เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Instagram กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์

@gun_atthaphan | อันดับ: 51 | โพสต์ : 2,670 | ผู้ติดตาม : 4,038,557
ATp 091-914-6566 K.YUI 091-9155464K.EED ⚡️ | |
กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ติดตาม Instagram กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์

= จำนวนผู้ติดตาม

กันยายน 2021
อาพฤ
   1
3,979,072 [+865]
2
3,981,743 [+2,671]
3
3,986,762 [+5,019]
4
3,987,072 [+310]
5
3,991,159 [+4,087]
6
3,993,499 [+2,340]
7
3,997,549 [+4,050]
8
4,001,634 [+4,085]
9
4,008,041 [+6,407]
10
4,009,665 [+1,624]
11
4,015,045 [+5,380]
12
4,015,725 [+680]
1314
4,023,086 [+7,361]
15
4,028,491 [+5,405]
16
4,031,176 [+2,685]
17
4,034,777 [+3,601]
18
4,038,557 [+3,780]
19
20
2122232425
2627282930  
สิงหาคม 2021
อาพฤ
1
3,924,215 [+2,568]
2
3,925,597 [+1,382]
3
3,927,909 [+2,312]
4
3,930,687 [+2,778]
5
3,933,324 [+2,637]
6
3,937,560 [+4,236]
7
3,940,989 [+3,429]
8
3,943,306 [+2,317]
9
3,946,653 [+3,347]
10
3,948,188 [+1,535]
11
3,949,040 [+852]
12
3,949,003 [-37]
13
3,948,928 [-75]
14
3,949,276 [+348]
15
3,949,030 [-246]
16
3,949,315 [+285]
1718
3,949,280 [-35]
19
3,949,282 [+2]
20
3,948,820 [-462]
21
3,949,286 [+466]
22
3,950,088 [+802]
23
3,950,846 [+758]
24
3,953,938 [+3,092]
2526
3,962,113 [+8,175]
27
3,963,582 [+1,469]
28
3,967,179 [+3,597]
29
3,970,423 [+3,244]
30
3,972,960 [+2,537]
31
3,978,207 [+5,247]
    
กรกฎาคม 2021
อาพฤ
    1
3,854,075 [+1,907]
2
3,855,734 [+1,659]
3
3,858,028 [+2,294]
4
3,860,176 [+2,148]
5
3,862,235 [+2,059]
6
3,864,526 [+2,291]
7
3,866,537 [+2,011]
8
3,868,531 [+1,994]
9
3,870,542 [+2,011]
10
3,873,290 [+2,748]
11
3,875,134 [+1,844]
12
3,876,430 [+1,296]
13
3,878,239 [+1,809]
14
3,879,959 [+1,720]
15
3,882,226 [+2,267]
16
3,884,298 [+2,072]
17
3,886,122 [+1,824]
18
3,889,265 [+3,143]
19
3,891,063 [+1,798]
20
3,893,846 [+2,783]
21
3,896,022 [+2,176]
22
3,899,368 [+3,346]
23
3,902,060 [+2,692]
24
3,904,615 [+2,555]
25
3,906,821 [+2,206]
26
3,909,471 [+2,650]
27
3,911,582 [+2,111]
28
3,914,365 [+2,783]
29
3,916,611 [+2,246]
30
3,919,030 [+2,419]
31
3,921,647 [+2,617]
มิถุนายน 2021
อาพฤ
  1
3,767,435 [+2,836]
2
3,770,893 [+3,458]
3
3,774,326 [+3,433]
4
3,777,530 [+3,204]
5
3,780,432 [+2,902]
6
3,783,356 [+2,924]
7
3,785,966 [+2,610]
8
3,789,561 [+3,595]
9
3,792,995 [+3,434]
10
3,796,278 [+3,283]
11
3,799,638 [+3,360]
12
3,802,734 [+3,096]
13
3,805,792 [+3,058]
14
3,808,653 [+2,861]
15
3,811,571 [+2,918]
16
3,813,854 [+2,283]
17
3,816,097 [+2,243]
18
3,818,671 [+2,574]
19
3,821,454 [+2,783]
20
3,824,102 [+2,648]
21
3,827,415 [+3,313]
22
3,830,503 [+3,088]
23
3,833,543 [+3,040]
24
3,836,040 [+2,497]
25
3,839,116 [+3,076]
26
3,841,638 [+2,522]
27
3,844,259 [+2,621]
28
3,846,937 [+2,678]
29
3,849,734 [+2,797]
30
3,852,168 [+2,434]
   
