บอลลูน พินทุ์สุดา

Instagram บอลลูน พินทุ์สุดา | บอลลูน พินทุ์สุดา ตันไพเราะห์

@balloon_balloon

แชร์เรื่องนี้ ทวิตเรื่องนี้
1,189
Ranking
ลำดับ
2,178
Posts
รูปวีดีโอ
90,165
Followers
ผู้ติดตาม
19
Followings
ติดตาม
 
ดูรูปภาพและ VDO ทั้งหมด
ดูข้อมูล Instagram

ข้อมูลสถิติ Instagram บอลลูน พินทุ์สุดา

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนรูปภาพและวีดีโอ
มีนาคม 2018
อาพฤ
    1
89,705
2,165
2
89,754 [+49]
2,167 [+2]
3
89,825 [+71]
2,167 [0]
4
89,892 [+67]
2,167 [0]
5
89,913 [+21]
2,168 [+1]
6
89,972 [+59]
2,169 [+1]
7
90,003 [+31]
2,170 [+1]
8
89,965 [-38]
2,172 [+2]
9
89,946 [-19]
2,172 [0]
10
89,984 [+38]
2,172 [0]
11
89,985 [+1]
2,173 [+1]
12
90,000 [+15]
2,174 [+1]
13
90,041 [+41]
2,174 [0]
14
90,069 [+28]
2,175 [+1]
15
90,062 [-7]
2,175 [0]
16
90,096 [+34]
2,175 [0]
17
90,026 [-70]
2,176 [+1]
18
90,027 [+1]
2,176 [0]
19
90,057 [+30]
2,176 [0]
20
90,089 [+32]
2,177 [+1]
21
90,165 [+76]
2,178 [+1]
22
2324
25262728293031
กุมภาพันธ์ 2018
อาพฤ
    1
89,397
2,136
2
89,392 [-5]
2,137 [+1]
3
89,396 [+4]
2,142 [+5]
4
89,299 [-97]
2,143 [+1]
5
89,307 [+8]
2,143 [0]
6
89,312 [+5]
2,145 [+2]
7
89,316 [+4]
2,145 [0]
8
89,340 [+24]
2,145 [0]
9
89,359 [+19]
2,145 [0]
10
89,350 [-9]
2,146 [+1]
11
89,355 [+5]
2,147 [+1]
12
89,357 [+2]
2,147 [0]
13
89,368 [+11]
2,147 [0]
14
89,388 [+20]
2,147 [0]
15
89,392 [+4]
2,149 [+2]
16
89,390 [-2]
2,150 [+1]
17
89,386 [-4]
2,150 [0]
18
89,378 [-8]
2,151 [+1]
19
89,360 [-18]
2,151 [0]
20
89,346 [-14]
2,152 [+1]
21
89,507 [+161]
2,154 [+2]
22
89,529 [+22]
2,158 [+4]
23
89,514 [-15]
2,160 [+2]
24
89,539 [+25]
2,164 [+4]
25
89,571 [+32]
2,165 [+1]
26
89,585 [+14]
2,165 [0]
27
89,619 [+34]
2,165 [0]
28
89,667 [+48]
2,165 [0]
   
มกราคม 2018
อาพฤ
 1
90,199
2,117
2
90,186 [-13]
2,117 [0]
3
90,184 [-2]
2,117 [0]
4
90,161 [-23]
2,117 [0]
5
90,171 [+10]
2,117 [0]
6
90,203 [+32]
2,117 [0]
7
90,219 [+16]
2,117 [0]
8
90,228 [+9]
2,117 [0]
9
89,885 [-343]
2,118 [+1]
10
89,723 [-162]
2,119 [+1]
11
89,695 [-28]
2,119 [0]
12
89,616 [-79]
2,120 [+1]
13
89,631 [+15]
2,120 [0]
14
89,641 [+10]
2,120 [0]
15
89,643 [+2]
2,120 [0]
16
89,661 [+18]
2,120 [0]
17
89,710 [+49]
2,120 [0]
18
89,703 [-7]
2,121 [+1]
19
89,583 [-120]
2,127 [+6]
20
89,515 [-68]
2,128 [+1]
21
89,468 [-47]
2,128 [0]
22
89,467 [-1]
2,128 [0]
23
89,471 [+4]
2,128 [0]
24
89,393 [-78]
2,130 [+2]
25
89,395 [+2]
2,131 [+1]
26
89,406 [+11]
2,132 [+1]
27
89,421 [+15]
2,132 [0]
28
89,424 [+3]
2,133 [+1]
29
89,452 [+28]
2,133 [0]
30
89,454 [+2]
2,134 [+1]
31
89,452 [-2]
2,134 [0]
   
ธันวาคม 2017
อาพฤ
     1
89,977
2,115
2
89,972 [-5]
2,115 [0]
3
89,983 [+11]
2,115 [0]
4
90,005 [+22]
2,115 [0]
5
90,039 [+34]
2,115 [0]
6
89,826 [-213]
2,116 [+1]
7
89,817 [-9]
2,116 [0]
8
89,846 [+29]
2,116 [0]
9
89,850 [+4]
2,116 [0]
10
89,859 [+9]
2,116 [0]
11
89,867 [+8]
2,116 [0]
12
89,897 [+30]
2,116 [0]
13
89,912 [+15]
2,116 [0]
14
89,951 [+39]
2,116 [0]
15
89,970 [+19]
2,116 [0]
16
89,979 [+9]
2,116 [0]
17
89,997 [+18]
2,116 [0]
18
90,004 [+7]
2,116 [0]
19
90,056 [+52]
2,116 [0]
20
90,106 [+50]
2,116 [0]
21
90,144 [+38]
2,116 [0]
22
90,164 [+20]
2,116 [0]
23
90,186 [+22]
2,116 [0]
24
90,211 [+25]
2,116 [0]
25
90,238 [+27]
2,116 [0]
26
90,250 [+12]
2,116 [0]
27
90,252 [+2]
2,116 [0]
28
90,259 [+7]
2,116 [0]
29
90,283 [+24]
2,116 [0]
30
90,292 [+9]
2,116 [0]
31
90,290 [-2]
2,117 [+1]
      
พฤศจิกายน 2017
อาพฤ
   1
59,938
2,110
2
60,027 [+89]
2,110 [0]
3
60,075 [+48]
2,110 [0]
4
60,139 [+64]
2,112 [+2]
5
60,209 [+70]
2,112 [0]
6
60,259 [+50]
2,113 [+1]
7
60,320 [+61]
2,113 [0]
8
60,404 [+84]
2,113 [0]
9
60,469 [+65]
2,113 [0]
10
60,535 [+66]
2,113 [0]
11
60,611 [+76]
2,113 [0]
12
60,693 [+82]
2,113 [0]
13
60,770 [+77]
2,113 [0]
14
60,827 [+57]
2,113 [0]
15
60,963 [+136]
2,114 [+1]
16
61,084 [+121]
2,114 [0]
17
61,184 [+100]
2,115 [+1]
18
61,255 [+71]
2,115 [0]
19
61,342 [+87]
2,115 [0]
20
61,435 [+93]
2,115 [0]
21
61,536 [+101]
2,115 [0]
22
63,232 [+1,696]
2,115 [0]
23
83,880 [+20,648]
2,115 [0]
24
88,680 [+4,800]
2,115 [0]
25
89,404 [+724]
2,115 [0]
26
89,610 [+206]
2,115 [0]
27
89,773 [+163]
2,115 [0]
28
89,880 [+107]
2,115 [0]
29
89,937 [+57]
2,115 [0]
30
89,964 [+27]
2,115 [0]
  
