ยิปซี คีรติ

Instagram ยิปซี คีรติ | ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์

@gypsykeerati

89
Ranking
ลำดับ
5,438
Posts
รูปวีดีโอ
1,794,643
Followers
ผู้ติดตาม
430
Followings
ติดตาม
gypsy keerati Actress. For work : 085-199-4804 (คุณพ่อ) LINE ID : gypdad www.facebook.com/gypsykeerati |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram ยิปซี คีรติ

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
1,773,813
5,412
2
1,775,332 [+1,519]
5,413 [+1]
3
1,776,341 [+1,009]
5,413 [0]
4
1,777,411 [+1,070]
5,414 [+1]
5
1,778,460 [+1,049]
5,414 [0]
6
1,779,309 [+849]
5,420 [+6]
7
1,781,060 [+1,751]
5,420 [0]
8
1,782,126 [+1,066]
5,422 [+2]
9
1,783,065 [+939]
5,424 [+2]
10
1,784,410 [+1,345]
5,425 [+1]
11
1,785,356 [+946]
5,428 [+3]
12
1,786,428 [+1,072]
5,432 [+4]
13
1,787,684 [+1,256]
5,434 [+2]
14
1,788,424 [+740]
5,434 [0]
15
1,789,038 [+614]
5,435 [+1]
16
1,789,700 [+662]
5,435 [0]
17
1,790,275 [+575]
5,435 [0]
18
1,790,930 [+655]
5,437 [+2]
19
1,791,844 [+914]
5,437 [0]
20
1,794,643 [+2,799]
5,438 [+1]
21
222324252627
28293031   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
1,745,320
5,354
2
1,746,280 [+960]
5,358 [+4]
3
1,747,455 [+1,175]
5,359 [+1]
4
1,748,256 [+801]
5,360 [+1]
5
1,749,010 [+754]
5,361 [+1]
6
1,749,506 [+496]
5,362 [+1]
7
1,750,310 [+804]
5,369 [+7]
8
1,750,963 [+653]
5,361 [-8]
9
1,751,636 [+673]
5,363 [+2]
10
1,752,394 [+758]
5,363 [0]
11
1,753,058 [+664]
5,364 [+1]
12
1,753,767 [+709]
5,369 [+5]
13
1,754,409 [+642]
5,371 [+2]
14
1,755,093 [+684]
5,372 [+1]
15
1,755,828 [+735]
5,374 [+2]
16
1,758,165 [+2,337]
5,375 [+1]
17
1,759,416 [+1,251]
5,375 [0]
18
1,760,322 [+906]
5,375 [0]
19
1,761,152 [+830]
5,377 [+2]
20
1,761,945 [+793]
5,378 [+1]
21
1,762,754 [+809]
5,379 [+1]
22
1,763,672 [+918]
5,382 [+3]
23
1,765,119 [+1,447]
5,386 [+4]
24
1,766,196 [+1,077]
5,392 [+6]
25
1,767,033 [+837]
5,400 [+8]
26
1,767,759 [+726]
5,400 [0]
27
1,768,700 [+941]
5,401 [+1]
28
1,769,633 [+933]
5,404 [+3]
29
1,770,374 [+741]
5,406 [+2]
30
1,771,234 [+860]
5,402 [-4]
31
1,772,025 [+791]
5,406 [+4]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
1,710,100
5,295
2
1,710,970 [+870]
5,299 [+4]
3
1,711,563 [+593]
5,303 [+4]
4
1,712,311 [+748]
5,302 [-1]
5
1,713,089 [+778]
5,303 [+1]
6
1,713,722 [+633]
5,303 [0]
7
1,714,275 [+553]
5,303 [0]
8
1,715,162 [+887]
5,304 [+1]
9
1,716,764 [+1,602]
5,308 [+4]
10
1,718,151 [+1,387]
5,311 [+3]
11
1,719,178 [+1,027]
5,311 [0]
12
1,720,064 [+886]
5,310 [-1]
13
1,720,776 [+712]
5,311 [+1]
14
1,721,387 [+611]
5,314 [+3]
15
1,721,903 [+516]
5,314 [0]
16
1,722,437 [+534]
5,317 [+3]
17
1,722,952 [+515]
5,319 [+2]
18
1,723,489 [+537]
5,324 [+5]
19
1,724,100 [+611]
5,328 [+4]
20
1,724,498 [+398]
5,333 [+5]
21
1,725,576 [+1,078]
5,334 [+1]
22
1,726,774 [+1,198]
5,336 [+2]
23
1,731,230 [+4,456]
5,340 [+4]
24
1,735,213 [+3,983]
5,342 [+2]
25
1,737,592 [+2,379]
5,345 [+3]
26
1,739,418 [+1,826]
5,346 [+1]
27
1,740,554 [+1,136]
5,347 [+1]
28
1,742,017 [+1,463]
5,349 [+2]
29
1,743,449 [+1,432]
5,352 [+3]
30
1,744,623 [+1,174]
5,353 [+1]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
1,675,742
5,200
2
1,676,295 [+553]
5,202 [+2]
3
1,676,927 [+632]
5,202 [0]
4
1,677,356 [+429]
5,204 [+2]
5
1,677,674 [+318]
5,209 [+5]
6
1,678,978 [+1,304]
5,211 [+2]
7
1,680,573 [+1,595]
5,210 [-1]
8
1,681,682 [+1,109]
5,210 [0]
9
1,682,896 [+1,214]
5,212 [+2]
10
1,684,177 [+1,281]
5,215 [+3]
11
1,685,272 [+1,095]
5,216 [+1]
12
1,685,932 [+660]
5,219 [+3]
13
1,686,392 [+460]
5,222 [+3]
14
1,686,921 [+529]
5,226 [+4]
15
1,687,240 [+319]
5,229 [+3]
16
1,691,116 [+3,876]
5,230 [+1]
17
1,694,112 [+2,996]
5,234 [+4]
18
1,695,393 [+1,281]
5,235 [+1]
19
1,696,583 [+1,190]
5,239 [+4]
20
1,699,600 [+3,017]
5,246 [+7]
21
1,700,874 [+1,274]
5,253 [+7]
22
1,702,448 [+1,574]
5,260 [+7]
23
1,703,578 [+1,130]
5,262 [+2]
24
1,704,216 [+638]
5,269 [+7]
25
1,705,257 [+1,041]
5,278 [+9]
26
1,705,996 [+739]
5,283 [+5]
27
1,706,859 [+863]
5,286 [+3]
28
1,707,834 [+975]
5,287 [+1]
29
1,708,495 [+661]
5,287 [0]
30
1,709,114 [+619]
5,290 [+3]
31
1,709,625 [+511]
5,291 [+1]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
1,657,342
5,153
2
1,657,639 [+297]
5,155 [+2]
3
1,658,096 [+457]
5,157 [+2]
4
1,658,995 [+899]
5,161 [+4]
5
1,659,717 [+722]
5,164 [+3]
6
1,660,362 [+645]
5,166 [+2]
7
1,661,822 [+1,460]
5,169 [+3]
8
1,662,363 [+541]
5,171 [+2]
9
1,662,979 [+616]
5,172 [+1]
10
1,663,630 [+651]
5,176 [+4]
11
1,663,958 [+328]
5,176 [0]
12
