ผ้าป่าน สิริมา ไชยปรีชาวิทย์

Instagram ผ้าป่าน สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ | ป่าน สิริมา

@pahparnsirima

929
Ranking
ลำดับ
1,569
Posts
รูปวีดีโอ
113,511
Followers
ผู้ติดตาม
317
Followings
ติดตาม
pahparn sirima •gallery director of the jam factory •managing editor 'the jam factory magazine' •b&w gallery : @pahparn •contact : pahparn@gmail.com
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram ผ้าป่าน สิริมา ไชยปรีชาวิทย์

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
111,077
1,542
2
111,099 [+22]
1,542 [0]
3
111,174 [+75]
1,542 [0]
4
111,469 [+295]
1,543 [+1]
5
111,693 [+224]
1,544 [+1]
6
111,980 [+287]
1,548 [+4]
7
112,352 [+372]
1,551 [+3]
8
112,707 [+355]
1,552 [+1]
9
112,816 [+109]
1,553 [+1]
10
112,885 [+69]
1,557 [+4]
11
112,984 [+99]
1,560 [+3]
12
113,069 [+85]
1,560 [0]
13
113,099 [+30]
1,560 [0]
14
113,134 [+35]
1,560 [0]
15
113,158 [+24]
1,560 [0]
16
113,203 [+45]
1,561 [+1]
17
113,233 [+30]
1,561 [0]
18
113,265 [+32]
1,561 [0]
19
113,396 [+131]
1,563 [+2]
20
113,471 [+75]
1,564 [+1]
21
113,528 [+57]
1,566 [+2]
22
113,530 [+2]
1,567 [+1]
23
113,511 [-19]
1,569 [+2]
24
2526272829
30      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
109,665
1,522
2
109,703 [+38]
1,523 [+1]
3
109,744 [+41]
1,523 [0]
4
109,794 [+50]
1,524 [+1]
5
109,835 [+41]
1,525 [+1]
6
109,877 [+42]
1,526 [+1]
7
109,920 [+43]
1,527 [+1]
8
109,948 [+28]
1,527 [0]
9
109,981 [+33]
1,530 [+3]
10
110,010 [+29]
1,531 [+1]
11
110,048 [+38]
1,531 [0]
12
110,081 [+33]
1,531 [0]
13
110,116 [+35]
1,531 [0]
14
110,155 [+39]
1,531 [0]
15
110,198 [+43]
1,532 [+1]
16
110,267 [+69]
1,535 [+3]
17
110,344 [+77]
1,535 [0]
18
110,384 [+40]
1,535 [0]
19
110,421 [+37]
1,536 [+1]
20
110,448 [+27]
1,537 [+1]
21
110,490 [+42]
1,537 [0]
22
110,566 [+76]
1,537 [0]
23
110,634 [+68]
1,537 [0]
24
110,650 [+16]
1,537 [0]
25
110,686 [+36]
1,538 [+1]
26
110,737 [+51]
1,538 [0]
27
110,831 [+94]
1,539 [+1]
28
110,906 [+75]
1,539 [0]
29
110,952 [+46]
1,540 [+1]
30
111,004 [+52]
1,540 [0]
31
111,034 [+30]
1,540 [0]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
107,691
1,503
2
107,725 [+34]
1,503 [0]
3
107,776 [+51]
1,503 [0]
4
107,817 [+41]
1,503 [0]
5
107,824 [+7]
1,504 [+1]
6
107,818 [-6]
1,504 [0]
7
107,831 [+13]
1,504 [0]
8
107,837 [+6]
1,505 [+1]
9
107,843 [+6]
1,505 [0]
10
107,906 [+63]
1,506 [+1]
11
107,906 [0]
1,507 [+1]
12
107,895 [-11]
1,508 [+1]
13
107,902 [+7]
1,509 [+1]
14
107,922 [+20]
1,510 [+1]
15
107,931 [+9]
1,510 [0]
16
107,921 [-10]
1,511 [+1]
17
107,927 [+6]
1,512 [+1]
18
107,935 [+8]
1,513 [+1]
19
108,244 [+309]
1,517 [+4]
20
109,048 [+804]
1,518 [+1]
21
109,291 [+243]
1,519 [+1]
22
109,403 [+112]
1,520 [+1]
23
109,437 [+34]
1,520 [0]
24
109,467 [+30]
1,520 [0]
25
109,494 [+27]
1,521 [+1]
26
109,546 [+52]
1,521 [0]
27
109,581 [+35]
1,521 [0]
28
109,641 [+60]
1,521 [0]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
