ธงธง มกจ๊ก

Instagram ธงธง มกจ๊ก

@thong_thong

1,499
Ranking
ลำดับ
1,498
Posts
รูปวีดีโอ
47,356
Followers
ผู้ติดตาม
567
Followings
ติดตาม
thong_thong |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram ธงธง มกจ๊ก

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
กุมภาพันธ์ 2018
อาพฤ
    1
47,167
1,493
2
47,181 [+14]
1,494 [+1]
3
47,179 [-2]
1,495 [+1]
4
47,184 [+5]
1,495 [0]
5
47,201 [+17]
1,495 [0]
6
47,204 [+3]
1,495 [0]
7
47,213 [+9]
1,495 [0]
8
47,222 [+9]
1,496 [+1]
9
47,224 [+2]
1,496 [0]
10
47,225 [+1]
1,496 [0]
11
47,261 [+36]
1,496 [0]
12
47,274 [+13]
1,497 [+1]
13
47,284 [+10]
1,497 [0]
14
47,305 [+21]
1,498 [+1]
15
47,309 [+4]
1,498 [0]
16
47,316 [+7]
1,498 [0]
17
47,313 [-3]
1,498 [0]
18
47,321 [+8]
1,498 [0]
19
47,332 [+11]
1,498 [0]
20
47,348 [+16]
1,498 [0]
21
47,356 [+8]
1,498 [0]
22
2324
25262728   
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
46,540
1,486
2
46,554 [+14]
1,486 [0]
3
46,574 [+20]
1,486 [0]
4
46,597 [+23]
1,486 [0]
5
46,614 [+17]
1,486 [0]
6
46,622 [+8]
1,486 [0]
7
46,624 [+2]
1,486 [0]
8
46,619 [-5]
1,487 [+1]
9
46,623 [+4]
1,487 [0]
10
46,671 [+48]
1,487 [0]
11
46,691 [+20]
1,489 [+2]
12
46,701 [+10]
1,489 [0]
13
46,717 [+16]
1,489 [0]
14
46,734 [+17]
1,489 [0]
15
46,738 [+4]
1,489 [0]
16
46,753 [+15]
1,490 [+1]
17
46,797 [+44]
1,490 [0]
18
46,872 [+75]
1,491 [+1]
19
46,899 [+27]
1,491 [0]
20
46,913 [+14]
1,491 [0]
21
46,920 [+7]
1,491 [0]
22
46,958 [+38]
1,492 [+1]
23
46,982 [+24]
1,492 [0]
24
46,998 [+16]
1,492 [0]
25
47,012 [+14]
1,492 [0]
26
47,075 [+63]
1,492 [0]
27
47,096 [+21]
1,492 [0]
28
47,122 [+26]
1,492 [0]
29
47,138 [+16]
1,492 [0]
30
47,147 [+9]
1,492 [0]
31
47,158 [+11]
1,492 [0]
   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
46,066
1,482
2
46,068 [+2]
1,482 [0]
3
46,072 [+4]
1,482 [0]
4
46,078 [+6]
1,482 [0]
5
46,087 [+9]
1,482 [0]
6
46,092 [+5]
1,482 [0]
7
46,098 [+6]
1,482 [0]
8
46,122 [+24]
1,483 [+1]
9
46,251 [+129]
1,483 [0]
10
46,326 [+75]
1,483 [0]
11
46,351 [+25]
1,483 [0]
12
46,373 [+22]
1,483 [0]
13
46,390 [+17]
1,483 [0]
14
46,406 [+16]
1,483 [0]
15
46,420 [+14]
1,483 [0]
16
46,434 [+14]
1,483 [0]
17
46,438 [+4]
1,483 [0]
18
46,444 [+6]
1,483 [0]
19
46,448 [+4]
1,483 [0]
20
46,445 [-3]
1,483 [0]
21
46,454 [+9]
1,483 [0]
22
46,466 [+12]
1,483 [0]
23
46,478 [+12]
1,483 [0]
24
46,491 [+13]
1,483 [0]
25
46,487 [-4]
1,485 [+2]
26
46,505 [+18]