1,664,506 [+548]
5,177 [+1]
13
1,664,969 [+463]
5,181 [+4]
14
1,665,449 [+480]
5,183 [+2]
15
1,665,852 [+403]
5,184 [+1]
16
1,666,358 [+506]
5,186 [+2]
17
1,666,787 [+429]
5,182 [-4]
18
1,667,119 [+332]
5,184 [+2]
19
1,667,514 [+395]
5,185 [+1]
20
1,667,926 [+412]
5,185 [0]
21
1,668,243 [+317]
5,186 [+1]
22
1,668,558 [+315]
5,186 [0]
23
1,669,039 [+481]
5,187 [+1]
24
1,669,587 [+548]
5,189 [+2]
25
1,671,915 [+2,328]
5,192 [+3]
26
1,673,285 [+1,370]
5,193 [+1]
27
1,673,834 [+549]
5,197 [+4]
28
1,674,378 [+544]
5,200 [+3]
29
1,674,787 [+409]
5,200 [0]
30
1,675,293 [+506]
5,200 [0]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
1,621,041
5,093
2
1,621,495 [+454]
5,094 [+1]
3
1,621,751 [+256]
5,094 [0]
4
1,622,123 [+372]
5,100 [+6]
5
1,623,822 [+1,699]
5,104 [+4]
6
1,625,237 [+1,415]
5,106 [+2]
7
1,629,890 [+4,653]
5,104 [-2]
8
1,634,477 [+4,587]
5,105 [+1]
9
1,635,847 [+1,370]
5,106 [+1]
10
1,636,618 [+771]
5,107 [+1]
11
1,637,279 [+661]
5,108 [+1]
12
1,639,924 [+2,645]
5,116 [+8]
13
1,641,893 [+1,969]
5,122 [+6]
14
1,643,531 [+1,638]
5,127 [+5]
15
1,644,852 [+1,321]
5,127 [0]
16
1,645,519 [+667]
5,129 [+2]
17
1,646,385 [+866]
5,129 [0]
18
1,646,964 [+579]
5,132 [+3]
19
1,647,600 [+636]
5,135 [+3]
20
1,648,438 [+838]
5,136 [+1]
21
1,650,497 [+2,059]
5,137 [+1]
22
1,651,552 [+1,055]
5,138 [+1]
23
1,652,425 [+873]
5,139 [+1]
24
1,653,057 [+632]
5,139 [0]
25
1,653,800 [+743]
5,141 [+2]
26
1,654,771 [+971]
5,142 [+1]
27
1,655,237 [+466]
5,144 [+2]
28
1,655,573 [+336]
5,145 [+1]
29
1,656,054 [+481]
5,147 [+2]
30
1,656,442 [+388]
5,148 [+1]
31
1,656,933 [+491]
5,151 [+3]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
1,608,103
5,010
2
1,608,261 [+158]
5,013 [+3]
3
1,608,614 [+353]
5,014 [+1]
4
1,609,029 [+415]
5,018 [+4]
5
1,609,745 [+716]
5,018 [0]
6
1,610,042 [+297]
5,019 [+1]
7
1,610,257 [+215]
5,019 [0]
8
1,610,541 [+284]
5,022 [+3]
9
1,610,883 [+342]
5,027 [+5]
10
1,611,558 [+675]
5,029 [+2]
11
1,612,330 [+772]
5,031 [+2]
12
1,613,049 [+719]
5,031 [0]
13
1,613,429 [+380]
5,041 [+10]
14
1,613,944 [+515]
5,045 [+4]
15
1,614,779 [+835]
5,048 [+3]
16
1,615,265 [+486]
5,050 [+2]
17
1,615,610 [+345]
5,052 [+2]
18
1,616,075 [+465]
5,054 [+2]
19
1,616,332 [+257]
5,055 [+1]
20
1,616,647 [+315]
5,059 [+4]
21
1,616,894 [+247]
5,061 [+2]
22
1,617,073 [+179]
5,064 [+3]
23
1,617,508 [+435]
5,067 [+3]
24
1,617,581 [+73]
5,068 [+1]
25
1,617,648 [+67]
5,071 [+3]
26
1,618,568 [+920]
5,076 [+5]
27
1,619,472 [+904]
5,079 [+3]
28
1,619,764 [+292]
5,082 [+3]
29
1,620,130 [+366]
5,086 [+4]
30
1,620,490 [+360]
5,088 [+2]
31
1,620,788 [+298]
5,090 [+2]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
1,597,009
4,941
2
1,597,813 [+804]
4,941 [0]
3
1,598,367 [+554]
4,951 [+10]
4
1,599,449 [+1,082]
4,958 [+7]
5
1,600,242 [+793]
4,964 [+6]
6
1,601,274 [+1,032]
4,965 [+1]
7
1,602,520 [+1,246]
4,968 [+3]
8
1,603,461 [+941]
4,968 [0]
9
1,604,091 [+630]
4,974 [+6]
10
1,604,985 [+894]
4,978 [+4]
11
1,605,383 [+398]
4,980 [+2]
12
1,605,673 [+290]
4,976 [-4]
13
1,606,090 [+417]
4,977 [+1]
14
1,606,540 [+450]
4,979 [+2]
15
1,607,118 [+578]
4,979 [0]
16
1,607,494 [+376]
4,979 [0]
17
1,607,394 [-100]
4,983 [+4]
18
1,607,263 [-131]
4,987 [+4]
19
1,607,365 [+102]
4,987 [0]
20
1,607,578 [+213]
4,989 [+2]
21
1,607,761 [+183]
4,990 [+1]
22
1,607,806 [+45]
4,992 [+2]
23
1,607,890 [+84]
4,993 [+1]
24
1,607,902 [+12]
4,994 [+1]
25
1,607,813 [-89]
4,999 [+5]
26
1,607,773 [-40]
5,003 [+4]
27
1,607,773 [0]
5,007 [+4]
28
1,607,785 [+12]
5,007 [0]
29
1,607,941 [+156]
5,008 [+1]
30
1,608,109 [+168]
5,008 [0]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
1,569,018
4,906
2
1,569,642 [+624]
4,909 [+3]
3
1,571,328 [+1,686]
4,911 [+2]
4
1,572,376 [+1,048]
4,914 [+3]
5
1,573,888 [+1,512]
4,914 [0]
6
1,574,983 [+1,095]
4,915 [+1]
7
1,575,772 [+789]
4,918 [+3]
8
1,576,878 [+1,106]
4,918 [0]
9
1,577,805 [+927]
4,918 [0]
10
1,578,953 [+1,148]
4,924 [+6]
11
1,581,824 [+2,871]
4,930 [+6]
12
1,584,068 [+2,244]
4,927 [-3]
13
1,585,509 [+1,441]
4,930 [+3]
14
1,586,571 [+1,062]
4,924 [-6]
15
1,587,385 [+814]
4,924 [0]
16
1,587,996 [+611]
4,927 [+3]
17
1,588,453 [+457]
4,927 [0]
18
1,589,124 [+671]
4,931 [+4]
19
1,589,786 [+662]
4,935 [+4]
20
1,590,552 [+766]
4,942 [+7]
21
1,591,300 [+748]
4,944 [+2]
22
1,591,856 [+556]
4,946 [+2]
23
1,592,347 [+491]
4,952 [+6]
24
1,592,861 [+514]
4,945 [-7]
25
1,593,457 [+596]
4,939 [-6]
26
1,593,799 [+342]
4,939 [0]
27
1,594,368 [+569]
4,940 [+1]
28
1,594,919 [+551]
4,940 [0]
29
