เกรซ กาญจน์เกล้า

Instagram เกรซ กาญจน์เกล้า | เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า

@gracekanklao

102
Ranking
ลำดับ
4,994
Posts
รูปวีดีโอ
1,622,171
Followers
ผู้ติดตาม
1,088
Followings
ติดตาม
Grace Kanklao I hold myself to a standard of Grace not Perfection InVVhite : @invvhiteofficial ✨ For work : 086-992-4452 ❤️🎹🎤💪🏻🏋🏼‍♀️🎸🎬💃🏻🎼 |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram เกรซ กาญจน์เกล้า

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
1,614,232
4,953
2
1,614,327 [+95]
4,953 [0]
3
1,614,493 [+166]
4,954 [+1]
4
1,614,688 [+195]
4,954 [0]
5
1,614,904 [+216]
4,956 [+2]
6
1,615,377 [+473]
4,957 [+1]
7
1,615,664 [+287]
4,958 [+1]
8
1,615,869 [+205]
4,959 [+1]
9
1,616,151 [+282]
4,959 [0]
10
1,616,744 [+593]
4,964 [+5]
11
1,617,764 [+1,020]
4,968 [+4]
12
1,618,569 [+805]
4,968 [0]
13
1,618,932 [+363]
4,969 [+1]
14
1,619,522 [+590]
4,974 [+5]
15
1,620,356 [+834]
4,978 [+4]
16
1,620,955 [+599]
4,981 [+3]
17
1,621,216 [+261]
4,986 [+5]
18
1,621,725 [+509]
4,991 [+5]
19
1,622,171 [+446]
4,994 [+3]
20
21222324252627
28293031   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
1,595,411
4,864
2
1,595,805 [+394]
4,865 [+1]
3
1,600,352 [+4,547]
4,873 [+8]
4
1,601,666 [+1,314]
4,879 [+6]
5
1,602,337 [+671]
4,882 [+3]
6
1,602,673 [+336]
4,885 [+3]
7
1,602,931 [+258]
4,887 [+2]
8
1,603,857 [+926]
4,894 [+7]
9
1,604,626 [+769]
4,899 [+5]
10
1,605,630 [+1,004]
4,906 [+7]
11
1,606,257 [+627]
4,908 [+2]
12
1,606,567 [+310]
4,908 [0]
13
1,606,865 [+298]
4,909 [+1]
14
1,607,086 [+221]
4,909 [0]
15
1,607,299 [+213]
4,911 [+2]
16
1,607,449 [+150]
4,911 [0]
17
1,607,753 [+304]
4,915 [+4]
18
1,608,059 [+306]
4,917 [+2]
19
1,610,394 [+2,335]
4,923 [+6]
20
1,611,621 [+1,227]
4,928 [+5]
21
1,612,168 [+547]
4,930 [+2]
22
1,612,548 [+380]
4,933 [+3]
23
1,612,838 [+290]
4,934 [+1]
24
1,613,169 [+331]
4,935 [+1]
25
1,613,368 [+199]
4,942 [+7]
26
1,613,544 [+176]
4,947 [+5]
27
1,613,699 [+155]
4,949 [+2]
28
1,613,856 [+157]
4,949 [0]
29
1,613,946 [+90]
4,949 [0]
30
1,614,060 [+114]
4,949 [0]
31
1,614,133 [+73]
4,951 [+2]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
1,588,531
4,817
2
1,588,785 [+254]
4,817 [0]
3
1,588,959 [+174]
4,819 [+2]
4
1,589,887 [+928]
4,821 [+2]
5
1,590,308 [+421]
4,821 [0]
6
1,590,549 [+241]
4,821 [0]
7
1,590,724 [+175]
4,824 [+3]
8
1,590,936 [+212]
4,825 [+1]
9
1,591,155 [+219]
4,826 [+1]
10
1,591,373 [+218]
4,826 [0]
11
1,591,573 [+200]
4,828 [+2]
12
1,591,786 [+213]
4,830 [+2]
13
1,592,024 [+238]
4,830 [0]
14
1,592,200 [+176]
4,830 [0]
15
1,592,380 [+180]
4,830 [0]
16
1,592,462 [+82]
4,830 [0]
17
1,592,590 [+128]
4,835 [+5]
18
1,592,714 [+124]
4,839 [+4]
19
1,592,820 [+106]
4,840 [+1]
20
1,592,989 [+169]
4,840 [0]
21
1,593,230 [+241]
4,840 [0]
22
1,593,319 [+89]
4,840 [0]
23
1,593,574 [+255]
4,842 [+2]
24
1,593,809 [+235]
4,843 [+1]
25
1,593,889 [+80]
4,847 [+4]
26
1,594,007 [+118]
4,851 [+4]
27
1,594,126 [+119]
4,855 [+4]
28
1,594,207 [+81]
4,856 [+1]
29
1,594,354 [+147]
4,859 [+3]
30
1,594,989 [+635]
4,862 [+3]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
1,577,164
4,795
2
1,577,398 [+234]
4,796 [+1]
3
1,577,586 [+188]
4,796 [0]
4
1,577,805 [+219]
4,797 [+1]
5
1,577,930 [+125]
4,798 [+1]
6
1,578,108 [+178]
4,798 [0]
7
1,578,687 [+579]
4,799 [+1]
8
1,579,138 [+451]
4,799 [0]
9
1,579,613 [+475]
4,799 [0]
10
1,579,994 [+381]
4,800 [+1]
11
1,580,259 [+265]
4,801 [+1]
12
1,580,598 [+339]
4,801 [0]
13
1,580,836 [+238]
4,802 [+1]
14
1,581,072 [+236]
4,803 [+1]
15
1,581,188 [+116]
4,804 [+1]
16
1,581,379 [+191]
4,804 [0]
17
1,581,599 [+220]
4,806 [+2]
18
1,581,838 [+239]
4,807 [+1]
19
1,582,225 [+387]
4,807 [0]
20
1,582,533 [+308]
4,807 [0]
21
1,582,776 [+243]
4,807 [0]
22
1,582,988 [+212]
4,807 [0]
23
1,583,178 [+190]
4,807 [0]
24
1,583,347 [+169]
4,807 [0]
25
1,583,989 [+642]
4,810 [+3]
26
1,585,193 [+1,204]
4,812 [+2]
27
1,586,604 [+1,411]
4,814 [+2]
28
1,587,053 [+449]
4,815 [+1]
29
1,587,458 [+405]
4,815 [0]
30
1,587,934 [+476]
4,815 [0]
31
1,588,352 [+418]
4,816 [+1]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
1,564,351
4,735
2
1,564,639 [+288]
4,736 [+1]
3
1,565,008 [+369]
4,741 [+5]
4
1,565,332 [+324]
4,743 [+2]
5
1,565,596 [+264]
4,743 [0]
6
1,565,772 [+176]
4,743 [0]
7
1,566,625 [+853]
4,743 [0]
8
1,567,427 [+802]
4,749 [+6]
9
1,567,940 [+513]
4,753 [+4]
10
1,568,365 [+425]
4,757 [+4]
11
1,568,910 [+545]
4,764 [+7]
12
1,569,223 [+313]
4,767 [+3]