107,095
1,471
2
107,077 [-18]
1,473 [+2]
3
107,085 [+8]
1,474 [+1]
4
107,089 [+4]
1,474 [0]
5
107,104 [+15]
1,474 [0]
6
107,122 [+18]
1,475 [+1]
7
107,182 [+60]
1,475 [0]
8
107,182 [0]
1,478 [+3]
9
107,202 [+20]
1,479 [+1]
10
107,235 [+33]
1,482 [+3]
11
107,224 [-11]
1,482 [0]
12
107,249 [+25]
1,484 [+2]
13
107,266 [+17]
1,485 [+1]
14
107,271 [+5]
1,488 [+3]
15
107,266 [-5]
1,488 [0]
16
107,264 [-2]
1,489 [+1]
17
107,270 [+6]
1,491 [+2]
18
107,289 [+19]
1,493 [+2]
19
107,432 [+143]
1,494 [+1]
20
107,538 [+106]
1,496 [+2]
21
107,580 [+42]
1,496 [0]
22
107,617 [+37]
1,498 [+2]
23
107,635 [+18]
1,498 [0]
24
107,627 [-8]
1,499 [+1]
25
107,612 [-15]
1,500 [+1]
26
107,646 [+34]
1,501 [+1]
27
107,671 [+25]
1,501 [0]
28
107,669 [-2]
1,502 [+1]
29
107,681 [+12]
1,502 [0]
30
107,688 [+7]
1,502 [0]
31
107,691 [+3]
1,503 [+1]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
106,936
1,413
2
106,942 [+6]
1,417 [+4]
3
106,960 [+18]
1,418 [+1]
4
106,955 [-5]
1,419 [+1]
5
106,949 [-6]
1,421 [+2]
6
106,959 [+10]
1,422 [+1]
7
106,953 [-6]
1,425 [+3]
8
106,959 [+6]
1,425 [0]
9
106,968 [+9]
1,426 [+1]
10
106,971 [+3]
1,427 [+1]
11
106,976 [+5]
1,430 [+3]
12
106,981 [+5]
1,434 [+4]
13
107,025 [+44]
1,436 [+2]
14
107,069 [+44]
1,437 [+1]
15
107,087 [+18]
1,437 [0]
16
107,104 [+17]
1,438 [+1]
17
107,126 [+22]
1,438 [0]
18
107,150 [+24]
1,439 [+1]
19
107,159 [+9]
1,441 [+2]
20
107,177 [+18]
1,442 [+1]
21
107,173 [-4]
1,444 [+2]
22
107,163 [-10]
1,447 [+3]
23
107,153 [-10]
1,450 [+3]
24
107,133 [-20]
1,454 [+4]
25
107,122 [-11]
1,457 [+3]
26
107,120 [-2]
1,459 [+2]
27
107,118 [-2]
1,461 [+2]
28
107,120 [+2]
1,463 [+2]
29
107,122 [+2]
1,464 [+1]
30
107,125 [+3]
1,464 [0]
31
107,133 [+8]
1,468 [+4]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
106,711
1,393
2
106,730 [+19]
1,394 [+1]
3
106,728 [-2]
1,396 [+2]
4
106,718 [-10]
1,397 [+1]
5
106,733 [+15]
1,398 [+1]
6
106,739 [+6]
1,399 [+1]
7
106,749 [+10]
1,399 [0]
8
106,759 [+10]
1,399 [0]
9
106,745 [-14]
1,400 [+1]
10
106,741 [-4]
1,400 [0]
11
106,738 [-3]
1,401 [+1]
12
106,736 [-2]
1,402 [+1]
13
106,735 [-1]
1,403 [+1]
14
106,748 [+13]
1,403 [0]
15
106,748 [0]
1,404 [+1]
16
106,763 [+15]
1,404 [0]
17
106,753 [-10]
1,404 [0]
18
106,748 [-5]
1,405 [+1]
19
106,802 [+54]
1,405 [0]
20
106,809 [+7]
1,406 [+1]
21
106,811 [+2]
1,407 [+1]
22
106,823 [+12]
1,407 [0]
23
106,838 [+15]
1,408 [+1]
24
106,855 [+17]
1,408 [0]
25
106,853 [-2]
1,408 [0]
26
106,904 [+51]
1,408 [0]
27
106,920 [+16]
1,410 [+2]
28
106,919 [-1]
1,411 [+1]
29
106,930 [+11]
1,411 [0]
30
106,928 [-2]
1,413 [+2]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
106,339
1,367
2
106,360 [+21]
1,368 [+1]
3
106,368 [+8]
1,370 [+2]
4
106,381 [+13]
1,370 [0]
5
106,400 [+19]
1,371 [+1]
6
106,413 [+13]
1,371 [0]
7
106,423 [+10]
1,371 [0]
8
106,447 [+24]
1,371 [0]
9
106,451 [+4]
1,373 [+2]
10