พฤษภาคม 2021
อาพฤ
      1
3,675,083 [+2,366]
2
3,677,869 [+2,786]
3
3,679,979 [+2,110]
4
3,683,121 [+3,142]
5
3,687,269 [+4,148]
6
3,689,712 [+2,443]
7
3,695,779 [+6,067]
8
3,696,304 [+525]
9
3,699,528 [+3,224]
10
3,703,768 [+4,240]
11
3,705,609 [+1,841]
12
3,709,306 [+3,697]
13
3,711,635 [+2,329]
14
3,714,605 [+2,970]
15
3,717,643 [+3,038]
16
3,721,239 [+3,596]
17
3,724,036 [+2,797]
18
3,726,780 [+2,744]
19
3,728,797 [+2,017]
20
3,731,157 [+2,360]
21
3,733,639 [+2,482]
22
3,736,117 [+2,478]
23
3,738,906 [+2,789]
24
3,741,723 [+2,817]
25
3,745,111 [+3,388]
26
3,748,150 [+3,039]
27
3,751,240 [+3,090]
28
3,754,537 [+3,297]
29
3,758,150 [+3,613]
30
3,761,166 [+3,016]
31
3,764,599 [+3,433]
     
เมษายน 2021
อาพฤ
    1
3,594,454 [+2,268]
2
3,596,239 [+1,785]
3
3,598,811 [+2,572]
4
3,600,890 [+2,079]
5
3,603,036 [+2,146]
6
3,605,471 [+2,435]
7
3,607,838 [+2,367]
8
3,610,172 [+2,334]
9
3,612,239 [+2,067]
10
3,614,437 [+2,198]
11
3,617,165 [+2,728]
12
3,619,414 [+2,249]
13
3,621,484 [+2,070]
14
3,623,439 [+1,955]
15
3,626,848 [+3,409]
16
3,628,374 [+1,526]
17
3,630,748 [+2,374]
18
3,633,752 [+3,004]
19
3,637,055 [+3,303]
20
3,639,851 [+2,796]
21
3,642,894 [+3,043]
22
3,647,801 [+4,907]
23
3,651,026 [+3,225]
24
3,654,190 [+3,164]
25
3,658,652 [+4,462]
26
3,661,156 [+2,504]
27
3,664,201 [+3,045]
28
3,666,889 [+2,688]
2930
3,672,717 [+5,828]
 
มีนาคม 2021
อาพฤ
 1
3,531,654 [+706]
2
3,533,482 [+1,828]
3
3,535,208 [+1,726]
4
3,537,518 [+2,310]
5
3,539,347 [+1,829]
6
3,541,512 [+2,165]
7
3,543,523 [+2,011]
8
3,545,371 [+1,848]
9
3,547,089 [+1,718]
10
3,548,994 [+1,905]
11
3,550,835 [+1,841]
12
3,552,661 [+1,826]
13
3,554,881 [+2,220]
14
3,556,768 [+1,887]
15
3,558,337 [+1,569]
16
3,559,840 [+1,503]
17
3,561,761 [+1,921]
18
3,564,069 [+2,308]
19
3,565,920 [+1,851]
20
3,567,936 [+2,016]
21
3,569,903 [+1,967]
22
3,572,121 [+2,218]
23
3,574,686 [+2,565]
24
3,576,881 [+2,195]
25
3,578,666 [+1,785]
26
3,580,535 [+1,869]
27
3,583,176 [+2,641]
28
3,585,261 [+2,085]
29
3,587,227 [+1,966]
30
3,589,718 [+2,491]
31
3,592,186 [+2,468]
   
กุมภาพันธ์ 2021
อาพฤ
 1
3,467,693 [+2,105]
2
3,470,064 [+2,371]
3
3,472,782 [+2,718]
4
3,475,667 [+2,885]
5
3,477,768 [+2,101]
6
3,482,211 [+4,443]
7
3,483,397 [+1,186]
8
3,485,826 [+2,429]
9
3,489,006 [+3,180]
10
3,489,809 [+803]
11
3,492,036 [+2,227]
12
3,494,748 [+2,712]
13
3,496,630 [+1,882]
14
3,498,434 [+1,804]
15
3,500,612 [+2,178]
16
3,502,740 [+2,128]
17
3,505,102 [+2,362]
18
3,507,373 [+2,271]
19
3,508,069 [+696]
20
3,510,505 [+2,436]
21
3,514,744 [+4,239]
22
3,518,039 [+3,295]
23
3,520,942 [+2,903]
24
3,523,822 [+2,880]
25
3,525,814 [+1,992]
26
3,527,552 [+1,738]
27
3,529,289 [+1,737]
28
3,530,948 [+1,659]
      
