หมอเอิง Living Mantra

Instagram หมอเอิง Living Mantra | หมอเอิง อังศ์วรา ธีระตันติกานนท์

@eurngkaa

811
Ranking
ลำดับ
8,899
Posts
รูปวีดีโอ
176,668
Followers
ผู้ติดตาม
891
Followings
ติดตาม
Eurng Teeratantikanon 🌸A doctor, TV host @hermitagebyangwara @mantralady @gmmnewsofficial For work contact eurng@mantraentertainment.co.th |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram หมอเอิง Living Mantra

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
กุมภาพันธ์ 2018
อาพฤ
    1
174,098
8,858
2
174,321 [+223]
8,861 [+3]
3
174,845 [+524]
8,864 [+3]
4
175,103 [+258]
8,867 [+3]
5
175,198 [+95]
8,867 [0]
6
175,230 [+32]
8,873 [+6]
7
175,233 [+3]
8,874 [+1]
8
175,267 [+34]
8,875 [+1]
9
175,312 [+45]
8,876 [+1]
10
175,312 [0]
8,880 [+4]
11
175,467 [+155]
8,884 [+4]
12
176,161 [+694]
8,884 [0]
13
176,481 [+320]
8,888 [+4]
14
176,530 [+49]
8,891 [+3]
15
176,587 [+57]
8,891 [0]
16
176,621 [+34]
8,893 [+2]
17
176,634 [+13]
8,894 [+1]
18
176,663 [+29]
8,898 [+4]
19
176,668 [+5]
8,899 [+1]
20
21222324
25262728   
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
173,342
8,796
2
173,352 [+10]
8,801 [+5]
3
173,384 [+32]
8,802 [+1]
4
173,395 [+11]
8,802 [0]
5
173,405 [+10]
8,804 [+2]
6
173,424 [+19]
8,806 [+2]
7
173,527 [+103]
8,807 [+1]
8
173,682 [+155]
8,807 [0]
9
173,699 [+17]
8,809 [+2]
10
173,716 [+17]
8,809 [0]
11
173,737 [+21]
8,809 [0]
12
173,746 [+9]
8,811 [+2]
13
173,758 [+12]
8,817 [+6]
14
173,800 [+42]
8,821 [+4]
15
173,822 [+22]
8,821 [0]
16
173,847 [+25]
8,824 [+3]
17
173,855 [+8]
8,824 [0]
18
173,864 [+9]
8,824 [0]
19
173,859 [-5]
8,826 [+2]
20
173,872 [+13]
8,828 [+2]
21
173,874 [+2]
8,830 [+2]
22
173,878 [+4]
8,831 [+1]
23
173,877 [-1]
8,832 [+1]
24
173,899 [+22]
8,834 [+2]
25
173,947 [+48]
8,835 [+1]
26
173,964 [+17]
8,837 [+2]
27
173,964 [0]
8,837 [0]
28
173,976 [+12]
8,846 [+9]
29
174,017 [+41]
8,847 [+1]
30
174,047 [+30]
8,850 [+3]
31
174,077 [+30]
8,855 [+5]
   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
172,364
8,695
2
172,368 [+4]
8,699 [+4]
3
172,401 [+33]
8,706 [+7]
4
172,439 [+38]
8,707 [+1]
5
172,424 [-15]
8,709 [+2]
6
172,448 [+24]
8,711 [+2]
7
172,459 [+11]
8,714 [+3]
8
172,550 [+91]
8,716 [+2]
9
172,571 [+21]
8,717 [+1]
10
172,575 [+4]
8,719 [+2]
11
172,573 [-2]
8,721 [+2]
12
172,597 [+24]
8,722 [+1]
13
172,615 [+18]
8,723 [+1]
14
172,611 [-4]
8,733 [+10]
15
172,646 [+35]
8,739 [+6]
16
172,857 [+211]
8,744 [+5]
17
172,982 [+125]
8,749 [+5]
18
173,017 [+35]
8,751 [+2]
19
173,056 [+39]
8,754 [+3]
20
173,072 [+16]
8,757 [+3]
21
173,118 [+46]
8,758 [+1]
22
173,202 [+84]
8,762 [+4]
23
173,250 [+48]
8,766 [+4]
24
173,274 [+24]
8,770 [+4]
25
173,275 [+1]
8,775 [+5]
26
173,266 [-9]
8,779 [+4]
27
173,283 [+17]
8,779 [0]
28
173,284 [+1]
8,782 [+3]
29
173,331 [+47]
8,785 [+3]
30
173,343 [+12]
8,789 [+4]
31
173,335 [-8]
8,792 [+3]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
171,167
8,629
2
171,297 [+130]
8,629 [0]
3
171,331 [+34]
8,630 [+1]
4
171,347 [+16]
8,630 [0]
5
171,506 [+159]
8,635 [+5]
6
171,644 [+138]
8,638 [+3]
7
171,715 [+71]
8,639 [+1]
8
171,823 [+108]
8,642 [+3]
9
171,889 [+66]
8,644 [+2]
10
171,905 [+16]
8,646 [+2]
11
171,907 [+2]
8,646 [0]
12
171,906 [-1]
8,651 [+5]
13
171,938 [+32]
8,651 [0]
14
171,949 [+11]
8,651 [0]
15
171,958 [+9]
8,652 [+1]
16
171,982 [+24]
8,655 [+3]
17
172,057 [+75]
8,659 [+4]
18
172,081 [+24]
8,662 [+3]
19
172,097 [+16]
8,667 [+5]
20
172,104 [+7]
8,669 [+2]
21
172,107 [+3]
8,671 [+2]
22
172,113 [+6]
8,672 [+1]
23
172,166 [+53]
8,678 [+6]
24
172,206 [+40]
8,680 [+2]
25
172,234 [+28]
8,682 [+2]
26
172,293 [+59]
8,687 [+5]
27
172,342 [+49]
8,689 [+2]
28
172,347 [+5]
8,692 [+3]
29
172,353 [+6]
8,693 [+1]
30
172,357 [+4]
8,698 [+5]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
169,427
8,554
2
169,456 [+29]
8,556 [+2]
3
169,591 [+135]
8,557 [+1]
4
169,642 [+51]
8,560 [+3]
5
169,634 [-8]
8,563 [+3]
6
169,647 [+13]
8,564 [+1]
7
169,687 [+40]
8,567 [+3]
8
169,712 [+25]
8,570 [+3]
9
169,717 [+5]
8,571 [+1]
10
169,743 [+26]
8,573 [+2]
11
169,744 [+1]
8,575 [+2]
12
169,764 [+20]
8,577 [+2]
13
169,783 [+19]
8,580 [+3]
14
169,773 [-10]
8,587 [+7]
15
169,937 [+164]
