นินิว กฤติยา

Instagram นินิว กฤติยา | นินิว กฤติยา ชิยารัชต์

@naraninew

1,215
Ranking
ลำดับ
3,498
Posts
รูปวีดีโอ
72,136
Followers
ผู้ติดตาม
527
Followings
ติดตาม
Ninew Nara 나는나라예요 🇰🇷Korea Surgery/ Line:@SKI.New(ใส่@) 👗Korean Clothing @seoul_hiso_street 🥄ล้านคำชมน้ำปลาหวาน @Lankhamchoom 🇪🇺Traveler/🐈Cataholic/💪workout |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram นินิว กฤติยา

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
61,970
3,451
2
61,965 [-5]
3,455 [+4]
3
61,953 [-12]
3,456 [+1]
4
61,950 [-3]
3,461 [+5]
5
72,258 [+10,308]
3,463 [+2]
6
72,008 [-250]
3,465 [+2]
7
72,049 [+41]
3,466 [+1]
8
72,129 [+80]
3,467 [+1]
9
72,003 [-126]
3,471 [+4]
10
72,199 [+196]
3,472 [+1]
11
72,068 [-131]
3,472 [0]
12
72,009 [-59]
3,472 [0]
13
71,941 [-68]
3,473 [+1]
14
72,132 [+191]
3,473 [0]
15
72,221 [+89]
3,478 [+5]
16
72,214 [-7]
3,479 [+1]
17
72,180 [-34]
3,480 [+1]
18
72,131 [-49]
3,481 [+1]
19
72,085 [-46]
3,483 [+2]
20
72,048 [-37]
3,486 [+3]
21
71,997 [-51]
3,490 [+4]
22
71,985 [-12]
3,493 [+3]
23
72,136 [+151]
3,498 [+5]
24
2526
2728293031  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
61,989
3,404
2
61,993 [+4]
3,407 [+3]
3
61,983 [-10]
3,408 [+1]
4
61,980 [-3]
3,409 [+1]
5
61,979 [-1]
3,411 [+2]
6
61,996 [+17]
3,414 [+3]
7
62,002 [+6]
3,416 [+2]
8
61,977 [-25]
3,416 [0]
9
61,984 [+7]
3,417 [+1]
10
61,982 [-2]
3,417 [0]
11
61,972 [-10]
3,416 [-1]
12
61,964 [-8]
3,417 [+1]
13
61,955 [-9]
3,419 [+2]
14
61,937 [-18]
3,423 [+4]
15
61,929 [-8]
3,425 [+2]
16
61,915 [-14]
3,426 [+1]
17
61,911 [-4]
3,428 [+2]
18
61,901 [-10]
3,431 [+3]
19
61,884 [-17]
3,432 [+1]
20
61,875 [-9]
3,435 [+3]
21
61,880 [+5]
3,437 [+2]
22
61,885 [+5]
3,437 [0]
23
61,886 [+1]
3,440 [+3]
24
61,887 [+1]
3,440 [0]
25
61,871 [-16]
3,440 [0]
26
61,865 [-6]
3,441 [+1]
27
61,905 [+40]
3,443 [+2]
28
61,944 [+39]
3,446 [+3]
29
61,944 [0]
3,447 [+1]
30
61,934 [-10]
3,448 [+1]
31
61,961 [+27]
3,449 [+1]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
61,521
3,347
2
61,490 [-31]
3,347 [0]
3
61,477 [-13]
3,351 [+4]
4
61,462 [-15]
3,354 [+3]
5
61,471 [+9]
3,354 [0]
6
61,469 [-2]
3,357 [+3]
7
61,459 [-10]
3,360 [+3]
8
61,455 [-4]
3,361 [+1]
9
61,441 [-14]
3,361 [0]
10
61,438 [-3]
3,363 [+2]
11
61,434 [-4]
3,366 [+3]
12
61,428 [-6]
3,367 [+1]
13
61,423 [-5]
3,371 [+4]
14
61,411 [-12]
3,372 [+1]
15
61,404 [-7]
3,374 [+2]
16
61,393 [-11]
3,378 [+4]
17
61,944 [+551]
3,380 [+2]
18
61,984 [+40]
3,381 [+1]
19
61,978 [-6]
3,382 [+1]
20
61,979 [+1]
3,382 [0]
21
62,000 [+21]
3,384 [+2]
22
61,971 [-29]
3,385 [+1]
23
61,988 [+17]
3,388 [+3]
24
61,991 [+3]
3,388 [0]
25
61,980 [-11]
3,392 [+4]
26
61,956 [-24]
3,395 [+3]
27
61,985 [+29]
3,396 [+1]
28
61,997 [+12]
3,398 [+2]
29
61,978 [-19]
3,400 [+2]
30
61,982 [+4]
3,402 [+2]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
61,090
3,275
2
61,089 [-1]
3,279 [+4]
3
61,086 [-3]
3,282 [+3]
4
61,086 [0]
3,284 [+2]
5
61,083 [-3]
3,284 [0]
6
61,089 [+6]
3,285 [+1]
7
61,089 [0]
3,287 [+2]
8
61,089 [0]
3,287 [0]
9
61,084 [-5]
3,287 [0]
10
61,084 [0]
3,290 [+3]
11
61,080 [-4]
3,291 [+1]
12
61,078 [-2]
3,293 [+2]
13
61,071 [-7]
3,294 [+1]
14
61,065 [-6]
3,294 [0]
15
61,064 [-1]
3,296 [+2]
16
61,062 [-2]
3,298 [+2]
17
61,057 [-5]
3,302 [+4]
18
61,046 [-11]
3,304 [+2]
19
