เต้ นันทศัย

Instagram เต้ นันทศัย

@taekopman

1,068
Ranking
ลำดับ
3,102
Posts
รูปวีดีโอ
109,141
Followers
ผู้ติดตาม
460
Followings
ติดตาม
Nanthasai Visalyaputra Actor 🎬, Singer 🎤, Model 🚶Thailand 🇹🇭 Personal Trainer Contact ☎️ 0804685959 Founder of HealthyMealsThailand 💪😋❤️🍴 Thanks for follow me 🙏❤️😊💯👍 |
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram เต้ นันทศัย

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
กุมภาพันธ์ 2018
อาพฤ
    1
108,212
3,085
2
108,294 [+82]
3,087 [+2]
3
108,307 [+13]
3,087 [0]
4
108,314 [+7]
3,087 [0]
5
108,304 [-10]
3,089 [+2]
6
108,319 [+15]
3,090 [+1]
7
108,325 [+6]
3,090 [0]
8
108,325 [0]
3,091 [+1]
9
108,389 [+64]
3,092 [+1]
10
108,394 [+5]
3,092 [0]
11
108,402 [+8]
3,094 [+2]
12
108,476 [+74]
3,096 [+2]
13
108,502 [+26]
3,097 [+1]
14
108,513 [+11]
3,099 [+2]
15
108,686 [+173]
3,100 [+1]
16
109,063 [+377]
3,102 [+2]
17
109,137 [+74]
3,102 [0]
18
109,141 [+4]
3,102 [0]
19
2021222324
25262728   
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
107,578
3,045
2
107,572 [-6]
3,050 [+5]
3
107,559 [-13]
3,052 [+2]
4
107,558 [-1]
3,054 [+2]
5
107,543 [-15]
3,054 [0]
6
107,546 [+3]
3,056 [+2]
7
107,572 [+26]
3,057 [+1]
8
107,567 [-5]
3,058 [+1]
9
107,579 [+12]
3,060 [+2]
10
107,630 [+51]
3,061 [+1]
11
107,776 [+146]
3,063 [+2]
12
107,871 [+95]
3,064 [+1]
13
108,011 [+140]
3,065 [+1]
14
108,040 [+29]
3,066 [+1]
15
108,051 [+11]
3,067 [+1]
16
108,063 [+12]
3,068 [+1]
17
108,134 [+71]
3,069 [+1]
18
108,137 [+3]
3,070 [+1]
19
108,134 [-3]
3,071 [+1]
20
108,129 [-5]
3,073 [+2]
21
108,128 [-1]
3,073 [0]
22
108,126 [-2]
3,075 [+2]
23
108,135 [+9]
3,076 [+1]
24
108,134 [-1]
3,079 [+3]
25
108,132 [-2]
3,080 [+1]
26
108,144 [+12]
3,080 [0]
27
108,133 [-11]
3,082 [+2]
28
108,115 [-18]
3,082 [0]
29
108,120 [+5]
3,083 [+1]
30
108,180 [+60]
3,084 [+1]
31
108,209 [+29]
3,084 [0]
   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
106,290
2,992
2
106,398 [+108]
2,993 [+1]
3
106,425 [+27]
2,993 [0]
4
106,432 [+7]
2,996 [+3]
5
106,449 [+17]
2,996 [0]
6
106,453 [+4]
2,998 [+2]
7
106,473 [+20]
3,000 [+2]
8
106,487 [+14]
3,002 [+2]
9
106,526 [+39]
3,003 [+1]
10
106,717 [+191]
3,003 [0]
11
106,780 [+63]
3,005 [+2]
12
106,828 [+48]
3,005 [0]
13
106,859 [+31]
3,007 [+2]
14
106,872 [+13]
3,009 [+2]
15
106,884 [+12]
3,009 [0]
16
106,883 [-1]
3,009 [0]
17
106,885 [+2]
3,009 [0]
18
106,897 [+12]
3,011 [+2]
19
106,911 [+14]
3,012 [+1]
20
106,939 [+28]
3,012 [0]
21
106,936 [-3]
3,014 [+2]
22
107,119 [+183]
3,015 [+1]
23
107,158 [+39]
3,017 [+2]
24
107,143 [-15]
3,019 [+2]
25
107,145 [+2]
3,019 [0]
26
107,145 [0]
3,019 [0]
27
107,165 [+20]
3,021 [+2]
28
107,343 [+178]
3,026 [+5]
29
107,452 [+109]
3,029 [+3]
30
107,556 [+104]
3,037 [+8]
31
107,560 [+4]
3,042 [+5]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
103,905
2,948
2
103,983 [+78]
2,948 [0]
3
103,988 [+5]
2,950 [+2]
4
103,992 [+4]
2,952 [+2]
5
103,987 [-5]
2,953 [+1]
6
103,984 [-3]
2,954 [+1]
7
103,985 [+1]
2,956 [+2]
8
104,026 [+41]
2,958 [+2]
9
104,053 [+27]
2,960 [+2]
10
104,053 [0]
2,961 [+1]
11
104,266 [+213]
2,962 [+1]
12
104,559 [+293]
2,964 [+2]
13
104,822 [+263]
2,965 [+1]
14
104,860 [+38]
2,967 [+2]
15
104,984 [+124]
2,969 [+2]
16
105,140 [+156]
2,970 [+1]
17
105,188 [+48]
2,971 [+1]
18
105,203 [+15]
2,973 [+2]
19
105,213 [+10]
2,973 [0]
20
105,215 [+2]
2,974 [+1]
21
105,217 [+2]
2,974 [0]
22
105,210 [-7]
2,977 [+3]
23
105,225 [+15]
2,979 [+2]
24
105,229 [+4]
2,980 [+1]
25
105,247 [+18]
2,982 [+2]
26
105,362 [+115]
2,982 [0]
27
105,379 [+17]
2,984 [+2]
28
105,469 [+90]
2,985 [+1]
29
105,641 [+172]
2,989 [+4]
30
106,139 [+498]
2,990 [+1]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
102,482
2,920
2
102,471 [-11]
2,921 [+1]
3
102,469 [-2]
2,921 [0]
4
102,466 [-3]
2,922 [+1]
5
102,461 [-5]
2,922 [0]
6
102,458 [-3]
2,922 [0]
7
102,456 [-2]
2,923 [+1]
8
102,473 [+17]
2,924 [+1]
9
102,476 [+3]
2,925 [+1]
10
102,480 [+4]
2,926 [+1]
11
102,482 [+2]
2,927 [+1]
12
102,484 [+2]
2,927 [0]
13
102,603 [+119]