13
1,569,557 [+334]
4,772 [+5]
14
1,569,816 [+259]
4,775 [+3]
15
1,570,116 [+300]
4,776 [+1]
16
1,570,373 [+257]
4,776 [0]
17
1,570,953 [+580]
4,778 [+2]
18
1,572,001 [+1,048]
4,778 [0]
19
1,572,370 [+369]
4,778 [0]
20
1,572,710 [+340]
4,778 [0]
21
1,572,973 [+263]
4,780 [+2]
22
1,573,355 [+382]
4,781 [+1]
23
1,573,822 [+467]
4,782 [+1]
24
1,574,338 [+516]
4,782 [0]
25
1,574,692 [+354]
4,782 [0]
26
1,575,222 [+530]
4,782 [0]
27
1,575,650 [+428]
4,786 [+4]
28
1,575,966 [+316]
4,786 [0]
29
1,576,248 [+282]
4,789 [+3]
30
1,576,811 [+563]
4,790 [+1]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
1,555,650
4,630
2
1,555,856 [+206]
4,630 [0]
3
1,556,014 [+158]
4,630 [0]
4
1,556,162 [+148]
4,630 [0]
5
1,556,411 [+249]
4,633 [+3]
6
1,556,870 [+459]
4,637 [+4]
7
1,557,207 [+337]
4,637 [0]
8
1,557,418 [+211]
4,638 [+1]
9
1,557,660 [+242]
4,642 [+4]
10
1,557,879 [+219]
4,644 [+2]
11
1,558,082 [+203]
4,647 [+3]
12
1,558,243 [+161]
4,651 [+4]
13
1,558,499 [+256]
4,655 [+4]
14
1,558,818 [+319]
4,659 [+4]
15
1,559,044 [+226]
4,665 [+6]
16
1,559,273 [+229]
4,666 [+1]
17
1,559,488 [+215]
4,673 [+7]
18
1,559,654 [+166]
4,680 [+7]
19
1,559,933 [+279]
4,683 [+3]
20
1,560,192 [+259]
4,690 [+7]
21
1,560,545 [+353]
4,699 [+9]
22
1,560,835 [+290]
4,708 [+9]
23
1,561,096 [+261]
4,711 [+3]
24
1,561,393 [+297]
4,714 [+3]
25
1,561,751 [+358]
4,717 [+3]
26
1,562,166 [+415]
4,721 [+4]
27
1,562,656 [+490]
4,723 [+2]
28
1,563,074 [+418]
4,728 [+5]
29
1,563,535 [+461]
4,731 [+3]
30
1,563,845 [+310]
4,734 [+3]
31
1,564,083 [+238]
4,735 [+1]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
1,545,930
4,569
2
1,546,369 [+439]
4,575 [+6]
3
1,546,829 [+460]
4,576 [+1]
4
1,547,217 [+388]
4,578 [+2]
5
1,547,584 [+367]
4,578 [0]
6
1,547,858 [+274]
4,578 [0]
7
1,548,206 [+348]
4,579 [+1]
8
1,548,721 [+515]
4,582 [+3]
9
1,549,153 [+432]
4,584 [+2]
10
1,549,574 [+421]
4,585 [+1]
11
1,549,900 [+326]
4,585 [0]
12
1,550,141 [+241]
4,588 [+3]
13
1,550,449 [+308]
4,589 [+1]
14
1,550,640 [+191]
4,591 [+2]
15
1,550,906 [+266]
4,592 [+1]
16
1,551,169 [+263]
4,599 [+7]
17
1,551,528 [+359]
4,606 [+7]
18
1,551,759 [+231]
4,612 [+6]
19
1,552,097 [+338]
4,613 [+1]
20
1,552,448 [+351]
4,613 [0]
21
1,552,702 [+254]
4,615 [+2]
22
1,553,099 [+397]
4,618 [+3]
23
1,553,416 [+317]
4,619 [+1]
24
1,553,727 [+311]
4,619 [0]
25
1,554,054 [+327]
4,619 [0]
26
1,554,338 [+284]
4,619 [0]
27
1,554,555 [+217]
4,620 [+1]
28
1,554,932 [+377]
4,621 [+1]
29
1,555,235 [+303]
4,622 [+1]
30
1,555,494 [+259]
4,624 [+2]
31
1,555,585 [+91]
4,626 [+2]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
1,533,178
4,492
2
1,533,641 [+463]
4,497 [+5]
3
1,534,189 [+548]
4,500 [+3]
4
1,534,799 [+610]
4,504 [+4]
5
1,535,285 [+486]
4,506 [+2]
6
1,535,768 [+483]
4,508 [+2]
7
1,536,290 [+522]
4,509 [+1]
8
1,536,766 [+476]
4,510 [+1]
9
1,537,162 [+396]
4,510 [0]
10
1,537,809 [+647]
4,512 [+2]
11
1,538,349 [+540]
4,518 [+6]
12
1,538,955 [+606]
4,522 [+4]
13
1,539,592 [+637]
4,523 [+1]
14
1,540,242 [+650]
4,523 [0]
15
1,540,728 [+486]
4,525 [+2]
16
1,541,296 [+568]
4,525 [0]
17
1,541,593 [+297]
4,529 [+4]
18
1,541,926 [+333]
4,530 [+1]
19
1,542,249 [+323]
4,530 [0]
20
1,542,594 [+345]
4,531 [+1]
21
1,542,898 [+304]
4,535 [+4]
22
1,543,380 [+482]
4,537 [+2]
23
1,543,702 [+322]
4,541 [+4]
24
1,544,046 [+344]
4,547 [+6]
25
1,544,411 [+365]
4,551 [+4]
26
1,544,636 [+225]
4,555 [+4]
27
1,544,865 [+229]
4,556 [+1]
28
1,545,036 [+171]
4,560 [+4]
29
1,545,241 [+205]
4,563 [+3]
30
1,545,575 [+334]
4,566 [+3]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
1,504,205
4,410
2
1,505,798 [+1,593]
4,413 [+3]
3
1,506,803 [+1,005]
4,415 [+2]
4
1,508,378 [+1,575]
4,417 [+2]
5
1,509,866 [+1,488]
4,419 [+2]
6
1,511,050 [+1,184]
4,427 [+8]
7
1,512,287 [+1,237]
4,429 [+2]
8
1,513,261 [+974]
4,431 [+2]
9
1,514,614 [+1,353]
4,433 [+2]
10
1,515,939 [+1,325]
4,435 [+2]
11
1,516,820 [+881]
4,436 [+1]
12
1,517,662 [+842]
4,437 [+1]
13
1,518,406 [+744]
4,440 [+3]
14
1,519,177 [+771]
4,443 [+3]
15
1,519,816 [+639]
4,446 [+3]
16
1,520,454 [+638]
4,447 [+1]
17
1,521,253 [+799]
4,448 [+1]
18
1,521,895 [+642]
4,449 [+1]
19
1,522,927 [+1,032]
4,451 [+2]
20
1,523,906 [+979]
4,453 [+2]
21
1,524,529 [+623]
4,454 [+1]
22
1,525,157 [+628]
4,463 [+9]
23
1,525,889 [+732]
4,463 [0]
24
1,526,564 [+675]
4,465 [+2]
25
1,527,128 [+564]
4,466 [+1]
26
1,527,583 [+455]
4,469 [+3]
27
1,528,854 [+1,271]
4,473 [+4]
28
1,530,314 [+1,460]
