เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ครูลูกกอล์ฟ

ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ @loukgolflg | อันดับ: 300 | โพสต์ : 12,457 | ผู้ติดตาม : 1,209,921
ครูลูกกอล์ฟ


@loukgolflg : ห้องเรียนเปิดแล้วค่ะ มาเรียนบทแรกไปพร้อมกัน เตรียมจดศัพท์รัว ๆ ใครไม่พร้อมเรียน ไม่อยากเรียน ไม่ต้องเรียน @netflixth