โบกิ ภาสินี บุญรอด

Instagram โบกิ ภาสินี บุญรอด

@mybowlki

336
Ranking
ลำดับ
1,272
Posts
รูปวีดีโอ
508,470
Followers
ผู้ติดตาม
1,124
Followings
ติดตาม
Bowlki Phasinee (โบกิ)🐰 Rangsit University🎓 MGT RSU 💛FB: Phasinee Boonrod (only one!!)👇👇 ☎️ ติดต่องาน LineWork:@bowlki มี@ (เฉพาะติดต่องาน ขอความกรุณาด้วยค่ะ🙏🏼😊)
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram โบกิ ภาสินี บุญรอด

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
496,060
1,261
2
496,408 [+348]
1,261 [0]
3
496,838 [+430]
1,262 [+1]
4
497,720 [+882]
1,262 [0]
5
498,195 [+475]
1,263 [+1]
6
498,553 [+358]
1,263 [0]
7
498,980 [+427]
1,263 [0]
8
499,478 [+498]
1,263 [0]
9
499,936 [+458]
1,263 [0]
10
500,402 [+466]
1,263 [0]
11
501,028 [+626]
1,265 [+2]
12
501,537 [+509]
1,266 [+1]
13
501,874 [+337]
1,266 [0]
14
502,161 [+287]
1,267 [+1]
15
502,506 [+345]
1,267 [0]
16
502,928 [+422]
1,267 [0]
17
503,471 [+543]
1,267 [0]
18
503,811 [+340]
1,267 [0]
19
504,277 [+466]
1,269 [+2]
20
504,834 [+557]
1,269 [0]
21
505,315 [+481]
1,270 [+1]
22
505,933 [+618]
1,270 [0]
23
506,396 [+463]
1,271 [+1]
24
507,069 [+673]
1,271 [0]
25
507,600 [+531]
1,271 [0]
26
508,074 [+474]
1,271 [0]
27
508,470 [+396]
1,272 [+1]
28
29
30      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
475,416
1,231
2
476,058 [+642]
1,231 [0]
3
476,714 [+656]
1,232 [+1]
4
477,255 [+541]
1,232 [0]
5
477,738 [+483]
1,232 [0]
6
478,299 [+561]
1,233 [+1]
7
478,896 [+597]
1,235 [+2]
8
479,541 [+645]
1,235 [0]
9
480,163 [+622]
1,235 [0]
10
480,730 [+567]
1,240 [+5]
11
481,193 [+463]
1,243 [+3]
12
481,804 [+611]
1,245 [+2]
13
482,384 [+580]
1,246 [+1]
14
482,908 [+524]
1,246 [0]
15
483,632 [+724]
1,246 [0]
16
484,570 [+938]
1,248 [+2]
17
485,348 [+778]
1,248 [0]
18
485,914 [+566]
1,249 [+1]
19
486,608 [+694]
1,251 [+2]
20
487,443 [+835]
1,252 [+1]
21
488,497 [+1,054]
1,253 [+1]
22
489,442 [+945]
1,255 [+2]
23
490,214 [+772]
1,256 [+1]
24
491,128 [+914]
1,257 [+1]
25
492,064 [+936]
1,258 [+1]
26
492,949 [+885]
1,258 [0]
27
493,536 [+587]
1,259 [+1]
28
494,136 [+600]
1,259 [0]
29
494,628 [+492]
1,259 [0]
30
495,095 [+467]
1,260 [+1]
31
495,545 [+450]
1,260 [0]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
457,785
1,204
2
458,383 [+598]
1,204 [0]
3
458,836 [+453]
1,205 [+1]
4
459,481 [+645]
1,207 [+2]
5
460,204 [+723]
1,208 [+1]
6
460,793 [+589]
1,208 [0]
7
461,380 [+587]
1,209 [+1]
8
462,004 [+624]
1,210 [+1]
9
462,669 [+665]
1,213 [+3]
10
463,227 [+558]
1,213 [0]
11
463,722 [+495]
1,214 [+1]
12
464,079 [+357]
1,215 [+1]
13
465,039 [+960]
1,220 [+5]
14
465,670 [+631]
1,221 [+1]
