อาเล็ก ธีรเดช

Instagram อาเล็ก ธีรเดช | เล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ

@lekteeradetch

47
Ranking
ลำดับ
5,477
Posts
รูปวีดีโอ
2,869,817
Followers
ผู้ติดตาม
745
Followings
ติดตาม
Alek Teeradetch Actor Contact for work : 089-214-2418 |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram อาเล็ก ธีรเดช

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
กุมภาพันธ์ 2018
อาพฤ
    1
2,857,617
5,444
2
2,857,995 [+378]
5,446 [+2]
3
2,858,275 [+280]
5,446 [0]
4
2,858,639 [+364]
5,447 [+1]
5
2,858,878 [+239]
5,447 [0]
6
2,859,377 [+499]
5,448 [+1]
7
2,860,562 [+1,185]
5,451 [+3]
8
2,862,724 [+2,162]
5,458 [+7]
9
2,863,369 [+645]
5,460 [+2]
10
2,864,089 [+720]
5,461 [+1]
11
2,864,610 [+521]
5,462 [+1]
12
2,865,040 [+430]
5,463 [+1]
13
2,865,368 [+328]
5,466 [+3]
14
2,865,836 [+468]
5,468 [+2]
15
2,866,760 [+924]
5,472 [+4]
16
2,867,582 [+822]
5,474 [+2]
17
2,868,183 [+601]
5,475 [+1]
18
2,868,711 [+528]
5,476 [+1]
19
2,869,058 [+347]
5,476 [0]
20
2,869,451 [+393]
5,477 [+1]
21
2,869,817 [+366]
5,477 [0]
22
2324
25262728   
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
2,844,088
5,360
2
2,844,530 [+442]
5,366 [+6]
3
2,844,783 [+253]
5,368 [+2]
4
2,845,184 [+401]
5,374 [+6]
5
2,845,865 [+681]
5,378 [+4]
6
2,846,491 [+626]
5,382 [+4]
7
2,847,271 [+780]
5,384 [+2]
8
2,847,612 [+341]
5,386 [+2]
9
2,848,041 [+429]
5,389 [+3]
10
2,848,329 [+288]
5,392 [+3]
11
2,848,590 [+261]
5,395 [+3]
12
2,849,045 [+455]
5,396 [+1]
13
2,849,329 [+284]
5,396 [0]
14
2,849,706 [+377]
5,398 [+2]
15
2,850,136 [+430]
5,399 [+1]
16
2,850,399 [+263]
5,404 [+5]
17
2,850,704 [+305]
5,410 [+6]
18
2,851,283 [+579]
5,412 [+2]
19
2,851,916 [+633]
5,416 [+4]
20
2,852,318 [+402]
5,418 [+2]
21
2,852,785 [+467]
5,420 [+2]
22
2,853,162 [+377]
5,420 [0]
23
2,853,448 [+286]
5,422 [+2]
24
2,853,915 [+467]
5,424 [+2]
25
2,854,281 [+366]
5,427 [+3]
26
2,854,557 [+276]
5,427 [0]
27
2,854,938 [+381]
5,428 [+1]
28
2,855,483 [+545]
5,431 [+3]
29
2,856,467 [+984]
5,433 [+2]
30
2,856,978 [+511]
5,439 [+6]
31
2,857,236 [+258]
5,443 [+4]
   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
2,831,274
5,304
2
2,831,566 [+292]
5,304 [0]
3
2,831,870 [+304]
5,305 [+1]
4
2,832,329 [+459]
5,307 [+2]
5
2,833,384 [+1,055]
5,308 [+1]
6
2,833,883 [+499]
5,309 [+1]
7
2,834,241 [+358]
5,310 [+1]
8
2,834,697 [+456]
5,312 [+2]
9
2,835,250 [+553]
5,313 [+1]
10
2,835,721 [+471]
5,316 [+3]
11
2,836,106 [+385]
5,319 [+3]
12
2,836,329 [+223]
5,323 [+4]
13
2,836,563 [+234]
5,325 [+2]
14
2,836,698 [+135]
5,327 [+2]
15
2,836,913 [+215]
5,328 [+1]
16
2,837,093 [+180]
5,328 [0]
17
2,837,231 [+138]
5,328 [0]
18
2,837,448 [+217]
5,330 [+2]
19
2,837,706 [+258]
5,331 [+1]
20
2,837,847 [+141]
5,334 [+3]
21
2,838,081 [+234]
5,334 [0]
22
2,838,375 [+294]
5,334 [0]
23
2,839,496 [+1,121]
5,337 [+3]
24
2,840,468 [+972]
5,343 [+6]
25
2,841,280 [+812]
5,350 [+7]
26
2,842,094 [+814]
5,352 [+2]
27
2,842,609 [+515]
5,353 [+1]
28
2,842,960 [+351]
5,354 [+1]
29
2,843,251 [+291]
5,356 [+2]
30
2,843,614 [+363]
5,356 [0]
31
2,843,860 [+246]
5,358 [+2]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
2,821,050
5,252
2
2,821,404 [+354]
5,253 [+1]
3
2,821,780 [+376]
5,253 [0]
4
2,822,057 [+277]
5,257 [+4]
5
2,822,427 [+370]
5,260 [+3]
6
2,822,752 [+325]
5,265 [+5]
7
2,823,045 [+293]
5,268 [+3]
8
2,823,388 [+343]
5,268 [0]
9
2,823,804 [+416]
5,270 [+2]
10
2,824,171 [+367]
5,272 [+2]
11
2,824,597 [+426]
5,272 [0]
12
2,824,960 [+363]
5,275 [+3]
13
2,825,184 [+224]
5,275 [0]
14
2,825,574 [+390]
5,277 [+2]
15
2,825,914 [+340]
5,279 [+2]
16
2,826,222 [+308]
5,281 [+2]
17
2,826,674 [+452]
5,285 [+4]
18
2,827,191 [+517]
5,286 [+1]
19
2,827,613 [+422]
5,290 [+4]
20
2,827,890 [+277]
5,290 [0]
21
2,828,185 [+295]
5,291 [+1]
22
2,828,468 [+283]
5,292 [+1]
23
2,828,767 [+299]
5,292 [0]
24
2,829,124 [+357]
5,294 [+2]
25
2,829,489 [+365]
5,294 [0]
26
2,829,926 [+437]
5,299 [+5]
27
2,830,306 [+380]
5,299 [0]
28
2,830,462 [+156]
5,299 [0]
29
2,830,766 [+304]
5,301 [+2]
30
2,831,026 [+260]
5,302 [+1]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
2,795,485
5,209
2
2,796,135 [+650]
5,210 [+1]
3
2,796,588 [+453]
5,211 [+1]
4
2,796,983 [+395]
5,213 [+2]
5
2,797,221 [+238]
5,213 [0]
6
2,797,634 [+413]
5,213 [0]
7
2,798,026 [+392]
5,215 [+2]
8
2,798,500 [+474]
5,215 [0]
9
2,799,013 [+513]
5,216 [+1]
10
2,799,349 [+336]
5,217 [+1]
11
2,799,843 [+494]
5,219 [+2]
12
2,801,467 [+1,624]
5,220 [+1]
13
2,802,384 [+917]
5,221 [+1]
14
2,803,287 [+903]
5,221 [0]
15
2,803,944 [+657]
5,221 [0]
16
2,804,666 [+722]
5,221 [0]
17
2,805,442 [+776]
5,227 [+6]
18
2,805,867 [+425]
5,227 [0]
19
2,808,647 [+2,780]
5,228 [+1]
20
2,812,883 [+4,236]
5,228 [0]
21
2,815,016 [+2,133]
5,228 [0]
22
2,816,329 [+1,313]