8,590 [+3]
16
169,972 [+35]
8,591 [+1]
17
169,987 [+15]
8,594 [+3]
18
169,994 [+7]
8,594 [0]
19
170,024 [+30]
8,595 [+1]
20
170,077 [+53]
8,597 [+2]
21
170,102 [+25]
8,600 [+3]
22
170,167 [+65]
8,606 [+6]
23
170,205 [+38]
8,614 [+8]
24
170,294 [+89]
8,616 [+2]
25
170,475 [+181]
8,616 [0]
26
170,486 [+11]
8,617 [+1]
27
170,483 [-3]
8,618 [+1]
28
170,611 [+128]
8,621 [+3]
29
170,740 [+129]
8,624 [+3]
30
170,755 [+15]
8,624 [0]
31
170,860 [+105]
8,626 [+2]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
168,920
8,486
2
168,915 [-5]
8,489 [+3]
3
168,915 [0]
8,497 [+8]
4
168,909 [-6]
8,500 [+3]
5
168,900 [-9]
8,502 [+2]
6
168,950 [+50]
8,505 [+3]
7
169,176 [+226]
8,505 [0]
8
169,193 [+17]
8,508 [+3]
9
169,193 [0]
8,512 [+4]
10
169,220 [+27]
8,514 [+2]
11
169,226 [+6]
8,515 [+1]
12
169,235 [+9]
8,519 [+4]
13
169,290 [+55]
8,521 [+2]
14
169,280 [-10]
8,523 [+2]
15
169,282 [+2]
8,524 [+1]
16
169,286 [+4]
8,528 [+4]
17
169,287 [+1]
8,534 [+6]
18
169,298 [+11]
8,535 [+1]
19
169,350 [+52]
8,536 [+1]
20
169,372 [+22]
8,540 [+4]
21
169,378 [+6]
8,540 [0]
22
169,414 [+36]
8,540 [0]
23
169,426 [+12]
8,543 [+3]
24
169,427 [+1]
8,546 [+3]
25
169,409 [-18]
8,546 [0]
26
169,401 [-8]
8,548 [+2]
27
169,411 [+10]
8,550 [+2]
28
169,411 [0]
8,551 [+1]
29
169,423 [+12]
8,552 [+1]
30
169,414 [-9]
8,552 [0]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
167,564
8,385
2
167,595 [+31]
8,387 [+2]
3
167,609 [+14]
8,389 [+2]
4
167,633 [+24]
8,393 [+4]
5
167,661 [+28]
8,396 [+3]
6
167,668 [+7]
8,398 [+2]
7
167,664 [-4]
8,402 [+4]
8
167,658 [-6]
8,402 [0]
9
167,649 [-9]
8,404 [+2]
10
167,638 [-11]
8,405 [+1]
11
167,629 [-9]
8,409 [+4]
12
167,629 [0]
8,410 [+1]
13
167,767 [+138]
8,418 [+8]
14
167,833 [+66]
8,423 [+5]
15
167,899 [+66]
8,425 [+2]
16
167,937 [+38]
8,427 [+2]
17
167,928 [-9]
8,429 [+2]
18
167,978 [+50]
8,433 [+4]
19
168,086 [+108]
8,436 [+3]
20
168,165 [+79]
8,439 [+3]
21
168,172 [+7]
8,443 [+4]
22
168,188 [+16]
8,445 [+2]
23
168,314 [+126]
8,446 [+1]
24
168,524 [+210]
8,450 [+4]
25
168,688 [+164]
8,458 [+8]
26
168,734 [+46]
8,469 [+11]
27
168,838 [+104]
8,477 [+8]
28
168,901 [+63]
8,479 [+2]
29
168,905 [+4]
8,482 [+3]
30
168,904 [-1]
8,484 [+2]
31
168,914 [+10]
8,485 [+1]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
166,487
8,307
2
166,516 [+29]
8,311 [+4]
3
166,523 [+7]
8,314 [+3]
4
166,522 [-1]
8,316 [+2]
5
166,542 [+20]
8,318 [+2]
6
166,557 [+15]
8,321 [+3]
7
166,633 [+76]
8,323 [+2]
8
166,713 [+80]
8,327 [+4]
9
166,742 [+29]
8,331 [+4]
10
166,778 [+36]
8,333 [+2]
11
166,774 [-4]
8,333 [0]
12
166,825 [+51]
8,334 [+1]
13
166,833 [+8]
8,335 [+1]
14
166,814 [-19]
8,341 [+6]
15
166,831 [+17]
8,345 [+4]
16
166,828 [-3]
8,348 [+3]
17
166,843 [+15]
8,351 [+3]
18
166,859 [+16]
8,351 [0]
19
166,876 [+17]
8,352 [+1]
20
166,889 [+13]
8,355 [+3]
21
166,929 [+40]
8,356 [+1]
22
166,926 [-3]
8,356 [0]
23
166,937 [+11]
8,359 [+3]
24
166,944 [+7]
8,359 [0]
25
166,937 [-7]
8,364 [+5]
26
167,018 [+81]
8,366 [+2]
27
167,071 [+53]
8,367 [+1]
28
167,084 [+13]
8,370 [+3]
29
167,133 [+49]
8,376 [+6]
30
167,447 [+314]
8,383 [+7]
31
167,522 [+75]
8,384 [+1]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
165,628
8,223
2
165,910 [+282]
8,224 [+1]
3
166,058 [+148]
8,228 [+4]
4
166,134 [+76]
8,235 [+7]
5
166,167 [+33]
8,237 [+2]
6
166,170 [+3]
8,240 [+3]
7
166,172 [+2]
8,243 [+3]
8
166,179 [+7]
8,243 [0]
9
166,180 [+1]
8,243 [0]
10
166,186 [+6]
8,247 [+4]
11
166,217 [+31]
8,249 [+2]
12
166,226 [+9]
8,253 [+4]
13
166,284 [+58]
8,257 [+4]
14
166,323 [+39]
8,260 [+3]
15
166,337 [+14]
8,261 [+1]
16
166,331 [-6]
8,266 [+5]
17
166,336 [+5]
8,270 [+4]
18
166,343 [+7]
8,274 [+4]
19
166,344 [+1]
8,277 [+3]
20
166,348 [+4]
8,282 [+5]
21
166,353 [+5]
8,282 [0]
22
166,347 [-6]
8,283 [+1]
23
166,368 [+21]
8,287 [+4]
24
166,398 [+30]
8,290 [+3]
25
166,420 [+22]
8,294 [+4]
26
166,422 [+2]
8,294 [0]
27
166,417 [-5]
8,297 [+3]
28
166,425 [+8]
8,298 [+1]
29
166,427 [+2]
8,300 [+2]
30
166,455 [+28]
8,304 [+4]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
164,124
8,064
2
164,179 [+55]
8,065 [+1]
3
164,197 [+18]
8,068 [+3]
4
164,220 [+23]
8,073 [+5]
5
164,232 [+12]
8,075 [+2]