4,478 [+5]
29
1,531,229 [+915]
4,480 [+2]
30
1,532,082 [+853]
4,481 [+1]
31
1,532,716 [+634]
4,489 [+8]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
1,479,183
4,335
2
1,479,928 [+745]
4,336 [+1]
3
1,480,707 [+779]
4,340 [+4]
4
1,481,463 [+756]
4,346 [+6]
5
1,481,984 [+521]
4,351 [+5]
6
1,483,028 [+1,044]
4,353 [+2]
7
1,484,129 [+1,101]
4,357 [+4]
8
1,485,358 [+1,229]
4,358 [+1]
9
1,486,077 [+719]
4,359 [+1]
10
1,486,676 [+599]
4,360 [+1]
11
1,487,311 [+635]
4,360 [0]
12
1,487,882 [+571]
4,360 [0]
13
1,488,450 [+568]
4,370 [+10]
14
1,488,958 [+508]
4,374 [+4]
15
1,489,495 [+537]
4,379 [+5]
16
1,490,286 [+791]
4,382 [+3]
17
1,491,177 [+891]
4,385 [+3]
18
1,491,950 [+773]
4,388 [+3]
19
1,492,787 [+837]
4,391 [+3]
20
1,493,619 [+832]
4,392 [+1]
21
1,494,478 [+859]
4,393 [+1]
22
1,495,239 [+761]
4,395 [+2]
23
1,496,368 [+1,129]
4,403 [+8]
24
1,497,377 [+1,009]
4,404 [+1]
25
1,498,310 [+933]
4,405 [+1]
26
1,499,199 [+889]
4,405 [0]
27
1,500,137 [+938]
4,408 [+3]
28
1,501,189 [+1,052]
4,409 [+1]
29
1,502,050 [+861]
4,410 [+1]
30
1,502,780 [+730]
4,410 [0]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
1,450,990
4,248
2
1,451,741 [+751]
4,251 [+3]
3
1,452,592 [+851]
4,252 [+1]
4
1,453,522 [+930]
4,252 [0]
5
1,454,253 [+731]
4,254 [+2]
6
1,454,911 [+658]
4,254 [0]
7
1,455,655 [+744]
4,259 [+5]
8
1,456,344 [+689]
4,260 [+1]
9
1,457,056 [+712]
4,264 [+4]
10
1,457,663 [+607]
4,266 [+2]
11
1,458,405 [+742]
4,270 [+4]
12
1,459,357 [+952]
4,273 [+3]
13
1,461,077 [+1,720]
4,279 [+6]
14
1,463,206 [+2,129]
4,283 [+4]
15
1,464,251 [+1,045]
4,285 [+2]
16
1,464,981 [+730]
4,287 [+2]
17
1,465,885 [+904]
4,289 [+2]
18
1,466,846 [+961]
4,296 [+7]
19
1,467,773 [+927]
4,300 [+4]
20
1,468,700 [+927]
4,301 [+1]
21
1,469,582 [+882]
4,302 [+1]
22
1,470,296 [+714]
4,304 [+2]
23
1,471,191 [+895]
4,309 [+5]
24
1,471,951 [+760]
4,310 [+1]
25
1,472,774 [+823]
4,312 [+2]
26
1,473,522 [+748]
4,315 [+3]
27
1,474,245 [+723]
4,316 [+1]
28
1,475,892 [+1,647]
4,321 [+5]
29
1,476,588 [+696]
4,324 [+3]
30
1,477,557 [+969]
4,327 [+3]
31
1,478,364 [+807]
4,330 [+3]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
1,428,437
4,176
2
1,429,091 [+654]
4,178 [+2]
3
1,429,675 [+584]
4,180 [+2]
4
1,430,395 [+720]
4,183 [+3]
5
1,432,305 [+1,910]
4,185 [+2]
6
1,433,786 [+1,481]
4,185 [0]
7
1,434,655 [+869]
4,188 [+3]
8
1,435,486 [+831]
4,192 [+4]
9
1,436,280 [+794]
4,193 [+1]
10
1,436,948 [+668]
4,197 [+4]
11
1,437,899 [+951]
4,203 [+6]
12
1,438,771 [+872]
4,205 [+2]
13
1,439,636 [+865]
4,207 [+2]
14
1,440,268 [+632]
4,212 [+5]
15
1,440,923 [+655]
4,213 [+1]
16
1,441,476 [+553]
4,213 [0]
17
1,442,328 [+852]
4,219 [+6]
18
1,443,128 [+800]
4,222 [+3]
19
1,443,828 [+700]
4,225 [+3]
20
1,444,452 [+624]
4,226 [+1]
21
1,444,863 [+411]
4,230 [+4]
22
1,445,480 [+617]
4,233 [+3]
23
1,446,218 [+738]
4,234 [+1]
24
1,447,166 [+948]
4,238 [+4]
25
1,448,120 [+954]
4,239 [+1]
26
1,448,980 [+860]
4,243 [+4]
27
1,449,692 [+712]
4,244 [+1]
28
1,450,288 [+596]
4,246 [+2]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
1,407,167
4,136
2
1,407,747 [+580]
4,139 [+3]
3
1,408,928 [+1,181]
4,140 [+1]
4
1,409,383 [+455]
4,140 [0]
5
1,409,797 [+414]
4,141 [+1]
6
1,410,222 [+425]
4,143 [+2]
7
1,410,859 [+637]
4,143 [0]
8
1,411,312 [+453]
4,144 [+1]
9
1,412,030 [+718]
4,144 [0]
10
1,412,705 [+675]
4,146 [+2]
11
1,413,234 [+529]
4,146 [0]
12
1,413,691 [+457]
4,149 [+3]
13
1,414,162 [+471]
4,149 [0]
14
1,414,529 [+367]
4,150 [+1]
15
1,415,096 [+567]
4,151 [+1]
16
1,415,734 [+638]
4,151 [0]
17
1,416,380 [+646]
4,152 [+1]
18
1,417,051 [+671]
4,154 [+2]
19
1,417,887 [+836]
4,154 [0]
20
1,418,588 [+701]
4,157 [+3]
21
1,419,357 [+769]
4,159 [+2]
22
1,420,259 [+902]
4,161 [+2]
23
1,420,772 [+513]
4,161 [0]
24
1,421,376 [+604]
4,161 [0]
25
1,421,859 [+483]
4,160 [-1]
26
1,422,333 [+474]
4,162 [+2]
27
1,423,194 [+861]
4,166 [+4]
28
1,424,580 [+1,386]
4,169 [+3]
29
1,426,307 [+1,727]
4,171 [+2]
30
1,427,138 [+831]
4,171 [0]
31
1,427,759 [+621]
4,175 [+4]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
1,394,574
4,041
2
1,394,898 [+324]
4,044 [+3]
3
1,395,293 [+395]
4,046 [+2]
4
1,395,607 [+314]
4,048 [+2]
5
1,395,958 [+351]
4,052 [+4]
6
1,396,244 [+286]
4,057 [+5]
7
1,396,556 [+312]
4,062 [+5]
8
1,396,879 [+323]
4,063 [+1]
9
1,397,200 [+321]
4,075 [+12]
10
1,398,117 [+917]
4,082 [+7]
11
1,399,288 [+1,171]
4,090 [+8]
12
1,399,864 [+576]
4,096 [+6]
13
1,400,183 [+319]
4,098 [+2]
14