มกราคม 2021
อาพฤ
     1
3,380,373 [+3,231]
2
3,382,252 [+1,879]
3
3,384,621 [+2,369]
4
3,386,993 [+2,372]
5
3,389,662 [+2,669]
6
3,393,005 [+3,343]
7
3,396,424 [+3,419]
8
3,399,714 [+3,290]
9
3,402,741 [+3,027]
10
3,405,467 [+2,726]
11
3,407,702 [+2,235]
12
3,410,260 [+2,558]
13
3,413,453 [+3,193]
14
3,415,969 [+2,516]
15
3,418,654 [+2,685]
16
3,421,066 [+2,412]
17
3,423,766 [+2,700]
18
3,426,466 [+2,700]
19
3,429,724 [+3,258]
20
3,433,401 [+3,677]
21
3,437,517 [+4,116]
22
3,440,129 [+2,612]
23
3,442,838 [+2,709]
24
3,445,737 [+2,899]
25
3,448,616 [+2,879]
26
3,450,739 [+2,123]
27
3,453,206 [+2,467]
28
3,456,217 [+3,011]
29
3,459,296 [+3,079]
30
3,462,774 [+3,478]
31
3,465,588 [+2,814]
      
ธันวาคม 2020
อาพฤ
  1
3,304,038 [+4,228]
2
3,307,368 [+3,330]
3
3,310,450 [+3,082]
4
3,314,442 [+3,992]
5
3,316,723 [+2,281]
6
3,319,283 [+2,560]
7
3,322,025 [+2,742]
8
3,324,828 [+2,803]
9
3,327,581 [+2,753]
10
3,329,589 [+2,008]
11
3,331,751 [+2,162]
12
3,334,640 [+2,889]
13
3,337,141 [+2,501]
14
3,339,581 [+2,440]
15
3,341,303 [+1,722]
16
3,343,442 [+2,139]
17
3,346,060 [+2,618]
18
3,348,059 [+1,999]
19
3,349,731 [+1,672]
20
3,351,191 [+1,460]
21
3,353,286 [+2,095]
22
3,354,960 [+1,674]
23
3,356,577 [+1,617]
24
3,358,209 [+1,632]
25
3,359,438 [+1,229]
26
3,361,572 [+2,134]
27
3,365,687 [+4,115]
28
3,368,925 [+3,238]
29
3,371,814 [+2,889]
30
3,374,478 [+2,664]
31
3,377,142 [+2,664]
  
พฤศจิกายน 2020
อาพฤ
1
3,231,657 [+3,305]
2
3,234,436 [+2,779]
3
3,236,897 [+2,461]
4
3,239,380 [+2,483]
5
3,241,720 [+2,340]
6
3,244,055 [+2,335]
7
3,246,480 [+2,425]
8
3,248,905 [+2,425]
9
3,251,381 [+2,476]
10
3,253,427 [+2,046]
11
3,256,424 [+2,997]
12
3,259,393 [+2,969]
1314
1516
3,270,871 [+11,478]
17
3,273,335 [+2,464]
18
3,275,292 [+1,957]
19
3,277,567 [+2,275]
20
3,279,872 [+2,305]
21
3,282,536 [+2,664]
22
3,286,195 [+3,659]
23
3,288,982 [+2,787]
24
3,291,592 [+2,610]
25
3,293,520 [+1,928]
26
3,295,332 [+1,812]
27
3,297,284 [+1,952]
28
3,297,783 [+499]
29
3,298,835 [+1,052]
30
3,299,810 [+975]
     
ตุลาคม 2020
อาพฤ
    1
3,138,918 [+3,277]
2
3,142,113 [+3,195]
3
3,147,847 [+5,734]
4
3,160,911 [+13,064]
5
3,168,389 [+7,478]
6
3,171,125 [+2,736]
7
3,173,789 [+2,664]
8
3,176,378 [+2,589]
9
3,179,266 [+2,888]
10
3,182,361 [+3,095]
11
3,185,936 [+3,575]
12
3,189,071 [+3,135]
13
3,191,676 [+2,605]
14
3,194,016 [+2,340]
15
3,195,684 [+1,668]
16
3,195,180 [-504]
17
3,195,767 [+587]
18
3,198,356 [+2,589]
19
3,200,287 [+1,931]
20
3,202,283 [+1,996]
21
3,204,248 [+1,965]
22
3,206,291 [+2,043]
23
3,208,342 [+2,051]
24
3,210,286 [+1,944]
25
3,212,515 [+2,229]
26
3,214,608 [+2,093]
27
3,217,022 [+2,414]
28
3,219,399 [+2,377]
29
3,222,082 [+2,683]
30
3,225,141 [+3,059]
31
3,228,352 [+3,211]
กันยายน 2020
อาพฤ
  1
3,017,967 [+5,997]
2
3,022,466 [+4,499]
3
3,025,816 [+3,350]
4
3,029,630 [+3,814]
5
3,033,527 [+3,897]
6
3,039,504 [+5,977]
7
3,044,873 [+5,369]
8
3,048,923 [+4,050]
9
3,053,041 [+4,118]
10
3,057,431 [+4,390]
11
3,062,619 [+5,188]
12
3,068,168 [+5,549]
13
3,074,031 [+5,863]
14
3,079,488 [+5,457]
15
3,084,148 [+4,660]
16
3,088,323 [+4,175]
17
3,092,402 [+4,079]
18
3,096,445 [+4,043]
19
3,100,483 [+4,038]
20
3,104,101 [+3,618]
21
3,107,702 [+3,601]
22
3,111,080 [+3,378]
23
3,114,236 [+3,156]
24
3,117,584 [+3,348]
25
3,120,079 [+2,495]
26
3,123,341 [+3,262]
27
3,126,478 [+3,137]
28
3,129,695 [+3,217]
29
3,132,720 [+3,025]
30
3,135,641 [+2,921]
   