6
164,246 [+14]
8,078 [+3]
7
164,328 [+82]
8,087 [+9]
8
164,380 [+52]
8,093 [+6]
9
164,472 [+92]
8,099 [+6]
10
164,485 [+13]
8,109 [+10]
11
164,506 [+21]
8,122 [+13]
12
164,529 [+23]
8,131 [+9]
13
164,600 [+71]
8,135 [+4]
14
164,743 [+143]
8,141 [+6]
15
164,784 [+41]
8,144 [+3]
16
164,818 [+34]
8,152 [+8]
17
164,862 [+44]
8,157 [+5]
18
164,907 [+45]
8,162 [+5]
19
164,935 [+28]
8,166 [+4]
20
164,939 [+4]
8,175 [+9]
21
165,081 [+142]
8,181 [+6]
22
165,112 [+31]
8,184 [+3]
23
165,124 [+12]
8,186 [+2]
24
165,144 [+20]
8,190 [+4]
25
165,239 [+95]
8,195 [+5]
26
165,268 [+29]
8,198 [+3]
27
165,343 [+75]
8,205 [+7]
28
165,408 [+65]
8,209 [+4]
29
165,464 [+56]
8,211 [+2]
30
165,488 [+24]
8,213 [+2]
31
165,498 [+10]
8,217 [+4]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
163,110
7,984
2
163,136 [+26]
7,989 [+5]
3
163,166 [+30]
7,990 [+1]
4
163,189 [+23]
7,992 [+2]
5
163,180 [-9]
7,995 [+3]
6
163,201 [+21]
7,997 [+2]
7
163,198 [-3]
7,999 [+2]
8
163,211 [+13]
8,002 [+3]
9
163,249 [+38]
8,009 [+7]
10
163,263 [+14]
8,009 [0]
11
163,268 [+5]
8,010 [+1]
12
163,290 [+22]
8,015 [+5]
13
163,326 [+36]
8,018 [+3]
14
163,337 [+11]
8,019 [+1]
15
163,354 [+17]
8,020 [+1]
16
163,419 [+65]
8,028 [+8]
17
163,452 [+33]
8,028 [0]
18
163,489 [+37]
8,031 [+3]
19
163,491 [+2]
8,033 [+2]
20
163,496 [+5]
8,036 [+3]
21
163,504 [+8]
8,037 [+1]
22
163,515 [+11]
8,038 [+1]
23
163,510 [-5]
8,041 [+3]
24
163,516 [+6]
8,044 [+3]
25
163,519 [+3]
8,045 [+1]
26
163,532 [+13]
8,047 [+2]
27
163,574 [+42]
8,051 [+4]
28
163,810 [+236]
8,053 [+2]
29
164,028 [+218]
8,057 [+4]
30
164,053 [+25]
8,062 [+5]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
161,779
7,891
2
161,778 [-1]
7,895 [+4]
3
161,797 [+19]
7,898 [+3]
4
161,839 [+42]
7,903 [+5]
5
161,890 [+51]
7,906 [+3]
6
161,905 [+15]
7,908 [+2]
7
161,915 [+10]
7,913 [+5]
8
161,927 [+12]
7,916 [+3]
9
161,983 [+56]
7,919 [+3]
10
162,005 [+22]
7,921 [+2]
11
162,055 [+50]
7,926 [+5]
12
162,119 [+64]
7,928 [+2]
13
162,142 [+23]
7,934 [+6]
14
162,158 [+16]
7,935 [+1]
15
162,159 [+1]
7,939 [+4]
16
162,198 [+39]
7,940 [+1]
17
162,265 [+67]
7,942 [+2]
18
162,323 [+58]
7,945 [+3]
19
162,429 [+106]
7,951 [+6]
20
162,584 [+155]
7,953 [+2]
21
162,651 [+67]
7,956 [+3]
22
162,676 [+25]
7,958 [+2]
23
162,702 [+26]
7,961 [+3]
24
162,714 [+12]
7,963 [+2]
25
162,755 [+41]
7,964 [+1]
26
162,796 [+41]
7,967 [+3]
27
162,804 [+8]
7,971 [+4]
28
162,828 [+24]
7,973 [+2]
29
162,912 [+84]
7,975 [+2]
30
163,010 [+98]
7,977 [+2]
31
163,031 [+21]
7,981 [+4]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
160,192
7,762
2
160,175 [-17]
7,763 [+1]
3
160,169 [-6]
7,766 [+3]
4
160,172 [+3]
7,770 [+4]
5
160,172 [0]
7,776 [+6]
6
160,190 [+18]
7,778 [+2]
7
160,209 [+19]
7,778 [0]
8
160,212 [+3]
7,783 [+5]
9
160,404 [+192]
7,787 [+4]
10
160,781 [+377]
7,791 [+4]
11
160,944 [+163]
7,799 [+8]
12
161,020 [+76]
7,805 [+6]
13
161,054 [+34]
7,812 [+7]
14
161,105 [+51]
7,824 [+12]
15
161,169 [+64]
7,827 [+3]
16
161,194 [+25]
7,828 [+1]
17
161,429 [+235]
7,836 [+8]
18
161,587 [+158]
7,842 [+6]
19
161,629 [+42]
7,849 [+7]
20
161,654 [+25]
7,853 [+4]
21
161,653 [-1]
7,857 [+4]
22
161,654 [+1]
7,859 [+2]
23
161,647 [-7]
7,861 [+2]
24
161,647 [0]
7,865 [+4]
25
161,667 [+20]
7,869 [+4]
26
161,683 [+16]
7,876 [+7]
27
161,718 [+35]
7,879 [+3]
28
161,740 [+22]
7,881 [+2]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
158,450
7,650
2
158,586 [+136]
7,655 [+5]
3
158,978 [+392]
7,660 [+5]
4
159,175 [+197]
7,662 [+2]
5
159,254 [+79]
7,664 [+2]
6
159,288 [+34]
7,665 [+1]
7
159,335 [+47]
7,669 [+4]
8
159,374 [+39]
7,673 [+4]
9
159,388 [+14]
7,679 [+6]
10
159,484 [+96]
7,682 [+3]
11
159,558 [+74]
7,688 [+6]
12
159,615 [+57]
7,694 [+6]
13
159,788 [+173]
7,697 [+3]
14
159,880 [+92]
7,707 [+10]
15
159,948 [+68]
7,713 [+6]
16
160,018 [+70]
7,716 [+3]
17
160,039 [+21]
7,719 [+3]
18
160,051 [+12]
7,722 [+3]
19
160,060 [+9]
7,724 [+2]
20
160,067 [+7]
7,725 [+1]
21
160,111 [+44]
7,731 [+6]
22
160,150 [+39]
7,733 [+2]
23
160,145 [-5]
7,734 [+1]
24
160,146 [+1]
7,734 [0]
25
160,141 [-5]
7,736 [+2]
26
160,146 [+5]
7,742 [+6]
27
160,139 [-7]
7,747 [+5]
28
160,184 [+45]
7,754 [+7]