1,485 [0]
27
46,514 [+9]
1,486 [+1]
28
46,516 [+2]
1,486 [0]
29
46,519 [+3]
1,486 [0]
30
46,519 [0]
1,486 [0]
31
46,525 [+6]
1,486 [0]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
44,793
1,481
2
44,820 [+27]
1,481 [0]
3
44,845 [+25]
1,481 [0]
4
44,863 [+18]
1,481 [0]
5
44,888 [+25]
1,481 [0]
6
44,905 [+17]
1,481 [0]
7
44,975 [+70]
1,481 [0]
8
45,075 [+100]
1,481 [0]
9
45,124 [+49]
1,481 [0]
10
45,164 [+40]
1,481 [0]
11
45,232 [+68]
1,481 [0]
12
45,263 [+31]
1,481 [0]
13
45,336 [+73]
1,482 [+1]
14
45,610 [+274]
1,482 [0]
15
45,729 [+119]
1,482 [0]
16
45,771 [+42]
1,482 [0]
17
45,807 [+36]
1,482 [0]
18
45,829 [+22]
1,482 [0]
19
45,864 [+35]
1,482 [0]
20
45,886 [+22]
1,482 [0]
21
45,930 [+44]
1,482 [0]
22
45,954 [+24]
1,482 [0]
23
45,983 [+29]
1,482 [0]
24
46,010 [+27]
1,482 [0]
25
46,030 [+20]
1,482 [0]
26
46,043 [+13]
1,482 [0]
27
46,051 [+8]
1,482 [0]
28
46,056 [+5]
1,482 [0]
29
46,057 [+1]
1,482 [0]
30
46,062 [+5]
1,482 [0]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
44,636
1,478
2
44,647 [+11]
1,478 [0]
3
44,653 [+6]
1,478 [0]
4
44,655 [+2]
1,478 [0]
5
44,650 [-5]
1,480 [+2]
6
44,652 [+2]
1,480 [0]
7
44,655 [+3]
1,480 [0]
8
44,659 [+4]
1,480 [0]
9
44,672 [+13]
1,480 [0]
10
44,674 [+2]
1,480 [0]
11
44,678 [+4]
1,480 [0]
12
44,686 [+8]
1,480 [0]
13
44,690 [+4]
1,480 [0]
14
44,700 [+10]
1,480 [0]
15
44,704 [+4]
1,480 [0]
16
44,720 [+16]
1,480 [0]
17
44,729 [+9]
1,480 [0]
18
44,733 [+4]
1,480 [0]
19
44,741 [+8]
1,480 [0]
20
44,746 [+5]
1,480 [0]
21
44,756 [+10]
1,480 [0]
22
44,756 [0]
1,480 [0]
23
44,753 [-3]
1,480 [0]
24
44,758 [+5]
1,480 [0]
25
44,768 [+10]
1,480 [0]
26
44,771 [+3]
1,480 [0]
27
44,774 [+3]
1,480 [0]
28
44,777 [+3]
1,480 [0]
29
44,778 [+1]
1,480 [0]
30
44,783 [+5]
1,480 [0]
31
44,785 [+2]
1,481 [+1]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
44,135
1,460
2
44,150 [+15]
1,460 [0]
3
44,182 [+32]
1,460 [0]
4
44,186 [+4]
1,460 [0]
5
44,192 [+6]
1,463 [+3]
6
44,198 [+6]
1,462 [-1]
7
44,202 [+4]
1,463 [+1]
8
44,197 [-5]
1,463 [0]
9
44,202 [+5]
1,464 [+1]
10
44,233 [+31]
1,465 [+1]
11
44,301 [+68]
1,465 [0]
12
44,317 [+16]
1,466 [+1]
13
44,322 [+5]
1,466 [0]
14
44,333 [+11]
1,466 [0]
15
44,334 [+1]
1,468 [+2]
16
44,341 [+7]
1,469 [+1]
17
44,347 [+6]
1,469 [0]
18
44,352 [+5]
1,471 [+2]
19
44,358 [+6]
1,471 [0]
20
44,364 [+6]
1,472 [+1]
21
44,368 [+4]
1,472 [0]
22
44,370 [+2]
1,473 [+1]