1,400,576 [+393]
4,099 [+1]
15
1,400,946 [+370]
4,102 [+3]
16
1,401,192 [+246]
4,105 [+3]
17
1,401,596 [+404]
4,107 [+2]
18
1,402,137 [+541]
4,108 [+1]
19
1,402,491 [+354]
4,108 [0]
20
1,402,925 [+434]
4,110 [+2]
21
1,403,263 [+338]
4,110 [0]
22
1,403,589 [+326]
4,110 [0]
23
1,404,100 [+511]
4,110 [0]
24
1,404,498 [+398]
4,110 [0]
25
1,404,934 [+436]
4,113 [+3]
26
1,405,216 [+282]
4,115 [+2]
27
1,405,446 [+230]
4,120 [+5]
28
1,405,839 [+393]
4,123 [+3]
29
1,406,287 [+448]
4,125 [+2]
30
1,406,641 [+354]
4,128 [+3]
31
1,406,929 [+288]
4,133 [+5]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
1,379,764
3,954
2
1,380,235 [+471]
3,956 [+2]
3
1,380,557 [+322]
3,959 [+3]
4
1,381,080 [+523]
3,964 [+5]
5
1,382,196 [+1,116]
3,969 [+5]
6
1,382,777 [+581]
3,973 [+4]
7
1,383,500 [+723]
3,978 [+5]
8
1,384,001 [+501]
3,980 [+2]
9
1,384,569 [+568]
3,981 [+1]
10
1,385,030 [+461]
3,981 [0]
11
1,385,400 [+370]
3,984 [+3]
12
1,385,953 [+553]
3,984 [0]
13
1,386,579 [+626]
3,990 [+6]
14
1,386,935 [+356]
3,991 [+1]
15
1,387,385 [+450]
3,996 [+5]
16
1,387,890 [+505]
4,000 [+4]
17
1,388,426 [+536]
4,002 [+2]
18
1,389,018 [+592]
4,005 [+3]
19
1,389,509 [+491]
4,007 [+2]
20
1,389,975 [+466]
4,011 [+4]
21
1,390,435 [+460]
4,015 [+4]
2223
1,391,326 [+891]
4,023 [+8]
24
1,391,698 [+372]
4,028 [+5]
25
1,392,155 [+457]
4,033 [+5]
26
1,392,716 [+561]
4,034 [+1]
27
1,393,214 [+498]
4,034 [0]
28
1,393,580 [+366]
4,034 [0]
29
1,393,906 [+326]
4,036 [+2]
30
1,394,232 [+326]
4,038 [+2]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
1,343,717
3,831
2
1,344,222 [+505]
3,834 [+3]
3
1,344,728 [+506]
3,837 [+3]
4
1,345,257 [+529]
3,840 [+3]
5
1,345,721 [+464]
3,841 [+1]
6
1,346,393 [+672]
3,842 [+1]
7
1,347,099 [+706]
3,847 [+5]
8
1,348,007 [+908]
3,858 [+11]
9
1,348,977 [+970]
3,864 [+6]
10
1,353,141 [+4,164]
3,866 [+2]
11
1,356,701 [+3,560]
3,868 [+2]
12
1,358,508 [+1,807]
3,869 [+1]
13
1,359,390 [+882]
3,875 [+6]
14
1,359,917 [+527]
3,878 [+3]
15
1,360,666 [+749]
3,881 [+3]
16
1,361,982 [+1,316]
3,889 [+8]
17
1,362,994 [+1,012]
3,890 [+1]
18
1,366,150 [+3,156]
3,899 [+9]
19
1,368,234 [+2,084]
3,904 [+5]
20
1,369,898 [+1,664]
3,911 [+7]
21
1,371,151 [+1,253]
3,918 [+7]
22
1,372,208 [+1,057]
3,925 [+7]
23
1,373,419 [+1,211]
3,933 [+8]
24
1,374,179 [+760]
3,935 [+2]
25
1,374,746 [+567]
3,937 [+2]
26
1,375,542 [+796]
3,938 [+1]
27
1,376,317 [+775]
3,939 [+1]
28
1,376,940 [+623]
3,944 [+5]
29
1,377,790 [+850]
3,949 [+5]
30
1,378,478 [+688]
3,951 [+2]
31
1,379,255 [+777]
3,951 [0]
     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
1,321,951
3,715
2
1,322,759 [+808]
3,720 [+5]
3
1,323,805 [+1,046]
3,727 [+7]
4
1,324,691 [+886]
3,732 [+5]
5
1,325,582 [+891]
3,737 [+5]
6
1,327,175 [+1,593]
3,741 [+4]
7
1,328,060 [+885]
3,744 [+3]
8
1,328,714 [+654]
3,751 [+7]
9
1,329,283 [+569]
3,752 [+1]
10
1,329,830 [+547]
3,755 [+3]
11
1,330,483 [+653]
3,757 [+2]
12
1,331,141 [+658]
3,758 [+1]
13
1,332,003 [+862]
3,760 [+2]
14
1,332,655 [+652]
3,762 [+2]
15
1,333,373 [+718]
3,763 [+1]
16
1,334,235 [+862]
3,769 [+6]
17
1,335,154 [+919]
3,776 [+7]
18
1,335,872 [+718]
3,781 [+5]
19
1,336,450 [+578]
3,784 [+3]
20
1,336,978 [+528]
3,787 [+3]
21
1,337,953 [+975]
3,789 [+2]
22
1,338,879 [+926]
3,800 [+11]
23
1,339,463 [+584]
3,802 [+2]
24
1,340,112 [+649]
3,805 [+3]
25
1,340,612 [+500]
3,812 [+7]
26
1,341,000 [+388]
3,814 [+2]
27
1,341,487 [+487]
3,815 [+1]
28
1,342,039 [+552]
3,818 [+3]
29
1,342,707 [+668]
3,818 [0]
30
1,343,224 [+517]
3,821 [+3]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
1,299,778
3,605
2
1,300,404 [+626]
3,608 [+3]
3
1,301,046 [+642]
3,612 [+4]
4
1,301,544 [+498]
3,614 [+2]
5
1,302,072 [+528]
3,615 [+1]
6
1,302,782 [+710]
3,621 [+6]
7
1,303,618 [+836]
3,623 [+2]
8
1,304,221 [+603]
3,626 [+3]
9
1,304,765 [+544]
3,631 [+5]
10
1,305,383 [+618]
3,634 [+3]
11
1,305,776 [+393]
3,641 [+7]
12
1,306,395 [+619]
3,643 [+2]
13
1,306,938 [+543]
3,643 [0]
14
1,307,395 [+457]
3,644 [+1]
15
1,308,050 [+655]
3,647 [+3]
16
1,308,763 [+713]
3,649 [+2]
17
1,309,624 [+861]
3,653 [+4]
18
1,310,575 [+951]
3,655 [+2]
19
1,311,360 [+785]
3,659 [+4]
20
1,311,961 [+601]
3,665 [+6]
21
1,313,138 [+1,177]
3,674 [+9]
22
1,313,959 [+821]
3,676 [+2]
23
1,314,926 [+967]
3,677 [+1]
24
1,315,663 [+737]
3,679 [+2]
25
1,316,229 [+566]
3,685 [+6]
26
1,316,986 [+757]
3,689 [+4]
27
1,317,670 [+684]
3,693 [+4]
28
1,318,386 [+716]
3,696 [+3]
29
1,318,957 [+571]
3,699 [+3]
