เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ติดตาม Instagram วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร

= จำนวนผู้ติดตาม

มกราคม 2022
อาพฤ
      1
7,751,785 [+34,115]
2
7,761,068 [+9,283]
3
7,778,803 [+17,735]
4
7,798,009 [+19,206]
5
7,815,565 [+17,556]
6
7,838,741 [+23,176]
7
7,857,895 [+19,154]
8
7,883,335 [+25,440]
9
7,904,193 [+20,858]
1011
7,961,994 [+57,801]
12
7,984,515 [+22,521]
1314
8,044,528 [+60,013]
15
8,073,049 [+28,521]
16
8,098,510 [+25,461]
17
18
19202122
23242526272829
3031     
ธันวาคม 2021
อาพฤ
   1
7,123,470 [+8,465]
2
7,125,889 [+2,419]
3
7,156,817 [+30,928]
4
7,160,174 [+3,357]
56
7,176,480 [+16,306]
7
7,182,810 [+6,330]
8
7,191,312 [+8,502]
9
7,197,924 [+6,612]
10
7,205,850 [+7,926]
11
7,214,187 [+8,337]
12
7,219,952 [+5,765]
13
7,223,403 [+3,451]
14
7,228,271 [+4,868]
1516
7,245,559 [+17,288]
17
7,270,709 [+25,150]
18
7,272,720 [+2,011]
19
7,325,759 [+53,039]
20
7,343,181 [+17,422]
21
7,387,511 [+44,330]
22
7,392,362 [+4,851]
23
7,415,120 [+22,758]
24
7,434,101 [+18,981]
25
7,452,351 [+18,250]
26
7,493,215 [+40,864]
27
7,574,129 [+80,914]
28
7,615,928 [+41,799]
29
7,640,970 [+25,042]
30
7,673,458 [+32,488]
31
7,717,670 [+44,212]
 
พฤศจิกายน 2021
อาพฤ
 1
6,806,980 [+22,945]
2
6,815,068 [+8,088]
3
6,832,387 [+17,319]
4
6,843,882 [+11,495]
5
6,850,954 [+7,072]
6
6,861,064 [+10,110]
7
6,874,651 [+13,587]
8
6,883,518 [+8,867]
9
6,892,778 [+9,260]
1011
6,924,811 [+32,033]
12
6,938,127 [+13,316]
13
6,957,163 [+19,036]
14
6,964,927 [+7,764]
15
6,976,824 [+11,897]
16
6,989,920 [+13,096]
17
6,993,017 [+3,097]
18
6,997,538 [+4,521]
1920
7,014,186 [+16,648]
21
7,027,558 [+13,372]
2223
7,059,851 [+32,293]
24
7,069,145 [+9,294]
2526
7,091,225 [+22,080]
27
28
7,100,796 [+9,571]
29
7,107,705 [+6,909]
30
7,115,005 [+7,300]
    
ตุลาคม 2021
อาพฤ
     1
6,419,200 [+3,897]
2
6,436,220 [+17,020]
3
6,460,242 [+24,022]
4
6,462,722 [+2,480]
5
6,472,356 [+9,634]
6
6,498,494 [+26,138]
7
6,509,903 [+11,409]
8
6,523,473 [+13,570]
9
6,550,505 [+27,032]
10
6,557,076 [+6,571]
11
6,563,922 [+6,846]
12
6,580,845 [+16,923]
13
6,590,179 [+9,334]
14
6,607,848 [+17,669]
15
6,616,104 [+8,256]
16
6,626,455 [+10,351]
17
6,638,025 [+11,570]
18
6,647,512 [+9,487]
19
6,661,905 [+14,393]
2021
6,678,170 [+16,265]
22
6,698,489 [+20,319]
23
6,707,457 [+8,968]
24
6,718,695 [+11,238]
25
6,726,771 [+8,076]
26
6,735,516 [+8,745]
27
6,751,239 [+15,723]
28
6,755,709 [+4,470]
29
6,771,780 [+16,071]
30
6,784,035 [+12,255]
31      
กันยายน 2021
อาพฤ
   1
6,099,136 [+7,091]
2
6,106,740 [+7,604]
3
6,114,988 [+8,248]
4
6,123,502 [+8,514]
5
6,130,353 [+6,851]
6
6,136,903 [+6,550]
7
6,147,050 [+10,147]
8
6,157,577 [+10,527]
9
6,173,150 [+15,573]
10
6,175,096 [+1,946]
11
6,187,938 [+12,842]
12
6,190,797 [+2,859]
1314
6,209,158 [+18,361]
15
6,218,946 [+9,788]
16
6,224,064 [+5,118]
17
6,231,432 [+7,368]
18
6,241,196 [+9,764]
19
6,252,864 [+11,668]
20
6,266,755 [+13,891]
21
6,271,473 [+4,718]
22
6,281,115 [+9,642]
23
6,293,646 [+12,531]
24
6,318,516 [+24,870]
25
6,337,427 [+18,911]
26
6,349,283 [+11,856]
27
6,356,818 [+7,535]
28
6,369,800 [+12,982]
29
6,377,579 [+7,779]
30
6,415,303 [+37,724]
  