5,228 [0]
23
2,817,408 [+1,079]
5,228 [0]
24
2,818,322 [+914]
5,228 [0]
25
2,819,355 [+1,033]
5,232 [+4]
26
2,819,525 [+170]
5,241 [+9]
27
2,819,870 [+345]
5,241 [0]
28
2,820,218 [+348]
5,241 [0]
29
2,820,602 [+384]
5,241 [0]
30
2,820,647 [+45]
5,251 [+10]
31
2,820,790 [+143]
5,252 [+1]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
2,773,781
5,143
2
2,774,518 [+737]
5,144 [+1]
3
2,775,395 [+877]
5,145 [+1]
4
2,776,095 [+700]
5,147 [+2]
5
2,776,765 [+670]
5,149 [+2]
6
2,777,595 [+830]
5,150 [+1]
7
2,778,701 [+1,106]
5,152 [+2]
8
2,779,519 [+818]
5,156 [+4]
9
2,780,498 [+979]
5,160 [+4]
10
2,781,341 [+843]
5,161 [+1]
11
2,781,861 [+520]
5,161 [0]
12
2,782,265 [+404]
5,163 [+2]
13
2,782,844 [+579]
5,163 [0]
14
2,783,328 [+484]
5,164 [+1]
15
2,784,145 [+817]
5,166 [+2]
16
2,784,944 [+799]
5,169 [+3]
17
2,785,584 [+640]
5,171 [+2]
18
2,786,288 [+704]
5,175 [+4]
19
2,786,810 [+522]
5,178 [+3]
20
2,787,253 [+443]
5,180 [+2]
21
2,787,587 [+334]
5,185 [+5]
22
2,788,167 [+580]
5,186 [+1]
23
2,789,080 [+913]
5,188 [+2]
24
2,790,118 [+1,038]
5,188 [0]
25
2,790,920 [+802]
5,189 [+1]
26
2,791,722 [+802]
5,190 [+1]
27
2,792,604 [+882]
5,191 [+1]
28
2,793,280 [+676]
5,197 [+6]
29
2,793,902 [+622]
5,202 [+5]
30
2,794,660 [+758]
5,202 [0]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
2,743,725
5,068
2
2,744,625 [+900]
5,069 [+1]
3
2,745,577 [+952]
5,076 [+7]
4
2,746,573 [+996]
5,082 [+6]
5
2,747,979 [+1,406]
5,084 [+2]
6
2,749,400 [+1,421]
5,086 [+2]
7
2,750,367 [+967]
5,093 [+7]
8
2,751,316 [+949]
5,097 [+4]
9
2,752,333 [+1,017]
5,101 [+4]
10
2,753,282 [+949]
5,102 [+1]
11
2,754,104 [+822]
5,103 [+1]
12
2,755,326 [+1,222]
5,110 [+7]
13
2,756,428 [+1,102]
5,110 [0]
14
2,757,409 [+981]
5,111 [+1]
15
2,758,338 [+929]
5,111 [0]
16
2,759,266 [+928]
5,111 [0]
17
2,760,068 [+802]
5,116 [+5]
18
2,760,973 [+905]
5,119 [+3]
19
2,761,903 [+930]
5,121 [+2]
20
2,762,907 [+1,004]
5,124 [+3]
21
2,763,783 [+876]
5,125 [+1]
22
2,764,764 [+981]
5,126 [+1]
23
2,765,891 [+1,127]
5,127 [+1]
24
2,767,043 [+1,152]
5,129 [+2]
25
2,768,200 [+1,157]
5,132 [+3]
26
2,769,315 [+1,115]
5,136 [+4]
27
2,770,334 [+1,019]
5,136 [0]
28
2,771,027 [+693]
5,139 [+3]
29
2,771,632 [+605]
5,140 [+1]
30
2,772,530 [+898]
5,141 [+1]
31
2,773,204 [+674]
5,142 [+1]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
2,687,664
4,980
2
2,693,058 [+5,394]
4,985 [+5]
3
2,698,571 [+5,513]
4,986 [+1]
4
2,702,037 [+3,466]
4,988 [+2]
5
2,704,120 [+2,083]
4,990 [+2]
6
2,705,870 [+1,750]
4,995 [+5]
7
2,707,284 [+1,414]
4,996 [+1]
8
2,708,932 [+1,648]
5,001 [+5]
9
2,711,595 [+2,663]
5,003 [+2]
10
2,713,644 [+2,049]
5,005 [+2]
11
2,714,947 [+1,303]
5,006 [+1]
12
2,716,868 [+1,921]
5,007 [+1]
13
2,718,934 [+2,066]
5,012 [+5]
14
2,720,222 [+1,288]
5,015 [+3]
15
2,722,260 [+2,038]
5,017 [+2]
16
2,724,840 [+2,580]
5,019 [+2]
17
2,727,012 [+2,172]
5,021 [+2]
18
2,728,398 [+1,386]
5,022 [+1]
19
2,729,665 [+1,267]
5,023 [+1]
20
2,730,943 [+1,278]
5,024 [+1]
21
2,732,050 [+1,107]
5,027 [+3]
22
2,733,485 [+1,435]
5,031 [+4]
23
2,734,842 [+1,357]
5,033 [+2]
24
2,735,753 [+911]
5,036 [+3]
25
2,736,700 [+947]
5,037 [+1]
26
2,737,624 [+924]
5,048 [+11]
27
2,738,564 [+940]
5,052 [+4]
28
2,739,732 [+1,168]
5,058 [+6]
29
2,741,022 [+1,290]
5,064 [+6]
30
2,742,059 [+1,037]
5,066 [+2]
31
2,742,951 [+892]
5,067 [+1]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
2,631,755
4,891
2
2,632,914 [+1,159]
4,892 [+1]
3
2,634,199 [+1,285]
4,897 [+5]
4
2,635,412 [+1,213]
4,899 [+2]
5
2,636,617 [+1,205]
4,901 [+2]
6
2,637,797 [+1,180]
4,904 [+3]
7
2,639,224 [+1,427]
4,907 [+3]
8
2,640,617 [+1,393]
4,908 [+1]
9
2,642,119 [+1,502]
4,913 [+5]
10
2,643,676 [+1,557]
4,914 [+1]
11
2,645,330 [+1,654]
4,914 [0]
12
2,646,760 [+1,430]
4,915 [+1]
13
2,647,969 [+1,209]
4,916 [+1]
14
2,649,238 [+1,269]
4,916 [0]
15
2,650,288 [+1,050]
4,920 [+4]
16
2,651,315 [+1,027]
4,922 [+2]
17
2,652,106 [+791]
4,923 [+1]
18
2,654,400 [+2,294]
4,928 [+5]
19
2,658,615 [+4,215]
4,929 [+1]
20
2,660,157 [+1,542]
4,932 [+3]
21
2,661,212 [+1,055]
4,937 [+5]
22
2,662,441 [+1,229]
4,942 [+5]
23
2,663,665 [+1,224]
4,947 [+5]
24
2,666,936 [+3,271]
4,953 [+6]
25
2,672,343 [+5,407]
4,959 [+6]
26
2,675,494 [+3,151]
4,962 [+3]
27
2,677,713 [+2,219]
4,964 [+2]
28
2,679,472 [+1,759]
4,967 [+3]
29
2,681,123 [+1,651]
4,968 [+1]
30
2,683,681 [+2,558]
4,974 [+6]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
2,577,625
4,826
2
2,580,112 [+2,487]
4,829 [+3]
3
2,582,300 [+2,188]
4,830 [+1]
4
2,584,507 [+2,207]
4,832 [+2]
5
2,586,635 [+2,128]
4,834 [+2]
6
2,588,624 [+1,989]
4,836 [+2]
7
2,590,511 [+1,887]
4,838 [+2]
8
2,592,422 [+1,911]
4,839 [+1]
9
2,594,157 [+1,735]
4,839 [0]
10
2,595,803 [+1,646]
4,843 [+4]
11
2,597,425 [+1,622]
