Instagram จูเน่ เพลินพิชญา โกมลารชุน

Juné @juneiperb0i | อันดับ: 1,054 | โพสต์ : 14 | ผู้ติดตาม : 198,315
จูเน่ เพลินพิชญา โกมลารชุน

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ติดตาม Instagram จูเน่ เพลินพิชญา โกมลารชุน

= จำนวนผู้ติดตาม

พฤศจิกายน 2020
อาพฤ
1
192,319 [+175]
2
192,484 [+165]
3
192,618 [+134]
4
192,741 [+123]
5
192,951 [+210]
6
193,243 [+292]
7
193,797 [+554]
8
194,295 [+498]
9
194,719 [+424]
10
195,004 [+285]
11
195,252 [+248]
12
195,509 [+257]
1314
1516
196,225 [+716]
17
196,443 [+218]
18
196,760 [+317]
19
196,951 [+191]
20
197,190 [+239]
21
197,373 [+183]
22
197,590 [+217]
23
197,782 [+192]
24
197,993 [+211]
25
198,315 [+322]
26
2728
2930     
ตุลาคม 2020
อาพฤ
    1
200,262 [+637]
2
201,033 [+771]
3
202,422 [+1,389]
4
203,403 [+981]
5
204,024 [+621]
6
204,622 [+598]
7
205,081 [+459]
8
205,673 [+592]
9
206,305 [+632]
10
207,008 [+703]
11
207,836 [+828]
12
208,411 [+575]
13
195,392 [-13,019]
14
192,125 [-3,267]
15
190,671 [-1,454]
16
188,916 [-1,755]
17
188,392 [-524]
18
188,546 [+154]
19
188,650 [+104]
20
188,907 [+257]
21
189,139 [+232]
22
189,504 [+365]
23
189,862 [+358]
24
190,174 [+312]
25
190,681 [+507]
26
190,997 [+316]
27
191,283 [+286]
28
191,229 [-54]
29
191,550 [+321]
30
191,833 [+283]
31
192,144 [+311]
กันยายน 2020
อาพฤ
  1
138,410 [+4,464]
2
141,572 [+3,162]
3
144,811 [+3,239]
4
148,175 [+3,364]
5
150,333 [+2,158]
6
153,764 [+3,431]
7
157,152 [+3,388]
8
160,330 [+3,178]
9
167,816 [+7,486]
10
171,485 [+3,669]
11
173,878 [+2,393]
12
175,961 [+2,083]
13
177,705 [+1,744]
14
179,020 [+1,315]
15
181,047 [+2,027]
16
182,981 [+1,934]
17
185,035 [+2,054]
18
186,978 [+1,943]
19
188,262 [+1,284]
20
189,330 [+1,068]
21
190,096 [+766]
22
190,897 [+801]
23
191,660 [+763]
24
193,270 [+1,610]
25
195,290 [+2,020]
26
196,456 [+1,166]
27
197,247 [+791]
28
198,015 [+768]
29
198,900 [+885]
30
199,625 [+725]
   
สิงหาคม 2020
อาพฤ
      1
2345678
9101112131415
1617181920
12,875 [0]
21
29,635 [+16,760]
22
78,108 [+48,473]
23
89,589 [+11,481]
24
96,215 [+6,626]
25
103,478 [+7,263]
26
110,476 [+6,998]
27
114,415 [+3,939]
28
117,619 [+3,204]
29
121,273 [+3,654]
30
127,988 [+6,715]
31
133,946 [+5,958]