2,930 [+3]
14
102,698 [+95]
2,931 [+1]
15
102,707 [+9]
2,931 [0]
16
102,702 [-5]
2,931 [0]
17
102,699 [-3]
2,932 [+1]
18
102,705 [+6]
2,933 [+1]
19
102,701 [-4]
2,933 [0]
20
102,700 [-1]
2,933 [0]
21
102,692 [-8]
2,933 [0]
22
102,693 [+1]
2,934 [+1]
23
102,690 [-3]
2,934 [0]
24
102,686 [-4]
2,935 [+1]
25
102,685 [-1]
2,937 [+2]
26
103,390 [+705]
2,938 [+1]
27
103,774 [+384]
2,940 [+2]
28
103,848 [+74]
2,940 [0]
29
103,887 [+39]
2,942 [+2]
30
103,890 [+3]
2,944 [+2]
31
103,890 [0]
2,946 [+2]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
101,982
2,872
2
101,962 [-20]
2,875 [+3]
3
101,951 [-11]
2,877 [+2]
4
101,980 [+29]
2,878 [+1]
5
102,002 [+22]
2,880 [+2]
6
102,030 [+28]
2,882 [+2]
7
102,027 [-3]
2,882 [0]
8
102,022 [-5]
2,883 [+1]
9
102,024 [+2]
2,884 [+1]
10
102,027 [+3]
2,885 [+1]
11
102,031 [+4]
2,886 [+1]
12
102,046 [+15]
2,888 [+2]
13
102,040 [-6]
2,889 [+1]
14
102,044 [+4]
2,891 [+2]
15
102,072 [+28]
2,892 [+1]
16
102,067 [-5]
2,893 [+1]
17
102,084 [+17]
2,894 [+1]
18
102,095 [+11]
2,894 [0]
19
102,101 [+6]
2,895 [+1]
20
102,095 [-6]
2,896 [+1]
21
102,090 [-5]
2,898 [+2]
22
102,118 [+28]
2,900 [+2]
23
102,295 [+177]
2,902 [+2]
24
102,319 [+24]
2,906 [+4]
25
102,367 [+48]
2,907 [+1]
26
102,447 [+80]
2,908 [+1]
27
102,449 [+2]
2,910 [+2]
28
102,450 [+1]
2,913 [+3]
29
102,467 [+17]
2,914 [+1]
30
102,462 [-5]
2,916 [+2]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
101,764
2,846
2
101,785 [+21]
2,847 [+1]
3
101,801 [+16]
2,847 [0]
4
101,790 [-11]
2,847 [0]
5
101,777 [-13]
2,849 [+2]
6
101,780 [+3]
2,850 [+1]
7
101,800 [+20]
2,852 [+2]
8
101,866 [+66]
2,853 [+1]
9
101,877 [+11]
2,853 [0]
10
101,874 [-3]
2,855 [+2]
11
101,887 [+13]
2,855 [0]
12
101,889 [+2]
2,856 [+1]
13
101,885 [-4]
2,857 [+1]
14
101,879 [-6]
2,857 [0]
15
101,873 [-6]
2,857 [0]
16
101,869 [-4]
2,857 [0]
17
101,866 [-3]
2,857 [0]
18
101,866 [0]
2,857 [0]
19
101,853 [-13]
2,857 [0]
20
101,865 [+12]
2,859 [+2]
21
101,856 [-9]
2,859 [0]
22
101,841 [-15]
2,859 [0]
23
101,873 [+32]
2,861 [+2]
24
101,877 [+4]
2,862 [+1]
25
102,019 [+142]
2,862 [0]
26
102,036 [+17]
2,864 [+2]
27
102,012 [-24]
2,867 [+3]
28
102,011 [-1]
2,867 [0]
29
102,009 [-2]
2,868 [+1]
30
101,985 [-24]
2,870 [+2]
31
101,985 [0]
2,872 [+2]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
100,353
2,786
2
100,408 [+55]
2,790 [+4]
3
100,555 [+147]
2,796 [+6]
4
100,589 [+34]
2,802 [+6]
5
100,784 [+195]
2,806 [+4]
6
100,896 [+112]
2,807 [+1]
7
100,923 [+27]
2,810 [+3]
8
100,949 [+26]
2,810 [0]
9
101,010 [+61]
2,813 [+3]
10
101,157 [+147]
2,814 [+1]
11
101,201 [+44]
2,816 [+2]
12
101,239 [+38]
2,819 [+3]
13
101,271 [+32]
2,819 [0]
14
101,284 [+13]
2,821 [+2]
15
101,318 [+34]
2,823 [+2]
16
101,366 [+48]
2,825 [+2]
17
101,423 [+57]
2,826 [+1]
18
101,443 [+20]
2,826 [0]
19
101,453 [+10]
2,826 [0]
20
101,454 [+1]
2,827 [+1]
21
101,486 [+32]
2,830 [+3]
22
101,510 [+24]
2,831 [+1]
23
101,556 [+46]
2,832 [+1]
24
101,597 [+41]
2,835 [+3]
25
101,640 [+43]
2,837 [+2]
26
101,649 [+9]
2,839 [+2]
27
101,710 [+61]
2,840 [+1]
28
101,729 [+19]
2,840 [0]
29
101,741 [+12]
2,842 [+2]
30
101,739 [-2]
2,843 [+1]
31
101,761 [+22]
2,844 [+1]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
98,922
2,733
2
98,948 [+26]
2,733 [0]
3
98,975 [+27]
2,734 [+1]
4
99,017 [+42]
2,736 [+2]
5
99,153 [+136]
2,738 [+2]
6
99,450 [+297]
2,739 [+1]
7
99,590 [+140]
2,741 [+2]
8
99,689 [+99]
2,743 [+2]
9
99,734 [+45]
2,748 [+5]
10
99,760 [+26]
2,750 [+2]
11
99,801 [+41]
2,751 [+1]
12
99,955 [+154]
2,753 [+2]
13
99,976 [+21]
2,755 [+2]
14
100,012 [+36]
2,757 [+2]
15
100,037 [+25]
2,758 [+1]
16
100,058 [+21]
2,760 [+2]
17
100,056 [-2]
2,761 [+1]
18
100,140 [+84]
2,765 [+4]
19
100,188 [+48]
2,766 [+1]
20
100,196 [+8]
2,768 [+2]
21
100,217 [+21]
2,769 [+1]
22
100,224 [+7]
2,771 [+2]
23
100,230 [+6]
2,772 [+1]
24
100,228 [-2]
2,774 [+2]
25
100,231 [+3]
2,775 [+1]
26
100,234 [+3]
2,777 [+2]
27
100,297 [+63]
2,779 [+2]
28
100,321 [+24]
2,780 [+1]
29
100,342 [+21]
2,782 [+2]
30
100,346 [+4]