4,844 [+1]
12
2,599,589 [+2,164]
4,845 [+1]
13
2,602,450 [+2,861]
4,848 [+3]
14
2,604,853 [+2,403]
4,850 [+2]
15
2,606,806 [+1,953]
4,855 [+5]
16
2,608,396 [+1,590]
4,856 [+1]
17
2,610,020 [+1,624]
4,857 [+1]
18
2,611,904 [+1,884]
4,860 [+3]
19
2,613,462 [+1,558]
4,863 [+3]
20
2,615,075 [+1,613]
4,867 [+4]
21
2,616,123 [+1,048]
4,868 [+1]
22
2,617,355 [+1,232]
4,869 [+1]
23
2,618,683 [+1,328]
4,872 [+3]
24
2,619,947 [+1,264]
4,874 [+2]
25
2,620,960 [+1,013]
4,876 [+2]
26
2,622,037 [+1,077]
4,880 [+4]
27
2,623,309 [+1,272]
4,881 [+1]
28
2,624,721 [+1,412]
4,882 [+1]
29
2,627,181 [+2,460]
4,884 [+2]
30
2,628,893 [+1,712]
4,886 [+2]
31
2,630,472 [+1,579]
4,888 [+2]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
2,523,742
4,717
2
2,525,235 [+1,493]
4,722 [+5]
3
2,527,358 [+2,123]
4,725 [+3]
4
2,529,646 [+2,288]
4,726 [+1]
5
2,531,023 [+1,377]
4,727 [+1]
6
2,532,903 [+1,880]
4,728 [+1]
7
2,534,685 [+1,782]
4,729 [+1]
8
2,536,744 [+2,059]
4,733 [+4]
9
2,538,922 [+2,178]
4,734 [+1]
10
2,540,671 [+1,749]
4,738 [+4]
11
2,542,196 [+1,525]
4,747 [+9]
12
2,543,553 [+1,357]
4,756 [+9]
13
2,544,808 [+1,255]
4,770 [+14]
14
2,545,789 [+981]
4,779 [+9]
15
2,546,917 [+1,128]
4,785 [+6]
16
2,548,477 [+1,560]
4,789 [+4]
17
2,550,032 [+1,555]
4,791 [+2]
18
2,551,576 [+1,544]
4,795 [+4]
19
2,553,378 [+1,802]
4,797 [+2]
20
2,555,119 [+1,741]
4,799 [+2]
21
2,556,855 [+1,736]
4,800 [+1]
22
2,558,648 [+1,793]
4,803 [+3]
23
2,560,348 [+1,700]
4,804 [+1]
24
2,562,100 [+1,752]
4,804 [0]
25
2,563,937 [+1,837]
4,806 [+2]
26
2,565,787 [+1,850]
4,810 [+4]
27
2,567,573 [+1,786]
4,810 [0]
28
2,569,224 [+1,651]
4,811 [+1]
29
2,571,466 [+2,242]
4,814 [+3]
30
2,574,135 [+2,669]
4,822 [+8]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
2,469,170
4,644
2
2,470,719 [+1,549]
4,645 [+1]
3
2,472,559 [+1,840]
4,649 [+4]
4
2,474,098 [+1,539]
4,652 [+3]
5
2,475,682 [+1,584]
4,656 [+4]
6
2,476,997 [+1,315]
4,658 [+2]
7
2,478,644 [+1,647]
4,659 [+1]
8
2,480,210 [+1,566]
4,660 [+1]
9
2,481,666 [+1,456]
4,666 [+6]
10
2,483,132 [+1,466]
4,671 [+5]
11
2,484,818 [+1,686]
4,673 [+2]
12
2,486,603 [+1,785]
4,675 [+2]
13
2,488,205 [+1,602]
4,678 [+3]
14
2,490,094 [+1,889]
4,682 [+4]
15
2,491,769 [+1,675]
4,685 [+3]
16
2,494,082 [+2,313]
4,688 [+3]
17
2,496,667 [+2,585]
4,689 [+1]
18
2,498,811 [+2,144]
4,695 [+6]
19
2,500,794 [+1,983]
4,695 [0]
20
2,502,632 [+1,838]
4,697 [+2]
21
2,504,619 [+1,987]
4,698 [+1]
22
2,506,287 [+1,668]
4,698 [0]
23
2,508,095 [+1,808]
4,699 [+1]
24
2,509,989 [+1,894]
4,700 [+1]
25
2,511,790 [+1,801]
4,704 [+4]
26
2,513,394 [+1,604]
4,707 [+3]
27
2,515,105 [+1,711]
4,708 [+1]
28
2,516,692 [+1,587]
4,709 [+1]
29
2,518,332 [+1,640]
4,710 [+1]
30
2,520,241 [+1,909]
4,712 [+2]
31
2,522,150 [+1,909]
4,716 [+4]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
2,434,416
4,584
2
2,435,476 [+1,060]
4,587 [+3]
3
2,436,502 [+1,026]
4,588 [+1]
4
2,437,760 [+1,258]
4,589 [+1]
5
2,438,922 [+1,162]
4,591 [+2]
6
2,440,036 [+1,114]
4,595 [+4]
7
2,441,152 [+1,116]
4,597 [+2]
8
2,442,114 [+962]
4,597 [0]
9
2,443,098 [+984]
4,598 [+1]
10
2,444,252 [+1,154]
4,599 [+1]
11
2,445,518 [+1,266]
4,602 [+3]
12
2,446,654 [+1,136]
4,605 [+3]
13
2,447,944 [+1,290]
4,608 [+3]
14
2,449,187 [+1,243]
4,614 [+6]
15
2,450,445 [+1,258]
4,619 [+5]
16
2,451,424 [+979]
4,621 [+2]
17
2,452,550 [+1,126]
4,621 [0]
18
2,453,889 [+1,339]
4,622 [+1]
19
2,455,268 [+1,379]
4,630 [+8]
20
2,456,239 [+971]
4,633 [+3]
21
2,457,181 [+942]
4,634 [+1]
22
2,458,410 [+1,229]
4,638 [+4]
23
2,459,671 [+1,261]
4,639 [+1]
24
2,460,876 [+1,205]
4,639 [0]
25
2,462,279 [+1,403]
4,641 [+2]
26
2,464,578 [+2,299]
4,641 [0]
27
2,466,317 [+1,739]
4,643 [+2]
28
2,467,718 [+1,401]
4,644 [+1]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
2,397,192
4,508
2
2,398,876 [+1,684]
4,509 [+1]
3
2,400,433 [+1,557]
4,510 [+1]
4
2,401,865 [+1,432]
4,511 [+1]
5
2,403,279 [+1,414]
4,513 [+2]
6
2,404,732 [+1,453]
4,515 [+2]
7
2,406,299 [+1,567]
4,520 [+5]
8
2,407,859 [+1,560]
4,522 [+2]
9
2,409,158 [+1,299]
4,523 [+1]
10
2,410,339 [+1,181]
4,526 [+3]
11
2,411,702 [+1,363]
4,529 [+3]
12
2,412,793 [+1,091]
4,533 [+4]
13
2,414,053 [+1,260]
4,536 [+3]
14
2,415,209 [+1,156]
4,541 [+5]
15
2,416,611 [+1,402]
4,543 [+2]
16
2,417,839 [+1,228]
4,549 [+6]
17
2,419,166 [+1,327]
4,550 [+1]
18
2,420,352 [+1,186]
4,552 [+2]
19
2,421,436 [+1,084]
4,556 [+4]
20
2,422,228 [+792]
4,561 [+5]
21
2,423,441 [+1,213]
4,564 [+3]
22
2,424,557 [+1,116]
4,566 [+2]
23
2,425,351 [+794]
4,569 [+3]
24
2,426,220 [+869]
4,571 [+2]
25
2,427,105 [+885]
4,572 [+1]
26
2,428,000 [+895]
4,573 [+1]
27
2,428,878 [+878]
4,574 [+1]
28
2,429,927 [+1,049]
4,576 [+2]
29
2,431,223 [+1,296]
4,580 [+4]
30
2,432,272 [+1,049]
4,581 [+1]
31