สิงหาคม 2021
อาพฤ
1
5,826,797 [+5,589]
2
5,833,341 [+6,544]
3
5,839,155 [+5,814]
4
5,846,757 [+7,602]
5
5,853,227 [+6,470]
6
5,860,211 [+6,984]
7
5,869,347 [+9,136]
8
5,877,050 [+7,703]
9
5,888,962 [+11,912]
10
5,897,089 [+8,127]
11
5,907,910 [+10,821]
12
5,912,622 [+4,712]
13
5,920,848 [+8,226]
14
5,934,025 [+13,177]
15
5,937,499 [+3,474]
16
5,946,618 [+9,119]
1718
5,963,169 [+16,551]
19
5,972,858 [+9,689]
20
5,983,033 [+10,175]
21
5,991,556 [+8,523]
22
6,001,869 [+10,313]
23
6,015,909 [+14,040]
24
6,021,641 [+5,732]
2526
6,052,571 [+30,930]
27
6,059,537 [+6,966]
28
6,070,029 [+10,492]
29
6,076,155 [+6,126]
30
6,083,281 [+7,126]
31
6,092,045 [+8,764]
    
กรกฎาคม 2021
อาพฤ
    1
5,584,608 [+6,982]
2
5,591,369 [+6,761]
3
5,598,282 [+6,913]
4
5,604,875 [+6,593]
5
5,610,337 [+5,462]
6
5,615,839 [+5,502]
7
5,623,240 [+7,401]
8
5,630,093 [+6,853]
9
5,660,132 [+30,039]
10
5,668,309 [+8,177]
11
5,675,994 [+7,685]
12
5,683,648 [+7,654]
13
5,689,117 [+5,469]
14
5,696,185 [+7,068]
15
5,700,407 [+4,222]
16
5,704,929 [+4,522]
17
5,711,170 [+6,241]
18
5,718,516 [+7,346]
19
5,727,787 [+9,271]
20
5,735,060 [+7,273]
21
5,741,080 [+6,020]
22
5,749,614 [+8,534]
23
5,758,131 [+8,517]
24
5,765,620 [+7,489]
25
5,772,177 [+6,557]
26
5,778,690 [+6,513]
27
5,787,229 [+8,539]
28
5,794,366 [+7,137]
29
5,801,355 [+6,989]
30
5,811,154 [+9,799]
31
5,821,208 [+10,054]
มิถุนายน 2021
อาพฤ
  1
5,328,607 [+5,505]
2
5,335,140 [+6,533]
3
5,341,055 [+5,915]
4
5,349,345 [+8,290]
5
5,357,957 [+8,612]
6
5,367,174 [+9,217]
7
5,377,775 [+10,601]
8
5,389,222 [+11,447]
9
5,398,456 [+9,234]
10
5,405,884 [+7,428]
11
5,413,397 [+7,513]
12
5,421,034 [+7,637]
13
5,429,972 [+8,938]
14
5,439,013 [+9,041]
15
5,447,999 [+8,986]
16
5,455,804 [+7,805]
17
5,464,356 [+8,552]
18
5,473,287 [+8,931]
19
5,482,638 [+9,351]
20
5,492,289 [+9,651]
21
5,501,706 [+9,417]
22
5,509,928 [+8,222]
23
5,518,122 [+8,194]
24
5,525,845 [+7,723]
25
5,536,697 [+10,852]
26
5,545,287 [+8,590]
27
5,553,184 [+7,897]
28
5,560,817 [+7,633]
29
5,568,237 [+7,420]
30
5,577,626 [+9,389]
   
