ช่อง Namo - นะโม Official : สิรวิทย์ ช่วงเสน จวกยับ พวกรัฐบาลแก่หน้าโง่เทียบไม่ได้กับทักษิณอย่างเห็นๆ