29
160,218 [+34]
7,757 [+3]
30
160,219 [+1]
7,758 [+1]
31
160,208 [-11]
7,760 [+2]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
157,201
7,496
2
157,252 [+51]
7,499 [+3]
3
157,297 [+45]
7,500 [+1]
4
157,319 [+22]
7,504 [+4]
5
157,333 [+14]
7,510 [+6]
6
157,425 [+92]
7,513 [+3]
7
157,463 [+38]
7,521 [+8]
8
157,498 [+35]
7,525 [+4]
9
157,520 [+22]
7,529 [+4]
10
157,523 [+3]
7,536 [+7]
11
157,594 [+71]
7,540 [+4]
12
157,654 [+60]
7,545 [+5]
13
157,715 [+61]
7,550 [+5]
14
157,724 [+9]
7,552 [+2]
15
157,743 [+19]
7,555 [+3]
16
157,796 [+53]
7,564 [+9]
17
157,876 [+80]
7,576 [+12]
18
157,967 [+91]
7,592 [+16]
19
157,999 [+32]
7,598 [+6]
20
158,039 [+40]
7,599 [+1]
21
158,054 [+15]
7,599 [0]
22
158,061 [+7]
7,605 [+6]
23
158,080 [+19]
7,611 [+6]
24
158,099 [+19]
7,611 [0]
25
158,099 [0]
7,615 [+4]
26
158,094 [-5]
7,616 [+1]
27
158,094 [0]
7,621 [+5]
28
158,095 [+1]
7,621 [0]
29
158,091 [-4]
7,626 [+5]
30
158,150 [+59]
7,634 [+8]
31
158,221 [+71]
7,641 [+7]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
155,070
7,392
2
155,091 [+21]
7,398 [+6]
3
155,124 [+33]
7,400 [+2]
4
155,247 [+123]
7,401 [+1]
5
155,364 [+117]
7,406 [+5]
6
155,491 [+127]
7,407 [+1]
7
155,819 [+328]
7,408 [+1]
8
155,879 [+60]
7,412 [+4]
9
155,927 [+48]
7,417 [+5]
10
156,140 [+213]
7,421 [+4]
11
156,279 [+139]
7,422 [+1]
12
156,353 [+74]
7,425 [+3]
13
156,392 [+39]
7,430 [+5]
14
156,409 [+17]
7,431 [+1]
15
156,411 [+2]
7,435 [+4]
16
156,417 [+6]
7,438 [+3]
17
156,444 [+27]
7,441 [+3]
18
156,478 [+34]
7,447 [+6]
19
156,486 [+8]
7,452 [+5]
20
156,555 [+69]
7,463 [+11]
21
156,569 [+14]
7,466 [+3]
22
156,589 [+20]
7,473 [+7]
23
156,608 [+19]
7,476 [+3]
24
156,621 [+13]
7,479 [+3]
25
156,641 [+20]
7,479 [0]
26
156,649 [+8]
7,481 [+2]
27
156,672 [+23]
7,486 [+5]
28
156,849 [+177]
7,488 [+2]
29
157,012 [+163]
7,488 [0]
30
157,044 [+32]
7,492 [+4]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
152,775
7,273
2
152,771 [-4]
7,277 [+4]
3
152,782 [+11]
7,277 [0]
4
152,787 [+5]
7,280 [+3]
5
152,803 [+16]
7,284 [+4]
6
152,843 [+40]
7,286 [+2]
7
152,876 [+33]
7,288 [+2]
8
152,894 [+18]
7,294 [+6]
9
152,896 [+2]
7,297 [+3]
10
152,933 [+37]
7,300 [+3]
11
152,958 [+25]
7,307 [+7]
12
152,976 [+18]
7,307 [0]
13
152,997 [+21]
7,324 [+17]
14
153,000 [+3]
7,324 [0]
15
152,994 [-6]
7,324 [0]
16
152,968 [-26]
7,327 [+3]
17
152,959 [-9]
7,332 [+5]
18
152,962 [+3]
7,332 [0]
19
152,958 [-4]
7,332 [0]
20
152,956 [-2]
7,332 [0]
21
153,162 [+206]
7,338 [+6]
22
153,349 [+187]
7,349 [+11]
23
153,532 [+183]
7,359 [+10]
24
153,738 [+206]
7,366 [+7]
25
153,773 [+35]
7,370 [+4]
26
153,804 [+31]
7,371 [+1]
27
153,832 [+28]
7,373 [+2]
28
154,117 [+285]
7,382 [+9]
29
154,675 [+558]
7,388 [+6]
3031     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
151,628
7,163
2
151,741 [+113]
7,166 [+3]
3
151,808 [+67]
7,170 [+4]
4
151,855 [+47]
7,176 [+6]
5
151,860 [+5]
7,179 [+3]
6
151,946 [+86]
7,179 [0]
7
152,001 [+55]
7,184 [+5]
8
152,029 [+28]
7,189 [+5]
9
152,101 [+72]
7,192 [+3]
10
152,129 [+28]
7,193 [+1]
11
152,155 [+26]
7,195 [+2]
12
152,344 [+189]
7,197 [+2]
13
152,490 [+146]
7,200 [+3]
14
152,528 [+38]
7,204 [+4]
15
152,552 [+24]
7,214 [+10]
16
152,566 [+14]
7,224 [+10]
17
152,571 [+5]
7,231 [+7]
18
152,602 [+31]
7,233 [+2]
19
152,616 [+14]
7,235 [+2]
20
152,635 [+19]
7,237 [+2]
21
152,643 [+8]
7,242 [+5]
22
152,673 [+30]
7,243 [+1]
23
152,683 [+10]
7,246 [+3]
24
152,737 [+54]
7,251 [+5]
25
152,771 [+34]
7,254 [+3]
26
152,774 [+3]
7,255 [+1]
27
152,779 [+5]
7,257 [+2]
28
152,814 [+35]
7,261 [+4]
29
152,804 [-10]
7,263 [+2]
30
152,790 [-14]
7,268 [+5]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
149,746
7,036
2
149,762 [+16]
7,037 [+1]
3
149,784 [+22]
7,041 [+4]
4
149,813 [+29]
7,051 [+10]
5
149,826 [+13]
7,064 [+13]
6
149,849 [+23]
7,071 [+7]
7
149,904 [+55]
7,075 [+4]
8
149,956 [+52]
7,079 [+4]
9
150,037 [+81]
7,083 [+4]
10
150,059 [+22]
7,086 [+3]
11
150,162 [+103]
7,088 [+2]
12
150,241 [+79]
7,092 [+4]
13
150,294 [+53]
7,097 [+5]
14
150,330 [+36]
7,104 [+7]
15
150,329 [-1]
7,107 [+3]
16
150,366 [+37]
7,111 [+4]
17
150,395 [+29]
7,112 [+1]
18
150,419 [+24]
7,116 [+4]
19
150,453 [+34]