พฤษภาคม 2021
อาพฤ
      1
5,151,320 [+4,542]
2
5,155,712 [+4,392]
3
5,159,894 [+4,182]
4
5,164,457 [+4,563]
5
5,169,693 [+5,236]
6
5,173,278 [+3,585]
7
5,183,079 [+9,801]
8
5,183,851 [+772]
9
5,188,349 [+4,498]
10
5,196,012 [+7,663]
11
5,198,643 [+2,631]
12
5,204,787 [+6,144]
13
5,207,922 [+3,135]
14
5,213,003 [+5,081]
15
5,217,735 [+4,732]
16
5,223,424 [+5,689]
17
5,229,741 [+6,317]
18
5,236,921 [+7,180]
19
5,242,903 [+5,982]
20
5,249,636 [+6,733]
21
5,262,795 [+13,159]
22
5,271,178 [+8,383]
23
5,277,763 [+6,585]
24
5,282,516 [+4,753]
25
5,288,204 [+5,688]
26
5,293,141 [+4,937]
27
5,297,762 [+4,621]
28
5,302,606 [+4,844]
29
5,309,913 [+7,307]
30
5,315,748 [+5,835]
31
5,323,102 [+7,354]
     
เมษายน 2021
อาพฤ
    1
5,003,916 [+3,403]
2
5,007,831 [+3,915]
3
5,012,218 [+4,387]
4
5,016,200 [+3,982]
5
5,019,734 [+3,534]
6
5,023,800 [+4,066]
7
5,028,088 [+4,288]
8
5,033,061 [+4,973]
9
5,037,521 [+4,460]
10
5,042,441 [+4,920]
11
5,047,261 [+4,820]
12
5,051,694 [+4,433]
13
5,056,555 [+4,861]
14
5,062,090 [+5,535]
15
5,068,148 [+6,058]
16
5,074,131 [+5,983]
17
5,079,573 [+5,442]
18
5,085,522 [+5,949]
19
5,091,705 [+6,183]
20
5,096,601 [+4,896]
21
5,102,552 [+5,951]
22
5,107,785 [+5,233]
23
5,111,610 [+3,825]
24
5,118,764 [+7,154]
25
5,126,028 [+7,264]
26
5,130,136 [+4,108]
27
5,135,683 [+5,547]
28
5,138,603 [+2,920]
29
5,143,827 [+5,224]
30
5,146,778 [+2,951]
 
มีนาคม 2021
อาพฤ
 1
4,880,670 [+3,165]
2
4,884,980 [+4,310]
3
4,890,094 [+5,114]
4
4,893,920 [+3,826]
5
4,898,096 [+4,176]
6
4,902,325 [+4,229]
7
4,907,474 [+5,149]
8
4,911,349 [+3,875]
9
4,915,018 [+3,669]
10
4,918,219 [+3,201]
11
4,921,755 [+3,536]
12
4,925,965 [+4,210]
13
4,930,118 [+4,153]
14
4,933,540 [+3,422]
15
4,936,258 [+2,718]
16
4,939,435 [+3,177]
17
4,943,331 [+3,896]
18
4,947,822 [+4,491]
19
4,951,803 [+3,981]
20
4,955,688 [+3,885]
21
4,959,106 [+3,418]
22
4,963,210 [+4,104]
23
4,967,772 [+4,562]
24
4,972,371 [+4,599]
25
4,976,081 [+3,710]
26
4,980,020 [+3,939]
27
4,983,850 [+3,830]
28
4,987,681 [+3,831]
29
4,991,467 [+3,786]
30
4,996,195 [+4,728]
31
5,000,513 [+4,318]
   
กุมภาพันธ์ 2021
อาพฤ
 1
4,723,435 [+5,023]
2
4,728,301 [+4,866]
3
4,732,690 [+4,389]
4
4,737,077 [+4,387]
5
4,741,165 [+4,088]
6
4,748,174 [+7,009]
7
4,750,060 [+1,886]
8
4,753,709 [+3,649]
9
4,758,371 [+4,662]
10
4,760,851 [+2,480]
11
4,764,152 [+3,301]
12
4,767,896 [+3,744]
13
4,772,306 [+4,410]
14
4,776,598 [+4,292]
15
4,780,931 [+4,333]
16
4,785,337 [+4,406]
17
4,788,976 [+3,639]
18
4,792,973 [+3,997]
19
4,794,323 [+1,350]
20
4,801,291 [+6,968]
21
4,820,851 [+19,560]
22
4,832,584 [+11,733]
23
4,841,165 [+8,581]
24
4,851,001 [+9,836]
25
4,859,585 [+8,584]
26
4,866,786 [+7,201]
27
4,872,639 [+5,853]
28
4,877,505 [+4,866]
      
