]
11
47,268 [+11]
1,345 [+1]
12
47,275 [+7]
1,345 [0]
13
47,284 [+9]
1,345 [0]
14
47,295 [+11]
1,345 [0]
15
47,299 [+4]
1,345 [0]
16
47,308 [+9]
1,346 [+1]
17
47,311 [+3]
1,347 [+1]
18
47,330 [+19]
1,348 [+1]
19
47,340 [+10]
1,349 [+1]
20
47,349 [+9]
1,350 [+1]
21
47,351 [+2]
1,351 [+1]
22
47,358 [+7]
1,352 [+1]
23
47,349 [-9]
1,353 [+1]
24
47,352 [+3]
1,355 [+2]
25
47,367 [+15]
1,356 [+1]
26
47,385 [+18]
1,357 [+1]
27
47,392 [+7]
1,357 [0]
28
47,409 [+17]
1,358 [+1]
29
47,426 [+17]
1,359 [+1]
30
47,439 [+13]
1,360 [+1]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
46,706
1,298
2
46,711 [+5]
1,302 [+4]
3
46,722 [+11]
1,304 [+2]
4
46,723 [+1]
1,305 [+1]
5
46,730 [+7]
1,306 [+1]
6
46,803 [+73]
1,309 [+3]
7
46,857 [+54]
1,311 [+2]
8
46,880 [+23]
1,312 [+1]
9
46,914 [+34]
1,312 [0]
10
46,923 [+9]
1,313 [+1]
11
46,939 [+16]
1,314 [+1]
12
46,946 [+7]
1,315 [+1]
13
46,955 [+9]
1,316 [+1]
14
46,958 [+3]
1,318 [+2]
15
46,976 [+18]
1,320 [+2]
16
46,999 [+23]
1,321 [+1]
17
47,023 [+24]
1,322 [+1]
18
47,030 [+7]
1,324 [+2]
19
47,041 [+11]
1,326 [+2]
20
47,044 [+3]
1,328 [+2]
21
47,054 [+10]
1,330 [+2]
22
47,060 [+6]
1,331 [+1]
23
47,078 [+18]
1,332 [+1]
24
47,095 [+17]
1,332 [0]
25
47,103 [+8]
1,333 [+1]
26
47,107 [+4]
1,333 [0]
27
47,110 [+3]
1,334 [+1]
28
47,120 [+10]
1,336 [+2]
29
47,145 [+25]
1,333 [-3]
30
47,143 [-2]
1,334 [+1]
31
47,143 [0]
1,336 [+2]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
46,403 [0]
1,258 [0]
6
46,419 [+16]
1,258 [0]
7
46,420 [+1]
1,259 [+1]
8
46,444 [+24]
1,259 [0]
9
46,461 [+17]
1,259 [0]
10
46,482 [+21]
1,260 [+1]
11
46,492 [+10]
1,261 [+1]
12
46,494 [+2]
1,262 [+1]
13
46,500 [+6]
1,264 [+2]
14
46,520 [+20]
1,265 [+1]
15
46,542 [+22]
1,268 [+3]
16
46,548 [+6]
1,270 [+2]
17
46,570 [+22]
1,270 [0]
18
46,586 [+16]
1,272 [+2]
19
46,587 [+1]
1,272 [0]
20
46,596 [+9]
1,273 [+1]
21
46,608 [+12]
1,274 [+1]
22
46,611 [+3]
1,275 [+1]
23
46,623 [+12]
1,275 [0]
24
46,627 [+4]
1,277 [+2]
25
46,661 [+34]
1,278 [+1]
26
46,670 [+9]
1,279 [+1]
27
46,690 [+20]
1,281 [+2]
28
46,714 [+24]
1,283 [+2]
29
46,705 [-9]
1,286 [+3]
30
46,700 [-5]
1,290 [+4]
31
46,692 [-8]
1,295 [+5]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
46,027
1,207
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
46,027 [0]