61,046 [0]
3,306 [+2]
20
61,033 [-13]
3,309 [+3]
21
61,021 [-12]
3,314 [+5]
22
61,016 [-5]
3,319 [+5]
23
61,012 [-4]
3,322 [+3]
24
61,008 [-4]
3,324 [+2]
25
60,999 [-9]
3,329 [+5]
26
61,790 [+791]
3,330 [+1]
27
61,720 [-70]
3,331 [+1]
28
61,623 [-97]
3,333 [+2]
29
61,600 [-23]
3,335 [+2]
30
61,547 [-53]
3,339 [+4]
31
61,545 [-2]
3,342 [+3]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
61,231
3,193
2
61,235 [+4]
3,194 [+1]
3
61,232 [-3]
3,194 [0]
4
61,219 [-13]
3,197 [+3]
5
61,202 [-17]
3,199 [+2]
6
61,198 [-4]
3,201 [+2]
7
61,180 [-18]
3,204 [+3]
8
61,172 [-8]
3,205 [+1]
9
61,156 [-16]
3,208 [+3]
10
61,157 [+1]
3,212 [+4]
11
61,152 [-5]
3,214 [+2]
12
61,141 [-11]
3,217 [+3]
13
61,128 [-13]
3,221 [+4]
14
61,116 [-12]
3,224 [+3]
15
61,111 [-5]
3,230 [+6]
16
61,108 [-3]
3,231 [+1]
17
61,107 [-1]
3,232 [+1]
18
61,102 [-5]
3,235 [+3]
19
61,098 [-4]
3,238 [+3]
20
61,093 [-5]
3,242 [+4]
21
61,087 [-6]
3,244 [+2]
22
61,085 [-2]
3,247 [+3]
23
61,076 [-9]
3,255 [+8]
24
61,068 [-8]
3,261 [+6]
25
61,073 [+5]
3,265 [+4]
26
61,104 [+31]
3,268 [+3]
27
61,100 [-4]
3,268 [0]
28
61,103 [+3]
3,269 [+1]
29
61,096 [-7]
3,270 [+1]
30
61,095 [-1]
3,271 [+1]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
61,402
3,126
2
61,402 [0]
3,128 [+2]
3
61,401 [-1]
3,128 [0]
4
61,385 [-16]
3,133 [+5]
5
61,375 [-10]
3,135 [+2]
6
61,362 [-13]
3,136 [+1]
7
61,355 [-7]
3,138 [+2]
8
61,352 [-3]
3,139 [+1]
9
61,340 [-12]
3,141 [+2]
10
61,328 [-12]
3,143 [+2]
11
61,318 [-10]
3,147 [+4]
12
61,314 [-4]
3,151 [+4]
13
61,314 [0]
3,151 [0]
14
61,308 [-6]
3,154 [+3]
15
61,308 [0]
3,159 [+5]
16
61,307 [-1]
3,159 [0]
17
61,307 [0]
3,162 [+3]
18
61,301 [-6]
3,165 [+3]
19
61,278 [-23]
3,167 [+2]
20
61,273 [-5]
3,168 [+1]
21
61,271 [-2]
3,168 [0]
22
61,266 [-5]
3,168 [0]
23
61,259 [-7]
3,170 [+2]
24
61,250 [-9]
3,172 [+2]
25
61,243 [-7]
3,176 [+4]
26
61,235 [-8]
3,177 [+1]
27
61,221 [-14]
3,179 [+2]
28
61,213 [-8]
3,181 [+2]
29
61,200 [-13]
3,184 [+3]
30
61,204 [+4]
3,187 [+3]
31
61,204 [0]
3,189 [+2]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
61,356
3,091
2
61,358 [+2]
3,091 [0]
3
61,352 [-6]
3,091 [0]
4
61,345 [-7]
3,093 [+2]
5
61,346 [+1]
3,094 [+1]
6
61,334 [-12]
3,096 [+2]
7
61,339 [+5]
3,097 [+1]
8
61,338 [-1]
3,097 [0]
9
61,334 [-4]
3,097 [0]
10
61,338 [+4]
3,100 [+3]
11
61,356 [+18]
3,100 [0]
12
61,360 [+4]
3,101 [+1]
13
61,355 [-5]
3,102 [+1]
14
61,346 [-9]
3,105 [+3]
15
61,348 [+2]
3,107 [+2]
16
61,354 [+6]
3,107 [0]
17
61,345 [-9]
3,108 [+1]
18
61,332 [-13]
3,111 [+3]
19
61,330 [-2]
3,112 [+1]
20
61,327 [-3]
3,113 [+1]
21
61,376 [+49]
3,117 [+4]
22
61,428 [+52]
3,120 [+3]
23
61,432 [+4]
3,121 [+1]
24
61,431 [-1]
3,122 [+1]
25
61,436 [+5]
3,121 [-1]
26
61,430 [-6]
3,122 [+1]
27
61,423 [-7]
3,122 [0]
28
61,409 [-14]
3,125 [+3]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
61,364
3,057
2
61,368 [+4]
3,058 [+1]
3
61,378 [+10]
3,060 [+2]
4
61,372 [-6]
3,061 [+1]
5
61,372 [0]
3,062 [+1]
6
61,358 [-14]
3,063 [+1]
7
61,353 [-5]
3,065 [+2]
8
61,342 [-11]
3,069 [+4]
9
61,327 [-15]
3,069 [0]
10
61,320 [-7]
3,070 [+1]
11
61,317 [-3]
3,072 [+2]
12
61,305 [-12]
3,073 [+1]
13
61,304 [-1]
3,073 [0]
14
61,298 [-6]
3,073 [0]
15
61,297 [-1]
3,074 [+1]
16
61,294 [-3]
3,074 [0]
17
61,286 [-8]
3,076 [+2]
18
61,315 [+29]
