ช่อง ชีวิตสดใส / Bright Side Thai : อย่าเปิดประตูห้องนอนตอนนอนหลับ และนี่คือเหตุผลว่าทำไม