7,123 [+7]
20
150,457 [+4]
7,126 [+3]
21
150,463 [+6]
7,129 [+3]
22
150,482 [+19]
7,134 [+5]
23
150,481 [-1]
7,137 [+3]
24
150,633 [+152]
7,142 [+5]
25
150,657 [+24]
7,144 [+2]
26
150,678 [+21]
7,145 [+1]
27
150,678 [0]
7,149 [+4]
28
150,765 [+87]
7,153 [+4]
29
150,837 [+72]
7,154 [+1]
30
151,348 [+511]
7,159 [+5]
31
151,592 [+244]
7,162 [+3]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
148,446 [0]
6,950 [0]
6
148,456 [+10]
6,952 [+2]
7
148,442 [-14]
6,953 [+1]
8
148,445 [+3]
6,954 [+1]
9
148,476 [+31]
6,957 [+3]
10
148,497 [+21]
6,962 [+5]
11
148,509 [+12]
6,962 [0]
12
148,531 [+22]
6,964 [+2]
13
148,538 [+7]
6,964 [0]
14
148,563 [+25]
6,965 [+1]
15
148,560 [-3]
6,970 [+5]
16
148,567 [+7]
6,971 [+1]
17
148,554 [-13]
6,973 [+2]
18
148,545 [-9]
6,977 [+4]
19
148,637 [+92]
6,980 [+3]
20
148,717 [+80]
6,983 [+3]
21
148,751 [+34]
6,987 [+4]
22
148,787 [+36]
6,989 [+2]
23
148,820 [+33]
6,992 [+3]
24
148,818 [-2]
6,998 [+6]
25
148,816 [-2]
7,004 [+6]
26
149,182 [+366]
7,011 [+7]
27
149,251 [+69]
7,015 [+4]
28
149,287 [+36]
7,018 [+3]
29
149,297 [+10]
7,020 [+2]
30
149,576 [+279]
7,030 [+10]
31
149,701 [+125]
7,034 [+4]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
146,875
6,855
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
146,875 [0]
6,855 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
144,248
6,774
2
144,354 [+106]
6,779 [+5]
3
144,377 [+23]
6,780 [+1]
4
144,441 [+64]
6,786 [+6]
5
144,501 [+60]
6,789 [+3]
6
144,526 [+25]
6,791 [+2]
7
144,580 [+54]
6,791 [0]
8
144,590 [+10]
6,794 [+3]
9
144,621 [+31]
6,800 [+6]
10
144,726 [+105]
6,801 [+1]
11
144,970 [+244]
6,804 [+3]
12
145,071 [+101]
6,804 [0]
13
145,151 [+80]
6,808 [+4]
14
145,292 [+141]
6,810 [+2]
15
145,373 [+81]
6,814 [+4]
16
145,405 [+32]
6,815 [+1]
17
145,436 [+31]
6,817 [+2]
18
145,457 [+21]
6,819 [+2]
19
145,470 [+13]
6,822 [+3]
20
145,477 [+7]
6,824 [+2]
21
145,500 [+23]
6,826 [+2]
22
145,509 [+9]
6,832 [+6]
23
145,511 [+2]
6,832 [0]
24
145,527 [+16]
6,833 [+1]
25
145,651 [+124]
6,833 [0]
26
145,739 [+88]
6,836 [+3]
27
146,056 [+317]
6,842 [+6]
28
146,241 [+185]
6,847 [+5]
29
146,555 [+314]
6,849 [+2]
30
146,758 [+203]
6,850 [+1]
31
146,844 [+86]
6,854 [+4]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
141,502
6,657
2
141,816 [+314]
6,667 [+10]
3
141,914 [+98]
6,668 [+1]
4
142,087 [+173]
6,670 [+2]
5
142,189 [+102]
6,672 [+2]
6
142,258 [+69]
6,672 [0]
7
142,297 [+39]
6,678 [+6]
8
142,345 [+48]
6,679 [+1]
9
142,378 [+33]
6,683 [+4]
10
142,447 [+69]
6,687 [+4]
11
142,488 [+41]
6,688 [+1]
12
142,524 [+36]
6,693 [+5]
13
142,565 [+41]
6,697 [+4]
14
142,587 [+22]
6,699 [+2]
15
143,090 [+503]
6,705 [+6]
16
143,242 [+152]
6,708 [+3]
17
143,294 [+52]
6,708 [0]
18
143,343 [+49]
6,708 [0]
19
143,383 [+40]
6,708 [0]
20
143,424 [+41]
6,708 [0]
21
143,469 [+45]
6,712 [+4]
22
143,450 [-19]
6,723 [+11]
23
143,467 [+17]
6,731 [+8]
24
143,525 [+58]
6,742 [+11]
25
143,571 [+46]
6,749 [+7]
26
143,580 [+9]
6,754 [+5]
27
143,691 [+111]
6,756 [+2]
28
143,841 [+150]
6,758 [+2]
29
144,070 [+229]
6,763 [+5]
30
144,148 [+78]
6,767 [+4]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
138,094
6,532
2
138,758 [+664]
6,534 [+2]
3
138,988 [+230]
6,537 [+3]
4
139,139 [+151]
6,541 [+4]
5
139,222 [+83]
6,548 [+7]
6
139,280 [+58]
6,552 [+4]
7
139,353 [+73]
6,558 [+6]
8
139,457 [+104]
6,562 [+4]
9
139,541 [+84]
6,568 [+6]
10
139,599 [+58]
6,573 [+5]
11
139,631 [+32]
6,577 [+4]
12
139,671 [+40]
6,579 [+2]
13
139,724 [+53]
6,582 [+3]
14
139,774 [+50]
6,585 [+3]
15
139,841 [+67]
6,585 [0]
16
139,874 [+33]
6,591 [+6]
17
139,934 [+60]
6,596 [+5]
18
140,029 [+95]
6,600 [+4]
19
140,079 [+50]
6,607 [+7]
20
140,087 [+8]
6,609 [+2]
21
140,203 [+116]
6,617 [+8]
22
140,275 [+72]
6,623 [+6]
23
140,299 [+24]
6,629 [+6]
24
140,366 [+67]
6,630 [+1]
25
140,377 [+11]
6,632 [+2]
26
140,389 [+12]
6,633 [+1]
27
140,411 [+22]
6,637 [+4]
28
140,413 [+2]
6,646 [+9]
29
140,437 [+24]
6,650 [+4]
30
140,493 [+56]
6,654 [+4]
31
141,082 [+589]
6,657 [+3]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
136,905
6,447
2
136,906 [+1]
6,454 [+7]
3
136,937 [+31]
6,460 [+6]
4
136,972 [+35]
6,461 [+1]