15
466,109 [+439]
1,221 [0]
16
466,550 [+441]
1,222 [+1]
17
467,230 [+680]
1,223 [+1]
18
467,988 [+758]
1,224 [+1]
19
468,573 [+585]
1,224 [0]
20
469,073 [+500]
1,225 [+1]
21
469,806 [+733]
1,225 [0]
22
470,388 [+582]
1,227 [+2]
23
470,944 [+556]
1,227 [0]
24
471,483 [+539]
1,227 [0]
25
472,325 [+842]
1,228 [+1]
26
473,101 [+776]
1,228 [0]
27
473,881 [+780]
1,229 [+1]
28
474,727 [+846]
1,230 [+1]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
428,426
1,167
2
428,961 [+535]
1,167 [0]
3
429,427 [+466]
1,167 [0]
4
429,925 [+498]
1,167 [0]
5
431,864 [+1,939]
1,171 [+4]
6
433,992 [+2,128]
1,174 [+3]
7
435,539 [+1,547]
1,176 [+2]
8
436,639 [+1,100]
1,177 [+1]
9
437,749 [+1,110]
1,180 [+3]
10
438,944 [+1,195]
1,181 [+1]
11
439,848 [+904]
1,181 [0]
12
440,728 [+880]
1,182 [+1]
13
441,544 [+816]
1,183 [+1]
14
442,220 [+676]
1,186 [+3]
15
443,192 [+972]
1,188 [+2]
16
444,434 [+1,242]
1,188 [0]
17
445,365 [+931]
1,190 [+2]
18
446,067 [+702]
1,190 [0]
19
446,631 [+564]
1,190 [0]
20
447,498 [+867]
1,192 [+2]
21
448,241 [+743]
1,194 [+2]
22
449,078 [+837]
1,195 [+1]
23
449,701 [+623]
1,196 [+1]
24
450,393 [+692]
1,198 [+2]
25
451,097 [+704]
1,199 [+1]
26
451,704 [+607]
1,199 [0]
27
452,208 [+504]
1,200 [+1]
28
453,427 [+1,219]
1,203 [+3]
29
455,241 [+1,814]
1,204 [+1]
30
456,557 [+1,316]
1,204 [0]
31
457,300 [+743]
1,204 [0]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
407,259
1,158
2
408,039 [+780]
1,158 [0]
3
408,491 [+452]
1,160 [+2]
4
409,220 [+729]
1,161 [+1]
5
409,822 [+602]
1,162 [+1]
6
410,321 [+499]
1,162 [0]
7
410,818 [+497]
1,163 [+1]
8
411,412 [+594]
1,163 [0]
9
411,900 [+488]
1,164 [+1]
10
412,324 [+424]
1,165 [+1]
11
412,833 [+509]
1,166 [+1]
12
413,377 [+544]
1,166 [0]
13
413,967 [+590]
1,166 [0]
14
414,487 [+520]
1,166 [0]
15
414,978 [+491]
1,167 [+1]
16
415,834 [+856]
1,170 [+3]
17
416,758 [+924]
1,172 [+2]
18
417,786 [+1,028]
1,176 [+4]
19
418,694 [+908]
1,179 [+3]
20
420,175 [+1,481]
1,165 [-14]
21
421,037 [+862]
1,159 [-6]
22
421,584 [+547]
1,159 [0]
23
422,032 [+448]
1,159 [0]
24
422,704 [+672]
1,161 [+2]
25
423,267 [+563]
1,162 [+1]
26
423,748 [+481]
1,162 [0]
27
424,248 [+500]
1,163 [+1]
28
425,598 [+1,350]
1,164 [+1]
29
426,286 [+688]
1,165 [+1]
30
427,030 [+744]
1,166 [+1]
31
427,848 [+818]
1,166 [0]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
388,458
1,120
2
389,360 [+902]
1,123 [+3]
3
390,350 [+990]
1,124 [+1]
4
390,945 [+595]
1,126 [+2]
5
391,405 [+460]
1,127 [+1]
6
392,091 [+686]
1,131 [+4]
7
392,950 [+859]
1,132 [+1]
8
393,738 [+788]
1,134 [+2]
9
394,393 [+655]
