ช่อง ครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น : ? แนะแนวสายแฟชั่น ออกแบบ ดีไซเนอร์ เรียนต่อ หางานในญี่ปุ่นยังไง ?