23
44,375 [+5]
1,474 [+1]
24
44,541 [+166]
1,476 [+2]
25
44,584 [+43]
1,476 [0]
26
44,587 [+3]
1,476 [0]
27
44,604 [+17]
1,477 [+1]
28
44,612 [+8]
1,477 [0]
29
44,615 [+3]
1,477 [0]
30
44,626 [+11]
1,478 [+1]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
43,823
1,456
2
43,847 [+24]
1,456 [0]
3
43,854 [+7]
1,456 [0]
4
43,864 [+10]
1,456 [0]
5
43,875 [+11]
1,456 [0]
6
43,864 [-11]
1,456 [0]
7
43,875 [+11]
1,456 [0]
8
43,880 [+5]
1,456 [0]
9
43,888 [+8]
1,456 [0]
10
43,903 [+15]
1,458 [+2]
11
43,910 [+7]
1,458 [0]
12
43,913 [+3]
1,458 [0]
13
43,920 [+7]
1,458 [0]
14
43,923 [+3]
1,458 [0]
15
43,963 [+40]
1,459 [+1]
16
43,975 [+12]
1,459 [0]
17
44,019 [+44]
1,459 [0]
18
44,026 [+7]
1,459 [0]
19
44,025 [-1]
1,459 [0]
20
44,033 [+8]
1,459 [0]
21
44,037 [+4]
1,459 [0]
22
44,069 [+32]
1,460 [+1]
23
44,080 [+11]
1,460 [0]
24
44,085 [+5]
1,460 [0]
25
44,088 [+3]
1,460 [0]
26
44,094 [+6]
1,460 [0]
27
44,104 [+10]
1,460 [0]
28
44,109 [+5]
1,460 [0]
29
44,108 [-1]
1,460 [0]
30
44,108 [0]
1,460 [0]
31
44,123 [+15]
1,460 [0]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
43,393
1,443
2
43,400 [+7]
1,443 [0]
3
43,411 [+11]
1,443 [0]
4
43,416 [+5]
1,443 [0]
5
43,427 [+11]
1,445 [+2]
6
43,436 [+9]
1,446 [+1]
7
43,440 [+4]
1,447 [+1]
8
43,453 [+13]
1,447 [0]
9
43,461 [+8]
1,447 [0]
10
43,467 [+6]
1,448 [+1]
11
43,483 [+16]
1,450 [+2]
12
43,505 [+22]
1,450 [0]
13
43,519 [+14]
1,450 [0]
14
43,527 [+8]
1,451 [+1]
15
43,552 [+25]
1,452 [+1]
16
43,574 [+22]
1,453 [+1]
17
43,578 [+4]
1,453 [0]
18
43,594 [+16]
1,454 [+1]
19
43,598 [+4]
1,455 [+1]
20
43,605 [+7]
1,455 [0]
21
43,632 [+27]
1,455 [0]
22
43,658 [+26]
1,455 [0]
23
43,703 [+45]
1,456 [+1]
24
43,721 [+18]
1,456 [0]
25
43,739 [+18]
1,456 [0]
26
43,760 [+21]
1,456 [0]
27
43,778 [+18]
1,456 [0]
28
43,788 [+10]
1,456 [0]
29
43,804 [+16]
1,456 [0]
30
43,816 [+12]
1,456 [0]
31
43,819 [+3]
1,456 [0]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
43,115
1,430
2
43,122 [+7]
1,430 [0]
3
43,128 [+6]
1,431 [+1]
4
43,134 [+6]
1,433 [+2]
5
43,143 [+9]
1,435 [+2]
6
43,150 [+7]
1,435 [0]
7
43,160 [+10]
1,435 [0]
8
43,173 [+13]
1,435 [0]
9
43,181 [+8]
1,436 [+1]
10
43,195 [+14]
1,436 [0]
11
43,214 [+19]
1,437 [+1]
12
43,223 [+9]
1,437 [0]
13
43,245 [+22]
1,437 [0]
14
43,253 [+8]
1,437 [0]
15
43,259 [+6]
1,437 [0]
16
43,268 [+9]
1,437 [0]
17
43,273 [+5]
1,439 [+2]
18
43,288 [+15]
1,439 [0]