5
137,031 [+59]
6,466 [+5]
6
137,070 [+39]
6,467 [+1]
7
137,146 [+76]
6,470 [+3]
8
137,163 [+17]
6,474 [+4]
9
137,193 [+30]
6,475 [+1]
10
137,222 [+29]
6,476 [+1]
11
137,219 [-3]
6,481 [+5]
12
137,234 [+15]
6,481 [0]
13
137,250 [+16]
6,483 [+2]
14
137,298 [+48]
6,489 [+6]
15
137,301 [+3]
6,491 [+2]
16
137,327 [+26]
6,494 [+3]
17
137,364 [+37]
6,499 [+5]
18
137,572 [+208]
6,500 [+1]
19
137,612 [+40]
6,502 [+2]
20
137,699 [+87]
6,506 [+4]
21
137,738 [+39]
6,507 [+1]
22
137,764 [+26]
6,507 [0]
23
137,775 [+11]
6,511 [+4]
24
137,793 [+18]
6,515 [+4]
25
137,782 [-11]
6,515 [0]
26
137,779 [-3]
6,515 [0]
27
137,777 [-2]
6,521 [+6]
28
137,844 [+67]
6,528 [+7]
29
137,900 [+56]
6,530 [+2]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
135,428
6,339
2
135,453 [+25]
6,341 [+2]
3
135,476 [+23]
6,343 [+2]
4
135,489 [+13]
6,343 [0]
5
135,500 [+11]
6,345 [+2]
6
135,515 [+15]
6,345 [0]
7
135,530 [+15]
6,347 [+2]
8
135,554 [+24]
6,347 [0]
9
135,545 [-9]
6,355 [+8]
10
135,549 [+4]
6,356 [+1]
11
135,598 [+49]
6,363 [+7]
12
135,587 [-11]
6,365 [+2]
13
135,610 [+23]
6,367 [+2]
14
135,604 [-6]
6,371 [+4]
15
135,660 [+56]
6,379 [+8]
16
135,790 [+130]
6,388 [+9]
17
135,892 [+102]
6,395 [+7]
18
135,974 [+82]
6,399 [+4]
19
136,006 [+32]
6,405 [+6]
20
136,062 [+56]
6,412 [+7]
21
136,106 [+44]
6,415 [+3]
22
136,129 [+23]
6,416 [+1]
23
136,155 [+26]
6,418 [+2]
24
136,227 [+72]
6,422 [+4]
25
136,524 [+297]
6,427 [+5]
26
136,709 [+185]
6,428 [+1]
27
136,772 [+63]
6,429 [+1]
28
136,801 [+29]
6,431 [+2]
29
136,870 [+69]
6,439 [+8]
30
136,895 [+25]
6,441 [+2]
31
136,903 [+8]
6,445 [+4]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
133,814
6,226
2
134,170 [+356]
6,228 [+2]
3
134,276 [+106]
6,229 [+1]
4
134,277 [+1]
6,232 [+3]
5
134,397 [+120]
6,240 [+8]
6
134,459 [+62]
6,240 [0]
7
134,543 [+84]
6,242 [+2]
8
134,568 [+25]
6,246 [+4]
9
134,560 [-8]
6,248 [+2]
10
134,583 [+23]
6,251 [+3]
11
134,584 [+1]
6,252 [+1]
12
134,677 [+93]
6,257 [+5]
13
134,722 [+45]
6,263 [+6]
14
134,719 [-3]
6,265 [+2]
15
134,752 [+33]
6,267 [+2]
16
134,769 [+17]
6,269 [+2]
17
134,815 [+46]
6,268 [-1]
18
134,813 [-2]
6,271 [+3]
19
134,821 [+8]
6,279 [+8]
20
134,842 [+21]
6,286 [+7]
21
134,849 [+7]
6,289 [+3]
22
134,859 [+10]
6,290 [+1]
23
134,877 [+18]
6,293 [+3]
24
134,911 [+34]
6,298 [+5]
25
134,890 [-21]
6,307 [+9]
26
134,907 [+17]
6,308 [+1]
27
134,931 [+24]
6,311 [+3]
28
134,918 [-13]
6,317 [+6]
29
134,923 [+5]
6,326 [+9]
30
135,297 [+374]
6,333 [+7]
31
135,385 [+88]
6,337 [+4]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
131,689
6,108
2
131,752 [+63]
6,110 [+2]
3
131,784 [+32]
6,112 [+2]
4
131,790 [+6]
6,113 [+1]
5
131,828 [+38]
6,120 [+7]
6
131,984 [+156]
6,129 [+9]
7
132,071 [+87]
6,138 [+9]
8
132,118 [+47]
6,141 [+3]
9
132,143 [+25]
6,142 [+1]
10
132,155 [+12]
6,143 [+1]
11
132,179 [+24]
6,148 [+5]
12
132,291 [+112]
6,151 [+3]
13
132,331 [+40]
6,151 [0]
14
132,359 [+28]
6,155 [+4]
15
132,419 [+60]
6,162 [+7]
16
132,437 [+18]
6,164 [+2]
17
132,475 [+38]
6,167 [+3]
18
132,509 [+34]
6,168 [+1]
19
132,525 [+16]
6,174 [+6]
20
132,545 [+20]
6,177 [+3]
21
132,715 [+170]
6,183 [+6]
22
132,818 [+103]
6,186 [+3]
23
132,883 [+65]
6,191 [+5]
24
133,150 [+267]
6,194 [+3]
25
133,323 [+173]
6,200 [+6]
26
133,385 [+62]
6,204 [+4]
27
133,476 [+91]
6,208 [+4]
28
133,546 [+70]
6,216 [+8]
29
133,660 [+114]
6,224 [+8]
30
133,725 [+65]
6,225 [+1]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
129,467
5,974
2
129,557 [+90]
5,986 [+12]
3
129,621 [+64]
6,001 [+15]
4
129,769 [+148]
6,011 [+10]
5
129,839 [+70]
6,012 [+1]
6
129,896 [+57]
6,021 [+9]
7
130,339 [+443]
6,026 [+5]
8
130,479 [+140]
6,028 [+2]
9
130,571 [+92]
6,030 [+2]
10
130,677 [+106]
6,038 [+8]
11
130,714 [+37]
6,039 [+1]
12
130,733 [+19]
6,042 [+3]
13
130,808 [+75]
6,047 [+5]
14
130,832 [+24]
6,048 [+1]
15
130,894 [+62]
6,051 [+3]
16
130,944 [+50]
6,055 [+4]
17
131,071 [+127]
6,061 [+6]
18
131,221 [+150]
6,068 [+7]
19
131,242 [+21]
6,071 [+3]
20
131,277 [+35]
6,074 [+3]
21
131,317 [+40]
6,076 [+2]
22
131,324 [+7]
6,076 [0]
23
131,315 [-9]
6,079 [+3]
24
131,387 [+72]
6,087 [+8]
25
131,440 [+53]
6,095 [+8]
26
131,478 [+38]