3,076 [0]
19
61,370 [+55]
3,077 [+1]
20
61,380 [+10]
3,078 [+1]
21
61,371 [-9]
3,083 [+5]
22
61,375 [+4]
3,083 [0]
23
61,367 [-8]
3,086 [+3]
24
61,363 [-4]
3,086 [0]
25
61,372 [+9]
3,086 [0]
26
61,368 [-4]
3,087 [+1]
27
61,362 [-6]
3,088 [+1]
28
61,360 [-2]
3,088 [0]
29
61,364 [+4]
3,089 [+1]
30
61,362 [-2]
3,089 [0]
31
61,358 [-4]
3,089 [0]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
61,522
2,973
2
61,525 [+3]
2,973 [0]
3
61,514 [-11]
2,978 [+5]
4
61,500 [-14]
2,979 [+1]
5
61,503 [+3]
2,980 [+1]
6
61,493 [-10]
2,984 [+4]
7
61,488 [-5]
2,985 [+1]
8
61,480 [-8]
2,987 [+2]
9
61,468 [-12]
2,987 [0]
10
61,464 [-4]
2,987 [0]
11
61,461 [-3]
2,991 [+4]
12
61,473 [+12]
2,995 [+4]
13
61,482 [+9]
2,996 [+1]
14
61,472 [-10]
2,996 [0]
15
61,470 [-2]
2,998 [+2]
16
61,468 [-2]
2,999 [+1]
17
61,461 [-7]
3,002 [+3]
18
61,453 [-8]
3,004 [+2]
19
61,451 [-2]
3,005 [+1]
20
61,452 [+1]
3,005 [0]
21
61,445 [-7]
3,008 [+3]
22
61,442 [-3]
3,009 [+1]
23
61,432 [-10]
3,018 [+9]
24
61,428 [-4]
3,022 [+4]
25
61,407 [-21]
3,028 [+6]
26
61,391 [-16]
3,036 [+8]
27
61,390 [-1]
3,038 [+2]
28
61,386 [-4]
3,044 [+6]
29
61,376 [-10]
3,050 [+6]
30
61,373 [-3]
3,054 [+4]
31
61,367 [-6]
3,057 [+3]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
61,639
2,893
2
61,631 [-8]
2,897 [+4]
3
61,626 [-5]
2,900 [+3]
4
61,607 [-19]
2,904 [+4]
5
61,602 [-5]
2,908 [+4]
6
61,590 [-12]
2,911 [+3]
7
61,608 [+18]
2,911 [0]
8
61,619 [+11]
2,914 [+3]
9
61,624 [+5]
2,921 [+7]
10
61,618 [-6]
2,923 [+2]
11
61,612 [-6]
2,924 [+1]
12
61,604 [-8]
2,926 [+2]
13
61,599 [-5]
2,927 [+1]
14
61,596 [-3]
2,927 [0]
15
61,585 [-11]
2,930 [+3]
16
61,574 [-11]
2,933 [+3]
17
61,571 [-3]
2,933 [0]
18
61,569 [-2]
2,934 [+1]
19
61,567 [-2]
2,937 [+3]
20
61,560 [-7]
2,939 [+2]
21
61,556 [-4]
2,941 [+2]
22
61,548 [-8]
2,941 [0]
23
61,557 [+9]
2,941 [0]
24
61,559 [+2]
2,942 [+1]
25
61,564 [+5]
2,942 [0]
26
61,543 [-21]
2,951 [+9]
27
61,537 [-6]
2,954 [+3]
28
61,531 [-6]
2,959 [+5]
29
61,522 [-9]
2,966 [+7]
30
61,519 [-3]
2,971 [+5]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
61,578
2,828
2
61,669 [+91]
2,832 [+4]
3
61,742 [+73]
2,834 [+2]
4
61,770 [+28]
2,837 [+3]
5
61,770 [0]
2,839 [+2]
6
61,792 [+22]
2,845 [+6]
7
61,805 [+13]
2,847 [+2]
8
61,797 [-8]
2,851 [+4]
9
61,785 [-12]
2,855 [+4]
10
61,768 [-17]
2,857 [+2]
11
61,768 [0]
2,858 [+1]
12
61,752 [-16]
2,861 [+3]
13
61,737 [-15]
2,865 [+4]
14
61,730 [-7]
2,865 [0]
15
61,725 [-5]
2,867 [+2]
16
61,729 [+4]
2,869 [+2]
17
61,728 [-1]
2,870 [+1]
18
61,719 [-9]
2,871 [+1]
19
61,715 [-4]
2,872 [+1]
20
61,713 [-2]
2,872 [0]
21
61,702 [-11]
2,873 [+1]
22
61,700 [-2]
2,878 [+5]
23
61,697 [-3]
2,878 [0]
24
61,687 [-10]
2,882 [+4]
25
61,683 [-4]
2,883 [+1]
26
61,668 [-15]
2,886 [+3]
27
61,657 [-11]
2,888 [+2]
28
61,654 [-3]
2,888 [0]
29
61,664 [+10]
2,888 [0]
3031     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
58,071
2,742
2
58,068 [-3]
2,744 [+2]
3
58,064 [-4]
2,747 [+3]
4
58,081 [+17]
2,750 [+3]
5
58,081 [0]
2,751 [+1]
6
58,082 [+1]
2,752 [+1]
7
58,087 [+5]
2,754 [+2]
8
58,079 [-8]
2,754 [0]
9
58,081 [+2]
2,755 [+1]
10
58,081 [0]
2,756 [+1]
11
58,072 [-9]
2,760 [+4]
12
58,074 [+2]
2,764 [+4]
13
58,046 [-28]
2,769 [+5]
14
58,049 [+3]
2,773 [+4]
15
58,045 [-4]
2,775 [+2]
16
58,064 [+19]
2,779 [+4]