ตุลาคม 2017
อาพฤ
1
55,391
2,059
2
55,460 [+69]
2,060 [+1]
3
55,550 [+90]
2,061 [+1]
4
55,618 [+68]
2,063 [+2]
5
55,686 [+68]
2,066 [+3]
6
55,845 [+159]
2,069 [+3]
7
55,967 [+122]
2,072 [+3]
8
56,270 [+303]
2,083 [+11]
9
56,398 [+128]
2,088 [+5]
10
56,502 [+104]
2,090 [+2]
11
56,580 [+78]
2,092 [+2]
12
57,360 [+780]
2,094 [+2]
13
57,620 [+260]
2,095 [+1]
14
57,771 [+151]
2,096 [+1]
15
57,881 [+110]
2,098 [+2]
16
57,975 [+94]
2,100 [+2]
17
58,108 [+133]
2,100 [0]
18
58,193 [+85]
2,103 [+3]
19
58,283 [+90]
2,104 [+1]
20
58,361 [+78]
2,104 [0]
21
58,779 [+418]
2,106 [+2]
22
59,101 [+322]
2,106 [0]
23
59,220 [+119]
2,109 [+3]
24
59,323 [+103]
2,110 [+1]
25
59,417 [+94]
2,110 [0]
26
59,441 [+24]
2,110 [0]
27
59,494 [+53]
2,110 [0]
28
59,567 [+73]
2,110 [0]
29
59,641 [+74]
2,110 [0]
30
59,774 [+133]
2,110 [0]
31
59,870 [+96]
2,110 [0]
    
กันยายน 2017
อาพฤ
     1
48,957
2,004
2
49,079 [+122]
2,005 [+1]
3
49,266 [+187]
2,009 [+4]
4
49,371 [+105]
2,011 [+2]
5
49,486 [+115]
2,012 [+1]
6
49,571 [+85]
2,015 [+3]
7
49,737 [+166]
2,017 [+2]
8
49,856 [+119]
2,017 [0]
9
49,929 [+73]
2,019 [+2]
10
50,013 [+84]
2,020 [+1]
11
50,080 [+67]
2,022 [+2]
12
50,753 [+673]
2,027 [+5]
13
51,409 [+656]
2,027 [0]
14
52,556 [+1,147]
2,030 [+3]
15
53,146 [+590]
2,034 [+4]
16
53,373 [+227]
2,038 [+4]
17
53,517 [+144]
2,039 [+1]
18
53,600 [+83]
2,039 [0]
19
53,697 [+97]
2,041 [+2]
20
53,796 [+99]
2,042 [+1]
21
53,846 [+50]
2,042 [0]
22
54,523 [+677]
2,042 [0]
23
54,705 [+182]
2,048 [+6]
24
54,763 [+58]
2,049 [+1]
25
54,852 [+89]
2,049 [0]
26
54,959 [+107]
2,051 [+2]
27
55,069 [+110]
2,054 [+3]
28
55,176 [+107]
2,055 [+1]
29
55,263 [+87]
2,056 [+1]
30
55,322 [+59]
2,058 [+2]
สิงหาคม 2017
อาพฤ
  1
42,940
1,937
2
43,767 [+827]
1,937 [0]
3
44,105 [+338]
1,943 [+6]
4
44,327 [+222]
1,943 [0]
5
44,531 [+204]
1,944 [+1]
6
44,781 [+250]
1,946 [+2]
7
44,961 [+180]
1,949 [+3]
8
45,200 [+239]
1,952 [+3]
9
45,377 [+177]
1,953 [+1]
10
45,553 [+176]
1,954 [+1]
11
45,692 [+139]
1,955 [+1]
12
45,778 [+86]
1,958 [+3]
13
45,864 [+86]
1,959 [+1]
14
45,968 [+104]
1,961 [+2]
15
46,057 [+89]
1,964 [+3]
16
46,153 [+96]
1,969 [+5]
17
46,187 [+34]
1,981 [+12]
18
46,275 [+88]
1,981 [0]
19
46,346 [+71]
1,981 [0]
20
46,426 [+80]
1,981 [0]
21
46,513 [+87]
1,981 [0]
22
46,619 [+106]
1,985 [+4]
23
46,740 [+121]
1,986 [+1]
24
46,888 [+148]
1,987 [+1]
25
47,003 [+115]
1,987 [0]
26
47,255 [+252]
1,990 [+3]
27
47,481 [+226]
1,993 [+3]
28
47,669 [+188]
1,994 [+1]
29
47,790 [+121]
1,998 [+4]
30
48,241 [+451]
1,999 [+1]
31
48,742 [+501]
1,999 [0]
  
กรกฎาคม 2017
อาพฤ
      1
38,017
1,890
2
38,069 [+52]
1,891 [+1]
3
38,161 [+92]
1,892 [+1]
4
38,241 [+80]
1,895 [+3]
5
38,289 [+48]
1,899 [+4]
6
38,329 [+40]
1,901 [+2]
7
38,355 [+26]
1,902 [+1]
8
38,385 [+30]
1,904 [+2]
9
38,424 [+39]
1,905 [+1]
10
38,463 [+39]
1,905 [0]
11
38,521 [+58]
1,906 [+1]
12
38,559 [+38]
1,907 [+1]
13
38,580 [+21]
1,912 [+5]
14
38,601 [+21]
1,913 [+1]
15
38,624 [+23]
1,915 [+2]
16
38,661 [+37]
1,917 [+2]
17
38,712 [+51]
1,919 [+2]
18
38,764 [+52]
1,922 [+3]
19
38,786 [+22]
1,926 [+4]
20
38,810 [+24]
1,927 [+1]
21
38,855 [+45]
1,928 [+1]
22
38,875 [+20]
1,930 [+2]
23
38,895 [+20]
1,932 [+2]
24
39,117 [+222]
1,932 [0]
25
39,654 [+537]
1,932 [0]
26
40,131 [+477]
1,933 [+1]
27
40,309 [+178]
1,936 [+3]
28
40,464 [+155]
1,936 [0]
29
40,580 [+116]
1,936 [0]
30
40,694 [+114]
1,937 [+1]
31
41,644 [+950]
1,937 [0]
     
