ช่อง THE STANDARD : เปิดชัดๆ แผนวัคซีน รพ.เอกชน เมื่อสังคมคาดหวัง ‘ตัวเลือก’ ที่ ‘เลือกได้’