17
58,078 [+14]
2,783 [+4]
18
58,071 [-7]
2,786 [+3]
19
58,824 [+753]
2,788 [+2]
20
60,020 [+1,196]
2,789 [+1]
21
60,961 [+941]
2,791 [+2]
22
61,333 [+372]
2,794 [+3]
23
61,440 [+107]
2,800 [+6]
24
61,485 [+45]
2,806 [+6]
25
61,514 [+29]
2,810 [+4]
26
61,565 [+51]
2,813 [+3]
27
61,573 [+8]
2,815 [+2]
28
61,556 [-17]
2,819 [+4]
29
61,552 [-4]
2,821 [+2]
30
61,561 [+9]
2,823 [+2]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
57,671
2,697
2
57,662 [-9]
2,699 [+2]
3
57,661 [-1]
2,701 [+2]
4
57,660 [-1]
2,701 [0]
5
57,659 [-1]
2,704 [+3]
6
57,652 [-7]
2,708 [+4]
7
57,643 [-9]
2,712 [+4]
8
57,650 [+7]
2,712 [0]
9
57,647 [-3]
2,713 [+1]
10
57,645 [-2]
2,715 [+2]
11
57,653 [+8]
2,715 [0]
12
57,643 [-10]
2,716 [+1]
13
57,638 [-5]
2,716 [0]
14
57,633 [-5]
2,717 [+1]
15
57,636 [+3]
2,718 [+1]
16
57,628 [-8]
2,721 [+3]
17
57,628 [0]
2,721 [0]
18
57,620 [-8]
2,722 [+1]
19
57,620 [0]
2,723 [+1]
20
57,604 [-16]
2,724 [+1]
21
57,611 [+7]
2,726 [+2]
22
57,589 [-22]
2,729 [+3]
23
57,592 [+3]
2,731 [+2]
24
57,598 [+6]
2,731 [0]
25
57,613 [+15]
2,732 [+1]
26
57,810 [+197]
2,733 [+1]
27
58,042 [+232]
2,735 [+2]
28
58,070 [+28]
2,738 [+3]
29
58,090 [+20]
2,738 [0]
30
58,079 [-11]
2,740 [+2]
31
58,083 [+4]
2,740 [0]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
57,675 [0]
2,649 [0]
6
57,675 [0]
2,651 [+2]
7
57,675 [0]
2,651 [0]
8
57,675 [0]
2,651 [0]
9
57,670 [-5]
2,652 [+1]
10
57,663 [-7]
2,653 [+1]
11
57,658 [-5]
2,655 [+2]
12
57,653 [-5]
2,658 [+3]
13
57,636 [-17]
2,661 [+3]
14
57,627 [-9]
2,662 [+1]
15
57,614 [-13]
2,665 [+3]
16
57,615 [+1]
2,670 [+5]
17
57,611 [-4]
2,672 [+2]
18
57,605 [-6]
2,674 [+2]
19
57,594 [-11]
2,675 [+1]
20
57,581 [-13]
2,677 [+2]
21
57,579 [-2]
2,680 [+3]
22
57,569 [-10]
2,682 [+2]
23
57,569 [0]
2,684 [+2]
24
57,557 [-12]
2,685 [+1]
25
57,551 [-6]
2,686 [+1]
26
57,552 [+1]
2,687 [+1]
27
57,640 [+88]
2,688 [+1]
28
57,618 [-22]
2,691 [+3]
29
57,631 [+13]
2,694 [+3]
30
57,659 [+28]
2,696 [+2]
31
57,678 [+19]
2,696 [0]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
57,523
2,608
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
57,523 [0]
2,608 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
57,682
2,552
2
57,683 [+1]
2,552 [0]
3
57,682 [-1]
2,552 [0]
4
57,671 [-11]
2,553 [+1]
5
57,677 [+6]
2,554 [+1]
6
57,683 [+6]
2,555 [+1]
7
57,679 [-4]
2,556 [+1]
8
57,678 [-1]
2,560 [+4]
9
57,671 [-7]
2,562 [+2]
10
57,673 [+2]
2,562 [0]
11
57,675 [+2]
2,562 [0]
12
57,667 [-8]
2,563 [+1]
13
57,657 [-10]
2,567 [+4]
14
57,643 [-14]
2,569 [+2]
15
57,630 [-13]
2,571 [+2]
16
57,628 [-2]
2,573 [+2]
17
57,617 [-11]
2,574 [+1]
18
57,612 [-5]
2,574 [0]
19
57,604 [-8]
2,579 [+5]
20
57,592 [-12]
2,581 [+2]
21
57,586 [-6]
2,584 [+3]
22
57,589 [+3]
2,588 [+4]
23
57,572 [-17]
2,591 [+3]
24
57,562 [-10]
2,594 [+3]
25
57,552 [-10]
2,596 [+2]
26
57,539 [-13]
2,600 [+4]
27
57,531 [-8]
2,601 [+1]
28
57,530 [-1]
2,603 [+2]
29
57,527 [-3]
2,605 [+2]
30
57,524 [-3]
2,606 [+1]
31
57,527 [+3]
2,607 [+1]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
57,494
2,483
2
57,499 [+5]
2,483 [0]
3
57,503 [+4]
2,483 [0]
4
57,506 [+3]
2,486 [+3]
5
57,507 [+1]
2,486 [0]
6
57,501 [-6]
2,487 [+1]
7
57,503 [+2]
2,487 [0]
8
57,512 [+9]
2,487 [0]
9
57,512 [0]
2,496 [+9]
10
57,513 [+1]
2,502 [+6]
11