1,207 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
45,446
1,181
2
45,468 [+22]
1,180 [-1]
3
45,472 [+4]
1,181 [+1]
4
45,471 [-1]
1,181 [0]
5
45,470 [-1]
1,182 [+1]
6
45,477 [+7]
1,183 [+1]
7
45,497 [+20]
1,184 [+1]
8
45,517 [+20]
1,185 [+1]
9
45,530 [+13]
1,186 [+1]
10
45,549 [+19]
1,187 [+1]
11
45,576 [+27]
1,187 [0]
12
45,601 [+25]
1,188 [+1]
13
45,612 [+11]
1,188 [0]
14
45,625 [+13]
1,189 [+1]
15
45,679 [+54]
1,190 [+1]
16
45,769 [+90]
1,191 [+1]
17
45,796 [+27]
1,192 [+1]
18
45,810 [+14]
1,193 [+1]
19
45,822 [+12]
1,195 [+2]
20
45,860 [+38]
1,197 [+2]
21
45,873 [+13]
1,197 [0]
22
45,903 [+30]
1,199 [+2]
23
45,911 [+8]
1,200 [+1]
24
45,924 [+13]
1,200 [0]
25
45,939 [+15]
1,201 [+1]
26
45,949 [+10]
1,202 [+1]
27
45,962 [+13]
1,203 [+1]
28
45,985 [+23]
1,203 [0]
29
45,988 [+3]
1,204 [+1]
30
46,001 [+13]
1,205 [+1]
31
46,018 [+17]
1,206 [+1]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
44,867
1,133
2
44,893 [+26]
1,135 [+2]
3
44,900 [+7]
1,138 [+3]
4
44,917 [+17]
1,139 [+1]
5
44,950 [+33]
1,141 [+2]
6
44,955 [+5]
1,144 [+3]
7
44,974 [+19]
1,145 [+1]
8
44,989 [+15]
1,145 [0]
9
44,995 [+6]
1,145 [0]
10
45,012 [+17]
1,148 [+3]
11
45,016 [+4]
1,152 [+4]
12
45,035 [+19]
1,154 [+2]
13
45,047 [+12]
1,155 [+1]
14
45,054 [+7]
1,156 [+1]
15
45,065 [+11]
1,158 [+2]
16
45,081 [+16]
1,160 [+2]
17
45,101 [+20]
1,163 [+3]
18
45,111 [+10]
1,164 [+1]
19
45,142 [+31]
1,166 [+2]
20
45,160 [+18]
1,168 [+2]
21
45,162 [+2]
1,170 [+2]
22
45,192 [+30]
1,171 [+1]
23
45,200 [+8]
1,172 [+1]
24
45,205 [+5]
1,175 [+3]
25
45,219 [+14]
1,176 [+1]
26
45,244 [+25]
1,177 [+1]
27
45,253 [+9]
1,178 [+1]
28
45,266 [+13]
1,179 [+1]
29
45,355 [+89]
1,180 [+1]
30
45,414 [+59]
1,180 [0]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
44,408
1,104
2
44,426 [+18]
1,105 [+1]
3
44,441 [+15]
1,105 [0]
4
44,447 [+6]
1,106 [+1]
5
44,459 [+12]
1,107 [+1]
6
44,468 [+9]
1,108 [+1]
7
44,490 [+22]
1,108 [0]
8
44,494 [+4]
1,108 [0]
9
44,531 [+37]
1,109 [+1]
10
44,541 [+10]
1,109 [0]
11
44,559 [+18]
1,109 [0]
12
44,558 [-1]
1,113 [+4]
13
44,587 [+29]
1,114 [+1]
14
44,601 [+14]
1,115 [+1]
15
44,612 [+11]
1,117 [+2]
16
44,625 [+13]
1,117 [0]
17
44,616 [-9]
1,118 [+1]
18
44,628 [+12]
1,120 [+2]
19
44,637 [+9]
1,118 [-2]
20
44,636 [-1]
1,119 [+1]
21
44,650 [+14]
1,120 [+1]
22
44,653 [+3]
1,122 [+2]