1,134 [0]
10
394,978 [+585]
1,136 [+2]
11
395,521 [+543]
1,137 [+1]
12
396,004 [+483]
1,138 [+1]
13
396,348 [+344]
1,142 [+4]
14
396,860 [+512]
1,143 [+1]
15
397,459 [+599]
1,143 [0]
16
397,935 [+476]
1,145 [+2]
17
398,396 [+461]
1,146 [+1]
18
399,030 [+634]
1,146 [0]
19
399,664 [+634]
1,147 [+1]
20
400,402 [+738]
1,147 [0]
21
401,329 [+927]
1,149 [+2]
22
402,000 [+671]
1,149 [0]
23
402,472 [+472]
1,150 [+1]
24
403,287 [+815]
1,150 [0]
25
403,945 [+658]
1,151 [+1]
26
404,556 [+611]
1,152 [+1]
27
405,066 [+510]
1,153 [+1]
28
405,614 [+548]
1,154 [+1]
29
406,202 [+588]
1,155 [+1]
30
406,697 [+495]
1,156 [+1]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
373,206
1,092
2
373,887 [+681]
1,092 [0]
3
374,450 [+563]
1,092 [0]
4
374,983 [+533]
1,094 [+2]
5
375,620 [+637]
1,094 [0]
6
376,255 [+635]
1,094 [0]
7
376,782 [+527]
1,095 [+1]
8
378,012 [+1,230]
1,095 [0]
9
378,722 [+710]
1,094 [-1]
10
379,317 [+595]
1,094 [0]
11
379,858 [+541]
1,094 [0]
12
380,303 [+445]
1,096 [+2]
13
380,657 [+354]
1,098 [+2]
14
380,856 [+199]
1,098 [0]
15
381,063 [+207]
1,098 [0]
16
381,263 [+200]
1,098 [0]
17
381,487 [+224]
1,098 [0]
18
381,718 [+231]
1,098 [0]
19
382,009 [+291]
1,098 [0]
20
382,378 [+369]
1,099 [+1]
21
382,761 [+383]
1,099 [0]
22
383,142 [+381]
1,099 [0]
23
383,515 [+373]
1,101 [+2]
24
384,063 [+548]
1,101 [0]
25
384,532 [+469]
1,102 [+1]
26
385,021 [+489]
1,104 [+2]
27
385,601 [+580]
1,104 [0]
28
386,007 [+406]
1,104 [0]
29
386,488 [+481]
1,106 [+2]
30
386,991 [+503]
1,110 [+4]
31     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
344,611
1,047
2
345,389 [+778]
1,048 [+1]
3
346,400 [+1,011]
1,049 [+1]
4
347,518 [+1,118]
1,050 [+1]
5
348,384 [+866]
1,051 [+1]
6
349,346 [+962]
1,053 [+2]
7
350,473 [+1,127]
1,053 [0]
8
351,372 [+899]
1,057 [+4]
9
352,028 [+656]
1,057 [0]
10
352,748 [+720]
1,058 [+1]
11
354,193 [+1,445]
1,061 [+3]
12
356,164 [+1,971]
1,063 [+2]
13
357,718 [+1,554]
1,063 [0]
14
358,777 [+1,059]
1,064 [+1]
15
359,464 [+687]
1,065 [+1]
16
360,295 [+831]
1,065 [0]
17
360,979 [+684]
1,065 [0]
18
361,882 [+903]
1,065 [0]
19
362,570 [+688]
1,068 [+3]
20
363,446 [+876]
1,069 [+1]
21
364,248 [+802]
1,071 [+2]
22
364,952 [+704]
1,074 [+3]
23
365,749 [+797]
1,075 [+1]
24
366,269 [+520]
1,079 [+4]
25
366,889 [+620]
1,083 [+4]
26
368,109 [+1,220]
1,085 [+2]
27
369,368 [+1,259]
1,087 [+2]
28
370,271 [+903]
1,089 [+2]
29
371,241 [+970]
1,092 [+3]
30
372,421 [+1,180]
1,092 [0]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
320,080
1,016
2
320,705 [+625]
1,017 [+1]
3
321,409 [+704]
1,017 [0]
4
321,882 [+473]
