เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สิงโต ปราชญา เรืองโรจน์

@__singto | อันดับ: 86 | โพสต์ : 1,620 | ผู้ติดตาม : 3,069,528
สิงโต ปราชญา เรืองโรจน์