เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ช่อง PEEPZCO : ใครจีบดารา เลิกได้เลิกนะ! “นัดกินข้าวหลังเลิกกอง” ไม่งั้นก็นัดก่อน จะได้แต่งตัวสวย ๆ