มาดามแป้ง

แป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ @panglamsam | อันดับ: 563 | โพสต์ : 3,995 | ผู้ติดตาม : 520,226
มาดามแป้ง
Loading...
กำลัง Load รูปจาก Instagram ของ มาดามแป้ง กรุณารอสักครู่
@panglamsam : การประชุมใหญ่สามัญคณะกรรมการมูนิธิ สอวน. ประจำปี พ.ศ. 2563 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ( สอวน.)🙏🙏