มิถุนายน 2017
อาพฤ
    1
36,903
1,863
2
36,923 [+20]
1,865 [+2]
3
36,945 [+22]
1,865 [0]
4
36,970 [+25]
1,865 [0]
5
36,995 [+25]
1,866 [+1]
6
37,039 [+44]
1,866 [0]
7
37,075 [+36]
1,867 [+1]
8
37,097 [+22]
1,867 [0]
9
37,123 [+26]
1,867 [0]
10
37,136 [+13]
1,867 [0]
11
37,226 [+90]
1,867 [0]
12
37,296 [+70]
1,867 [0]
13
37,329 [+33]
1,867 [0]
14
37,359 [+30]
1,867 [0]
15
37,387 [+28]
1,869 [+2]
16
37,414 [+27]
1,870 [+1]
17
37,431 [+17]
1,871 [+1]
18
37,440 [+9]
1,876 [+5]
19
37,475 [+35]
1,876 [0]
20
37,753 [+278]
1,877 [+1]
21
37,804 [+51]
1,878 [+1]
22
37,828 [+24]
1,878 [0]
23
37,841 [+13]
1,879 [+1]
24
37,851 [+10]
1,880 [+1]
25
37,871 [+20]
1,881 [+1]
26
37,874 [+3]
1,884 [+3]
27
37,896 [+22]
1,886 [+2]
28
37,904 [+8]
1,887 [+1]
29
37,923 [+19]
1,888 [+1]
30
37,945 [+22]
1,890 [+2]
 
พฤษภาคม 2017
อาพฤ
 1
35,369
1,844
2
35,384 [+15]
1,844 [0]
3
35,392 [+8]
1,844 [0]
4
35,401 [+9]
1,844 [0]
5
35,410 [+9]
1,844 [0]
6
35,417 [+7]
1,844 [0]
7
35,432 [+15]
1,844 [0]
8
35,435 [+3]
1,845 [+1]
9
35,446 [+11]
1,845 [0]
10
35,463 [+17]
1,846 [+1]
11
35,480 [+17]
1,847 [+1]
12
35,509 [+29]
1,848 [+1]
13
35,530 [+21]
1,848 [0]
14
35,558 [+28]
1,848 [0]
15
35,604 [+46]
1,849 [+1]
16
35,634 [+30]
1,849 [0]
17
35,714 [+80]
1,849 [0]
18
36,009 [+295]
1,851 [+2]
19
36,187 [+178]
1,852 [+1]
20
36,308 [+121]
1,853 [+1]
21
36,492 [+184]
1,853 [0]
22
36,559 [+67]
1,854 [+1]
23
36,629 [+70]
1,855 [+1]
24
36,660 [+31]
1,856 [+1]
25
36,685 [+25]
1,856 [0]
26
36,708 [+23]
1,858 [+2]
27
36,728 [+20]
1,860 [+2]
28
36,740 [+12]
1,861 [+1]
29
36,770 [+30]
1,861 [0]
30
36,803 [+33]
1,862 [+1]
31
36,875 [+72]
1,863 [+1]
   
เมษายน 2017
อาพฤ
      1
34,539
1,832
2
34,569 [+30]
1,832 [0]
3
34,584 [+15]
1,832 [0]
4
34,613 [+29]
1,833 [+1]
5
34,627 [+14]
1,835 [+2]
6
34,643 [+16]
1,835 [0]
7
34,653 [+10]
1,836 [+1]
8
34,663 [+10]
1,836 [0]
9
34,812 [+149]
1,837 [+1]
10
34,961 [+149]
1,837 [0]
11
35,061 [+100]
1,837 [0]
12
35,097 [+36]
1,837 [0]
13
35,119 [+22]
1,837 [0]
14
35,134 [+15]
1,837 [0]
15
35,130 [-4]
1,840 [+3]
16
35,143 [+13]
1,840 [0]
17
35,156 [+13]
1,840 [0]
18
35,157 [+1]
1,841 [+1]
19
35,173 [+16]
1,841 [0]
20
35,184 [+11]
1,841 [0]
21
35,199 [+15]
1,841 [0]
22
35,236 [+37]
1,843 [+2]
23
35,268 [+32]
1,843 [0]
24
35,300 [+32]
1,843 [0]
25
35,310 [+10]
1,843 [0]
26
35,323 [+13]
1,843 [0]
27
35,334 [+11]
1,843 [0]
28
35,343 [+9]
1,843 [0]
29
35,346 [+3]
1,843 [0]
30
35,343 [-3]
1,844 [+1]
      
มีนาคม 2017
อาพฤ
   1
33,480
1,823
2
33,542 [+62]
1,823 [0]
3
33,571 [+29]
1,823 [0]
4
33,585 [+14]
1,823 [0]
5
33,595 [+10]
1,823 [0]
6
33,622 [+27]
1,823 [0]
7
33,671 [+49]
1,823 [0]
8
33,694 [+23]
1,823 [0]
9
33,723 [+29]
1,823 [0]
10
33,740 [+17]
1,823 [0]
11
33,751 [+11]
1,823 [0]
12
33,781 [+30]
1,823 [0]
13
33,810 [+29]
1,823 [0]
14
33,819 [+9]
1,823 [0]
15
33,891 [+72]
1,824 [+1]
16
33,980 [+89]
1,825 [+1]
17
34,027 [+47]
1,825 [0]
18
34,061 [+34]
1,825 [0]
19
34,072 [+11]
1,825 [0]
20
34,158 [+86]
1,825 [0]
21
34,195 [+37]
1,826 [+1]
22
34,234 [+39]
1,826 [0]
23
34,256 [+22]
1,826 [0]
24
34,268 [+12]
1,828 [+2]
25
34,345 [+77]
1,828 [0]
26
34,413 [+68]
1,829 [+1]
27
34,434 [+21]
1,829 [0]
28
34,459 [+25]
1,830 [+1]
29
34,486 [+27]
1,831 [+1]
30
34,497 [+11]
1,831 [0]
31
34,514 [+17]
1,832 [+1]
 
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
   1
32,640
1,816
2
32,764 [+124]
1,816 [0]
3
32,846 [+82]
1,816 [0]
4
32,855 [+9]
1,816 [0]
5
32,870 [+15]
1,816 [0]
6
32,884 [+14]
1,816 [0]
7
32,887 [+3]
1,816 [0]
8
32,904 [+17]
1,817 [+1]
9
32,911 [+7]
1,817 [0]
10
32,932 [+21]
1,819 [+2]
11
32,945 [+13]
1,821 [+2]
12
32,949 [+4]
1,822 [+1]
13
32,986 [+37]
1,823 [+1]
14
33,007 [+21]
1,823 [0]
15
33,060 [+53]
1,823 [0]
16
33,076 [+16]
1,823 [0]
17
33,114 [+38]
1,823 [0]
18
33,179 [+65]
1,823 [0]
19
33,212 [+33]
1,823 [0]
20
33,223 [+11]
1,823 [0]
21
33,241 [+18]
1,823 [0]
22
33,266 [+25]
1,823 [0]
23
33,337 [+71]
1,823 [0]
24
33,373 [+36]
1,823 [0]
25
33,402 [+29]
1,823 [0]
26
33,425 [+23]
1,823 [0]
27
33,451 [+26]
1,823 [0]
28
33,475 [+24]
1,823 [0]
    