สิงหาคม 2020
อาพฤ
      1
2,892,349 [+4,006]
2
2,896,428 [+4,079]
3
2,900,651 [+4,223]
4
2,905,181 [+4,530]
5
2,908,979 [+3,798]
6
2,912,857 [+3,878]
7
2,917,430 [+4,573]
8
2,922,657 [+5,227]
9
2,926,846 [+4,189]
10
2,930,566 [+3,720]
11
2,934,069 [+3,503]
12
2,938,240 [+4,171]
13
2,940,816 [+2,576]
14
2,943,638 [+2,822]
15
2,946,501 [+2,863]
16
2,949,432 [+2,931]
17
2,952,515 [+3,083]
18
2,955,596 [+3,081]
19
2,959,668 [+4,072]
20
2,963,691 [+4,023]
21
2,967,537 [+3,846]
22
2,972,034 [+4,497]
23
2,976,939 [+4,905]
24
2,981,780 [+4,841]
25
2,986,388 [+4,608]
26
2,990,821 [+4,433]
27
2,994,506 [+3,685]
28
3,000,029 [+5,523]
29
3,005,109 [+5,080]
30
3,008,054 [+2,945]
31
3,011,970 [+3,916]
     
กรกฎาคม 2020
อาพฤ
   1
2,751,295 [+4,039]
2
2,754,346 [+3,051]
3
2,757,418 [+3,072]
4
2,761,007 [+3,589]
5
2,765,277 [+4,270]
6
2,770,424 [+5,147]
7
2,775,167 [+4,743]
8
2,780,438 [+5,271]
9
2,785,660 [+5,222]
10
2,790,452 [+4,792]
11
2,795,579 [+5,127]
12
2,801,819 [+6,240]
13
2,806,880 [+5,061]
14
2,811,106 [+4,226]
15
2,815,258 [+4,152]
16
2,819,417 [+4,159]
17
2,823,457 [+4,040]
18
2,828,341 [+4,884]
19
2,834,243 [+5,902]
20
2,840,309 [+6,066]
21
2,845,732 [+5,423]
22
2,851,386 [+5,654]
23
2,855,952 [+4,566]
24
2,860,168 [+4,216]
25
2,864,340 [+4,172]
26
2,868,453 [+4,113]
27
2,872,644 [+4,191]
28
2,877,203 [+4,559]
29
2,881,240 [+4,037]
30
2,884,861 [+3,621]
31
2,888,343 [+3,482]
 
มิถุนายน 2020
อาพฤ
 1
2,539,969 [+8,440]
2
2,548,080 [+8,111]
3
2,556,428 [+8,348]
4
2,563,720 [+7,292]
5
2,571,188 [+7,468]
6
2,582,595 [+11,407]
7
2,592,730 [+10,135]
8
2,601,139 [+8,409]
9
2,608,414 [+7,275]
10
2,615,717 [+7,303]
11
2,623,688 [+7,971]
12
2,631,034 [+7,346]
13
2,638,785 [+7,751]
14
2,646,588 [+7,803]
15
2,654,384 [+7,796]
16
2,661,627 [+7,243]
17
2,667,881 [+6,254]
18
2,674,383 [+6,502]
19
2,680,949 [+6,566]
20
2,687,205 [+6,256]
21
2,693,910 [+6,705]
22
2,700,785 [+6,875]
23
2,707,587 [+6,802]
24
2,713,661 [+6,074]
25
2,720,231 [+6,570]
26
2,725,907 [+5,676]
27
2,730,856 [+4,949]
28
2,736,362 [+5,506]
29
2,741,908 [+5,546]
30
2,747,256 [+5,348]
    
