เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ช่อง KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก] : เพลงเด็ก สนุกๆ ได้ความรู้ ก ไก่ นับเลข สระ และเพลงเด็กอื่นๆกว่า 100 เพลง ฟังกันยาวๆ