มกราคม 2017
อาพฤ
1
31,775
1,790
2
31,781 [+6]
1,790 [0]
3
31,788 [+7]
1,790 [0]
4
31,801 [+13]
1,790 [0]
5
31,805 [+4]
1,798 [+8]
6
31,799 [-6]
1,802 [+4]
7
31,804 [+5]
1,805 [+3]
8
31,811 [+7]
1,805 [0]
9
31,818 [+7]
1,805 [0]
10
31,810 [-8]
1,806 [+1]
11
31,816 [+6]
1,807 [+1]
12
31,821 [+5]
1,808 [+1]
13
31,831 [+10]
1,808 [0]
14
31,844 [+13]
1,809 [+1]
15
31,918 [+74]
1,809 [0]
16
32,329 [+411]
1,809 [0]
17
32,453 [+124]
1,809 [0]
18
32,489 [+36]
1,809 [0]
19
32,500 [+11]
1,809 [0]
20
32,512 [+12]
1,809 [0]
21
32,512 [0]
1,809 [0]
22
32,527 [+15]
1,809 [0]
23
32,530 [+3]
1,810 [+1]
24
32,538 [+8]
1,810 [0]
25
32,539 [+1]
1,810 [0]
26
32,547 [+8]
1,810 [0]
27
32,561 [+14]
1,811 [+1]
28
32,554 [-7]
1,813 [+2]
29
32,560 [+6]
1,813 [0]
30
32,572 [+12]
1,813 [0]
31
32,563 [-9]
1,816 [+3]
    
ธันวาคม 2016
อาพฤ
    1
31,368
1,749
2
31,373 [+5]
1,749 [0]
3
31,373 [0]
1,749 [0]
4
31,386 [+13]
1,750 [+1]
5
31,395 [+9]
1,754 [+4]
6
31,454 [+59]
1,754 [0]
7
31,466 [+12]
1,755 [+1]
8
31,470 [+4]
1,757 [+2]
9
31,483 [+13]
1,757 [0]
10
31,496 [+13]
1,758 [+1]
11
31,501 [+5]
1,763 [+5]
12
31,514 [+13]
1,763 [0]
13
31,529 [+15]
1,763 [0]
14
31,552 [+23]
1,764 [+1]
15
31,581 [+29]
1,764 [0]
16
31,600 [+19]
1,764 [0]
17
31,596 [-4]
1,765 [+1]
18
31,600 [+4]
1,766 [+1]
19
31,611 [+11]
1,769 [+3]
20
31,645 [+34]
1,771 [+2]
21
31,649 [+4]
1,772 [+1]
22
31,662 [+13]
1,772 [0]
23
31,663 [+1]
1,779 [+7]
24
31,671 [+8]
1,780 [+1]
25
31,678 [+7]
1,782 [+2]
26
31,680 [+2]
1,784 [+2]
27
31,705 [+25]
1,787 [+3]
28
31,747 [+42]
1,787 [0]
29
31,762 [+15]
1,787 [0]
30
31,763 [+1]
1,788 [+1]
31
31,778 [+15]
1,789 [+1]
พฤศจิกายน 2016
อาพฤ
  1
30,528
1,714
2
30,537 [+9]
1,714 [0]
3
30,550 [+13]
1,715 [+1]
4
30,550 [0]
1,715 [0]
5
30,567 [+17]
1,715 [0]
6
30,569 [+2]
1,715 [0]
7
30,589 [+20]
1,715 [0]
8
30,606 [+17]
1,715 [0]
9
30,627 [+21]
1,715 [0]
10
30,781 [+154]
1,715 [0]
11
30,987 [+206]
1,716 [+1]
12
31,098 [+111]
1,720 [+4]
13
31,145 [+47]
1,722 [+2]
14
31,159 [+14]
1,724 [+2]
15
31,164 [+5]
1,728 [+4]
16
31,169 [+5]
1,733 [+5]
17
31,184 [+15]
1,733 [0]
18
31,192 [+8]
1,733 [0]
19
31,225 [+33]
1,733 [0]
20
31,260 [+35]
1,735 [+2]
21
31,268 [+8]
1,738 [+3]
22
31,287 [+19]
1,739 [+1]
23
31,310 [+23]
1,739 [0]
24
31,317 [+7]
1,739 [0]
25
31,322 [+5]
1,740 [+1]
26
31,336 [+14]
1,743 [+3]
27
31,328 [-8]
1,745 [+2]
28
31,340 [+12]
1,747 [+2]
29
31,354 [+14]
1,748 [+1]
30
31,362 [+8]
1,748 [0]
   
ตุลาคม 2016
อาพฤ
      1
28,639
1,668
2
28,637 [-2]
1,673 [+5]
3
28,643 [+6]
1,675 [+2]
4
28,652 [+9]
1,678 [+3]
5
28,661 [+9]
1,679 [+1]
6
28,677 [+16]
1,681 [+2]
78
9
30,051 [+1,374]
1,689 [+8]
10
30,194 [+143]
1,693 [+4]
11
30,248 [+54]
1,694 [+1]
12
30,269 [+21]
1,696 [+2]
13
30,282 [+13]
1,697 [+1]
14
30,310 [+28]
1,697 [0]
15
30,331 [+21]
1,697 [0]
16
30,352 [+21]
1,697 [0]
17
30,361 [+9]
1,697 [0]
18
30,364 [+3]
1,697 [0]
19
30,374 [+10]
1,697 [0]
20
30,381 [+7]
1,697 [0]
21
30,387 [+6]
1,697 [0]
22
30,400 [+13]
1,698 [+1]
23
30,409 [+9]
1,699 [+1]
24
30,412 [+3]
1,700 [+1]
25
30,413 [+1]
1,701 [+1]
26
30,421 [+8]
1,703 [+2]
27
30,441 [+20]
1,706 [+3]
28
30,474 [+33]
1,711 [+5]
29
30,483 [+9]
1,711 [0]
3031     
กันยายน 2016
อาพฤ
    1
28,260
1,597
2
28,305 [+45]
1,601 [+4]
3
28,367 [+62]
1,609 [+8]
4
28,373 [+6]
1,613 [+4]
5
28,383 [+10]
1,613 [0]
6
28,387 [+4]
1,613 [0]
7
28,398 [+11]
1,614 [+1]
8
28,416 [+18]
1,614 [0]
9
28,417 [+1]
1,618 [+4]
10
28,423 [+6]
1,628 [+10]
11
28,429 [+6]
1,639 [+11]
12
28,426 [-3]
1,641 [+2]
13
28,432 [+6]
1,647 [+6]
14
28,428 [-4]
1,648 [+1]
15
28,446 [+18]
1,650 [+2]
16
28,478 [+32]
1,650 [0]
17
28,495 [+17]
1,650 [0]
18
28,512 [+17]
1,650 [0]
19
28,507 [-5]
1,651 [+1]
20
28,513 [+6]
1,652 [+1]
21
28,529 [+16]
1,652 [0]
22
28,543 [+14]
1,653 [+1]
23
28,576 [+33]
1,653 [0]
24
28,601 [+25]
1,653 [0]
25
28,608 [+7]
1,653 [0]
26
28,629 [+21]
1,653 [0]
27
28,637 [+8]
1,656 [+3]
28
28,635 [-2]
1,657 [+1]
29
28,641 [+6]
1,661 [+4]
30
28,643 [+2]
1,661 [0]
 