มกราคม 2021
อาพฤ
     1
4,497,423 [+4,974]
2
4,502,409 [+4,986]
3
4,510,251 [+7,842]
4
4,518,229 [+7,978]
5
4,525,398 [+7,169]
6
4,536,076 [+10,678]
7
4,545,301 [+9,225]
8
4,557,662 [+12,361]
9
4,567,754 [+10,092]
10
4,574,206 [+6,452]
11
4,581,062 [+6,856]
12
4,587,922 [+6,860]
13
4,594,947 [+7,025]
14
4,602,170 [+7,223]
15
4,609,675 [+7,505]
16
4,620,946 [+11,271]
17
4,628,353 [+7,407]
18
4,634,427 [+6,074]
19
4,640,433 [+6,006]
20
4,644,731 [+4,298]
21
4,653,492 [+8,761]
22
4,659,869 [+6,377]
23
4,666,041 [+6,172]
24
4,671,985 [+5,944]
25
4,678,878 [+6,893]
26
4,685,598 [+6,720]
27
4,692,272 [+6,674]
28
4,698,237 [+5,965]
29
4,704,385 [+6,148]
30
4,711,484 [+7,099]
31
4,718,412 [+6,928]
      
ธันวาคม 2020
อาพฤ
  1
4,339,043 [+6,402]
2
4,345,562 [+6,519]
3
4,351,537 [+5,975]
4
4,358,733 [+7,196]
5
4,364,472 [+5,739]
6
4,369,897 [+5,425]
7
4,374,557 [+4,660]
8
4,378,938 [+4,381]
9
4,383,245 [+4,307]
10
4,387,937 [+4,692]
11
4,392,372 [+4,435]
12
4,396,694 [+4,322]
13
4,401,256 [+4,562]
14
4,405,359 [+4,103]
15
4,408,521 [+3,162]
16
4,412,027 [+3,506]
17
4,416,984 [+4,957]
18
4,420,982 [+3,998]
19
4,425,767 [+4,785]
20
4,430,574 [+4,807]
21
4,434,582 [+4,008]
22
4,437,381 [+2,799]
23
4,440,426 [+3,045]
24
4,444,047 [+3,621]
25
4,447,164 [+3,117]
26
4,451,528 [+4,364]
27
4,467,032 [+15,504]
28
4,475,094 [+8,062]
29
4,481,909 [+6,815]
30
4,487,474 [+5,565]
31
4,492,449 [+4,975]
  
พฤศจิกายน 2020
อาพฤ
1
4,183,469 [+5,025]
2
4,187,533 [+4,064]
3
4,192,724 [+5,191]
4
4,197,687 [+4,963]
5
4,201,918 [+4,231]
6
4,206,076 [+4,158]
7
4,211,560 [+5,484]
8
4,216,791 [+5,231]
9
4,221,773 [+4,982]
10
4,226,777 [+5,004]
11
4,231,762 [+4,985]
12
4,237,835 [+6,073]
1314
1516
4,265,311 [+27,476]
17
4,271,489 [+6,178]
18
4,276,678 [+5,189]
19
4,282,185 [+5,507]
20
4,286,386 [+4,201]
21
4,291,476 [+5,090]
22
4,296,780 [+5,304]
23
4,302,279 [+5,499]
24
4,307,434 [+5,155]
25
4,312,640 [+5,206]
26
4,317,699 [+5,059]
27
4,322,956 [+5,257]
28
4,326,800 [+3,844]
29
4,330,582 [+3,782]
30
4,332,641 [+2,059]
     