57,535 [+22]
2,511 [+9]
12
57,581 [+46]
2,521 [+10]
13
57,597 [+16]
2,524 [+3]
14
57,610 [+13]
2,526 [+2]
15
57,611 [+1]
2,527 [+1]
16
57,623 [+12]
2,529 [+2]
17
57,620 [-3]
2,530 [+1]
18
57,622 [+2]
2,532 [+2]
19
57,619 [-3]
2,537 [+5]
20
57,619 [0]
2,538 [+1]
21
57,615 [-4]
2,541 [+3]
22
57,634 [+19]
2,543 [+2]
23
57,648 [+14]
2,543 [0]
24
57,665 [+17]
2,545 [+2]
25
57,672 [+7]
2,545 [0]
26
57,671 [-1]
2,546 [+1]
27
57,666 [-5]
2,547 [+1]
28
57,676 [+10]
2,547 [0]
29
57,673 [-3]
2,548 [+1]
30
57,677 [+4]
2,548 [0]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
57,327
2,462
2
57,318 [-9]
2,462 [0]
3
57,315 [-3]
2,462 [0]
4
57,318 [+3]
2,462 [0]
5
57,315 [-3]
2,462 [0]
6
57,312 [-3]
2,465 [+3]
7
57,315 [+3]
2,466 [+1]
8
57,317 [+2]
2,467 [+1]
9
57,321 [+4]
2,472 [+5]
10
57,318 [-3]
2,472 [0]
11
57,332 [+14]
2,472 [0]
12
57,344 [+12]
2,473 [+1]
13
57,341 [-3]
2,475 [+2]
14
57,337 [-4]
2,475 [0]
15
57,351 [+14]
2,475 [0]
16
57,355 [+4]
2,475 [0]
17
57,361 [+6]
2,475 [0]
18
57,353 [-8]
2,475 [0]
19
57,357 [+4]
2,475 [0]
20
57,354 [-3]
2,475 [0]
21
57,385 [+31]
2,475 [0]
22
57,396 [+11]
2,476 [+1]
23
57,400 [+4]
2,477 [+1]
24
57,413 [+13]
2,477 [0]
25
57,420 [+7]
2,478 [+1]
26
57,445 [+25]
2,481 [+3]
27
57,459 [+14]
2,482 [+1]
28
57,467 [+8]
2,482 [0]
29
57,487 [+20]
2,483 [+1]
30
57,493 [+6]
2,483 [0]
31
57,500 [+7]
2,483 [0]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
57,003
2,346
2
57,003 [0]
2,350 [+4]
3
56,997 [-6]
2,350 [0]
4
56,993 [-4]
2,356 [+6]
5
56,995 [+2]
2,359 [+3]
6
56,994 [-1]
2,362 [+3]
7
56,993 [-1]
2,368 [+6]
8
56,993 [0]
2,371 [+3]
9
56,989 [-4]
2,373 [+2]
10
56,991 [+2]
2,375 [+2]
11
57,002 [+11]
2,376 [+1]
12
57,021 [+19]
2,378 [+2]
13
57,122 [+101]
2,381 [+3]
14
57,157 [+35]
2,382 [+1]
15
57,193 [+36]
2,392 [+10]
16
57,211 [+18]
2,400 [+8]
17
57,237 [+26]
2,406 [+6]
18
57,245 [+8]
2,407 [+1]
19
57,261 [+16]
2,412 [+5]
20
57,298 [+37]
2,421 [+9]
21
57,332 [+34]
2,426 [+5]
22
57,331 [-1]
2,433 [+7]
23
57,330 [-1]
2,443 [+10]
24
57,333 [+3]
2,448 [+5]
25
57,338 [+5]
2,452 [+4]
26
57,325 [-13]
2,457 [+5]
27
57,323 [-2]
2,459 [+2]
28
57,323 [0]
2,461 [+2]
29
57,320 [-3]
2,461 [0]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
56,652
2,263
2
56,643 [-9]
2,272 [+9]
3
56,640 [-3]
2,284 [+12]
4
56,631 [-9]
2,291 [+7]
5
56,634 [+3]
2,296 [+5]
6
56,641 [+7]
2,299 [+3]
7
56,821 [+180]
2,304 [+5]
8
56,849 [+28]
2,308 [+4]
9
56,860 [+11]
2,321 [+13]
10
56,871 [+11]
2,324 [+3]
11
56,866 [-5]
2,326 [+2]
12
56,876 [+10]
2,328 [+2]
13
56,897 [+21]
2,329 [+1]
14
56,890 [-7]
2,331 [+2]
15
56,892 [+2]
2,331 [0]
16
56,888 [-4]
2,334 [+3]
17
56,903 [+15]
2,336 [+2]
18
56,915 [+12]
2,337 [+1]
19
56,932 [+17]
2,337 [0]
20
56,941 [+9]
2,339 [+2]
21
56,952 [+11]
2,339 [0]
22
56,955 [+3]
2,340 [+1]
23
56,950 [-5]
2,340 [0]
24
56,952 [+2]
2,340 [0]
25
56,964 [+12]
2,340 [0]
26
56,975 [+11]
2,341 [+1]
27
56,984 [+9]
2,341 [0]
28
56,993 [+9]
2,343 [+2]
29
57,002 [+9]
2,344 [+1]
30
57,004 [+2]
2,345 [+1]
31
57,000 [-4]
2,346 [+1]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
56,386
2,221
2
56,395 [+9]
2,221 [0]
3
56,399 [+4]
2,221 [0]
4
56,402 [+3]
2,221 [0]
5
56,411 [+9]
2,221 [0]
6
56,408 [-3]
2,221 [0]
7
56,414 [+6]
2,221 [0]
8
56,417 [+3]
2,221 [0]
9
56,418 [+1]