2,433,288 [+1,016]
4,582 [+1]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
2,362,323
4,419
2
2,363,182 [+859]
4,421 [+2]
3
2,364,244 [+1,062]
4,423 [+2]
4
2,365,264 [+1,020]
4,427 [+4]
5
2,366,412 [+1,148]
4,430 [+3]
6
2,367,659 [+1,247]
4,433 [+3]
7
2,368,972 [+1,313]
4,435 [+2]
8
2,370,002 [+1,030]
4,436 [+1]
9
2,370,879 [+877]
4,437 [+1]
10
2,371,951 [+1,072]
4,439 [+2]
11
2,373,069 [+1,118]
4,441 [+2]
12
2,374,074 [+1,005]
4,444 [+3]
13
2,374,884 [+810]
4,447 [+3]
14
2,375,615 [+731]
4,451 [+4]
15
2,376,435 [+820]
4,453 [+2]
16
2,377,068 [+633]
4,454 [+1]
17
2,378,177 [+1,109]
4,459 [+5]
18
2,379,232 [+1,055]
4,465 [+6]
19
2,380,028 [+796]
4,468 [+3]
20
2,380,905 [+877]
4,470 [+2]
21
2,381,781 [+876]
4,473 [+3]
22
2,383,329 [+1,548]
4,476 [+3]
23
2,384,457 [+1,128]
4,477 [+1]
24
2,385,439 [+982]
4,480 [+3]
25
2,386,635 [+1,196]
4,482 [+2]
26
2,388,066 [+1,431]
4,483 [+1]
27
2,389,544 [+1,478]
4,487 [+4]
28
2,390,905 [+1,361]
4,489 [+2]
29
2,392,486 [+1,581]
4,495 [+6]
30
2,394,212 [+1,726]
4,500 [+5]
31
2,395,883 [+1,671]
4,506 [+6]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
2,333,016
4,360
2
2,334,123 [+1,107]
4,361 [+1]
3
2,335,185 [+1,062]
4,361 [0]
4
2,336,249 [+1,064]
4,361 [0]
5
2,337,357 [+1,108]
4,362 [+1]
6
2,338,497 [+1,140]
4,364 [+2]
7
2,339,708 [+1,211]
4,365 [+1]
8
2,340,554 [+846]
4,366 [+1]
9
2,341,421 [+867]
4,366 [0]
10
2,342,358 [+937]
4,366 [0]
11
2,343,134 [+776]
4,369 [+3]
12
2,343,846 [+712]
4,372 [+3]
13
2,344,763 [+917]
4,375 [+3]
14
2,345,537 [+774]
4,376 [+1]
15
2,346,553 [+1,016]
4,379 [+3]
16
2,347,372 [+819]
4,379 [0]
17
2,348,214 [+842]
4,385 [+6]
18
2,349,100 [+886]
4,388 [+3]
19
2,350,317 [+1,217]
4,389 [+1]
20
2,351,555 [+1,238]
4,392 [+3]
21
2,352,538 [+983]
4,392 [0]
2223
2,354,285 [+1,747]
4,396 [+4]
24
2,355,148 [+863]
4,397 [+1]
25
2,356,179 [+1,031]
4,401 [+4]
26
2,357,381 [+1,202]
4,408 [+7]
27
2,358,542 [+1,161]
4,410 [+2]
28
2,359,567 [+1,025]
4,411 [+1]
29
2,360,591 [+1,024]
4,413 [+2]
30
2,361,519 [+928]
4,414 [+1]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
2,294,492
4,305
2
2,295,754 [+1,262]
4,307 [+2]
3
2,296,953 [+1,199]
4,311 [+4]
4
2,298,461 [+1,508]
4,315 [+4]
5
2,299,653 [+1,192]
4,315 [0]
6
2,301,046 [+1,393]
4,317 [+2]
7
2,302,491 [+1,445]
4,317 [0]
8
2,303,920 [+1,429]
4,317 [0]
9
2,305,614 [+1,694]
4,317 [0]
10
2,307,413 [+1,799]
4,317 [0]
11
2,309,296 [+1,883]
4,320 [+3]
12
2,311,070 [+1,774]
4,325 [+5]
13
2,312,487 [+1,417]
4,327 [+2]
14
2,313,581 [+1,094]
4,339 [+12]
15
2,314,782 [+1,201]
4,339 [0]
16
2,316,060 [+1,278]
4,339 [0]
17
2,316,997 [+937]
4,342 [+3]
18
2,317,830 [+833]
4,342 [0]
19
2,318,727 [+897]
4,342 [0]
20
2,319,974 [+1,247]
4,345 [+3]
21
2,321,357 [+1,383]
4,348 [+3]
22
2,322,531 [+1,174]
4,348 [0]
23
2,323,683 [+1,152]
4,354 [+6]
24
2,324,795 [+1,112]
4,355 [+1]
25
2,325,887 [+1,092]
4,355 [0]
26
2,327,008 [+1,121]
4,357 [+2]
27
2,328,003 [+995]
4,357 [0]
28
2,328,974 [+971]
4,358 [+1]
29
2,329,992 [+1,018]
4,359 [+1]
30
2,331,064 [+1,072]
4,359 [0]
31
2,331,911 [+847]
4,359 [0]
     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
2,255,819
4,225
2
2,256,874 [+1,055]
4,227 [+2]
3
2,258,309 [+1,435]
4,232 [+5]
4
2,259,668 [+1,359]
4,233 [+1]
5
2,260,911 [+1,243]
4,234 [+1]
6
2,262,180 [+1,269]
4,234 [0]
7
2,263,449 [+1,269]
4,235 [+1]
8
2,264,653 [+1,204]
4,238 [+3]
9
2,265,741 [+1,088]
4,240 [+2]
10
2,266,992 [+1,251]
4,242 [+2]
11
2,268,541 [+1,549]
4,248 [+6]
12
2,269,874 [+1,333]
4,250 [+2]
13
2,271,207 [+1,333]
4,253 [+3]
14
2,272,294 [+1,087]
4,255 [+2]
15
2,273,348 [+1,054]
4,268 [+13]
16
2,274,707 [+1,359]
4,272 [+4]
17
2,276,184 [+1,477]
4,275 [+3]
18
2,277,784 [+1,600]
4,278 [+3]
19
2,278,806 [+1,022]
4,281 [+3]
20
2,279,920 [+1,114]
4,282 [+1]
21
2,281,158 [+1,238]
4,283 [+1]
22
2,282,325 [+1,167]
4,285 [+2]
23
2,283,393 [+1,068]
4,289 [+4]
24
2,284,948 [+1,555]
4,293 [+4]
25
2,286,546 [+1,598]
4,296 [+3]
26
2,288,104 [+1,558]
4,296 [0]
27
2,289,490 [+1,386]
4,299 [+3]
28
2,290,875 [+1,385]
4,301 [+2]
29
2,292,281 [+1,406]
4,303 [+2]
30
2,293,289 [+1,008]
4,304 [+1]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
2,213,892
4,158
2
2,215,311 [+1,419]
4,159 [+1]
3
2,216,728 [+1,417]
4,161 [+2]
4
2,218,003 [+1,275]
4,163 [+2]
5
2,219,138 [+1,135]
4,165 [+2]
6
2,220,367 [+1,229]
4,170 [+5]
7
2,221,795 [+1,428]
4,172 [+2]
8
2,222,953 [+1,158]
4,175 [+3]
9
2,224,320 [+1,367]
4,175 [0]
10
2,225,552 [+1,232]
4,177 [+2]
11
2,226,587 [+1,035]
4,180 [+3]
12
2,227,795 [+1,208]
4,185 [+5]
13
2,229,359 [+1,564]
4,188 [+3]
14
2,230,937 [+1,578]
4,188 [0]
15
2,232,007 [+1,070]
4,189 [+1]
16
2,233,041 [+1,034]
4,191 [+2]
17
2,234,096 [+1,055]
4,192 [+1]
18
2,235,056 [+960]
4,197 [+5]
19
2,236,237 [+1,181]