พฤษภาคม 2020
อาพฤ
     1
2,229,484 [+8,955]
2
2,240,053 [+10,569]
3
2,249,673 [+9,620]
4
2,258,595 [+8,922]
5
2,267,786 [+9,191]
6
2,277,442 [+9,656]
7
2,286,616 [+9,174]
8
2,295,972 [+9,356]
9
2,305,344 [+9,372]
10
2,314,064 [+8,720]
11
2,323,304 [+9,240]
12
2,332,854 [+9,550]
13
2,341,659 [+8,805]
14
2,352,468 [+10,809]
15
2,362,677 [+10,209]
16
2,374,395 [+11,718]
17
2,384,338 [+9,943]
18
2,393,974 [+9,636]
19
2,405,738 [+11,764]
20
2,417,527 [+11,789]
21
2,428,152 [+10,625]
22
2,441,780 [+13,628]
23
2,451,736 [+9,956]
24
2,460,379 [+8,643]
25
2,470,971 [+10,592]
26
2,481,835 [+10,864]
27
2,491,183 [+9,348]
28
2,503,103 [+11,920]
29
2,513,217 [+10,114]
30
2,522,660 [+9,443]
31
2,531,529 [+8,869]
      
เมษายน 2020
อาพฤ
   1
1,939,619 [+9,342]
2
1,949,427 [+9,808]
3
1,958,984 [+9,557]
4
1,967,978 [+8,994]
5
1,977,400 [+9,422]
6
1,986,602 [+9,202]
7
1,995,844 [+9,242]
8
2,005,879 [+10,035]
9
2,016,577 [+10,698]
10
2,027,076 [+10,499]
11
2,041,505 [+14,429]
12
2,053,249 [+11,744]
13
2,063,420 [+10,171]
14
2,073,146 [+9,726]
15
2,082,738 [+9,592]
16
2,092,555 [+9,817]
17
2,102,341 [+9,786]
18
2,112,163 [+9,822]
19
2,121,267 [+9,104]
20
2,131,577 [+10,310]
21
2,141,259 [+9,682]
22
2,149,999 [+8,740]
23
2,158,205 [+8,206]
24
2,165,893 [+7,688]
25
2,174,643 [+8,750]
26
2,183,388 [+8,745]
27
2,192,611 [+9,223]
28
2,201,633 [+9,022]
29
2,211,176 [+9,543]
30
2,220,529 [+9,353]
  
มีนาคม 2020
อาพฤ
1
1,806,562 [+1,685]
2
1,808,308 [+1,746]
3
1,809,996 [+1,688]
4
1,811,868 [+1,872]
5
1,813,405 [+1,537]
6
1,814,979 [+1,574]
7
1,817,199 [+2,220]
8
1,819,707 [+2,508]
9
1,822,493 [+2,786]
10
1,825,200 [+2,707]
11
1,827,971 [+2,771]
12
1,830,952 [+2,981]
13
1,834,566 [+3,614]
14
1,838,625 [+4,059]
15
1,843,133 [+4,508]
16
1,847,514 [+4,381]
17
1,851,240 [+3,726]
18
1,855,363 [+4,123]
19
1,858,869 [+3,506]
20
1,862,995 [+4,126]
21
1,867,389 [+4,394]
22
1,872,231 [+4,842]
23
1,877,651 [+5,420]
24
1,882,762 [+5,111]
25
1,887,820 [+5,058]
26
1,893,229 [+5,409]
27
1,898,474 [+5,245]
28
1,905,663 [+7,189]
29
1,913,255 [+7,592]
30
1,921,614 [+8,359]
31
1,930,277 [+8,663]
    
กุมภาพันธ์ 2020
อาพฤ
      1
2345678
9101112131415
16
1,785,268 [0]
17
1,785,971 [+703]
18
1,787,261 [+1,290]
19
1,788,572 [+1,311]
20
1,790,301 [+1,729]
21
1,791,716 [+1,415]
22
1,793,205 [+1,489]
23
1,794,805 [+1,600]
24
1,796,530 [+1,725]
25
1,798,190 [+1,660]
26
1,799,903 [+1,713]
27
1,801,601 [+1,698]
28
1,803,090 [+1,489]
29
1,804,877 [+1,787]
มกราคม 2020
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
1,785,268 [0]
 