1,595,446 [+527]
4,941 [+1]
30
1,595,981 [+535]
4,941 [0]
31
1,596,600 [+619]
4,941 [0]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
1,546,236
4,822
2
1,546,654 [+418]
4,826 [+4]
3
1,547,017 [+363]
4,828 [+2]
4
1,547,239 [+222]
4,833 [+5]
5
1,547,453 [+214]
4,836 [+3]
6
1,547,983 [+530]
4,835 [-1]
7
1,548,610 [+627]
4,836 [+1]
8
1,549,326 [+716]
4,839 [+3]
9
1,550,222 [+896]
4,842 [+3]
10
1,550,786 [+564]
4,844 [+2]
11
1,551,522 [+736]
4,844 [0]
12
1,552,142 [+620]
4,845 [+1]
13
1,552,732 [+590]
4,847 [+2]
14
1,553,201 [+469]
4,853 [+6]
15
1,553,624 [+423]
4,859 [+6]
16
1,554,481 [+857]
4,863 [+4]
17
1,555,630 [+1,149]
4,866 [+3]
18
1,556,505 [+875]
4,869 [+3]
19
1,557,930 [+1,425]
4,874 [+5]
20
1,559,542 [+1,612]
4,878 [+4]
21
1,560,545 [+1,003]
4,880 [+2]
22
1,561,398 [+853]
4,882 [+2]
23
1,562,104 [+706]
4,883 [+1]
24
1,562,746 [+642]
4,885 [+2]
25
1,563,398 [+652]
4,885 [0]
26
1,564,031 [+633]
4,889 [+4]
27
1,564,911 [+880]
4,894 [+5]
28
1,566,129 [+1,218]
4,896 [+2]
29
1,567,474 [+1,345]
4,899 [+3]
30
1,568,331 [+857]
4,904 [+5]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
1,529,115
4,747
2
1,529,757 [+642]
4,750 [+3]
3
1,530,269 [+512]
4,753 [+3]
4
1,530,780 [+511]
4,754 [+1]
5
1,531,178 [+398]
4,757 [+3]
6
1,531,732 [+554]
4,758 [+1]
7
1,532,297 [+565]
4,760 [+2]
8
1,532,842 [+545]
4,760 [0]
9
1,533,521 [+679]
4,762 [+2]
10
1,534,043 [+522]
4,764 [+2]
11
1,534,559 [+516]
4,765 [+1]
12
1,535,058 [+499]
4,767 [+2]
13
1,535,594 [+536]
4,767 [0]
14
1,536,079 [+485]
4,770 [+3]
15
1,536,583 [+504]
4,770 [0]
16
1,537,054 [+471]
4,773 [+3]
17
1,537,821 [+767]
4,779 [+6]
18
1,538,794 [+973]
4,780 [+1]
19
1,539,567 [+773]
4,783 [+3]
20
1,540,156 [+589]
4,787 [+4]
21
1,541,060 [+904]
4,788 [+1]
22
1,541,568 [+508]
4,788 [0]
23
1,542,181 [+613]
4,790 [+2]
24
1,542,477 [+296]
4,792 [+2]
25
1,542,896 [+419]
4,795 [+3]
26
1,543,493 [+597]
4,795 [0]
27
1,543,923 [+430]
4,803 [+8]
28
1,544,433 [+510]
4,807 [+4]
29
1,544,934 [+501]
4,809 [+2]
30
1,545,524 [+590]
4,815 [+6]
31
1,545,915 [+391]
4,819 [+4]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
1,512,905
4,655
2
1,513,401 [+496]
4,658 [+3]
3
1,513,791 [+390]
4,662 [+4]
4
1,514,240 [+449]
4,665 [+3]
5
1,514,753 [+513]
4,667 [+2]
6
1,515,190 [+437]
4,667 [0]
7
1,515,758 [+568]
4,672 [+5]
8
1,516,315 [+557]
4,674 [+2]
9
1,516,787 [+472]
4,676 [+2]
10
1,517,256 [+469]
4,678 [+2]
11
1,517,764 [+508]
4,679 [+1]
12
1,518,210 [+446]
4,685 [+6]
13
1,518,828 [+618]
4,690 [+5]
14
1,519,436 [+608]
4,695 [+5]
15
1,519,916 [+480]
4,699 [+4]
16
1,520,329 [+413]
4,701 [+2]
17
1,520,707 [+378]
4,703 [+2]
18
1,521,291 [+584]
4,706 [+3]
19
1,521,828 [+537]
4,709 [+3]
20
1,522,250 [+422]
4,711 [+2]
21
1,523,061 [+811]
4,715 [+4]
22
1,524,190 [+1,129]
4,718 [+3]
23
1,525,242 [+1,052]
4,721 [+3]
24
1,526,195 [+953]
4,724 [+3]
25
1,526,831 [+636]
4,730 [+6]
26
1,527,597 [+766]
4,738 [+8]
27
1,528,114 [+517]
4,740 [+2]
28
1,528,597 [+483]
4,742 [+2]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
1,495,416
4,589
2
1,496,240 [+824]
4,593 [+4]
3
1,496,739 [+499]
4,598 [+5]
4
1,497,102 [+363]
4,602 [+4]
5
1,497,605 [+503]
4,601 [-1]
6
1,498,172 [+567]
4,603 [+2]
7
1,498,871 [+699]
4,609 [+6]
8
1,499,788 [+917]
4,609 [0]
9
1,500,525 [+737]
4,611 [+2]
10
1,501,017 [+492]
4,613 [+2]
11
1,501,439 [+422]
4,616 [+3]
12
1,502,012 [+573]
4,616 [0]
13
1,502,467 [+455]
4,616 [0]
14
1,502,842 [+375]
4,622 [+6]
15
1,503,354 [+512]
4,624 [+2]
16
1,504,003 [+649]
4,626 [+2]
17
1,504,860 [+857]
4,629 [+3]
18
1,505,657 [+797]
4,632 [+3]
19
1,506,191 [+534]
4,635 [+3]
20
1,506,668 [+477]
4,631 [-4]
21
1,507,142 [+474]
4,636 [+5]
22
1,507,688 [+546]
4,636 [0]
23
1,508,098 [+410]
4,638 [+2]
24
1,508,784 [+686]
4,642 [+4]
25
1,509,219 [+435]
4,643 [+1]
26
1,509,636 [+417]
4,647 [+4]
27
1,510,134 [+498]
4,648 [+1]
28
1,510,719 [+585]
4,648 [0]
29
1,511,278 [+559]
4,651 [+3]
30
1,511,728 [+450]
4,651 [0]
31
1,512,415 [+687]
4,651 [0]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
1,477,593
4,493
2
1,478,029 [+436]
4,494 [+1]
3
1,478,574 [+545]
4,494 [0]
4
1,479,132 [+558]
4,496 [+2]
5
1,479,645 [+513]
4,499 [+3]
6
1,480,331 [+686]
4,501 [+2]
7
1,480,948 [+617]
4,503 [+2]
8
1,481,560 [+612]
4,504 [+1]
9
1,482,150 [+590]
4,507 [+3]
10
1,482,811 [+661]
4,508 [+1]
11
1,483,566 [+755]
4,508 [0]
12
1,484,239 [+673]
4,510 [+2]
13
1,484,830 [+591]
4,511 [+1]
14
1,485,236 [+406]
4,516 [+5]
15
1,485,772 [+536]
4,518 [+2]
16
1,486,216 [+444]
4,521 [+3]