19
43,287 [-1]
1,440 [+1]
20
43,299 [+12]
1,440 [0]
21
43,306 [+7]
1,442 [+2]
22
43,319 [+13]
1,442 [0]
23
43,328 [+9]
1,442 [0]
24
43,336 [+8]
1,442 [0]
25
43,353 [+17]
1,442 [0]
26
43,365 [+12]
1,442 [0]
27
43,378 [+13]
1,442 [0]
28
43,376 [-2]
1,442 [0]
29
43,375 [-1]
1,443 [+1]
30
43,386 [+11]
1,443 [0]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
42,625
1,409
2
42,628 [+3]
1,411 [+2]
3
42,643 [+15]
1,412 [+1]
4
42,656 [+13]
1,413 [+1]
5
42,691 [+35]
1,414 [+1]
6
42,709 [+18]
1,415 [+1]
7
42,728 [+19]
1,416 [+1]
8
42,750 [+22]
1,417 [+1]
9
42,771 [+21]
1,417 [0]
10
42,794 [+23]
1,418 [+1]
11
42,817 [+23]
1,418 [0]
12
42,844 [+27]
1,418 [0]
13
42,868 [+24]
1,418 [0]
14
42,897 [+29]
1,418 [0]
15
42,916 [+19]
1,418 [0]
16
42,930 [+14]
1,419 [+1]
17
42,943 [+13]
1,420 [+1]
18
42,949 [+6]
1,420 [0]
19
42,966 [+17]
1,420 [0]
20
42,971 [+5]
1,422 [+2]
21
42,989 [+18]
1,423 [+1]
22
42,999 [+10]
1,423 [0]
23
43,029 [+30]
1,423 [0]
24
43,041 [+12]
1,425 [+2]
25
43,053 [+12]
1,426 [+1]
26
43,059 [+6]
1,426 [0]
27
43,073 [+14]
1,426 [0]
28
43,076 [+3]
1,426 [0]
29
43,077 [+1]
1,428 [+2]
30
43,083 [+6]
1,430 [+2]
31
43,094 [+11]
1,430 [0]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
42,174
1,387
2
42,200 [+26]
1,390 [+3]
3
42,213 [+13]
1,390 [0]
4
42,237 [+24]
1,390 [0]
5
42,243 [+6]
1,391 [+1]
6
42,267 [+24]
1,393 [+2]
7
42,283 [+16]
1,394 [+1]
8
42,310 [+27]
1,395 [+1]
9
42,336 [+26]
1,395 [0]
10
42,348 [+12]
1,395 [0]
11
42,362 [+14]
1,396 [+1]
12
42,374 [+12]
1,397 [+1]
13
42,382 [+8]
1,397 [0]
14
42,389 [+7]
1,398 [+1]
15
42,400 [+11]
1,401 [+3]
16
42,415 [+15]
1,401 [0]
17
42,428 [+13]
1,401 [0]
18
42,447 [+19]
1,402 [+1]
19
42,461 [+14]
1,402 [0]
20
42,501 [+40]
1,402 [0]
21
42,528 [+27]
1,402 [0]
22
42,533 [+5]
1,402 [0]
23
42,541 [+8]
1,404 [+2]
24
42,542 [+1]
1,405 [+1]
25
42,547 [+5]
1,405 [0]
26
42,569 [+22]
1,407 [+2]
27
42,585 [+16]
1,408 [+1]
28
42,595 [+10]
1,408 [0]
29
42,600 [+5]
1,408 [0]
30
42,614 [+14]
1,408 [0]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
41,126
1,357
2
41,139 [+13]
1,357 [0]
3
41,165 [+26]
1,360 [+3]
4
41,187 [+22]
1,360 [0]
5
41,233 [+46]
1,360 [0]
6
41,244 [+11]
1,362 [+2]
7
41,253 [+9]
1,362 [0]
8
41,261 [+8]
1,363 [+1]
9
41,285 [+24]
1,364 [+1]
10
41,299 [+14]
1,364 [0]
11
41,325 [+26]
1,364 [0]
12
41,343 [+18]
1,364 [0]
13
41,367 [+24]
1,369 [+5]
14
41,400 [+33]