สิงหาคม 2016
อาพฤ
 1
27,842
1,571
2
27,849 [+7]
1,571 [0]
3
27,837 [-12]
1,575 [+4]
4
27,840 [+3]
1,576 [+1]
5
27,844 [+4]
1,577 [+1]
6
27,849 [+5]
1,578 [+1]
7
27,870 [+21]
1,579 [+1]
8
27,874 [+4]
1,579 [0]
9
27,884 [+10]
1,579 [0]
10
27,897 [+13]
1,579 [0]
11
27,899 [+2]
1,580 [+1]
12
27,902 [+3]
1,582 [+2]
13
27,908 [+6]
1,583 [+1]
14
27,915 [+7]
1,583 [0]
15
27,926 [+11]
1,583 [0]
16
27,935 [+9]
1,583 [0]
17
27,946 [+11]
1,583 [0]
18
27,975 [+29]
1,583 [0]
19
27,980 [+5]
1,584 [+1]
20
27,988 [+8]
1,585 [+1]
21
28,008 [+20]
1,585 [0]
22
28,015 [+7]
1,585 [0]
23
28,012 [-3]
1,589 [+4]
24
28,068 [+56]
1,591 [+2]
25
28,112 [+44]
1,591 [0]
26
28,152 [+40]
1,591 [0]
27
28,205 [+53]
1,591 [0]
28
28,227 [+22]
1,591 [0]
29
28,237 [+10]
1,592 [+1]
30
28,244 [+7]
1,593 [+1]
31
28,254 [+10]
1,595 [+2]
   
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
     12
345
27,543 [0]
1,553 [0]
6
27,553 [+10]
1,553 [0]
7
27,566 [+13]
1,553 [0]
8
27,575 [+9]
1,553 [0]
9
27,582 [+7]
1,557 [+4]
10
27,586 [+4]
1,564 [+7]
11
27,634 [+48]
1,565 [+1]
12
27,645 [+11]
1,565 [0]
13
27,658 [+13]
1,566 [+1]
14
27,674 [+16]
1,567 [+1]
15
27,695 [+21]
1,568 [+1]
16
27,700 [+5]
1,568 [0]
17
27,710 [+10]
1,568 [0]
18
27,732 [+22]
1,569 [+1]
19
27,742 [+10]
1,569 [0]
20
27,751 [+9]
1,570 [+1]
21
27,760 [+9]
1,571 [+1]
22
27,778 [+18]
1,571 [0]
23
27,790 [+12]
1,571 [0]
24
27,801 [+11]
1,571 [0]
25
27,804 [+3]
1,571 [0]
26
27,806 [+2]
1,571 [0]
27
27,811 [+5]
1,571 [0]
28
27,819 [+8]
1,571 [0]
29
27,824 [+5]
1,571 [0]
30
27,831 [+7]
1,571 [0]
31
27,838 [+7]
1,571 [0]
      
มิถุนายน 2016
อาพฤ
   1
26,185
1,492
234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
26,185 [0]
1,492 [0]
  
พฤษภาคม 2016
อาพฤ
1
25,667
1,432
2
25,710 [+43]
1,437 [+5]
3
25,736 [+26]
1,440 [+3]
4
25,764 [+28]
1,440 [0]
5
25,787 [+23]
1,446 [+6]
6
25,809 [+22]
1,446 [0]
7
25,821 [+12]
1,447 [+1]
8
25,870 [+49]
1,451 [+4]
9
25,882 [+12]
1,451 [0]
10
25,901 [+19]
1,453 [+2]
11
26,045 [+144]
1,455 [+2]
12
26,057 [+12]
1,455 [0]
13
26,075 [+18]
1,455 [0]
14
26,056 [-19]
1,470 [+15]
15
26,013 [-43]
1,480 [+10]
16
26,018 [+5]
1,480 [0]
17
26,028 [+10]
1,483 [+3]
18
26,050 [+22]
1,484 [+1]
19
26,061 [+11]
1,485 [+1]
20
26,080 [+19]
1,485 [0]
21
26,092 [+12]
1,486 [+1]
22
26,106 [+14]
1,487 [+1]
23
26,116 [+10]
1,487 [0]
24
26,126 [+10]
1,487 [0]
25
26,139 [+13]
1,487 [0]
26
26,146 [+7]
1,487 [0]
27
26,148 [+2]
1,488 [+1]
28
26,150 [+2]
1,488 [0]
29
26,156 [+6]
1,489 [+1]
30
26,173 [+17]
1,490 [+1]
31
26,184 [+11]
1,490 [0]
    
เมษายน 2016
อาพฤ
     1
17,150
1,336
2
17,165 [+15]
1,336 [0]
3
17,437 [+272]
1,336 [0]
4
17,698 [+261]
1,336 [0]
5
17,936 [+238]
1,337 [+1]
6
18,136 [+200]
1,337 [0]
7
18,184 [+48]
1,337 [0]
8
18,197 [+13]
1,340 [+3]
9
18,209 [+12]
1,340 [0]
10
18,217 [+8]
1,340 [0]
11
18,225 [+8]
1,341 [+1]
12
18,232 [+7]
1,342 [+1]
13
18,236 [+4]
1,352 [+10]
14
18,333 [+97]
1,375 [+23]
15
19,351 [+1,018]
1,380 [+5]
16
20,562 [+1,211]
1,403 [+23]
17
21,318 [+756]
1,404 [+1]
18
22,118 [+800]
1,414 [+10]
19
24,073 [+1,955]
1,416 [+2]
20
24,874 [+801]
1,419 [+3]
21
25,103 [+229]
1,421 [+2]
22
25,252 [+149]
1,421 [0]
23
25,350 [+98]
1,421 [0]
24
25,511 [+161]
1,421 [0]
25
25,544 [+33]
1,421 [0]
26
25,576 [+32]
1,423 [+2]
27
25,596 [+20]
1,425 [+2]
28
25,610 [+14]
1,427 [+2]
29
25,626 [+16]
1,427 [0]
30
25,636 [+10]
1,428 [+1]
มีนาคม 2016
อาพฤ
  1
16,881
1,278
2
16,902 [+21]
1,280 [+2]
3
16,919 [+17]
1,280 [0]
4
16,926 [+7]
1,281 [+1]
5
16,932 [+6]
1,279 [-2]
6
16,939 [+7]
1,279 [0]
7
16,952 [+13]
1,280 [+1]
8
16,960 [+8]
1,285 [+5]
9
16,959 [-1]
1,285 [0]
10
16,969 [+10]
1,287 [+2]
11
16,977 [+8]
1,289 [+2]
12
16,976 [-1]
1,293 [+4]
13
16,986 [+10]
1,294 [+1]
14
16,989 [+3]
1,295 [+1]
15
17,000 [+11]
1,296 [+1]
16
16,997 [-3]
1,297 [+1]
17
16,995 [-2]
1,298 [+1]
18
16,994 [-1]
1,298 [0]
19
16,994 [0]
1,300 [+2]
20
16,998 [+4]
1,306 [+6]
21
17,009 [+11]
1,308 [+2]
22
17,013 [+4]
1,312 [+4]
23
17,017 [+4]
1,314 [+2]
24
17,031 [+14]
1,320 [+6]
25
17,039 [+8]
1,323 [+3]
26
17,043 [+4]
1,324 [+1]
27
17,052 [+9]
1,325 [+1]
28
17,075 [+23]
1,325 [0]
29
17,082 [+7]
1,326 [+1]
30
17,094 [+12]
1,326 [0]
31
17,132 [+38]
1,334 [+8]
  