106,459 [+8]
1,373 [0]
11
106,482 [+23]
1,373 [0]
12
106,520 [+38]
1,374 [+1]
13
106,528 [+8]
1,376 [+2]
14
106,535 [+7]
1,376 [0]
15
106,567 [+32]
1,377 [+1]
16
106,582 [+15]
1,380 [+3]
17
106,575 [-7]
1,380 [0]
18
106,572 [-3]
1,380 [0]
19
106,573 [+1]
1,381 [+1]
20
106,569 [-4]
1,383 [+2]
21
106,585 [+16]
1,383 [0]
22
106,586 [+1]
1,383 [0]
23
106,600 [+14]
1,383 [0]
24
106,606 [+6]
1,384 [+1]
25
106,617 [+11]
1,384 [0]
26
106,619 [+2]
1,386 [+2]
27
106,623 [+4]
1,386 [0]
28
106,637 [+14]
1,388 [+2]
29
106,657 [+20]
1,390 [+2]
3031     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
105,571
1,354
2
105,581 [+10]
1,355 [+1]
3
105,600 [+19]
1,354 [-1]
4
105,619 [+19]
1,355 [+1]
5
105,629 [+10]
1,355 [0]
6
105,651 [+22]
1,357 [+2]
7
105,675 [+24]
1,357 [0]
8
105,684 [+9]
1,358 [+1]
9
105,689 [+5]
1,359 [+1]
10
105,712 [+23]
1,350 [-9]
11
105,729 [+17]
1,350 [0]
12
105,745 [+16]
1,351 [+1]
13
105,888 [+143]
1,352 [+1]
14
105,959 [+71]
1,352 [0]
15
105,974 [+15]
1,354 [+2]
16
105,985 [+11]
1,355 [+1]
17
105,983 [-2]
1,354 [-1]
18
106,024 [+41]
1,355 [+1]
19
106,056 [+32]
1,356 [+1]
20
106,075 [+19]
1,356 [0]
21
106,104 [+29]
1,356 [0]
22
106,138 [+34]
1,356 [0]
23
106,156 [+18]
1,357 [+1]
24
106,188 [+32]
1,357 [0]
25
106,197 [+9]
1,358 [+1]
26
106,193 [-4]
1,358 [0]
27
106,202 [+9]
1,359 [+1]
28
106,207 [+5]
1,360 [+1]
29
106,316 [+109]
1,361 [+1]
30
106,347 [+31]
1,365 [+4]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
103,452
1,324
2
103,457 [+5]
1,324 [0]
3
103,465 [+8]
1,327 [+3]
4
103,478 [+13]
1,327 [0]
5
103,888 [+410]
1,330 [+3]
6
104,083 [+195]
1,329 [-1]
7
104,220 [+137]
1,331 [+2]
8
104,539 [+319]
1,333 [+2]
9
104,977 [+438]
1,334 [+1]
10
105,077 [+100]
1,335 [+1]
11
105,168 [+91]
1,335 [0]
12
105,179 [+11]
1,337 [+2]
13
105,218 [+39]
1,337 [0]
14
105,210 [-8]
1,338 [+1]
15
105,232 [+22]
1,338 [0]
16
105,242 [+10]
1,339 [+1]
17
105,258 [+16]
1,341 [+2]
18
105,300 [+42]
1,341 [0]
19
105,325 [+25]
1,342 [+1]
20
105,325 [0]
1,344 [+2]
21
105,357 [+32]
1,344 [0]
22
105,373 [+16]
1,345 [+1]
23
105,403 [+30]
1,345 [0]
24
105,420 [+17]
1,345 [0]
25
105,436 [+16]
1,345 [0]
26
105,470 [+34]
1,348 [+3]
27
105,491 [+21]
1,350 [+2]
28
105,521 [+30]
1,352 [+2]
29
105,546 [+25]
1,353 [+1]
30
105,569 [+23]
1,353 [0]
31
105,583 [+14]
1,353 [0]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
101,932 [0]
1,293 [0]
6
101,959 [+27]
1,293 [0]
7
101,990 [+31]
1,295 [+2]
8
102,094 [+104]
1,298 [+3]
9
102,167 [+73]
1,298 [0]
10
102,201 [+34]
1,298 [0]
11
102,215 [+14]
1,297 [-1]
12
102,263 [+48]
1,297 [0]
13
102,276 [+13]
1,298 [+1]
14
102,309 [+33]
1,299 [+1]
15
102,307 [-2]
1,301 [+2]
16
102,421 [+114]
1,303 [+2]
17
102,789 [+368]
1,306 [+3]
18
102,876 [+87]
1,306 [0]
19
102,892 [+16]
1,308 [+2]
20
102,907 [+15]
1,309 [+1]
21
102,941 [+34]
1,310 [+1]
22
103,043 [+102]
1,311 [+1]
23
103,130 [+87]
1,311 [0]