6,096 [+1]
27
131,499 [+21]
6,096 [0]
28
131,533 [+34]
6,098 [+2]
29
131,572 [+39]
6,100 [+2]
30
131,599 [+27]
6,103 [+3]
31
131,640 [+41]
6,104 [+1]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
127,662
5,865
2
127,808 [+146]
5,869 [+4]
3
127,986 [+178]
5,877 [+8]
4
128,039 [+53]
5,885 [+8]
5
128,051 [+12]
5,891 [+6]
6
128,087 [+36]
5,892 [+1]
7
128,125 [+38]
5,895 [+3]
8
128,397 [+272]
5,899 [+4]
9
128,493 [+96]
5,905 [+6]
10
128,522 [+29]
5,907 [+2]
11
128,529 [+7]
5,909 [+2]
12
128,605 [+76]
5,913 [+4]
13
128,654 [+49]
5,916 [+3]
14
128,662 [+8]
5,917 [+1]
15
128,672 [+10]
5,918 [+1]
16
128,726 [+54]
5,923 [+5]
17
128,782 [+56]
5,928 [+5]
18
128,814 [+32]
5,928 [0]
19
128,836 [+22]
5,933 [+5]
20
128,871 [+35]
5,934 [+1]
21
128,904 [+33]
5,935 [+1]
22
128,999 [+95]
5,939 [+4]
23
129,042 [+43]
5,944 [+5]
24
129,170 [+128]
5,952 [+8]
25
129,230 [+60]
5,953 [+1]
26
129,254 [+24]
5,958 [+5]
27
129,319 [+65]
5,964 [+6]
28
129,330 [+11]
5,964 [0]
29
129,381 [+51]
5,969 [+5]
30
129,435 [+54]
5,971 [+2]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
126,121
5,785
2
126,272 [+151]
5,791 [+6]
3
126,365 [+93]
5,792 [+1]
4
126,387 [+22]
5,792 [0]
5
126,413 [+26]
5,793 [+1]
6
126,439 [+26]
5,795 [+2]
7
126,473 [+34]
5,798 [+3]
8
126,767 [+294]
5,797 [-1]
9
126,878 [+111]
5,802 [+5]
10
126,877 [-1]
5,805 [+3]
11
126,924 [+47]
5,807 [+2]
12
127,005 [+81]
5,813 [+6]
13
127,031 [+26]
5,817 [+4]
14
127,034 [+3]
5,820 [+3]
15
127,058 [+24]
5,822 [+2]
16
127,070 [+12]
5,826 [+4]
17
127,110 [+40]
5,828 [+2]
18
127,163 [+53]
5,830 [+2]
19
127,229 [+66]
5,835 [+5]
20
127,265 [+36]
5,838 [+3]
21
127,341 [+76]
5,842 [+4]
22
127,367 [+26]
5,845 [+3]
23
127,393 [+26]
5,845 [0]
24
127,401 [+8]
5,845 [0]
25
127,439 [+38]
5,846 [+1]
26
127,473 [+34]
5,846 [0]
27
127,337 [-136]
5,847 [+1]
28
127,352 [+15]
5,848 [+1]
29
127,427 [+75]
5,853 [+5]
30
127,563 [+136]
5,860 [+7]
31
127,588 [+25]
5,861 [+1]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
122,347
5,677
2
122,404 [+57]
5,685 [+8]
3
122,352 [-52]
5,690 [+5]
4
122,310 [-42]
5,691 [+1]
5
122,444 [+134]
5,695 [+4]
6
122,429 [-15]
5,696 [+1]
7
122,555 [+126]
5,697 [+1]
8
122,578 [+23]
5,699 [+2]
9
122,678 [+100]
5,701 [+2]
10
124,378 [+1,700]
5,706 [+5]
11
122,739 [-1,639]
5,706 [0]
12
122,857 [+118]
5,708 [+2]
13
122,873 [+16]
5,709 [+1]
14
122,868 [-5]
5,709 [0]
15
122,888 [+20]
5,709 [0]
16
122,900 [+12]
5,715 [+6]
17
122,987 [+87]
5,717 [+2]
18
123,127 [+140]
5,718 [+1]
19
123,329 [+202]
5,722 [+4]
20
123,412 [+83]
5,727 [+5]
21
123,426 [+14]
5,728 [+1]
22
123,547 [+121]
5,733 [+5]
23
123,694 [+147]
5,734 [+1]
24
124,027 [+333]
5,743 [+9]
25
124,098 [+71]
5,749 [+6]
26
125,156 [+1,058]
5,761 [+12]
27
125,351 [+195]
5,766 [+5]
28
125,443 [+92]
5,768 [+2]
29
125,499 [+56]
5,772 [+4]
30
125,545 [+46]
5,777 [+5]
31
125,992 [+447]
5,781 [+4]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
119,641
5,537
2
119,656 [+15]
5,542 [+5]
3
119,675 [+19]
5,546 [+4]
4
119,911 [+236]
5,553 [+7]
5
120,196 [+285]
5,562 [+9]
6
120,309 [+113]
5,573 [+11]
7
120,461 [+152]
5,579 [+6]
8
120,577 [+116]
5,585 [+6]
9
120,636 [+59]
5,591 [+6]
10
120,667 [+31]
5,594 [+3]
11
120,692 [+25]
5,600 [+6]
12
120,729 [+37]
5,603 [+3]
13
121,056 [+327]
5,610 [+7]
14
121,291 [+235]
5,616 [+6]
15
121,335 [+44]
5,618 [+2]
16
121,379 [+44]
5,619 [+1]
17
121,438 [+59]
5,623 [+4]
18
121,480 [+42]
5,629 [+6]
19
121,619 [+139]
5,632 [+3]
20
121,723 [+104]
5,637 [+5]
21
121,710 [-13]
5,642 [+5]
22
121,795 [+85]
5,646 [+4]
23
121,880 [+85]
5,647 [+1]
24
121,930 [+50]
5,651 [+4]
25
122,035 [+105]
5,656 [+5]
26
122,079 [+44]
5,659 [+3]
27
122,048 [-31]
5,661 [+2]
28
122,129 [+81]
5,667 [+6]
29
122,273 [+144]
5,672 [+5]
30
122,341 [+68]
5,672 [0]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
116,516
5,396
2
116,649 [+133]
5,400 [+4]
3
116,720 [+71]
5,404 [+4]
4
116,702 [-18]
5,410 [+6]
5
116,801 [+99]
5,417 [+7]
6
116,923 [+122]
5,419 [+2]
7
116,957 [+34]
5,422 [+3]
8
117,038 [+81]
5,427 [+5]
9
117,214 [+176]
5,433 [+6]
10
117,222 [+8]
5,437 [+4]
11
117,251 [+29]
5,439 [+2]
12
117,323 [+72]
5,441 [+2]
13
117,363 [+40]
5,442 [+1]