4,197 [0]
20
2,237,705 [+1,468]
4,198 [+1]
21
2,240,011 [+2,306]
4,200 [+2]
22
2,241,734 [+1,723]
4,202 [+2]
23
2,243,110 [+1,376]
4,205 [+3]
24
2,244,616 [+1,506]
4,208 [+3]
25
2,245,894 [+1,278]
4,210 [+2]
26
2,247,551 [+1,657]
4,213 [+3]
27
2,249,469 [+1,918]
4,216 [+3]
28
2,251,180 [+1,711]
4,217 [+1]
29
2,252,541 [+1,361]
4,218 [+1]
30
2,253,662 [+1,121]
4,221 [+3]
31
2,254,784 [+1,122]
4,221 [0]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
2,172,101 [0]
4,092 [0]
6
2,173,292 [+1,191]
4,093 [+1]
7
2,174,569 [+1,277]
4,093 [0]
8
2,175,840 [+1,271]
4,098 [+5]
9
2,177,230 [+1,390]
4,101 [+3]
10
2,179,037 [+1,807]
4,103 [+2]
11
2,180,457 [+1,420]
4,104 [+1]
12
2,181,781 [+1,324]
4,105 [+1]
13
2,183,009 [+1,228]
4,108 [+3]
14
2,184,131 [+1,122]
4,110 [+2]
15
2,185,323 [+1,192]
4,112 [+2]
16
2,186,482 [+1,159]
4,118 [+6]
17
2,188,211 [+1,729]
4,122 [+4]
18
2,189,974 [+1,763]
4,125 [+3]
19
2,191,641 [+1,667]
4,128 [+3]
20
2,193,309 [+1,668]
4,128 [0]
21
2,194,597 [+1,288]
4,129 [+1]
22
2,196,245 [+1,648]
4,129 [0]
23
2,198,245 [+2,000]
4,133 [+4]
24
2,200,336 [+2,091]
4,136 [+3]
25
2,201,824 [+1,488]
4,136 [0]
26
2,203,558 [+1,734]
4,141 [+5]
27
2,204,898 [+1,340]
4,145 [+4]
28
2,206,348 [+1,450]
4,146 [+1]
29
2,208,245 [+1,897]
4,150 [+4]
30
2,210,348 [+2,103]
4,152 [+2]
31
2,212,354 [+2,006]
4,155 [+3]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
2,111,613
4,012
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
2,111,613 [0]
4,012 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
2,042,423
3,916
2
2,044,635 [+2,212]
3,918 [+2]
3
2,046,791 [+2,156]
3,930 [+12]
4
2,049,234 [+2,443]
3,937 [+7]
5
2,052,129 [+2,895]
3,944 [+7]
6
2,054,587 [+2,458]
3,946 [+2]
7
2,057,772 [+3,185]
3,949 [+3]
8
2,060,490 [+2,718]
3,953 [+4]
9
2,062,909 [+2,419]
3,953 [0]
10
2,065,126 [+2,217]
3,955 [+2]
11
2,067,118 [+1,992]
3,960 [+5]
12
2,069,602 [+2,484]
3,961 [+1]
13
2,071,879 [+2,277]
3,963 [+2]
14
2,073,886 [+2,007]
3,965 [+2]
15
2,076,111 [+2,225]
3,965 [0]
16
2,078,028 [+1,917]
3,968 [+3]
17
2,079,695 [+1,667]
3,971 [+3]
18
2,081,878 [+2,183]
3,973 [+2]
19
2,084,144 [+2,266]
3,973 [0]
20
2,086,662 [+2,518]
3,978 [+5]
21
2,088,803 [+2,141]
3,979 [+1]
22
2,091,041 [+2,238]
3,993 [+14]
23
2,093,741 [+2,700]
3,994 [+1]
24
2,095,823 [+2,082]
3,996 [+2]
25
2,098,025 [+2,202]
3,999 [+3]
26
2,100,338 [+2,313]
4,000 [+1]
27
2,102,365 [+2,027]
4,002 [+2]
28
2,104,970 [+2,605]
4,004 [+2]
29
2,107,057 [+2,087]
4,009 [+5]
30
2,108,664 [+1,607]
4,009 [0]
31
2,110,133 [+1,469]
4,011 [+2]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
1,971,006
3,830
2
1,974,606 [+3,600]
3,834 [+4]
3
1,978,490 [+3,884]
3,839 [+5]
4
1,981,233 [+2,743]
3,840 [+1]
5
1,983,500 [+2,267]
3,841 [+1]
6
1,986,061 [+2,561]
3,842 [+1]
7
1,988,347 [+2,286]
3,843 [+1]
8
1,990,945 [+2,598]
3,854 [+11]
9
1,993,809 [+2,864]
3,855 [+1]
10
1,995,830 [+2,021]
3,855 [0]
11
1,998,392 [+2,562]
3,857 [+2]
12
2,000,712 [+2,320]
3,861 [+4]
13
2,002,444 [+1,732]
3,863 [+2]
14
2,004,253 [+1,809]
3,864 [+1]
15
2,006,065 [+1,812]
3,866 [+2]
16
2,008,137 [+2,072]
3,873 [+7]
17
2,010,517 [+2,380]
3,875 [+2]
18
2,012,359 [+1,842]
3,878 [+3]
19
2,014,725 [+2,366]
3,881 [+3]
20
2,017,208 [+2,483]
3,887 [+6]
21
2,019,287 [+2,079]
3,888 [+1]
22
2,020,508 [+1,221]
3,889 [+1]
23
2,022,466 [+1,958]
3,892 [+3]
24
2,024,775 [+2,309]
3,893 [+1]
25
2,026,582 [+1,807]
3,894 [+1]
26
2,028,603 [+2,021]
3,897 [+3]
27
2,031,040 [+2,437]
3,900 [+3]
28
2,034,472 [+3,432]
3,904 [+4]
29
2,037,062 [+2,590]
3,907 [+3]
30
2,039,363 [+2,301]
3,912 [+5]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
1,876,427
3,730
2
1,877,960 [+1,533]
3,733 [+3]
3
1,879,602 [+1,642]
3,736 [+3]
4
1,881,158 [+1,556]
3,737 [+1]
5
1,883,005 [+1,847]
3,742 [+5]
6
1,885,354 [+2,349]
3,747 [+5]
7
1,887,240 [+1,886]
3,752 [+5]
8
1,889,110 [+1,870]
3,755 [+3]
9
1,890,934 [+1,824]
3,756 [+1]
10
1,893,414 [+2,480]
3,759 [+3]
11
1,895,517 [+2,103]
3,761 [+2]
12
1,898,372 [+2,855]
3,765 [+4]
13
1,901,249 [+2,877]
3,770 [+5]
14
1,903,885 [+2,636]
3,775 [+5]
15
1,905,998 [+2,113]
3,782 [+7]
16
1,907,685 [+1,687]
3,788 [+6]
17
1,910,174 [+2,489]
3,791 [+3]
18
1,912,039 [+1,865]
3,795 [+4]
19
1,914,016 [+1,977]
3,800 [+5]
20
1,916,240 [+2,224]
3,804 [+4]
21
1,918,032 [+1,792]
3,806 [+2]
22
1,919,903 [+1,871]
3,808 [+2]
23
1,921,662 [+1,759]
3,809 [+1]
24
1,923,863 [+2,201]
3,810 [+1]
25
1,927,488 [+3,625]
3,813 [+3]
26
1,938,062 [+10,574]
3,821 [+8]
27
1,950,981 [+12,919]
3,825 [+4]
28
1,957,115 [+6,134]
3,827 [+2]
29
1,961,626 [+4,511]
3,826 [-1]
30
1,965,141 [+3,515]
3,827 [+1]
31
1,968,284 [+3,143]
3,828 [+1]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
1,820,000
3,651
2
1,823,434 [+3,434]