1,018 [+1]
5
322,598 [+716]
1,018 [0]
6
323,148 [+550]
1,018 [0]
7
323,928 [+780]
1,020 [+2]
8
324,623 [+695]
1,021 [+1]
9
325,169 [+546]
1,022 [+1]
10
325,878 [+709]
1,022 [0]
11
326,535 [+657]
1,022 [0]
12
327,206 [+671]
1,024 [+2]
13
327,884 [+678]
1,025 [+1]
14
328,651 [+767]
1,026 [+1]
15
329,309 [+658]
1,027 [+1]
16
329,917 [+608]
1,027 [0]
17
330,535 [+618]
1,028 [+1]
18
331,198 [+663]
1,028 [0]
19
331,653 [+455]
1,030 [+2]
20
332,235 [+582]
1,032 [+2]
21
333,987 [+1,752]
1,032 [0]
22
335,091 [+1,104]
1,032 [0]
23
335,870 [+779]
1,033 [+1]
24
336,910 [+1,040]
1,034 [+1]
25
338,265 [+1,355]
1,035 [+1]
26
339,208 [+943]
1,036 [+1]
27
339,961 [+753]
1,037 [+1]
28
340,748 [+787]
1,038 [+1]
29
341,445 [+697]
1,039 [+1]
30
342,861 [+1,416]
1,043 [+4]
31
343,850 [+989]
1,046 [+3]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
294,163 [0]
992 [0]
6
294,662 [+499]
993 [+1]
7
295,547 [+885]
995 [+2]
8
296,342 [+795]
995 [0]
9
297,101 [+759]
995 [0]
10
297,804 [+703]
996 [+1]
11
299,030 [+1,226]
998 [+2]
12
301,589 [+2,559]
1,000 [+2]
13
303,124 [+1,535]
1,001 [+1]
14
305,198 [+2,074]
1,002 [+1]
15
306,706 [+1,508]
1,004 [+2]
16
307,948 [+1,242]
1,006 [+2]
17
308,792 [+844]
1,006 [0]
18
309,505 [+713]
1,006 [0]
19
310,148 [+643]
1,008 [+2]
20
311,094 [+946]
1,009 [+1]
21
311,900 [+806]
1,010 [+1]
22
312,794 [+894]
1,010 [0]
23
313,699 [+905]
1,011 [+1]
24
314,564 [+865]
1,012 [+1]
25
315,133 [+569]
1,012 [0]
26
315,780 [+647]
1,013 [+1]
27
316,500 [+720]
1,013 [0]
28
317,066 [+566]
1,013 [0]
29
317,681 [+615]
1,013 [0]
30
318,317 [+636]
1,014 [+1]
31
319,300 [+983]
1,016 [+2]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
273,592
965
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
273,592 [0]
965 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
123456
259,152 [0]
946 [0]
7
259,404 [+252]
946 [0]
8
259,950 [+546]
948 [+2]
9
260,666 [+716]
937 [-11]
10
261,147 [+481]
938 [+1]
11
261,592 [+445]
939 [+1]
12
261,993 [+401]
939 [0]
13
262,442 [+449]
941 [+2]
14
262,982 [+540]
941 [0]
15
263,511 [+529]
942 [+1]
16
263,930 [+419]
942 [0]
17
264,269 [+339]
942 [0]
18
264,685 [+416]
943 [+1]
19
265,115 [+430]
943 [0]
20
266,377 [+1,262]
945 [+2]
21
267,331 [+954]
947 [+2]
22
268,232 [+901]
951 [+4]
23
268,833 [+601]
952 [+1]
24
269,441 [+608]
952 [0]
25
269,913 [+472]
955 [+3]
26
270,423 [+510]
956 [+1]
27
270,960 [+537]
958 [+2]
28
271,496 [+536]
959 [+1]
29
272,008 [+512]
961 [+2]
30
272,550 [+542]
963 [+2]
31
273,117 [+567]
965 [+2]
    
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่