เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ช่อง Kids Play : ยายป่วน | ซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ไปซิ่ง | มอเตอร์ไซค์จิ๋ว ยายป่วนชวนฮา