24
103,148 [+18]
1,312 [+1]
25
103,190 [+42]
1,314 [+2]
26
103,257 [+67]
1,315 [+1]
27
103,307 [+50]
1,317 [+2]
28
103,344 [+37]
1,318 [+1]
29
103,348 [+4]
1,319 [+1]
30
103,404 [+56]
1,320 [+1]
31
103,434 [+30]
1,323 [+3]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
98,899
1,242
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
98,899 [0]
1,242 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
95,754
1,203
2
95,843 [+89]
1,204 [+1]
3
95,940 [+97]
1,204 [0]
4
96,008 [+68]
1,206 [+2]
5
96,067 [+59]
1,206 [0]
6
96,130 [+63]
1,207 [+1]
7
96,241 [+111]
1,210 [+3]
8
96,454 [+213]
1,212 [+2]
9
96,641 [+187]
1,215 [+3]
10
96,764 [+123]
1,217 [+2]
11
96,902 [+138]
1,219 [+2]
12
97,043 [+141]
1,220 [+1]
13
97,100 [+57]
1,222 [+2]
14
97,276 [+176]
1,224 [+2]
15
97,507 [+231]
1,227 [+3]
16
97,581 [+74]
1,228 [+1]
17
97,694 [+113]
1,230 [+2]
18
97,797 [+103]
1,231 [+1]
19
97,912 [+115]
1,231 [0]
20
98,019 [+107]
1,233 [+2]
21
98,093 [+74]
1,233 [0]
22
98,154 [+61]
1,233 [0]
23
98,254 [+100]
1,234 [+1]
24
98,324 [+70]
1,235 [+1]
25
98,389 [+65]
1,237 [+2]
26
98,462 [+73]
1,238 [+1]
27
98,532 [+70]
1,240 [+2]
28
98,615 [+83]
1,240 [0]
29
98,703 [+88]
1,241 [+1]
30
98,759 [+56]
1,241 [0]
31
98,824 [+65]
1,242 [+1]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
91,507
1,168
2
91,656 [+149]
1,171 [+3]
3
91,788 [+132]
1,172 [+1]
4
91,917 [+129]
1,175 [+3]
5
92,055 [+138]
1,176 [+1]
6
92,178 [+123]
1,177 [+1]
7
92,249 [+71]
1,178 [+1]
8
92,304 [+55]
1,179 [+1]
9
92,371 [+67]
1,182 [+3]
10
92,411 [+40]
1,183 [+1]
11
92,472 [+61]
1,184 [+1]
12
92,511 [+39]
1,184 [0]
13
93,055 [+544]
1,187 [+3]
14
93,521 [+466]
1,187 [0]
15
93,718 [+197]
1,188 [+1]
16
93,831 [+113]
1,188 [0]
17
93,961 [+130]
1,189 [+1]
18
94,064 [+103]
1,191 [+2]
19
94,176 [+112]
1,192 [+1]
20
94,300 [+124]
1,193 [+1]
21
94,403 [+103]
1,194 [+1]
22
94,498 [+95]
1,195 [+1]
23
94,642 [+144]
1,196 [+1]
24
94,808 [+166]
1,198 [+2]
25
94,897 [+89]
1,198 [0]
26
94,999 [+102]
1,199 [+1]
27
95,067 [+68]
1,199 [0]
28
95,114 [+47]
1,200 [+1]
29
95,520 [+406]
1,201 [+1]
30
95,669 [+149]
1,202 [+1]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  12345
678
87,013 [0]
1,138 [0]
9
87,066 [+53]
1,138 [0]
10
87,331 [+265]
1,140 [+2]
11
87,470 [+139]
1,140 [0]
12
87,581 [+111]
1,142 [+2]
13
87,693 [+112]
1,144 [+2]
14
87,767 [+74]
1,145 [+1]
15
87,966 [+199]
1,146 [+1]
16
88,297 [+331]
1,148 [+2]
17
89,036 [+739]
1,149 [+1]
18
89,616 [+580]
1,151 [+2]
19
89,925 [+309]
1,153 [+2]
20
90,069 [+144]
1,154 [+1]
21
90,220 [+151]
1,154 [0]
22
90,413 [+193]
1,156 [+2]
23
90,600 [+187]
1,158 [+2]
24
90,733 [+133]
1,160 [+2]
25
90,922 [+189]
1,162 [+2]
26
91,078 [+156]
1,162 [0]
27
91,164 [+86]
1,162 [0]
28
91,252 [+88]
1,163 [+1]
29
91,338 [+86]
1,163 [0]
30
91,388 [+50]
1,165 [+2]
31
91,457 [+69]
1,167 [+2]
  
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่