เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ออม ภัสสร พัชรสรวุฒิ

ออม ภัสสร @djaompassorn | อันดับ: 1,690 | โพสต์ : 7,397 | ผู้ติดตาม : 60,178
ออม ภัสสร พัชรสรวุฒิ


@djaompassorn : ในจานนี้เคยมีอะไร😂😂 ลองเลื่อนดูนะฮะ🍓🫑🥦🥚 #AizenAkira #Aizen12Months #AizenLiveliness #AizenHappyMeal #babyfoodideas #babyledweaning #blw