ตุลาคม 2020
อาพฤ
    1
4,054,862 [+5,223]
2
4,060,279 [+5,417]
3
4,066,383 [+6,104]
4
4,073,383 [+7,000]
5
4,078,907 [+5,524]
6
4,084,001 [+5,094]
7
4,089,079 [+5,078]
8
4,092,598 [+3,519]
9
4,096,771 [+4,173]
10
4,101,975 [+5,204]
11
4,110,359 [+8,384]
12
4,116,979 [+6,620]
13
4,122,676 [+5,697]
14
4,127,878 [+5,202]
15
4,132,056 [+4,178]
16
4,125,792 [-6,264]
17
4,123,493 [-2,299]
18
4,127,359 [+3,866]
19
4,131,033 [+3,674]
20
4,134,455 [+3,422]
21
4,138,547 [+4,092]
22
4,141,685 [+3,138]
23
4,145,731 [+4,046]
24
4,149,808 [+4,077]
25
4,153,716 [+3,908]
26
4,157,446 [+3,730]
27
4,161,723 [+4,277]
28
4,165,409 [+3,686]
29
4,169,261 [+3,852]
30
4,173,840 [+4,579]
31
4,178,444 [+4,604]
กันยายน 2020
อาพฤ
  1
3,800,031 [+8,372]
2
3,808,591 [+8,560]
3
3,816,257 [+7,666]
4
3,824,541 [+8,284]
5
3,834,377 [+9,836]
6
3,844,030 [+9,653]
7
3,852,163 [+8,133]
8
3,860,452 [+8,289]
9
3,867,730 [+7,278]
10
3,874,654 [+6,924]
11
3,882,100 [+7,446]
12
3,892,193 [+10,093]
13
3,902,612 [+10,419]
14
3,912,441 [+9,829]
15
3,923,193 [+10,752]
16
3,935,811 [+12,618]
17
3,947,161 [+11,350]
18
3,957,566 [+10,405]
19
3,967,329 [+9,763]
20
3,976,296 [+8,967]
21
3,984,361 [+8,065]
22
3,992,125 [+7,764]
23
3,999,345 [+7,220]
24
4,008,352 [+9,007]
25
4,015,557 [+7,205]
26
4,023,376 [+7,819]
27
4,030,826 [+7,450]
28
4,037,949 [+7,123]
29
4,044,010 [+6,061]
30
4,049,639 [+5,629]
   
สิงหาคม 2020
อาพฤ
      1
3,521,850 [+10,493]
2
3,532,782 [+10,932]
3
3,543,213 [+10,431]
4
3,553,318 [+10,105]
5
3,562,659 [+9,341]
6
3,571,446 [+8,787]
7
3,580,554 [+9,108]
8
3,589,745 [+9,191]
9
3,599,760 [+10,015]
10
3,608,092 [+8,332]
11
3,615,930 [+7,838]
12
3,624,630 [+8,700]
13
3,631,352 [+6,722]
14
3,640,353 [+9,001]
15
3,649,281 [+8,928]
16
3,657,463 [+8,182]
17
3,664,923 [+7,460]
18
3,673,168 [+8,245]
19
3,680,308 [+7,140]
20
3,686,977 [+6,669]
21
3,695,771 [+8,794]
22
3,705,701 [+9,930]
23
3,715,992 [+10,291]
24
3,726,835 [+10,843]
25
3,736,801 [+9,966]
26
3,746,538 [+9,737]
27
3,755,804 [+9,266]
28
3,764,218 [+8,414]
29
3,774,005 [+9,787]
30
3,783,577 [+9,572]
31
3,791,659 [+8,082]
     
กรกฎาคม 2020
อาพฤ
   1
3,294,198 [+6,686]
2
3,299,883 [+5,685]
3
3,306,116 [+6,233]
4
3,311,913 [+5,797]
5
3,318,300 [+6,387]
6
3,326,002 [+7,702]
7
3,333,435 [+7,433]
8
3,340,022 [+6,587]
9
3,346,908 [+6,886]
10
3,355,836 [+8,928]
11
3,364,867 [+9,031]
12
3,373,984 [+9,117]
13
3,382,749 [+8,765]
14
3,390,796 [+8,047]
15
3,398,030 [+7,234]
16
3,406,052 [+8,022]
17
3,411,833 [+5,781]
18
3,421,845 [+10,012]
19
3,429,362 [+7,517]
20
3,436,687 [+7,325]
21
3,444,296 [+7,609]
22
3,451,604 [+7,308]
23
3,458,177 [+6,573]
24
3,464,362 [+6,185]
25
3,472,247 [+7,885]
26
3,478,438 [+6,191]
27
3,483,366 [+4,928]
28
3,490,206 [+6,840]
29
3,496,753 [+6,547]
30
3,503,062 [+6,309]
31
3,511,357 [+8,295]
 