23
44,679 [+26]
1,123 [+1]
24
44,703 [+24]
1,124 [+1]
25
44,718 [+15]
1,125 [+1]
26
44,730 [+12]
1,127 [+2]
27
44,735 [+5]
1,128 [+1]
28
44,757 [+22]
1,130 [+2]
29
44,808 [+51]
1,131 [+1]
30
44,832 [+24]
1,132 [+1]
31
44,838 [+6]
1,133 [+1]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
44,001
1,081
2
44,028 [+27]
1,083 [+2]
3
44,042 [+14]
1,085 [+2]
4
44,062 [+20]
1,086 [+1]
5
44,083 [+21]
1,087 [+1]
6
44,105 [+22]
1,088 [+1]
7
44,118 [+13]
1,089 [+1]
8
44,129 [+11]
1,091 [+2]
9
44,151 [+22]
1,090 [-1]
10
44,167 [+16]
1,091 [+1]
11
44,179 [+12]
1,092 [+1]
12
44,203 [+24]
1,094 [+2]
13
44,209 [+6]
1,096 [+2]
14
44,222 [+13]
1,098 [+2]
15
44,239 [+17]
1,099 [+1]
16
44,253 [+14]
1,100 [+1]
17
44,272 [+19]
1,101 [+1]
18
44,294 [+22]
1,102 [+1]
19
44,306 [+12]
1,103 [+1]
20
44,312 [+6]
1,103 [0]
21
44,317 [+5]
1,103 [0]
22
44,328 [+11]
1,103 [0]
23
44,340 [+12]
1,103 [0]
24
44,357 [+17]
1,104 [+1]
25
44,362 [+5]
1,101 [-3]
26
44,365 [+3]
1,102 [+1]
27
44,371 [+6]
1,102 [0]
28
44,378 [+7]
1,103 [+1]
29
44,385 [+7]
1,103 [0]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
43,356
1,039
2
43,371 [+15]
1,040 [+1]
3
43,376 [+5]
1,042 [+2]
4
43,399 [+23]
1,043 [+1]
5
43,407 [+8]
1,045 [+2]
6
43,417 [+10]
1,047 [+2]
7
43,437 [+20]
1,048 [+1]
8
43,451 [+14]
1,048 [0]
9
43,474 [+23]
1,051 [+3]
10
43,499 [+25]
1,051 [0]
11
43,512 [+13]
1,052 [+1]
12
43,536 [+24]
1,053 [+1]
13
43,550 [+14]
1,056 [+3]
14
43,567 [+17]
1,056 [0]
15
43,592 [+25]
1,059 [+3]
16
43,612 [+20]
1,062 [+3]
17
43,635 [+23]
1,064 [+2]
18
43,692 [+57]
1,066 [+2]
19
43,712 [+20]
1,066 [0]
20
43,724 [+12]
1,068 [+2]
21
43,750 [+26]
1,069 [+1]
22
43,765 [+15]
1,069 [0]
23
43,787 [+22]
1,069 [0]
24
43,811 [+24]
1,071 [+2]
25
43,827 [+16]
1,072 [+1]
26
43,862 [+35]
1,073 [+1]
27
43,864 [+2]
1,074 [+1]
28
43,877 [+13]
1,076 [+2]
29
43,894 [+17]
1,076 [0]
30
43,941 [+47]
1,079 [+3]
31
43,987 [+46]
1,082 [+3]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
42,791
998
2
42,811 [+20]
998 [0]
3
42,823 [+12]
998 [0]
4
42,848 [+25]
999 [+1]
5
42,860 [+12]
1,001 [+2]
6
42,873 [+13]
1,001 [0]
7
42,904 [+31]
1,002 [+1]
8
42,914 [+10]
1,003 [+1]
9
42,938 [+24]
1,003 [0]
10
42,958 [+20]
1,003 [0]
11
42,974 [+16]
1,003 [0]
12
42,993 [+19]
1,003 [0]
13
43,002 [+9]
1,004 [+1]
14
43,016 [+14]
