เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ช่อง PjMok Channel : คนลาวด่ารัฐบาลไร้น้ำยา!! หลังไทยจับแก๊งค์ปลอมสินค้าที่กำลังระบาดในลาว ในขณะที่รัฐบาลไม่กล้า!!