มิถุนายน 2020
อาพฤ
 1
3,019,663 [+12,616]
2
3,030,652 [+10,989]
3
3,041,563 [+10,911]
4
3,051,470 [+9,907]
5
3,061,291 [+9,821]
6
3,074,594 [+13,303]
7
3,087,769 [+13,175]
8
3,097,864 [+10,095]
9
3,107,054 [+9,190]
10
3,118,455 [+11,401]
11
3,130,310 [+11,855]
12
3,140,275 [+9,965]
13
3,150,438 [+10,163]
14
3,159,232 [+8,794]
15
3,168,494 [+9,262]
16
3,177,385 [+8,891]
17
3,185,415 [+8,030]
18
3,194,259 [+8,844]
19
3,201,941 [+7,682]
20
3,210,975 [+9,034]
21
3,220,571 [+9,596]
22
3,229,398 [+8,827]
23
3,238,082 [+8,684]
24
3,246,912 [+8,830]
25
3,255,471 [+8,559]
26
3,262,289 [+6,818]
27
3,268,790 [+6,501]
28
3,274,349 [+5,559]
29
3,280,820 [+6,471]
30
3,287,512 [+6,692]
    
พฤษภาคม 2020
อาพฤ
     1
2,384,363 [+28,304]
2
2,415,328 [+30,965]
3
2,444,485 [+29,157]
4
2,471,433 [+26,948]
5
2,495,856 [+24,423]
6
2,521,237 [+25,381]
7
2,549,264 [+28,027]
8
2,572,689 [+23,425]
9
2,601,088 [+28,399]
10
2,626,807 [+25,719]
11
2,651,911 [+25,104]
12
2,673,946 [+22,035]
13
2,694,784 [+20,838]
14
2,720,055 [+25,271]
15
2,743,291 [+23,236]
16
2,773,271 [+29,980]
17
2,795,566 [+22,295]
18
2,814,303 [+18,737]
19
2,830,790 [+16,487]
20
2,850,584 [+19,794]
21
2,868,931 [+18,347]
22
2,884,498 [+15,567]
23
2,898,293 [+13,795]
24
2,912,573 [+14,280]
25
2,926,337 [+13,764]
26
2,940,141 [+13,804]
27
2,953,176 [+13,035]
28
2,966,724 [+13,548]
29
2,980,820 [+14,096]
30
2,993,395 [+12,575]
31
3,007,047 [+13,652]
      
เมษายน 2020
อาพฤ
   1
1,149,033 [+51,762]
2
1,198,813 [+49,780]
3
1,243,577 [+44,764]
4
1,304,168 [+60,591]
5
1,353,455 [+49,287]
6
1,401,932 [+48,477]
7
1,446,367 [+44,435]
8
1,488,266 [+41,899]
9
1,529,399 [+41,133]
10
1,570,989 [+41,590]
11
1,652,454 [+81,465]
12
1,713,567 [+61,113]
13
1,765,401 [+51,834]
14
1,815,015 [+49,614]
15
1,855,793 [+40,778]
16
1,883,837 [+28,044]
17
1,925,457 [+41,620]
18
1,962,365 [+36,908]
19
1,989,990 [+27,625]
20
2,030,463 [+40,473]
21
2,063,588 [+33,125]
22
2,092,978 [+29,390]
23
2,121,378 [+28,400]
24
2,153,404 [+32,026]
25
2,191,362 [+37,958]
26
2,228,114 [+36,752]
27
2,284,587 [+56,473]
28
2,313,636 [+29,049]
29
2,331,809 [+18,173]
30
2,356,059 [+24,250]
  
มีนาคม 2020
อาพฤ
1234567
891011121314
151617
523,387 [0]
18
539,620 [+16,233]
19
561,926 [+22,306]
20
586,624 [+24,698]
21
631,926 [+45,302]
22
673,376 [+41,450]
23
710,161 [+36,785]
24
746,174 [+36,013]
25
778,605 [+32,431]
26
809,818 [+31,213]
27
853,734 [+43,916]
28
921,833 [+68,099]
29
977,876 [+56,043]
30
1,041,872 [+63,996]
31
1,097,271 [+55,399]
    
กุมภาพันธ์ 2020
อาพฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
523,387 [0]