17
1,486,876 [+660]
4,522 [+1]
18
1,487,619 [+743]
4,525 [+3]
19
1,488,087 [+468]
4,528 [+3]
20
1,488,650 [+563]
4,533 [+5]
21
1,489,341 [+691]
4,539 [+6]
22
1,489,861 [+520]
4,543 [+4]
23
1,490,440 [+579]
4,548 [+5]
24
1,490,899 [+459]
4,550 [+2]
25
1,491,504 [+605]
4,556 [+6]
26
1,492,082 [+578]
4,562 [+6]
27
1,492,770 [+688]
4,561 [-1]
28
1,493,348 [+578]
4,565 [+4]
29
1,493,913 [+565]
4,572 [+7]
30
1,494,478 [+565]
4,579 [+7]
31
1,494,963 [+485]
4,586 [+7]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
1,458,344
4,422
2
1,458,367 [+23]
4,428 [+6]
3
1,458,976 [+609]
4,432 [+4]
4
1,459,298 [+322]
4,441 [+9]
5
1,459,279 [-19]
4,458 [+17]
6
1,459,279 [0]
4,458 [0]
7
1,459,228 [-51]
4,461 [+3]
8
1,462,291 [+3,063]
4,462 [+1]
9
1,462,761 [+470]
4,462 [0]
10
1,463,256 [+495]
4,462 [0]
11
1,463,738 [+482]
4,462 [0]
12
1,464,372 [+634]
4,462 [0]
13
1,464,993 [+621]
4,466 [+4]
14
1,465,389 [+396]
4,469 [+3]
15
1,465,928 [+539]
4,470 [+1]
16
1,466,440 [+512]
4,471 [+1]
17
1,466,875 [+435]
4,471 [0]
18
1,467,341 [+466]
4,471 [0]
19
1,467,866 [+525]
4,471 [0]
20
1,468,501 [+635]
4,474 [+3]
21
1,469,334 [+833]
4,478 [+4]
2223
1,470,658 [+1,324]
4,478 [0]
24
1,471,231 [+573]
4,478 [0]
25
1,471,648 [+417]
4,483 [+5]
26
1,472,272 [+624]
4,485 [+2]
27
1,474,023 [+1,751]
4,488 [+3]
28
1,474,948 [+925]
4,489 [+1]
29
1,475,600 [+652]
4,493 [+4]
30
1,476,740 [+1,140]
4,493 [0]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
1,427,620
4,341
2
1,428,897 [+1,277]
4,344 [+3]
3
1,430,144 [+1,247]
4,347 [+3]
4
1,431,767 [+1,623]
4,349 [+2]
5
1,433,145 [+1,378]
4,345 [-4]
6
1,434,651 [+1,506]
4,347 [+2]
7
1,436,182 [+1,531]
4,351 [+4]
8
1,437,776 [+1,594]
4,356 [+5]
9
1,439,690 [+1,914]
4,356 [0]
10
1,442,292 [+2,602]
4,359 [+3]
11
1,444,825 [+2,533]
4,363 [+4]
12
1,446,723 [+1,898]
4,367 [+4]
13
1,448,084 [+1,361]
4,369 [+2]
14
1,448,844 [+760]
4,371 [+2]
15
1,449,408 [+564]
4,372 [+1]
16
1,450,035 [+627]
4,376 [+4]
17
1,450,563 [+528]
4,377 [+1]
18
1,451,129 [+566]
4,377 [0]
19
1,451,596 [+467]
4,377 [0]
20
1,452,252 [+656]
4,377 [0]
21
1,452,683 [+431]
4,378 [+1]
22
1,453,251 [+568]
4,390 [+12]
23
1,453,800 [+549]
4,396 [+6]
24
1,454,362 [+562]
4,396 [0]
25
1,454,957 [+595]
4,396 [0]
26
1,455,521 [+564]
4,396 [0]
27
1,456,116 [+595]
4,397 [+1]
28
1,456,503 [+387]
4,400 [+3]
29
1,457,029 [+526]
4,401 [+1]
30
1,457,495 [+466]
4,404 [+3]
31
1,457,924 [+429]
4,415 [+11]
     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
1,387,301
4,282
2
1,388,372 [+1,071]
4,285 [+3]
3
1,389,654 [+1,282]
4,286 [+1]
4
1,390,831 [+1,177]
4,289 [+3]
5
1,392,002 [+1,171]
4,289 [0]
6
1,393,170 [+1,168]
4,289 [0]
7
1,394,283 [+1,113]
4,289 [0]
8
1,395,263 [+980]
4,290 [+1]
9
1,396,259 [+996]
4,290 [0]
10
1,397,388 [+1,129]
4,290 [0]
11
1,398,887 [+1,499]
4,290 [0]
12
1,400,134 [+1,247]
4,290 [0]
13
1,401,414 [+1,280]
4,290 [0]
14
1,402,569 [+1,155]
4,291 [+1]
15
1,404,535 [+1,966]
4,296 [+5]
16
1,406,125 [+1,590]
4,295 [-1]
17
1,408,087 [+1,962]
4,300 [+5]
18
1,409,615 [+1,528]
4,305 [+5]
19
1,410,463 [+848]
4,308 [+3]
20
1,411,563 [+1,100]
4,311 [+3]
21
1,412,848 [+1,285]
4,317 [+6]
22
1,413,750 [+902]
4,318 [+1]
23
1,415,087 [+1,337]
4,318 [0]
24
1,416,668 [+1,581]
4,321 [+3]
25
1,418,160 [+1,492]
4,324 [+3]
26
1,419,752 [+1,592]
4,327 [+3]
27
1,421,124 [+1,372]
4,329 [+2]
28
1,422,722 [+1,598]
4,332 [+3]
29
1,424,894 [+2,172]
4,336 [+4]
30
1,426,366 [+1,472]
4,340 [+4]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
1,350,481
4,169
2
1,351,603 [+1,122]
4,171 [+2]
3
1,352,698 [+1,095]
4,175 [+4]
4
1,353,719 [+1,021]
4,181 [+6]
5
1,354,697 [+978]
4,184 [+3]
6
1,355,742 [+1,045]
4,187 [+3]
7
1,356,873 [+1,131]
4,190 [+3]
8
1,357,796 [+923]
4,192 [+2]
9
1,358,783 [+987]
4,195 [+3]
10
1,359,715 [+932]
4,196 [+1]
11
1,360,540 [+825]
4,201 [+5]
12
1,362,628 [+2,088]
4,206 [+5]
13
1,363,958 [+1,330]
4,209 [+3]
14
1,365,289 [+1,331]
4,218 [+9]
15
1,366,284 [+995]
4,231 [+13]
16
1,367,254 [+970]
4,239 [+8]
17
1,368,280 [+1,026]
4,243 [+4]
18
1,369,127 [+847]
4,250 [+7]
19
1,370,164 [+1,037]
4,252 [+2]
20
1,371,134 [+970]
4,255 [+3]
21
1,372,618 [+1,484]
4,260 [+5]
22
1,374,002 [+1,384]
4,263 [+3]
23
1,375,268 [+1,266]
4,264 [+1]
24
1,377,223 [+1,955]
4,267 [+3]
25
1,378,556 [+1,333]
4,267 [0]
26
1,380,288 [+1,732]
4,267 [0]
27
1,381,619 [+1,331]
4,271 [+4]
28
1,383,044 [+1,425]
4,271 [0]
29
1,384,292 [+1,248]
4,272 [+1]
30
1,385,397 [+1,105]
4,272 [0]
31
1,386,298 [+901]