2,783 [+1]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
98,069
2,691
2
98,079 [+10]
2,693 [+2]
3
98,096 [+17]
2,695 [+2]
4
98,114 [+18]
2,696 [+1]
5
98,124 [+10]
2,697 [+1]
6
98,139 [+15]
2,698 [+1]
7
98,146 [+7]
2,701 [+3]
8
98,193 [+47]
2,702 [+1]
9
98,225 [+32]
2,703 [+1]
10
98,231 [+6]
2,704 [+1]
11
98,243 [+12]
2,704 [0]
12
98,262 [+19]
2,704 [0]
13
98,272 [+10]
2,704 [0]
14
98,307 [+35]
2,704 [0]
15
98,317 [+10]
2,706 [+2]
16
98,339 [+22]
2,710 [+4]
17
98,359 [+20]
2,710 [0]
18
98,388 [+29]
2,710 [0]
19
98,395 [+7]
2,710 [0]
20
98,399 [+4]
2,711 [+1]
21
98,418 [+19]
2,713 [+2]
22
98,524 [+106]
2,715 [+2]
23
98,622 [+98]
2,718 [+3]
24
98,674 [+52]
2,721 [+3]
25
98,705 [+31]
2,722 [+1]
26
98,704 [-1]
2,723 [+1]
27
98,718 [+14]
2,725 [+2]
28
98,732 [+14]
2,726 [+1]
29
98,745 [+13]
2,729 [+3]
30
98,830 [+85]
2,729 [0]
31
98,855 [+25]
2,730 [+1]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
97,627
2,652
2
97,649 [+22]
2,652 [0]
3
97,688 [+39]
2,653 [+1]
4
97,731 [+43]
2,655 [+2]
5
97,738 [+7]
2,656 [+1]
6
97,780 [+42]
2,656 [0]
7
97,795 [+15]
2,657 [+1]
8
97,816 [+21]
2,658 [+1]
9
97,830 [+14]
2,660 [+2]
10
97,844 [+14]
2,660 [0]
11
97,857 [+13]
2,660 [0]
12
97,868 [+11]
2,660 [0]
13
97,896 [+28]
2,661 [+1]
14
97,899 [+3]
2,663 [+2]
15
97,905 [+6]
2,663 [0]
16
97,908 [+3]
2,663 [0]
17
97,901 [-7]
2,665 [+2]
18
97,898 [-3]
2,667 [+2]
19
97,908 [+10]
2,669 [+2]
20
97,912 [+4]
2,672 [+3]
21
97,928 [+16]
2,674 [+2]
22
97,933 [+5]
2,676 [+2]
23
97,933 [0]
2,677 [+1]
24
97,939 [+6]
2,679 [+2]
25
97,974 [+35]
2,682 [+3]
26
98,000 [+26]
2,683 [+1]
27
98,006 [+6]
2,684 [+1]
28
98,016 [+10]
2,686 [+2]
29
98,034 [+18]
2,687 [+1]
30
98,039 [+5]
2,688 [+1]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
96,513
2,604
2
96,544 [+31]
2,606 [+2]
3
96,559 [+15]
2,607 [+1]
4
96,569 [+10]
2,609 [+2]
5
96,614 [+45]
2,610 [+1]
6
96,723 [+109]
2,612 [+2]
7
96,770 [+47]
2,612 [0]
8
96,791 [+21]
2,613 [+1]
9
96,824 [+33]
2,617 [+4]
10
96,869 [+45]
2,619 [+2]
11
96,901 [+32]
2,620 [+1]
12
96,910 [+9]
2,622 [+2]
13
96,913 [+3]
2,623 [+1]
14
96,953 [+40]
2,625 [+2]
15
96,973 [+20]
2,626 [+1]
16
96,983 [+10]
2,627 [+1]
17
97,004 [+21]
2,629 [+2]
18
97,010 [+6]
2,631 [+2]
19
97,016 [+6]
2,633 [+2]
20
97,032 [+16]
2,633 [0]
21
97,064 [+32]
2,635 [+2]
22
97,083 [+19]
2,636 [+1]
23
97,142 [+59]
2,640 [+4]
24
97,181 [+39]
2,641 [+1]
25
97,224 [+43]
2,641 [0]
26
97,282 [+58]
2,643 [+2]
27
97,309 [+27]
2,643 [0]
28
97,400 [+91]
2,645 [+2]
29
97,457 [+57]
2,647 [+2]
30
97,522 [+65]
2,648 [+1]
31
97,567 [+45]
2,652 [+4]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
95,922
2,563
2
95,927 [+5]
2,566 [+3]
3
95,938 [+11]
2,566 [0]
4
95,989 [+51]
2,569 [+3]
5
96,046 [+57]
2,570 [+1]
6
96,064 [+18]
2,571 [+1]
7
96,069 [+5]
2,574 [+3]
8
96,084 [+15]
2,575 [+1]
9
96,100 [+16]
2,577 [+2]
10
96,101 [+1]
2,580 [+3]
11
96,177 [+76]
2,581 [+1]
12
96,247 [+70]
2,581 [0]
13
96,266 [+19]
2,581 [0]
14
96,276 [+10]
2,582 [+1]
15
96,276 [0]
2,585 [+3]
16
96,282 [+6]
2,585 [0]
17
96,302 [+20]
2,588 [+3]
18
96,344 [+42]
2,589 [+1]
19
96,364 [+20]
2,591 [+2]
20
96,397 [+33]
2,591 [0]
21
96,400 [+3]
2,593 [+2]
22
96,421 [+21]
2,596 [+3]
23
96,424 [+3]
2,596 [0]
24
96,445 [+21]
2,598 [+2]
25
96,463 [+18]
2,601 [+3]
26
96,462 [-1]
2,603 [+2]
27
96,470 [+8]
2,604 [+1]
28
96,497 [+27]
2,604 [0]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
95,244
2,508
2
95,233 [-11]
2,510 [+2]
3
95,239 [+6]
2,510 [0]
4
95,242 [+3]
2,510 [0]
5
95,242 [0]
2,514 [+4]
6
95,252 [+10]
2,516 [+2]
7
95,264 [+12]
2,516 [0]
8
95,269 [+5]
2,519 [+3]
9
95,279 [+10]
2,522 [+3]
10
95,283 [+4]
2,525 [+3]
11
95,294 [+11]
2,527 [+2]
12
95,293 [-1]
2,530 [+3]
13
95,308 [+15]
2,532 [+2]
14
95,312 [+4]
2,533 [+1]
15
95,321 [+9]
2,533 [0]
16
95,343 [+22]
2,536 [+3]
17
95,352 [+9]
2,538 [+2]
18
95,372 [+20]
2,540 [+2]
19
95,385 [+13]
2,540 [0]
20
95,387 [+2]
2,544 [+4]
21
95,397 [+10]
2,546 [+2]
22
95,549 [+152]
2,548 [+2]
23
95,672 [+123]
2,550 [+2]
24
95,884 [+212]
