เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ช่อง TONGTANG BOMBIE : พ่อรักลูกไม่เท่ากัน...ไม่ให้กินพิซซ่ายักษ์ | ตอนที่ 15 [หนังสั้นสะท้อนสังคม]