4,279 [+7]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
1,317,103 [0]
4,074 [0]
6
1,317,879 [+776]
4,076 [+2]
7
1,318,875 [+996]
4,078 [+2]
8
1,319,877 [+1,002]
4,081 [+3]
9
1,320,744 [+867]
4,085 [+4]
10
1,322,293 [+1,549]
4,089 [+4]
11
1,323,255 [+962]
4,092 [+3]
12
1,324,348 [+1,093]
4,095 [+3]
13
1,325,214 [+866]
4,101 [+6]
14
1,326,152 [+938]
4,104 [+3]
15
1,327,145 [+993]
4,109 [+5]
16
1,328,028 [+883]
4,119 [+10]
17
1,329,384 [+1,356]
4,122 [+3]
18
1,330,641 [+1,257]
4,125 [+3]
19
1,332,051 [+1,410]
4,125 [0]
20
1,332,993 [+942]
4,129 [+4]
21
1,333,719 [+726]
4,133 [+4]
22
1,334,997 [+1,278]
4,137 [+4]
23
1,336,956 [+1,959]
4,144 [+7]
24
1,339,135 [+2,179]
4,146 [+2]
25
1,340,340 [+1,205]
4,149 [+3]
26
1,341,530 [+1,190]
4,150 [+1]
27
1,342,798 [+1,268]
4,154 [+4]
28
1,343,977 [+1,179]
4,156 [+2]
29
1,345,784 [+1,807]
4,160 [+4]
30
1,347,423 [+1,639]
4,166 [+6]
31
1,349,146 [+1,723]
4,168 [+2]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
1,280,213
3,972
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
1,280,213 [0]
3,972 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
1,244,203
3,886
2
1,245,498 [+1,295]
3,895 [+9]
3
1,246,925 [+1,427]
3,897 [+2]
4
1,248,216 [+1,291]
3,899 [+2]
5
1,249,461 [+1,245]
3,902 [+3]
6
1,250,605 [+1,144]
3,905 [+3]
7
1,251,909 [+1,304]
3,911 [+6]
8
1,253,065 [+1,156]
3,917 [+6]
9
1,254,379 [+1,314]
3,923 [+6]
10
1,255,433 [+1,054]
3,926 [+3]
11
1,256,693 [+1,260]
3,927 [+1]
12
1,257,797 [+1,104]
3,929 [+2]
13
1,259,014 [+1,217]
3,934 [+5]
14
1,260,650 [+1,636]
3,940 [+6]
15
1,262,154 [+1,504]
3,943 [+3]
16
1,263,079 [+925]
3,945 [+2]
17
1,264,015 [+936]
3,945 [0]
18
1,265,209 [+1,194]
3,945 [0]
19
1,266,436 [+1,227]
3,950 [+5]
20
1,267,951 [+1,515]
3,951 [+1]
21
1,269,113 [+1,162]
3,955 [+4]
22
1,270,340 [+1,227]
3,957 [+2]
23
1,271,393 [+1,053]
3,959 [+2]
24
1,272,520 [+1,127]
3,959 [0]
25
1,273,632 [+1,112]
3,961 [+2]
26
1,274,684 [+1,052]
3,963 [+2]
27
1,275,520 [+836]
3,966 [+3]
28
1,276,632 [+1,112]
3,966 [0]
29
1,277,644 [+1,012]
3,966 [0]
30
1,278,514 [+870]
3,969 [+3]
31
1,279,383 [+869]
3,967 [-2]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
1,205,922
3,786
2
1,207,229 [+1,307]
3,790 [+4]
3
1,208,739 [+1,510]
3,794 [+4]
4
1,210,166 [+1,427]
3,800 [+6]
5
1,211,587 [+1,421]
3,803 [+3]
6
1,213,156 [+1,569]
3,811 [+8]
7
1,214,423 [+1,267]
3,816 [+5]
8
1,215,566 [+1,143]
3,820 [+4]
9
1,216,862 [+1,296]
3,823 [+3]
10
1,218,219 [+1,357]
3,827 [+4]
11
1,219,665 [+1,446]
3,832 [+5]
12
1,220,895 [+1,230]
3,835 [+3]
13
1,221,755 [+860]
3,840 [+5]
14
1,222,652 [+897]
3,839 [-1]
15
1,223,495 [+843]
3,840 [+1]
16
1,224,448 [+953]
3,842 [+2]
17
1,225,663 [+1,215]
3,842 [0]
18
1,226,809 [+1,146]
3,842 [0]
19
1,227,954 [+1,145]
3,842 [0]
20
1,228,971 [+1,017]
3,843 [+1]
21
1,230,178 [+1,207]
3,845 [+2]
22
1,231,004 [+826]
3,848 [+3]
23
1,232,141 [+1,137]
3,852 [+4]
24
1,233,436 [+1,295]
3,861 [+9]
25
1,234,657 [+1,221]
3,866 [+5]
26
1,236,357 [+1,700]
3,869 [+3]
27
1,238,521 [+2,164]
3,873 [+4]
28
1,240,264 [+1,743]
3,875 [+2]
29
1,241,542 [+1,278]
3,880 [+5]
30
1,242,694 [+1,152]
3,884 [+4]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
1,159,156
3,700
2
1,160,470 [+1,314]
3,704 [+4]
3
1,161,732 [+1,262]
3,706 [+2]
4
1,162,871 [+1,139]
3,711 [+5]
5
1,164,459 [+1,588]
3,714 [+3]
6
1,165,989 [+1,530]
3,716 [+2]
7
1,168,396 [+2,407]
3,720 [+4]
8
1,170,396 [+2,000]
3,724 [+4]
9
1,171,868 [+1,472]
3,727 [+3]
10
1,173,404 [+1,536]
3,730 [+3]
11
1,174,727 [+1,323]
3,732 [+2]
12
1,176,132 [+1,405]
3,736 [+4]
13
1,177,598 [+1,466]
3,738 [+2]
14
1,179,021 [+1,423]
3,742 [+4]
15
1,180,450 [+1,429]
3,749 [+7]
16
1,181,784 [+1,334]
3,753 [+4]
17
1,183,199 [+1,415]
3,756 [+3]
18
1,184,587 [+1,388]
3,758 [+2]
19
1,186,150 [+1,563]
3,760 [+2]
20
1,187,649 [+1,499]
3,761 [+1]
21
1,189,001 [+1,352]
3,761 [0]
22
1,190,392 [+1,391]
3,761 [0]
23
1,191,906 [+1,514]
3,761 [0]
24
1,193,246 [+1,340]
3,765 [+4]
25
1,194,763 [+1,517]
3,770 [+5]
26
1,196,348 [+1,585]
3,772 [+2]
27
1,198,186 [+1,838]
3,772 [0]
28
1,199,725 [+1,539]
3,775 [+3]
29
1,201,186 [+1,461]
3,780 [+5]
30
1,202,917 [+1,731]
3,784 [+4]
31
1,204,639 [+1,722]
3,785 [+1]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
1,120,393
3,627
2
1,121,811 [+1,418]
3,628 [+1]
3
1,123,267 [+1,456]
3,633 [+5]
4
1,124,456 [+1,189]
3,640 [+7]
5
1,125,797 [+1,341]
3,643 [+3]
6
1,127,042 [+1,245]
3,645 [+2]
7
1,128,305 [+1,263]
3,647 [+2]
8
1,129,346 [+1,041]
3,650 [+3]
9
1,130,397 [+1,051]