30
1,319,615 [+658]
3,704 [+5]
31
1,321,063 [+1,448]
3,711 [+7]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
1,276,306 [0]
3,519 [0]
6
1,276,950 [+644]
3,523 [+4]
7
1,277,681 [+731]
3,524 [+1]
8
1,278,519 [+838]
3,527 [+3]
9
1,279,780 [+1,261]
3,531 [+4]
10
1,280,549 [+769]
3,539 [+8]
11
1,281,136 [+587]
3,541 [+2]
12
1,281,810 [+674]
3,541 [0]
13
1,282,552 [+742]
3,542 [+1]
14
1,283,339 [+787]
3,546 [+4]
15
1,284,227 [+888]
3,547 [+1]
16
1,285,049 [+822]
3,552 [+5]
17
1,285,949 [+900]
3,555 [+3]
18
1,286,766 [+817]
3,557 [+2]
19
1,287,786 [+1,020]
3,560 [+3]
20
1,288,887 [+1,101]
3,565 [+5]
21
1,289,743 [+856]
3,568 [+3]
22
1,290,623 [+880]
3,569 [+1]
23
1,291,660 [+1,037]
3,570 [+1]
24
1,292,527 [+867]
3,572 [+2]
25
1,293,266 [+739]
3,576 [+4]
26
1,294,067 [+801]
3,580 [+4]
27
1,294,925 [+858]
3,585 [+5]
28
1,295,669 [+744]
3,590 [+5]
29
1,296,794 [+1,125]
3,593 [+3]
30
1,298,048 [+1,254]
3,597 [+4]
31
1,299,049 [+1,001]
3,599 [+2]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
1,237,612
3,396
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
1,237,612 [0]
3,396 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
1,197,669
3,269
2
1,198,778 [+1,109]
3,269 [0]
3
1,199,822 [+1,044]
3,274 [+5]
4
1,200,765 [+943]
3,277 [+3]
5
1,201,884 [+1,119]
3,279 [+2]
6
1,203,044 [+1,160]
3,280 [+1]
7
1,204,277 [+1,233]
3,282 [+2]
8
1,205,337 [+1,060]
3,287 [+5]
9
1,207,138 [+1,801]
3,290 [+3]
10
1,208,680 [+1,542]
3,293 [+3]
11
1,210,296 [+1,616]
3,297 [+4]
12
1,211,591 [+1,295]
3,299 [+2]
13
1,213,369 [+1,778]
3,300 [+1]
14
1,214,897 [+1,528]
3,303 [+3]
15
1,215,873 [+976]
3,314 [+11]
16
1,216,767 [+894]
3,320 [+6]
17
1,217,472 [+705]
3,324 [+4]
18
1,218,410 [+938]
3,329 [+5]
19
1,219,503 [+1,093]
3,335 [+6]
20
1,220,873 [+1,370]
3,341 [+6]
21
1,222,807 [+1,934]
3,347 [+6]
22
1,224,627 [+1,820]
3,354 [+7]
23
1,225,895 [+1,268]
3,360 [+6]
24
1,227,382 [+1,487]
3,369 [+9]
25
1,228,841 [+1,459]
3,377 [+8]
26
1,230,271 [+1,430]
3,381 [+4]
27
1,231,613 [+1,342]
3,381 [0]
28
1,232,996 [+1,383]
3,383 [+2]
29
1,234,312 [+1,316]
3,391 [+8]
30
1,235,437 [+1,125]
3,394 [+3]
31
1,236,544 [+1,107]
3,396 [+2]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
1,165,628
3,181
2
1,166,610 [+982]
3,187 [+6]
3
1,167,469 [+859]
3,190 [+3]
4
1,168,770 [+1,301]
3,192 [+2]
5
1,170,026 [+1,256]
3,196 [+4]
6
1,171,257 [+1,231]
3,198 [+2]
7
1,172,219 [+962]
3,200 [+2]
8
1,173,099 [+880]
3,202 [+2]
9
1,174,058 [+959]
3,206 [+4]
10
1,175,449 [+1,391]
3,209 [+3]
11
1,176,575 [+1,126]
3,215 [+6]
12
1,177,989 [+1,414]
3,219 [+4]
13
1,178,993 [+1,004]
3,220 [+1]
14
1,179,823 [+830]
3,222 [+2]
15
1,180,751 [+928]
3,224 [+2]
16
1,181,710 [+959]
3,227 [+3]
17
1,182,791 [+1,081]
3,228 [+1]
18
1,183,702 [+911]
3,229 [+1]
19
1,184,713 [+1,011]
3,232 [+3]
20
1,185,792 [+1,079]
3,237 [+5]
21
1,187,082 [+1,290]
3,239 [+2]
22
1,188,008 [+926]
3,245 [+6]
23
1,189,101 [+1,093]
3,248 [+3]
24
1,190,135 [+1,034]
3,250 [+2]
25
1,191,162 [+1,027]
3,252 [+2]
26
1,192,473 [+1,311]
3,254 [+2]
27
1,193,439 [+966]
3,259 [+5]
28
1,194,301 [+862]
3,261 [+2]
29
1,195,304 [+1,003]
3,264 [+3]
30
1,196,488 [+1,184]
3,268 [+4]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
1,122,693
3,065
2
1,124,027 [+1,334]
3,067 [+2]
3
1,125,713 [+1,686]
3,071 [+4]
4
1,127,352 [+1,639]
3,075 [+4]
5
1,128,540 [+1,188]
3,078 [+3]
6
1,129,592 [+1,052]
3,079 [+1]
7
1,130,514 [+922]
3,079 [0]
8
1,131,936 [+1,422]
3,084 [+5]
9
1,133,254 [+1,318]
3,089 [+5]
10
1,134,632 [+1,378]
3,090 [+1]
11
1,135,760 [+1,128]
3,094 [+4]
12
1,136,993 [+1,233]
3,096 [+2]
13
1,138,475 [+1,482]
3,100 [+4]
14
1,139,842 [+1,367]
3,105 [+5]
15
1,140,973 [+1,131]
3,109 [+4]
16
1,141,900 [+927]
3,112 [+3]
17
1,142,958 [+1,058]
3,119 [+7]
18
1,144,286 [+1,328]
3,123 [+4]
19
1,145,607 [+1,321]
3,126 [+3]
20
1,147,458 [+1,851]
3,133 [+7]
21
1,148,631 [+1,173]
3,137 [+4]
22
1,150,015 [+1,384]
3,142 [+5]
23
1,151,399 [+1,384]
3,145 [+3]
24
1,152,840 [+1,441]
3,147 [+2]
25
1,154,123 [+1,283]
3,151 [+4]
26
1,155,948 [+1,825]
3,157 [+6]
27
1,157,596 [+1,648]
3,162 [+5]
28
1,158,974 [+1,378]
3,168 [+6]
29
1,160,780 [+1,806]
3,173 [+5]
30
1,162,751 [+1,971]
3,176 [+3]
31
1,164,457 [+1,706]
3,179 [+3]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
1,091,039
2,965
2
1,092,046 [+1,007]
2,968 [+3]
3
1,092,790 [+744]
2,968 [0]
4
1,094,064 [+1,274]
2,974 [+6]
5
1,095,170 [+1,106]
2,977 [+3]
6
1,096,049 [+879]