2,551 [+1]
25
95,906 [+22]
2,554 [+3]
26
95,904 [-2]
2,556 [+2]
27
95,901 [-3]
2,557 [+1]
28
95,905 [+4]
2,557 [0]
29
95,913 [+8]
2,557 [0]
30
95,923 [+10]
2,559 [+2]
31
95,913 [-10]
2,561 [+2]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
94,791
2,473
2
94,802 [+11]
2,475 [+2]
3
94,812 [+10]
2,475 [0]
4
94,840 [+28]
2,476 [+1]
5
94,850 [+10]
2,477 [+1]
6
94,871 [+21]
2,478 [+1]
7
94,875 [+4]
2,478 [0]
8
94,942 [+67]
2,480 [+2]
9
94,963 [+21]
2,482 [+2]
10
94,979 [+16]
2,483 [+1]
11
94,979 [0]
2,484 [+1]
12
94,986 [+7]
2,484 [0]
13
95,023 [+37]
2,486 [+2]
14
95,132 [+109]
2,486 [0]
15
95,154 [+22]
2,486 [0]
16
95,162 [+8]
2,486 [0]
17
95,152 [-10]
2,487 [+1]
18
95,159 [+7]
2,488 [+1]
19
95,200 [+41]
2,490 [+2]
20
95,235 [+35]
2,491 [+1]
21
95,223 [-12]
2,492 [+1]
22
95,235 [+12]
2,494 [+2]
23
95,237 [+2]
2,495 [+1]
24
95,246 [+9]
2,495 [0]
25
95,254 [+8]
2,497 [+2]
26
95,255 [+1]
2,497 [0]
27
95,256 [+1]
2,498 [+1]
28
95,244 [-12]
2,500 [+2]
29
95,247 [+3]
2,501 [+1]
30
95,259 [+12]
2,502 [+1]
31
95,249 [-10]
2,505 [+3]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
93,873
2,457
2
93,900 [+27]
2,457 [0]
3
93,911 [+11]
2,457 [0]
4
93,925 [+14]
2,457 [0]
5
93,951 [+26]
2,457 [0]
6
93,993 [+42]
2,458 [+1]
7
94,018 [+25]
2,458 [0]
8
94,027 [+9]
2,458 [0]
9
94,037 [+10]
2,458 [0]
10
94,062 [+25]
2,460 [+2]
11
94,187 [+125]
2,460 [0]
12
94,227 [+40]
2,460 [0]
13
94,233 [+6]
2,462 [+2]
14
94,252 [+19]
2,462 [0]
15
94,270 [+18]
2,462 [0]
16
94,276 [+6]
2,462 [0]
17
94,278 [+2]
2,462 [0]
18
94,299 [+21]
2,465 [+3]
19
94,320 [+21]
2,466 [+1]
20
94,342 [+22]
2,467 [+1]
21
94,352 [+10]
2,468 [+1]
22
94,378 [+26]
2,468 [0]
23
94,420 [+42]
2,469 [+1]
24
94,537 [+117]
2,470 [+1]
25
94,568 [+31]
2,470 [0]
26
94,588 [+20]
2,470 [0]
27
94,704 [+116]
2,471 [+1]
28
94,763 [+59]
2,471 [0]
29
94,769 [+6]
2,472 [+1]
30
94,778 [+9]
2,473 [+1]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
90,484
2,419
2
90,481 [-3]
2,420 [+1]
3
90,494 [+13]
2,421 [+1]
4
90,522 [+28]
2,422 [+1]
5
90,518 [-4]
2,424 [+2]
6
90,537 [+19]
2,427 [+3]
7
90,621 [+84]
2,430 [+3]
8
90,864 [+243]
2,433 [+3]
9
91,201 [+337]
2,434 [+1]
10
91,273 [+72]
2,435 [+1]
11
91,389 [+116]
2,439 [+4]
12
91,655 [+266]
2,441 [+2]
13
91,696 [+41]
2,444 [+3]
14
92,065 [+369]
2,447 [+3]
15
92,985 [+920]
2,447 [0]
16
93,124 [+139]
2,447 [0]
17
93,144 [+20]
2,447 [0]
18
93,153 [+9]
2,448 [+1]
19
93,367 [+214]
2,449 [+1]
20
93,485 [+118]
2,449 [0]
21
93,488 [+3]
2,451 [+2]
22
93,534 [+46]
2,453 [+2]
23
93,563 [+29]
2,454 [+1]
24
93,567 [+4]
2,455 [+1]
25
93,611 [+44]
2,455 [0]
26
93,636 [+25]
2,455 [0]
27
93,687 [+51]
2,456 [+1]
28
93,724 [+37]
2,456 [0]
29
93,734 [+10]
2,456 [0]
3031     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
89,716
2,375
2
89,721 [+5]
2,376 [+1]
3
89,738 [+17]
2,376 [0]
4
89,757 [+19]
2,377 [+1]
5
89,757 [0]
2,378 [+1]
6
89,775 [+18]
2,378 [0]
7
89,789 [+14]
2,379 [+1]
8
89,879 [+90]
2,380 [+1]
9
89,994 [+115]
2,382 [+2]
10
90,086 [+92]
2,384 [+2]
11
90,093 [+7]
2,387 [+3]
12
90,107 [+14]
2,389 [+2]
13
90,126 [+19]
2,390 [+1]
14
90,189 [+63]
2,392 [+2]
15
90,199 [+10]
2,394 [+2]
16
90,221 [+22]
2,396 [+2]
17
90,242 [+21]
2,397 [+1]
18
90,274 [+32]
2,399 [+2]
19
90,281 [+7]
2,400 [+1]
20
90,303 [+22]
2,400 [0]
21
90,303 [0]
2,404 [+4]
22
90,316 [+13]
2,406 [+2]
23
90,367 [+51]
2,408 [+2]
24
90,431 [+64]
2,409 [+1]
25
90,459 [+28]
2,411 [+2]
26
90,466 [+7]
2,410 [-1]
27
90,477 [+11]
2,412 [+2]
28
90,473 [-4]
2,415 [+3]
29
90,482 [+9]
2,416 [+1]
30
90,480 [-2]
2,419 [+3]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
89,223
2,322
2
89,224 [+1]
2,325 [+3]
3
89,225 [+1]
2,328 [+3]
4
89,232 [+7]
2,330 [+2]
5
89,245 [+13]
2,331 [+1]
6
89,242 [-3]
2,334 [+3]
7
89,253 [+11]
2,336 [+2]
8
89,256 [+3]
2,338 [+2]
9
89,257 [+1]
2,339 [+1]
10
89,288 [+31]
2,341 [+2]
11
89,309 [+21]
2,344 [+3]
12
89,321 [+12]
2,346 [+2]
13
89,324 [+3]
2,348 [+2]
14
89,345 [+21]
2,350 [+2]
15
89,359 [+14]
2,350 [0]
16
89,367 [+8]
2,351 [+1]