2,221 [0]
10
56,431 [+13]
2,221 [0]
11
56,458 [+27]
2,228 [+7]
12
56,486 [+28]
2,228 [0]
13
56,495 [+9]
2,228 [0]
14
56,500 [+5]
2,228 [0]
15
56,506 [+6]
2,228 [0]
16
56,512 [+6]
2,229 [+1]
17
56,508 [-4]
2,229 [0]
18
56,509 [+1]
2,228 [-1]
19
56,513 [+4]
2,228 [0]
20
56,519 [+6]
2,228 [0]
21
56,522 [+3]
2,229 [+1]
22
56,521 [-1]
2,229 [0]
23
56,534 [+13]
2,229 [0]
24
56,534 [0]
2,232 [+3]
25
56,548 [+14]
2,234 [+2]
26
56,569 [+21]
2,235 [+1]
27
56,566 [-3]
2,239 [+4]
28
56,560 [-6]
2,245 [+6]
29
56,548 [-12]
2,248 [+3]
30
56,536 [-12]
2,252 [+4]
31
56,529 [-7]
2,262 [+10]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
56,321
2,183
2
56,323 [+2]
2,184 [+1]
3
56,329 [+6]
2,185 [+1]
4
56,335 [+6]
2,185 [0]
5
56,334 [-1]
2,185 [0]
6
56,329 [-5]
2,188 [+3]
7
56,322 [-7]
2,190 [+2]
8
56,324 [+2]
2,193 [+3]
9
56,331 [+7]
2,194 [+1]
10
56,317 [-14]
2,194 [0]
11
56,322 [+5]
2,195 [+1]
12
56,329 [+7]
2,196 [+1]
13
56,332 [+3]
2,196 [0]
14
56,337 [+5]
2,196 [0]
15
56,340 [+3]
2,197 [+1]
16
56,331 [-9]
2,200 [+3]
17
56,341 [+10]
2,200 [0]
18
56,351 [+10]
2,201 [+1]
19
56,346 [-5]
2,202 [+1]
20
56,350 [+4]
2,203 [+1]
21
56,355 [+5]
2,203 [0]
22
56,353 [-2]
2,204 [+1]
23
56,390 [+37]
2,206 [+2]
24
56,397 [+7]
2,209 [+3]
25
56,412 [+15]
2,211 [+2]
26
56,416 [+4]
2,211 [0]
27
56,423 [+7]
2,211 [0]
28
56,414 [-9]
2,213 [+2]
29
56,398 [-16]
2,218 [+5]
30
56,400 [+2]
2,218 [0]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
55,932
2,101
2
55,921 [-11]
2,110 [+9]
3
55,907 [-14]
2,118 [+8]
4
55,895 [-12]
2,120 [+2]
5
55,891 [-4]
2,120 [0]
6
55,893 [+2]
2,120 [0]
7
55,889 [-4]
2,120 [0]
8
55,897 [+8]
2,121 [+1]
9
55,937 [+40]
2,124 [+3]
10
55,940 [+3]
2,125 [+1]
11
55,937 [-3]
2,129 [+4]
12
55,953 [+16]
2,134 [+5]
13
56,008 [+55]
2,139 [+5]
14
56,074 [+66]
2,143 [+4]
15
56,099 [+25]
2,149 [+6]
16
56,113 [+14]
2,151 [+2]
17
56,117 [+4]
2,152 [+1]
18
56,123 [+6]
2,153 [+1]
19
56,137 [+14]
2,160 [+7]
20
56,216 [+79]
2,166 [+6]
21
56,253 [+37]
2,171 [+5]
22
56,256 [+3]
2,171 [0]
23
56,253 [-3]
2,173 [+2]
24
56,263 [+10]
2,174 [+1]
25
56,260 [-3]
2,174 [0]
26
56,254 [-6]
2,175 [+1]
27
56,259 [+5]
2,177 [+2]
28
56,261 [+2]
2,177 [0]
29
56,263 [+2]
2,178 [+1]
30
56,259 [-4]
2,179 [+1]
31
56,302 [+43]
2,181 [+2]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
55,715
2,052
2
55,720 [+5]
2,052 [0]
3
55,727 [+7]
2,056 [+4]
4
55,733 [+6]
2,057 [+1]
5
55,737 [+4]
2,060 [+3]
6
55,755 [+18]
2,063 [+3]
7
55,759 [+4]
2,064 [+1]
8
55,761 [+2]
2,065 [+1]
9
55,762 [+1]
2,066 [+1]
10
55,774 [+12]
2,068 [+2]
11
55,777 [+3]
2,069 [+1]
12
55,780 [+3]
2,071 [+2]
13
55,770 [-10]
2,071 [0]
14
55,777 [+7]
2,072 [+1]
15
55,788 [+11]
2,074 [+2]
16
55,812 [+24]
2,075 [+1]
17
55,828 [+16]
2,076 [+1]
18
55,835 [+7]
2,077 [+1]
19
55,861 [+26]
2,078 [+1]
20
55,863 [+2]
2,080 [+2]
21
55,892 [+29]
2,082 [+2]
22
55,912 [+20]
2,082 [0]
23
55,939 [+27]
2,084 [+2]
24
55,946 [+7]
2,084 [0]
25
55,947 [+1]
2,086 [+2]
26
55,945 [-2]
2,089 [+3]
27
55,943 [-2]
2,093 [+4]
28
55,942 [-1]
2,095 [+2]
29
55,934 [-8]
2,097 [+2]
30
55,933 [-1]
2,098 [+1]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
55,406
2,023
2
55,408 [+2]
2,024 [+1]
3
55,422 [+14]
2,025 [+1]
4
55,428 [+6]
2,025 [0]
5
55,436 [+8]
2,025 [0]
6
55,444 [+8]
2,025 [0]
7