3,650 [0]
10
1,131,420 [+1,023]
3,655 [+5]
11
1,132,672 [+1,252]
3,655 [0]
12
1,133,777 [+1,105]
3,656 [+1]
13
1,135,044 [+1,267]
3,658 [+2]
14
1,136,227 [+1,183]
3,660 [+2]
15
1,137,761 [+1,534]
3,662 [+2]
16
1,139,119 [+1,358]
3,667 [+5]
17
1,140,893 [+1,774]
3,672 [+5]
18
1,142,670 [+1,777]
3,677 [+5]
19
1,144,010 [+1,340]
3,679 [+2]
20
1,145,461 [+1,451]
3,682 [+3]
21
1,147,190 [+1,729]
3,684 [+2]
22
1,148,679 [+1,489]
3,684 [0]
23
1,149,965 [+1,286]
3,684 [0]
24
1,151,473 [+1,508]
3,687 [+3]
25
1,152,756 [+1,283]
3,690 [+3]
26
1,154,027 [+1,271]
3,691 [+1]
27
1,155,369 [+1,342]
3,691 [0]
28
1,156,855 [+1,486]
3,693 [+2]
29
1,158,011 [+1,156]
3,698 [+5]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
1,059,720
3,509
2
1,061,922 [+2,202]
3,521 [+12]
3
1,064,233 [+2,311]
3,526 [+5]
4
1,066,197 [+1,964]
3,529 [+3]
5
1,068,091 [+1,894]
3,534 [+5]
6
1,070,404 [+2,313]
3,522 [-12]
7
1,072,525 [+2,121]
3,529 [+7]
8
1,074,060 [+1,535]
3,542 [+13]
9
1,075,778 [+1,718]
3,558 [+16]
10
1,077,647 [+1,869]
3,565 [+7]
11
1,079,713 [+2,066]
3,566 [+1]
12
1,083,208 [+3,495]
3,571 [+5]
13
1,086,340 [+3,132]
3,578 [+7]
14
1,088,427 [+2,087]
3,586 [+8]
15
1,090,366 [+1,939]
3,595 [+9]
16
1,092,408 [+2,042]
3,599 [+4]
17
1,094,400 [+1,992]
3,600 [+1]
18
1,096,759 [+2,359]
3,600 [0]
19
1,099,036 [+2,277]
3,603 [+3]
20
1,101,535 [+2,499]
3,609 [+6]
21
1,103,321 [+1,786]
3,616 [+7]
22
1,104,989 [+1,668]
3,619 [+3]
23
1,106,888 [+1,899]
3,616 [-3]
24
1,108,631 [+1,743]
3,618 [+2]
25
1,110,011 [+1,380]
3,619 [+1]
26
1,111,577 [+1,566]
3,619 [0]
27
1,112,935 [+1,358]
3,626 [+7]
28
1,114,233 [+1,298]
3,630 [+4]
29
1,115,652 [+1,419]
3,622 [-8]
30
1,117,140 [+1,488]
3,625 [+3]
31
1,119,064 [+1,924]
3,626 [+1]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
999,348
3,381
2
1,001,366 [+2,018]
3,382 [+1]
3
1,003,366 [+2,000]
3,385 [+3]
4
1,005,123 [+1,757]
3,385 [0]
5
1,007,189 [+2,066]
3,390 [+5]
6
1,009,677 [+2,488]
3,391 [+1]
7
1,012,193 [+2,516]
3,395 [+4]
8
1,014,219 [+2,026]
3,399 [+4]
9
1,016,736 [+2,517]
3,403 [+4]
10
1,019,292 [+2,556]
3,412 [+9]
11
1,021,424 [+2,132]
3,418 [+6]
12
1,023,805 [+2,381]
3,421 [+3]
13
1,025,956 [+2,151]
3,422 [+1]
14
1,027,403 [+1,447]
3,429 [+7]
15
1,028,965 [+1,562]
3,432 [+3]
16
1,030,584 [+1,619]
3,434 [+2]
17
1,032,087 [+1,503]
3,442 [+8]
18
1,033,721 [+1,634]
3,442 [0]
19
1,035,704 [+1,983]
3,441 [-1]
20
1,037,805 [+2,101]
3,440 [-1]
21
1,039,482 [+1,677]
3,441 [+1]
22
1,041,052 [+1,570]
3,441 [0]
23
1,042,533 [+1,481]
3,447 [+6]
24
1,043,909 [+1,376]
3,453 [+6]
25
1,045,658 [+1,749]
3,458 [+5]
26
1,047,488 [+1,830]
3,464 [+6]
27
1,049,742 [+2,254]
3,471 [+7]
28
1,051,794 [+2,052]
3,481 [+10]
29
1,053,743 [+1,949]
3,489 [+8]
30
1,055,775 [+2,032]
3,496 [+7]
31
1,057,924 [+2,149]
3,503 [+7]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
941,877
3,321
2
943,338 [+1,461]
3,324 [+3]
3
944,562 [+1,224]
3,327 [+3]
4
946,084 [+1,522]
3,327 [0]
5
947,306 [+1,222]
3,331 [+4]
6
948,806 [+1,500]
3,337 [+6]
7
950,591 [+1,785]
3,341 [+4]
8
952,991 [+2,400]
3,346 [+5]
9
954,769 [+1,778]
3,346 [0]
10
956,027 [+1,258]
3,346 [0]
11
957,163 [+1,136]
3,347 [+1]
12
958,754 [+1,591]
3,351 [+4]
13
960,127 [+1,373]
3,353 [+2]
14
962,322 [+2,195]
3,356 [+3]
15
964,541 [+2,219]
3,356 [0]
16
966,259 [+1,718]
3,360 [+4]
17
968,106 [+1,847]
3,356 [-4]
18
970,071 [+1,965]
3,361 [+5]
19
971,925 [+1,854]
3,361 [0]
20
973,974 [+2,049]
3,361 [0]
21
976,245 [+2,271]
3,363 [+2]
22
978,392 [+2,147]
3,364 [+1]
23
980,434 [+2,042]
3,363 [-1]
24
983,075 [+2,641]
3,366 [+3]
25
985,195 [+2,120]
3,366 [0]
26
987,365 [+2,170]
3,370 [+4]
27
989,824 [+2,459]
3,372 [+2]
28
992,228 [+2,404]
3,374 [+2]
29
994,894 [+2,666]
3,376 [+2]
30
997,177 [+2,283]
3,377 [+1]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
891,067
3,238
2
892,323 [+1,256]
3,238 [0]
3
893,467 [+1,144]
3,242 [+4]
4
894,754 [+1,287]
3,244 [+2]
5
896,128 [+1,374]
3,245 [+1]
6
897,922 [+1,794]
3,248 [+3]
7
899,305 [+1,383]
3,248 [0]
8
900,612 [+1,307]
3,248 [0]
9
901,939 [+1,327]
3,249 [+1]
10
903,292 [+1,353]
3,255 [+6]
11
904,904 [+1,612]
3,257 [+2]
12
906,269 [+1,365]
3,257 [0]
13
907,532 [+1,263]
3,257 [0]
14
908,740 [+1,208]
3,260 [+3]
15
910,305 [+1,565]
3,262 [+2]
16
911,686 [+1,381]
3,265 [+3]
17
913,382 [+1,696]
3,268 [+3]
18
915,078 [+1,696]
3,271 [+3]
19
916,611 [+1,533]
3,272 [+1]
20
918,194 [+1,583]
3,275 [+3]
21
919,651 [+1,457]
3,281 [+6]
22
921,371 [+1,720]
3,285 [+4]
23
923,275 [+1,904]