17
89,388 [+21]
2,352 [+1]
18
89,417 [+29]
2,354 [+2]
19
89,459 [+42]
2,356 [+2]
20
89,475 [+16]
2,358 [+2]
21
89,493 [+18]
2,359 [+1]
22
89,507 [+14]
2,361 [+2]
23
89,532 [+25]
2,363 [+2]
24
89,556 [+24]
2,365 [+2]
25
89,553 [-3]
2,368 [+3]
26
89,582 [+29]
2,369 [+1]
27
89,592 [+10]
2,369 [0]
28
89,605 [+13]
2,370 [+1]
29
89,621 [+16]
2,371 [+1]
30
89,663 [+42]
2,373 [+2]
31
89,698 [+35]
2,374 [+1]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
88,236 [0]
2,277 [0]
6
88,282 [+46]
2,280 [+3]
7
88,364 [+82]
2,281 [+1]
8
88,382 [+18]
2,283 [+2]
9
88,396 [+14]
2,283 [0]
10
88,428 [+32]
2,285 [+2]
11
88,466 [+38]
2,288 [+3]
12
88,501 [+35]
2,288 [0]
13
88,498 [-3]
2,290 [+2]
14
88,517 [+19]
2,292 [+2]
15
88,591 [+74]
2,293 [+1]
16
88,614 [+23]
2,295 [+2]
17
88,630 [+16]
2,297 [+2]
18
88,634 [+4]
2,299 [+2]
19
88,660 [+26]
2,300 [+1]
20
88,678 [+18]
2,301 [+1]
21
88,727 [+49]
2,302 [+1]
22
88,788 [+61]
2,304 [+2]
23
88,817 [+29]
2,307 [+3]
24
88,882 [+65]
2,308 [+1]
25
88,934 [+52]
2,311 [+3]
26
88,983 [+49]
2,311 [0]
27
89,009 [+26]
2,313 [+2]
28
89,096 [+87]
2,314 [+1]
29
89,152 [+56]
2,316 [+2]
30
89,158 [+6]
2,319 [+3]
31
89,199 [+41]
2,321 [+2]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
86,735
2,216
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
86,735 [0]
2,216 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
85,134
2,160
2
84,936 [-198]
2,161 [+1]
3
84,997 [+61]
2,163 [+2]
4
84,791 [-206]
2,164 [+1]
5
84,678 [-113]
2,165 [+1]
6
85,019 [+341]
2,167 [+2]
7
84,843 [-176]
2,168 [+1]
8
84,796 [-47]
2,171 [+3]
9
84,868 [+72]
2,173 [+2]
10
84,914 [+46]
2,173 [0]
11
84,960 [+46]
2,176 [+3]
12
85,010 [+50]
2,178 [+2]
13
85,131 [+121]
2,179 [+1]
14
85,413 [+282]
2,180 [+1]
15
85,631 [+218]
2,182 [+2]
16
85,803 [+172]
2,184 [+2]
17
85,856 [+53]
2,185 [+1]
18
85,903 [+47]
2,187 [+2]
19
85,967 [+64]
2,189 [+2]
20
86,004 [+37]
2,190 [+1]
21
86,029 [+25]
2,191 [+1]
22
86,033 [+4]
2,192 [+1]
23
86,061 [+28]
2,194 [+2]
24
86,085 [+24]
2,197 [+3]
25
86,105 [+20]
2,199 [+2]
26
86,207 [+102]
2,201 [+2]
27
86,340 [+133]
2,204 [+3]
28
86,399 [+59]
2,208 [+4]
29
86,486 [+87]
2,209 [+1]
30
86,552 [+66]
2,211 [+2]
31
86,609 [+57]
2,214 [+3]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
79,303
2,102
2
80,098 [+795]
2,106 [+4]
3
80,664 [+566]
2,108 [+2]
4
80,838 [+174]
2,109 [+1]
5
81,050 [+212]
2,109 [0]
6
81,300 [+250]
2,111 [+2]
7
81,416 [+116]
2,113 [+2]
8
81,522 [+106]
2,114 [+1]
9
81,655 [+133]
2,116 [+2]
10
81,723 [+68]
2,118 [+2]
11
81,771 [+48]
2,119 [+1]
12
81,873 [+102]
2,121 [+2]
13
81,922 [+49]
2,122 [+1]
14
81,959 [+37]
2,124 [+2]
15
81,982 [+23]
2,124 [0]
16
82,037 [+55]
2,124 [0]
17
82,082 [+45]
2,125 [+1]
18
82,173 [+91]
2,129 [+4]
19
82,350 [+177]
2,130 [+1]
20
82,487 [+137]
2,133 [+3]
21
82,715 [+228]
2,134 [+1]
22
83,468 [+753]
2,140 [+6]
23
83,954 [+486]
2,144 [+4]
24
84,177 [+223]
2,147 [+3]
25
84,315 [+138]
2,151 [+4]
26
84,458 [+143]
2,153 [+2]
27
84,580 [+122]
2,155 [+2]
28
84,662 [+82]
2,156 [+1]
29
84,760 [+98]
2,158 [+2]
30
84,928 [+168]
2,159 [+1]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
77,170
2,049
2
77,206 [+36]
2,052 [+3]
3
77,231 [+25]
2,054 [+2]
4
77,250 [+19]
2,056 [+2]
5
77,276 [+26]
2,058 [+2]
6
77,307 [+31]
2,058 [0]
7
77,362 [+55]
2,061 [+3]
8
77,434 [+72]
2,063 [+2]
9
77,538 [+104]
2,065 [+2]
10
77,606 [+68]
2,065 [0]
11
77,631 [+25]
2,068 [+3]
12
77,707 [+76]
2,070 [+2]
13
77,761 [+54]
2,071 [+1]
14
77,830 [+69]
2,073 [+2]
15
77,897 [+67]
2,075 [+2]
16
77,973 [+76]
2,076 [+1]
17
78,039 [+66]
2,078 [+2]
18
78,085 [+46]
2,079 [+1]
19
78,123 [+38]
2,079 [0]
20
78,203 [+80]
2,081 [+2]
21
78,423 [+220]
2,084 [+3]
22
78,508 [+85]
2,087 [+3]
23
78,583 [+75]
2,089 [+2]
24
78,731 [+148]
2,091 [+2]
25
78,840 [+109]
2,091 [0]
26
78,886 [+46]
2,091 [0]
27
78,916 [+30]
2,092 [+1]
28
78,954 [+38]
2,092 [0]
29
78,960 [+6]
2,095 [+3]
30
78,991 [+31]
2,098 [+3]
31
79,058 [+67]
2,100 [+2]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