3,651 [0]
3
1,825,281 [+1,847]
3,653 [+2]
4
1,827,673 [+2,392]
3,657 [+4]
5
1,830,022 [+2,349]
3,659 [+2]
6
1,832,411 [+2,389]
3,661 [+2]
7
1,834,725 [+2,314]
3,664 [+3]
8
1,836,392 [+1,667]
3,665 [+1]
9
1,838,249 [+1,857]
3,666 [+1]
10
1,840,124 [+1,875]
3,667 [+1]
11
1,841,841 [+1,717]
3,669 [+2]
12
1,843,440 [+1,599]
3,673 [+4]
13
1,845,081 [+1,641]
3,675 [+2]
14
1,847,331 [+2,250]
3,677 [+2]
15
1,849,447 [+2,116]
3,677 [0]
16
1,851,036 [+1,589]
3,677 [0]
17
1,852,740 [+1,704]
3,678 [+1]
18
1,854,187 [+1,447]
3,679 [+1]
19
1,856,289 [+2,102]
3,681 [+2]
20
1,858,655 [+2,366]
3,683 [+2]
21
1,861,072 [+2,417]
3,686 [+3]
22
1,863,125 [+2,053]
3,686 [0]
23
1,864,595 [+1,470]
3,688 [+2]
24
1,866,458 [+1,863]
3,690 [+2]
25
1,868,158 [+1,700]
3,692 [+2]
26
1,869,755 [+1,597]
3,697 [+5]
27
1,871,322 [+1,567]
3,706 [+9]
28
1,873,448 [+2,126]
3,717 [+11]
29
1,874,984 [+1,536]
3,725 [+8]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
1,750,582
3,578
2
1,753,128 [+2,546]
3,578 [0]
3
1,755,795 [+2,667]
3,580 [+2]
4
1,758,657 [+2,862]
3,580 [0]
5
1,760,652 [+1,995]
3,580 [0]
6
1,762,763 [+2,111]
3,581 [+1]
7
1,764,350 [+1,587]
3,582 [+1]
8
1,765,981 [+1,631]
3,585 [+3]
9
1,768,088 [+2,107]
3,586 [+1]
10
1,769,816 [+1,728]
3,587 [+1]
11
1,771,232 [+1,416]
3,587 [0]
12
1,772,373 [+1,141]
3,588 [+1]
13
1,774,158 [+1,785]
3,593 [+5]
14
1,775,967 [+1,809]
3,597 [+4]
15
1,777,597 [+1,630]
3,604 [+7]
16
1,779,132 [+1,535]
3,608 [+4]
17
1,780,964 [+1,832]
3,612 [+4]
18
1,784,374 [+3,410]
3,614 [+2]
19
1,787,593 [+3,219]
3,615 [+1]
20
1,790,343 [+2,750]
3,615 [0]
21
1,792,481 [+2,138]
3,616 [+1]
22
1,794,961 [+2,480]
3,621 [+5]
23
1,798,542 [+3,581]
3,623 [+2]
24
1,802,009 [+3,467]
3,624 [+1]
25
1,804,173 [+2,164]
3,627 [+3]
26
1,806,405 [+2,232]
3,632 [+5]
27
1,808,364 [+1,959]
3,633 [+1]
28
1,810,282 [+1,918]
3,636 [+3]
29
1,812,291 [+2,009]
3,638 [+2]
30
1,814,359 [+2,068]
3,643 [+5]
31
1,818,009 [+3,650]
3,649 [+6]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
1,668,028
3,500
2
1,670,941 [+2,913]
3,500 [0]
3
1,673,800 [+2,859]
3,501 [+1]
4
1,676,197 [+2,397]
3,501 [0]
5
1,678,895 [+2,698]
3,505 [+4]
6
1,682,037 [+3,142]
3,508 [+3]
7
1,686,271 [+4,234]
3,516 [+8]
8
1,689,433 [+3,162]
3,516 [0]
9
1,692,269 [+2,836]
3,516 [0]
10
1,695,901 [+3,632]
3,517 [+1]
11
1,698,931 [+3,030]
3,519 [+2]
12
1,702,315 [+3,384]
3,520 [+1]
13
1,705,615 [+3,300]
3,521 [+1]
14
1,706,943 [+1,328]
3,522 [+1]
15
1,708,908 [+1,965]
3,526 [+4]
16
1,710,560 [+1,652]
3,527 [+1]
17
1,712,906 [+2,346]
3,530 [+3]
18
1,716,004 [+3,098]
3,532 [+2]
19
1,718,814 [+2,810]
3,535 [+3]
20
1,721,760 [+2,946]
3,535 [0]
21
1,723,956 [+2,196]
3,539 [+4]
22
1,726,555 [+2,599]
3,544 [+5]
23
1,729,412 [+2,857]
3,547 [+3]
24
1,731,459 [+2,047]
3,552 [+5]
25
1,733,334 [+1,875]
3,556 [+4]
26
1,735,481 [+2,147]
3,558 [+2]
27
1,738,586 [+3,105]
3,560 [+2]
28
1,741,280 [+2,694]
3,565 [+5]
29
1,743,484 [+2,204]
3,570 [+5]
30
1,745,213 [+1,729]
3,571 [+1]
31
1,747,469 [+2,256]
3,573 [+2]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
1,555,287
3,423
2
1,560,837 [+5,550]
3,429 [+6]
3
1,563,925 [+3,088]
3,432 [+3]
4
1,568,035 [+4,110]
3,432 [0]
5
1,571,613 [+3,578]
3,435 [+3]
6
1,576,272 [+4,659]
3,437 [+2]
7
1,578,653 [+2,381]
3,438 [+1]
8
1,581,521 [+2,868]
3,440 [+2]
9
1,585,338 [+3,817]
3,444 [+4]
10
1,590,132 [+4,794]
3,449 [+5]
11
1,593,490 [+3,358]
3,450 [+1]
12
1,596,435 [+2,945]
3,453 [+3]
13
1,598,924 [+2,489]
3,453 [0]
14
1,603,260 [+4,336]
3,454 [+1]
15
1,605,973 [+2,713]
3,455 [+1]
16
1,609,335 [+3,362]
3,459 [+4]
17
1,615,947 [+6,612]
3,466 [+7]
18
1,619,065 [+3,118]
3,467 [+1]
19
1,622,104 [+3,039]
3,469 [+2]
20
1,624,476 [+2,372]
3,470 [+1]
21
1,627,980 [+3,504]
3,472 [+2]
22
1,631,531 [+3,551]
3,474 [+2]
23
1,634,245 [+2,714]
3,476 [+2]
24
1,638,869 [+4,624]
3,479 [+3]
25
1,642,386 [+3,517]
3,481 [+2]
26
1,646,053 [+3,667]
3,482 [+1]
27
1,651,413 [+5,360]
3,488 [+6]
28
1,654,312 [+2,899]
3,491 [+3]
29
1,658,759 [+4,447]
3,494 [+3]
30
1,663,386 [+4,627]
3,497 [+3]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
1,448,056
3,333
2
1,450,366 [+2,310]
3,335 [+2]
3
1,452,471 [+2,105]
3,338 [+3]
4
1,455,067 [+2,596]
3,339 [+1]
5
1,457,726 [+2,659]
3,342 [+3]
6
1,460,652 [+2,926]
3,345 [+3]
7
1,463,645 [+2,993]
3,346 [+1]
8
1,465,916 [+2,271]
3,346 [0]
9
1,468,091 [+2,175]
3,348 [+2]
10
1,470,775 [+2,684]
3,350 [+2]
11
1,473,616 [+2,841]
3,351 [+1]
12
1,476,405 [+2,789]
3,354 [+3]
13
1,479,853 [+3,448]
3,359 [+5]
14
1,483,988 [+4,135]
3,363 [+4]
15
1,486,386 [+2,398]
3,363 [0]
16
1,490,317 [+3,931]
3,367 [+4]
17
1,493,160 [+2,843]
3,368 [+1]
18
1,497,161 [+4,001]
3,371 [+3]
19
1,499,852 [+2,691]
3,375 [+4]
20
1,502,769 [+2,917]
3,380 [+5]
21