1,003 [-1]
15
43,054 [+38]
1,003 [0]
16
43,082 [+28]
1,003 [0]
17
43,104 [+22]
1,005 [+2]
18
43,126 [+22]
1,006 [+1]
19
43,153 [+27]
1,008 [+2]
20
43,169 [+16]
1,010 [+2]
21
43,190 [+21]
1,012 [+2]
22
43,210 [+20]
1,015 [+3]
23
43,229 [+19]
1,017 [+2]
24
43,247 [+18]
1,021 [+4]
25
43,256 [+9]
1,028 [+7]
26
43,272 [+16]
1,032 [+4]
27
43,293 [+21]
1,037 [+5]
28
43,313 [+20]
1,037 [0]
29
43,322 [+9]
1,037 [0]
30
43,335 [+13]
1,039 [+2]
31
43,347 [+12]
1,039 [0]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
42,065
980
2
42,099 [+34]
981 [+1]
3
42,118 [+19]
982 [+1]
4
42,139 [+21]
982 [0]
5
42,157 [+18]
983 [+1]
6
42,188 [+31]
983 [0]
7
42,215 [+27]
983 [0]
8
42,249 [+34]
984 [+1]
9
42,267 [+18]
983 [-1]
10
42,296 [+29]
983 [0]
11
42,312 [+16]
984 [+1]
12
42,368 [+56]
987 [+3]
13
42,460 [+92]
987 [0]
14
42,491 [+31]
988 [+1]
15
42,506 [+15]
989 [+1]
16
42,525 [+19]
990 [+1]
17
42,545 [+20]
990 [0]
18
42,562 [+17]
990 [0]
19
42,595 [+33]
991 [+1]
20
42,605 [+10]
991 [0]
21
42,609 [+4]
992 [+1]
22
42,631 [+22]
995 [+3]
23
42,655 [+24]
993 [-2]
24
42,682 [+27]
995 [+2]
25
42,696 [+14]
996 [+1]
26
42,710 [+14]
996 [0]
27
42,719 [+9]
997 [+1]
28
42,731 [+12]
996 [-1]
29
42,752 [+21]
996 [0]
30
42,772 [+20]
997 [+1]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
41,200
945
2
41,217 [+17]
946 [+1]
3
41,252 [+35]
947 [+1]
4
41,277 [+25]
949 [+2]
5
41,309 [+32]
950 [+1]
6
41,329 [+20]
951 [+1]
7
41,356 [+27]
951 [0]
8
41,377 [+21]
951 [0]
9
41,398 [+21]
951 [0]
10
41,415 [+17]
952 [+1]
11
41,440 [+25]
952 [0]
12
41,457 [+17]
956 [+4]
13
41,490 [+33]
957 [+1]
14
41,513 [+23]
957 [0]
15
41,532 [+19]
957 [0]
16
41,553 [+21]
957 [0]
17
41,591 [+38]
959 [+2]
18
41,711 [+120]
966 [+7]
19
41,763 [+52]
968 [+2]
20
41,783 [+20]
968 [0]
21
41,808 [+25]
970 [+2]
22
41,837 [+29]
969 [-1]
23
41,853 [+16]
972 [+3]
24
41,864 [+11]
972 [0]
25
41,861 [-3]
973 [+1]
26
41,886 [+25]
974 [+1]
27
41,904 [+18]
975 [+1]
28
41,932 [+28]
976 [+1]
29
41,980 [+48]
977 [+1]
30
42,014 [+34]
978 [+1]
31
42,021 [+7]
979 [+1]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
40,062
938
2
40,107 [+45]
939 [+1]
3
40,159 [+52]
939 [0]
4
40,216 [+57]
939 [0]
5
40,259 [+43]
940 [+1]
6
40,299 [+40]
941 [+1]
7
40,337 [+38]
937 [-4]
8
40,376 [+39]
937 [0]
9
40,422 [+46]
