ช่อง Beam Copphone : ป๊าบาสทำแปลงปลูกผักสวนครัวให้แม่บี