1,369 [0]
15
41,418 [+18]
1,370 [+1]
16
41,431 [+13]
1,371 [+1]
17
41,449 [+18]
1,371 [0]
18
41,470 [+21]
1,371 [0]
19
41,479 [+9]
1,371 [0]
20
41,507 [+28]
1,375 [+4]
21
41,630 [+123]
1,378 [+3]
22
41,797 [+167]
1,381 [+3]
23
41,918 [+121]
1,381 [0]
24
41,957 [+39]
1,384 [+3]
25
41,991 [+34]
1,384 [0]
26
42,019 [+28]
1,385 [+1]
27
42,050 [+31]
1,385 [0]
28
42,071 [+21]
1,386 [+1]
29
42,104 [+33]
1,386 [0]
30
42,132 [+28]
1,386 [0]
31
42,150 [+18]
1,387 [+1]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
40,693
1,347
2
40,739 [+46]
1,348 [+1]
3
40,749 [+10]
1,349 [+1]
4
40,754 [+5]
1,349 [0]
5
40,766 [+12]
1,349 [0]
6
40,768 [+2]
1,349 [0]
7
40,770 [+2]
1,349 [0]
8
40,782 [+12]
1,349 [0]
9
40,789 [+7]
1,350 [+1]
10
40,800 [+11]
1,350 [0]
11
40,802 [+2]
1,351 [+1]
12
40,799 [-3]
1,351 [0]
13
40,816 [+17]
1,353 [+2]
14
40,841 [+25]
1,353 [0]
15
40,863 [+22]
1,353 [0]
16
40,870 [+7]
1,353 [0]
17
40,890 [+20]
1,354 [+1]
18
40,909 [+19]
1,354 [0]
19
40,916 [+7]
1,356 [+2]
20
40,946 [+30]
1,356 [0]
21
40,968 [+22]
1,356 [0]
22
40,982 [+14]
1,356 [0]
23
41,013 [+31]
1,356 [0]
24
41,046 [+33]
1,357 [+1]
25
41,053 [+7]
1,357 [0]
26
41,072 [+19]
1,357 [0]
27
41,090 [+18]
1,357 [0]
28
41,112 [+22]
1,357 [0]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
40,343
1,328
2
40,352 [+9]
1,332 [+4]
3
40,359 [+7]
1,332 [0]
4
40,376 [+17]
1,332 [0]
5
40,398 [+22]
1,332 [0]
6
40,412 [+14]
1,332 [0]
7
40,431 [+19]
1,332 [0]
8
40,437 [+6]
1,332 [0]
9
40,445 [+8]
1,332 [0]
10
40,454 [+9]
1,332 [0]
11
40,456 [+2]
1,332 [0]
12
40,464 [+8]
1,334 [+2]
13
40,470 [+6]
1,336 [+2]
14
40,471 [+1]
1,336 [0]
15
40,472 [+1]
1,337 [+1]
16
40,486 [+14]
1,339 [+2]
17
40,502 [+16]
1,339 [0]
18
40,524 [+22]
1,339 [0]
19
40,530 [+6]
1,339 [0]
20
40,543 [+13]
1,339 [0]
21
40,563 [+20]
1,339 [0]
22
40,607 [+44]
1,340 [+1]
23
40,638 [+31]
1,340 [0]
24
40,642 [+4]
1,342 [+2]
25
40,649 [+7]
1,342 [0]
26
40,647 [-2]
1,343 [+1]
27
40,653 [+6]
1,343 [0]
28
40,659 [+6]
1,344 [+1]
29
40,669 [+10]
1,345 [+1]
30
40,679 [+10]
1,345 [0]
31
40,685 [+6]
1,347 [+2]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
40,230 [0]
1,326 [0]
25
40,241 [+11]
1,326 [0]
26
40,253 [+12]
1,326 [0]
27
40,261 [+8]
1,327 [+1]
28
40,280 [+19]
1,327 [0]
29
40,295 [+15]
1,327 [0]
30
40,311 [+16]
1,327 [0]
31
40,325 [+14]
1,328 [+1]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่