1,506,043 [+3,274]
3,381 [+1]
22
1,508,534 [+2,491]
3,382 [+1]
23
1,511,116 [+2,582]
3,382 [0]
24
1,514,775 [+3,659]
3,386 [+4]
25
1,520,941 [+6,166]
3,389 [+3]
26
1,524,183 [+3,242]
3,398 [+9]
27
1,529,653 [+5,470]
3,401 [+3]
28
1,534,361 [+4,708]
3,405 [+4]
29
1,537,772 [+3,411]
3,415 [+10]
30
1,541,097 [+3,325]
3,416 [+1]
31
1,544,930 [+3,833]
3,418 [+2]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
1,374,173
3,234
2
1,375,540 [+1,367]
3,234 [0]
3
1,377,558 [+2,018]
3,237 [+3]
4
1,380,190 [+2,632]
3,241 [+4]
5
1,382,619 [+2,429]
3,243 [+2]
6
1,386,127 [+3,508]
3,250 [+7]
7
1,388,600 [+2,473]
3,253 [+3]
8
1,390,386 [+1,786]
3,254 [+1]
9
1,392,339 [+1,953]
3,256 [+2]
10
1,394,900 [+2,561]
3,261 [+5]
11
1,396,252 [+1,352]
3,263 [+2]
12
1,398,877 [+2,625]
3,266 [+3]
13
1,401,552 [+2,675]
3,273 [+7]
14
1,404,469 [+2,917]
3,279 [+6]
15
1,408,117 [+3,648]
3,285 [+6]
16
1,410,843 [+2,726]
3,290 [+5]
17
1,412,471 [+1,628]
3,292 [+2]
18
1,414,954 [+2,483]
3,294 [+2]
19
1,418,545 [+3,591]
3,298 [+4]
20
1,422,258 [+3,713]
3,301 [+3]
21
1,425,570 [+3,312]
3,304 [+3]
22
1,427,547 [+1,977]
3,307 [+3]
23
1,430,599 [+3,052]
3,311 [+4]
24
1,432,394 [+1,795]
3,313 [+2]
25
1,434,673 [+2,279]
3,322 [+9]
26
1,437,416 [+2,743]
3,322 [0]
27
1,439,441 [+2,025]
3,322 [0]
28
1,442,204 [+2,763]
3,326 [+4]
29
1,444,323 [+2,119]
3,330 [+4]
30
1,446,075 [+1,752]
3,333 [+3]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
1,313,775
3,155
2
1,315,714 [+1,939]
3,156 [+1]
3
1,317,426 [+1,712]
3,158 [+2]
4
1,320,033 [+2,607]
3,161 [+3]
5
1,322,424 [+2,391]
3,164 [+3]
6
1,324,101 [+1,677]
3,165 [+1]
7
1,326,056 [+1,955]
3,168 [+3]
8
1,328,073 [+2,017]
3,169 [+1]
9
1,330,292 [+2,219]
3,173 [+4]
10
1,331,981 [+1,689]
3,173 [0]
11
1,334,231 [+2,250]
3,177 [+4]
12
1,336,331 [+2,100]
3,181 [+4]
13
1,338,139 [+1,808]
3,183 [+2]
14
1,340,937 [+2,798]
3,185 [+2]
15
1,344,001 [+3,064]
3,188 [+3]
16
1,346,036 [+2,035]
3,189 [+1]
17
1,347,835 [+1,799]
3,191 [+2]
18
1,349,363 [+1,528]
3,191 [0]
19
1,351,290 [+1,927]
3,194 [+3]
20
1,353,504 [+2,214]
3,197 [+3]
21
1,355,274 [+1,770]
3,199 [+2]
22
1,356,950 [+1,676]
3,200 [+1]
23
1,358,976 [+2,026]
3,203 [+3]
24
1,360,324 [+1,348]
3,204 [+1]
25
1,361,865 [+1,541]
3,204 [0]
26
1,363,612 [+1,747]
3,205 [+1]
27
1,364,469 [+857]
3,209 [+4]
28
1,365,700 [+1,231]
3,215 [+6]
29
1,367,866 [+2,166]
3,223 [+8]
30
1,369,895 [+2,029]
3,229 [+6]
31
1,371,943 [+2,048]
3,232 [+3]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
1,238,667
3,080
2
1,240,989 [+2,322]
3,082 [+2]
3
1,242,290 [+1,301]
3,083 [+1]
4
1,245,213 [+2,923]
3,085 [+2]
5
1,249,982 [+4,769]
3,089 [+4]
6
1,253,463 [+3,481]
3,090 [+1]
7
1,256,141 [+2,678]
3,091 [+1]
8
1,259,851 [+3,710]
3,091 [0]
9
1,262,799 [+2,948]
3,093 [+2]
10
1,279,600 [+16,801]
3,095 [+2]
11
1,281,698 [+2,098]
3,095 [0]
12
1,269,517 [-12,181]
3,095 [0]
13
1,271,803 [+2,286]
3,099 [+4]
14
1,274,646 [+2,843]
3,102 [+3]
15
1,277,126 [+2,480]
3,105 [+3]
16
1,278,871 [+1,745]
3,107 [+2]
17
1,281,077 [+2,206]
3,109 [+2]
18
1,283,293 [+2,216]
3,111 [+2]
19
1,285,153 [+1,860]
3,111 [0]
20
1,287,144 [+1,991]
3,113 [+2]
21
1,289,220 [+2,076]
3,114 [+1]
22
1,291,718 [+2,498]
3,117 [+3]
23
1,293,854 [+2,136]
3,117 [0]
24
1,295,694 [+1,840]
3,119 [+2]
25
1,298,096 [+2,402]
3,124 [+5]
26
1,300,919 [+2,823]
3,127 [+3]
27
1,303,328 [+2,409]
3,130 [+3]
28
1,305,856 [+2,528]
3,134 [+4]
29
1,307,358 [+1,502]
3,136 [+2]
30
1,309,588 [+2,230]
3,142 [+6]
31
1,311,778 [+2,190]
3,150 [+8]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
1,180,226
3,028
2
1,181,790 [+1,564]
3,028 [0]
3
1,183,357 [+1,567]
3,028 [0]
4
1,185,136 [+1,779]
3,029 [+1]
5
1,187,375 [+2,239]
3,030 [+1]
6
1,189,979 [+2,604]
3,032 [+2]
7
1,193,138 [+3,159]
3,035 [+3]
8
1,195,068 [+1,930]
3,036 [+1]
9
1,197,623 [+2,555]
3,038 [+2]
10
1,200,269 [+2,646]
3,047 [+9]
11
1,202,641 [+2,372]
3,047 [0]
12
1,204,756 [+2,115]
3,047 [0]
13
1,207,029 [+2,273]
3,047 [0]
14
1,209,350 [+2,321]
3,048 [+1]
15
1,210,976 [+1,626]
3,049 [+1]
16
1,212,590 [+1,614]
3,052 [+3]
17
1,214,395 [+1,805]
3,053 [+1]
18
1,215,898 [+1,503]
3,054 [+1]
19
1,217,639 [+1,741]
3,056 [+2]
20
1,219,331 [+1,692]
3,057 [+1]
21
1,220,647 [+1,316]
3,061 [+4]
22
1,222,225 [+1,578]
3,064 [+3]
23
1,224,781 [+2,556]
3,066 [+2]
24
1,226,829 [+2,048]
3,068 [+2]
25
1,228,503 [+1,674]
3,069 [+1]
26
1,230,405 [+1,902]
3,071 [+2]
27
1,231,862 [+1,457]
3,073 [+2]
28
1,233,499 [+1,637]
3,074 [+1]
29
1,235,255 [+1,756]
3,075 [+1]
30
1,237,038 [+1,783]
3,080 [+5]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
1,084,839
2,976
2
1,088,894 [+4,055]
2,978 [+2]
3
1,093,515 [+4,621]
2,979 [+1]
4
1,097,495 [+3,980]
2,980 [+1]
5
1,101,510 [+4,015]
2,982 [+2]
6
1,106,862 [+5,352]