3,288 [+3]
24
925,242 [+1,967]
3,292 [+4]
25
927,369 [+2,127]
3,295 [+3]
26
930,211 [+2,842]
3,304 [+9]
27
932,831 [+2,620]
3,306 [+2]
28
934,880 [+2,049]
3,305 [-1]
29
936,530 [+1,650]
3,308 [+3]
30
938,364 [+1,834]
3,311 [+3]
31
939,852 [+1,488]
3,319 [+8]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
852,589
3,184
2
854,477 [+1,888]
3,187 [+3]
3
855,525 [+1,048]
3,188 [+1]
4
856,877 [+1,352]
3,191 [+3]
5
858,160 [+1,283]
3,191 [0]
6
859,480 [+1,320]
3,192 [+1]
7
860,558 [+1,078]
3,192 [0]
8
861,649 [+1,091]
3,194 [+2]
9
863,116 [+1,467]
3,197 [+3]
10
864,214 [+1,098]
3,197 [0]
11
865,429 [+1,215]
3,204 [+7]
12
866,832 [+1,403]
3,204 [0]
13
868,061 [+1,229]
3,204 [0]
14
869,341 [+1,280]
3,207 [+3]
15
870,623 [+1,282]
3,209 [+2]
16
871,784 [+1,161]
3,211 [+2]
17
872,832 [+1,048]
3,213 [+2]
18
874,204 [+1,372]
3,215 [+2]
19
875,550 [+1,346]
3,218 [+3]
20
877,488 [+1,938]
3,221 [+3]
21
878,882 [+1,394]
3,222 [+1]
22
880,257 [+1,375]
3,223 [+1]
23
881,442 [+1,185]
3,223 [0]
24
882,623 [+1,181]
3,228 [+5]
25
883,767 [+1,144]
3,228 [0]
26
884,803 [+1,036]
3,230 [+2]
27
885,965 [+1,162]
3,230 [0]
28
887,389 [+1,424]
3,232 [+2]
29
888,706 [+1,317]
3,233 [+1]
30
889,889 [+1,183]
3,234 [+1]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
803,318
3,098
2
805,325 [+2,007]
3,098 [0]
3
806,834 [+1,509]
3,098 [0]
4
808,483 [+1,649]
3,100 [+2]
5
810,562 [+2,079]
3,104 [+4]
6
812,786 [+2,224]
3,109 [+5]
7
814,666 [+1,880]
3,108 [-1]
8
816,382 [+1,716]
3,111 [+3]
9
817,865 [+1,483]
3,114 [+3]
10
819,202 [+1,337]
3,114 [0]
11
820,559 [+1,357]
3,116 [+2]
12
823,608 [+3,049]
3,121 [+5]
13
825,159 [+1,551]
3,124 [+3]
14
826,611 [+1,452]
3,132 [+8]
15
828,353 [+1,742]
3,133 [+1]
16
830,189 [+1,836]
3,138 [+5]
17
831,607 [+1,418]
3,141 [+3]
18
832,923 [+1,316]
3,142 [+1]
19
834,027 [+1,104]
3,142 [0]
20
835,545 [+1,518]
3,149 [+7]
21
836,853 [+1,308]
3,152 [+3]
22
838,130 [+1,277]
3,155 [+3]
23
839,883 [+1,753]
3,157 [+2]
24
841,436 [+1,553]
3,161 [+4]
25
842,745 [+1,309]
3,163 [+2]
26
844,048 [+1,303]
3,164 [+1]
27
845,016 [+968]
3,167 [+3]
28
845,895 [+879]
3,167 [0]
29
847,240 [+1,345]
3,171 [+4]
30
848,821 [+1,581]
3,175 [+4]
31
850,762 [+1,941]
3,180 [+5]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
752,530
3,034
2
753,774 [+1,244]
3,034 [0]
3
754,581 [+807]
3,035 [+1]
4
755,635 [+1,054]
3,037 [+2]
5
756,982 [+1,347]
3,039 [+2]
6
759,006 [+2,024]
3,040 [+1]
7
760,202 [+1,196]
3,044 [+4]
8
762,542 [+2,340]
3,046 [+2]
9
764,692 [+2,150]
3,048 [+2]
10
766,545 [+1,853]
3,047 [-1]
11
776,455 [+9,910]
3,051 [+4]
12
769,847 [-6,608]
3,052 [+1]
13
771,302 [+1,455]
3,052 [0]
14
772,679 [+1,377]
3,052 [0]
15
774,017 [+1,338]
3,053 [+1]
16
776,211 [+2,194]
3,055 [+2]
17
778,223 [+2,012]
3,058 [+3]
18
780,456 [+2,233]
3,064 [+6]
19
782,337 [+1,881]
3,069 [+5]
20
783,735 [+1,398]
3,068 [-1]
21
785,449 [+1,714]
3,071 [+3]
22
786,758 [+1,309]
3,071 [0]
23
788,806 [+2,048]
3,072 [+1]
24
790,347 [+1,541]
3,077 [+5]
25
792,117 [+1,770]
3,079 [+2]
26
793,809 [+1,692]
3,082 [+3]
27
795,133 [+1,324]
3,083 [+1]
28
796,295 [+1,162]
3,085 [+2]
29
797,350 [+1,055]
3,086 [+1]
30
798,859 [+1,509]
3,089 [+3]
31
801,096 [+2,237]
3,095 [+6]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
708,269
2,977
2
709,536 [+1,267]
2,979 [+2]
3
710,620 [+1,084]
2,979 [0]
4
711,857 [+1,237]
2,981 [+2]
5
714,247 [+2,390]
2,989 [+8]
6
716,184 [+1,937]
2,991 [+2]
7
718,147 [+1,963]
2,989 [-2]
8
719,906 [+1,759]
2,989 [0]
9
721,547 [+1,641]
2,993 [+4]
10
723,100 [+1,553]
2,993 [0]
11
724,470 [+1,370]
2,996 [+3]
12
725,785 [+1,315]
2,999 [+3]
13
727,669 [+1,884]
3,000 [+1]
14
729,629 [+1,960]
3,005 [+5]
15
730,930 [+1,301]
3,008 [+3]
16
732,071 [+1,141]
3,006 [-2]
17
733,334 [+1,263]
3,007 [+1]
18
734,593 [+1,259]
3,009 [+2]
19
735,753 [+1,160]
3,007 [-2]
20
737,074 [+1,321]
3,009 [+2]
21
738,877 [+1,803]
3,015 [+6]
22
740,073 [+1,196]
3,017 [+2]
23
741,919 [+1,846]
3,018 [+1]
24
743,728 [+1,809]
3,020 [+2]
25
745,427 [+1,699]
3,024 [+4]
26
747,118 [+1,691]
3,025 [+1]
27
748,160 [+1,042]
3,027 [+2]
28
749,393 [+1,233]
3,029 [+2]
29
750,374 [+981]
3,030 [+1]
30
751,545 [+1,171]
3,031 [+1]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
652,022
2,891
2
654,507 [+2,485]
2,895 [+4]
3
657,515 [+3,008]
2,898 [+3]
4
659,703 [+2,188]
2,898 [0]
5
662,239 [+2,536]
2,899 [+1]
6
664,428 [+2,189]
2,904 [+5]
7
666,530 [+2,102]
2,906 [+2]
8
668,261 [+1,731]
2,910 [+4]
9
671,693 [+3,432]
2,912 [+2]
10