กุมภาพันธ์ 2016
อาพฤ
 1
16,668
1,237
2
16,674 [+6]
1,238 [+1]
3
16,686 [+12]
1,238 [0]
4
16,696 [+10]
1,239 [+1]
5
16,711 [+15]
1,242 [+3]
6
16,714 [+3]
1,245 [+3]
7
16,715 [+1]
1,247 [+2]
8
16,717 [+2]
1,247 [0]
9
16,727 [+10]
1,247 [0]
10
16,735 [+8]
1,248 [+1]
11
16,752 [+17]
1,249 [+1]
12
16,760 [+8]
1,253 [+4]
13
16,772 [+12]
1,253 [0]
14
16,772 [0]
1,254 [+1]
15
16,781 [+9]
1,254 [0]
16
16,812 [+31]
1,254 [0]
17
16,819 [+7]
1,256 [+2]
18
16,825 [+6]
1,256 [0]
19
16,827 [+2]
1,256 [0]
20
16,836 [+9]
1,259 [+3]
21
16,848 [+12]
1,261 [+2]
22
16,846 [-2]
1,269 [+8]
23
16,854 [+8]
1,271 [+2]
24
16,853 [-1]
1,273 [+2]
25
16,853 [0]
1,274 [+1]
26
16,863 [+10]
1,275 [+1]
27
16,871 [+8]
1,275 [0]
28
16,873 [+2]
1,276 [+1]
29
16,881 [+8]
1,276 [0]
     
มกราคม 2016
อาพฤ
     1
16,079
1,133
2
16,093 [+14]
1,138 [+5]
3
16,273 [+180]
1,149 [+11]
4
16,316 [+43]
1,159 [+10]
5
16,336 [+20]
1,164 [+5]
6
16,372 [+36]
1,166 [+2]
7
16,394 [+22]
1,167 [+1]
8
16,404 [+10]
1,168 [+1]
9
16,415 [+11]
1,172 [+4]
10
16,415 [0]
1,174 [+2]
11
16,421 [+6]
1,175 [+1]
12
16,426 [+5]
1,176 [+1]
13
16,429 [+3]
1,177 [+1]
14
16,437 [+8]
1,177 [0]
15
16,447 [+10]
1,180 [+3]
16
16,453 [+6]
1,188 [+8]
17
16,458 [+5]
1,194 [+6]
18
16,465 [+7]
1,199 [+5]
19
16,512 [+47]
1,203 [+4]
20
16,555 [+43]
1,214 [+11]
21
16,571 [+16]
1,218 [+4]
22
16,583 [+12]
1,219 [+1]
23
16,587 [+4]
1,222 [+3]
24
16,601 [+14]
1,225 [+3]
25
16,599 [-2]
1,226 [+1]
26
16,609 [+10]
1,226 [0]
27
16,625 [+16]
1,228 [+2]
28
16,628 [+3]
1,230 [+2]
29
16,640 [+12]
1,230 [0]
30
16,647 [+7]
1,235 [+5]
31
16,661 [+14]
1,235 [0]
      
ธันวาคม 2015
อาพฤ
  1
15,619
1,088
2
15,627 [+8]
1,092 [+4]
3
15,639 [+12]
1,094 [+2]
4
15,643 [+4]
1,094 [0]
5
15,645 [+2]
1,097 [+3]
6
15,646 [+1]
1,097 [0]
7
15,652 [+6]
1,097 [0]
8
15,662 [+10]
1,099 [+2]
9
15,671 [+9]
1,099 [0]
10
15,688 [+17]
1,100 [+1]
11
15,691 [+3]
1,100 [0]
12
15,706 [+15]
1,102 [+2]
13
15,717 [+11]
1,103 [+1]
14
15,730 [+13]
1,103 [0]
15
15,753 [+23]
1,103 [0]
16
15,776 [+23]
1,103 [0]
17
15,787 [+11]
1,103 [0]
18
15,803 [+16]
1,104 [+1]
19
15,817 [+14]
1,104 [0]
20
15,846 [+29]
1,104 [0]
21
15,858 [+12]
1,104 [0]
22
15,872 [+14]
1,104 [0]
23
15,881 [+9]
1,105 [+1]
24
15,932 [+51]
1,106 [+1]
25
15,973 [+41]
1,108 [+2]
26
15,990 [+17]
1,109 [+1]
27
16,014 [+24]
1,111 [+2]
28
16,017 [+3]
1,114 [+3]
29
16,039 [+22]
1,115 [+1]
30
16,055 [+16]
1,116 [+1]
31
16,070 [+15]
1,122 [+6]
  
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1
15,069
1,050
2
15,073 [+4]
1,050 [0]
3
15,078 [+5]
1,051 [+1]
4
15,124 [+46]
1,054 [+3]
5
15,165 [+41]
1,056 [+2]
6
15,201 [+36]
1,059 [+3]
7
15,235 [+34]
1,060 [+1]
8
15,261 [+26]
1,061 [+1]
9
15,276 [+15]
1,061 [0]
10
15,288 [+12]
1,061 [0]
11
15,298 [+10]
1,061 [0]
12
15,310 [+12]
1,061 [0]
13
15,354 [+44]
1,062 [+1]
14
15,394 [+40]
1,062 [0]
15
15,403 [+9]
1,063 [+1]
16
15,447 [+44]
1,070 [+7]
17
15,478 [+31]
1,071 [+1]
18
15,507 [+29]
1,071 [0]
19
15,510 [+3]
1,074 [+3]
20
15,507 [-3]
1,077 [+3]
21
15,523 [+16]
1,077 [0]
22
15,532 [+9]
1,078 [+1]
23
15,542 [+10]
1,079 [+1]
24
15,554 [+12]
1,079 [0]
25
15,565 [+11]
1,079 [0]
26
15,568 [+3]
1,080 [+1]
27
15,594 [+26]
1,081 [+1]
28
15,600 [+6]
1,085 [+4]
29
15,607 [+7]
1,087 [+2]
30
15,616 [+9]
1,087 [0]
     