2,980 [+3]
7
1,096,932 [+883]
2,985 [+5]
8
1,097,708 [+776]
2,986 [+1]
9
1,098,224 [+516]
2,989 [+3]
10
1,099,044 [+820]
2,994 [+5]
11
1,100,749 [+1,705]
2,997 [+3]
12
1,102,378 [+1,629]
3,000 [+3]
13
1,104,317 [+1,939]
3,004 [+4]
14
1,105,288 [+971]
3,012 [+8]
15
1,106,945 [+1,657]
3,014 [+2]
16
1,108,478 [+1,533]
3,017 [+3]
17
1,109,693 [+1,215]
3,020 [+3]
18
1,110,920 [+1,227]
3,025 [+5]
19
1,112,068 [+1,148]
3,028 [+3]
20
1,112,927 [+859]
3,032 [+4]
21
1,114,126 [+1,199]
3,037 [+5]
22
1,115,157 [+1,031]
3,040 [+3]
23
1,116,124 [+967]
3,043 [+3]
24
1,117,276 [+1,152]
3,048 [+5]
25
1,118,037 [+761]
3,051 [+3]
26
1,119,040 [+1,003]
3,054 [+3]
27
1,120,057 [+1,017]
3,059 [+5]
28
1,121,071 [+1,014]
3,061 [+2]
29
1,121,938 [+867]
3,064 [+3]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
1,054,317
2,859
2
1,056,011 [+1,694]
2,865 [+6]
3
1,057,693 [+1,682]
2,873 [+8]
4
1,059,368 [+1,675]
2,878 [+5]
5
1,060,972 [+1,604]
2,882 [+4]
6
1,062,315 [+1,343]
2,887 [+5]
7
1,063,586 [+1,271]
2,890 [+3]
8
1,064,597 [+1,011]
2,895 [+5]
9
1,065,603 [+1,006]
2,898 [+3]
10
1,066,475 [+872]
2,901 [+3]
11
1,067,621 [+1,146]
2,903 [+2]
12
1,068,671 [+1,050]
2,904 [+1]
13
1,069,935 [+1,264]
2,905 [+1]
14
1,071,258 [+1,323]
2,909 [+4]
15
1,072,412 [+1,154]
2,912 [+3]
16
1,073,691 [+1,279]
2,914 [+2]
17
1,074,901 [+1,210]
2,919 [+5]
18
1,076,576 [+1,675]
2,919 [0]
19
1,078,341 [+1,765]
2,921 [+2]
20
1,079,448 [+1,107]
2,922 [+1]
21
1,080,625 [+1,177]
2,924 [+2]
22
1,081,668 [+1,043]
2,928 [+4]
23
1,082,785 [+1,117]
2,930 [+2]
24
1,084,144 [+1,359]
2,933 [+3]
25
1,084,921 [+777]
2,934 [+1]
26
1,085,871 [+950]
2,938 [+4]
27
1,086,675 [+804]
2,941 [+3]
28
1,087,649 [+974]
2,945 [+4]
29
1,088,680 [+1,031]
2,947 [+2]
30
1,089,583 [+903]
2,953 [+6]
31
1,090,457 [+874]
2,960 [+7]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
1,015,714
2,704
2
1,016,385 [+671]
2,708 [+4]
3
1,017,682 [+1,297]
2,712 [+4]
4
1,018,862 [+1,180]
2,719 [+7]
5
1,019,903 [+1,041]
2,723 [+4]
6
1,021,163 [+1,260]
2,728 [+5]
7
1,022,158 [+995]
2,732 [+4]
8
1,022,830 [+672]
2,738 [+6]
9
1,023,759 [+929]
2,742 [+4]
10
1,025,387 [+1,628]
2,745 [+3]
11
1,027,470 [+2,083]
2,763 [+18]
12
1,029,221 [+1,751]
2,781 [+18]
13
1,030,641 [+1,420]
2,787 [+6]
14
1,031,945 [+1,304]
2,798 [+11]
15
1,033,065 [+1,120]
2,803 [+5]
16
1,034,558 [+1,493]
2,806 [+3]
17
1,035,639 [+1,081]
2,809 [+3]
18
1,037,332 [+1,693]
2,815 [+6]
19
1,038,910 [+1,578]
2,817 [+2]
20
1,040,295 [+1,385]
2,820 [+3]
21
1,041,312 [+1,017]
2,823 [+3]
22
1,042,297 [+985]
2,828 [+5]
23
1,043,532 [+1,235]
2,829 [+1]
24
1,044,752 [+1,220]
2,836 [+7]
25
1,045,708 [+956]
2,842 [+6]
26
1,046,751 [+1,043]
2,843 [+1]
27
1,047,856 [+1,105]
2,847 [+4]
28
1,048,849 [+993]
2,851 [+4]
29
1,050,021 [+1,172]
2,855 [+4]
30
1,051,019 [+998]
2,858 [+3]
31
1,052,816 [+1,797]
2,859 [+1]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
983,542
2,622
2
985,413 [+1,871]
2,623 [+1]
3
986,310 [+897]
2,625 [+2]
4
987,233 [+923]
2,627 [+2]
5
988,609 [+1,376]
2,631 [+4]
6
989,655 [+1,046]
2,633 [+2]
7
990,654 [+999]
2,634 [+1]
8
991,566 [+912]
2,637 [+3]
9
992,695 [+1,129]
2,639 [+2]
10
993,772 [+1,077]
2,642 [+3]
11
994,697 [+925]
2,644 [+2]
12
995,713 [+1,016]
2,645 [+1]
13
996,638 [+925]
2,649 [+4]
14
997,892 [+1,254]
2,652 [+3]
15
999,346 [+1,454]
2,655 [+3]
16
1,000,289 [+943]
2,659 [+4]
17
1,001,176 [+887]
2,661 [+2]
18
1,002,041 [+865]
2,662 [+1]
19
1,002,983 [+942]
2,664 [+2]
20
1,003,895 [+912]
2,668 [+4]
21
1,005,488 [+1,593]
2,672 [+4]
22
1,006,596 [+1,108]
2,676 [+4]
23
1,008,119 [+1,523]
2,680 [+4]
24
1,009,421 [+1,302]
2,682 [+2]
25
1,010,195 [+774]
2,687 [+5]
26
1,011,575 [+1,380]
2,691 [+4]
27
1,012,726 [+1,151]
2,693 [+2]
28
1,013,729 [+1,003]
2,695 [+2]
29
1,014,424 [+695]
2,699 [+4]
30
1,015,212 [+788]
2,701 [+2]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
942,333
2,528
2
942,944 [+611]
2,530 [+2]
3
944,438 [+1,494]
2,536 [+6]
4
945,675 [+1,237]
2,538 [+2]
5
947,309 [+1,634]
2,541 [+3]
6
948,486 [+1,177]
2,544 [+3]
7
949,802 [+1,316]
2,548 [+4]
8
950,981 [+1,179]
2,551 [+3]
9
952,210 [+1,229]
2,554 [+3]
10
952,999 [+789]
2,556 [+2]
11
953,854 [+855]
2,558 [+2]
12
954,651 [+797]
2,561 [+3]
13
955,471 [+820]
2,562 [+1]
14
957,165 [+1,694]
2,566 [+4]
15
958,375 [+1,210]
2,568 [+2]
16
959,471 [+1,096]
2,571 [+3]
17
960,441 [+970]
2,574 [+3]
18
961,752 [+1,311]
2,576 [+2]
19
963,185 [+1,433]
2,579 [+3]