75,821
2,011
2
75,906 [+85]
2,014 [+3]
3
75,955 [+49]
2,016 [+2]
4
76,045 [+90]
2,017 [+1]
5
76,165 [+120]
2,017 [0]
6
76,215 [+50]
2,018 [+1]
7
76,249 [+34]
2,019 [+1]
8
76,309 [+60]
2,021 [+2]
9
76,357 [+48]
2,023 [+2]
10
76,412 [+55]
2,023 [0]
11
76,442 [+30]
2,027 [+4]
12
76,476 [+34]
2,028 [+1]
13
76,588 [+112]
2,031 [+3]
14
76,632 [+44]
2,032 [+1]
15
76,675 [+43]
2,034 [+2]
16
76,732 [+57]
2,035 [+1]
17
76,782 [+50]
2,036 [+1]
18
76,849 [+67]
2,037 [+1]
19
76,912 [+63]
2,037 [0]
20
76,930 [+18]
2,038 [+1]
21
76,955 [+25]
2,039 [+1]
22
76,983 [+28]
2,039 [0]
23
77,020 [+37]
2,042 [+3]
24
77,050 [+30]
2,043 [+1]
25
77,087 [+37]
2,044 [+1]
26
77,093 [+6]
2,044 [0]
27
77,118 [+25]
2,044 [0]
28
77,127 [+9]
2,045 [+1]
29
77,144 [+17]
2,047 [+2]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
74,549
1,963
2
74,582 [+33]
1,964 [+1]
3
74,650 [+68]
1,964 [0]
4
74,697 [+47]
1,966 [+2]
5
74,734 [+37]
1,968 [+2]
6
74,770 [+36]
1,970 [+2]
7
74,809 [+39]
1,974 [+4]
8
74,880 [+71]
1,974 [0]
9
74,925 [+45]
1,974 [0]
10
74,926 [+1]
1,975 [+1]
11
74,947 [+21]
1,977 [+2]
12
74,976 [+29]
1,981 [+4]
13
75,018 [+42]
1,982 [+1]
14
75,039 [+21]
1,983 [+1]
15
75,061 [+22]
1,985 [+2]
16
75,109 [+48]
1,987 [+2]
17
75,132 [+23]
1,989 [+2]
18
75,161 [+29]
1,991 [+2]
19
75,201 [+40]
1,991 [0]
20
75,217 [+16]
1,994 [+3]
21
75,278 [+61]
1,996 [+2]
22
75,371 [+93]
1,997 [+1]
23
75,418 [+47]
1,998 [+1]
24
75,457 [+39]
1,998 [0]
25
75,464 [+7]
1,999 [+1]
26
75,481 [+17]
2,000 [+1]
27
75,586 [+105]
2,003 [+3]
28
75,628 [+42]
2,003 [0]
29
75,654 [+26]
2,005 [+2]
30
75,708 [+54]
2,008 [+3]
31
75,752 [+44]
2,009 [+1]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
73,092
1,919
2
73,157 [+65]
1,920 [+1]
3
73,238 [+81]
1,920 [0]
4
73,259 [+21]
1,920 [0]
5
73,304 [+45]
1,921 [+1]
6
73,339 [+35]
1,921 [0]
7
73,368 [+29]
1,921 [0]
8
73,412 [+44]
1,921 [0]
9
73,399 [-13]
1,923 [+2]
10
73,524 [+125]
1,923 [0]
11
73,581 [+57]
1,925 [+2]
12
73,631 [+50]
1,927 [+2]
13
73,712 [+81]
1,928 [+1]
14
73,744 [+32]
1,931 [+3]
15
73,772 [+28]
1,932 [+1]
16
73,799 [+27]
1,936 [+4]
17
73,876 [+77]
1,939 [+3]
18
73,896 [+20]
1,941 [+2]
19
73,926 [+30]
1,943 [+2]
20
73,960 [+34]
1,944 [+1]
21
73,974 [+14]
1,945 [+1]
22
74,011 [+37]
1,947 [+2]
23
74,103 [+92]
1,948 [+1]
24
74,196 [+93]
1,950 [+2]
25
74,285 [+89]
1,951 [+1]
26
74,324 [+39]
1,953 [+2]
27
74,395 [+71]
1,953 [0]
28
74,422 [+27]
1,955 [+2]
29
74,445 [+23]
1,955 [0]
30
74,476 [+31]
1,957 [+2]
31
74,518 [+42]
1,961 [+4]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
70,421
1,862
2
70,459 [+38]
1,864 [+2]
3
70,607 [+148]
1,867 [+3]
4
70,675 [+68]
1,868 [+1]
5
70,724 [+49]
1,869 [+1]
6
70,745 [+21]
1,871 [+2]
7
70,821 [+76]
1,874 [+3]
8
70,872 [+51]
1,875 [+1]
9
70,946 [+74]
1,877 [+2]
10
71,052 [+106]
1,880 [+3]
11
71,127 [+75]
1,883 [+3]
12
71,197 [+70]
1,885 [+2]
13
71,259 [+62]
1,886 [+1]
14
71,413 [+154]
1,889 [+3]
15
71,613 [+200]
1,890 [+1]
16
71,681 [+68]
1,891 [+1]
17
71,767 [+86]
1,893 [+2]
18
71,812 [+45]
1,894 [+1]
19
71,895 [+83]
1,895 [+1]
20
71,907 [+12]
1,897 [+2]
21
72,031 [+124]
1,899 [+2]
22
72,131 [+100]
1,901 [+2]
23
72,180 [+49]
1,905 [+4]
24
72,275 [+95]
1,906 [+1]
25
72,434 [+159]
1,908 [+2]
26
72,565 [+131]
1,909 [+1]
27
72,695 [+130]
1,912 [+3]
28
72,918 [+223]
1,914 [+2]
29
73,023 [+105]
1,916 [+2]
30
73,052 [+29]
1,916 [0]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
68,055
1,816
2
68,100 [+45]
1,816 [0]
3
68,137 [+37]
1,818 [+2]
4
68,188 [+51]
1,818 [0]
5
68,212 [+24]
1,821 [+3]
6
68,242 [+30]
1,823 [+2]
7
68,308 [+66]
1,824 [+1]
8
68,367 [+59]
1,827 [+3]
9
68,406 [+39]
1,828 [+1]
10
68,441 [+35]
1,829 [+1]
11
68,468 [+27]
1,829 [0]
12
68,485 [+17]
1,831 [+2]
13
68,562 [+77]
1,832 [+1]
14
68,631 [+69]
1,834 [+2]
15
68,737 [+106]
1,835 [+1]
16
68,810 [+73]
1,836 [+1]
17
68,882 [+72]
1,837 [+1]
18
68,922 [+40]
1,838 [+1]
19
68,991 [+69]
1,840 [+2]
20
69,157 [+166]
1,842 [+2]
21
69,213 [+56]
1,843 [+1]
22
69,255 [+42]
1,846 [+3]
23
69,362 [+107]