55,444 [0]
2,025 [0]
8
55,451 [+7]
2,026 [+1]
9
55,449 [-2]
2,027 [+1]
10
55,442 [-7]
2,028 [+1]
11
55,441 [-1]
2,028 [0]
12
55,441 [0]
2,029 [+1]
13
55,453 [+12]
2,031 [+2]
14
55,460 [+7]
2,031 [0]
15
55,476 [+16]
2,032 [+1]
16
55,487 [+11]
2,032 [0]
17
55,498 [+11]
2,032 [0]
18
55,506 [+8]
2,034 [+2]
19
55,506 [0]
2,035 [+1]
20
55,507 [+1]
2,036 [+1]
21
55,528 [+21]
2,038 [+2]
22
55,575 [+47]
2,040 [+2]
23
55,622 [+47]
2,041 [+1]
24
55,630 [+8]
2,042 [+1]
25
55,654 [+24]
2,042 [0]
26
55,696 [+42]
2,046 [+4]
27
55,689 [-7]
2,046 [0]
28
55,701 [+12]
2,046 [0]
29
55,697 [-4]
2,049 [+3]
30
55,704 [+7]
2,049 [0]
31
55,707 [+3]
2,050 [+1]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
54,801
2,004
2
54,804 [+3]
2,004 [0]
3
54,792 [-12]
2,005 [+1]
4
54,789 [-3]
2,006 [+1]
5
54,793 [+4]
2,007 [+1]
6
54,833 [+40]
2,007 [0]
7
54,853 [+20]
2,007 [0]
8
54,878 [+25]
2,007 [0]
9
54,958 [+80]
2,007 [0]
10
55,013 [+55]
2,007 [0]
11
55,669 [+656]
2,007 [0]
12
55,020 [-649]
2,008 [+1]
13
55,005 [-15]
2,008 [0]
14
55,021 [+16]
2,008 [0]
15
55,036 [+15]
2,008 [0]
16
55,045 [+9]
2,008 [0]
17
55,059 [+14]
2,008 [0]
18
55,202 [+143]
2,009 [+1]
19
55,268 [+66]
2,014 [+5]
20
55,289 [+21]
2,014 [0]
21
55,355 [+66]
2,014 [0]
22
55,377 [+22]
2,015 [+1]
23
55,377 [0]
2,017 [+2]
24
55,376 [-1]
2,019 [+2]
25
55,378 [+2]
2,020 [+1]
26
55,381 [+3]
2,020 [0]
27
55,380 [-1]
2,020 [0]
28
55,382 [+2]
2,020 [0]
29
55,387 [+5]
2,020 [0]
30
55,392 [+5]
2,020 [0]
31
55,391 [-1]
2,023 [+3]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
54,033
1,969
2
54,051 [+18]
1,972 [+3]
3
54,063 [+12]
1,975 [+3]
4
54,078 [+15]
1,978 [+3]
5
54,076 [-2]
1,980 [+2]
6
54,133 [+57]
1,980 [0]
7
54,152 [+19]
1,980 [0]
8
54,170 [+18]
1,980 [0]
9
54,181 [+11]
1,981 [+1]
10
54,236 [+55]
1,982 [+1]
11
54,275 [+39]
1,982 [0]
12
54,314 [+39]
1,980 [-2]
13
54,363 [+49]
1,980 [0]
14
54,368 [+5]
1,980 [0]
15
54,386 [+18]
1,983 [+3]
16
54,398 [+12]
1,985 [+2]
17
54,403 [+5]
1,986 [+1]
18
54,485 [+82]
1,986 [0]
19
54,500 [+15]
1,990 [+4]
20
54,512 [+12]
1,992 [+2]
21
54,597 [+85]
1,996 [+4]
22
54,617 [+20]
1,996 [0]
23
54,639 [+22]
1,997 [+1]
24
54,713 [+74]
1,998 [+1]
25
54,735 [+22]
1,999 [+1]
26
54,774 [+39]
2,002 [+3]
27
54,773 [-1]
2,003 [+1]
28
54,796 [+23]
2,003 [0]
29
54,803 [+7]
2,004 [+1]
30
54,802 [-1]
2,004 [0]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
53,635
1,832
2
53,629 [-6]
1,836 [+4]
3
53,659 [+30]
1,840 [+4]
4
53,676 [+17]
1,845 [+5]
5
53,682 [+6]
1,850 [+5]
6
53,711 [+29]
1,850 [0]
7
53,720 [+9]
1,850 [0]
8
53,723 [+3]
1,852 [+2]
9
53,729 [+6]
1,853 [+1]
10
53,752 [+23]
1,855 [+2]
11
53,768 [+16]
1,857 [+2]
12
53,788 [+20]
1,860 [+3]
13
53,791 [+3]
1,865 [+5]
14
53,779 [-12]
1,871 [+6]
15
53,782 [+3]
1,876 [+5]
16
53,777 [-5]
1,885 [+9]
17
53,777 [0]
1,891 [+6]
18
53,849 [+72]
1,897 [+6]
19
53,874 [+25]
1,901 [+4]
20
53,873 [-1]
1,905 [+4]
21
53,855 [-18]
1,910 [+5]
22
53,900 [+45]
1,914 [+4]
23
53,895 [-5]
1,922 [+8]
24
53,881 [-14]
1,928 [+6]
25
53,880 [-1]
1,932 [+4]
26
53,875 [-5]
1,938 [+6]
27
53,883 [+8]
1,944 [+6]
28
53,885 [+2]
1,949 [+5]
29
53,874 [-11]
1,953 [+4]
30
53,865 [-9]
1,957 [+4]
31
53,859 [-6]
1,964 [+7]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
52,406
1,798
2
52,421 [+15]
1,799 [+1]