937 [0]
10
40,459 [+37]
940 [+3]
11
40,481 [+22]
940 [0]
12
40,517 [+36]
941 [+1]
13
40,554 [+37]
942 [+1]
14
40,581 [+27]
943 [+1]
15
40,634 [+53]
945 [+2]
16
40,670 [+36]
946 [+1]
17
40,707 [+37]
947 [+1]
18
40,733 [+26]
948 [+1]
19
40,783 [+50]
948 [0]
20
40,843 [+60]
949 [+1]
21
40,866 [+23]
949 [0]
22
40,903 [+37]
949 [0]
23
40,942 [+39]
949 [0]
24
40,969 [+27]
949 [0]
25
41,016 [+47]
950 [+1]
26
41,060 [+44]
951 [+1]
27
41,087 [+27]
950 [-1]
28
41,110 [+23]
951 [+1]
29
41,146 [+36]
951 [0]
30
41,172 [+26]
944 [-7]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
38,854
912
2
38,894 [+40]
915 [+3]
3
38,954 [+60]
914 [-1]
4
38,981 [+27]
915 [+1]
5
39,030 [+49]
913 [-2]
6
39,071 [+41]
916 [+3]
7
39,111 [+40]
916 [0]
8
39,140 [+29]
917 [+1]
9
39,171 [+31]
918 [+1]
10
39,224 [+53]
919 [+1]
11
39,255 [+31]
919 [0]
12
39,309 [+54]
924 [+5]
13
39,370 [+61]
926 [+2]
14
39,421 [+51]
928 [+2]
15
39,474 [+53]
930 [+2]
16
39,563 [+89]
931 [+1]
17
39,610 [+47]
932 [+1]
18
39,646 [+36]
933 [+1]
19
39,673 [+27]
933 [0]
20
39,712 [+39]
934 [+1]
21
39,737 [+25]
934 [0]
22
39,786 [+49]
934 [0]
23
39,834 [+48]
935 [+1]
24
39,871 [+37]
936 [+1]
25
39,921 [+50]
940 [+4]
26
39,945 [+24]
940 [0]
27
39,923 [-22]
941 [+1]
28
39,948 [+25]
941 [0]
29
39,980 [+32]
937 [-4]
30
40,013 [+33]
938 [+1]
31
40,038 [+25]
938 [0]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
37,683
903
2
37,697 [+14]
903 [0]
3
37,710 [+13]
904 [+1]
4
37,736 [+26]
904 [0]
5
37,786 [+50]
903 [-1]
6
37,806 [+20]
903 [0]
7
37,867 [+61]
905 [+2]
8
37,929 [+62]
906 [+1]
9
37,983 [+54]
894 [-12]
10
39,620 [+1,637]
894 [0]
11
39,648 [+28]
895 [+1]
12
38,105 [-1,543]
895 [0]
13
38,127 [+22]
897 [+2]
14
38,166 [+39]
897 [0]
15
38,237 [+71]
900 [+3]
16
38,278 [+41]
901 [+1]
17
38,312 [+34]
902 [+1]
18
38,355 [+43]
903 [+1]
19
38,398 [+43]
904 [+1]
20
38,424 [+26]
905 [+1]
21
38,456 [+32]
904 [-1]
22
38,495 [+39]
906 [+2]
23
38,533 [+38]
907 [+1]
24
38,557 [+24]
908 [+1]
25
38,619 [+62]
910 [+2]
26
38,681 [+62]
912 [+2]
27
38,710 [+29]
912 [0]
28
38,739 [+29]
912 [0]
29
38,767 [+28]
912 [0]
30
38,799 [+32]
912 [0]
31
38,827 [+28]
912 [0]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
36,295
861
2
36,353 [+58]
862 [+1]
3
36,410 [+57]
865 [+3]
4
36,461 [+51]
868 [+3]
5
36,553 [+92]
870 [+2]
