เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กุ๊กไก่ ภาวดี คุ้มโชคไพศาล

@cookpavadee | อันดับ: 772 | โพสต์ : 2,599 | ผู้ติดตาม : 367,155
กุ๊กไก่ ภาวดี คุ้มโชคไพศาล


@cookpavadee : Let’s see the sample yoga class by me (kru cook) 🧘🏽‍♀️😆❤️ - Which style of yoga is best for you ??🌱🌼 #cookyoga