1,847 [+1]
24
69,472 [+110]
1,849 [+2]
25
69,581 [+109]
1,851 [+2]
26
69,634 [+53]
1,853 [+2]
27
69,751 [+117]
1,855 [+2]
28
69,836 [+85]
1,856 [+1]
29
70,127 [+291]
1,858 [+2]
30
70,305 [+178]
1,859 [+1]
31
70,352 [+47]
1,859 [0]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
66,642
1,758
2
66,640 [-2]
1,761 [+3]
3
66,614 [-26]
1,761 [0]
4
66,602 [-12]
1,764 [+3]
5
66,617 [+15]
1,765 [+1]
6
66,657 [+40]
1,767 [+2]
7
66,669 [+12]
1,769 [+2]
8
66,692 [+23]
1,771 [+2]
9
66,741 [+49]
1,774 [+3]
10
66,770 [+29]
1,776 [+2]
11
66,826 [+56]
1,779 [+3]
12
66,858 [+32]
1,779 [0]
13
66,877 [+19]
1,780 [+1]
14
66,937 [+60]
1,785 [+5]
15
66,964 [+27]
1,787 [+2]
16
67,000 [+36]
1,787 [0]
17
66,996 [-4]
1,789 [+2]
18
67,049 [+53]
1,791 [+2]
19
67,080 [+31]
1,792 [+1]
20
67,165 [+85]
1,794 [+2]
21
67,241 [+76]
1,796 [+2]
22
67,311 [+70]
1,797 [+1]
23
67,411 [+100]
1,800 [+3]
24
67,519 [+108]
1,801 [+1]
25
67,565 [+46]
1,804 [+3]
26
67,640 [+75]
1,806 [+2]
27
67,673 [+33]
1,808 [+2]
28
67,742 [+69]
1,810 [+2]
29
67,780 [+38]
1,812 [+2]
30
67,854 [+74]
1,813 [+1]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
65,027
1,704
2
65,066 [+39]
1,705 [+1]
3
65,089 [+23]
1,705 [0]
4
65,216 [+127]
1,707 [+2]
5
65,389 [+173]
1,709 [+2]
6
65,463 [+74]
1,710 [+1]
7
65,492 [+29]
1,711 [+1]
8
65,549 [+57]
1,713 [+2]
9
65,612 [+63]
1,714 [+1]
10
65,652 [+40]
1,714 [0]
11
65,683 [+31]
1,716 [+2]
12
65,720 [+37]
1,719 [+3]
13
65,741 [+21]
1,720 [+1]
14
65,775 [+34]
1,721 [+1]
15
65,808 [+33]
1,723 [+2]
16
65,834 [+26]
1,725 [+2]
17
65,853 [+19]
1,727 [+2]
18
65,886 [+33]
1,729 [+2]
19
65,959 [+73]
1,734 [+5]
20
66,039 [+80]
1,736 [+2]
21
66,104 [+65]
1,738 [+2]
22
66,125 [+21]
1,739 [+1]
23
66,171 [+46]
1,742 [+3]
24
66,203 [+32]
1,745 [+3]
25
66,246 [+43]
1,746 [+1]
26
66,300 [+54]
1,746 [0]
27
66,302 [+2]
1,749 [+3]
28
66,518 [+216]
1,752 [+3]
29
66,616 [+98]
1,754 [+2]
30
66,660 [+44]
1,756 [+2]
31
66,653 [-7]
1,757 [+1]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
62,150
1,644
2
62,211 [+61]
1,646 [+2]
3
62,254 [+43]
1,646 [0]
4
62,266 [+12]
1,647 [+1]
5
62,371 [+105]
1,648 [+1]
6
62,376 [+5]
1,651 [+3]
7
62,479 [+103]
1,652 [+1]
8
62,531 [+52]
1,653 [+1]
9
62,636 [+105]
1,655 [+2]
10
63,894 [+1,258]
1,658 [+3]
11
63,960 [+66]
1,661 [+3]
12
62,802 [-1,158]
1,662 [+1]
13
62,900 [+98]
1,665 [+3]
14
63,090 [+190]
1,666 [+1]
15
63,217 [+127]
1,668 [+2]
16
63,366 [+149]
1,671 [+3]
17
63,504 [+138]
1,673 [+2]
18
63,656 [+152]
1,675 [+2]
19
63,732 [+76]
1,676 [+1]
20
63,789 [+57]
1,676 [0]
21
63,847 [+58]
1,678 [+2]
22
64,045 [+198]
1,683 [+5]
23
64,154 [+109]
1,686 [+3]
24
64,270 [+116]
1,690 [+4]
25
64,440 [+170]
1,694 [+4]
26
64,594 [+154]
1,695 [+1]
27
64,659 [+65]
1,696 [+1]
28
64,802 [+143]
1,698 [+2]
29
64,893 [+91]
1,700 [+2]
30
64,949 [+56]
1,701 [+1]
31
64,980 [+31]
1,702 [+1]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
59,616
1,586
2
59,750 [+134]
1,588 [+2]
3
59,818 [+68]
1,590 [+2]
4
59,867 [+49]
1,591 [+1]
5
59,917 [+50]
1,593 [+2]
6
59,995 [+78]
1,594 [+1]
7
60,042 [+47]
1,596 [+2]
8
60,123 [+81]
1,597 [+1]
9
60,375 [+252]
1,598 [+1]
10
60,454 [+79]
1,601 [+3]
11
60,500 [+46]
1,602 [+1]
12
60,609 [+109]
1,604 [+2]
13
60,671 [+62]
1,604 [0]
14
60,759 [+88]
1,605 [+1]
15
60,795 [+36]
1,605 [0]
16
60,813 [+18]
1,606 [+1]
17
60,851 [+38]
1,606 [0]
18
60,889 [+38]
1,608 [+2]
19
60,931 [+42]
1,611 [+3]
20
61,083 [+152]
1,615 [+4]
21
61,263 [+180]
1,618 [+3]
22
61,409 [+146]
1,621 [+3]
23
61,505 [+96]
1,626 [+5]
24
61,649 [+144]
1,629 [+3]
25
61,713 [+64]
1,631 [+2]
26
61,784 [+71]
1,635 [+4]
27
61,898 [+114]
1,637 [+2]
28
62,019 [+121]
1,637 [0]
29
62,032 [+13]
1,637 [0]
30
62,042 [+10]
1,641 [+4]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
57,478
1,524
2
57,546 [+68]
1,524 [0]
3
57,566 [+20]
1,524 [0]
4
57,629 [+63]
1,526 [+2]
5
57,703 [+74]
1,530 [+4]
6
57,722 [+19]
1,532 [+2]
7
57,810 [+88]
1,536 [+4]
8
57,842 [+32]
1,539 [+3]
9
57,978 [+136]
1,541 [+2]
10
58,055 [+77]
1,543 [+2]