20
964,974 [+1,789]
2,582 [+3]
21
966,304 [+1,330]
2,586 [+4]
22
967,401 [+1,097]
2,590 [+4]
23
969,177 [+1,776]
2,593 [+3]
24
970,992 [+1,815]
2,596 [+3]
25
972,376 [+1,384]
2,600 [+4]
26
973,542 [+1,166]
2,602 [+2]
27
975,433 [+1,891]
2,607 [+5]
28
976,797 [+1,364]
2,609 [+2]
29
978,557 [+1,760]
2,612 [+3]
30
980,862 [+2,305]
2,616 [+4]
31
982,069 [+1,207]
2,620 [+4]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
908,931
2,411
2
909,952 [+1,021]
2,413 [+2]
3
910,554 [+602]
2,414 [+1]
4
911,792 [+1,238]
2,418 [+4]
5
913,101 [+1,309]
2,424 [+6]
6
914,218 [+1,117]
2,427 [+3]
7
915,177 [+959]
2,430 [+3]
8
916,419 [+1,242]
2,434 [+4]
9
918,157 [+1,738]
2,440 [+6]
10
919,544 [+1,387]
2,445 [+5]
11
920,819 [+1,275]
2,448 [+3]
12
922,307 [+1,488]
2,452 [+4]
13
923,788 [+1,481]
2,456 [+4]
14
924,743 [+955]
2,459 [+3]
15
925,724 [+981]
2,463 [+4]
16
926,726 [+1,002]
2,465 [+2]
17
927,463 [+737]
2,467 [+2]
18
928,503 [+1,040]
2,471 [+4]
19
929,706 [+1,203]
2,481 [+10]
20
930,523 [+817]
2,485 [+4]
21
931,231 [+708]
2,488 [+3]
22
931,981 [+750]
2,492 [+4]
23
932,786 [+805]
2,497 [+5]
24
933,980 [+1,194]
2,503 [+6]
25
934,889 [+909]
2,506 [+3]
26
936,422 [+1,533]
2,509 [+3]
27
937,651 [+1,229]
2,514 [+5]
28
939,081 [+1,430]
2,520 [+6]
29
940,309 [+1,228]
2,523 [+3]
30
941,278 [+969]
2,525 [+2]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
871,084
2,275
2
872,186 [+1,102]
2,285 [+10]
3
874,004 [+1,818]
2,289 [+4]
4
875,110 [+1,106]
2,294 [+5]
5
876,887 [+1,777]
2,298 [+4]
6
878,454 [+1,567]
2,303 [+5]
7
879,541 [+1,087]
2,307 [+4]
8
881,095 [+1,554]
2,315 [+8]
9
882,440 [+1,345]
2,319 [+4]
10
883,661 [+1,221]
2,322 [+3]
11
884,653 [+992]
2,326 [+4]
12
885,686 [+1,033]
2,328 [+2]
13
887,063 [+1,377]
2,332 [+4]
14
888,598 [+1,535]
2,334 [+2]
15
889,760 [+1,162]
2,340 [+6]
16
890,901 [+1,141]
2,343 [+3]
17
891,918 [+1,017]
2,346 [+3]
18
892,715 [+797]
2,346 [0]
19
893,513 [+798]
2,350 [+4]
20
894,985 [+1,472]
2,355 [+5]
21
896,575 [+1,590]
2,358 [+3]
22
899,919 [+3,344]
2,370 [+12]
23
901,264 [+1,345]
2,374 [+4]
24
902,082 [+818]
2,378 [+4]
25
903,379 [+1,297]
2,382 [+4]
26
904,276 [+897]
2,385 [+3]
27
904,681 [+405]
2,387 [+2]
28
905,134 [+453]
2,389 [+2]
29
906,046 [+912]
2,393 [+4]
30
906,883 [+837]
2,396 [+3]
31
907,873 [+990]
2,405 [+9]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
837,656
2,186
2
838,573 [+917]
2,187 [+1]
3
839,019 [+446]
2,189 [+2]
4
840,103 [+1,084]
2,192 [+3]
5
842,042 [+1,939]
2,193 [+1]
6
842,725 [+683]
2,193 [0]
7
844,307 [+1,582]
2,195 [+2]
8
845,680 [+1,373]
2,198 [+3]
9
847,322 [+1,642]
2,199 [+1]
10
861,705 [+14,383]
2,201 [+2]
11
863,241 [+1,536]
2,206 [+5]
12
850,972 [-12,269]
2,208 [+2]
13
851,889 [+917]
2,210 [+2]
14
853,059 [+1,170]
2,214 [+4]
15
853,950 [+891]
2,215 [+1]
16
854,889 [+939]
2,218 [+3]
17
855,848 [+959]
2,222 [+4]
18
856,974 [+1,126]
2,225 [+3]
19
858,260 [+1,286]
2,229 [+4]
20
859,297 [+1,037]
2,232 [+3]
21
860,471 [+1,174]
2,235 [+3]
22
861,295 [+824]
2,238 [+3]
23
862,189 [+894]
2,242 [+4]
24
863,348 [+1,159]
2,245 [+3]
25
864,701 [+1,353]
2,250 [+5]
26
865,629 [+928]
2,257 [+7]
27
866,468 [+839]
2,263 [+6]
28
867,267 [+799]
2,268 [+5]
29
868,014 [+747]
2,271 [+3]
30
868,858 [+844]
2,271 [0]
31
870,106 [+1,248]
2,273 [+2]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
817,268
2,063
2
817,714 [+446]
2,065 [+2]
3
818,154 [+440]
2,068 [+3]
4
818,662 [+508]
2,071 [+3]
5
819,291 [+629]
2,077 [+6]
6
820,090 [+799]
2,079 [+2]
7
820,751 [+661]
2,080 [+1]
8
821,242 [+491]
2,084 [+4]
9
821,905 [+663]
2,086 [+2]
10
822,828 [+923]
2,091 [+5]
11
823,859 [+1,031]
2,095 [+4]
12
824,672 [+813]
2,097 [+2]
13
825,411 [+739]
2,104 [+7]
14
826,434 [+1,023]
2,108 [+4]
15
827,297 [+863]
2,113 [+5]
16
828,098 [+801]
2,116 [+3]
17
828,689 [+591]
2,121 [+5]
18
829,447 [+758]
2,125 [+4]
19
830,089 [+642]
2,129 [+4]
20
830,723 [+634]
2,137 [+8]
21
831,139 [+416]
2,143 [+6]
22
831,440 [+301]
2,144 [+1]
23
831,974 [+534]
2,147 [+3]
24
832,624 [+650]
2,150 [+3]
25
833,391 [+767]
2,156 [+6]
26
833,804 [+413]
2,157 [+1]
27
834,317 [+513]
2,164 [+7]
28
835,064 [+747]
2,167 [+3]
29
835,872 [+808]
2,176 [+9]
30
836,979 [+1,107]
2,180 [+4]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
776,813
1,971
2
778,003 [+1,190]
1,972 [+1]
3
779,646 [+1,643]
1,976 [+4]
4
780,729 [+1,083]
1,978 [+2]
5
781,749 [+1,020]
1,981 [+3]
6
782,511 [+762]
1,982 [+1]
7
783,699 [+1,188]
1,983 [+1]
