ช่อง TAE : ลองกินอาหารของทหาร 15 ประเทศ MRE (รวมคลิปMRE)