3
52,428 [+7]
1,804 [+5]
4
52,457 [+29]
1,804 [0]
5
52,469 [+12]
1,811 [+7]
6
52,487 [+18]
1,811 [0]
7
52,505 [+18]
1,812 [+1]
8
52,506 [+1]
1,812 [0]
9
52,535 [+29]
1,812 [0]
10
52,616 [+81]
1,812 [0]
11
52,827 [+211]
1,813 [+1]
12
52,892 [+65]
1,815 [+2]
13
52,909 [+17]
1,817 [+2]
14
52,921 [+12]
1,819 [+2]
15
52,964 [+43]
1,819 [0]
16
53,004 [+40]
1,819 [0]
17
53,075 [+71]
1,820 [+1]
18
53,107 [+32]
1,822 [+2]
19
53,398 [+291]
1,823 [+1]
20
53,425 [+27]
1,823 [0]
21
53,420 [-5]
1,825 [+2]
22
53,436 [+16]
1,825 [0]
23
53,466 [+30]
1,825 [0]
24
53,508 [+42]
1,826 [+1]
25
53,522 [+14]
1,831 [+5]
26
53,536 [+14]
1,831 [0]
27
53,549 [+13]
1,831 [0]
28
53,592 [+43]
1,832 [+1]
29
53,595 [+3]
1,832 [0]
30
53,619 [+24]
1,832 [0]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
51,604
1,742
2
51,598 [-6]
1,748 [+6]
3
51,604 [+6]
1,753 [+5]
4
51,632 [+28]
1,756 [+3]
5
51,641 [+9]
1,758 [+2]
6
51,652 [+11]
1,762 [+4]
7
51,693 [+41]
1,769 [+7]
8
51,693 [0]
1,774 [+5]
9
51,696 [+3]
1,777 [+3]
10
51,726 [+30]
1,779 [+2]
11
51,740 [+14]
1,780 [+1]
12
51,751 [+11]
1,783 [+3]
13
51,754 [+3]
1,785 [+2]
14
51,758 [+4]
1,787 [+2]
15
51,758 [0]
1,789 [+2]
16
51,756 [-2]
1,789 [0]
17
51,844 [+88]
1,789 [0]
18
51,885 [+41]
1,789 [0]
19
51,909 [+24]
1,790 [+1]
20
51,912 [+3]
1,792 [+2]
21
51,930 [+18]
1,792 [0]
22
51,947 [+17]
1,792 [0]
23
51,962 [+15]
1,792 [0]
24
51,988 [+26]
1,793 [+1]
25
52,013 [+25]
1,793 [0]
26
52,009 [-4]
1,791 [-2]
27
52,014 [+5]
1,792 [+1]
28
52,040 [+26]
1,793 [+1]
29
52,168 [+128]
1,796 [+3]
30
52,366 [+198]
1,797 [+1]
31
52,380 [+14]
1,798 [+1]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
51,351
1,721
2
51,369 [+18]
1,721 [0]
3
51,370 [+1]
1,722 [+1]
4
51,368 [-2]
1,723 [+1]
5
51,374 [+6]
1,723 [0]
6
51,391 [+17]
1,723 [0]
7
51,412 [+21]
1,723 [0]
8
51,419 [+7]
1,726 [+3]
9
51,442 [+23]
1,726 [0]
10
51,452 [+10]
1,727 [+1]
11
51,463 [+11]
1,727 [0]
12
51,468 [+5]
1,727 [0]
13
51,465 [-3]
1,728 [+1]
14
51,541 [+76]
1,729 [+1]
15
51,543 [+2]
1,729 [0]
16
51,553 [+10]
1,729 [0]
17
51,555 [+2]
1,730 [+1]
18
51,556 [+1]
1,730 [0]
19
51,558 [+2]
1,730 [0]
20
51,564 [+6]
1,732 [+2]
21
51,585 [+21]
1,734 [+2]
22
51,588 [+3]
1,734 [0]
23
51,591 [+3]
1,734 [0]
24
51,602 [+11]
1,735 [+1]
25
51,599 [-3]
1,736 [+1]
26
51,595 [-4]
1,736 [0]
27
51,601 [+6]
1,737 [+1]
28
51,605 [+4]
1,737 [0]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
49,877
1,686
2
49,942 [+65]
1,687 [+1]
3
50,020 [+78]
1,691 [+4]
4
50,073 [+53]
1,691 [0]
5
50,100 [+27]
1,691 [0]
6
50,149 [+49]
1,693 [+2]
7
50,168 [+19]
1,693 [0]
8
50,222 [+54]
1,693 [0]
9
50,285 [+63]
1,693 [0]
10
50,318 [+33]
1,693 [0]
11
50,367 [+49]
1,695 [+2]
12
50,789 [+422]
1,695 [0]
13
50,827 [+38]
1,696 [+1]
14
50,882 [+55]
1,696 [0]
15
50,987 [+105]
1,698 [+2]
16
51,007 [+20]
1,699 [+1]
17
51,027 [+20]
1,703 [+4]
18
51,043 [+16]
1,704 [+1]
19
51,068 [+25]
1,706 [+2]
20
51,109 [+41]
1,707 [+1]
21
51,105 [-4]
1,709 [+2]
22
51,109 [+4]
1,711 [+2]
23
51,160 [+51]
1,713 [+2]
24
51,216 [+56]
1,714 [+1]
25
51,226 [+10]
1,714 [0]
26
51,239 [+13]
1,714 [0]
27
51,260 [+21]
1,715 [+1]
28
51,264 [+4]
1,715 [0]
29
51,310 [+46]
1,716 [+1]
30
51,316 [+6]
1,716 [0]
31
51,342 [+26]
1,718 [+2]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่