ตุลาคม 2015
อาพฤ
    1
14,364
1,025
2
14,370 [+6]
1,025 [0]
3
14,376 [+6]
1,026 [+1]
4
14,381 [+5]
1,026 [0]
5
14,376 [-5]
1,027 [+1]
6
14,393 [+17]
1,028 [+1]
7
14,455 [+62]
1,028 [0]
8
14,465 [+10]
1,031 [+3]
9
14,473 [+8]
1,031 [0]
10
14,474 [+1]
1,033 [+2]
11
14,481 [+7]
1,035 [+2]
12
14,488 [+7]
1,036 [+1]
13
14,489 [+1]
1,037 [+1]
14
14,487 [-2]
1,037 [0]
15
14,700 [+213]
1,039 [+2]
16
14,727 [+27]
1,041 [+2]
17
14,740 [+13]
1,043 [+2]
18
14,755 [+15]
1,044 [+1]
19
14,766 [+11]
1,044 [0]
20
14,771 [+5]
1,046 [+2]
21
14,779 [+8]
1,046 [0]
22
14,786 [+7]
1,049 [+3]
23
14,798 [+12]
1,049 [0]
24
14,804 [+6]
1,049 [0]
25
14,816 [+12]
1,049 [0]
26
14,830 [+14]
1,049 [0]
27
14,842 [+12]
1,049 [0]
28
14,917 [+75]
1,049 [0]
29
14,993 [+76]
1,049 [0]
30
15,037 [+44]
1,050 [+1]
31
15,052 [+15]
1,050 [0]
กันยายน 2015
อาพฤ
  1
10,231
977
2
13,144 [+2,913]
978 [+1]
3
13,679 [+535]
979 [+1]
4
13,748 [+69]
979 [0]
5
13,762 [+14]
981 [+2]
6
13,793 [+31]
982 [+1]
7
13,812 [+19]
983 [+1]
8
13,819 [+7]
985 [+2]
9
13,823 [+4]
986 [+1]
10
13,832 [+9]
986 [0]
11
13,844 [+12]
986 [0]
12
13,841 [-3]
986 [0]
13
13,839 [-2]
988 [+2]
14
13,840 [+1]
988 [0]
15
13,843 [+3]
989 [+1]
16
13,852 [+9]
990 [+1]
17
13,855 [+3]
989 [-1]
18
13,858 [+3]
991 [+2]
19
13,868 [+10]
991 [0]
20
13,880 [+12]
991 [0]
21
13,893 [+13]
992 [+1]
22
13,892 [-1]
995 [+3]
23
13,900 [+8]
997 [+2]
24
13,922 [+22]
1,001 [+4]
25
13,936 [+14]
1,006 [+5]
26
13,938 [+2]
1,009 [+3]
27
13,947 [+9]
1,013 [+4]
28
14,045 [+98]
1,014 [+1]
29
14,259 [+214]
1,019 [+5]
30
14,344 [+85]
1,023 [+4]
   
สิงหาคม 2015
อาพฤ
      1
9,668
934
2
9,670 [+2]
935 [+1]
3
9,666 [-4]
936 [+1]
4
9,668 [+2]
937 [+1]
5
9,667 [-1]
937 [0]
6
9,667 [0]
938 [+1]
7
9,671 [+4]
940 [+2]
8
9,671 [0]
941 [+1]
9
9,676 [+5]
941 [0]
10
9,677 [+1]
943 [+2]
11
9,680 [+3]
943 [0]
12
9,682 [+2]
943 [0]
13
9,682 [0]
943 [0]
14
9,682 [0]
945 [+2]
15
9,689 [+7]
945 [0]
16
9,693 [+4]
945 [0]
17
9,699 [+6]
945 [0]
18
9,700 [+1]
946 [+1]
19
9,705 [+5]
947 [+1]
20
9,717 [+12]
949 [+2]
21
9,720 [+3]
949 [0]
22
9,725 [+5]
950 [+1]
23
9,728 [+3]
952 [+2]
24
9,732 [+4]
953 [+1]
25
9,737 [+5]
953 [0]
26
9,749 [+12]
953 [0]
27
9,756 [+7]
954 [+1]
28
9,781 [+25]
957 [+3]
29
9,813 [+32]
965 [+8]
30
9,819 [+6]
965 [0]
31
9,845 [+26]
974 [+9]
     
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
   1
9,460
917
2
9,459 [-1]
917 [0]
3
9,461 [+2]
917 [0]
4
9,468 [+7]
917 [0]
5
9,484 [+16]
917 [0]
6
9,485 [+1]
918 [+1]
7
9,490 [+5]
918 [0]
8
9,493 [+3]
918 [0]
9
9,504 [+11]
921 [+3]
10
9,627 [+123]
923 [+2]
11
9,515 [-112]
923 [0]
12
9,517 [+2]
923 [0]
13
9,518 [+1]
923 [0]
14
9,518 [0]
923 [0]
15
9,517 [-1]
923 [0]
16
9,517 [0]
923 [0]
17
9,518 [+1]
923 [0]
18
9,514 [-4]
924 [+1]
19
9,519 [+5]
925 [+1]
20
9,525 [+6]
925 [0]
21
9,521 [-4]
925 [0]
22
9,523 [+2]
925 [0]
23
9,570 [+47]
927 [+2]
24
9,626 [+56]
927 [0]
25
9,624 [-2]
927 [0]
26
9,633 [+9]
927 [0]
27
9,638 [+5]
929 [+2]
28
9,642 [+4]
929 [0]
29
9,645 [+3]
931 [+2]
30
9,662 [+17]
934 [+3]
31
9,666 [+4]
934 [0]
 
มิถุนายน 2015
อาพฤ
 1
9,372
897
2
9,375 [+3]
897 [0]
3
9,380 [+5]
901 [+4]
4
9,403 [+23]
902 [+1]
5
9,409 [+6]
903 [+1]
6
9,414 [+5]
904 [+1]
7
9,413 [-1]
904 [0]
8
9,419 [+6]
904 [0]
9
9,426 [+7]
904 [0]
10
9,429 [+3]
904 [0]
11
9,430 [+1]
904 [0]
12
9,435 [+5]
906 [+2]
13
9,442 [+7]
911 [+5]
14
9,447 [+5]
911 [0]
15
9,446 [-1]
911 [0]
16
9,443 [-3]
912 [+1]
17
9,442 [-1]
912 [0]
18
9,442 [0]
912 [0]
19
9,440 [-2]
913 [+1]
20
9,445 [+5]
914 [+1]
21
9,445 [0]
914 [0]
22
9,448 [+3]
914 [0]
23
9,452 [+4]
914 [0]
24
9,457 [+5]
915 [+1]
25
9,464 [+7]
915 [0]
26
9,469 [+5]
915 [0]
27
9,464 [-5]
915 [0]
28
9,458 [-6]
917 [+2]
29
9,462 [+4]
917 [0]
30
9,463 [+1]
917 [0]
    