6
36,631 [+78]
871 [+1]
7
36,713 [+82]
875 [+4]
8
36,752 [+39]
876 [+1]
9
36,817 [+65]
879 [+3]
10
36,856 [+39]
880 [+1]
11
36,889 [+33]
882 [+2]
12
36,937 [+48]
882 [0]
13
37,012 [+75]
884 [+2]
14
37,055 [+43]
887 [+3]
15
37,089 [+34]
889 [+2]
16
37,113 [+24]
888 [-1]
17
37,200 [+87]
890 [+2]
18
37,266 [+66]
893 [+3]
19
37,303 [+37]
893 [0]
20
37,335 [+32]
894 [+1]
21
37,392 [+57]
896 [+2]
22
37,417 [+25]
892 [-4]
23
37,475 [+58]
893 [+1]
24
37,551 [+76]
898 [+5]
25
37,607 [+56]
894 [-4]
26
37,649 [+42]
895 [+1]
27
37,664 [+15]
898 [+3]
28
37,639 [-25]
899 [+1]
29
37,669 [+30]
901 [+2]
30
37,668 [-1]
902 [+1]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
34,965
837
2
35,026 [+61]
838 [+1]
3
35,074 [+48]
839 [+1]
4
35,128 [+54]
841 [+2]
5
35,167 [+39]
843 [+2]
6
35,208 [+41]
845 [+2]
7
35,271 [+63]
846 [+1]
8
35,305 [+34]
845 [-1]
9
35,333 [+28]
846 [+1]
10
35,353 [+20]
848 [+2]
11
35,371 [+18]
849 [+1]
12
35,389 [+18]
847 [-2]
13
35,420 [+31]
848 [+1]
14
35,442 [+22]
847 [-1]
15
35,470 [+28]
847 [0]
16
35,499 [+29]
848 [+1]
17
35,537 [+38]
848 [0]
18
35,561 [+24]
850 [+2]
19
35,600 [+39]
850 [0]
20
35,641 [+41]
852 [+2]
21
35,665 [+24]
853 [+1]
22
35,694 [+29]
853 [0]
23
35,813 [+119]
854 [+1]
24
35,833 [+20]
854 [0]
25
35,902 [+69]
857 [+3]
26
35,987 [+85]
862 [+5]
27
36,058 [+71]
864 [+2]
28
36,132 [+74]
866 [+2]
29
36,165 [+33]
868 [+2]
30
36,168 [+3]
870 [+2]
31
36,237 [+69]
870 [0]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
34,244
813
2
34,276 [+32]
815 [+2]
3
34,326 [+50]
816 [+1]
4
34,321 [-5]
817 [+1]
5
34,284 [-37]
817 [0]
6
34,301 [+17]
817 [0]
7
34,314 [+13]
817 [0]
8
34,359 [+45]
818 [+1]
9
34,386 [+27]
818 [0]
10
34,394 [+8]
821 [+3]
11
34,355 [-39]
823 [+2]
12
34,316 [-39]
825 [+2]
13
34,364 [+48]
827 [+2]
14
34,376 [+12]
828 [+1]
15
34,465 [+89]
823 [-5]
16
34,486 [+21]
823 [0]
17
34,506 [+20]
825 [+2]
18
34,517 [+11]
826 [+1]
19
34,524 [+7]
827 [+1]
20
34,542 [+18]
827 [0]
21
34,567 [+25]
827 [0]
22
34,584 [+17]
828 [+1]
23
34,609 [+25]
829 [+1]
24
34,691 [+82]
831 [+2]
25
34,707 [+16]
832 [+1]
26
34,713 [+6]
833 [+1]
27
34,746 [+33]
833 [0]
28
34,766 [+20]
834 [+1]
29
34,838 [+72]
835 [+1]
30
34,915 [+77]
836 [+1]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
31,056
809
2
31,085 [+29]
810 [+1]