กันยายน 2019
อาพฤ
1
1,504,394 [+1,427]
2
1,505,809 [+1,415]
3
1,506,975 [+1,166]
4
1,508,219 [+1,244]
5
1,509,174 [+955]
6
1,510,301 [+1,127]
7
1,511,896 [+1,595]
8
1,513,528 [+1,632]
9
1,514,868 [+1,340]
10
1,516,009 [+1,141]
11
1,517,365 [+1,356]
12
1,518,744 [+1,379]
13
1,520,089 [+1,345]
14
1,521,363 [+1,274]
15
1,523,009 [+1,646]
16
1,524,149 [+1,140]
17
1,525,203 [+1,054]
18
1,526,251 [+1,048]
19
1,527,513 [+1,262]
20
1,528,807 [+1,294]
21
1,530,238 [+1,431]
22
1,531,676 [+1,438]
23
1,532,845 [+1,169]
24
1,534,119 [+1,274]
25
1,535,220 [+1,101]
26
1,536,263 [+1,043]
2728
2930     
สิงหาคม 2019
อาพฤ
    1
1,443,489 [+1,588]
2
1,445,093 [+1,604]
3
1,447,139 [+2,046]
4
1,449,695 [+2,556]
5
1,451,705 [+2,010]
6
1,453,960 [+2,255]
7
1,455,852 [+1,892]
8
1,457,649 [+1,797]
9
1,459,481 [+1,832]
10
1,461,278 [+1,797]
11
1,463,704 [+2,426]
12
1,466,245 [+2,541]
13
1,469,084 [+2,839]
14
1,471,435 [+2,351]
15
1,473,673 [+2,238]
16
1,475,895 [+2,222]
17
1,478,305 [+2,410]
18
1,481,009 [+2,704]
19
1,483,194 [+2,185]
20
1,485,176 [+1,982]
21
1,487,110 [+1,934]
22
1,488,920 [+1,810]
23
1,490,665 [+1,745]
24
1,492,436 [+1,771]
25
1,494,281 [+1,845]
26
1,495,822 [+1,541]
27
1,497,274 [+1,452]
28
1,498,768 [+1,494]
29
1,500,112 [+1,344]
30
1,501,488 [+1,376]
31
1,502,967 [+1,479]
กรกฎาคม 2019
อาพฤ
 1
1,380,280 [+1,562]
2
1,382,091 [+1,811]
3
1,383,509 [+1,418]
4
1,384,884 [+1,375]
5
1,386,393 [+1,509]
6
1,387,956 [+1,563]
7
1,390,573 [+2,617]
8
1,392,468 [+1,895]
9
1,394,592 [+2,124]
10
1,396,667 [+2,075]
11
1,398,681 [+2,014]
12
1,400,765 [+2,084]
13
1,403,164 [+2,399]
14
1,405,693 [+2,529]
15
1,408,266 [+2,573]
16
1,411,761 [+3,495]
17
1,414,136 [+2,375]
18
1,416,092 [+1,956]
19
1,418,119 [+2,027]
20
1,420,533 [+2,414]
21
1,423,163 [+2,630]
22
1,425,101 [+1,938]
23
1,426,771 [+1,670]
24
1,428,494 [+1,723]
25
1,430,055 [+1,561]
26
1,431,528 [+1,473]
27
1,433,464 [+1,936]
28
1,435,715 [+2,251]
29
1,438,009 [+2,294]
30
1,439,952 [+1,943]
31
1,441,901 [+1,949]
   
มิถุนายน 2019
อาพฤ
      1
1,320,293 [+1,933]
2
1,323,086 [+2,793]
3
1,325,458 [+2,372]
4
1,327,706 [+2,248]
5
1,329,823 [+2,117]
6
1,331,573 [+1,750]
7
1,333,411 [+1,838]
8
1,335,774 [+2,363]
9
1,338,116 [+2,342]
10
1,340,320 [+2,204]
11
1,342,610 [+2,290]
12
1,344,463 [+1,853]
13
1,346,262 [+1,799]
14
1,347,642 [+1,380]
15
1,349,659 [+2,017]
16
1,352,111 [+2,452]
17
1,353,987 [+1,876]
18
1,355,743 [+1,756]
19
1,357,461 [+1,718]
20
1,359,265 [+1,804]
21
1,360,683 [+1,418]
22
1,359,319 [-1,364]
23
1,361,659 [+2,340]
24
1,363,521 [+1,862]
25
1,365,267 [+1,746]
26
1,368,211 [+2,944]
27
1,371,008 [+2,797]
28
1,373,533 [+2,525]
29
1,376,605 [+3,072]
30
1,378,718 [+2,113]
      