8
784,170 [+471]
1,984 [+1]
9
785,713 [+1,543]
1,988 [+4]
10
787,497 [+1,784]
1,990 [+2]
11
789,914 [+2,417]
1,997 [+7]
12
791,538 [+1,624]
2,001 [+4]
13
792,986 [+1,448]
2,006 [+5]
14
795,140 [+2,154]
2,010 [+4]
15
796,156 [+1,016]
2,011 [+1]
16
797,204 [+1,048]
2,011 [0]
17
799,190 [+1,986]
2,017 [+6]
18
800,494 [+1,304]
2,019 [+2]
19
801,413 [+919]
2,020 [+1]
20
802,796 [+1,383]
2,025 [+5]
21
804,221 [+1,425]
2,027 [+2]
22
805,162 [+941]
2,027 [0]
23
807,383 [+2,221]
2,030 [+3]
24
808,914 [+1,531]
2,031 [+1]
25
809,817 [+903]
2,033 [+2]
26
811,079 [+1,262]
2,034 [+1]
27
812,554 [+1,475]
2,038 [+4]
28
813,928 [+1,374]
2,044 [+6]
29
814,786 [+858]
2,051 [+7]
30
815,746 [+960]
2,056 [+5]
31
816,655 [+909]
2,060 [+4]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
750,072
1,916
2
750,435 [+363]
1,916 [0]
3
752,045 [+1,610]
1,922 [+6]
4
754,943 [+2,898]
1,926 [+4]
5
756,147 [+1,204]
1,927 [+1]
6
756,627 [+480]
1,927 [0]
7
757,155 [+528]
1,930 [+3]
8
757,877 [+722]
1,931 [+1]
9
758,484 [+607]
1,934 [+3]
10
758,939 [+455]
1,937 [+3]
11
759,202 [+263]
1,939 [+2]
12
759,545 [+343]
1,940 [+1]
13
759,906 [+361]
1,942 [+2]
14
760,406 [+500]
1,944 [+2]
15
760,850 [+444]
1,946 [+2]
16
761,301 [+451]
1,947 [+1]
17
761,905 [+604]
1,948 [+1]
18
762,657 [+752]
1,952 [+4]
19
763,183 [+526]
1,953 [+1]
20
763,855 [+672]
1,955 [+2]
21
764,890 [+1,035]
1,957 [+2]
22
765,457 [+567]
1,956 [-1]
23
765,908 [+451]
1,956 [0]
24
766,393 [+485]
1,956 [0]
25
767,314 [+921]
1,957 [+1]
26
767,933 [+619]
1,957 [0]
27
768,567 [+634]
1,957 [0]
28
769,318 [+751]
1,958 [+1]
29
770,941 [+1,623]
1,960 [+2]
30
774,890 [+3,949]
1,968 [+8]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
730,407
1,883
2
730,773 [+366]
1,883 [0]
3
731,073 [+300]
1,885 [+2]
4
731,556 [+483]
1,885 [0]
5
732,180 [+624]
1,885 [0]
6
732,590 [+410]
1,887 [+2]
7
733,469 [+879]
1,888 [+1]
8
734,369 [+900]
1,888 [0]
9
734,656 [+287]
1,889 [+1]
10
735,004 [+348]
1,891 [+2]
11
735,400 [+396]
1,892 [+1]
12
735,786 [+386]
1,895 [+3]
13
736,298 [+512]
1,895 [0]
14
736,728 [+430]
1,896 [+1]
15
737,493 [+765]
1,897 [+1]
16
738,173 [+680]
1,897 [0]
17
738,674 [+501]
1,898 [+1]
18
739,075 [+401]
1,899 [+1]
19
739,398 [+323]
1,901 [+2]
20
739,807 [+409]
1,903 [+2]
21
741,503 [+1,696]
1,904 [+1]
22
744,009 [+2,506]
1,905 [+1]
23
744,481 [+472]
1,908 [+3]
24
744,962 [+481]
1,908 [0]
25
745,367 [+405]
1,910 [+2]
26
746,098 [+731]
1,910 [0]
27
746,504 [+406]
1,910 [0]
28
747,466 [+962]
1,910 [0]
29
748,267 [+801]
1,911 [+1]
30
749,340 [+1,073]
1,913 [+2]
31
749,767 [+427]
1,915 [+2]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
711,042
1,828
2
711,398 [+356]
1,829 [+1]
3
711,912 [+514]
1,830 [+1]
4
711,813 [-99]
1,830 [0]
5
712,391 [+578]
1,833 [+3]
6
713,698 [+1,307]
1,836 [+3]
7
715,292 [+1,594]
1,836 [0]
8
716,021 [+729]
1,836 [0]
9
716,588 [+567]
1,836 [0]
10
717,032 [+444]
1,839 [+3]
11
717,396 [+364]
1,840 [+1]
12
719,570 [+2,174]
1,842 [+2]
13
720,991 [+1,421]
1,848 [+6]
14
721,642 [+651]
1,851 [+3]
15
722,238 [+596]
1,854 [+3]
16
722,805 [+567]
1,855 [+1]
17
723,367 [+562]
1,857 [+2]
18
723,965 [+598]
1,860 [+3]
19
724,481 [+516]
1,863 [+3]
20
724,980 [+499]
1,866 [+3]
21
725,410 [+430]
1,868 [+2]
22
725,905 [+495]
1,874 [+6]
23
726,741 [+836]
1,877 [+3]
24
727,909 [+1,168]
1,878 [+1]
25
728,662 [+753]
1,878 [0]
26
729,044 [+382]
1,878 [0]
27
729,447 [+403]
1,879 [+1]
28
730,121 [+674]
1,880 [+1]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
681,679
1,777
2
682,213 [+534]
1,780 [+3]
3
682,846 [+633]
1,781 [+1]
4
684,898 [+2,052]
1,786 [+5]
5
687,801 [+2,903]
1,790 [+4]
6
689,065 [+1,264]
1,794 [+4]
7
690,553 [+1,488]
1,797 [+3]
8
691,772 [+1,219]
1,798 [+1]
9
692,457 [+685]
1,799 [+1]
10
693,201 [+744]
1,799 [0]
11
694,606 [+1,405]
1,804 [+5]
12
695,753 [+1,147]
1,804 [0]
13
696,635 [+882]
1,804 [0]
14
697,407 [+772]
1,808 [+4]
15
698,085 [+678]
1,809 [+1]
16
698,825 [+740]
1,810 [+1]
17
699,980 [+1,155]
1,810 [0]
18
700,648 [+668]
1,812 [+2]
19
701,338 [+690]
1,814 [+2]
20
702,072 [+734]
1,814 [0]
21
702,908 [+836]
1,814 [0]
22
703,473 [+565]
1,815 [+1]
23
704,429 [+956]
1,816 [+1]
24
705,417 [+988]
1,816 [0]
25
706,321 [+904]
1,816 [0]
26
706,954 [+633]
1,820 [+4]
27
707,505 [+551]
1,822 [+2]
28
708,297 [+792]
1,823 [+1]
29
709,209 [+912]
1,826 [+3]
30
709,792 [+583]
1,828 [+2]
31
710,568 [+776]
1,828 [0]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่