3
31,095 [+10]
809 [-1]
4
31,116 [+21]
810 [+1]
5
31,135 [+19]
810 [0]
6
31,142 [+7]
793 [-17]
7
31,158 [+16]
793 [0]
8
31,178 [+20]
793 [0]
9
32,222 [+1,044]
794 [+1]
10
32,671 [+449]
794 [0]
11
34,145 [+1,474]
794 [0]
12
34,225 [+80]
795 [+1]
13
33,406 [-819]
795 [0]
14
33,428 [+22]
797 [+2]
15
33,445 [+17]
798 [+1]
16
33,471 [+26]
799 [+1]
17
33,488 [+17]
799 [0]
18
33,523 [+35]
800 [+1]
19
33,498 [-25]
798 [-2]
20
33,537 [+39]
798 [0]
21
33,468 [-69]
800 [+2]
22
33,491 [+23]
801 [+1]
23
33,724 [+233]
802 [+1]
24
33,790 [+66]
803 [+1]
25
33,880 [+90]
804 [+1]
26
33,859 [-21]
804 [0]
27
33,857 [-2]
805 [+1]
28
33,897 [+40]
806 [+1]
29
33,900 [+3]
806 [0]
30
33,936 [+36]
808 [+2]
31
34,068 [+132]
810 [+2]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
30,236
782
2
30,307 [+71]
785 [+3]
3
30,317 [+10]
786 [+1]
4
30,338 [+21]
788 [+2]
5
30,362 [+24]
790 [+2]
6
30,385 [+23]
791 [+1]
7
30,408 [+23]
791 [0]
8
30,437 [+29]
791 [0]
9
30,482 [+45]
791 [0]
10
30,529 [+47]
792 [+1]
11
30,543 [+14]
792 [0]
12
30,559 [+16]
793 [+1]
13
30,588 [+29]
794 [+1]
14
30,596 [+8]
795 [+1]
15
30,626 [+30]
796 [+1]
16
30,631 [+5]
796 [0]
17
30,672 [+41]
797 [+1]
18
30,685 [+13]
797 [0]
19
30,693 [+8]
797 [0]
20
30,698 [+5]
796 [-1]
21
30,755 [+57]
798 [+2]
22
30,794 [+39]
799 [+1]
23
30,834 [+40]
800 [+1]
24
30,905 [+71]
803 [+3]
25
30,958 [+53]
804 [+1]
26
30,974 [+16]
805 [+1]
27
30,997 [+23]
807 [+2]
28
31,046 [+49]
808 [+1]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
29,517
759
2
29,526 [+9]
761 [+2]
3
29,537 [+11]
761 [0]
4
29,592 [+55]
762 [+1]
5
29,612 [+20]
763 [+1]
6
29,634 [+22]
764 [+1]
7
29,653 [+19]
764 [0]
8
29,678 [+25]
766 [+2]
9
29,755 [+77]
770 [+4]
10
29,779 [+24]
772 [+2]
11
29,799 [+20]
772 [0]
12
29,823 [+24]
773 [+1]
13
29,856 [+33]
774 [+1]
14
29,876 [+20]
775 [+1]
15
29,888 [+12]
775 [0]
16
29,912 [+24]
776 [+1]
17
29,927 [+15]
776 [0]
18
29,974 [+47]
777 [+1]
19
30,000 [+26]
778 [+1]
20
30,007 [+7]
778 [0]
21
30,028 [+21]
778 [0]
22
30,043 [+15]
778 [0]
23
30,056 [+13]
779 [+1]
24
30,104 [+48]
781 [+2]
25
30,129 [+25]
782 [+1]
26
30,142 [+13]
782 [0]
27
30,155 [+13]
780 [-2]
28
30,158 [+3]
780 [0]
29
30,164 [+6]
781 [+1]
30
30,182 [+18]
781 [0]
31
30,214 [+32]
782 [+1]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่