เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Instagram ดี้ ปัทมา ปานทอง

@patama82 | อันดับ: 1,778 | โพสต์ : 13,228 | ผู้ติดตาม : 48,327
Patama828 ทำ ไ ฉ น ก า ร ทำ ที่ สุ ด นี้... จ ะ พึ ง ป ร า ก ฎ ชั ด แ ก่ เ ร า ได้ | |
ดี้ ปัทมา ปานทอง
Loading...
กำลัง Load รูปจาก Instagram ของ ดี้ ปัทมา ปานทอง กรุณารอสักครู่
ข้อมูลสถิติ Instagram ของ ดี้ ปัทมา ปานทอง คลิกที่นี่เพื่อ ดูข้อมูลสถิติทั้งหมด
เดือน ข้อมูลวันที่ จำนวนผู้ติดตาม
พ.ค. 2021 22-05-2021 48,398
มิ.ย. 2021 20-06-2021 48,545
+147
ส.ค. 2021 02-08-2021 48,327
-218