674,190 [+2,497]
2,916 [+4]
11
676,173 [+1,983]
2,920 [+4]
12
677,826 [+1,653]
2,921 [+1]
13
679,518 [+1,692]
2,923 [+2]
14
681,146 [+1,628]
2,923 [0]
15
682,957 [+1,811]
2,926 [+3]
16
685,037 [+2,080]
2,930 [+4]
17
687,984 [+2,947]
2,934 [+4]
18
690,066 [+2,082]
2,935 [+1]
19
691,577 [+1,511]
2,935 [0]
20
692,678 [+1,101]
2,937 [+2]
21
693,932 [+1,254]
2,940 [+3]
22
695,432 [+1,500]
2,942 [+2]
23
697,326 [+1,894]
2,943 [+1]
24
698,687 [+1,361]
2,950 [+7]
25
699,762 [+1,075]
2,950 [0]
26
700,787 [+1,025]
2,954 [+4]
27
701,786 [+999]
2,956 [+2]
28
703,470 [+1,684]
2,961 [+5]
29
704,798 [+1,328]
2,966 [+5]
30
706,012 [+1,214]
2,969 [+3]
31
707,214 [+1,202]
2,974 [+5]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
537,620
2,810
2
545,149 [+7,529]
2,818 [+8]
3
550,581 [+5,432]
2,818 [0]
4
554,617 [+4,036]
2,823 [+5]
5
558,539 [+3,922]
2,826 [+3]
6
561,677 [+3,138]
2,830 [+4]
7
565,259 [+3,582]
2,830 [0]
8
570,209 [+4,950]
2,836 [+6]
9
576,738 [+6,529]
2,843 [+7]
10
581,969 [+5,231]
2,848 [+5]
11
585,711 [+3,742]
2,851 [+3]
12
588,651 [+2,940]
2,843 [-8]
13
592,237 [+3,586]
2,844 [+1]
14
595,566 [+3,329]
2,849 [+5]
15
598,713 [+3,147]
2,852 [+3]
16
606,349 [+7,636]
2,858 [+6]
17
611,517 [+5,168]
2,859 [+1]
18
614,899 [+3,382]
2,860 [+1]
19
619,116 [+4,217]
2,864 [+4]
20
623,700 [+4,584]
2,868 [+4]
21
626,828 [+3,128]
2,863 [-5]
22
629,505 [+2,677]
2,868 [+5]
23
632,210 [+2,705]
2,870 [+2]
24
634,804 [+2,594]
2,876 [+6]
25
637,333 [+2,529]
2,881 [+5]
26
639,799 [+2,466]
2,887 [+6]
27
642,130 [+2,331]
2,883 [-4]
28
644,272 [+2,142]
2,886 [+3]
29
646,987 [+2,715]
2,886 [0]
30
649,375 [+2,388]
2,891 [+5]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
461,704
2,660
2
462,248 [+544]
2,664 [+4]
3
464,198 [+1,950]
2,668 [+4]
4
467,614 [+3,416]
2,679 [+11]
5
469,439 [+1,825]
2,687 [+8]
6
470,518 [+1,079]
2,692 [+5]
7
471,526 [+1,008]
2,697 [+5]
8
472,258 [+732]
2,699 [+2]
9
472,944 [+686]
2,703 [+4]
10
474,115 [+1,171]
2,706 [+3]
11
475,329 [+1,214]
2,712 [+6]
12
477,620 [+2,291]
2,719 [+7]
13
479,318 [+1,698]
2,721 [+2]
14
480,938 [+1,620]
2,724 [+3]
15
482,456 [+1,518]
2,726 [+2]
16
484,130 [+1,674]
2,730 [+4]
17
485,305 [+1,175]
2,731 [+1]
18
487,482 [+2,177]
2,736 [+5]
19
490,714 [+3,232]
2,741 [+5]
20
493,372 [+2,658]
2,744 [+3]
21
495,995 [+2,623]
2,749 [+5]
22
498,390 [+2,395]
2,753 [+4]
23
502,996 [+4,606]
2,761 [+8]
24
506,333 [+3,337]
2,764 [+3]
25
510,442 [+4,109]
2,769 [+5]
26
514,212 [+3,770]
2,779 [+10]
27
517,578 [+3,366]
2,784 [+5]
28
522,166 [+4,588]
2,787 [+3]
29
527,076 [+4,910]
2,793 [+6]
30
530,128 [+3,052]
2,796 [+3]
31
533,116 [+2,988]
2,801 [+5]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
438,431
2,571
2
438,988 [+557]
2,571 [0]
3
439,411 [+423]
2,572 [+1]
4
440,128 [+717]
2,577 [+5]
5
440,841 [+713]
2,581 [+4]
6
441,370 [+529]
2,581 [0]
7
442,384 [+1,014]
2,585 [+4]
8
443,199 [+815]
2,588 [+3]
9
443,738 [+539]
2,589 [+1]
10
444,732 [+994]
2,590 [+1]
11
445,886 [+1,154]
2,595 [+5]
12
446,757 [+871]
2,601 [+6]
13
447,356 [+599]
2,601 [0]
14
448,007 [+651]
2,602 [+1]
15
448,753 [+746]
2,606 [+4]
16
449,393 [+640]
2,612 [+6]
17
450,004 [+611]
2,616 [+4]
18
450,767 [+763]
2,619 [+3]
19
451,316 [+549]
2,622 [+3]
20
451,987 [+671]
2,625 [+3]
21
452,803 [+816]
2,625 [0]
22
453,766 [+963]
2,628 [+3]
23
454,535 [+769]
2,631 [+3]
24
455,093 [+558]
2,633 [+2]
25
456,000 [+907]
2,640 [+7]
26
457,796 [+1,796]
2,646 [+6]
27
459,136 [+1,340]
2,652 [+6]
28
460,223 [+1,087]
2,652 [0]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
414,193
2,519
2
415,704 [+1,511]
2,520 [+1]
3
416,704 [+1,000]
2,524 [+4]
4
418,135 [+1,431]
2,529 [+5]
5
418,680 [+545]
2,530 [+1]
6
419,165 [+485]
2,532 [+2]
7
419,662 [+497]
2,532 [0]
8
420,440 [+778]
2,534 [+2]
9
421,481 [+1,041]
2,535 [+1]
10
422,093 [+612]
2,538 [+3]
11
422,763 [+670]
2,540 [+2]
12
423,237 [+474]
2,543 [+3]
13
423,867 [+630]
2,546 [+3]
14
424,623 [+756]
2,550 [+4]
15
425,426 [+803]
2,555 [+5]
16
426,110 [+684]
2,558 [+3]
17
426,981 [+871]
2,560 [+2]
18
427,786 [+805]
2,555 [-5]
19
428,409 [+623]
2,556 [+1]
20
429,088 [+679]
2,559 [+3]
21
429,705 [+617]
2,561 [+2]
22
430,257 [+552]
2,565 [+4]
23
431,020 [+763]
2,565 [0]
24
431,716 [+696]
2,565 [0]
25
432,407 [+691]
2,569 [+4]
26
432,947 [+540]
2,568 [-1]
27
433,427 [+480]
2,569 [+1]
28
434,036 [+609]
2,561 [-8]
29
434,673 [+637]
2,563 [+2]
30
435,403 [+730]
2,565 [+2]
31
437,321 [+1,918]
2,567 [+2]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่