11
58,142 [+87]
1,545 [+2]
12
58,279 [+137]
1,548 [+3]
13
58,375 [+96]
1,550 [+2]
14
58,467 [+92]
1,551 [+1]
15
58,559 [+92]
1,553 [+2]
16
58,627 [+68]
1,555 [+2]
17
58,699 [+72]
1,557 [+2]
18
58,756 [+57]
1,559 [+2]
19
58,846 [+90]
1,563 [+4]
20
59,018 [+172]
1,567 [+4]
21
59,096 [+78]
1,570 [+3]
22
59,169 [+73]
1,571 [+1]
23
59,254 [+85]
1,571 [0]
24
59,281 [+27]
1,573 [+2]
25
59,339 [+58]
1,575 [+2]
26
59,403 [+64]
1,578 [+3]
27
59,440 [+37]
1,580 [+2]
28
59,470 [+30]
1,580 [0]
29
59,488 [+18]
1,581 [+1]
30
59,493 [+5]
1,583 [+2]
31
59,516 [+23]
1,585 [+2]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
56,340
1,485
2
56,365 [+25]
1,488 [+3]
3
56,405 [+40]
1,489 [+1]
4
56,438 [+33]
1,491 [+2]
5
56,445 [+7]
1,492 [+1]
6
56,517 [+72]
1,495 [+3]
7
56,579 [+62]
1,496 [+1]
8
56,617 [+38]
1,498 [+2]
9
56,665 [+48]
1,499 [+1]
10
56,693 [+28]
1,499 [0]
11
56,710 [+17]
1,499 [0]
12
56,720 [+10]
1,499 [0]
13
56,724 [+4]
1,499 [0]
14
56,732 [+8]
1,500 [+1]
15
56,733 [+1]
1,500 [0]
16
56,753 [+20]
1,500 [0]
17
56,765 [+12]
1,500 [0]
18
56,779 [+14]
1,501 [+1]
19
56,828 [+49]
1,502 [+1]
20
56,859 [+31]
1,504 [+2]
21
56,958 [+99]
1,507 [+3]
22
57,023 [+65]
1,508 [+1]
23
57,062 [+39]
1,509 [+1]
24
57,111 [+49]
1,511 [+2]
25
57,174 [+63]
1,512 [+1]
26
57,184 [+10]
1,513 [+1]
27
57,225 [+41]
1,516 [+3]
28
57,259 [+34]
1,519 [+3]
29
57,291 [+32]
1,522 [+3]
30
57,415 [+124]
1,524 [+2]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
54,847
1,438
2
54,850 [+3]
1,438 [0]
3
54,874 [+24]
1,439 [+1]
4
54,885 [+11]
1,440 [+1]
5
54,908 [+23]
1,443 [+3]
6
55,009 [+101]
1,446 [+3]
7
55,076 [+67]
1,446 [0]
8
55,197 [+121]
1,449 [+3]
9
55,260 [+63]
1,451 [+2]
10
55,296 [+36]
1,454 [+3]
11
55,382 [+86]
1,456 [+2]
12
55,429 [+47]
1,458 [+2]
13
55,508 [+79]
1,460 [+2]
14
55,567 [+59]
1,460 [0]
15
55,595 [+28]
1,462 [+2]
16
55,687 [+92]
1,463 [+1]
17
55,737 [+50]
1,466 [+3]
18
55,825 [+88]
1,469 [+3]
19
55,871 [+46]
1,470 [+1]
20
55,916 [+45]
1,471 [+1]
21
55,944 [+28]
1,473 [+2]
22
55,987 [+43]
1,474 [+1]
23
56,023 [+36]
1,476 [+2]
24
56,089 [+66]
1,477 [+1]
25
56,120 [+31]
1,479 [+2]
26
56,159 [+39]
1,480 [+1]
27
56,218 [+59]
1,481 [+1]
28
56,259 [+41]
1,482 [+1]
29
56,261 [+2]
1,482 [0]
30
56,273 [+12]
1,482 [0]
31
56,286 [+13]
1,483 [+1]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
53,302
1,392
2
53,332 [+30]
1,393 [+1]
3
53,451 [+119]
1,395 [+2]
4
53,542 [+91]
1,395 [0]
5
53,616 [+74]
1,398 [+3]
6
53,672 [+56]
1,401 [+3]
7
53,789 [+117]
1,403 [+2]
8
53,853 [+64]
1,404 [+1]
9
53,965 [+112]
1,406 [+2]
10
54,023 [+58]
1,408 [+2]
11
54,039 [+16]
1,408 [0]
12
54,062 [+23]
1,409 [+1]
13
54,094 [+32]
1,410 [+1]
14
54,122 [+28]
1,411 [+1]
15
54,207 [+85]
1,413 [+2]
16
54,251 [+44]
1,413 [0]
17
54,271 [+20]
1,413 [0]
18
54,294 [+23]
1,416 [+3]
19
54,325 [+31]
1,417 [+1]
20
54,339 [+14]
1,420 [+3]
21
54,416 [+77]
1,422 [+2]
22
54,450 [+34]
1,423 [+1]
23
54,494 [+44]
1,425 [+2]
24
54,511 [+17]
1,428 [+3]
25
54,676 [+165]
1,431 [+3]
26
54,760 [+84]
1,434 [+3]
27
54,812 [+52]
1,436 [+2]
28
54,835 [+23]
1,438 [+2]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
51,766
1,337
2
51,803 [+37]
1,339 [+2]
3
51,863 [+60]
1,341 [+2]
4
51,936 [+73]
1,344 [+3]
5
52,057 [+121]
1,346 [+2]
6
52,110 [+53]
1,346 [0]
7
52,176 [+66]
1,350 [+4]
8
52,282 [+106]
1,354 [+4]
9
52,308 [+26]
1,356 [+2]
10
52,336 [+28]
1,357 [+1]
11
52,377 [+41]
1,360 [+3]
12
52,371 [-6]
1,363 [+3]
13
52,416 [+45]
1,365 [+2]
14
52,430 [+14]
1,368 [+3]
15
52,428 [-2]
1,370 [+2]
16
52,461 [+33]
1,372 [+2]
17
52,510 [+49]
1,372 [0]
18
52,597 [+87]
1,374 [+2]
19
52,637 [+40]
1,375 [+1]
20
52,669 [+32]
1,376 [+1]
21
52,720 [+51]
1,377 [+1]
22
52,762 [+42]
1,377 [0]
23
52,799 [+37]
1,378 [+1]
24
52,855 [+56]
1,380 [+2]
25
52,965 [+110]
1,382 [+2]
26
53,027 [+62]
1,384 [+2]
27
53,068 [+41]
1,385 [+1]
28
53,102 [+34]
1,386 [+1]
29
53,173 [+71]
1,388 [+2]
30
53,239 [+66]
1,390 [+2]
31
53,274 [+35]
1,390 [0]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่