2,984 [+2]
7
1,111,001 [+4,139]
2,984 [0]
8
1,113,439 [+2,438]
2,984 [0]
9
1,117,336 [+3,897]
2,987 [+3]
10
1,121,865 [+4,529]
2,989 [+2]
11
1,126,236 [+4,371]
2,989 [0]
12
1,130,043 [+3,807]
2,990 [+1]
13
1,133,418 [+3,375]
2,991 [+1]
14
1,136,551 [+3,133]
2,992 [+1]
15
1,139,767 [+3,216]
2,994 [+2]
16
1,142,717 [+2,950]
2,995 [+1]
17
1,146,473 [+3,756]
2,996 [+1]
18
1,150,105 [+3,632]
2,998 [+2]
19
1,153,573 [+3,468]
3,000 [+2]
20
1,156,516 [+2,943]
3,002 [+2]
21
1,158,312 [+1,796]
3,003 [+1]
22
1,161,290 [+2,978]
3,004 [+1]
23
1,163,906 [+2,616]
3,006 [+2]
24
1,165,946 [+2,040]
3,006 [0]
25
1,167,359 [+1,413]
3,011 [+5]
26
1,169,262 [+1,903]
3,016 [+5]
27
1,170,917 [+1,655]
3,019 [+3]
28
1,172,541 [+1,624]
3,021 [+2]
29
1,174,162 [+1,621]
3,023 [+2]
30
1,175,898 [+1,736]
3,025 [+2]
31
1,178,345 [+2,447]
3,028 [+3]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
1,013,337
2,898
2
1,013,868 [+531]
2,899 [+1]
3
1,014,464 [+596]
2,900 [+1]
4
1,015,145 [+681]
2,901 [+1]
5
1,015,876 [+731]
2,901 [0]
6
1,016,677 [+801]
2,903 [+2]
7
1,017,641 [+964]
2,905 [+2]
8
1,018,453 [+812]
2,908 [+3]
9
1,019,337 [+884]
2,911 [+3]
10
1,020,532 [+1,195]
2,912 [+1]
11
1,021,486 [+954]
2,913 [+1]
12
1,022,069 [+583]
2,915 [+2]
13
1,022,683 [+614]
2,923 [+8]
14
1,023,409 [+726]
2,928 [+5]
15
1,024,577 [+1,168]
2,935 [+7]
16
1,026,323 [+1,746]
2,939 [+4]
17
1,027,801 [+1,478]
2,944 [+5]
18
1,028,902 [+1,101]
2,945 [+1]
19
1,029,942 [+1,040]
2,947 [+2]
20
1,030,732 [+790]
2,950 [+3]
21
1,032,816 [+2,084]
2,953 [+3]
22
1,033,838 [+1,022]
2,959 [+6]
23
1,034,891 [+1,053]
2,959 [0]
24
1,035,917 [+1,026]
2,962 [+3]
25
1,043,738 [+7,821]
2,964 [+2]
26
1,052,394 [+8,656]
2,967 [+3]
27
1,056,587 [+4,193]
2,969 [+2]
28
1,063,025 [+6,438]
2,972 [+3]
29
1,072,855 [+9,830]
2,974 [+2]
30
1,080,845 [+7,990]
2,975 [+1]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
971,980
2,822
2
972,402 [+422]
2,823 [+1]
3
972,894 [+492]
2,823 [0]
4
973,670 [+776]
2,824 [+1]
5
974,121 [+451]
2,825 [+1]
6
974,600 [+479]
2,827 [+2]
7
975,189 [+589]
2,828 [+1]
8
975,873 [+684]
2,829 [+1]
9
976,321 [+448]
2,831 [+2]
10
976,975 [+654]
2,832 [+1]
11
977,516 [+541]
2,833 [+1]
12
978,354 [+838]
2,835 [+2]
13
978,965 [+611]
2,836 [+1]
14
979,598 [+633]
2,838 [+2]
15
980,538 [+940]
2,841 [+3]
16
982,856 [+2,318]
2,844 [+3]
17
984,883 [+2,027]
2,845 [+1]
18
987,192 [+2,309]
2,848 [+3]
19
989,827 [+2,635]
2,852 [+4]
20
992,680 [+2,853]
2,863 [+11]
21
995,283 [+2,603]
2,875 [+12]
22
998,285 [+3,002]
2,881 [+6]
23
1,000,661 [+2,376]
2,882 [+1]
24
1,002,103 [+1,442]
2,884 [+2]
25
1,003,726 [+1,623]
2,887 [+3]
26
1,006,279 [+2,553]
2,889 [+2]
27
1,007,667 [+1,388]
2,890 [+1]
28
1,010,242 [+2,575]
2,890 [0]
29
1,011,100 [+858]
2,891 [+1]
30
1,011,958 [+858]
2,892 [+1]
31
1,012,662 [+704]
2,897 [+5]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
945,626
2,755
2
947,770 [+2,144]
2,757 [+2]
3
949,579 [+1,809]
2,757 [0]
4
951,603 [+2,024]
2,757 [0]
5
953,141 [+1,538]
2,759 [+2]
6
954,643 [+1,502]
2,759 [0]
7
956,287 [+1,644]
2,761 [+2]
8
957,942 [+1,655]
2,763 [+2]
9
959,451 [+1,509]
2,766 [+3]
10
960,860 [+1,409]
2,766 [0]
11
962,721 [+1,861]
2,773 [+7]
12
963,470 [+749]
2,781 [+8]
13
964,167 [+697]
2,790 [+9]
14
964,757 [+590]
2,794 [+4]
15
965,296 [+539]
2,796 [+2]
16
965,683 [+387]
2,801 [+5]
17
966,119 [+436]
2,805 [+4]
18
966,554 [+435]
2,807 [+2]
19
966,932 [+378]
2,809 [+2]
20
967,290 [+358]
2,810 [+1]
21
967,750 [+460]
2,811 [+1]
22
968,304 [+554]
2,812 [+1]
23
968,587 [+283]
2,814 [+2]
24
969,216 [+629]
2,815 [+1]
25
969,573 [+357]
2,818 [+3]
26
970,126 [+553]
2,819 [+1]
27
970,701 [+575]
2,821 [+2]
28
971,526 [+825]
2,821 [0]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
877,722
2,683
2
879,359 [+1,637]
2,691 [+8]
3
881,446 [+2,087]
2,693 [+2]
4
883,503 [+2,057]
2,697 [+4]
5
885,759 [+2,256]
2,702 [+5]
6
888,432 [+2,673]
2,703 [+1]
7
890,482 [+2,050]
2,704 [+1]
8
892,146 [+1,664]
2,706 [+2]
9
894,095 [+1,949]
2,708 [+2]
10
896,750 [+2,655]
2,711 [+3]
11
898,952 [+2,202]
2,712 [+1]
12
900,207 [+1,255]
2,715 [+3]
13
901,932 [+1,725]
2,719 [+4]
14
903,475 [+1,543]
2,721 [+2]
15
906,163 [+2,688]
2,723 [+2]
16
907,722 [+1,559]
2,723 [0]
17
909,884 [+2,162]
2,723 [0]
18
912,101 [+2,217]
2,727 [+4]
19
913,645 [+1,544]
2,728 [+1]
20
915,255 [+1,610]
2,729 [+1]
21
917,692 [+2,437]
2,731 [+2]
22
920,168 [+2,476]
2,732 [+1]
23
922,132 [+1,964]
2,733 [+1]
24
923,988 [+1,856]
2,739 [+6]
25
925,910 [+1,922]
2,745 [+6]
26
927,527 [+1,617]
2,746 [+1]
27
928,939 [+1,412]
2,746 [0]
28
931,469 [+2,530]
2,746 [0]
29
933,816 [+2,347]
2,748 [+2]
30
937,504 [+3,688]
2,748 [0]
31
940,283 [+2,779]
2,751 [+3]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่