เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ช่อง SunitJo Travel : เฉลียงแบกคน ใครขึ้นไม่ไหวมีบริการหามขึ้นเขาคิชฌกูฏ ประเทศอินเดีย เที่ยวดินแดนพระพุทธเจ้า India ??