พฤษภาคม 2015
อาพฤ
     1
9,197
870
2
9,193 [-4]
873 [+3]
3
9,200 [+7]
874 [+1]
4
9,211 [+11]
874 [0]
5
9,212 [+1]
876 [+2]
6
9,218 [+6]
877 [+1]
7
9,219 [+1]
880 [+3]
8
9,221 [+2]
881 [+1]
9
9,231 [+10]
881 [0]
10
9,240 [+9]
881 [0]
11
9,249 [+9]
881 [0]
12
9,253 [+4]
882 [+1]
13
9,256 [+3]
882 [0]
14
9,266 [+10]
882 [0]
15
9,274 [+8]
883 [+1]
16
9,278 [+4]
883 [0]
17
9,286 [+8]
883 [0]
18
9,291 [+5]
883 [0]
19
9,289 [-2]
884 [+1]
20
9,295 [+6]
884 [0]
21
9,295 [0]
885 [+1]
22
9,307 [+12]
885 [0]
23
9,317 [+10]
885 [0]
24
9,317 [0]
888 [+3]
25
9,337 [+20]
892 [+4]
26
9,354 [+17]
893 [+1]
27
9,357 [+3]
893 [0]
28
9,364 [+7]
895 [+2]
29
9,366 [+2]
896 [+1]
30
9,367 [+1]
897 [+1]
31
9,371 [+4]
897 [0]
      
เมษายน 2015
อาพฤ
   1
8,812
822
2
8,815 [+3]
822 [0]
3
8,820 [+5]
824 [+2]
4
8,825 [+5]
824 [0]
5
8,825 [0]
824 [0]
6
8,831 [+6]
825 [+1]
7
8,831 [0]
826 [+1]
8
8,834 [+3]
826 [0]
9
8,884 [+50]
830 [+4]
10
8,950 [+66]
830 [0]
11
8,948 [-2]
832 [+2]
12
8,950 [+2]
836 [+4]
13
8,960 [+10]
838 [+2]
14
8,991 [+31]
838 [0]
15
9,034 [+43]
846 [+8]
16
9,088 [+54]
851 [+5]
17
9,116 [+28]
852 [+1]
18
9,123 [+7]
853 [+1]
19
9,143 [+20]
855 [+2]
20
9,159 [+16]
855 [0]
21
9,156 [-3]
858 [+3]
22
9,166 [+10]
859 [+1]
23
9,171 [+5]
859 [0]
24
9,178 [+7]
859 [0]
25
9,178 [0]
859 [0]
26
9,188 [+10]
859 [0]
27
9,192 [+4]
859 [0]
28
9,190 [-2]
861 [+2]
29
9,190 [0]
861 [0]
30
9,192 [+2]
862 [+1]
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1
8,626
790
2
8,624 [-2]
790 [0]
3
8,631 [+7]
790 [0]
4
8,636 [+5]
790 [0]
5
8,634 [-2]
790 [0]
6
8,637 [+3]
790 [0]
7
8,638 [+1]
790 [0]
8
8,653 [+15]
798 [+8]
9
8,659 [+6]
798 [0]
10
8,659 [0]
798 [0]
11
8,663 [+4]
798 [0]
12
8,668 [+5]
798 [0]
13
8,666 [-2]
808 [+10]
14
8,669 [+3]
812 [+4]
15
8,674 [+5]
813 [+1]
16
8,675 [+1]
813 [0]
17
8,675 [0]
814 [+1]
18
8,678 [+3]
815 [+1]
19
8,678 [0]
815 [0]
20
8,680 [+2]
815 [0]
21
8,687 [+7]
815 [0]
22
8,691 [+4]
815 [0]
23
8,787 [+96]
817 [+2]
24
8,786 [-1]
818 [+1]
25
8,787 [+1]
818 [0]
26
8,787 [0]
820 [+2]
27
8,785 [-2]
821 [+1]
28
8,791 [+6]
821 [0]
29
8,805 [+14]
821 [0]
30
8,810 [+5]
821 [0]
31
8,811 [+1]
821 [0]
    
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
8,433
777
2
8,433 [0]
778 [+1]
3
8,451 [+18]
778 [0]
4
8,476 [+25]
778 [0]
5
8,486 [+10]
778 [0]
6
8,494 [+8]
779 [+1]
7
8,496 [+2]
779 [0]
8
8,504 [+8]
779 [0]
9
8,508 [+4]
779 [0]
10
8,509 [+1]
779 [0]
11
8,512 [+3]
779 [0]
12
8,517 [+5]
779 [0]
13
8,523 [+6]
780 [+1]
14
8,527 [+4]
780 [0]
15
8,551 [+24]
783 [+3]
16
8,570 [+19]
783 [0]
17
8,571 [+1]
784 [+1]
18
8,580 [+9]
784 [0]
19
8,583 [+3]
785 [+1]
20
8,594 [+11]
786 [+1]
21
8,600 [+6]
786 [0]
22
8,605 [+5]
786 [0]
23
8,609 [+4]
788 [+2]
24
8,611 [+2]
788 [0]
25
8,609 [-2]
790 [+2]
26
8,612 [+3]
790 [0]
27
8,616 [+4]
790 [0]
28
8,619 [+3]
790 [0]
มกราคม 2015
อาพฤ
    1
7,992
665
2
8,008 [+16]
665 [0]
3
8,032 [+24]
665 [0]
4
8,040 [+8]
665 [0]
5
8,044 [+4]
665 [0]
6
8,046 [+2]
687 [+22]
7
8,063 [+17]
688 [+1]
8
8,068 [+5]
699 [+11]
9
8,085 [+17]
701 [+2]
10
8,090 [+5]
709 [+8]
11
8,093 [+3]
711 [+2]
12
8,100 [+7]
712 [+1]
13
8,077 [-23]
748 [+36]
14
8,082 [+5]
750 [+2]
15
8,082 [0]
751 [+1]
16
8,086 [+4]
751 [0]
17
8,081 [-5]
763 [+12]
18
8,081 [0]
763 [0]
19
8,080 [-1]
763 [0]
20
8,087 [+7]
763 [0]
21
8,091 [+4]
763 [0]
22
8,159 [+68]
767 [+4]
23
8,300 [+141]
768 [+1]
24
8,337 [+37]
769 [+1]
25
8,361 [+24]
769 [0]
26
8,372 [+11]
773 [+4]
27
8,378 [+6]
774 [+1]
28
8,400 [+22]
776 [+2]
29
8,414 [+14]
776 [0]
30
8,421 [+7]
776 [0]
31
8,428 [+7]
776 [0]
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่