เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ช่อง BANKII : ไก่ทอดภูเขาไฟ ลาวาชีสฟองดูว์ และ เฟรนด์ฟรายกรอบๆ X น้ำมันถั่วเหลืองตรา องุ่น