พฤษภาคม 2019
อาพฤ
   1
1,282,167 [+1,645]
2
1,283,262 [+1,095]
3
1,284,705 [+1,443]
4
1,286,162 [+1,457]
5
1,287,456 [+1,294]
6
1,288,766 [+1,310]
7
1,289,947 [+1,181]
8
1,290,863 [+916]
9
1,292,411 [+1,548]
10
1,294,372 [+1,961]
11
1,295,610 [+1,238]
12
1,296,932 [+1,322]
13
1,297,659 [+727]
14
1,298,741 [+1,082]
15
1,299,499 [+758]
16
1,300,323 [+824]
17
1,301,088 [+765]
18
1,301,697 [+609]
19
1,302,734 [+1,037]
20
1,303,926 [+1,192]
21
1,305,186 [+1,260]
22
1,306,047 [+861]
23
1,307,424 [+1,377]
24
1,308,930 [+1,506]
25
1,310,467 [+1,537]
26
1,311,446 [+979]
27
1,313,054 [+1,608]
28
1,314,582 [+1,528]
29
1,316,048 [+1,466]
30
1,316,980 [+932]
31
1,318,360 [+1,380]
 
เมษายน 2019
อาพฤ
 1
1,244,013 [+1,158]
2
1,244,799 [+786]
3
1,246,077 [+1,278]
4
1,246,665 [+588]
5
1,246,932 [+267]
6
1,247,886 [+954]
7
1,248,768 [+882]
8
1,249,272 [+504]
9
1,250,415 [+1,143]
10
1,251,459 [+1,044]
11
1,252,458 [+999]
12
1,253,745 [+1,287]
13
1,254,458 [+713]
14
1,255,393 [+935]
15
1,256,540 [+1,147]
16
1,258,193 [+1,653]
17
1,259,963 [+1,770]
18
1,261,525 [+1,562]
19
1,264,256 [+2,731]
20
1,266,379 [+2,123]
21
1,269,272 [+2,893]
22
1,271,720 [+2,448]
23
1,272,656 [+936]
24
1,273,261 [+605]
25
1,274,141 [+880]
26
1,275,389 [+1,248]
27
1,276,911 [+1,522]
28
1,278,055 [+1,144]
29
1,279,071 [+1,016]
30
1,280,522 [+1,451]
    
มีนาคม 2019
อาพฤ
     1
1,198,195 [+1,101]
2
1,199,209 [+1,014]
3
1,199,991 [+782]
4
1,201,200 [+1,209]
5
1,202,872 [+1,672]
6
1,204,738 [+1,866]
7
1,206,224 [+1,486]
8
1,207,589 [+1,365]
9
1,208,959 [+1,370]
10
1,210,492 [+1,533]
11
1,211,711 [+1,219]
12
1,212,889 [+1,178]
13
1,214,021 [+1,132]
14
1,215,455 [+1,434]
15
1,216,389 [+934]
16
1,217,883 [+1,494]
17
1,219,298 [+1,415]
18
1,220,697 [+1,399]
19
1,222,145 [+1,448]
20
1,224,295 [+2,150]
21
1,226,079 [+1,784]
22
1,227,579 [+1,500]
23
1,228,586 [+1,007]
24
1,230,598 [+2,012]
25
1,232,057 [+1,459]
26
1,232,026 [-31]
27
1,235,587 [+3,561]
28
1,238,176 [+2,589]
29
1,239,908 [+1,732]
30
1,242,167 [+2,259]
31
1,242,855 [+688]
      
กุมภาพันธ์ 2019
อาพฤ
     1
1,162,449 [+817]
2
1,163,749 [+1,300]
3
1,164,952 [+1,203]
4
1,166,154 [+1,202]
5
1,167,529 [+1,375]
6
1,167,707 [+178]
7
1,169,147 [+1,440]
8
1,170,168 [+1,021]
9
1,171,981 [+1,813]
10
1,174,017 [+2,036]
11
1,175,717 [+1,700]
12
1,177,521 [+1,804]
13
1,179,311 [+1,790]
14
1,180,461 [+1,150]
15
1,181,337 [+876]
16
1,181,743 [+406]
17
1,183,793 [+2,050]
18
1,185,731 [+1,938]
19
1,187,253 [+1,522]
20
1,188,429 [+1,176]
21
1,189,493 [+1,064]
22
1,190,602 [+1,109]
23
1,192,106 [+1,504]
24
1,193,406 [+1,300]
25
1,194,461 [+1,055]
26
1,195,348 [+887]
27
1,195,360 [+12]
28
1,197,094 [+1,734]
  