14
117,403 [+40]
5,447 [+5]
15
117,436 [+33]
5,450 [+3]
16
117,438 [+2]
5,453 [+3]
17
117,511 [+73]
5,459 [+6]
18
117,554 [+43]
5,462 [+3]
19
117,711 [+157]
5,470 [+8]
20
117,798 [+87]
5,477 [+7]
21
117,861 [+63]
5,479 [+2]
22
117,889 [+28]
5,485 [+6]
23
118,090 [+201]
5,493 [+8]
24
118,389 [+299]
5,501 [+8]
25
118,534 [+145]
5,504 [+3]
26
118,887 [+353]
5,511 [+7]
27
118,983 [+96]
5,515 [+4]
28
119,064 [+81]
5,519 [+4]
29
119,160 [+96]
5,524 [+5]
30
119,458 [+298]
5,531 [+7]
31
119,597 [+139]
5,536 [+5]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
113,549
5,292
2
113,642 [+93]
5,295 [+3]
3
113,720 [+78]
5,296 [+1]
4
113,780 [+60]
5,300 [+4]
5
113,830 [+50]
5,303 [+3]
6
113,962 [+132]
5,308 [+5]
7
114,063 [+101]
5,310 [+2]
8
114,260 [+197]
5,317 [+7]
9
114,372 [+112]
5,320 [+3]
10
114,480 [+108]
5,327 [+7]
11
114,537 [+57]
5,333 [+6]
12
114,590 [+53]
5,338 [+5]
13
114,670 [+80]
5,344 [+6]
14
114,763 [+93]
5,346 [+2]
15
114,817 [+54]
5,349 [+3]
16
114,882 [+65]
5,353 [+4]
17
114,921 [+39]
5,356 [+3]
18
115,005 [+84]
5,358 [+2]
19
115,108 [+103]
5,363 [+5]
20
115,311 [+203]
5,366 [+3]
21
115,395 [+84]
5,369 [+3]
22
115,705 [+310]
5,375 [+6]
23
115,817 [+112]
5,377 [+2]
24
115,887 [+70]
5,380 [+3]
25
115,949 [+62]
5,382 [+2]
26
116,029 [+80]
5,384 [+2]
27
116,133 [+104]
5,387 [+3]
28
116,222 [+89]
5,390 [+3]
29
116,264 [+42]
5,391 [+1]
30
116,418 [+154]
5,394 [+3]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
107,240
5,180
2
107,390 [+150]
5,182 [+2]
3
107,544 [+154]
5,186 [+4]
4
107,725 [+181]
5,189 [+3]
5
108,066 [+341]
5,192 [+3]
6
108,434 [+368]
5,203 [+11]
7
108,819 [+385]
5,211 [+8]
8
108,980 [+161]
5,214 [+3]
9
109,108 [+128]
5,215 [+1]
10
109,352 [+244]
5,218 [+3]
11
109,550 [+198]
5,222 [+4]
12
109,675 [+125]
5,223 [+1]
13
109,787 [+112]
5,224 [+1]
14
109,955 [+168]
5,226 [+2]
15
110,135 [+180]
5,230 [+4]
16
110,317 [+182]
5,233 [+3]
17
110,441 [+124]
5,235 [+2]
18
110,682 [+241]
5,239 [+4]
19
110,782 [+100]
5,240 [+1]
20
111,052 [+270]
5,243 [+3]
21
111,260 [+208]
5,247 [+4]
22
111,359 [+99]
5,251 [+4]
23
111,434 [+75]
5,254 [+3]
24
111,505 [+71]
5,255 [+1]
25
111,715 [+210]
5,262 [+7]
26
111,861 [+146]
5,269 [+7]
27
112,221 [+360]
5,275 [+6]
28
112,759 [+538]
5,279 [+4]
29
113,000 [+241]
5,283 [+4]
30
113,234 [+234]
5,287 [+4]
31
113,377 [+143]
5,288 [+1]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
103,858
5,064
2
103,985 [+127]
5,070 [+6]
3
104,181 [+196]
5,075 [+5]
4
104,418 [+237]
5,081 [+6]
5
104,533 [+115]
5,084 [+3]
6
104,579 [+46]
5,086 [+2]
7
104,621 [+42]
5,091 [+5]
8
104,723 [+102]
5,095 [+4]
9
104,899 [+176]
5,097 [+2]
10
104,965 [+66]
5,100 [+3]
11
105,017 [+52]
5,101 [+1]
12
105,037 [+20]
5,104 [+3]
13
105,068 [+31]
5,108 [+4]
14
105,107 [+39]
5,116 [+8]
15
105,265 [+158]
5,123 [+7]
16
105,491 [+226]
5,126 [+3]
17
105,878 [+387]
5,133 [+7]
18
105,974 [+96]
5,136 [+3]
19
106,018 [+44]
5,140 [+4]
20
106,039 [+21]
5,142 [+2]
21
106,110 [+71]
5,147 [+5]
22
106,343 [+233]
5,150 [+3]
23
106,571 [+228]
5,151 [+1]
24
106,654 [+83]
5,156 [+5]
25
106,715 [+61]
5,161 [+5]
26
106,849 [+134]
5,165 [+4]
27
106,944 [+95]
5,169 [+4]
28
107,030 [+86]
5,176 [+7]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
100,776
4,944
2
100,900 [+124]
4,950 [+6]
3
100,944 [+44]
4,953 [+3]
4
100,995 [+51]
4,955 [+2]
5
101,058 [+63]
4,961 [+6]
6
101,259 [+201]
4,964 [+3]
7
101,313 [+54]
4,965 [+1]
8
101,511 [+198]
4,971 [+6]
9
101,639 [+128]
4,975 [+4]
10
101,714 [+75]
4,977 [+2]
11
101,762 [+48]
4,980 [+3]
12
101,896 [+134]
4,984 [+4]
13
101,997 [+101]
4,988 [+4]
14
102,035 [+38]
4,990 [+2]
15
102,105 [+70]
4,994 [+4]
16
102,172 [+67]
4,997 [+3]
17
102,235 [+63]
5,000 [+3]
18
102,660 [+425]
5,006 [+6]
19
102,788 [+128]
5,011 [+5]
20
102,834 [+46]
5,012 [+1]
21
102,885 [+51]
5,015 [+3]
22
102,940 [+55]
5,018 [+3]
23
102,957 [+17]
5,019 [+1]
24
103,045 [+88]
5,025 [+6]
25
103,108 [+63]
5,035 [+10]
26
103,227 [+119]
5,041 [+6]
27
103,344 [+117]
5,043 [+2]
28
103,554 [+210]
5,046 [+3]
29
103,627 [+73]
5,052 [+6]
30
103,677 [+50]
5,052 [0]
31
103,699 [+22]
5,057 [+5]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่