มกราคม 2019
อาพฤ
  1
1,112,534 [+1,680]
2
1,113,956 [+1,422]
3
1,115,917 [+1,961]
4
1,117,751 [+1,834]
5
1,119,398 [+1,647]
6
1,121,163 [+1,765]
7
1,123,175 [+2,012]
8
1,125,009 [+1,834]
9
1,126,777 [+1,768]
10
1,128,177 [+1,400]
11
1,129,451 [+1,274]
12
1,131,181 [+1,730]
13
1,133,297 [+2,116]
14
1,135,045 [+1,748]
15
1,136,965 [+1,920]
16
1,139,031 [+2,066]
17
1,140,453 [+1,422]
18
1,141,788 [+1,335]
19
1,143,230 [+1,442]
20
1,145,698 [+2,468]
21
1,147,242 [+1,544]
22
1,148,764 [+1,522]
23
1,150,084 [+1,320]
24
1,151,159 [+1,075]
25
1,152,178 [+1,019]
26
1,153,657 [+1,479]
27
1,155,434 [+1,777]
28
1,156,828 [+1,394]
29
1,158,395 [+1,567]
30
1,159,960 [+1,565]
31
1,161,632 [+1,672]
  
ธันวาคม 2018
อาพฤ
      1
1,056,476 [+1,510]
2
1,059,252 [+2,776]
3
1,062,141 [+2,889]
4
1,065,752 [+3,611]
5
1,068,537 [+2,785]
6
1,070,915 [+2,378]
7
1,073,360 [+2,445]
8
1,075,782 [+2,422]
9
1,078,149 [+2,367]
10
1,080,171 [+2,022]
11
1,081,973 [+1,802]
12
1,081,206 [-767]
13
1,082,847 [+1,641]
14
1,084,243 [+1,396]
15
1,085,885 [+1,642]
16
1,087,789 [+1,904]
17
1,089,133 [+1,344]
18
1,091,517 [+2,384]
19
1,093,273 [+1,756]
20
1,094,693 [+1,420]
21
1,096,119 [+1,426]
22
1,097,542 [+1,423]
23
1,099,114 [+1,572]
24
1,100,476 [+1,362]
25
1,102,228 [+1,752]
26
1,103,684 [+1,456]
27
1,104,790 [+1,106]
28
1,105,942 [+1,152]
29
1,107,647 [+1,705]
30
1,109,435 [+1,788]
31
1,110,854 [+1,419]
     
พฤศจิกายน 2018
อาพฤ
    1
968,919 [+1,811]
2
970,704 [+1,785]
3
972,596 [+1,892]
4
974,499 [+1,903]
5
976,668 [+2,169]
6
981,062 [+4,394]
7
984,319 [+3,257]
8
986,561 [+2,242]
9
988,657 [+2,096]
10
991,499 [+2,842]
11
995,930 [+4,431]
12
998,938 [+3,008]
13
1,004,070 [+5,132]
14
1,007,291 [+3,221]
15
1,009,545 [+2,254]
16
1,011,853 [+2,308]
17
1,014,845 [+2,992]
18
1,017,557 [+2,712]
19
1,020,475 [+2,918]
20
1,023,236 [+2,761]
21
1,028,283 [+5,047]
22
1,031,667 [+3,384]
23
1,035,047 [+3,380]
24
1,038,717 [+3,670]
25
1,042,338 [+3,621]
26
1,045,451 [+3,113]
27
1,046,784 [+1,333]
28
1,049,545 [+2,761]
29
1,052,573 [+3,028]
30
1,054,966 [+2,393]
 
ตุลาคม 2018
อาพฤ
 1
884,033 [+1,587]
2
885,394 [+1,361]
3
886,935 [+1,541]
4
893,373 [+6,438]
5
897,260 [+3,887]
6
901,590 [+4,330]
7
904,052 [+2,462]
8
906,749 [+2,697]
9
909,820 [+3,071]
10
912,678 [+2,858]
11
915,219 [+2,541]
12
917,552 [+2,333]
13
919,832 [+2,280]
14
922,585 [+2,753]
15
925,616 [+3,031]
16
928,104 [+2,488]
17
930,339 [+2,235]
18
932,734 [+2,395]
19
935,979 [+3,245]
20
940,564 [+4,585]
21
942,843 [+2,279]
22
945,395 [+2,552]
23
947,673 [+2,278]
24
949,569 [+1,896]
25
951,864 [+2,295]
26
954,527 [+2,663]
27
956,919 [+2,392]
28
959,307 [+2,388]
29
962,141 [+2,834]
30
965,012 [+2,871]
31
967,108 [+2,096]
   
กันยายน 2018
อาพฤ
      1
2345678
9101112
854,619 [0]
13
855,290 [+671]
14
856,836 [+1,546]
15
858,219 [+1,383]
16
859,146 [+927]
17
860,377 [+1,231]
18
861,767 [+1,390]
19
863,853 [+2,086]
20
865,083 [+1,230]
21
866,439 [+1,356]
22
868,045 [+1,606]
23
869,572 [+1,527]
24
871,120 [+1,548]
25
872,921 [+1,801]
26
875,740 [+2,819]
27
878,007 [+2,267]
28
879,145 [+1,138]
29
880,767 [+1,622]
30
882,446 [+1,679]